Menu

DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI

< Back
You are here:

Contents

Spis lektur – Dalej

MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI, JEZUS

Spisane przez Dziewczynę mojej Woli w Jezusie

 


 

SPIS TREŚCI

Objaśnienia wstępne
Podziękowania
Przedmowa 1
Przedmowa 2
Streszczenie
Wprowadzenie
Prolog

1 – Krzyk w nocy
2 – To, co zobaczyłaś, jest moją Wolą
3 – Kiedy będziecie we Mnie, odkryjecie moją Obecność
4 – Duch święty błogosławi cię
5 – Moja Męka jest dla was. Miłość ofiarowała się Bogu Ojcu, zabierając was [ze Sobą]
6 – Wasi towarzysze: wasi Aniołowie Stróże
7 – Służyć tylko jednej Miłości
8 – Droga do mojej Nowej Ziemi
9 – Mała owieczko, okrywam cię płaszczem Miłości
10 – W tobie umieściłem moją Obecność
11 – Moje dzieci są w szkole Miłości
12 – Święta Msza Eucharystyczna
13 – Maryja nas błogosławi
14 – Ileż z moich dzieci jest na krawędzi śmierci, w ogniu zatracenia!
15 – Grupy światła, które pokrywają ziemię
16 – Zło chciało ją zniszczyć
17 – Wszystko jest przygotowane, żeby nadeszło moje przyjście w was
18 – Moje Serce otwiera się na wasze prośby. Nie zawsze wsłuchujecie się w moje łaski
19 – Miłość jest w każdym z moich dzieci
20 – Wszystko jest ode Mnie
21 – Wizja Maryi i Jezusa podczas gdy odmawiam różaniec
22 – Szczęście, to Ja, moje dzieci
23 – Mój ból na myśl, że jesteście poza Mną
24 – Wątpliwości, co do mojej misji w Jezusie
25 – Życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią
26 – Miłość przynosi ulgę ich smutkowi
27 – Zmieniam waszą surowość w łagodność
28 – Wsłuchujcie się w swoje serce
29 – Uprzedzenia
30 – Ja sam jestem sędzią moich dobrodziejstw
31 – Wasze wiosenne piękno
32 – Przy podniesieniu, złóżcie wasze cierpienia na ołtarzu
33 – Oczyszczenie dokonuje się przez spowiedź
34 – Wasze życie w cierpieniu
35 – Sobota, dzień chwały mojej Matki
36 – Miłość przeciwko złu
37 – Moja miłość przybiera kształt w was
38 – Józef, mój ojciec, model miłości
39 – Brak miłości wobec Miłości
40 – Jestem harmonią w was
41 – Nie bądźcie skomplikowani
42 – Bądźcie prostymi istotami
43 – Przybądźcie na wezwanie mojego Serca
44 – Mój Kościół to Ja, a Ja to wy
45 – Bądźcie aktywnymi członkami
46 – Moi ukochani, jestem cały w was
47 – Mój Paraklet, źródło życia
48 – Żyjcie w Nas
49 – Zanurzcie się w mojej miłości
50 – Wsłuchujcie się w wasze serce, to Ja do was mówię
51 – Wasze tak są moimi klejnotami miłości
52 – Moje owoce wypłyną z mojego Serca
53 – Moje dzieci, jakże was kocham!
54 – Jestem Miłością, która żyje w was
55 – Moje małe kawałki sznurka są dla was
56 – Bądźcie w szkole mojej Matki
57 – Na co czekacie? Przyjdźcie do Mnie
58 – Kochajcie siebie, moje dzieci
59 – Bądźcie w miłosnej ekstazie wobec Mnie
60 – Te zapiski są dla was, nie dla waszych szuflad
61 – Słabość Piotra: nasze słabości
62 – Unikacie Mszy świętej? Och, moje dzieci?
63 – Jestem w trakcie przechodzenia przez wasze ciemności
64 – Zło zajmuje czołowe miejsce
65 – Wasze dzieła pójdą za wami
66 – Trójca, Esencja miłości
67 – Kochać Mnie bezwarunkowo
68 – Gdzie jest wasza radość życia w Miłości?
69 – Do moich wszystkich wybranych synów
70 – Jestem bogactwem świata
71 – Ojciec daje wam Życie: swojego Syna
72 – Wasze prace są łaskami dla was
73 – Nie odmawiajcie tego, by zobaczyć moją miłość do was
74 – Zaprowadzę was w to miejsce radości i miłości
75 – Moje cierpienia oczyściły wasze uchybienia. Trwajcie w adoracji przed waszym Bogiem
76 – Mój Pocieszyciel przychodzi do waszego czasu
77 – Życie wiecznie, które nigdy się nie kończy
78 – Idźcie napełnić wasze lampy olejem, przychodzę
79 – Post przed Komunią
80 – Wkrótce koniec waszych cierpień
81 – Jesteście stworzeni by was kochano, nie by wami zawładnięto
82 – Jestem Życiem
83 – Przebacz nam Tato nasze uchybienia
84 – Ci wszyscy, którzy wierzą we Mnie, są życiem wiecznym
85 – Ja jestem Miłością, wy moimi członkami
86 – Jakże Miłość was kocha, moje dzieci!
87 – Tak lub nie dla Miłości
88 – Jestem żywy
89 – Dajcie mi wasze dzieci
90 – Nie oddalajcie się
91 – Jestem Światłością świata
92 – Aniołowie wychwalają moją Matkę
93 – Jak wielka będzie wasza nagroda
94 – Nasza obecność jest radością i miłością
95 – Mój duch miłości zamieszka w waszych sercach
96 – Miłość rodziców jest łaską
97 – Jestem Głową Kościoła
98 – Wasze tak dla życia wiecznego w Miłości
99 – Kim byście nie byli, przyjdźcie
100 – Wolny Bóg, który kocha swoje owieczki
101 – Wszelkie nasienie pochodzi ode Mnie
102 – Działam w was w Miłości
103 – Chcę cię tutaj
104 – Przychodźcie do Mnie, gdy nic się nie układa
105 – Tym, którzy chcą przyjść do Mnie, daję wszystko
106 – Spowiedź uwalnia was od waszych błędów
107 – Kiedy wewnątrz was rozbrzmiewa jakiś dźwięk, jesteście w Nas
108 – Bądźcie we Mnie cierniami miłości
109 – Bądźcie wszczepieni w drzewo życia
110 – Ja was nie osądzam
111 – Kiedy wszystko w was umiera, Ja działam
112 – Przyjdź, mój przyjacielu, zaprowadź Mnie do siebie. Jezus zaprasza się do Zacheusza
113 – Kiedy dusza wspiera się na nas, My ją bierzemy
114 – My jesteśmy po trzykroć święci Przyjdźcie zamieszkać Miłość
115 – Nie pozwólcie, by zło weszło w was
116 – Dlaczego się Mnie bać? Powiedzcie Mi tak
117 – Miłość – wasze dziedzictwo
118 – Cała wiedza jest chciana przeze Mnie
119 – Wszystko pochodzi ode Mnie, Ja jestem wiedzą
120 – Wyniosłem do chwały moją świętą Matkę
121 – Mama ochrania was od Szatana. Nie idźcie ku niemu Wszystko we Mnie jest miłością
122 – Jestem Matką, która płacze nad waszym brakiem rozwagi
123 – Jestem zjednoczona z moim Synem w miłości
124 – Moi synowie, Ja jestem Siewcą
125 – Jestem Królową i służebnicą
126 – Mój Kościół jest przede wszystkim Mną
127 – Dajcie Mi wasze łzy
128 – Wszystko w was jest miłością przez moją miłość
129 – Drogi prowadzące do serc moich dzieci
130 – Wszystko jest w tobie. Jesteś Mną w Woli Bożej
131 – Chcę was mieć w Sobie
132 – Moje dzieci, życie jest w was
133 – Trwajcie zjednoczeni w moim Synu
134 – Mama kocha wasze modlitwy [płynące] z serca
135 – Teraz jest wasza kolej, by dawać
136 – Módlcie się w was z moją pomocą
137 – Maryja, wasze błogosławieństwo
138 – Jestem waszą radością
139 – Szczęście jest we Mnie
140 – Dajcie mi wasze tak każdego ranka
141 – Jestem waszym Tatą z Nieba
142 – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
143 – Uklęknijcie z pokorą przed waszym Królem
144 – Powiedzcie Mi, że należycie do Mnie
145 – Miłość jest zaraźliwa
146 – Niech radość daru z siebie będzie dla nich!
147 – Ja, Miłość, jestem w was
148 – Przyjdźcie do Mnie z zaufaniem
149 – Miłość czeka na wasze tak
150 – Dajcie Mi wasze życie, Ja jestem Bogiem
151 – Moi ukochani, Ja jestem Królem
152 – Ofiarujcie wasze cierpienia
153 – Zobaczycie Mnie wszędzie
154 – Strach przed tym, czego nie znacie
155 – Głos na pustyni
156 – Nie przestaję powtarzać, że was kocham, was, którzy się wahacie
157 – Wszystko na chwałę Boga Ojca
158 – Odrzućcie daleko od siebie te błędy
159 – Przez moc mojego świętego Imienia
160 – Moja Chwała uświęciła waszą chwałę
161 – Źródło nadziei na życie wieczne
162 – Jestem Źródłem wody żywej
163 – Jestem Opatrznością
164 – Dzieci moje, zamieńcie wasze dni w modlitwę
165 – Wasze rywalizacje mogą was tylko ranić
166 – Przychodzę zebrać wasze owoce
167 – Kto Mnie zna, ten zna siebie
168 – Moje dzieci, to Ja jestem Oczyszczeniem
169 – Śmieci w waszych szufladach nie przyniosą wam życia wiecznego
170 – Zakosztujcie szczęścia w sobie, od zaraz
171 – Oddajcie Mi tych, którzy was skrzywdzili
172 – Kto czeka, traci łaski
173 – Szata mojego świętego Ciała
174 – Przyjąć cierpienie, to dać Bogu swoje tak
175 – Moje dzieci Światłości, oto czas, kiedy powinniście dawać świadectwo mojej Obecności w was
176 – Tylko moja Wola będzie w sercach
177 – Beze Mnie, Miłości, wasze uczynki są pozbawione łask
178 – Moje Serce jest biedne bez moich dzieci
179 – Chcieć być szczęśliwym, to dawać siebie innym
180 – Jestem waszą Drogą
181 – Zapomnieć o sobie, to kochać swojego bliźniego
182 – Zapłaciłem moim Życiem za wasze życie
183 – Bluźnierstwo jest was niegodne
184 – Kto żyje we Mnie, nie potrzebuje już szukać swojego szczęścia
185 – Wasze dobra nie mogą przynieść żadnego owocu
186 – Gniew przyszedł do was przez podstępy szatana
187 – Moja misja Babci
188 – Wasze ciało dozna odpoczynku, a wasza dusza będzie żyła dalej
189 – Śmierć Zmartwychwstałego
190 – Czy wolność pochodzi z waszej ludzkiej woli?
191 – Bądźcie dziećmi miłosierdzia
192 – Bóg, który zbawia

 

OBJAŚNIENIE WSTĘPNE
(prawa autorskie)

Zgodnie z życzeniem Jezusa – wyrażonym przez Jego narzędzie, Dziewczynę mojej Woli w Jezusie – niniejszy dokument jest bezpłatnie udostępniony każdej zainteresowanej osobie, pozostając jednakże chroniony przez prawo dotyczące praw autorskich. Można go czytać bezpośrednio na swoim komputerze, robić kopie, lecz pod wyraźnym warunkiem, że nie w celu handlowym i że nie dokona się żadnych zmian w tekście, nawet w tym, co dotyczy jego interpunkcji.

* * *

Dając świadectwo szacunku i posłuszeństwa wobec dekretu Jego Świątobliwości, Papieża Urbana VIII oświadczamy, iż fakty przedstawione w tej książce, zasługują na wiarę należną jedynie świadectwu ludzkiemu.

Oświadczamy również, że opinie wyrażone nie mają na celu antycypowania tych, wydanych przez naszą świętą Matkę Kościół, którym to autor podporządkowuje się całkowicie.

 

PODZIĘKOWANIA

Tym wszystkim, którzy wzięli udział w tym dziele Bożym, Bóg wyraża swą wielką radość z ukończenia tej książki. Niech wszystko w was będzie wypełnione Jego wdzięcznością! Owoce miłości będą wam dane w obfitości.

Będą one dla każdego z was rozmnożeniem łask, które dam wszystkim moim dzieciom. Bądźcie we Mnie, moi umiłowani. Ja jestem Nieskończonością. Wy, słodkie dzieci: Nathalie, Nicole, Raymond, Jean-Claude, Micheline, Robert, Agathe, Monique, Francine i ty, moje słodkie dziecko mojej Woli w Jezusie, którą uczyniłem sygnatariuszem tej książki, przyjmijcie moje podziękowania.

Dziękuję wszystkim moim dzieciom, [tym], którzy pomogli w korekcie tej pierwszej książki, szczególnie zaś tym, którzy wnieśli wkład swoimi modlitwami.

Dziękuję wam, moi umiłowani, którzy będziecie czytać te słowa miłości, wam, którzy należycie do Mnie, Boga miłości. Jakże Ja was kocham!

Bóg po Trzykroć Święty. Amen.

 

PRZEDMOWA 1

Oto stoję u drzwi i kołaczę”. (Ap 3, 20)

To słowo jest dla nas zaproszeniem do czuwania. Tauler, stary autor duchowych spraw komentował w ten oto sposób to zdanie z Apokalipsy: „Najczęściej nie słyszymy Go, ponieważ rzadko jesteśmy w domu”.

Do nas należy więc powrócić na ścieżkę naszego własnego serca, by odnaleźć tam tę miłosną obecność, która jest pokojem, miłością, łagodnością, radością, czułością; tyle słów, by wytłumaczyć dary Ducha Świętego.

Niestety! Czyż nie zapominamy zbytnio o tej cudownej rzeczywistości?

Czyjaś Obecność zamieszkuje w nas i wzywa do „ponownych narodzin” tak, jak to zostało powiedziane do Nikodema. (J 3, 3)

Narodzić się powtórnie, pozwolić, byśmy wzrośli poprzez Niego, który prosi nas jedynie o przyjęcie Go, o nasze biedne, małe tak. Bo czyż nie jest to „Bóg, który przebacza, leczy, ocala od zguby, wieńczy cię łaską i zmiłowaniem?” (Ps 103)

My wszyscy jesteśmy wezwani, by stać się żywymi świadkami Tego Boga, który zamieszkuje w nas. Czy nie zapominamy zbytnio o naszym powołaniu?

Pan, On nie zapomina. To dlatego w tych czasach, które są naszymi, On powołuje tylu świadków głęboko poruszonych przez Niego, którzy przychodzą przypomnieć nam to, co w Ewangelii najistotniejsze.

Kobieta z naszych stron, uprzywilejowany świadek, przedstawia nam – na stronach przesiąkniętych Ewangelią – swoje doświadczanie Pana. Obyśmy rozpoznali wraz z nią Boga, który stale nas zaprasza, byśmy wyruszyli tak, jak Abraham „do kraju, który ci ukażę”. (Rdz 12, 1)

O. Réginald Tardif C. ss. r.

 

PRZEDMOWA 2

To w kapłaństwie pozwalam mówić mojemu sercu. To dziecko jest w kontakcie ze mną, by spełnić Wolę Bożą.

Uczyniłem to, co moje serce mi podpowiedziało. Asystuję temu dziecku, ażeby duchem była wsłuchana w Boga, a nie w ludzi. Moją rolą jako kapłana, jest ją wspierać, aby jej serce było złączone z Tym, który się oddał za świat.

Rozpoznaję w niej dziecko szczere i prawdziwe. Jestem przy niej, ponieważ wierzę, że Bóg tak chce. Szczerze zaświadczam, że to dziecko, któremu na imię Francine, jest chciana przez Boga.

Jestem jej przewodnikiem, aby jej dusza była taką, jakiej Bóg spodziewa się od tego dziecka. Każdy kapłan musi się poświęcić duszom powierzonym mu przez Boga.

Clément Provencher, ksiądz

 

STRESZCZENIE

By was zgromadzić w swojej miłości, Trójca mówi do was o dziewczynie, którą wybrała.

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie” pisze w Bogu, dla Boga, z Bogiem.

Ona pochodzi z rodziny katolickiej, która przestrzega naszych praw miłości.

My, Trójca, wlaliśmy w nią łaski miłości. Ona szanuje bliźniego. Poślubiła Maurycego, człowieka, którego My sami wybraliśmy dla niej. Ma trójkę dzieci, które wychowała w miłości.

Przy wielu okazjach objawiliśmy jej naszą Obecność w czasie Komunii.

Ona odczuła dobrodziejstwa tego. To było naszą Wolą. Miała wizje w swoich snach, nie wiedząc, co te sny oznaczały. Te wizje były chciane przez Nas po to, by spełnić nasze dzieło miłości.

W roku 1998, Maryja, wasza Matka, okryła ją swą macierzyńską miłością, objawiając jej swoją obecność poprzez zapachy róż i kwiatów z ogrodu Swego Serca. Powtórzyło się to wiele razy.

Jej pragnienie, by poznać Jezusa-Miłość sprawia, iż odkrywa miłość Boga Ojca i miłość Boga, Ducha Świętego. Ona pozwala się ogarnąć naszą Obecnością, która przejawia się w jej modlitwach. Kiedy się modli, ma ekstazy miłości, których nie potrafi wyjaśnić, ponieważ nie jest zdolna, by zrozumieć naszą Wolę. Cała jej istota raduje się, i nawet jeśli ona odczuwa tę radość, ogarnia ją smutek, który powoduje w niej pragnienie pomagania Jezusowi ukrzyżowanemu.

Cała jej istota powierza się z ufnością naszej Woli. Uczy się więc żyć w Woli Bożej. Ażeby wszystkie jej czynności przyniosły owoce miłości, ona oddaje się Nam, Trójcy. Żyje w Jezusie, działa w Jezusie i uczy się powierzania Jego miłości.

Od stycznia 2001 roku, poprzez Ducha Świętego, który osłania ją swą Obecnością, słyszy – odróżniając jeden od drugiego – głosy Jezusa, Maryi i swojego anioła. Otrzymuje lekcje miłości od Maryi, która uczy ją, jak być posłuszną naszej Woli. Jezus prosi ją, żeby pisała; jest posłuszna, nie wiedząc, gdzie ją to zaprowadzi. Wszystko w niej oddane jest Woli Bożej. Ona jest zamieszkana przez Nas, Trójcę Świętą.

My pokazujemy jej, że ona jest w Nas, że My jesteśmy w niej i że wy, którzy jesteście w Nas, wy również jesteście w niej. W naszej Woli, ona słyszy głos niektórych naszych dzieci, które są w niej. To My tego chcemy. Cała jej osoba jest samym posłuszeństwem wobec naszej Woli.

