Menu

Apologetyka

< Back
You are here:

 

Apologeci

Apologeci greccy

 • ich głównym celem była obrona wiary chrześcijańskiej,

Marcjan Arystydes:

 • “filozof z Aten”,
 • “Apologia” skierowana do cesarza Antoniusza Piusa (140 r.n.e),
 • krytyka pogańskich bóstw Grecji i Egiptu, greckich zasad moralnych,
 • najwyższym motorem świata jest Bóg oraz wszystko co on uczynił, zrobił dla człowieka,
 • Bóg chrześcijański projektodawcą świata; jest On wieczny, doskonały, niepojęty, mądry, dobry,
 • wiara daje doskonalsze zasady postępowania.

Justyn Męczennik:

 • ur. ok. 100 r.n.e., zm. 164 r.n.e.,
 • będąc poganinem gorliwie studiował nauki filozoficzne; jako zupełnie dojrzały człowiek nawrócił się na chrześcijaństwo,
 • Justyn staje się chrześcijaninem, bo pociąga go prostota monoteizmu, nauka Jezusa, czystość życia chrześcijańskiego i heroizm męczenników
 • “Apologie” dedykowane cesarzowi Antoniuszowi Piusowi oraz “Dialog z Żydem Tryfonem” (krytyka judaizmu),
 • “Filozofia to wiedza o istocie rzeczy i poznawaniu prawdy, szczęście zaś to nagroda tej wiedzy i mądrości”,
 • “To, co jest niezmienne, zawsze to samo, i co jest przyczyną istnienia wszystkich innych rzeczy, to jest Bóg”,
 • Justyn chce pokazać na przykładzie swych własnych przeżyć, że zarówno filozofowie, jak i chrześcijanie szukają Boga i możliwości zjednoczenia się z Nim,
 • filozofię musi uzupełniać religia, wiara,
 • Uważa on, iż dobrzy poganie, którzy nie znali Objawienia muszą być zbawieni,
 • Boga-Ojca nikt nigdy nie może zobaczyć, widzialnym staje się tylko Słowo, Ono było specjalnie czynne przy stwarzaniu, także Mojżesz na górze Synaj widział Logos. Słowo jest istotowo tym samym Bogiem, co Bóg-Ojciec, ale jest podporządkowane Ojcu,
 • Justyn powiada, iż nauczyliśmy się tego, że Logos oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego. A więc każdy, kto poznaje jakąkolwiek prawdę, kto uprawia naukę, kto zyskuje mądrość, ten uczestniczy w jakimś sensie w Logosie. Uczestniczą więc w Nim nie tylko chrześcijanie, ale również i poganie przez swoją wiedzę. Kładzie tu Justyn podwaliny pod chrześcijański humanizm,
 • Każde poznanie jest uczestniczeniem w Logosie. W przyrodzonym poznaniu Logosu uczestniczą wszyscy. Poznanie Logosu może być cząstkowe, przypadkowe i fragmentaryczne, dokonujące się dzięki rozsianemu wszędzie Logosowi. Może być pełne i doskonałe, ale jest tylko poprzez Objawienie dane przez Chrystusa,
 • Jezus Chrystus jest Logosem,
 • Chrystus na wieki przed swymi narodzinami miał już więc przyjaciół i wrogów. Co więcej, Sokrates występuje właściwie jako chrześcijanin, jako apostoł i męczennik Chrystusa-Logosa,
 • dusza jest nieśmiertelna z decyzji (woli) Boga,
 • człowiek = ciało + dusza + duch,
 • filozofia grecka doszła do częściowej Prawdy, całkowita została ukazana przez Objawienie,
 • Bóg = Demiurg (z “Timajosa”),
 • podziwia on Sokratesa (dzieło Sokratesa służyło Prawdzie) i Platona (analogie między platonizmem a chrześcijaństwem: nagroda i kara po śmierci.

Tacjan:

 • uczeń Justyna, syryjczyk, znał filozofię i literaturę grecką,
 • “Mowa przeciw Grekom”,
 • w przeciwieństwie do Justyna nie ma u niego sympatii do filozofii greckiej,
 • Boga poznajemy na podstawie jego dzieł,
 • Bóg jest bytem całkowicie duchowym, nie cielesnym oraz że to On stworzył świat, nie zaś demony,
 • Logos-Syn wypływa z Boga-Ojca i to w taki sposób, że Boga przez to w niczym nie umniejsza,
 • Zachodzi tu analogia między Słowem boskim i ludzkim: “Gdy przemawiam do was, a wy mię słyszycie, wcale nie tracę mej mowy przez to, że wam ją przekazuję, lecz tylko głosem mym kształtuję w was materię jeszcze nieukształtowaną”,
 • człowiek = ciało + duch + dusza (“dusza jest ciemna, a duch świetlisty”),
 • połączenie duszy z duchem to wspólne życie z Bogiem objawiające wiernym tajemne prawdy,
 • tylko połączenie duszy z duchem odróżnia nas od zwierząt. Dzięki niemu jesteśmy zdolni do nieśmiertelności i do poznania Boga oraz demonów,
 • źródłem wiedzy jest Pismo św. i chrześcijańskie nauczanie,
 • głosi purytanizm etyczny.

Atenagoras:

 • Bóg wieczny i duchowy,
 • przyczyna rzeczy zniszczalnych musi być niezniszczalna i duchowa,
 • jest jedna prawdziwa filozofia, czyli mądrość, którą można zdobyć w stopniu ostatecznym jedynie przez Objawienie.

Teofil z Antiochii:

 • kto pragnie poznać Boga musi być czysty moralnie,
 • niepoznawalny jest Bóg, jego moc, mądrość, wieczność i niezmienniczość,
 • jak duszę ludzką poznajemy poprzez ruchy ciała, tak Boga poznajemy przez jego dzieła,
 • żywił uznanie dla Platona.

Ireneusz:

 • człowiek = dusza + ciało,
 • jednostkowość i materialność duszy,
 • zło nie bierze się od Boga, wynika z wolnej woli człowieka.