Menu

Apokryfy Bałkańskie

< Back
You are here:

Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie (fragmenty)

Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie
(fragmenty)
Przekład wg odpisu w XVI-wiecznym rękopisie ze zbiorów Biblioteki Narodowej im. św. św. Cyryla
i Metodego w Sofii, sygn. 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 50-58, za: Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych , wyd. i red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, s.
190-204. Miesiąca marca 1. dnia [Jezus] wskrzesił przyjaciela 1
swojego Łazarza. Miesiąca marca 18. dnia uczynił Bóg Niedzielę Palmową. Miesiąca tegoż dnia 21.
uczynił Bóg Przemienienie. Miesiąca tegoż 22 uczynił Bóg Ostatnią Wieczerzę. Miesiąca tegoż 23. dnia ukrzyżowany został Pan Bóg. Miesiąca tegoż 25. dnia zmartwychwstał Chrystus, który żył na ziemi trzydzieści lat i trzy miesiące; i wniebowstąpił Chrystus miesiąca maja 3. dnia o godzinie szóstej. Wiedzcie, bracia, że w roku są 52 tygodnie i dni 365, i godzin 8800. I to wiedzcie, bracia: na świecie są trzy carstwa, tak jak święta jest Trójca na niebiosach; miesięcy dwanaście – [tak jak] apostołów dwunastu: to rogi wieńczące trony cesarskie. Pierwsze cesarstwo jest greckie, drugie cesarstwo – bułgarskie, trzecie cesarstwo – niemieckie. Z cesarstwem greckim jest Ojciec, z cesarstwem niemieckim – Syn, z cesarstwem bułgarskim jest Duch Święty.
Grecy Królestwo Boże zdradzą, niemieckie cesarstwo zniszczą zaś wszystkie narody półwierne. To wiedzcie: na świecie jest wszystkich narodów 72. Prawowierne narody na świecie są: po pierwsze – Bułgarzy, po drugie – Grecy, po trzecie – Syryjczycy, po czwarte – Gruzini, po piąte – Rusini; w tych są trzy księgi prawowiernych:
grecka, bułgarska i gruzińska. Półwiernych narodów jest dwanaście: 1 – Germanie, 2 – Fryzyjczycy, 3 – Węgrzy, 4 – Hindusi, 5 – Jakobici 2 , 6 – Ormianie, 7 – Sasi, 8 – Lechici, 9 – Albańczycy, 10 – Chorwaci, 11 –  Koptowie 3 , 12 – Niemcy.
Pytanie: Skąd wzięły się prawowierne narody i półwierne skąd pochodzą?
Odpowiedź: Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Od Sema pochodzą
prawowierni chrześcijanie, ponieważ Sem miał ośmiu synów i osiem córek. 1 Dosłownie ‘gościa’. 2 Schizmatycki jakobicki kościół chrześcijański założony po soborze chalcedońskim (451 r.). Jakobici odrzucali ludzką naturę Chrystusa. 3  Najprawdopodobniej chodzi o Koptów.
Synowie Sema wzięli sobie siostry swoje za żony, tak samo i [synowie] Jafeta, tak samo i [synowie] Chama. Synowie Sema powiedzieli: „Nie dotkniemy sióstr swoich”, i żony ich temu przytaknęły. I zbudowali dwa  przybytki, i zbierali się mężczyźni w jednym przybytku, a kobiety w drugim, wystrzegając się siebie nawzajem. Tylko na pożywienie zbierali się [razem]. Zobaczył Pan ich wytrwałość i wysłał anioła i pobłogosławił ich, by płodzili się w sposób bezcielesny poprzez spojrzenie. Z tego powodu od Sema pochodzi pięć narodów prawowiernych, od Jafeta pochodzą Egipcjanie i Faraonici, a ponieważ wyklęty został Cham, tak samo i dzieci jego wyklęte są i zostały zgładzone w potopie.  Pytanie: Niewierne narody skąd się zaczęły? Odpowiedź: Od
Ismaela i Hagar, matki jego. Ismael, bękart Abrahama, położył się z matką swoją na Synaju. Rzekł: „Niech złapią nasienie moje liczne kobiety, niech zwycięży nad nasieniem Abrahamowym”. Od nich zaczęły się narody niewierne. Kain, zabijając brata swojego wpierw Boga się wyrzekł, po drugie ojca zasmucił, po trzecie matkę osierocił, po czwarte brata zagubił, po piąte krew przelał, po szóste ziemię pohańbił, po siódme piekło osłodził. Pytanie: Kiedy umarła czwarta część [ludzi]?
Odpowiedź: Kiedy zabił Kain brata swojego.
Pytanie: Ile czasu spędził Adam w Raju?
Odpowiedź: Niektórzy twierdzą, iż od rana do południa. Ja zaś mówię: trzydzieści
lat, zanim zgrzeszył.
Pytanie: Kto zrodził wszystko, postarzał się i powrócił do łona matki swojej?
Odpowiedź: Adam z ziemi się zrodził i do ziemi wszedł.
Pytanie: [Co to jest:] dwoje stoi, dwoje biegnie?
Odpowiedź: [Stojące] to niebo i ziemia, [biegnące] to słońce i księżyc, dzień i noc.
Pytanie: [Co to jest:] jeden zabiera, a drugi ukrywa?
Odpowiedź: To, co zabiera, to śmierć, a to, co ukrywa, to ziemia.
Pytanie: Które drzewo jest drzewem poznania?
Odpowiedź: Pańskie. Pismo tak mówi. Czemu – nie pytajcie.
Pytanie: Gdzie przebywał Adam, wyszedłszy z Raju?
Odpowiedź: W ziemi Madianitów.
Pytanie: Skąd wziął Pan ziemię i stworzył człowieka?
Odpowiedź: Z ziemi Madianitów, z miasta Jeruzalem, pośrodku nieba i ziemi, gdzie jest krzyż. Jak bowiem rzekł prorok: „Jeden jest Bóg nasz jedyny”.
Pytanie: W którym miesiącu nadszedł potop na ludzi?
Odpowiedź: Siódmego dnia marca i również w marcu ustał.
Pytanie: Kto jako pierwszy złożył ofiarę Bogu?
Odpowiedź: Noe, wyszedłszy z arki.
Pytanie: Kto urodził Elimę 4 ?
Odpowiedź: Wnuk
Noego, syn Sema.
Pytanie: Kto za życia wszedł do grobu?
Odpowiedź: Natar 5 ; kiedy osądził proroków, rozwarła się ziemia i pochłonęła go.
Pytanie: Kto za życia wszedł na niebiosa?
Odpowiedź: Eliasz, jako prorok.
Pytanie: Gdzie ziemia została utwierdzona?
Odpowiedź: Na wodach.