Wy, moje dzieci, poprzez Dziewczynę mojej Woli, wiedzcie, że My was kochamy. To dziecko wypowiedziało swoje tak do Miłości. Opłakiwała swoje i wasze uchybienia wobec Nas, Trójcy i wobec Maryi, waszej Matki. To My uczyniliśmy z niej to, czym jest, po to, byście wy poznali naszą Wolę.

Poprzez to dziecko, My piszemy pouczenia miłości, które przygotowują was na przyjście Jezusa pośród was, w was. Ona wołała bardzo głośno do Nas, ażeby nadszedł powrót Jezusa do tego świata. My usłyszeliśmy jej wołanie, które pochodziło od jej tak dla Miłości.

Moje dzieci, My przygotowaliśmy to dziecko na ten właśnie moment, zanim nawet ona znalazła się w łonie swojej ziemskiej matki. Wszystko, co pochodzi od niej, jest naszym dziełem. Moje słodkie dzieci, dowiedzcie się, że wy jesteście naszym dziełem. Przez wasze tak, My chcemy uczynić z was dzieci żyjące miłością dla Miłości. Moje dzieci, My was kochamy. My, Trójca, pytamy was, czy chcecie żyć w Bogu, dając wasze tak dla Miłości. Dowiedzcie się i zrozumcie, że jesteście przez Nas kochani.

Idź, moja córko, to już zostało wypełnione w Woli Bożej. Moje dziecko, wszystko jest dla nich w Woli Boga Trójjedynego. Amen.

 

WPROWADZENIE

Na prośbę Jezusa (która została mi przedstawiona za pośrednictwem Dziewczyny mojej Woli) piszę to, co poniżej.

Poznałam Dziewczynę mojej Woli około trzech miesięcy temu. Po licznych perypetiach poproszono mnie, abym przewodniczyła korekcie, ułożeniu tekstu i wydrukowaniu niniejszej książki (biorąc pod uwagę – jak sądzę – moje doświadczenie w tej dziedzinie i moją gotowość). Dopiero jednak po otrzymaniu wielu „potwierdzających” znaków, o które prosiłam i które otrzymałam od Pana, przyjęłam tę odpowiedzialną funkcję.

Tak, jak to już zostało wspomniane w innym miejscu w tej książce, teksty te zostały podyktowane słowo po słowie Dziewczynie mojej Woli (poprzez wewnętrzną lokucję) głównie przez Jezusa, a także przez Boga Ojca, Ducha Świętego, Najświętszą Maryję Pannę i innych. Słowa, które Dziewczyna mojej Woli otrzymuje, spisuje sama bezpośrednio na papierze lub nagrywa na kasecie w miarę, jak je otrzymuje. Są one następnie przepisywane na komputerze przez nią samą lub przez wolontariuszy. Po czym te teksty są przekazywane mnie.

Zgodnie z Wolą Jezusa, moja rola polega na sugerowaniu ulepszenia frazeologii i wyborze terminów (przy współpracy z innymi członkami ekipy). Te sugestie są obowiązkowo przedstawiane „Autorom” (Jezusowi, Bogu Ojcu i innym.) do zaaprobowania za pośrednictwem Dziewczyny mojej Woli. Sugestie te nie są przyjmowane automatycznie – proszę mi wierzyć.

Jak można zauważyć, „styl” tych tekstów jest bardzo specyficzny, by nie powiedzieć zaskakujący, zwłaszcza na początku. Po długim i żmudnym duchowym trudzie wreszcie zrozumiałam, że te „niebiańskie głosy” wybrały sposób zwracania się do Dziewczyny mojej Woli w typowym tylko dla niej sposobie wysławiania się (bardzo prostym i odpowiadającym jej podstawowemu wykształceniu). Nie należy więc być zaskoczonym przez pewne słowa lub szyk niektórych zdań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi w szkolnictwie zasadami.

My, staraliśmy się (my, członkowie ekipy) respektować ten szczególny styl (w sumie bardzo piękny) sugerując w większości przypadków poprawki niezbędne tylko do jaśniejszego zrozumienia tekstu. Bardzo często musieliśmy prosić Dziewczynę mojej Woli o wyjaśnienia niektórych wyrażeń, co ona czyniła z wielką werwą i przekonaniem. Czasem również „Autorzy” (Jezus, Bóg Ojciec i inni) dawali sami wyjaśnienia poprzez usta Dziewczyny mojej Woli, stąd liczne odnośniki wyjaśniające.

Kończąc, pragnę podkreślić, że „praca” z Dziewczyną mojej Woli daje dużo zadowolenia, jeśli wziąć pod uwagę jej prostotę, pokorę, łagodność i miłość do Pana, która promieniuje od całej jej osoby. Zależy mi na podkreśleniu tego, że ograniczona formacja szkolna nie zaciemnia w żadnej mierze pięknej żywotności ducha, w którą Pan ją wyposażył.

Członek ekipy

 

PROLOG

Miłość do wszystkich moich dzieci

Moi umiłowani, kocham was. Kochajcie Boga-Miłość. Jakże miłość waszego Boga jest dobra dla każdego z was! Całym Sobą pochylam się nad wami, moje dzieci. Bądźcie we Mnie, róbcie wszystko we Mnie.

Po co te teksty, jeśli jest już tyle innych? Moje dzieci, to po to, by wam powiedzieć, że moje Serce otwarte jest na oścież dla każdego z was. Dopóki moja Krew będzie się lała, będą istniały teksty, które przypomną wam o mojej miłości do każdego z was. Kocham was, moje dzieci miłości. To Ja, Jezus, jestem w każdym z was. Amen.

Moje dzieci, [wy] którzy czytacie tę książkę, błogosławię was. Składam w was mojego Ducha Miłości, byście wiedzieli, iż uobecniam się w każdym z was przez Dziewczynę mojej Woli. Kocham was, moje dzieci. Wielka jest moja radość kiedy widzę, gdy choćby tylko jeden1 z was Mnie słucha.

Moje dzieci, kiedy czytacie te słowa, dokonujecie czynu miłości w mojej Bożej Woli, wypełniacie moje wnętrze waszą obecnością na moją chwałę. Wasze tak dla Miłości sprawia, że jesteście we Mnie, a dzięki temu jesteście we wszystkich moich dzieciach. Za każde słowo, które będziecie czytać, będą wam udzielone łaski oddania się, wam, oraz wszystkim dzieciom w Woli Ojca.

Moje dzieci, bądźcie istotami światłości2; prowadźcie moje dzieci w stronę światła, które świeci w was. Jestem Miłością waszej istoty. Jesteście we Mnie, moje dzieci. Kocham was. Miłość błogosławi was. Amen. Jezus, wasz Zbawiciel.

Rozmiłowana dusza, z miłości oddaje się Miłości

Moje dzieci, was, którzy czytacie te linie, nakłaniam, byście czynili to w wierze i oddaniu się miłości Boga do wszystkich Jego dzieci.

Moje dzieci, jestem Jezusem-Miłością. Oddałem się na krzyżu za każdego z was. Jesteście moimi wybranymi. Świat ciemności zapuszcza korzenie; zło przeniknęło do was. Jesteście w trakcie całkowitego niszczenia siebie.

Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie. Krzyczę w waszych pustyniach. Kiedy nawet jeden z was przyzywa Mnie, wyruszam na jego poszukiwanie, biorę jego duszę w moje dłonie i umieszczam ją na moim otwartym Sercu, by ją zaprowadzić do mojego Ojca niebieskiego.

Tak, moje dzieci, usłyszałem to rozdzierające wołanie mojej świętej córki, która wołała, ile miała sił w płucach: „Ojcze, proszę Cię, przyślij na ziemię Twojego Syna, naszego Jezusa. Pragniemy Jego przyjścia teraz; jesteśmy w ogromnym bólu; nie możemy dłużej patrzeć na to, co się dzieje. Kocham Cię Tato, usłysz twoją córeczkę, która woła do Ciebie”.

Moje dzieci, nie mogłem oprzeć się temu wołaniu utrapienia. Ona niosła w sobie was wszystkich, moje dzieci. Ona wydała ten okrzyk w Woli Bożej. Zawołałem do mojego Ojca: „Ojcze, spójrz na te dzieci, błagają Mnie, żebym do nich poszedł”. Moje przyjście nastąpi już wkrótce. Mój Ojciec powiedział Miłości tak. Nikt nie może wypowiedzieć swojego tak, żeby Miłość na to nie zareagowała.

My, Trójca Święta, rozradowaliśmy się na to wołanie wypowiedziane z takim zawierzeniem. Ona wypowiedziała je z całą miłością dziecka do Ojca, który wie, co należy uczynić. Przygotowałem jej duszę, serce i ciało do tego oddania się. To właśnie tym tak powiedzianym Miłości, Ja, Bóg Ojciec, wypowiedziałem moje miłosne fiat.

Jej mąż, Maurycy, poprzez doświadczenia jego serca, wypowiedział swoje tak z takim zawierzeniem się Miłości, że wszystko w nim stało się miłością. W chwili gdy Ja, Jezus, pokazywałem mu tak mojej córki, ich wspólne tak stało się miłosnym tak w Miłości i dla Miłości. Tylko Ja, Jezus, mogłem napełnić te istoty moją miłością.

Miłość ogarnęła Maurycego w szpitalu, i ta rodząca się miłość była najpiękniejszym oddaniem siebie, jakie Miłość otrzymała od tego, którego stworzyła. Już od chwili swojego miłosnego oddania się Miłości, tak przemienił się w miłość, że jego serce otworzyło się na swobodny przepływ Miłości.

To właśnie w tej miłości żyła dusza Maurycego i żyje nadal w wieczności. Maurycy poznał Miłość. Miłość przyszła złożyć wizytę miłości i miłość Miłości dała siebie życiu. Moje Życie wieczne stało się jego życiem.

Taka jest moja potęga. Jestem jedyną miłością każdego z was. Kocham was, moje dzieci, was, którzy czytacie o Miłości. Przyjdźcie do Mnie. Ja, Miłość, jestem w każdym z was. Jezus-Miłość. Amen.

Jestem Wolą Bożą. Dając Miłości wasze ‘tak’, spełniacie naszą Wolę

Moje dzieci, te teksty ukazują wam potęgę całej mojej Istoty. Wszystko, co jest we Mnie, jest poza czasem. Ja jestem Alfą i Omegą. Zawieram w Sobie wszystko. To dziecko jest we Mnie; ona żyje we Mnie od zawsze. Wszystko, co przeżywa, dzieje się we Mnie. To Ja sprawiam, że ona spisuje to, co przeżyła w swoich wizjach.

Jestem wszechobecny. Żyję w was, wiem wszystko o was, znam nawet wydarzenia, które przeżyliście, a których teraz już nie pamiętacie. Ja, Bóg, który zna wszystko, przypominam jej dokładne daty tego, gdzie [i kiedy] to się wydarzyło. Idź, moja córko, wszystko pochodzi ode Mnie. To na chwałę waszego Ojca żyjecie, moje dzieci. Kocham was. Jezus-Miłość.

* * * * * * * * * * * * * *

 

1 – 13 września 1985    Jezus

Krzyk w nocy.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej)3: W nocy budzi mnie głośny krzyk usłyszany we śnie. Tonę we łzach. Ten głos i te słowa! Wszystko jest tak realne! Widzę się na jakiejś równinie podobnej do uprawnego pola; nie ma wysokich roślin. W centrum, mały biały płot, a na środku krzyż. Płaczę przed tym krzyżem.

Słyszę bardzo głośny krzyk, bardzo smutny męski głos. Tych słów nigdy nie zapomniałam. Moja córka Karolina spisała je i włożyła do mojej Biblii. Ten głos krzyczał: „Wykrzykuję mój ból ponad dachami, ale nikt go nie rozumie; jest on tak ogromny”.

* * * * * * *

Jezus: Moja miłości, kocham cię. Jestem w tobie; ty, ty jesteś we Mnie.

Jak Ja cię kocham! Jestem w tobie, moja umiłowana. Ten krzyk, który usłyszałaś, pochodził ode Mnie, twojego Ukochanego. Wykrzyczałem w tobie moje udręczenie. Krzyczałem tak głośno, że Mnie usłyszałaś. Te słowa wyryły się w twoim sercu. One przeniknęły głęboko do niego, moja umiłowana, byś mogła odkryć całą moją miłość do ciebie i do wszystkich moich dzieci.

Tak, moje dzieci, wykrzyczałem tak głośno moje udręczenie, że cała moja Istota doznała wstrząsu. Każdy z was odczuł wielkie drżenie; nikt nie zrozumiał tego krzyku udręki. Było w nim tyle smutku, że zacząłem płakać, ponieważ nikt z was go nie usłyszał.

Och! Moje najukochańsze dzieci, dlaczego tyle obojętności wobec Mnie, Jezusa ukrzyżowanego? Umarłem za każdego z was. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Nadal krzyczę w was. Kochajcie Tego, który oddał się, by wam dać życie, życie, które się nie kończy. Kocham was. Amen.

 

2 – 1 listopada 1985    Jezus

To, co zobaczyłaś, jest moją Wolą.

Jezus: Ten sen, moja córko, ukazał ci, co My, Wola Boża, chcieliśmy, żebyś przeżyła w Nas, Trójcy. Wszystko dzieje się w tobie za naszą przyczyną. Tylko i jedynie My4 jesteśmy Aktem Woli, nie wy, moje dzieci. Wszystko pochodzi od Nas. To Ja, Jezus, jestem w tobie; ty, moja córko, jesteś we Mnie. Twój sen jest naszym Aktem Woli. Zapisz ten sen, który tylko Ja znam, moja córko.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Wychodzę z mojego domu, przechodzę przez białą furtkę drewnianego płotu. Mój ojciec, który zmarł w 1979, jest ze mną. Śpieszy nam się, musimy gdzieś iść, nie wiem gdzie. Wszystko pędzi, jest bardzo ciemno, to już nie jest dzień. Patrzę na niebo; już go nie ma. To tak, jakby świat się rozszalał. Chmury są czerwone – rzecz niespotykana. Trudno to wszystko opisać. Te chmury przesuwają się bardzo szybko. Inne, w kolorze żółtym, pomarańczowym i czerwonym (w kolorach ognia), przemieszczają się w przeciwnym kierunku. Mam wrażenie, że przeżywam jakąś katastrofę. Ziemia się otwiera, stoję na krawędzi przepaści. Ziemia się cofa i nie widzę już nic wokół mnie, jest zbyt ciemno.

Nagle znajduję się z jakimiś ludźmi na brzegu morza. Z ziemi pozostaje bardzo niewiele. Biegnę w stronę morza, by odnaleźć tych, którzy ocaleli. Wyciągam rękę, by pomóc komuś wyjść z wody: to mój brat! Jest mi bardzo ciężko. Stwierdzam, że jesteśmy nieliczni na brzegu.

Budzę się. To było tak realne, że pamiętam wszystko, zwłaszcza to niebo, jeśli można to tak nazwać.

* * *

Jezus: Moja córko, ta wizja opisuje koniec świata bez miłości, tego świata ciemności. Wszystko jest gotowe teraz. Moja święta Wola sprawiła, że zobaczyłaś czasy, które mają się ku końcowi. Kolorowe niebo, to moja święta Wola. Wszystko będzie zakłócone: pory roku będą zmienione, drzewa, rośliny, rzeki i wody będą zalane morzami. Ziemia się otworzy, będą zawodzenia i wstrząsający płacz. Będzie chciało się ukryć. Nic nie będzie mogło zatrzymać tego, co nadchodzi. Jedynym schronieniem będę Ja, Jezus-Miłość. Poprowadzę was w stronę mojej świętej ziemi.

Ujrzałaś to, co się wydarzy. Te kolory, to ogień oczyszczenia. Otwarta ziemia, to piekło. Płacz, krzyki, przerażenie, pochodzą od tych, którzy odmówią przyjścia do Mnie. Woda, to ziemia, która będzie odnowiona moją świętą Wolą.

Niewielu, tak, bardzo niewielu będzie ocalonych5. Smutki, to są twoje łzy nad tymi, którzy odmawiają słuchania mojego świętego głosu w nich. Brzeg, to ci, którzy dokonują wyboru, by przyjść do Mnie. Twoja wyciągnięta ręka, to Ja, moja córko, który prowadzę ich do Ojca w Niebie. To moja święta Wola w nich sprawia, że idą naprzód w stronę Ziemi Obiecanej.

Moja córko, którą tak kocham, wydrukuj te sny. One są światłem. Kocham cię. Idź, nie martw się. Będziesz miała kogoś, kto sprawdzi błędy ortograficzne. Amen.

 

3 – Rok 2000, wiosna    Jezus miłosierny

Kiedy będziecie we Mnie, odkryjecie moją Obecność.

Jezus: Moja córko, zobacz twoją obecność we Mnie. Jestem w tobie tak zakochany! Och, moje dzieci, jak bardzo was kocham! Umieram z miłości do was, moi umiłowani. Moja córko, zapisz ten sen.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Ja jestem w obecności Jezusa.

Te słowa dyktuje mi Jezus (który przypomina mi sen z przeszłości)6.

Jezus: Moja córko, kocham cię, ciebie, która Mi się powierzasz. W twoim śnie siedzisz w jakimś pokoju i bawisz się w „kto następny zabierze głos”. Siedzisz na wprost osób, które słuchają tego, co mówisz. Słyszą twoje słowa o Mnie, ale nie przywiązują do nich wagi. Jesteś smutna z powodu ich, nie siebie. Pozostajesz spokojna.

Zmieniasz pokój. Są tam osoby, które lubią słuchać tego, co mówisz, ale nie wprowadzają w życie tych słów. Pomagasz im, ale one nie dokonują wysiłku, więc nie nalegasz. Pomagasz im w ich pracy, która polega na tym, żeby włożyć jakiś przedmiot do szafy. Moje dzieci są smutne, nie rozumieją, dlaczego ty odchodzisz w inne miejsce.

Jest wiele osób na scenie. Jest wysoko. Ty znajdujesz się pośród nich. One są ze sobą szczęśliwe. Czekacie na rozpoczęcie uroczystości. Jakaś piękna pani, którą ty widzisz od tyłu, stoi przy balustradzie. Ma bardzo elegancki wygląd, wszystko w niej zdaje się być czyste. Jej suknia jest biała, bardzo biała. Trzy wstążki przymocowane do sukni wiszą z przodu i spadają aż do niższego piętra.

Jacyś ludzie są na dole; czekają, aż piękna pani przemówi. Pośród nich znajduje się trzech mężczyzn – wydaje się, że są to jacyś ważni ludzie – oni biorą udział w uroczystości. Ty wiesz jednak, że oni nie są dobrzy, gdyż pociągając za wstążki przyczepione do jej sukni, chcą spowodować, by piękna pani się przewróciła. Oni biorą za wstążki i pociągają je. Pani udaremnia ich spisek i wstążki odczepiają się, mimo iż ona nie wykonuje żadnego ruchu. Są wypędzeni z uroczystości.

