Menu

Kategoria: potop

z gł.

Jafet

Ludy pochodzące od Jafeta syna Noego Biblia 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 5 Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według […]

Cham

Ludy pochodzące od Chama syna Noego Biblia 6 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 7 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba2 i Dedan. 8 Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. 9 Był on też […]

Sem

Ludy pochodzące od Sema syna Noego Genealogia Biblia (Rdz 10, 22). 22 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. 23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. 24 Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. 25 Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego […]

Muzyka Rytmy

Przykłady tańców ludowych w rozbiciu na mega narody Analiza folkloru i tańców ludowych oraz ich związek z pierwotnymi haplogrupami. Jafet R1a R1b Sem I1 I2 J1 Bliski wschód   J2         Cham Azja O Filipiny Tajwan Azja […]

Apokryfy Bałkańskie

Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie (fragmenty) Pouczenie o Panu naszym Jezusie Chrystusie (fragmenty) Przekład wg odpisu w XVI-wiecznym rękopisie ze zbiorów Biblioteki Narodowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofii, sygn. 433 (tzw. Kodeks Panagjurski), k. 50-58, za: […]

Apokryfy

  Apokryfy Starego Testamentu Cytat z http://www.okiem.pl/bog/apokryfy_st.htm   Nazwa Tytuł Treść Tekst Autor, Powstanie Księga Henocha Rękopisy nie podają żadnego tytułu tej księgi. Nazwa jej pochodzi od imienia głównego jej bohatera. Znana jest jako Księga Henocha lub 1 Henocha. Celem […]

Księga Henocha

Księga Henocha   Istnieją trzy księgi przypisywane patriarsze Henochowi: Księga Henocha etiopska, Księga Henocha słowiańska. Księga Henocha hebrajska. Księga Henocha etiopska dzieli się na pięć części poprzedzonych obszernym wstępem ukazującym zarys czasów ostatecznych. Część I to tzw. Księga czuwających, w […]

Migracje ludów

Wędrówki ludów od Adama i Ewy do czasów współczesnych zebrane w poniższych linkach. Kto przetrwał Potop Noe i jego synowie Migracje ludów świata Ludy Europy Europa pięciu narodów Genetyka genealogia Ludy Azji Początki cywilizacji po ustąpieniu potopu i Atlantyda Gdzie […]

Tsunami

Tsunami (jap. 津波 tsunami?, pol. fala portowa (tsu – port, przystań; nami – fala) – fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, osuwiskiem ziemi lub cieleniem się lodowców, rzadko w wyniku upadku meteorytu. Fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca […]

Atlantyda legenda

  Atlantyda zaginiona cywilizacja Opis Platona Początki cywilizacji po ustąpieniu potopu i Atlantyda Datowanie Potopu Kiedy zatonęła Atlantyda ? Starożytne Miasta przed potopem Cywilizacja Atlantydy oraz inne stolice świata przed potopem Świat przed potopem  

Czy potop był naprawdę

Czy potop miał miejsce ? Co wywołało Potop Kto przetrwał Potop Początki cywilizacji po ustąpieniu potopu i Atlantyda Datowanie Potopu

Potop w różnych kulturach

Analiza opisu Potopu w różnych kulturach Analiza na podstawie Wikipedii.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop Potomkowie Noego rozchodząc się po świecie opowiadali wszystkim swoja historię ocalenia. Poza tym są podania o tych którzy przetrwali potop w górach lub na czółnach czy tratwach. Mity w […]

Przed potopowe języki dene-kaukaskie

Przed potopowe języki dene-kaukaskie Na podstawie Wikipedii Języki dene-kaukaskie – hipotetyczna makrorodzina językowa, w skład której wchodzą następujące języki: baskijski – w górach Pirenejach najwyższe szczyty zbudowane są z granitów i osiągają w najwyższym punkcie wysokość 3404 m n.p.m. Ponieważ […]

Materia przed potopem

Materia przed i po potopie (Hipoteza tłumacząca obróbkę kamienia) Po potopie gęstość materii stała się większa. Przed potopem rzeźbienie w skałach i nadawanie kształtu było tak łatwe jak rzeźbienie w piaskowcu. Przyleganie bloków z których były budowane budowle megalityczne było […]