Pytanie: Jak się nazywają rodzice Mojżesza?
Odpowiedź: Melchizedek i Abraham 6 . 4 Biblia nie wspomina potomka Noego o takim imieniu. 5 W Biblii brak. Niejasne, o kogo chodzi. 6 Być może jako pierwsi kapłani.
Pytanie: Ile lat spędził Izrael na pustyni?
Odpowiedź: Czterdzieści lat.
Pytanie: Gdzie uczynili Hebrajczycy Paschę zimą?
Odpowiedź: Jak rzekł prorok, na polach Egiptu. […]
Pytanie: Kto podpowiedział Kainowi, by zabił brata swojego Abla?
Odpowiedź: Diabeł mu podpowiedział.
Pytanie: Kim byli synowie Boży, którzy widzieli i wzięli córki człowiecze?
Odpowiedź: [To] synowie Sema, łączący się bezcieleśnie z żonami [swoimi], które
rodziły [po połączeniu] poprzez myśl 7 .
Pytanie: Dlaczego Mojżesz widział krzew ogniem płonący i nie spalający się?
Odpowiedź: Dla osądzenia Hebrajczyków, jak zapowiedział im prorok.
Pytanie: Po co Bóg dał prawo rozumne?
Odpowiedź: Aby ciemność piekła się rozjaśniła. Jest to dar Pana Boga naszego.
Pytanie: Kiedy człowiek rozumie i przyjmuje Ducha Bożego?
Odpowiedź: Kiedy mówi do niego anioł Pański w łonie matki; cieszy się wtedy bardzo.
Pytanie: Gdzie, kiedy i jak działają aniołowie?
Odpowiedź: Podczas chrztu Pańskiego, słowa Pańskie podziwiając.
Pytanie: Kiedy strach ogarnął aniołów?
Odpowiedź: Kiedy przeprowadził Pan ród Hebrajski i mannę dał mu jeść;
wiedzieli bowiem aniołowie, iż ukrzyżuje [on] Pana. Z tego powodu się przerazili.
Pytanie: Czym jest prawdziwa góra anielska?
Odpowiedź: Tronem Pańskim. 7 Uzupełnienie wg innych odpisów tekstu.
Pytanie: Jakiemu grzesznikowi nie będzie wybaczone?
Odpowiedź: Zdrajcy; imię jego Judasz.
Pytanie: Jaki grzech jest największy ze wszystkich?
Odpowiedź: Nieuszanowanie rodziców, większego nie ma.
Pytanie: [Spełnianie] którego przykazania wybaczy ludziom każdy grzech?
Odpowiedź: Nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni.
Pytanie: Gwiazdy mają korzenie czy nie?
Odpowiedź: Rzekł prorok: księżyc i gwiazdy ukorzenił [Bóg].
Pytanie: Co jest fundamentem słońca?
Odpowiedź: Nic, bowiem przez aniołów jest unoszone.
Pytanie: Jak nazywają się rodzice Mojżesza?
Odpowiedź: Ojciec Abraham, matka jego Chawel 8 .
Pytanie: [Co to jest:] wół umiera, gawron się cieszy?
Odpowiedź: Człowiek umiera, piekło się raduje.
Pytanie: [Co to jest:] to, czego ty nie widzisz, widzi cię i słyszy, co mówisz.
Odpowiedź: Pan widzi, co czynisz i co mówisz, wszystkie uczynki twoje.
Pytanie: [Co to jest:] orzeł je, a kruk mówi?
Odpowiedź: Orłem jest Adam, który w Raj był zapatrzony, inaczej niż Ewa.
Pytanie: [Co to jest:] suka w pośpiechu ślepe szczenięta rodzi?
Odpowiedź: Hebrajczycy w pośpiechu nasienie swoje zgubili 9 .
Pytanie: [Co to jest:] dwukrotnie mierz, jeden raz krój.
Odpowiedź: Miej Boga w sercu swoim, grzechu się nie bój 10 . 8 Tak w tekście. Chodzi prawdopodobnie o Keturę, druga żonę Abrahama (Rdz 25, 1). 9 Por. przysłowie bułgarskie ‘ Бързата кучка слепи ги ражда ’. 10 Por. przysłowie bułgarskie ‘Два пъти мери, веднъж режи’.
Pytanie: Pan dał życie, a wróg dobytek zabrał.
Odpowiedź: Pan Hebrajczyków karmił manną, a oni Go ukrzyżowali.
Pytanie: [Co to jest:] nauczyciele, którzy uczą, a sami tak nie czynią.
Odpowiedź: Lepiej by było takiemu się nie urodzić.
Pytanie: [Co będzie z tym,] co dusze gubi?
Odpowiedź: Chwycą go aniołowie w gniewie, do ognia rzucą bijąc i mówiąc: po co wziąłeś duszę, której nie dałeś?
Pytanie: Po co stworzył Bóg drzewa dzikie?
Odpowiedź: Stworzył Bóg drzewa dzikie, aby były na łasce drzew dających owoce.
Pytanie: W jaki sposób będzie Bóg sądzić cały świat?
Odpowiedź: Sposobem i urodą nadobnego Józefa.
Pytanie: W jakim języku Bóg będzie sądzić świat?
Odpowiedź: W języku syryjskim.
Pytanie: Dlaczego Wielki Piątek jest dniem ze wszystkich największym?
Odpowiedź: Kiedy ukrzyżowali Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa, wtedy widziało to słońce i stanęło na trzy godziny, i tak zawsze Wielki Piątek wygląda. Z tego powodu jest dniem największym ze wszystkich.
Pytanie: Dlaczego ludzie kłaniają się, patrząc na Wschód?
Odpowiedź: Ponieważ Bóg siedzi na tronie po wschodniej stronie i sądzi świat.
Pytanie: Co znaczy „alleluja”, jak się mówi?
Odpowiedź: Alleluja po hebrajsku: chwalcie Pana.
Pytanie: Do morza woda którędy wchodzi?
Odpowiedź: Każde zwierzę krwią się karmi, tak i dla morza pożywieniem jest woda.
Pytanie: Co jest solą morza?
Odpowiedź: Tym, czym dla zwierząt jest tłuszcz, tym sól dla morza.
Pytanie: Jak ma się człowiek ustrzec diabła?
Odpowiedź: Postem się go ustrzeże. Kiedy bowiem pości człowiek, diabeł nic mu zrobić nie może.
Pytanie: Do którego proroka upodobnił się Pan?
Odpowiedź: Prorok Jonasz był trzy dni we wnętrzu wieloryba, tak i Pan nasz we
wnętrzu ziemi spędził trzy dni […].
Pytanie: Powiedz mi, ojcze, kto jest lepszy – ten, który pyta, czy ten, który uczy?
Odpowiedź: Ten, który naucza, jest jako krzemień zimny, co leży: kiedy uderzą nim o kamień, puści od tego draśnięcia iskrę i zapali się. Jeżeli zechce, wszystkie drzewa spali ; jeżeli zaś krzemień draśnięty nie będzie,  [ten, który pyta] nie zrozumie nic. Z tego powodu lepszy jest ten, który pyta.
przeł. Ivan Petrov

„Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie”

„Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie” to wykładnia podstawowych dogmatów chrześcijańskich w formie pytań i odpowiedzi, skompilowana w Bułgarii na przełomie XII i XIII wieku. Na pytanie o pochodzenie prawowiernych narodów anonimowy autor odpowiada za pośrednictwem apokryficznej historii o wnukach Noego. Sem, ukochany syn budowniczego arki, miał ośmiu synów i tyle samo córek. Po potopie brakowało ludzi, więc bracia byli zmuszeni wziąć swoje siostry za żony. Uznali jednak, że współżycie z nimi będzie grzechem i powstrzymali się od zbliżania się z nimi.

Bóg, widząc ich wytrwałość, zesłał na dzieci Sema błogosławieństwo. Od tamtej pory mogli rozmnażać się w sposób bezcielesny – przez spojrzenia. Z ich potomstwa pochodzić miały wszystkie ludy chrześcijańskie. Według pewnej bułgarskiej legendy zapisanej w wielu wariantach w XIX wieku Bóg po stworzeniu człowieka polecił wszystkim świętym (ludowym autorom nie przeszkadzało, że człowiek dopiero został stworzony!), żeby ustalili, jak ludzie mają się rozmnażać. Święci postanowili, że poczęcie będzie się dokonywało przez wzajemne spojrzenia w oczy między małżonkami.

I zadowoleni z siebie, zasiedli do stołu, a święty Jan Chryzostom rozniósł zupę dla wszystkich. Ta jednak nie smakowała ucztującym i poprosili o dosolenie jej. Święty Jan wziął garść soli i, nie dosypując jej, machnął ręką nad miską. Święci ponownie spróbowali potrawy i ponownie poprosili o dosolenie. Dopiero za trzecim razem Jan dodał przyprawę do zupy. Spytał, czemu za pierwszym i za drugim razem zupa była niesłona. Święci odpowiedzieli, że nie wsypał soli. To jak dziecko może począć się tylko ze spojrzenia? – zakrzyknął święty Jan. Pozostali wzięli sobie jego słowa do serca i postanowiwszy, że odtąd ludzie będą musieli obcować ze sobą cieleśnie, wrócili do jedzenia. Tymczasem warto też uważać, co się spożywa

król Dawid i pogańska wieszczka Sybilla

W słynnym chorale „Dies irae” biblijny król Dawid i pogańska wieszczka Sybilla zostają przywołani, by dać świadectwo o nadchodzącym Sądzie Bożym. W średniowieczu często łączono te dwie postacie, a słowiańska redakcja „Słowa o Sybilli” czyni z Dawida ojca sławnej wieszczki. Jej przyjście na świat odbyło się jednak w sposób niecodzienny. Władca Izraela znany był ze swej chuci. W Starym Testamencie mowa o wielu jego żonach i nałożnicach.