Jesteście bardzo szczęśliwi, przeżywacie radość, gdy uroczystość się rozpoczyna. Budzisz się z radosnym sercem, mówiąc do siebie: „Ona była taka piękna, mimo że nie mogłam zobaczyć jej z przodu; jej obecność napełniała mnie radością”.

Kocham cię, moja córko, gdy piszesz to, co ci dyktuję z takim oddaniem się Miłości. Napisz te słowa dla moich dzieci: „Moje miłości, wszystko to jest dla waszego wzrostu. Wszystko we Mnie jest miłością. Moje dzieci, te słowa są dla każdego z was. Moje ukochane dzieci, kocham was. Kochajcie Mnie, Jestem Miłością. Miłość was kocha”.

* * * * * * *

Jezus: Moje dziecko, Ja, twój Jezus-Miłość, mówię ci, że ten sen był wizją. To są dzieci przykute do swoich zajęć. Dostrzegają to, że wokół nich coś się zmieniło, ale zamykają oczy. Mimo ciągłych ostrzeżeń mojej świętej Mamy, waszej Mamy, oni nie chcą przejrzeć. Wielu jedzie zobaczyć moją Matkę do miejsc świętych. Niektórzy odkrywają oddanie w swoim sercu. Niewielu jednak korzysta z niego. Powracają do swoich codziennych przyzwyczajeń.

Moje dzieci, wasza Mama jest blisko was. Rozpoznajecie Ją w sobie po moich łaskach. Ona tam jest; wy jesteście przy Niej w waszych modlitwach.

Zło, ten perfidny Szatan, ten podły wróg robi wszystko, by uniemożliwić wam modlenie się – do tego stopnia, że pokazuje wam, iż zło istnieje7, i że wy nie możecie nic [zrobić] przeciw jego władzy. On wierzy, że jest najmocniejszy i że posiada tę moc.

Moja święta Matka, wasza łagodna Mama, korzysta z waszych modlitw, by udaremnić jego podstępne działania. Ona napełnia was łaskami miłości. Wszystko już jest przygotowane na moje przyjście.

Kocham was, Ja, Jezus-Miłość, za wasze oddanie się Miłości. Dzieci moje, kochajcie się wzajemnie. Wasz Jezus-Miłość mówi wam właśnie, że wasza miłość ogrzewa Jego Serce, to Serce pełne miłosierdzia dla każdego z was. Mówię wam: „Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne”. Kocham cię, moja córko. Amen.

 

4 – 1 stycznia 2001    Jezus – Duch Święty – Maryja

Duch Święty błogosławi cię.

Jezus: Ja, twój Jezus, mówię ci, żebyś pisała. Po raz pierwszy usłyszałaś głos twojej Mamy Maryi tego wieczoru, kiedy twoje dłonie zaczęły wydzielać olej. Nasza Wola sprawiła, że ten olej, którym się pobłogosławiłaś, rozlał się na całą powierzchnię twoich dłoni. Ten obfity olej oznaczał Akt naszej Woli. My, Wola Boża, wraz z tym namaszczeniem, namaściliśmy cię naszą Obecnością w tobie.

W nocy, usłyszałaś delikatny głos twojej Mamy i twoja radość była ogromna. Nieśmiało zapaliłaś lampę i stwierdziłaś, że twoje dłonie były w dalszym ciągu pokryte naszym olejem.

Moja córko, to nasz Akt Woli ujawnił ci naszą Obecność w tobie. Kocham cię. Pisz moja córko, by ukazać moim najdroższym dzieciom, że ich Jezus kocha ich i że wybrałem ciebie, by poznali moją miłość do nich. To, co piszesz za moją przyczyną, jest wyjaśnieniem tego, co uzewnętrzniło się na twoich dłoniach w dniu, w którym Maryja, twoja Mama, przemówiła do ciebie po raz pierwszy.

* * * * * * *

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Nie mogę Jej opisać dokładnie. Jest we mnie obecna od najwcześniejszego dzieciństwa. Prowadziła mnie w sposób mi nieznany. Moja łagodna Mama jest ze mną od zawsze. Kocham Ją. Należę do Maryi.

Maryja: „Twoja czuła Mama mówi do ciebie. Moja córko, jestem Mamą Woli Bożej. Wszystko we Mnie jest posłuszeństwem Woli Bożej. Bądź jak twoja Mama. To Wola Boża chce, żebyś mogła słyszeć mój głos, począwszy od tego wieczoru, kiedy twoje ręce wydzieliły olej. Ten olej, chciany przez Boga, stał się dla ciebie błogosławieństwem. To dzięki temu namaszczeniu, Duch Święty dał ci możność słyszenia głosu twojej Mamy Maryi”.

Duch Święty: Wszystko jest w Woli Bożej. Kiedy w nocy twoja Mama powiedziała ci delikatnie, żebyś zaświeciła lampę i obejrzała swoje dłonie, to dlatego, by ujawnić obecność naszego Aktu Woli w tobie. To Ja, Duch Święty, odkrywam ci te rzeczy, by ci powiedzieć, iż jestem w tobie. Jesteś moją małą córeczką, którą kocham. Głos Maryi jest obecny w tobie.

To moja Wola, że słyszysz również tych, którzy do ciebie mówią. To nasz Akt Woli. Zostałaś wybrana przez Nas, moja córko; jesteś naszą córką Woli Bożej na chwałę Boga. Jezus mówi do ciebie, by uchronić świat od zagrażającego mu niebezpieczeństwa. Oddałaś się Nam, w Nas. Kocham cię, moja córko. Zostań w Nas. Duch Święty cię błogosławi. Amen.

* * * * * * *

Słowa miłości do was.

Jezus: Ten tekst (poniżej), który chcesz zatrzymać do odmawiania Różańca, a który dotyczy tajemnic bolesnych, daj moim dzieciom. On jest również dla nich. Pokazałem ci, dałem usłyszeć te sceny. Wiesz, wszystko musi być opublikowane, aby każde dziecko było we Mnie. Widzisz, moja ukochana, będą dusze, które zbawią się dzięki łaskom, które wiążą się z tymi słowami miłości. Ofiaruję im bukiet miłości po to, by były one w moim ogrodzie Miłości. Kocham cię, moja słodka. Ofiaruj się, moja umiłowana, ofiaruj. Kocham cię. Amen.

 

5 – 14 stycznia 2001    Jezus

Moja Męka jest dla was. Miłość ofiarowała się Bogu Ojcu, zabierając was [ze Sobą].

Konanie Jezusa w Getsemani. Odchodzę do Ogrodu Oliwnego z Piotrem, Janem i Jakubem. Oddalam się nieco od nich. Modlę się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Piotrze, ty śpisz, nie czuwałeś ze Mną. Módl się, żebyś nie uległ pokusie. Moje dzieci, ci z was, którzy się nie modlą, wpadają w pułapki Szatana; on podjudza was do gniewu na swoich braci. Jesteście marionetkami w jego rękach. To was, którzy się modlicie, pokazał Mi anioł, by Mnie pocieszyć. Módlcie się dzieci, gdyż ciało jest słabe.

Biczowanie. Jestem przed Piłatem. Wydaje on rozkaz żołnierzom, żeby Mnie ubiczować. Szatan ich podjudza. Ich wściekłość jest tak wielka! Pokrywają Mnie razami. Moje dzieci, to za wasze złości, za wasze czyny przeciwko bliźniemu cierpię. Czyż nie wiecie, że za każdym razem, jak wy robicie coś przeciwko tym, którym źle życzycie, to powraca to do was jak bumerang? Sami ponosicie konsekwencje tego. Bądźcie łagodnością, bądźcie przykładem.

Cierniem koronowanie. Zmęczyli się biczowaniem Mnie. Robią koronę z kolczastych gałęzi. Kijami wciskają Mi tę koronę w głowę, aż do kości. Moje dzieci, wasze gniewne słowa przeciwko bliźniemu są jak echo piekła, które rezonuje w was, moje rozgniewane dzieci. Ci, którzy znoszą waszą złość, oddalają się od was, by nie musieli kontynuować tej burzliwej konwersacji. Wy, którzy jesteście w tym polu działania, słyszycie te krzyki. Dajcie Mi te dzieci – one są we Mnie, a Ja jestem w nich. Kocham was, moje dzieci. Wyciszcie swoje wnętrze przychodząc do Mnie.

Dźwiganie Krzyża. Luisa Piccarreta patrzy przez okno9. Jest hałas. To Ja przechodzę. Dźwigam mój Krzyż. Nasze spojrzenia spotykają się: spojrzenia litości i miłości. Och, te gniewne spojrzenia, które dręczą bliźniego do tego stopnia, że chce się zmiażdżyć go, by nad nim zapanować! Dzieci moje, patrzcie na siebie z litością i miłością.

Ukrzyżowanie. Usłysz uderzenia młotka w gwoździe, które wbijają się w moje ciało. Moje dzieci, to są krzyki rozwścieczonych dzieci, które rozbrzmiewają z czeluści piekła, by was niepokoić. Dzieci moje, bądźcie cisi, aby wasze głosy rozbrzmiewały w Niebie.

* * * * * * *

Moje Konanie i wy.

Moje dziecko, jesteś w mojej Obecności. Jestem w tobie. Zachowaj te słowa w sobie i zapisz je na tych kartkach. Zostawią one ślady w sercu moich wybranych dzieci, aby wiedzieli, co Mi czynią.

Jestem w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemani. To wieczór mojego Konania. Wszystko we Mnie jest cierpieniem. Moja córko, zostań ze Mną, odczuwam taki ból! Słyszę jakieś krzyki w oddali. Przyszli po Mnie. Moi apostołowie zasnęli; nie czuwali na modlitwie ze Mną. Moja córko, ciało jest tak słabe bez modlitwy. Modlitwa stawia tamę rozprzestrzenianiu się słabości i zła.

Wszystko we Mnie krzyczy: „Ojcze, przebacz im, nie wiedzą, że to ich słabość sprawia, iż są tacy ulegli”.

Kocham cię, moja córko za to, że jesteś ze Mną. Och, iluż jest tutaj chcących się ze Mną modlić! Pocieszają Mnie tym. Wy, moje dzieci, widzicie jak wasze modlitwy pomagają Mi przejść przez te bolesne chwile. Będziecie ze Mną w Raju, moje dzieci.

Moje dzieci miłości, zostańcie ze Mną. Cierpię. Ci wszyscy ludzie wokół Mnie źle Mi życzą. Przeklinają Mnie. Są tak brutalni. Biją Mnie pięściami. Są rozwścieczeni. Życzą Mi samego zła. Chcą Mnie zniszczyć. Nie tylko Mnie, ale też tych wszystkich, którzy są we Mnie: was, moje dzieci.

Piekło zebrało się, by nas zniszczyć, was i Mnie. Ukazuję się silnym dla was. Nie chcę, byście byli zniszczeni; oni są tak zdeprawowani; mają w sobie zajadłą nienawiść. Dzieci moje, wy, którzy się ich boicie, przyjdźcie – Ja was obronię! Nadstawiam im całego Siebie, aby mogli zaspokoić swoją nienawiść.

Och, moje dzieci, jak wielka jest wasza miłość do Mnie, was, którzy kochacie Mnie mimo wszystkich ran, które Mnie zniekształcają! Moje ciało jest tak obolałe! Trzymam się stojąc, żeby nie zmiażdżyli was nienawistnymi gestami, rozwścieczeni na Mnie i na was, mój Kościół. Kocham was. Kochajcie Mnie – Mnie, który się stale ofiaruję, by bronić was od ich uderzeń, które biczują moje Ciało Mistyczne.

Najukochańsze dzieci, oto nadchodzi chwila mojego Królewskiego Panowania. Nie wszyscy wiedzą, jak wielka jest moja potęga. Ten świat jest światem ignorancji. Wy, którzy żyjecie w tym świecie, w którym wszystko jest tylko pozorem, czyż nie dostrzegacie, że wszystko jest dla Mnie, Jezusa, Króla królów?

Przyszedłem do tego świata, by zabrać to, co do Mnie należy: Moje Królestwo. Dzieci moje, wy jesteście moim Królestwem. Kiedy nałożyli Mi cierniową koronę, to była to wasza korona, utworzona z waszych cierpień; zanurzyli ją w ranach mojej głowy, aby każde moje dziecko, które Mi ofiaruje swoje cierpienia, było świadkiem Miłości dla Mnie w tym świecie. Tak, moje cierpiące dzieci, wy, którzy wołacie głośno do mojego Ojca: „Tato, nie możemy już dłużej żyć bez Miłości. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja”.

Moje dzieci, kocham was, Ja, Miłość. Dajcie Mi wasze tak dla Miłości. Wasz Król pozyskał dla was miejsce w tym Królestwie, wzniesionym na Jego własnej Krwi.

Moje miłości, ileż razy widzę jak cierpicie. Jestem z wami. Uczyniłem z Siebie złoczyńcę dla was. Wstyd i hańba to tylko pozory. Moje dzieci, nie wstydźcie się, Ja chcę was we Mnie. Przyszedłem do najgorszego z was. Chcę was mieć wszystkich ze Mną, kimkolwiek jesteście. Dajcie Mi wasze braki, wasze troski: Ja, Jezus, umieszczę je na krzyżu; tym sposobem będę mógł nieść je z krzyżem, który mam od dawna na ramieniu.

Moje dzieci, usłyszałem wasze błagania, przeszedłem tak blisko was. Spojrzałem na was i zobaczyłem wasze łzy. Wziąłem je i zmieszałem z moimi, ponieważ, najdrożsi, wszystko jest we Mnie. Wy, moje dzieci, wy tworzyliście ten orszak dzieci umarłych z powodu swoich grzechów.

Kocham was. Kochajcie Tego, który niesie wasze grzechy składające się na mój Krzyż. Ja jestem w każdym z was. Jestem w was, was, którzy bluźnicie przeciwko Mnie. Słyszę te przekleństwa pod moim adresem; znoszę je, nie broniąc się choćby nawet jednym słowem. Jesteście tak słabi, że moglibyście upaść i więcej się nie podnieść. Ja jestem w was, moje słabe dzieci. Trzymam was wszystkich we Mnie. Ja mam tę siłę, której wam brakuje.

Moje dzieci, czy chcecie kochać Mnie, który was tak kocha? Mam dla was tyle Miłości. Oto podchodzą do Mnie jacyś ludzie. Chwytają Mnie, nie zważając na moje cierpienia. Jestem tak słaby, że oni są zmuszeni wciągnąć Mnie na krzyż. Kładą brutalnie Mnie, słabego tej ziemi, który jestem bez sił.

Moje dzieci, to wasze słabości niosę. Nie mogę oczekiwać od was, byście byli mocni, kiedy leżycie na ziemi. To moja siła Miłości podźwignie was. Kocham was.

Och, moje dzieci, gwoździe przymocowują Mnie do tego krzyża. O bolesny krzyżu, kiedy przestaniesz Mnie uśmiercać! Moje dłonie przytwierdzone są do krzyża miłości. Moje dzieci, wasze grzechy zniewalają wasze życie. Nie pozwólcie, by wasze uchybienia przybijały was do waszych krzyży. Dajcie Mi wasze słabości, przybiję je do mojego krzyża, by was uwolnić od waszych gwoździ. Kocham was, moje dzieci.

Tak, moja córko, przymocowali moje stopy gwoźdźmi tak twardymi, że przeszyły moje ciało. Te gwoździe, czułem je. Wbiły się we Mnie, w moje ciało. Pobłogosławiłem je.

Moje dzieci, spójrzcie jak wasze ciało poranione jest z powodu waszych słabości, które przeszkadzają wam wejść we Mnie. Ja jestem Tym, który chce wyciągnąć gwoździe raniące wasze ciało, które sprawiają, iż jesteście tak słabi wobec tych, którzy was ranią. Jestem jedynym, który może wam pomóc wytrzymać te bóle.

Nie pozwólcie, aby uderzali was ci, którzy wam źle życzą, zanim nie przyjdziecie zaczerpnąć mojej siły, która umocni was w waszych zranieniach. Jestem Miłością, która w was zamieszkuje. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście tak słabi. Przyjdźcie do Mnie, oddajcie Mi wasze słabości. Ja, Jezus, w zamian za to dam wam siły, które będą mogły postawić tamę waszym uchybieniom [wynikającym] ze słabości. Te słabości, to wasze grzechy, które uczyniły was podatnymi na słabość ludzką sprawiającą, że ranicie zawsze tego drugiego, który was zranił. Kocham was, moje dzieci.

Moje drogie dzieci, które tak kocham, jestem przymocowany do ogromnego krzyża, który wbijają w ziemię. Ja, Jezus Ukrzyżowany, wszedłem na krzyż, by pokazać wam, że krzyż jest życiem w was. Noszenie przez was krzyży oczyszcza wasze grzechy, które wy sami popełniliście. Nie możecie ignorować waszych krzyży. Przymocowaliście je do waszego życia waszymi słabościami i brakami.

Och, moje dzieci, jakże jestem wam wdzięczny, że chcecie Mnie w was. Poruszam się w was, Ja, Żyjący. Jestem Życiem. Dałem je wam, by zabrać wasze winy, abyście mieli życie wieczne. Przyjdźcie, moje dzieci. Oto śmierć przybywa po nas, chce nas zaprowadzić do swego śmiertelnego życia, w którym zło jest wieczne.

Powiedziałem mojemu Ojcu z Nieba: „Ojcze, dlaczego Mnie opuściłeś?”. To wasze głośne wołania wyszły ze Mnie. Moje słabe dzieci, tak bardzo się wystraszyliście; krzyczeliście ile sił w płucach: „Nie, my nie chcemy, ale jak bez Miłości możemy powiedzieć nie śmierci?”

Ja zobaczyłem śmierć i nie zgodziłem się ustąpić. Całą siłą mojej Istoty Miłości powiedziałem Ojcu: „Ojcze, niech się stanie Twoja Wola, nie moja”. Tak, moje dzieci, ten krzyk was ocalił. W Nas, powiedzieliśmy tak dla Miłości. Wszystko dla was stało się miłością.

Moje ukochane dzieci, kolej na was, by wykrzyczeć wasze wyzwolenie wewnątrz was. Ja, Jezus, pomogę wam. Wołajcie głośno, a Ja zaniosę je do mojego Ojca w Niebie.

Wy, którzy jesteście tak słabi, dajcie Mi wasze słabości. Tak, umocnię je moją potęgą Miłości. Moja córko, kocham cię i chcę cię we Mnie. Jezus ukrzyżowany z miłości, dla Miłości, w Miłości. Amen.

