Menu

Apokalipsa Adama

< Back
You are here:

Tłumaczenie: Krzysztof Hapka

Korekta: Unisława Hapka

Copyright © 2009 by Krzysztof Hapka

Biblioteka Nag Hammadi

Kodeks V

Apokalipsa Adama

Oto historia, którą Adam opowiedział swemu synowi Setowi w siedemsetnym roku. Słuchaj słów moich, synu mój Secie. Kiedy Bóg stworzył mnie poza ziemią wraz z Ewą, twoją matką, podążałem tu i tam wraz z nią w światłości, którą ona posiadła od Eonów . Ona przekazała mi wiedzę wiecznego Boga. I my podobni do wielkich aniołów uważaliśmy się silniejsi niż Bóg, który nas stworzył i mocniejsi od potęgi jego, której nie znaliśmy. A wtedy Bóg, władca Eonów i mocy rozdzielił nas w gniewie. I staliśmy się dwoma bytami. I światłość opuszczała nasze serca, moje i twojej matki Ewy, razem z pierwotną wiedzą, która w nas tkwiła. I światłość odeszła od nas; Nie od Eonu z którego pochodziliśmy, ja i twoja matka Ewa. A wiedza wkroczyła w potomstwie wielkich Eonów. Dlatego nazwałem cię imieniem człowieka, który jest potomkiem wielkiego pokolenia lub z niego pochodzi. Po tych dniach wieczna wiedza Boga prawdy odeszła, ode mnie i twojej matki Ewy. Od tego czasu poznaliśmy rzeczy śmiertelne, jak ludzie. Poznaliśmy Boga który nas stworzył. Dla niego żyliśmy, nie znając mocy jego. I służyliśmy mu w strachu i niewoli. Po tych wydarzeniach staliśmy się zaślepieni w sercach naszych. Lecz teraz myśli w moim sercu są spokojne. I ujrzałem trzech mężów przed sobą, których podobieństwa byłem niezdolnym rozpoznać, od czasu gdy zabrakło mocy Boga, który nas stworzył. Oni byli otoczeni światłością i ludzie ci przemówili do mnie: “Powstań ze snu śmierci Adamie i posłuchaj o Eonie o nasieniu człowieka, z którego powstało życie, a który pochodził z ciebie i Ewy, twej żony”. Kiedy usłyszałem słowa tych wielkich ludzi, którzy stali przede mną, westchnęliśmy, ja i Ewa, w sercach naszych. I Pan, Bóg, który nasz stworzył stanął przed nami. I rzekł do nas: ”Adamie, dlaczego oboje wzdychacie w sercach waszych? Nie wiesz, że jestem Bogiem, który cię stworzył? I tchnąłem w ciebie ducha życia i zamieszkała w tobie dusza”. A potem ciemność zakryła nam oczy. Bóg który nas stworzył, stworzył syna z siebie i Ewy twojej matki. I poznałem słodkie pożądanie waszej matki. A później moc naszej wiecznej wiedzy została zniszczona i słabość ogarnęła nas. Dni naszego życia zostało niewiele. Wiedziałem że, zostałem oddany władzy śmierci.

Teraz mój synu Secie, opowiem tobie o rzeczach, które mężowie, których ujrzałem przed sobą, ukazali mi po tym, jak skończył się czas powstawania pokolenia a lata tworzenia generacji były ukończone. Najpierw potężną powódź Bóg ześle, aby móc zniszczyć całe życie na ziemi i wszystko co jest wokół, wraz z potomstwem ludzi posiadających wiedzę, która pochodziła ode mnie i Ewy twej matki. Albowiem byli obcy jemu. Później aniołowie przybędą w wielkich obłokach, które przeniosą ludzi w miejsce, gdzie duch życia mieszka w chwale. A mnóstwo ciał pozostanie za nimi w wodach. A wtedy Bóg oddala swój gniew. I zostawia swoją władzę nad wodami i daje władzę jemu, jego synom i ich żonom wraz ze zwierzętami, które mu się spodobały i ptakami nieba które on wezwał i wypuścił na ziemi. I powie Bóg do Noego – “To pokolenie nazwę Porzuconymi Kośćmi.