Według dwunastowiecznego apokryfu król miał taki popęd, że jego nasienie stale upływało do podstawionego naczynia. Pewnego razu sługa oczyścił naczynie, wylewając jego zawartość na trawę. Pasąca się opodal gęś bardzo zasmakowała w tak doprawionej trawie. Niedługo złożyła jajo, z którego wykluło się niezwykle piękne dziecko o gęsich nóżkach. Dziewczynka nazwana Sybillą była mądrzejsza od królów, a gdy podrosła, została władczynią lasów. Pewnego dnia przepowiedziała zebranym wokół niej mędrcom narodziny Jezusa. Także sam Zbawiciel nie mógł urodzić się w normalny sposób. Większość kościołów chrześcijańskich uznaje dziewicze poczęcie Chrystusa. To, jak do tego doszło, jest jednak przedmiotem tajemnicy. Tymczasem bałkański folklor odpowiedział na to pytanie. Podanie zapisane w ubiegłym stuleciu w Macedonii mówi, że Bóg i Szatan byli rodzeństwem.

Pewnego razu postanowili podzielić między siebie świat. Bóg wziął pod swoją opiekę zmarłych, diabeł zaś żywych. Bóg szybko pożałował swojego wyboru i wysłał swojego syna na ziemię do walki ze stryjem.

Święty Andrzej

Święty Andrzej – według przodków dzisiejszych Chorwatów – był nieuczciwym szynkarzem. W prowadzonej przez siebie karczmie „chrzcił” wodą wino podawane gościom. Popełnił ten błąd, że pewnego razu spróbował oszukać samego Pana Boga, gdy ten przyszedł napić się ze świętym Piotrem. Stwórca przejrzał postęp i na oczach przerażonego karczmarza oddzielił wino od wody. Mimo próśb o przebaczenie Andrzej dostał niezwykle surową pokutę. Miał ściąć swoją winnicę, z wyciętych krzewów ułożyć stos i podpalić się na jego szczycie. Pokutujący oszust natychmiast zabrał się do pracy.

Przez chwilę zawahał się, czy skoczyć w ogień, ale uznał, że skoro sam Bóg mu tak kazał, to nie ma innego wyjścia. Rzucił się na stos i momentalnie spłonął. Matka Andrzeja nie miała o niczym pojęcia. Gdy nie wrócił na trzeci dzień do domu, poszła szukać syna. Przypadkiem spotkała pasterkę, która była świadkiem jego samospalenia. Dowiedziawszy się o wszystkim, zrozpaczona kobieta pobiegła na pogorzelisko. Przetrząsając popioły, znalazła jedną maleńką kostkę, która nie uległa spaleniu. Niewiele myśląc zjadła ją i z miejsca stała się brzemienna. W dniu rozwiązania przyszli do niej w gościnę Pan Bóg i święty Piotr. Gdy wybiła północ, dziecko przyszło na świat. Bóg ogłosił, że oto odrodził się Andrzej.

Król Salomon

Król Salomon miał mniej szczęścia niż św. Andrzej. Przez wieki biblijny monarcha był nie tylko wzorem mądrego władcy, ale także najpotężniejszym w historii magiem. Zgodnie z podaniem zapisanym w XIX w. w Macedonii, na starość władca nie chciał umrzeć i obmyślił sposób, jak odrodzić się na nowo. Przed śmiercią wręczył przyjacielowi butelkę z odrobiną własnej krwi. Polecił zakopać ją w stercie gnoju, a po 40 dniach wydobyć z niej zdrowego noworodka. Przyjaciel pomylił się jednak w liczeniu i wykopał butelkę po upływie zaledwie dwudziestu dni. Z przerażeniem zobaczył, że jest w niej nie całkiem rozwinięte dziecko. Natychmiast zakopał ją z powrotem. Gdy jednak ponownie wydobył butelkę z gnojówki po 20 dniach, znalazł w niej tylko poroniony płód. W świetle dawnej wiedzy pomysł Salomona nie był tak szalony, jak mogłoby się wydawać. Do dnia dzisiejszego w niektórych religiach łączy się krew z duszą.

 

 

Tłumaczenia polskie chrześcijańskie

Dies irae

Dies irae (łac. „Dzień gniewu”) – napisana na przełomie XII i XIII wieku rymowana sekwencja, która w XIV wieku włączona została do mszału, a od czasu reformy trydenckiej śpiewana jest w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w mszach żałobnych w klasycznym rycie rzymskim; najczęściej jest to określenie całej sekwencji, a przy ściślejszym podziale – jej początku (drugim fragmentem sekwencji jest wtedy Tuba mirum)