 

6 – 14 stycznia 2001    Duch Święty

Wasi towarzysze: wasi Aniołowie Stróże.

Duch Święty: Ten tekst jest dyktowany przeze Mnie. Jestem w każdym z was. To jest po to, by pomóc wam zrozumieć moją Wolę. Wszyscy żyjący na ziemi, mają jako niebieskiego towarzysza – anioła, który towarzyszy im w czasie całego ziemskiego pobytu. Dawaj świadectwo, moja córko, pisz za moim poruszeniem miłości.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Następnego dnia, po całym dniu modlitwy i adoracji przed Najświętszym Sakramentem, oraz modlitwach pochwalnych do naszej Najświętszej Matki Maryi, otworzyłam się całkowicie na to, by dokonać oddania się Woli Bożej.

Nieznany mi głos dał się słyszeć wewnątrz mnie. Ten łagodny i wibrujący głos wypowiedział: Amistica10. Duch Święty natchnął mnie i powiedziałam: „To ty, mój anioł?” Głos mi odpowiedział: „Tak, jestem twoim Aniołem Stróżem, to jest moje imię”. Mówię do niego: „Dziękuję, jakie masz ładne imię!”. By mnie upewnić, zaproponował, żebym poprosiła moją siostrę, żeby dobrze wymówiła to słowo Amistica. Mówi do mnie: „To sprawi, że uświadomisz sobie moją obecność”. Poprosiłam, żeby mi coś więcej wyjaśnił. Powtórzył mi, że mam pytać. Nie nalegałam. Lubię jego głos i od tego czasu słyszę go.

Dziękuję, Jezu-Miłości, Ojcze Przedwieczny. Jak wielkie są Wasze drogi! Kocham Was. Dziękuję, Duchu Święty, że pomagasz mi pisać to opowiadanie mojego życia w Bogu.

 

7 – 14 stycznia 2001    Jezus

Służyć tylko jednej Miłości.

Kocham cię. Kochaj Mnie, moja umiłowana. Wszystko może służyć tylko jednej Miłości: mojej, w całym swym pięknie i wspaniałości. Och, gdyby wszyscy powrócili do Mnie, byłoby tak wspaniale, że wszystko wprawiałoby Mnie w radość i zadowolenie! Kocham cię, moja mała owieczko. Idź, kocham cię. Amen.

 

8 – 21 stycznia 2001    Duch Święty

Droga do mojej Nowej Ziemi.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Moi bracia i siostry, piszę za poruszeniem miłości Ducha Świętego. Budzę się w nocy i płaczę. W moim sercu czuję delikatną obecność Maryi. Mówię do Niej: „Czy to Ty, Maryjo, moja łagodna Mamo? Czy chcesz, żebym się pomodliła? ” Słyszę w sobie bardzo łagodny, kobiecy głos. „Moja mała, ukochana córeczko, kocham cię, bądź uległa. Moje dzieci tak bardzo potrzebują modlitw. Kocham cię. Tak bardzo kocham moje dzieci, które są w tobie. Módl się za nich. Błogosławię cię. Przeżegnaj się: Ojciec, Syn i Duch Święty”.

Czynię znak krzyża i zaczynam się modlić, ale senność nie pozwala mi kontynuować. Nie zdając sobie z tego sprawy, zasypiam.

Śnię: Jestem z moją rodziną w jakimś kościele; jacyś ludzie są z nami. Mam wrażenie, że tworzymy jedną wielką rodzinę, a przecież nie mamy tych samych rodziców.

Kiedy indziej rozmawiam z małym dzieckiem, które potrzebuje pomocy. Mówię mu o Bogu. Niektórzy ludzie są oburzeni moimi słowami miłości dla Boga. Nie przejmuję się ich cierpkimi komentarzami.

Następnie widzę się z grupą osób, które były ze mną w kościele. Idę z nimi jakąś drogą. Widzę tam palące się domy; nie widzę ognia tylko sam dym. W miarę jak posuwamy się do przodu, widzimy inne domy w dymie. Nie ma nikogo na zewnątrz tych domów: dziwne!

Nasza grupa się powiększa. Zatrzymuję się, by popatrzeć, ale prędko doganiam grupę z wielką łatwością; mam wrażenie, że jestem na rolkach, mimo że nic takiego nie mam na sobie. Idę z grupą. Jakieś osoby idą z przodu i z tyłu, jesteśmy liczni. Jest bardzo przyjemnie. Nikt się nie odzywa. Jesteśmy w pokoju sami z sobą. To tak, jakbyśmy byli ze sobą w wielkiej harmonii.

Nagle słyszę płaczące dziecko. Wychodzę z grupy i kieruję się w jego stronę. To niemowlę. Biorę je, gdyż nikogo przy nim nie ma; zabieram je ze sobą i ludzie z grupy się nim zajmują.

Na drodze, duże i luksusowe samochody przerywają nasz marsz. Zatrzymujemy się i patrzymy jak przejeżdżają. Ludzie w samochodach są zaniepokojeni, wystraszeni. Patrzymy na nich nic nie mówiąc. Wiemy, że spotka ich nieszczęście.

Idziemy dalej. Po drodze zatrzymuje nas rozlewisko wody; musimy je przejść. Postępujemy do przodu nie niepokojąc się i trafiamy na łodzie przewozowe, które nas zabierają. Radośnie przedostajemy się na drugi brzeg. Znajdujemy się na nieurodzajnym terenie, gdzie nie rosną ani drzewa, ani rośliny. Nie martwimy się jednak i idziemy dalej. Nie ma dalej drogi. Wiemy, że trzeba iść dalej; to tak, jakbyśmy w naszym sercu wiedzieli gdzie iść. Przed nami jest szczelina. My kontynuujemy, gdyż ufamy, że gdzieś jest przejście.

Budząc się, zanim nawet otworzyłam oczy, mówię: „Maryjo, kocham Cię; Jezu miłości, uwielbiam Cię”.

* * * * * * *

Tam, gdzie cię poślę, spraw, by poznano moją Wolę.

Mama Maryja budzi swoją córkę, która jest we łzach. „Mateńko, czy chcesz, bym się modliła za moich braci i siostry? ” – „Tak, moja córko, módl się za nich, oni tak bardzo potrzebują twoich modlitw. Wszystko w Nas jest modlitwą. Dawaj siebie, moja córko. Błogosławię cię w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Jezus: Moc mojego pokoju sprawia, iż upadasz w spoczynku w Nas i widzisz naszą Wolę. Jesteś w Nas, powierzasz się Nam. Wiele dzieci w strapieniu potrzebuje twoich modlitw. Módl się za nich, moje dziecko. Dawaj siebie, dawaj to, co My ci dajemy; inne dzieci – jak ty – otrzymają od ciebie to, co ty otrzymujesz od Nas za każdym razem, gdy wypowiadasz swoje tak zawierzenia. Dasz moim dzieciom miłość, którą My ci dajemy.

Napotkasz na cienie oporu: idź swoją drogą. Odkryjesz nikczemności tak brudne, skierowane przeciwko Mnie, Miłości. Ty, moja córko w mojej Woli, przejdziesz przez nie dla Miłości. Wielu pójdzie w ślad za tobą; oni są wsłuchani w moje słowo. Ty jesteś głosem, który daje się usłyszeć w nich przeze Mnie, ze Mną, dla Mnie.

Dziękuję, moja córko, że prowadzisz ich do Nowej Ziemi. Jestem w tobie; ty we Mnie, Jezusie-Miłości. Amen. Nie bój się tych słów, jestem Mocą, jestem tobą, ty jesteś Mną we Mnie, Jezusie, Królu królów. Wszystko jest we Mnie. Amen.

 

9 – 24 stycznia 2001    Duch Święty – Trójca

Mała owieczko, okrywam cię płaszczem Miłości.

Dziewczyna mojej Woli w Jezusie (w Woli Bożej): Ja, piszę za poruszeniem miłości Ducha Świętego. Ten sen jest Wolą Ojca we mnie, Jego małej, wybranej córeczce, i to zanim jeszcze usłyszałam głos Jezusa, mojego Boga oraz głosy Trójcy Świętej.

Jestem niczym. Jestem tylko prostym narzędziem miłości. Jestem tym, czym Bóg Ojciec, mój dobry Tata miłości chce, żebym była: piórem, głosem, osobą w Jego Woli. Moi bracia i siostry, jestem w Jezusie, żyję w Nim. Wszystko jest dla Niego. Moje tak, to tak miłości.

Utrata mojego męża, Maurycego, jest oddaniem radości Bogu, mojemu Ojcu. Oddaję Mu to cierpienie. Z miłością przyzwalam, by żyć w stałej obecności jego Boskiego głosu. Jestem tym, czym Bóg pozwala, żebym była. Kocham życie w Bogu, moim czułym i jedynym Dobru i Miłości. Wszystko pochodzi od Niego. Tak, Miłości, należę do Ciebie.

* * * * * * *

Trójca Święta: Moja córko, zapisz to, co widziałaś i słyszałaś w nocy, gdy przebywałaś w naszej Obecności, z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym i Maryją, twoją świętą Matką.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Byłam w całkowitym oddaniu się Woli Bożej. W nocy obudziłam się płacząc po śnie, który miałam. Widziałam obraz mojej córki we łzach. W stanie ekstazy, zaczęłam wypowiadać bez przerwy słowo „Bóg” na paciorkach mojego różańca.

Bóg objawił swą Obecność we mnie. Ogarnęła mnie wielka radość. Byłam w euforii szczęścia. Ból w klatce piersiowej uświadomił mi, że przeżywałam radość z Obecności Boga. Śmierć mogłaby po mnie przyjść i nie oparłabym się jej, tak Jego Obecność była wielka i nie do określenia. Łzy radości dołączyły się do mojego stanu ekstazy. Nagle to wszystko się urwało.

By mnie pocieszyć, Jezus, Syn Boga Ojca objawił mi się, by mi ukazać swoją miłość. Radość równie wielka jak poprzednio otoczyła mnie i przeniknęła całkowicie tak moje wnętrze, jak na zewnątrz mnie. Cóż to za radość była dla mnie! Nie potrafię jej opisać; było to aż tak głęboko w całej mojej istocie. Nie zdając sobie sprawy, wymawiałam imię „Jezus” na paciorkach mojego różańca. Wszystko się zatrzymało. Moją twarz zalały łzy radości.

Stan ekstazy przeszedł w wizję. Widziałam malutkiego baranka, całego białego, czekającego na swoją kolej, by go ostrzyżono. Nagle spadło na jego grzbiet runo. Podniósł łeb i spostrzegł po swojej prawej stronie większego od siebie barana. Jakiś głos mówił do niego: „Okrywam cię, moja mała owieczko, płaszczem miłości. Stań się miłością”. Po czym ten głos powiedział: „Popatrz na Mnie”. Bardzo wysoko nade mną zobaczyłam Oblicze Boga, błogosławionego Baranka, który pochylał się nade mną, małą owieczką. Widziałam całą Jego piękność. Oczy Miłości patrzyły na mnie i ja drżałam z radości.

Moja wizja trwała nadal. Stałam z boku przy ogrodzeniu, gdzie owce pasły się na trawie. Stały gotowe do wyjścia z ogrodzenia. Mama Maryja, Matka Jezusa, nasza Matka, poprosiła, bym przyszła do Niej. Podchodziłam nieśmiało. Patrzyłam na Nią – to była przepiękna Pani! Widok przesłoniła mi biała chmura – to było z Woli Bożej.

Maryja wypowiedziała następujące słowa: „Moja córko, otrzymałaś misję zebrania stada mojego świętego Syna na Jego przyjście. Jesteś tą, którą Wola Boża wybrała przez to, że odpowiedziałaś „tak” Miłości. Jesteś w moim Synu. Jest projekt miłości stworzony dla ciebie. Ofiaruj się, moja córko, ofiaruj. Widzisz te małe owieczki: one oczekują na Miłość. Inne, moje dziecko, otrzymały tę samą misję, którą ty będziesz wykonywać w Woli Bożej. Moje dziecko, twoja Mama jest przy tobie. Kocham cię”.

Wydawało mi się, że ta wizja trwała krótką chwilę, ale uświadomiłam sobie, że minęły trzy godziny. Jestem córką, jaką Bóg chce, żebym była. Moi bracia i siostry, pokój, miłość wam, którzy będziecie czytać te teksty natchnione przez Ducha Świętego, który prowadzi swoją małą córeczkę, by przelała na papier tę wizję. Należę całkowicie do was, w Jezusie, przez Jezusa, dla Jezusa. Rozmiłowana w Jezusie, kocham was. Amen.

 

10 – 24 stycznia 2001    Duch Święty

W tobie umieściłem moją Obecność.

Wszystko pochodzi od Ducha Świętego, który tworzy Trójcę. Wszystko, co myślicie, wszystko, co mówicie, najmniejsza czynność, najprostsza, staje się wielka; moja miłość ją przemienia. Nic nie jest zapomniane, wszystko staje się czyste. Czyn nieczysty, jak na przykład kłamstwo, którego się żałuje, a który się Mnie ofiaruje, staje się czysty i zbawczy przez spowiedź. Stajecie się czyści poprzez sam akt, jakim jest miłość.

Miłość scala wszystko. Ja jestem Esencją miłości. Miłość wsiąka w was; jesteście jak gąbki. Pozwalacie, by moja Istota wchłonęła was. Jestem Wszystkim Miłości.

Wszyscy, którzy proszą, otrzymują bez ograniczenia, gdyż Ja nie mam limitów. Stajecie się Mną poprzez samą moją Obecność w was i wokół was. Nawet ci, którzy nie proszą, otrzymują moją miłość, lecz nie korzystają z niej, albo [korzystają] bardzo niewiele. Jaka szkoda! Tyle łask miłości zaprzepaszczonych, roztrwonionych, jak płatki, które lecą, nie zatrzymując się. Miłość, moja miłość jest podobnie niezrozumiana.

Moje dzieci, tak was kocham! Wsłuchajcie się we Mnie. Mówię do was. Ten cichy głosik wewnątrz was, to Ja, żebrak miłości. Kocham was.

 

11 – 3 lutego 2001    Trójca – Jezus-Miłość

Moje dzieci są w szkole Miłości.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Chcę zmienić ten tekst; uważam, iż jest zbyt długi. Nie mogę pozwolić, żeby ludzie uznali go za zbyt nudny. Jezus mówi, żebym napisała, że chciałam to zrobić. Jestem posłuszna. „Moja córko, ten tekst został ci dany przez Ducha Świętego. Czy nie uważasz, że to normalne, żeby zapisać go takim, jaki został ci podyktowany? Idź, bądź posłuszna! To moja Wola. Kocham cię”.

Piszę za poruszeniem miłości Ducha Świętego: „Ten sen odzwierciedlał to, co przeżywałaś w swoim wnętrzu; ukazywał ci moją Wolę w tobie. Żyję w tobie, wlewam w ciebie łaski zawierzenia. To twoje ‘tak’ sprawiło, że stałaś się dzieckiem naszej Woli. Zobaczyłaś, co się w tobie dzieje, kiedy My czynimy naszą Wolę”.

Budzę się. Jest 6.25 rano. Zamykam oczy. Wszystko jest we mnie obecne. Widzę Maurycego (mojego męża). Idę za nim, on obiera inną drogę niż moja i odchodzi beze mnie. „Maurycy, poczekaj na mnie”. On wraca. Czuję się bezpieczna, kiedy on jest przy mnie.

Jestem w klasie z nieznajomymi. Słyszę śpiewy i melodie. Jakie to piękne! Raduję się słuchając ich.

Jestem przy jakiejś kobiecie, raczej starszej wiekiem, która gra na instrumencie. To jest bardzo ładne. Za mną słyszę bardzo piękny śpiew – jakie to piękne! Jakiż ona ma piękny głos! Odwracam się. To ta starsza pani z instrumentem przy swojej twarzy. Odwracam się ponownie. To nadal trwa. Nagle jakaś dziewczyna gra melodię w wysokiej tonacji. Jeszcze jedna osoba wchodzi do sali. „Trzeba to przerwać – powiedziała”. Jestem rozczarowana jej przyjściem. Nie chciałabym, żeby ta muzyka przestała brzmieć.

Ta sama pani znowu śpiewa. Jakie to piękne, bardzo piękne! Odwracam się, i ku mej wielkiej radości, [widzę, że] ona jest bardzo młoda, ma zaledwie cztery lata. To jest tak, jakbym to ja była tym dzieckiem. Nagle, z szybkością błyskawicy, unoszę się w górę pomieszczenia.

Z góry widzę na dole jakieś ramię wyciągające się do mnie. Słyszę: „Przyjdź, przyjdź”. To tak, jakby mnie ktoś przyciągał. Słucham głosu. Z wysiłkiem udaje mi się postąpić do przodu. Palec wskazujący tamtej dłoni czyni znak krzyża na moim czole mówiąc: „Błogosławię cię”. Ramię znika. Słyszę znowu głos mówiący: „Podejdź, chodź tu”. To samo ramię wysuwa się do przodu, i palcem wskazującym dłoni czyni znak krzyża na moich ustach mówiąc: „Błogosławię cię, moje dziecko”.

W tym momencie widzę głębię mojego wnętrza. Wszystko jest przeogromne. To tak, jakbym widziała wewnątrz mnie cały wszechświat. Ramię zdaje się znikać i inne ukazuje się dużo dalej. Mówi do mnie: „Chodź tu, podejdź bliżej”; Jego głos był tak donośny i tak łagodny jednocześnie. Z wielkim oddaniem postępuję do przodu, gdyż On przyciąga mnie do siebie. Palcem wskazującym czyni krzyż na moim sercu i mówi: „Błogosławię cię, moja córko Woli Bożej” i w tej samej chwili wszystko wybucha. To tak, jakbym stała się milionami cząsteczek w przestrzeni. Wszystko się skończyło. Budzę się i boli mnie klatka piersiowa.

Trójca: Moje dziecko, należysz do Nas, Trójcy. Namaściliśmy cię Miłością. Twoje tak do Miłości uczyniło cię Nami. Jesteś Nami, w Nas, dziecko Woli Bożej. Powiedz Nam, moje dziecko, czy kochasz Miłość? – „Tak” – Kocham cię, moje dziecko. Kochaj Nas. Amen.

* * * * * * *

Jezus: Moja córko, ten tekst jest dla moich dzieci, które są w szkole Miłości. Ci, którzy nie wypowiedzieli swojego tak do Miłości, muszą słuchać mojego głosu. Moje pouczenia są ci dawane dla nich za pośrednictwem mojego głosu. Ta pani, która do ciebie mówi, to Mama Maryja. Podoba ci się to? Ona jest w tobie, jesteś Jej dzieckiem. Te śpiewy, które słyszałaś były po to, byś dowiedziała się, że jesteś naszym głośnikiem. Musisz dawać moim wybranym dzieciom to, co otrzymujesz, by wiedziały, że są dziećmi Woli Bożej. Dawaj, moja córko, dawaj to, co masz. Kochaj Miłość, Miłość cię kocha. Amen.