Spójrz, schroniłem cię w arce wraz z twoją żoną i twoimi synami i ich żonami i ich zwierzętami i ptakami nieba, które wezwałeś i wypuściłeś na ziemi. Dlatego dam ziemię tobie i twoim synom. Jako król będziesz panować nad ziemią – ty i twoi synowie. I żadne potomstwo nie będzie pochodzić od ludzi, którzy nie będą przebywać w mojej proroczej świetności”. Wtedy staną się oni jako obłok wspaniałego światła. I przybędą ci, którzy powstali poza wiedzą aniołów i wielkich Eonów. I stanęli przed Noem i Eonami. I powiedział Bóg do Noego: “Dlaczego odeszłaś od tego co tobie powiedziałem? Stworzyłeś inne pokolenie, ażebyś mógł wzgardzić moją władzą”. I odpowiedział Noe: “Oświadczam przed twoją potęgą, że pokolenie tych ludzi nie pochodzi ze mnie i moich synów”.

A on przeprowadza ich do właściwej ziemi i wznoszą tam świątynię. I będą nazwani przez to imię, a przebywać tam będą przez lat sześćset w świadomości niezniszczalnego. A aniołowie wielkiego światła będą przebywać z nimi. I żadna niegodziwość nie zamieszka w ich sercach lecz tylko znajomość prawdziwego Boga. Noe rozdzielił cała ziemię pomiędzy swoich synów Chama, Jafeta i Sema. A skończywszy rzekł do nich: ” Synowie moi, posłuchajcie mych słów. Spójrzcie, podzieliłem, między was całą ziemię. Ale nie pozwalajcie potomstwu swemu sprzeniewierzyć się obliczu Boga wszechmogącego, lecz służcie w lęku i niewoli przez wszystkie dni waszego życia. Przyjmijcie to w wasze silne dłonie ze strachem i przykazaniem, aby pokolenia, które powstały ze mnie nie mogły daleko odejść od was i Boga wszechmogącego lecz służyć w pokorze i obawie przed jego wiedzą”.

I nadejdzie czterysta tysięcy ludzi pochodzących z Chama i Jafeta, by wejść do innej krainy i przebywać z tymi, którzy pochodzili z wiecznej, nie zmiennej wiedzy. Bowiem duch ich mocy ochroni tych, którzy przebywali z nimi, od każdej złej rzeczy i nieczystego pragnienia. Wtedy potomstwo Chama i Jafeta założy dwanaście królestw i ich potomstwo wstąpi do królestwa z innymi ludźmi, przyjmując mądrość od wielkich nieprzemijających Eonów. Lecz oni poszli do Sacla, ich Boga. A ci którzy otrzymali władzę obwiniali otoczonych światłością wielkich mężów .

I zawołają do Sacla: “Co jest władzą tych ludzi, którzy pozostawali w mocy twego proroctwa, którzy powstali z pokolenia Chama i Jafeta i których będzie czterysta tysięcy? Oni byli stworzeni przez innego Eona, z którego powstali i zburzyli całą wspaniałość twej mocy i władzy twojej. Ponieważ pokolenie Noego i jego syna spełniło twoją wolę i posiadło z Eonami całą władzę, większą niż twe postanowienia, kiedy zarówno ci ludzie jak i ci którzy przebywali z nimi w ich światłości, nie spełnili twej woli. Ale oni odwrócili się zupełnie i odeszli od twego boku”.