Jan Kasprowicz Hymny

Dies Irae
Trąba dziwny dźwięk rozsieje,
ogień skrzepnie, blask ściemnieje2,
w proch powrócą światów dzieje.
Z drzew wieczności spadną liście
na Sędziego straszne przyjście,
by świadectwo dać Psalmiście…
A ty, psalmisto Pański, nastrój harfę swoją
już na ostatni ton!
Grzech krwią czarną duszę plami…
Bez obrońcy staniem sami —
któż zlituje się nad nami?
Kyrie elejson3!…
O Boże! Ty bądź naszą łaską i obroną!
Kyrie elejson!
O Głowo, owinięta cierniową koroną,
gasnącym wieki wieków spojrzyj na nas okiem!
O spojrzyj na nas z tej głuszy,
która swym tchnieniem głębokiem
ogarnia światów bezmiary,
a którą ty wypełniasz swych bólów ogromem,
o Głowo, owinięta cierniową koroną!
Żałobna drogo nieochybnej kary,
broczącej we łzach i przy jęków wtórze
w ten pozbawiony końca
Pańskiego gniewu dzień,
w którym w pożarach spokojnego słońcaszatańskim chichotem płoną
świeże, niezwiędłe róże
grzechu i winy!
Na ich purpurze
osiadł posępny i siny
tej Konieczności cień,
z której przepastnej głębiny,
z łona, pełnego niweczących tchnień,
nad boskiej woli złomem
wyrosły zabójcze kwiaty
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień…
A Ewa jasnowłosa, matka gwiazd i ziemi,
upaja się ich wonią, schylona nad niemi.
Kyrie elejson!
Przez ciebie w proch nicości wracają Twe światy,
o Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Od Twego drzewa oderwany liść,
pędzi duch ludzki i naprzód i wstecz,
niby garść kurzu, porwana cyklonem:
przed nim i za nim płomienisty miecz
iskrzy się ostrzem czerwonem;
przed nim i za nim wstają z swych cmentarzy
upiory wieków, naznaczone sromem
winy i grzechu,
i klną i bluźnią i płaczą,
jęczą i syczą i dyszą
nieustającą rozpaczą,
od szaleńczego zamierają śmiechu
w ten Pańskich gniewów nieskończony dzień…
O Głowo, owinięta cierniową koroną,
Ty, co rozpierasz Swej męki ogromem
pierś Konieczności! O Głowo,
której źrenice, jako dwie pochodnie
dogasające, płoną
nad krętą, pustą, nieskończoną drogą
i gasną, gasną, a zgasnąć nie mogą,
zawrzyj Swe oczy nad nami,
nie patrz na boleść i zbrodnię!…
Jedno jest tylko w przestworzach widomem,
jedno w zachodniej płomienieje zorzy
nad płomiennymi falami
wiekuistego Żywota
i nigdy w ciemnię grobu się nie złoży
i nigdy ciężkich stóp swych nie poruszy,
by iść i iść i iść
poza granice duszy —
jedno jest tylko Jednem,
grzmiącym miedzianą surmą archanioła
ponad pokoleń pokoleniem biednem
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień:
wielki, wszechmocny Ból.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Niech łaska Twoja winy nam odpuści…
A ty swe skronie tul
do zimnych opok, do strzaskanych grani,
sterczących smutnie nad gardłem czeluści,
i płacz…
Surma jęczy, surma woła!
Giną w chmurach wirchów4 czoła;
wałem mżących mgieł dokoła
nieznany oddech miota,
jakieś potworne, dzikie kształty tworzy
i po dolinach rozpędza ich stada
i znów je skupia w przepastnej otchłani
i ku niebiosom wyrzuca ich kłąb
i w jakieś czarne rozsnuwa całuny
ten niewidzialny, dreszcz budzący Tkacz
i ciężką, mokrą tą przędzą pokrywa
wszystko, co jest…
O biada!…
Biada!… Pierś światów przed chwilą tak żywa,
kona pod strasznym ciężarem…
Olbrzymy świerków padają strzaskane;
las się położył na skalisty zrąb;
węże kosówek, wyprężywszy ciała
w kurczach śmiertelnych, drętwieją bezwładne;
wrzos na granitów podścielisku szarem
spełznął na wieki;
kozice stromą oblepiły ścianę
i patrząc trwożnie w bezmierny, daleki,
w ten nieskończony chaos mgieł i cieni,
runęły w żlebny grób…
Rozkrzyżuj silne ramiona
i paznokciami wpij się w twardy głaz
i odwróć oczy od onej przestrzeni,
w której rozsadza horyzontów krańce
ta Głowa, w cierń uwieńczona!
Nie patrz, gdzie siadła jasnowłosa Ewa,
wygnana z raju na wieczysty czas,
mająca zbrodnię u swych białych stóp,
wieczyście żarta płomienistą żądzą
winy i grzechu…
O duszo, pełna miłości,
a którą nieustanne szarpią niepokoje!
Pańskiego gniewu zwalił się już dzień!
Trombita Sądu nad tobą rozbrzmiewa
piorunną mocą archanielskich tchnień
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień…
Niechaj mnie sądzą,
niechaj mnie karzą —
tak, mnie, Adama, com na barki swoje
zabrał z Ogrodu to nadludzkie brzemię
przygniatającej winy
i wieki wieków pnę się z tym ciężarem
ku wiekuistej wyży5
i zbladłą nie śmiem odwrócić się twarzątam, ku tym zmrokom, co zaległy ziemię,
tam, ku piekielnej przełęczy,
na której siadła jasnowłosa Ewa
z padalcem grzechu u swych białych stóp…
Miliardy krzyży,
opromienione okręgami tęczy,
z padolnych Styksów powstają głębiny
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień
i rosną, rosną w jakiś straszny las,
co wierzchołkami swych bolesnych drzew
przeszywa wszystkie mgły
i wszystkie blaski, które lśnią nad mgłami,