 

12 – 8 lutego 2001    Jezus

Święta Msza Eucharystyczna

Ja, Jezus wszechmogący, mówię ci, pisz. Mimo iż jesteś tylko zwykłą parafianką, proszę cię, byś pisała dla dobra Kościoła Jezusa, umarłego i zmartwychwstałego.

Moje dzieci, przychodźcie na Mszę. Wszystko we Mnie kona z tęsknoty, by napełnić was miłością. Czekam tam na was, by wam dać niezbędne siły do wykonywania waszych codziennych prac. Tak, moje dzieci, jestem w kościele, by wam dać pożywienie miłości.

Przyjdźcie Mnie odwiedzić. Jestem obecny w tabernakulum. Tylko Ja mogę napełnić was łaskami, które są konieczne w waszym życiu. Jestem Życiem, które jest obecne w każdej Mszy odprawionej przez moich świętych kapłanów.

Moje kościoły są miejscem, gdzie gromadzą się moje dzieci miłości. Zrozumcie, że wszystko musi się wypełniać w miłości do Mnie. Zobaczycie, że tylko moja moc miłości zdoła was na nowo ożywić w miłości, moje dzieci.

Z tego wszystkiego, co zostało napisane przez moich apostołów i uczniów, oraz tego, co otrzymaliście w orędziach moich świętych męczenników i dusz wybranych, nic nie jest tak wiarygodne oraz tak mistyczne jak to, co zostało napisane w odniesieniu do mojej świętej Mszy Eucharystycznej. Bądźcie dziećmi światłości. Wszystko, co pochodzi od Ducha Świętego, nie powinno pozostawiać wątpliwości w waszych sercach. Tylko moja miłość przezwycięży wasz letarg.

Te wszystkie zapiski zostały dokonane, by przynieść światło, żebyście mogli wiedzieć, że My, Trójca, dokonaliśmy dla każdego dziecka największej, najpiękniejszej tajemnicy. Ta tajemnica, moje dzieci, to Życie, które zostało wam dane, byście mogli osiągnąć szczęście wieczne. Ja, Jezus, jestem zjednoczony z każdym z was.

Tak, moje dzieci, za każdym razem kiedy odprawiana jest Msza, Ja, Syn Boży, ofiarowuję się Ojcu wraz ze wszystkimi waszymi grzechami, by was oczyścić. Przychodzę, by przynieść łaski, które mój Ojciec wam daje w tym Pokarmie z Nieba. To Ja, Miłość, odżywiam was moim Ciałem i oczyszczam moją Krwią. Wszyscy, którzy Mnie przyjmują, przyjmują w siebie niebiańską Miłość, która czyni ich dziećmi Bożymi. Duch Święty okrywa ich, aby mogli być w jedności z Nami, Trójcą Świętą.

Moje dzieci, kiedy przyjmujecie Komunię, jesteście w obecności mojej Istoty, która jest Miłością. Miłość zawiera wszystko. Jestem z każdym dzieckiem na całym świecie. Przez ten sakrament, jesteście we Mnie z waszymi braćmi i siostrami, by ofiarować się Miłości. Miłość was przyjmuje i okrywa swą Istotą, by uczynić z was dzieci miłości.

Moje dzieci, nosiłem was zanim jeszcze poczęliście się w łonie swojej matki. Kiedy przychodzicie, by Mnie przyjąć w świętej Eucharystii, Ja was ponownie przyjmuję w Siebie. Wy zawsze byliście we Mnie. Tym gestem miłości wyrażacie waszą zgodę na to, by być we Mnie. To wasz osobisty wybór, żeby przyjść zamieszkać we Mnie. Och! małe dzieci, kiedyż zrozumiecie moją odwieczną miłość do każdego z was?

Moje dzieci, bądźcie wierni mojej Obecności w Kościele; to Ja was karmię. Czytajcie świętą Biblię według Łukasza, Mateusza, Marka, Jana, Pawła. To Ja podyktowałem te żarliwe listy. Wszystko, co ludzkie ulatuje, a wszystko, co pochodzi ode Mnie, pozostaje na zawsze. Nie wątpcie, moje najdroższe dzieci. Pokarm eucharystyczny nie jest rozdawany dla psów, lecz dla dzieci mojego świętego i mistycznego Kościoła.

Mój dom, który zamieszkujecie, jest wielki; nikt nie jest pominięty; wszyscy macie uprzywilejowane miejsce. Przyjdźcie wszyscy zasiąść przy moim stole, gdzie ofiarowane jest wam moje Ciało i moja Krew. Moje Ciało jest Świątynią, w której Ojciec złożył całe swoje upodobanie i gdzie wszystko jest od Niego; nic nie istnieje poza Nim. Tam, gdzie Ja jestem, jest mój Ojciec. Tam, gdzie jest moje Ciało i moja Krew, Miłość ogarnia wszystko. Jestem Miłością, Miłością jest mój Ojciec, Miłością jest Duch Święty, Miłością jesteśmy My, Święta Trójca.

Każda niedziela jest dniem świątecznym. Dlaczego wątpicie? Czyżbym popełnił jakieś błędy, które przeszkodziłyby Mi gromadzić was, moje dzieci? Czyż nie jestem wszechmogący? Wielu z was wierzy, że niedziela, dzień Pański, zatraciła intensywność miłości. Mój Ojciec chce was mieć przy Sobie w trudnościach, jakie przeżywacie każdego dnia. Chce wam dać Pokarm niebiański, abyście otrzymali łaski niezbędne do przeżycia waszych powszednich dni tygodnia.

Moje dzieci, kocham was. Niedzielna msza jest celebracją radości, ucztą miłości, na którą dobrze jest przyjść. Moje dzieci, jest to niezbędne dla was, byście wypełnili wasze ziemskie życie tą niebiańską radością, która zarezerwowana jest tylko dla Nas, w Niebie. Ofiarujemy wam w czasie niedzielnej Mszy małą cząstkę Nieba. Wy, moje dzieci, odrzucacie naszą radość napełnienia was. Ja, Jezus, przyszedłem ofiarować się na ołtarzu krzyża, abyście wy otrzymali miłość Ojca.

Moje dzieci, czy wy zdajecie sobie sprawę, jak dobrze jest otrzymywać to, co jest rozkoszą Ojca? Ja jestem Jezusem żyjącym w świętej Hostii, którą mój Ojciec chciał dla was. Małe dzieci miłości, pozwólcie się nakarmić moją Istotą miłości. Wszystko stanie się dla was miłością.

Ach, moje małe dzieci, Miłość zaprasza was, a wy ośmielacie się nie przyjąć zaproszenia? Wy wszyscy, którzy przyjmujecie swoje dzieci z okazji przyjęć urodzinowych, co byście zrobili, gdyby one wątpiły w jakość podanych potraw oraz waszej gościnności, i gdyby przy stole krytykowały wasze dania, po tylu godzinach spędzonych przez was na przygotowaniu z miłością tego posiłku, który – jakby nie było – jest tylko dla waszego ciała? Pomyślcie, że mój Pokarm, to Pokarm Jezusa, Syna Bożego, ten, który nie tylko was odżywia, ale zaspokaja głód miłości, której tak brakuje waszemu życiu.

Moje dzieci, bądźcie takimi, jakimi was stworzyłem: istotami, które stają się Boskie poprzez moją Obecność w was. Bądźcie czujni. Ciało jest tak słabe, a Szatan tak przebiegły. Czeka na upadek, na słabość, by was schwytać w swoje zwodnicze sidła. Nie dajcie się oślepić waszą własną pychą. Zbyt wielu utraciło swą duszę, poczynając od niewielkiego zwątpienia. Zwątpili w moje Słowo, które jest Prawdą. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy odczuwacie głód, a Ja was nakarmię moim Chlebem Życia, który jest drogi mojemu Sercu.

Msza, moje dzieci, jest źródłem pokarmu, który wypełnia wasze życie łaskami. Przyjdźcie się wzmocnić. Amen.

 

13 – 11 lutego 2001    Mama Maryja

Maryja nas błogosławi.

Moja umiłowana córeczko, jak bardzo cię kocham, Ja, twoja Mama z Nieba. Wiem, że szukasz tamtego tekstu. Nie przejmuj się, podyktuję ci go ponownie. Ja, twoja Mama, mam dobrą pamięć, nie martw się.

Wieczorem, kiedy położyłaś się, powiedziałam ci dobranoc. Byłaś szczęśliwa. Rano, jak tylko się obudziłaś, wyśpiewywałaś na chwałę mojej świętej osoby. Powiedziałam ci, że cię kocham. Złożyłam pocałunek na twoim czole, policzkach i ustach. Wzdrygnęłaś się, gdyż tak bardzo onieśmielił cię ten pocałunek. Powiedziałam ci łagodnie, że dla Nas czas nie istnieje. Jestem mamą: każda mama lubi całować swoje maleństwa.

Wszystkich was kocham w ten sposób, moje dzieci. Jesteście dla Mnie maleńkimi dziećmi. Jesteście moimi dziećmi. Powiedziałam ci, że was, moje dzieci, kiedy opłakujecie swoje cierpienia, Ja, wasza Mama, biorę w ramiona i przytulam do mojego Serca.

Och, moje dzieci! Was, którzy czytacie te słowa, jakże bym chciała – w tej właśnie chwili – przytulić do mojego Serca, które was kocha. Moje umiłowane maleństwa, kochajcie waszą Mamę, która wyciąga ku wam ramiona. Przyjdźcie schronić się we Mnie. Moje dzieci, moje Serce jest w każdym z was. Wy, którzy kochacie mojego świętego Syna, pozostańcie wszyscy w Nas.

A wy, którzy szukacie przyjemności, ale poza Nami, pomyślcie, że mama, która kocha swoje dzieci ma tylko jedno pragnienie: dobro swoich dzieci. Przyjdźcie do Mnie: wasza Mama chce, byście byli bezpieczni w Niej.

Kocham was, moje małe dzieci. Całuję was czule. Jestem waszą Mamą z Nieba. Jestem zawsze u waszego boku. Mama Maryja błogosławi was w Imię Ojca, waszego Ojca, Syna, waszego Brata i Ducha Świętego, waszej Siły. Amen.

* * * * * * *

 

Moja córko, zapisz oryginalny tekst pierwszego przesłania, który pomogłam ci odnaleźć.11

Oddanie się Woli Bożej.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Mama Maryja błogosławi nas i mówi: „Okrywam was moją macierzyńską miłością. Moje ukochane maleństwa, całuję was czule w czoło, policzki i usta” (czuję się nieswojo z powodu tego pocałunku w usta).

„Czyż nie wiesz, że w Raju czas nie istnieje? Gdy was całuję, trzymam was w ramionach i składam czule na waszych małych, pulchnych usteczkach mały pocałunek. Gdy macie jakieś zmartwienie i gdy płaczecie, kołyszę was w moich ramionach, a gdy przestajecie płakać i uśmiechacie się do Mnie, jestem szczęśliwa.

Ach, moje dzieci, jak Ja was kocham! Gdybyście znali całą miłość, jaką do was żywię, to oniemielibyście.

Dzień dzisiejszy jest bardzo szczególny. Wszystkie kościoły świata są otwarte, by was przyjąć. Moje dzieci, przyjdźcie tu. Przygotowaliśmy stół z najpiękniejszym obrusem, kwiatami, świecami. Jest tam pokarm dla was: prosty, ale przede wszystkim taki, że da wam zdrowie, radość i pokój.

Moje dzieci, jesteście wszyscy zaproszeni. Iluż jednak z was nie przyjdzie! Ich miejsce pozostanie puste, ale nikt go nie zajmie, bo któregoś dnia – kiedy oni zdecydują się powrócić – odnajdą to swoje miejsce. Moje Matczyne Serce jest smutne z powodu ich nieobecności. Tak bardzo ich kocham.

Moje dzieci, kocham was, kocham was, kocham was! Przeżegnaj się, moja córko: Ojciec, jest twoją Miłością; Syn, jesteś w Jego Sercu; Duch Święty otacza cię swoją siłą. Amen”.

 

14 – 13 lutego 2001    Mama z Nieba

Ileż z moich dzieci jest na krawędzi śmierci, w ogniu zatracenia!

Moja córko, kocham cię. Ja, twoja Mama z Nieba sprawiam, że piszesz dla twoich braci i sióstr, których kochasz. Moje Matczyne Serce jest bardzo smutne gdy widzi, jak moje dzieci oddalają się od mojego Syna Jezusa. Czyż nie wiedzą, że On im wszystko dał, nie prosząc o nic?

Bądź czujna, moja córko! Wiele z moich dzieci porzuciło sakramenty, by zdobywać życie pełne przyjemności, zmysłowości i innych rzeczy prowadzących ich duszę ku zagładzie.

Moje malutkie dzieci, nie bądźcie zdrętwiali w swych przyzwyczajeniach. Porzućcie prędko ten styl życia. Szatan, mój wróg, ma władzę nad tym światem. Lubi was dręczyć, by uczynić z was niewolników po to, aby zatracić waszą duszę na wieczność w ogniu wiecznym. Zbyt wiele moich dzieci żyje według własnego upodobania; nie interesują się naszymi ostrzeżeniami. Bądźcie otwarci na nasze wołania. Kochamy was. Nie ulegajcie waszym przyzwyczajeniom; to jest trudne, lecz pomyślcie o przyszłości. Wieczność jest tak długa.

Nie proszę was, byście stali się mnichami, choć moje Serce byłoby tym zachwycone. Proszę was o tak niewiele. Idźcie na Mszę co niedzielę, a w miarę możliwości częściej. Spowiedź jest środkiem, by pozbyć się złych przyzwyczajeń; związane są z tym łaski. Widzisz, moja córko, wielu boi się spowiedzi, bo uważają, że jest to dla nich zbyt trudne.

Uważają też, że to będzie przeszkodą dla ich przyjemnego życia. Powiedz im, moja córko, czego My chcemy, mój Syn i Ja: dać im niezbędne łaski do ich dobrego samopoczucia. To może ich tylko uszczęśliwić w świecie, w którym jest tyle przemocy i zbrodni popełnianych na niewinnych istotach.

Moja córko, Ja ich tak bardzo kocham. Trzeba, żeby wiedzieli, że wszystko jest możliwe przy niewielkim wysiłku z ich strony. My wymagamy tak niewiele, a oni mogą tak wiele otrzymać.

Idź, moja córko, nie obawiaj się jeśli oni nie rozumieją. Moje Matczyne Serce będzie świeciło nad nimi dotąd, dopóki Światłość nie rozbłyśnie w nich. Wylałam tyle łez, że moje Serce nie może stracić nadziei na ich szczęście. Kocham ich wszystkich, to są moje najdroższe dzieci. Kocham cię moja córko. Przeżegnaj się.

 

15 – 18 lutego 2001    Jezus

Grupy światła, które pokrywają ziemię.

Moja umiłowana córko, powiedz twojej grupie modlitewnej, jak bardzo ich wszystkich kocham. Moje dzieci, żywię miłość szczególną do każdego z was. Wasze modlitwy ratują wiele dusz. Jesteście jak latarnia. Widziane z Nieba, jej światło powiększa się i dochodzi do innych świateł utworzonych przez inne grupy światła, które pokrywają ziemię.

Zsyłam łaski na wszystkie moje ziemskie dzieci; to jest jak deszcz. Lecz niektórzy z nich – a jest ich duża liczba – stali się nieprzemakalni. Ja, Miłość, czekam na jakąś szczelinę w nich po to, by moje łaski mogły się przedostać do nich. Nie mogą przeszkodzić mojej miłości, by się przedostała, to moja światłość przenika wszędzie w nieskończoność.

Moje ukochane dzieci, bądźcie czujni. Wróg mój wścieka się, widząc, gdy się modlicie. Kontynuujcie, moje dzieci. Kochajcie Mnie, sprawcie, by Mnie kochano, potrzebuję waszych modlitw. Dziękuję, moja mała owieczko, za cały dzień modlitw. Kiedy jesteś sama w domu, ofiaruj Mi często twoje całe dnie, one staną się całkowicie dniami modlitwy.

Tak bardzo cię kocham, moja mała owieczko. Zapisz to, co ci mówię i przeczytaj im to. Kocham ich, kocham was. Moi wybrani, kocham was tak wielką miłością, że gdybyście wiedzieli – oniemielibyście. Błogosławię was: Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen.

 

16 – 21 lutego 2001    Jezus-Miłość

Zło chciało ją zniszczyć.

Moje dzieci, to Ja, Jezus, żyję w „Dziewczynie mojej Woli”. To Ja sprawiam, że ona zapisuje tę wizję, ażeby wszystkie dzieci, które Mi się ofiarują, mogły ją przeczytać. Jestem Potęgą. Wiem, co jest dla was dobre, abyście byli we Mnie.

Tej nocy, gdy moja córka obudziła się w obecności Szatana, mojego piekielnego wroga, ofiarowała Mi to cierpienie, zgadzając się na ten atak. Przez jej zgodę na to, by oddać Mi wszystko, odniosłem zwycięstwo nad moim wrogiem. Ja, który znam moją umiłowaną, znałem jej miłość do Mnie. Zniosła cierpienie tego ataku, by Mi dać zwycięstwo nad Złem. Szatan chciał się wkraść, by ją zniszczyć i odebrać jej miłość, którą Ja jej dałem. Ten atak stał się moim zwycięstwem.

Chciał ją zniszczyć z zajadłą wściekłością. Wiedział o jej miłości do Mnie, jej Boga. Zawziął się, by pokazać jej, że to on był panem moich dzieci. Ja, Miłość, dałem jej siły, by się wtopiła we Mnie.

Wyznaczył sobie zadanie, że ukaże jej swą nikczemną obecność, nękając ją. Wszystko, co ją stanowi, było we Mnie. Jedynie sama obecność Szatana była dla niej chwilą cierpienia. Ten nieczysty stwór zawziął się na nią. Chciał jej pokazać, jak niepotrzebna jest jej miłość do Boga. Ona odmówiła ukazania się Bogu-Miłości w stanie słabości.

Wszystko, co ją stanowi, było we Mnie. Ona ofiarowała się swemu Bogu miłości. Wszystko w niej cierpiało z miłości do swego Taty miłości. Jej istota cierpiała z powodu miłości, jaką odczuwała do swego najdroższego Taty. W niej wszystko było zwycięskie, gdyż ona żyje w Nas.

Ja, Miłość, kocham to błogosławione dziecko za jej posłuszeństwo wobec Woli Bożej. Wszystko w niej powierza się Nam. Miłość przezwyciężyła Zło tego wieczoru, gdy pozwoliłem Szatanowi zjawić się przed tą córką miłości.