Wtedy Bóg wybierze kilku Eonów, którzy służą jemu. Oni przybędą na ziemię, gdzie wielcy ludzie nie mieli być zhańbieni, ani zdeprawowani przez pragnienia. Ponieważ ich dusza nie pochodziła ze zdeprawowanej strony, lecz pochodziła z wielkiego przykazania odwiecznego anioła. A wtedy ogień, siarka i smoła są zrzucone na tych ludzi i płonie i mgła dymów zasłania wszystko i moc światłości nie rozświetla mroku, a Eoni nie ujrzą tych dni. I wielkie obłoki światła zejdą i inne obłoki światła zapłoną strącone na nich przez wielkich Eonów.

Abrasax i Samlo i Gamaliel schodzą i wynoszą tych ludzi z ognia gniewu, i zabierają ich w górę ponad wieczność i władzę, i zabierają ich właśnie tam daleko, razem z aniołami i Eonami.

Ludzie staną się podobni aniołom, ponieważ nie są obcymi dla nich. Jednak oni pozostali w niezniszczalnym pokoleniu.

Jeszcze raz, po raz trzeci, światłość wiedzy przeminie w wielkim blasku, by odejść od potomstwa Noego i synów Chama i Jafeta, aby pozostawić sobie drzewo wydające owoce. I on wybawi ich dusze od dnia śmierci. Bowiem ci którzy przybyli w całości z martwej ziemi, ci pozostaną pod władzą śmierci. Lecz ci, którzy noszą wiecznego Boga w sercach nie zginą.

Ponieważ nie posiedli duszy samotnie, lecz otrzymali ją od jednego z wiecznych aniołów.

Światłość powróci. I ukaże znaki i cuda uczyni, aby upokorzyć ich władzę i moc.

A Bóg wiedzy będzie niepoznany, gdy zapytany zostanie:”Co jest siłą tego człowieka który jest wyżej niż my?” I obudzi w sobie gniew wielki na takiego człowieka. A światłość opuści go i zamieszka w świętych domach, które wybrała dla siebie. I nie zobaczą tego oczami swymi, nie zobaczą także światłości. I ukarze ciało człowieka, w którym zamieszkała dusza.

A aniołowie i wszystkie pokolenia zapytają używając błędnego imienia: “Skąd błąd pochodził?” albo “Skąd wszystkie kłamliwe słowa, z całą mocą błędnego odkrycia pochodziły?”

Pierwsze królestwo powiada o nim…[] On był nakarmiony w niebie. On przybył z łona matki. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Drugie królestwo powiada o nim… On pochodził z wielkiego proroka. I przybył ptak, wziął dziecko, które się narodziło i zaniósł je na szczyt. I był on nakarmiony przez ptaka nieba. I przyszedł anioł. On powiedział do niego: ”Powstań! Bóg dał tobie sławę.” Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Trzecie królestwo powiada o nim… On pochodził z macicy dziewicy. Ona była formą i matka jego. I został przeniesiony do pustego miejsca. On nakarmiony był tam. I tak przybył do źródła.

Czwarte królestwo powiada o nim… On pochodził z dziewicy. Solomon szukał jej. On i  aniołowie jego Phersalo i Sauel i armie które posłał. Solomon wysłał swe armie demonów by odszukać dziewicę. I oni nie znaleźli tej, której szukali, ale dziewica poddała się im. To ta którą oni przywiedli. I Solomon posiadł ją. A dziewica stała się brzemienna i urodziła tam. Ona nakarmiła go na granicy pustkowia. Gdy nakarmiony został otrzymał wiedzę i moc ze źródła, z którego był poczęty. I tak przybył do źródła.