wypływające z Wszechmocy Istnienia.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Twojego gniewu nadszedł wielki czas,
głos już zagrzmiał hiobowy,
niebios walą się posowy6,z owiniętej cierniem Głowy
rzeką i morzem płynie ciepła krew,
w rzekę i morze krwi jej ból się zmienia…
W świątyni bożej zamilkł święty śpiew,
już się zasłona rozdarła na dwoje,
mur się już wali i skała już pęka…
A krew w tych morzach, w tych czerwonych rzekach
ścięła się w ciemny lód…
Kyrie elejson!
Ogromna, niesłychana, wiekuista męka,
z nieprzygasłymi oczyma,
milcząca, cicha i, jak zmierzch, pobladła,
na wklęsłych skroniach siadła,
na wpółotwartych powiekach
i na wydętych piersiach tych olbrzymich ciał,
które do krzyżów przybiła
nielitościwa Dłoń…
W kleszczach je swoich trzyma,
wpija się w kąty ust,
ramiona w kabłąk gnie
dręcząca wieki niezmożona siła
i, jak śmiertelny szał,
zastygły, skamieniały w godzinie konania,
swoim ciężarem się wgniata
w zwiędłe, z przepasek odsłonięte brzuchy
i biodra spłaszcza, kolana rozsuwa
i pokrzywione, czarne palce nóg,
pokrytych siecią fioletowych żył,
w zamarłych kurczach wydłuża…
O grozo świata!
O widma, płynące w dal,
w ten przestwór ślepy i głuchy,
w wilgotny, mgławy pył,
w te ciemne wnętrza bezsłonecznych brył,
w potworne gmachy nadszczytowych chmur!
Jeszcze nie zapiał kur,
a na piekielnej przełęczy,nad dnem Styksowych otchłani,
siedzi pod złomem niebotycznej grani
pramatka Grzechu, jasnowłosa Ewa,
z gadziną zdrady u swych białych stóp.
Kyrie elejson!
Straszny przed nami otworzyłeś grób…
I płyną, płyną te milczące krzyże
razem z ruchomym, wielkim trzęsawiskiem,
które swą rdzawą kałużą oblewa
męczeńskie drzewa.
Wszystko, co było dalekim i bliskiem,
co opadało w niedojrzaną głąb
i w niedojrzane wznosiło się wyże,
teraz tym wielkim, grząskim bagnem płynie
w Pańskiego gniewu ostatniej godzinie…
Kyrie elejson!
Światy pochłania nieprzebyty muł,
światy, od bożych odepchnięte bram.
A spod korzeni jadowitych ziół,
spod kęp sitowia i trzciny i traw,
z rowów, przepadlisk, wądolców7 i jam,
pokrytych opalowym szkliwem zgniłych wód,
zaczyna wypełzywać8 żmij skłębiony płód:
czarne pijawki, zielone jaszczury
wiją się naprzód wpław
i oplatają kręgami śliskiemi
męczeńskich krzyżów smutne miliardy,
z bagnistej wyrosłe ziemi,
zapadłe w bagnisty kał…
I oto głowy swoje, dziwne, ludzkie głowy,
świecące trupim tłuszczem zżółkłych, łysych czół,
o szczękach, otulonych kłębem czarnych bród,
kładą na łonach tych pomarłych ciał…
I skośne, mętne oczy podnoszą do góry
ku ich schylonym skroniom…
I biodra opasawszy w lubieżnym uścisku,
zwilgotniałymi usty
szepczą im słowa rozpusty…
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
W królestwie Śmierci staje nagi szał.
W niedoścignionym błysku
tchnienie żywota przenika
to, co od wieków zagasło…
W Pańskiego gniewu ostatniej godzinie
krew świeża płynie
z odrywających się od krzyżów rąk,
z odrywających się od krzyżów nóg…
I Głowa, owinięta cierniową koroną,
ta Głowa, która przestwór wypełnia bezbrzeżny,
podnosi ciężkie powieki i patrzy…
Jakaż to orgia dzika!
Jakiż to chaos mąk!
Kyrie elejson!
Idą na się zmartwychwstali,
ogniem wojny świat się pali,
tłumy w krwawej brodzą fali!Adamie potępiony, zwróć się z strasznych dróg!
Zawiśnij na swym krzyżu, sterczącym w niebiosa,
i nie patrz, gdzie w spokoju Ewa jasnowłosa,
piekielny zająwszy próg,
do rozpustnego przytula się gada!
O biada! —
Idą na się zmartwychwstali —
w oku mściwy skrzy się gniew,
rozpaczy kurcz wypręża rozchylone wargi,
kroplisty pot oblewa policzki zapadłe,
kudły włosów zlepia gęsta krew.
Z wyciem hien, z rykiem lwów,
z psów szczekaniem, z rżeniem koni,
które cugli nie zaznały,
łkając, jęcząc, grożąc, klnąc,
poszarpane miecąc9 skargi,
pędzi tuman ludzkich żądz.
Ten upada, ten się broni,
temu dłoń ścisnęła krtań,
ten się w swojego brata paznokciami wrył,
a tamten zęby szczerzy, poszarpawszy ramię,
a ten olbrzyma ręką pochwycił dwie nogi
i rozdarł na dwie szczypy tułów Heraklowy
i w ciemną rzucił bezdeń, w Sądu straszną noc…A z parą szklanych, martwych kul,
rozsadzających oczodoły,
biegnie bez końca, bez końca, bez końca,
gnając przed sobą bratobójczy huf,
niemy i głuchy Strach…
Zakryj błędne źrenice, ścigany Adamie!
Nad tobą tam! u szczytu
złocistowłosa Ewa!
Jej grzechu ciężar zgniótł cię, stanąłeś wpół drogi
Zakryj błędne źrenice i na wieki wieków
rzuć się w przepastny żleb!…
Enoch i Eliasz z proroczymi księgi
przyszli obwieścić szalonemu światu
Pańskiego gniewu moc.
Lecz nim zdołali rozedrzeć swój płaszcz,
nim głos wytrysnął z przepełnionych łon,
padli w zamęcie spadających gwiazd,
zgaśli, jak słońca,
na to wzniecone w przedpoczątkach bytu,
ażeby zgasły… Amen.