Moje dzieci, kiedy Zły Duch wam się zjawia, to oddajcie go Mnie. Oddajcie Mi wszelkie nieczyste słowa, nienawiść, każdy strach, gniew. Ja, Jezus zwyciężyłem Szatana. Nikt z was nie może zwyciężyć Złego Ducha. Jedynie Ja, który jestem Wszechpotęgą, mogę oddać mu jego zło. We Mnie, przyjdźcie. Jestem Panem świata.

Zło zamieszkujące Szatana czyni z niego istotę, od której nie ma ucieczki. Wszystko w nim jest bólem. On jest uosobieniem zła. Wy, moje dzieci, jesteście we Mnie; jesteście więc miłością. Miłość jest wami. Zło może wejść w was tylko wtedy, gdy wy je zaakceptujecie, jako że wy nie jesteście złem. Jeśli Miłość jest w was i wy jesteście miłością, to zwyciężacie Zło, które usiłuje w was wniknąć. Miłością przezwyciężycie Szatana. Pozwólcie ogarnąć się Miłością tak, aby to wszystko, co nie jest Mną, zostało wypędzone poza was.

Kocham was. Oddajcie Mi wasze wszystko. Zły Duch nie jest w was, on się tam wkrada; nie może w was pozostawać, chyba, że go zaakceptujecie. Ja, Miłość, proszę was, byście Mi wszystko oddali, aby nic w was nie cierpiało bólu miłości12. Kocham was. Kochajcie Tego, który was chce w miłości.

* * * * * * *

Błogosławię te teksty łaskami miłości, które czynią was zawierzeniem.

Ja, twój Ukochany, pokazuję ci to, co widziałaś i przeżyłaś w tej wizji (21 lutego 2001). Przyprowadziłem cię do Życia Boskiego we Mnie, by ci lepiej pokazać przyszłość upadłych dusz w piekle.

Wszyscy, którzy nie słuchają mojego głosu, który rozbrzmiewa w tobie, będą nadal czynić ich własną wolę, nie przejmując się moimi ostrzeżeniami miłości. Mimo iż krzyczę od tak dawna ludzkimi głosami moich wybranych, wielu nie chce zrozumieć, że ten czas ma się ku końcowi.

Tak, moje dzieci, ten czas kończy się, pozostaje już tylko kilka minut. Mówię kilka minut, by wam pokazać, że klepsydra z piaskiem, którą odwróciłem – opróżnia się. Wkrótce drzwi się zamkną i ostatni pozostaną ostatnimi, ponieważ nie chcieli zainteresować się moimi ostrzeżeniami.

Moje dzieci, od tak dawna was ostrzegam. Żyjecie nadal swoim życiem, nie słuchając moich ostrzeżeń. Kiedy drzwi się zamkną, niektórzy ludzie będą krzyczeć, płakać nad swoim losem. Zostaną więźniami własnych grzechów na wieczność. Te grzechy, to są ich zachowania.

Moje dzieci, pomyślcie o tych, którzy grzeszyli swoimi rękami. One będą powodem strasznych cierpień i staną się jak istoty, które będą ich torturować. Wy, miłość, odczuwacie ból. To będzie tak straszne, że nie pozwoliłem, żeby moja córka przeżywała ten widok zbyt ciężki dla niej. Zabrałem ją stamtąd.

Szatan ścigał ją i usiłował zaszkodzić, lecz jej miłość do Miłości przezwyciężyła demona. Chociaż Zły chciał ją zaatakować we wzmocnionej sile trzech demonów, by ją zranić – nie zgodziłem się na te napaści na moją umiłowaną. Wynagrodziłem jej za jej oddanie się w Miłości, naszej Woli.

Moje dzieci, wy, którzy zapoznajecie się z tymi tekstami, widzicie jak ten czas jest bliski! Kocham cię, moja umiłowana. Przyjmij łaski mojej Woli, aby wszystko w tobie było Mną. Amen.

 

17 – 24 lutego, 2001    Jezus

Wszystko jest przygotowane, żeby nadeszło moje przyjście w was.

Ja, twój Jezus, mówię ci, żebyś zapisała ten sen. To Ja przypomnę ci dokładnie to, co przeżyłaś podczas tej wizji. To jest moja Wola.

Widzisz, że jesteś z jakimiś osobami: są twoje dzieci, twoi rodzice, jacyś przyjaciele, których znasz i ich znajomi, których nie znasz.

Jesteście na modlitwie w dużym domu. Jesteście szczęśliwi, jest w was miłość. Wszystko to jest bardzo przyjemne. Odczuwacie w sobie wielką radość. Myślicie, że tylko wy ją odczuwacie. Z zewnątrz dochodzą okrzyki radości. Wychodzicie. Jakąż radość odczuwacie gdy stwierdzacie, że inne osoby są również szczęśliwe!

Samochód ciężarowy zatrzymuje się przed wami; wychodzą z niego koronkowe rękawiczki. Jesteście zaskoczeni, bo na ciężarówce są rękawice baseballowe.

Innym razem widzisz ludzi wokół stołu: ludzie interesu i ich prezes słuchają młodego człowieka, który im coś doradza. To wprawia słuchaczy w stan radości: wszystko jest w radości. Ten młody człowiek chce zalecać się do pewnej młodej dziewczyny. Jest uprzedzająco grzeczny i pełen szacunku, a młoda dziewczyna zachowuje się z rezerwą.

Teraz jesteś w jakimś domu z innymi osobami, tymi, które były z tobą w dużym domu. Patrzycie na kalendarz. Kula spada z nieba na obrazek znajdujący się u dołu kalendarza. Jest jakiś pan o białych włosach. To tak, jakby dół obrazka był animowany.

Obudziłaś się z radością w sercu. Powiedziałaś Mi: „Dziękuję ci Jezu Miłości, kochamy Cię, ja i wszyscy moi bracia i siostry całego świata, my, którzy jesteśmy w tym oceanie Twojej miłości i miłości Mamy Maryi”.

W czasie dnia modlitw charyzmatycznych poczułaś zapach róż.

* * * * * * *

Moje przyjście w sercach moich dzieci.

Moje dziecko, które kocham, niech Miłość, która cię upaja będzie cała w tobie. Moja czuła ukochana, delektuj się tą chwilą łaski. Ten sen jest wizją, moja córko, i opisuje chwilę mojego przyjścia w serca wszystkich moich dzieci. Opisuje on miejsce, gdzie będziecie otoczeni najbliższymi przyjaciółmi, którzy uwierzyli w moje pisma, ponieważ bliskie jest to wydarzenie, które dla nich będzie wydarzeniem szczęśliwym; to będzie dla nich nagroda za to, że uwierzyli i powiedzieli swoje tak.

Ty jesteś w nich, moja córko. Odczuwasz ich radość. Ty jesteś ich radością, ponieważ wy, moje dzieci, jesteście Miłością. Stajecie się tym, czym jesteście. Wszyscy otrzymali Miłość.

Ci ludzie interesu to osoby szczęśliwe, że dają miłość mniejszym od siebie. Oni stali się miłością. Młody człowiek poznaje miłość w sobie. On chce podzielić się miłością z młodą dziewczyną zakochaną w nim. Tak właśnie się będzie dziać, moje dzieci. Wszyscy odkryjecie miłość. Nie będzie już więcej brutalnych gier, tylko sama miłość. Nie będzie więcej płaczu, tylko sama radość. Wszystko, co nadchodzi, jest w Miłości.

Ten czas jest tak bliski, moje dzieci. Chociaż wspólnie przypatrujecie się kalendarzowi, na którym przesuwają się wasze kolejne dni, to nie zdążycie nawet pomyśleć – on nadejdzie, będzie. Sam Ojciec tchnie Miłość w was poprzez Ducha Świętego.

Z radością odczułaś Miłość. Róża została przysłana przez twoją Mamę, by ukazać ci Jej obecność w tobie. Przez cały czas w ciągu dnia, mimo iż byłaś w obecności ludzi, którzy nie pojmowali twojej radości, odczuwałaś ją tak mocno wewnątrz siebie, że otrzymałaś zapach róży, co sprawiło, że poczułaś naszą Obecność w tobie. Kocham cię. Kocham cię. Amen.

 

18 – 27 lutego 2001    Twój Jezus miłości

Moje Serce otwiera się na wasze prośby.
Nie zawsze wsłuchujecie się w moje łaski.

Moja umiłowana, pokazałem ci moje Serce, które kocha wszystkie dzieci. Wszystkich, którzy proszą Mnie, by przyjść im z pomocą, reprezentują otwarte ręce, które widziałaś w swoim wnętrzu.

Pozwól, że ci powiem, moje kochanie, jak jesteś dla Mnie cenna. Pokazując ci to, chcę wyjawić wszystkim moim dzieciom, że kocham je ponad własne Życie. Serce, które widziałaś, to jest miłość, którą dla nich mam. Kocham cię, miłości moja. Kochaj wszystkie moje dzieci tak, jak to Serce, które ci pokazałem. Jesteś częścią tego Serca. Jesteś we Mnie tak, jak oni są we Mnie.

Moje dziecko, moja mała owieczko, te wyciągnięte ramiona błagające Mnie, bym przyszedł im z pomocą, to są dzieci, które przedstawiają Mi prośby, zapominając o swej duszy. Te dzieci błagają, bym im pomógł, nie myśląc o tym, że Ja, Jezus, chcę, żeby oni Mnie kochali. Moje Serce rozdziera się z miłości dla nich, lecz oni – co oni robią? Pozostają w swoim zgiełku, nie przychodząc do Mnie, ich Zbawiciela. Błagam o ich miłość, lecz oni chcą tylko dóbr materialnych, rzeczy bezwartościowych, światowych przyjemności.

Moje najdroższe dzieci, chcę waszej miłości. W zamian, dam wam wszystko, czego potrzebuje wasza dusza, która jest Mi tak droga, jak również wasze ciało; zaspokoję również wasze materialne potrzeby. Przede wszystkim zadbajcie o wasze duchowe życie, a dobro materialne przyjdzie jako dodatek.

Kocham was, moje najdroższe dzieci. Moja bardzo kochająca mała owieczko, kochaj Mnie nadal. To Ja umieszczam w tobie moją miłość płonącą ogniem życia, który spala wszystko, co jest miłością. Moja miłość do was jest gorejącym ogniem. Kocham was. Idź, moja mała, najdroższa owieczko. Błogosławię cię. Amen.

 

19 – 28 lutego 2001    Jezus

Miłość jest w każdym z moich dzieci.

Jestem w każdym z moich dzieci. Jestem Miłością! Maryja i Jezus stanowią jedno. Jestem Miłością, której szukałaś i której pragnęłaś całe życie. Przepełniam się w tobie. Kochaj Mnie, kochaj Mnie, moja mała owieczko. Zgromadzę wkrótce moje owce w zagrodzie. Wiele z nich tam wejdzie. Będziemy w radosnym uniesieniu, w euforii radości.

Już wkrótce zamknę drzwi. Ci, którzy wybrali, że pozostaną na zewnątrz, nie wejdą tam już nigdy. Odwrócimy się od nich spoglądając na nich ze smutkiem po raz ostatni. Pamiętajcie, że mój głos jest grzmotem. Wyryjcie moje słowa w waszych sercach. Jestem sprawiedliwością i dobrocią; kocham was.

Kocham cię, moja mała owieczko. Przygotuj się dzisiaj do zjednoczenia ze Mną, to jest dzień umartwień. Módl się za swoich braci i siostry. Te nadchodzące dni doprowadzą cię do pójścia za Mną w moim publicznym życiu. Chodź, pójdź w ślad za Mną, moja mała owieczko. Potrzebne Mi jest twoje tak. Postępuj według moich pouczeń, powierzaj się. Kocham cię. Amen.

 

20 – 1 marca 2001    Jezus

Wszystko jest ode Mnie.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie jest czystą prawdą. Wola Ojca jest moją. Jestem wszechpotężny. Prawda jest moją mocą. Każdy człowiek, który nie jest ze Mną, jest przeciwny Woli Ojca niebieskiego. Biada temu, kto krytykuje moje prawa miłości. Jestem miłością Ojca, jestem Jego uwielbionym Synem.

Moja córko, kocham cię. Pisz, moja umiłowana. Wszystko, co pochodzi ode Mnie, może jedynie pomóc wam wzrosnąć w mojej miłości. Zadbajcie o to, by wprowadzić w czyn moje lekcje miłości; to odbije się na waszym życiu, moje najdroższe dzieci. To jest proste, nic nie jest skomplikowane. Wszystko jest w mojej Ewangelii. Czytajcie ją. Jestem, który jest, który był i który przychodzi. Wielu nie zadowala się tym, co im dałem w tych pismach. Wymyślają własne teksty, by schlebić swojej przewrotności. Posuwają się nawet do wyparcia się moich słów.

Jestem cierpliwy, pełen miłości, gotowy przyjść im z pomocą, aby wszystko stało się w nich jasne. Im bardziej się powierzą mojej miłości, tym więcej otrzymają łask, które pomogą im zwrócić się do Mnie. Wszystko, czego pragnę od tych dusz to to, by wróciły bez ociągania się, pozbawione wszelkiego przywiązania, które sprawia, iż tracą zaufanie do mojego daru miłości.

Moi umiłowani, wszystko, co jest ode Mnie, jest niczym innym jak moją miłością do was. Jestem Tym, który kocha was szczerze. Moja miłość jest czysta, lojalna, pełna ognia. Chcę was rozpalić, nie zadając wam bólu. Wręcz przeciwnie – jestem łagodnością.

Wszystko jest takie, jak prostota dziecka. Moje maleństwa, idźcie w ślad za Mną, te ślady wskazują wam drogę, po której iść. Pozostańcie ze Mną. Jesteście Mi bardzo drodzy. Jeśli choćby jeden z was upada, Ja podnoszę go, przyjmuję w Siebie. Kiedy odzyskuje siły, umieszczam go na moich ścieżkach, aby się ode Mnie nie oddalał.

Kiedy któreś z moich dzieci uznaje swoje życie za skomplikowane, to dzieje się tak dlatego, że o nic Mnie nie prosiło. Nie wchodzi we Mnie. Jak Ja będę mógł mu pomóc, jeśli ono o nic nie prosi? To od niego zależy, czy Mnie chce. Musi dokonać wysiłku, by to otrzymać. Nie skąpcie wysiłków, ponieważ ten, który jest autentyczny wobec siebie samego, może wszystko zrobić, by zmienić swoje życie.

Moja miłość jest tak czysta. Przyjdźcie zanurzyć się w kąpieli prawdziwej miłości. Idź, moja mała owieczko. To jest dla tych, którzy chcą dokonać wysiłku, by przyjść do Mnie, który ich tak kocha; ponieważ wszystko to jest dla was w tym czasie łaski. Kocham was. Kochaj Mnie, moja córko. Moja umiłowana, kocham cię. Przeżegnaj się. Amen.

 

21 – 1 marca 2001    Duch Święty – Maryja

Wizja Maryi i Jezusa podczas gdy odmawiam różaniec.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Każde słowo zostało usłyszane we Mnie. Duch Święty zamieszkuje mnie. Chwała i uwielbienie Tobie, Duszo mojej duszy.

Odmawiałam różaniec przed moim krzyżem chwalebnym. Przy dwóch ostatnich dziesiątkach Tajemnic Chwalebnych, mając oczy zamknięte, oto co zobaczyłam.

Widzę Maryję ubraną w białą suknię, śnieżnobiałą. Ma złączone dłonie. Jest tak pobożna, że skłania do modlitwy. Pochyla się nade mną. Jej twarz jest bardzo łagodna, mimo iż nie mogę dojrzeć Jej spojrzenia tak, jak się widzi bliskiego przyjaciela. To tak, jakbym wszystko zgadywała. Ona ma spojrzenie pełne czułości. Jej rysy są łagodne, bardzo łagodne. Z głowy aż do stóp opada lekki woal. Suknię ma obszerną, ponieważ jest zmarszczona na wysokości biustu, i odnoszę wrażenie, iż jest brzemienna. Nosi Dzieciątko z miłości. Duch Święty objawia mi, że Ona chce, żebym była przy Niej, żebym mogła dać dzieciom Jej cenny skarb: Miłość.

Maryja: Dawaj, moja córko, dawaj. On jest dla nich, przyszedł na ten świat, by przynieść wam miłość. Przyjmijcie miłość. Kocham was, moje dzieci.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Czuję się z Nią tak dobrze i bardzo bezpiecznie. Patrzę na Nią od dołu do góry, cały czas modląc się. Moją klatkę piersiową ogarnia silne uczucie łagodności i dobroci. Patrzenie na Nią jest tak miłe, że cała moja istota odczuwa tkliwą miłość, jaką ma matka do swojego dziecka.

Nadal się modlę. W mojej modlitwie ofiaruję Ojcu Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jego Syna Jezusa. W czasie gdy wymawiam:

• Ciało: widzę Hostię;

• Krew: widzę kroplę Krwi spadającą do kielicha;

• Dusza: widzę białego gołąbka;

• Bóstwo: widzę jaśniejącą, świetlistą kulę. Cała moja istota jest w zachwycie.

Wszystko to się zatrzymuje, kiedy przestaję wymawiać słowa. Słyszę łagodny głos mojej Mamy, który mi mówi: „Idź teraz, uczyń znak krzyża, moja córko, skończyło się, idź”. I z miłością dodaje: „Bądź posłuszna, moje dziecko”.

Tak płakałam z radości, że nie mogłam wyjść z tego stanu o własnych siłach. Tego wieczoru Miłość odwiedziła mnie. Dziękuję Jezu, przyszedłeś pokazać mi twoją Matkę i Siebie.

 

22 – 2 marca 2001    Jezus-Miłość

Szczęście to Ja, moje dzieci.

Moja mała, najdroższa owieczko! To Ja, Miłość, nakłaniam cię do pisania po to, by moje dzieci poznały całe dobro, jakiego chcę dla nich. Miłość to Bóg, który kocha swoje dzieci. Chcę wam powiedzieć, że wszystko, co jest miłością, pochodzi z mojej Istoty miłości, ona zaś wywodzi się od mojego Ojca.

Kochajcie Mnie, nie tylko dlatego, że jesteście zainteresowani, by zbawić waszą duszę – ale z czystej miłości. Tyle wam dałem, byście otrzymali życie wieczne. Wieczność jest we Mnie. W Raju nie odmierza się czasu miłości, on jest nieustanny.

Wszystko, co ma wartość na ziemi, jest bez znaczenia w Niebie. To wszystko, co tu stanowi dobro materialne, tam nie ma żadnej wartości. Szczęście może istnieć tylko we Mnie. Jestem Tym, który nadaje wartość wszystkiemu, ponieważ wszystko staje się miłością dopiero wtedy, kiedy zgadzacie się oddać Mi to wszystko.