Piąte królestwo powiada o nim… On powstał z kropli Nieba. I został rzucony do morza. A otchłań otrzymała go, urodziła i przyniosła do Nieba. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Szóste królestwo powiada o nim… […] na dół do czasu który jest początkiem, by móc zbierać kwiaty. I ona stała się brzemienna od pożądania kwiatów. I urodziła w ogrodzie. Aanioł kwiatami ogrodu karmił go. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Siódme królestwo powiada o nim… On jest kroplą. Przybywał z Nieba na ziemię. Smoki przenosiły go do pieczar. I stał się dzieckiem. A duch przybył i przeniósł go w górę do miejsca, gdzie powstała kropla. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Ósme królestwo powiada o nim… Chmura spłynęła na ziemię i owinęła skałę. A on wyłonił się z tego. I anioł ponad chmurami nakarmił go. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Dziewiąte królestwo powiada o nim… Od dziewięciu muz jedną pozostaw daleko. A ona udała się do wysokiej góry i ukryta w niej stała się dwupłciowa. I zapłodniła się sama. I narodził się on. A anioł, który istniał bez pożądania nakarmił go. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Dziesiąte królestwo powiada o nim… Jego Bóg skrył się w obłoku pożądania i stworzył go w swej dłoni i rzucał krople na na obłok, który go otaczał. I on się narodził. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Jedenaste królestwo powiada o nim… On zapragnął własnej córki. I stała się brzemienna od ojca swego. Ona poroniła, […] grobowiec na pustkowiu. A anioł nakarmił go tam. I tak przybył do źródła.

Dwunaste królestwo powiada o nim… On powstał z dwóch światłości. On był nakarmiony tam. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

Trzynaste królestwo powiada o nim… Każdy poród władcy jest słowem. A słowo jest prawem. Otrzymał wiedzę i moc. I tak przybył do źródła.

A pokolenie bez władcy mówi, że Bóg wybrał je z wszechczasu. I zgromadził wiedzę tak, iż niesprofanowana prawda pozostała w nim. On powiedział: “Zza granicy nieba, z wielkiego Eona, wielka światłość nadeszła. I stworzył on pokolenie tamtych ludzi, dla swego blasku, więc powinni lśnić przez wieki”. A potem generacja, ta która otrzyma jego imię na wodzie, będzie walczyć przeciwko władzy. A ciemność otaczać ich będzie.

Wtedy ludy krzykną wielkim głosem: “Błogosławiona jest dusza tamtych mężów, albowiem znali Boga, który jest źródłem prawdy. Oni będą żyć

zawsze, bowiem nie byli zepsuci przez własne pragnienia. Razem z aniołami, którzy choć nie ukończyli pracy stanęli przed nim w boskiej wiedzy, tak jak światło, które przyszło z ognia i krwi . A nasze uczynki były bezsensowne i chwaliliśmy się ogromem daremnej pracy. Wykrzykiwaliśmy przeciwko Bogu prawdy, choć praca jego jest wieczna. I było to przeciw naszym duszom. Teraz wiemy, żedusze nasze umrą”. I rozległ się głos: “Micheu Michar Mnesinous, wy którzy poznaliście święty chrzest i wodę życia dlaczego oburzacie się na Boga żywego razem zbezprawnymi głosami i językami zduszami pełnymi krwi i niegodziwości? Mimo wielu prac pojętych, nie poznacie prawdy, ale wasza droga jest pełna radości i sprawia radość. Zbeszcześciliście wodę życia, spełniając żądania tych, którzy mieli wam służyć, bowiem myśl wasza nie odpowiada dziełom tych, których naśladujecie. A ich potomkowie nie przeminą. Ale będą znani wielkim Eonom, gdyż wiedza którą otrzymali od Boga Eonów, nie była przeznaczone do ksiąg ani do zapisania. A niebiańskie istoty przywiodą tych, których nie zna żadne pokolenie. I pozostaną na wielkiej górze, na skale prawdy. I zostaną nazwani słowami “

Wieczność i Prawda”, dla tych którzy poznają odwiecznego Boga mądrości i wiedzy, nauczającego aniołów, dla których jest on mądrością”.

To rewelacje, które Adam przekazał Setowi, synowi swemu. I syn jego poznał wiedzę skrywaną przez Adama i nauczył jej swych potomków, a która jest świętym chrztem tych, co znają wiedzę odwieczną zachowaną w słowach i niezniszczalnym świetle, które pochodziły ze świętego nasienia Yesseus Mazareus Yessedekeus i wody życia.