Szum się wielki stał dokoła,
kiedy surma10 archanioła
na Ostatni Sąd zawoła.
Głos rozlega się ponury,
jak grzmot leci złotopióry,
z dolinami równa góry.
Drży strwożona światów dusza,
a on głębie mórz wysusza,
kości wieków w grobach rusza.
Gwiazdy z orbit wytrąciła
archanielskiej trąby siła,
już rozwarła się mogiła.Idą na się zmartwychwstali,
ogniem buntu świat się pali,
tłumy w krwawej broczą fali.
Z wyciem hien, z rykiem lwów,
łkając, jęcząc, grożąc, klnąc
pędzi tuman ludzkich żądz…A On,
potężne Łono, przepotężnych łon,
Jasność jasności,
Zmrok zmroków,
Łaska łask i gniewów Gniew,
stanął nad skonem Żywota
i, rękę położywszy na głowie Boleści,
na niezmierzonej, cierniem opasanej Głowie,
wypełniającej wszechświatów przestwory,
rozpoczął Sąd.
Biją pioruny,
a nad pioruny idzie Jego zew!
Ogrom bytu błyskawic wszystkich nie pomieści,
a Jego światłość złota
strzela nad pełnię, nad ogniste łuny
błyskawicowych potoków…
Czym jestem wobec Ciebie, ja, com z rajskich włości
zabrał z sobą, wygnaniec, tę łamiącą winę
i teraz ginę,
od Wschodu do Zachodu tułacz nieszczęśliwy,
pod nieuchronnych wyroków
w początkach dnia i nocy wzniesionym obuchem?!
Stopę Swoją złożyłeś na pokoleń grzbiecie
i sądzisz! Kyrie elejson!
Płaczów i jęków słuchasz niesłyszącym uchem
i sądzisz! Kyrie elejson!
Na mękę wieków patrzysz niewidzącym okiem
i sądzisz! Kyrie elejson!Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem rodzi dziecię,
Ty jego duszę grzechu oblewasz hyzopem11
i sądzisz! Kyrie elejson!
Wichr idzie po rozdrożach westchnieniem głębokiem
ku Twojej wyży12,
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzyży,
Ty sądzisz! Kyrie elejson!A kto mnie stworzył na to, ażebym w tej chwili,
odziany potępienia podartą żałobą,
kawałem kiru, zdjętym z mar Twojego świata,
wił się i czołgał przed Tobą,i martwym, osłupiałym z przerażenia okiem
strasznego Sądu wyławiał płomienne,
świat druzgocące rozkazy?A kto mi kazał patrzeć na te czarne głazy,
rozpadające się na gruz pod mocą
Twojego gniewu, przeraźliwy Boże —
na głazy te, gdzie straszny owoc Twego drzewa,
złocistowłosa Ewa,
do piersi pierś padalca tuli obnażoną?…
O Głowo, przepasana cierniową koroną!…
Któż się nad dolą zlituje sierocą,
nad moją dolą,
której, Boże, Twe ręce, z kajdan nie wyzwolą?
Kyrie elejson!
Patrzaj!… Kyrie elejson!
Ona swą białą dłoń
kładzie na jego skroń —
na trupią, zapadniętą, zżółkła skroń zleniałą…
Kyrie elejson!
I podczas, gdy Swe Sądy sprawiasz Ty, o morze
niewyczerpanych gniewów,
ona swym okiem patrzy w jego oczy —
omdlewającym okiem!
Kyrie elejson!
Jej nagie uda drżą,
palcami rozczesuje złoto swych warkoczy
i falą złocistych włosów
osłania jego nagość i pieści i pieści
ustami czerwonymi bladość jego ust.
Kyrie elejson!
Wężowe jego kręgi opasują biodra
rozlubieżnionej Boleści,
a ona, wyprężywszy swe rozpustne ciało,
nienasyconym oddycha pragnieniem.
Kyrie elejson!
Na łonie jej spoczęła czarna, lśniąca broda
rozpalonego Szatana,
co świat umierający okrył swoim cieniem,
a ona,
w zbrodniczych pieszczot rozdawaniu szczodra,
zamknęła w drżące go biodra,
w nabiegłe żądzą ramiona…
Kyrie elejson!Mą duszę pali wieczna, niezamknięta rana!
Któż mi lekarstwo poda?
Ojcze rozpusty! Kyrie elejson!
Nic, co się stało pod sklepem niebiosów13,
bez Twej się woli nie stało!
Kyrie elejson!
O źródło zdrady! Kyrie elejson!
Przyczyno grzechu
i zemsty i rozpaczy szaleńczego śmiechu!
Kyrie elejson!
Sądź, Sprawiedliwy!
Krusz światów posady,
rozżegnij wielki pożar w tlejącej iskierce,
na popiół spal Adama oszukane serce
i płacz!
Z nim razem płacz, kamienny, lodowaty Boże!
Niech Twa surma przeraźliwa
echem płaczu się odzywa
nad pokosem Twego żniwa…
Dwujęzycznego smoka,
Szatana o trzech grzbietach zwalczył w wielkim boju
archanioł pański, Michał, i zginął w otchłani. Amen.
I stał się koniec świata… O chwilo spokoju!
Zgasł płomienny głos proroka,
i wieczności noc głęboka
nieprzejrzaną jest dla oka.A ja, wygnaniec z Raju, tułacz nieszczęśliwy,
zesłany, aby konać, na te ziemskie niwy,
i patrzeć, jak pod złomem niebotycznej grani
usiadła matka Śmierci, Ewa jasnowłosa,
pieszcząca węża Grzechu, posyłam w niebiosa,
opadłe nad wieczności tajemniczym mrokiem,
to moje wiekuiste, nieprzebrzmiałe: Amen!
Amen!14
W umarłych bytów milczeniu głębokiem
słychać jedynie Amen, moje straszne Amen.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Kyrie elejson!
Przede mną przepaść, zrodzona przez winę,
przez grzech Twój, Boże!… Ginę! ginę! ginę!
Amen.
A cóż powstanie ponad nicościami,
gdzie ongi były światy
i Ja, w chęć życia bogaty,
a dziś w umarłych postawiony rzędzie?
Niech nic nie będzie!
Amen!
Bo cóż być może, jeślim ja zaginął?…
Na wszystko mrok nicości nieprzebyty spłynął —
Amen.
Przypisy:

1. Dies irae — czyt. [dies ire], dzień gniewu, czyli Sądu Ostatecznego. Taki tytuł nosiła średniowieczna pieśń religijna, napisana przez włoskiego poetę Tomasza z Celano (1190–1260). Pieśń zwiastowała nadejście dnia kary. Dzisiaj Dies Irae wchodzi w składRequiem, utworu wykonywanego z okazji uroczystości pogrzebowych. [przypis edytorski]

2. ogień skrzepnie, blask ściemnieje — nawiązanie do kolędy Bóg się rodzi. [przypis edytorski]

3. Kyrie eleison — Panie, zmiłuj się. [przypis edytorski]

4. wirchy lub: wierchy — region. szczyty gór. [przypis edytorski]

5. wyży — (neol.) wysokości. [przypis edytorski]

6. posowa (region.) — sufit. [przypis edytorski]

7. wądolec — wądół; niewielka dolinka, zagłębienie terenu. [przypis edytorski]

8. wypełzywać — dziś popr.: wypełzać. [przypis edytorski]

9. miecąc — miotając, rzucając. [przypis edytorski]

10. surma — bęben używany w wojsku, pomagał komenderować i nadawać rytm marszowi oddziałów. [przypis edytorski]

11. hyzop — roślina (półkrzew), z którego olejek używany był przez staroż. Żydów w oczyszczających obrzędach rytualnych. [przypis edytorski]

12. wyż (neol.) — wysokość. [przypis edytorski]

13. pod sklepem niebiosów — pod sklepieniem niebios. [przypis edytorski]

14. Amen! — formuła uroczystego potwierdzenia i zgody (dosł. tak, zaiste). [przypis edytorski]

Dies irae – Sekwencja z Mszy św. za zmarłych

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
Tuba, mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudicandi responsura.
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.
Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix iustus sit securus?
Rex tremendae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
Recordare, Iesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Iudicandus homo reus:
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.
W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę,
Świat w popielnym legnie pyle:
Zważ Dawida i Sybillę.
Jakiż będzie płacz i łkanie,
Gdy dzieł naszych sędzia stanie,
Odpowiedzieć każąc za nie.
Trąba groźnym zabrzmi tonem
Nad grobami śpiących zgonem,
Wszystkich stawi nas przed tronem.
Śmierć z naturą się zadziwi,
Gdy umarli wstaną żywi,
Win brzemieniem nieszczęśliwi.
Księgi się otworzą karty,
Gdzie spis grzechów jest zawarty,
Za co świat karania warty.
Kiedy sędzia więc zasiędzie,
Wszystko tajne jawnym będzie,
Gniewu dłoń dosięże wszędzie.
Cóż mam, nędzarz, ku obronie,
Czyją pieczą się zasłonię,
Gdy i święty zadrży w łonie?
Panie w grozie swej bezmierny,
Zbawisz z łaski lud Twój wierny,
Zbaw mnie, zdroju miłosierny.
Racz pamiętać, Jezu drogi,
Żeś wziął dla mnie żywot srogi,
Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.
Długoś szukał mnie znużony,
Zbawił krzyżem umęczony,
Niech ten trud nie będzie płony.
Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Bądź mym grzechom litościwy,
Zanim przyjdzie sąd straszliwy.
Jęcząc, pomnąc win bezdroże,
Wstydem me oblicze
gorze,
Szczędź mnie, błagam, Panie Boże.
Ty coś Marii grzech wybaczył
I wysłuchać łotra raczył,
Nie pozwolisz, bym zrozpaczył.
Choć niegodne me błaganie,
Nie daj mi, dobroci Panie,
W ognia wieczne wpaść otchłanie.
Daj mi mieszkać w owiec gronie,
Z dala kozłów, przy Twym tronie
Postaw mnie po prawej stronie.
Gdy uśmierzysz potępionych,
Srogim żarom przeznaczonych,
Weź mnie do błogosławionych.
Błagam kornie bijąc czołem,
Z sercem, co się zda popiołem,
Wspomóż mnie nad śmierci dołem.
O dniu jęku, o dniu szlochu,
Kiedy z popielnego prochu
Człowiek winny na sąd stanie.
Oszczędź go, o dobry Boże,
Jezu nasz, i w zgonu porze
Daj mu wieczne spoczywanie.
Amen