Moje dzieci, boicie się oderwać od waszych dóbr tego świata, bo myślicie, że w nich można znaleźć szczęście. Mylicie się – wszystko jest nudą dla tego, kto jest daleko ode Mnie. Po jakimś czasie poszukujecie znowu czegoś innego, co dostarczy wam rozrywki.

Jesteście jak ten osioł, który biegnie za marchewką zawieszoną na końcu sznurka, którą Szatan trzyma przed waszymi oczami, pokazując wam, że dobra materialne są ważne. Popatrzcie na siebie. Wszystko prowadzi was do konsumpcji. Telewizja, którą oglądacie, nadaje bez przerwy reklamy. Nie możecie się nigdzie ruszyć, żeby wasze oczy nie patrzyły na afisze konsumpcyjne.

Wasze domy są przepełnione dekoracjami. Szatan jest tak przebiegły, iż sprawia, że z zapartym tchem czekacie, by nabyć kolejną rzecz. Wasze czasopisma o dekorowaniu domów zachęcają was do nabycia wielu niepotrzebnych dóbr.

Macie przed sobą to, co Szatan chce, żebyście zobaczyli. Wysilacie się, nie osiągając niczego. To on trzyma marchewkę na końcu sznurka. Jakże to zbyteczne – nigdy jej nie złapiecie. Ten rodzaj szczęścia tak wygląda. Ono nie może zaspokoić waszych potrzeb, jest zbyt błahe i bez widoków na przyszłość. Prawdziwe szczęście znajduje się wewnątrz was, gotowe, by wytrysnąć jak fontanna miłości, która nigdy nie wyschnie.

Bądźcie dziećmi miłości, które nie mają innych zmartwień jak to, żeby szerzyć miłość, która będzie się mnożyć bez końca. Nie ma szczęścia bez prawdziwej miłości, mojej miłości. Jestem Eucharystią miłości. Przyjdźcie się posilić. Kocham was, chcę waszego szczęścia i to szczęścia bez końca. Kochajcie Mnie! Kocham cię moja mała owieczko. Amen.

 

23 – 7 marca 2001    Jezus

Mój ból na myśl, że jesteście poza Mną.

Jezus: Moje dzieci, kiedy zło jest w was, wszystko w was cierpi. Zło nie może mieszkać razem ze Mną, wy jesteście we Mnie. Kocham was, moje dzieci.

Szatan jest złem, on chce was odciągnąć ode Mnie. Chodź ze Mną, moja córko, pokażę ci tych, którzy go słuchają. Miłości moja, pisz za moim poruszeniem. Ja, twój Bóg-Miłość, który wie wszystko o tobie, moja umiłowana, kocham cię.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Odmawiam Tajemnice Bolesne Różańca. Mam zamknięte oczy, słyszę głos wewnętrzny, który prosi mnie, bym mu była posłuszna i bym się przyglądnęła. Patrzę, mając oczy zamknięte. Nie widzę nic.

Nagle ciemności rozjaśniają się do koloru jasnego brązu, który przesuwa się przed moimi zamkniętymi oczami. Zarysowują się konkretne kształty. Są to ciasne rzędy postaci ludzkich. Modlą się, gdyż ich dłonie są złożone, a ich spojrzenie pobożne. Wszystkie te postacie modlą się wraz ze mną. Czuję to i mówię: „Ależ te wszystkie osoby modlą się wraz ze mną! ” Głos mówi do mnie: „Tak, moje dziecko, to są święci z Nieba i ziemi, w Woli Bożej. Oni są wszyscy we Mnie, Jezusie. Patrz nadal, moje umiłowane dziecko”.

Oni idą przejściem między jasno i ciemnobrązowymi skałami. To tak, jakbym oglądała jakiś film, i występowała w nim. Ludzie znikają i kształty ludzkie ukazują się w otworze skały. Mają na sobie togi sędziowskie, a na głowach czapki w formie zawoju wokół głowy. Sędziowie mają togi bogato ozdobione plakietkami z biżuterią. Trzymają się prosto i sztywno, kroczą do przodu jak ci, którzy panują nad sytuacją i dyskutują szeptem między sobą. Jest ich czterech. Sądzę, iż właśnie podejmują jakieś decyzję. Boję się ich i ich decyzji. Kroczą do przodu i siadają w wejściu bardzo dużego wewnętrznego dziedzińca.

Otaczają ich wewnętrzne ściany wysokie na dwa piętra. Jacyś ludzie krzyczą przez kwadratowe okna. U góry te okna są owalne. Nie mają szyb. Wszystko jest z kamienia. Wszyscy mają wzrok skierowany na dwoje wielkich drzwi, które się otwierają.

Wchodzi dwóch żołnierzy z człowiekiem, którego trzymają za ramiona.

Nie może się utrzymać na stojąco, wydaje się zrezygnowany, z głową spuszczoną do przodu. Popychają Go przed Siebie, upada na kolana. To tak bolesne, to, co On znosi! Wywołuje litość! Mój Boże! To jest Jezus, to jest scena sądu przed Kajfaszem!

Głos mówi mi: „Kontynuuj dalej, moja córko”. Powierzam się i widzę Jezusa spoglądającego na nas z litością. Bez jednego słowa, rzuca tak łagodne, tak pełne uległości spojrzenie na ludzi krzyczących w Jego stronę: na śmierć. Płaczę nad Nim, nad nami. Jest to tak bolesne, że błagam Maurycego, mojego zmarłego męża, którego słyszę, żeby mnie zabrał. Po czym słyszę, jak odmawia Ojcze Nasz. Powracam z wizji do siebie. Z trudnością odmawiam dziesiątkę Różańca.

Gdy dochodzę do drugiej tajemnicy, Jezus mówi mi: „Zamknij oczy”. I jest tak, jak wcześniej: ciemność przechodząca z ciemnego brązu do jasnego brązu. Widzę jakieś bardzo wielkie istoty, jakby ogromnych zapaśników. Nie mają na sobie prawie nic. Wyglądają ohydnie, bo ich twarze, bardzo zdeformowane, są odrażające w swym wyglądzie, gdyż są jednocześnie ludzkie i zwierzęce. Chodzę wśród nich. Jestem z Jezusem, który idzie przede mną. Nie widzę Go, ale wiem, że to jest Jezus. On ogarnia mnie swoją Obecnością. Idę za Nim i nie boję się. Wszystko we mnie żyje Nim.

Te istoty czynią sobie krzywdę gryząc się swymi ostrymi zębami. Wyzywają się, jest w nich wiele nienawiści wobec istot żyjących na ziemi. Przeklinają swoje dzieci, które jeszcze żyją, lub odwrotnie, to dzieci przeklinają swoich rodziców nadal żyjących na ziemi. Są więźniami tych brzydkich istot, które sprawiają im ból. To straszne! Chcę odejść. Maurycy odmawia Ojcze Nasz. Przychodzę do siebie, płaczę, jestem bezradna wobec tych cierpień. To okropne!

Przy trzeciej dziesiątce, głos Jezusa zachęca mnie do zamknięcia oczu. Jestem z Maurycym. Jestem posłuszna, i te same kolory powracają. Te zdeformowane istoty, które widzę, to są te same, lecz jeszcze okropniejsze. Siedzą na materacach na ziemi – gołe. Widzę je od tyłu, skręcają się i zawodzą apatycznym głosem. Są do siebie wrogo nastawione. Są tak lepkie. Nagle widzę dżdżownice wychodzące z ich skóry, brzydkie insekty, małe, straszne jaszczurki. Te istoty są brzydkie.

Beze Mnie, twojego Jezusa, nie możesz, moja umiłowana, znieść tego bólu, który sprawia, że dostrzegasz, jak strasznie będą cierpiały moje dzieci”. To jest tak brzydkie, tak, jak żądze cielesne w całej swej brzydocie. Słyszę Maurycego, który odmawia Ojcze Nasz. Jestem z nim, doznałam ulgi, że to się zatrzymało. To jest tak odrażające!

Przy czwartej dziesiątce Różańca jest tak, jak poprzednio. Jezus mi mówi: „Zamknij oczy, córko moich boleści”. Zamykam je i widzę w pomieszczeniach bardzo brzydkie istoty o takich samych kształtach. Przechadzam się po tych pomieszczeniach. Jezus prowadzi mnie do innego pokoju. Te istoty są straszne, coś jedzą. Nie wiem co. Zbliżam się, albo raczej idę do przodu w tym pokoju i patrzę.

To jest straszne! Trzymają za nogi małe dzieci, bardzo malutkie. Wyrywają skórę i jedzą ją. Inny bierze nogi i trzymając głową w dół potrząsa nimi, tak jak jo-jo. Inni dokonują takich okrucieństw, że krzyczę: „Ale nie dzieci, nie dzieci, to straszne!” Płaczę nad tymi dziećmi: „Dlaczego te dzieci? Dlaczego?”

To są te dzieci, które wyrzuca się na śmietnik. To są te dzieci, których rodzice wychowują w nienawiści, przemocy, nie pokazując im tego, że są miłością. Przeklinają one swych braci i siostry, chcąc dokonywać tylko zła, ponieważ nikt im nie pokazał, że byli miłością. Te dzieci, to są dzieci tego świata! „Och, mój Jezu, zabierz mnie stąd szybko”. Maurycy odmawia Ojcze Nasz. Jestem tak wyczerpana, że ledwo starcza mi sił na zmówienie mojej dziesiątki. „Och, mój ukochany Jezu, cóż my wyprawiamy? To straszne!”

Przy ostatniej dziesiątce Różańca Jezus mówi: „Zamknij oczy, ukojenie moich ran”. Jestem posłuszna [zamykam oczy] i widzę jakieś osoby u stóp góry. One na nią patrzą. Góra zaczyna się ruszać. Wychodzi głowa utworzona z trzech łbów wężowych. Te węże są tak straszne! Sprawują władzę nad tymi ludźmi, którzy ich słuchają i kontrolują tak, jakby to było normalne, żeby węże panowały nad ludźmi. Ludzie zdają się ich nie bać, ale ja czuję, że są pod ich panowaniem i – jak niewinne istoty – nie podejrzewają niebezpieczeństwa. Ci ludzie są pod ich władzą. Jezus mówi do mnie: „Te istoty nieczyste, które są na rozkazach Bestii, sprawują władzę nad moimi dziećmi. Moje biedne maleństwa nie zdają sobie sprawy z tego, jak te istoty ich nienawidzą”.

Ale oto po lewej stronie, u podnóża tej góry wężów, ziemia porusza się, otwiera, i wychodzi z niej góra, która zmienia się w wielki łeb lwa. Z niesamowitą wyniosłością odwraca go bardzo powoli, patrząc na ludzi z nienawiścią, z tak ogromną nienawiścią, że aż mnie przechodzą ciarki. Zieje z niego śmierć, dominacja, całkowite zniszczenie. Ma ślepia władcy. Wpatruje się nimi uporczywie w każdego z was. Zimno bije z tego spojrzenia. Siła nienawiści jest w tej bestii.

Jezus: „Moje dzieci, to jest Szatan. Jest upadłym aniołem, którzy żyje w czeluściach piekła. Uważa się za pana tego miejsca. Chce was tam wtrącić, żeby zniszczyć w was życie. Jest szatańskim złem wszystkiego, co nie jest miłością. Jest wcieleniem wszystkiego, co podłe. Moje dzieci, z tego tekstu dowiadujecie się, że on tam jest i patrzy na was, chcąc zagarnąć was, by zabić życie, które jest w was. Moja córko, jestem twoim Bogiem miłości, który sprawił, że piszesz dla nich, aby wiedzieli, że zło chce ich zabić na wieczność”.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Maurycy odmawia Ojcze Nasz. Kontynuuję dziesiątkę razem z nim. Z posłuszeństwa piszę to, co widziałam. To Duch Święty dyktuje słowa. Wszystko jest tak prawdziwe. Mówię wam: „Moi bracia i siostry, zadajcie sobie trud, by się zatrzymać i pomyśleć, że piekło istnieje. To straszne. Widziałam te rzeczy. Błagam was, moi bracia i siostry, powiedzcie Miłości wasze tak. Jezus nas kocha”.

 

24 – 9 marca, 2001    Twój Jezus-Miłość

Wątpliwości, co do mojej misji w Jezusie.

Dziewczyna mojej Woli (w Woli Bożej): Przeżywałam wątpliwości, co do próby miłości, na którą zostałam wystawiona: utrata mojego męża oraz jego oddanie się Miłości przez danie swojego tak, moje stałe zawierzenia i wyłączanie się zmysłów, by móc się wsłuchiwać w głos wewnętrzny.

Wszystko to zaczynało być dla mnie dowodem, że przebywałam w stałej obecności Działania Jezusa. Cierpiałam jednak z powodu nieobecności Maurycego. Zadawałam sobie takie oto pytania: Czy moje oddanie się jest całkowite? Czy jest to naprawdę głos Jezusa, czy też moja wyobraźnia? Czy to wszystko, co przeżyłam od niedawna, jest z Woli Boga?

Słyszę głos Jezusa, który mówi mi, abym wzięła książkę13 leżącą nieopodal mnie i otworzyła ją na stronie 40. Zanim zaczęłam czytać, On powiedział mi: „Wzrośniesz dzięki temu”. To, co przeczytałam, stanowiło dokładną odpowiedź dla mnie. Po przeczytaniu, moje wątpliwości ustąpiły. Złożyłam dziękczynienie Jezusowi za to, że do mnie mówił. Dziękuję Jezu, że dajesz mi poznać Twoją miłość do każdego z nas. Ja, twoja niewykształcona córka, proszę, byś przyszedł mi z pomocą, Ty, który mnie tak kochasz.

Jezus: „Moje ukochane dziecko, nie zmieniaj żadnego słowa z tego, co ci powiedziałem. To mój Akt Woli, żeby wykazać ci moje Działanie w tobie. Ty, moja mała dziewczynko, bądź posłuszna. Błogosławię tych, którzy pomogą ci w realizowaniu mojego dzieła. Kocham cię. Amen. ”

 

25 – 10 marca 2001    Jezus

Życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią.

Moja córko, pomogę ci; wesprzyj się na Mnie, wejdź we Mnie. Jestem tobą, ty jesteś Mną. Jak Ja cię kocham! Odczuwasz Mnie w sobie. Och, jak to dobrze być razem! Kocham cię.

Wieczorem, gdy zasnęłaś na kanapie, w czasie gdy pilnowałaś swoje wnuczki, śniłaś, że widziałaś twojego męża, który był we Mnie, twoim Jezusie Miłości, w moim Królestwie.

Szatan pokazał ci obraz twojego męża i zaniepokoił cię swymi raniącymi słowami. Tak bardzo chciałaś się zbliżyć. Zemścił się, odpychając cię z nienawiścią. Nie zrozumiałaś, że to był Zły Duch. Ten obraz utkwił w tobie. Bardzo wystraszyłaś się jego słowami. Chciałaś również ochronić twoją szwagierkę, która żyje sama, tak jak ty. Szatan chciał zaszkodzić również jej. Odczułaś to i pospieszyłaś jej z pomocą. Wszystko zakończyło się wzdrygnięciem się. Nadeszły twoje dzieci.

Po powrocie do swojego domu, poprosiłaś Mnie o pomoc. Bałaś się zostać sama w domu. Modląc się na kolanach przed moim świętym Krzyżem, przyszłaś do Mnie. Powiedziałem ci: „Moja córko, zamknij oczy i patrz”. Tak też uczyniłaś. Nie widziałaś nic, ale trzymałaś oczy zamknięte. Powiedziałem ci: „Pocałuj Mnie”. Powiedziałaś: „Jezu, nic nie widzę” i złożyłaś pocałunek.

Otrzymałem ten pocałunek z taką miłością. W tym oddaniu się, moje Serce ukazało się w twoim wnętrzu. Po twojej prawej stronie, zobaczyłaś moje Serce czerwone z miłości do wszystkich moich dzieci. Moje Serce tak się rozradowało na to twoje oddanie się, że pokazało ci promienie szczęścia wychodzące z niego. Och, co za radość, kiedy ujrzałaś moje promienie! Powiedziałaś: „Och, to jest Najświętsze Serce! ” Moja córko, kocham cię.

Moje dzieci, dla tych wszystkich, którzy powierzają się Miłości, z mojego Serca wychodzą miłosne płomienie, które na nich padają. Przez Jezusa-Miłość, przyjmijcie moje dzieci tę miłość, którą może przyjąć tylko istota miłości, tak bardzo jest On przepełniony miłością. Tak moje dzieci, bądźcie w Miłości. Moje Serce ma tyle miłości do każdego z was, że wylewa się ona z jego brzegów. Dawaj, dawaj, moja córko.

Ukazałem ci moją Obecność, pokazując ci moje Najświętsze Serce. Ty, moja córko, w twoim zawierzeniu Miłości, zobaczyłaś w sobie moje Serce. Te słowa, które ci powiedziałem, żebyś wymówiła – zapisz je. One pomogą wszystkim moim dzieciom, które potrzebują Mnie, Jezusa-Miłości. Moje dzieci, kocham was. Kochajcie Miłość.

Wszystko, co nie jest Wolą Bożą: niech wyjdzie z moich myśli! Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie”.

* * * * * * *

Wszystko we Mnie jest Wolą Bożą. Jestem w tobie, ty we Mnie. Twój sen pokazał ci śmierć. Śmierć przyszła, żeby ci pokazać całe zło, jakie chciała w tobie dokonać poprzez świeżą ranę śmierci twojego męża. Śmierć odwiedziła cię poprzez jej widok i twoje zranienia. Ja umocniłem cię. Śmierć przekazała ci swój strach widząc moje nad nią zwycięstwo.

Moja córko, jaka jesteś dobra, że oddajesz Mi swój sen bez buntu, całkowicie poddana mojej Woli! Kocham cię. Ja, Jezus, dałem ci moją Obecność, pokazując ci moje Serce miłości dla ciebie.

Wypowiadaj, moja córko, słowa miłości, które stanowią przeszkodę dla złośliwości Szatana. „Wszystko, co nie należy do Woli Bożej: niech wyjdzie z moich myśli!” Moje dziecko, widząc, że jesteś wsłuchana we Mnie, Serce Mi się raduje i promieniuje ogromem radości. Kocham cię, moja córko. Chcę cię we Mnie.

Maurycy powiedział ci, żebyś wymawiała te oto słowa: „Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie”. Tak, moja córko, słowa te przepełnione są miłością. Wszystko staje się miłością w Miłości. Kocham cię, moja umiłowana Córko mojej Woli. Amen.

* * * * * * *

Spis – Następny

Dziewczyna Mojej Woli w Jezusie

 

MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI, JEZUS

Rozdziały 26 do 50


 

26 – 11 marca 2001    Jezus

Miłość przynosi ulgę ich smutkowi

Moja córko, kocham cię. Razem, bądźmy jednym, moja umiłowana, duchowa małżonko. Wszystko dla nas, w nas, miłośnie. Miłość cię kocha. Moja umiłowana, wszystko na ziemi stworzone jest do miłości. Wola Ojca jest źródłem miłości.

Będąc daleko ode Mnie, moje dzieci cierpią. Ja jestem Miłością, która przynosi ulgę ich smutkowi. Ponieważ ich serca są nieskore do uwierzenia, przeżywają straszną boleść, gdy tracą kogoś bliskiego.

Śmierć nie jest etapem życia pozbawionym radości, ona jest dotarciem duszy do miejsca miłości. Tym miejscem, moje dzieci, jest czyściec, gdzie dusza musi przeżyć swoje oczyszczenie miłości. Miłość duszy do Boga, po tym jak ona już się spełni przez swój czyn miłości, wszystko w niej uszlachetni tak, aby mogła przyjść do swego Boga, który tęsknie jej wyczekuje. Powiem jej: „Przyjdź, moja oblubienico, bankiet jest dla ciebie zapłatą. Ja, twój Oblubieniec, czekam na ciebie, żebyś była moją na wieczność”.

Moje dzieci, utrata kogoś bliskiego jest radością dla tego, który ulatuje do Nieba. Dusza wraca do siebie, gdzie już może pozostać na wieczność. Tam jest tylko szczęście, radość, wesele. Z wszystkiego promieniuje pokój i miłość.

Ci, którzy pozostają na ziemi, muszą zaakceptować, że ich ukochana istota odchodzi. Proście Mnie o łaskę pokoju. Wypowiadając wasze tak, pozostaniecie wewnątrz siebie w pokoju. Wasza rozłąka będzie mniej bolesna. Odkryjecie, że jest w was miłość. Będziecie szczęśliwi w imieniu tej drogiej wam istoty, która odnalazła szczęście wieczne. Ta dusza opuściła ziemię, nie możecie jej zobaczyć; delikatna zasłona uniemożliwia wam zobaczenie świętych dusz. Moje dzieci, kocham was. Przyjdźcie do Mnie, tylko Ja mogę dać wam pokój. Amen.

 

27 – 12 marca 2001    Jezus

Zmieniam waszą surowość w łagodność

Moja umiłowana, której pozwoliłem zostać tą, która pisze dla Mnie; bądź narzędziem mojej miłości dla tych, którzy chcą być miłością.

Wszystko na tym świecie przepełnione jest goryczą i nienawiścią. Jestem, który jestem, który był i który nadchodzi. Jestem źródłem szczęścia, radości i pokoju. Bez Miłości wszelka wola ludzka jest zwodnicza. Bądźcie miłością. Ja jestem Tym, który może zmienić waszą surowość w łagodność. Kochanie jest radością – doświadczcie tego sami.

Wielu myśli, że wszystko jest emocją. Odmawiają wiary w moją stałą Obecność w nich. Odrzucają każde zaproszenie pochodzące z ich serca, by słuchać mojego słowa. To Ja jestem Tym, który do was mówi. Posłuchajcie mojego głosu wewnątrz was, ponieważ wszystko jest w was. Czyż nie jestem Tym, który dał wam życie? Czy to nie jest normalne, że jestem w was, Ja, który jestem waszym tchnieniem życia?

Moje dzieci, przestańcie tłumić wasze życie miłości, ponieważ wszystko w was jest pięknem. Żyjecie jedynie dla tego, co na zewnątrz w tym zdradzieckim świecie. Bądźcie tymi, kim powinniście być: istotami przepełnionymi szczęściem, radością. Chcę was takimi, jakimi was stworzyłem.

Popatrzcie na malutkie dzieci. Od chwili urodzenia krzyczą do Mnie z całych sił: „Tato, należę do Ciebie, kochaj mnie”. Czyż nie uśmiechają się one podczas snu? Wy mówicie: „One uśmiechają się do aniołów!” To Miłość ich kołysze, śpiewa hymny do miłości, mojej miłości, której one nie odrzucają.

Wy, rodzice, zatruwacie je waszą troską, by im pomóc. Chcecie je ochronić, dominując nad nimi waszą miłością. Moje dzieci, Ja jestem Miłością. Wy, rodzice, kochacie swoje dzieci, lecz wasza zaborcza miłość dusi je. Tylko Ja, Miłość, jestem Tym, który umacnia w was miłość, prawdziwą miłość. Kochajcie Tego, który chce dla was dobra. Ja mam do rozdania jedynie miłość, a wszystko inne będzie wam dane z nadmiarem. Wiem lepiej od was co jest wam potrzebne, kiedy i w jaki sposób macie to otrzymać. Zobaczcie jak zająłem się Hiobem po tym, jak przeszedł swą próbę. W miłości, dałem mu więcej niż potrzebował. Nie obawiajcie się, gdy ogarnia was Miłość, ona sprawia, że wzrastacie ku wiecznej szczęśliwości.

Wszelki ból, wszelkie cierpienie są źródłem szczęścia, kiedy Miłość jest w was. Utrata kogoś drogiego jest etapem normalnego życia. Mówicie: „Śmierć jest jedyną sprawiedliwością na tej ziemi…. ”. Jak bardzo ludzki jest wasz punkt widzenia! Śmierć jest radością i szczęściem dla osoby, która zmierza do szczęśliwości wiecznej.

Miłość jest umocnieniem dla tych, którzy oddają się Miłości i pozwalają, by Miłość ich pocieszyła. Ich serce pozwala się kołysać, przytulać, kochać. Co za ogromny spokój, kiedy Miłość mówi do was: „Kocham cię, kocham cię! Nie bój się, ta droga osoba jest tutaj”.

Nie mogę ukarać lub pozwolić cierpieć istotom, które się kochały przez całe ich ziemskie życie. Otwieram przejście między Niebem a ziemią, aby były zawsze razem, inaczej, bardzo blisko, bardziej niż kiedykolwiek za ziemskiego życia.

Co sądzić o istotach, które oddają się bez zastrzeżeń, bez żadnej myśli przeciwnej Woli Boga? W Woli Bożej, mój Ojciec pozwala, żeby istoty, które są blisko Nas porozumiewały się z wami. W waszym niedowiarstwie wy odmawiacie usłyszenia ich. To wy i tylko wy zamykacie ten pasaż Woli Bożej. Nie wolno myśleć o śmierci jako o zerwaniu na zawsze. My wszyscy jesteśmy w miłości. Ta miłość nie ma granic, przestrzeni – wszystko jest powiązane, spojone miłością.

Jesteście istotami miłości, poczętymi dla miłości. Bądźcie tym, kim powinniście być: istotami pełnymi miłości. To od was i tylko od was zależy, żeby nimi być. Pozbądźcie się waszych ludzkich braków, które czynią z was istoty pozbawione miłości. Kocham was aż tak mocno, że cała moja Istota staje się ekstazą boleści14, kiedy wy odtrącacie moją miłość. Kocham was takimi, jakimi jesteście, z waszymi wadami, z waszymi ludzkimi błędami. Powiedzcie tak, błagam was. Płaczę z miłości do was, bojących się kochać Tego, który umiera z miłości do was.

Kocham was. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy płaczecie, a Ja was pocieszę. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy odczuwacie pragnienie, a Ja zaspokoję je. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy odczuwacie głód, a Ja was nakarmię moją miłością. Moja miłość jest wieczna. Czule i wiecznie, kocham was.

Moja umiłowana, moja miła ukochana boleści moich, bądź tą, która Mnie kocha za tych, którzy Mnie nie kochają. Tak bardzo potrzebuję, by Mnie kochano. Kochaj Mnie. Kocham cię, miłości moja. Kocham cię, moja miła. Amen.

 

28 – 13 marca 2001    Czule, Jezus-Miłość

Wsłuchujcie się w swoje serce

Moja umiłowana, wiele moich dzieci nie wie, gdzie szukać Miłości. Szukają Mnie tylko wówczas, gdy się o coś obawiają. Tak, moje dzieci, przez cały dzień wy nie zatrzymujecie się, nie wsłuchujecie się we Mnie. Mówię do was poprzez znaki. Czyny miłości są wam dane, a wy nie umiecie ich docenić.

Bądźcie tymi, którzy nie mają innego celu niż mój. Ja, który chcę, byście byli całkowicie wsłuchani we Mnie, nie mogę się wprost doczekać, żeby być Tym, którego szukacie. Nie bądźcie niedowierzający. To Ja jestem w was i kocham was tak wielką miłością! Ta miłość jest skarbem, jaki tylko sam Król miłości może wam dać.

Wczoraj, w twojej grupie modlitewnej, usłyszałem wasze prośby, jednak tak niewielu słucha moich słów, które rozbrzmiewają w ich sercu. Moja czuła i uległa dziecina – przez posłuszeństwo – upokorzyła się w mojej boleści; ona się z nią utożsamiła, a wy zaledwie15 zainteresowaliście się tą sceną płaczu. Jej łzy były moimi – nie wątpcie w to. Jestem Tym, który żyje w niej. Ona Mi się całkowicie powierzyła. Kocham ją w tym jej całkowitym oddaniu się Woli Bożej.

Moje kochane dzieci, jakżebym chciał, żebyście wsłuchali się we Mnie! Usłyszelibyście moje miłosne słowa, jakie zastrzegłem Sobie tylko dla was, słowa, które by was ukołysały. W chwilach smutku pocieszyłbym was słowami jak miód.

Kocham was. Jestem Tym, który chce waszego powierzenia się mojej Istocie po to, aby zostać więźniem w was. Moje istoty miłości, jestem waszą jedyną miłością na tej ziemi, na której wszystko jest ciemnością. Ta ciemność wynika z waszego niedowiarstwa i braku miłości w was.

Posłuchajcie Mnie, jestem tuż przy waszym sercu. Czekam, aż pozwolicie Mi wejść jako waszej jedynej miłości, nie, żebym nie chciał, abyście kochali waszego bliźniego – Ja jestem waszym bliźnim. Jestem w każdym z was.

Modlicie się do Mnie, a nie pozwalacie, bym Ja zajął się waszymi prośbami. Powierzcie Mi je całkowicie. W tym powierzeniu miejcie ufność, że wszystko się spełni. Wy, którzy modlicie się w tym, co niewidzialne, za waszych braci i siostry, nawet jeśli nie widzicie mojego Działania, to – w przypadkach beznadziejnych – Ja sam zadziałam w nich.

Podziękujcie, składajcie dziękczynienie Bogu, miejcie wiarę, że wszystko się spełni tak, jak Ja sam tego chcę, nie zaś jak wy sobie życzycie. Wola Boża jest Aktem Woli mojego Ojca wszechmogącego. Jego dobroć nie ma sobie równych, Jego siła nie ma przeciwnika. Jest absolutnym Panem wszechświata.

Moje dzieci, bądźcie dziećmi mojej światłości – ona jest moją obecnością w was. Kocham was. Chcę, byście byli doskonali, jak Ja byłem w mojej Męce dla mojego Ojca niebieskiego, aby Mu zwrócić to wszystko, co się Mu należy: całkowitą miłość, bez zastrzeżeń, w totalnym powierzeniu się miłości. Wsłuchujcie się w wasze serce, które powinno bić tylko dla Miłości. Wszystko jest miłością. Wy jesteście miłością. My jesteśmy Miłością. Jakie to wszystko będzie piękne!

Przychodzę, by uczynić was szczęśliwymi, nie po to, by was niepokoić. Posługuję się narzędziami, których używam jak chcę. Nie bądźcie istotami, które chcą działać tylko w zależności od swoich potrzeb. Ten świat jest przepełniony istotami przesiąkniętymi samymi sobą, które sprawiają sobie przyjemność, nie wiedząc, że jestem zraniony ich brakiem okazywania należnego szacunku względem miłości.

Czyż nie jestem Tym, który umarł, by wam dać życie wieczne? Czyżbym nie był tego wart? Moi umiłowani, jestem Istotą, która dała wam wszystko bez zastrzeżeń. Bądźcie moi, Ja jestem wasz. Przyjdźcie, maleństwa mego Ojca, a dam wam szczęście, niekończące się szczęście. Amen.

 

29 – 14 marca 2001    Twój Jezus miłości

Uprzedzenia

Moja umiłowana córko Woli Bożej, wszystko to, co jest napisane, ma na celu ukazanie, do jakich granic was kocham. Jestem cały wasz, moje kochane dzieci. Ja jestem Istotą miłości, w której Ojciec wszystko złożył. Jestem dla każdego z was, i to dlatego urodziliście się: by być istotami napełnionymi Mną. Jesteście pustymi naczyniami, a Ja zawartością.

Jestem waszym Wszystkim. Wasze wyobrażenie Mnie, zupełnie nie odpowiada temu, czym Ja jestem. We Mnie nic nie jest skomplikowane. Wszystko jest tak proste! Niektórzy wątpią o mojej Obecności w nich. To wydaje im się zbyt naiwne. Jesteście jak faryzeusze, którzy Mnie nie przyjęli, ponieważ byłem synem prostego człowieka, Józefa, mojego bardzo łagodnego ziemskiego taty.

Wy, których świat tak bardzo obdarował dobrami materialnymi, jesteście zbyt pełni uprzedzeń. Nie bądźcie sędziami i tymi, którzy wszystko analizują. Jesteście moimi zbuntowanymi dziećmi, które Ja chcę pozyskać moją miłością. Moja miłość uszczęśliwi was bardziej, niż to sobie możecie wyobrazić.

Wszystko z tego świata skoncentrowane jest na nadmiernym poszukiwaniu dobrobytu. Wy jesteście prostymi istotami miłości, stworzeniami obdarzonymi ukrytymi darami. Z powodu braku szczerości wobec siebie samych, ufacie tylko temu światu, który jest niczym. Czy naprawdę warto się zatrzymać tu, na tym świecie?

Moje dzieci, wszystko jest w was. Znajdźcie to, czego wam brakuje. To wewnątrz was znajdziecie Mnie, bezwarunkową Miłość. Jestem tak bardzo zakochany w każdym z was! Jestem Miłością, która jest w was, wy, we Mnie. Nie zaprzestanę powtarzania się. Moje dzieci, posłuchajcie tego: „Kocham was, chcę was dla Siebie, abyście byli miłością”.

Wy jesteście moją Istotą w was, Ja jestem waszą istotą we Mnie. Chcę wam przez to powiedzieć, że żyjecie dzięki mojemu Życiu i że Ja żyję w was dopiero wtedy, gdy Mnie przyjmiecie. Czy widzicie, moje dzieci, wszystko jest tak doskonale proste! To właśnie tak chce Ojciec niebieski. Wszystko polega na prostocie. Nic nie może zakłócić czegoś, co jest uczynione w prostocie. Wy sami komplikujecie rzeczy, które są miłością.

Bądźcie miłością. Wyjaśnię wam kolejne etapy, krok po kroku, nie zakłócając bynajmniej życia żadnego z was. Wysiłek miłości jest krokiem w stronę szczęścia. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was wprowadzę do Raju, tam, gdzie wszystko jest w was, gdzie Miłość panuje bez problemu, bez zamieszania, gdzie wszystko jest jasne.

Moi najukochańsi, na co czekacie, by strząsnąć wasz kurz? On wypełnia wasz wazon po brzegi. Jestem i będę dla was kimś drogim, kto ma tylko jeden cel: kochać was. Miłość jest wezwaniem, którego nie powinno się ignorować w czasie, gdy wszystko jest cierpieniem. Jestem jedynym, który może wam przyjść z pomocą w tym świecie przelotnych przyjemności, które pozostawiają w was gorzki smak.

Czekam na was. Jestem tuż obok, tak blisko, że gdybyście się odwrócili – padlibyśmy sobie od razu w objęcia. Nie mogę się doczekać, kiedy ty się odwrócisz. Każdy z was jest niepowtarzalny, i to, co jest w was piękne, jest szczególne dla każdego z was.

Pozwólcie się kochać. Pozostało tak mało czasu do mojego przyjścia. Wszystko musi się dziać w czasie określonym przez Wolę Bożą. Nie zwlekajcie. Chcę was wszystkich w mojej miłości, by zerwać was jak różę, którą trzymamy na swoim sercu; ona jest tak cenna, że ma się tylko jedną ochotę: przycisnąć ją do swojego serca. Kocham was. Kochajcie Mnie czule. Miłość, która czeka. Jezus, Ten, który na was czeka.

Ciebie, moja umiłowana, która zatracasz się w mojej miłości, kocham cię. Czy ty Mnie kochasz? Obejmuję twoje serce, które jest przyłączone, ściśle zespolone z moim, wraz z Mamą, twoją Mateńką miłości, Maryją. Kocham cię. Amen.

 

30 – 14 marca 2001    Jezus

Ja sam jestem sędzią moich dobrodziejstw

Moja droga dziecino, biorę wszystkie cierpienia spowodowane utratą twojego drogiego męża Maurycego i przechowuję je, by lepiej je przemienić w bukiety kwiatów. Kiedy przybędziesz do Raju niebiańskiego, będziesz jak królowa, którą przyozdabia się tymi płatkami kwiatów. Będziesz moją królową łagodności, która Mi wszystko zostawiła w spadku z miłości do bliźniego. Kocham cię, moja miła owieczko. Twój kochający cię Jezus.

Ty, która chcesz zatrzymać to orędzie wyłącznie dla siebie, moja córko, czyż nie jestem Miłością? Czy nie mogę pokazać wszystkim moim dzieciom tego, co rezerwuję dla moich drogich, najdroższych dzieci, które powierzają Mi się całkowicie? To Ja, moje dzieci, jestem jedynym sędzią w tym, co dotyczy moich dobrodziejstw.

Ja jestem Miłością, która daje tym, którzy się ofiarują. Ukaż Mnie innym takim, jakim jestem, bez ograniczeń wobec moich dzieci, które cenię bardziej niż moje własne Życie. Kocham cię, gdyż jesteś Mną poprzez Mnie. Idź teraz, jedz. Kocham cię, moja miła, do zobaczenia wkrótce. Amen.

 

31 – 15 marca 2001    Jezus

Wasze wiosenne piękno

Córko Woli mojego Ojca, piszesz, by potwierdzić, że jestem jedyną Istotą, która może ocalić twoich braci i siostry, którzy są w niebezpieczeństwie utraty ich duszy. Uruchamiam wszystko, żeby mój nowy Kościół został zorganizowany.

Moje dzieci, nie bądźcie niedowierzający. Wszystko się stanie i wkrótce wszystko będzie dziać się tak, jak Ja, wasz Jezus miłości tego chcę; nie w waszym czasie, lecz w moim, ponieważ Ja wiem lepiej niż wy, kiedy chwila będzie tą odpowiednią. Wszystko przygotowuje się powoli i dokładnie. Zobaczcie piętrzące się etapy w waszym sercu połączonym z moim. Życie jest źródłem szczęścia dla wszystkich tych, którzy chcą tam wejść.

Zobaczcie, jak przygotowuję drzewa na wiosnę: po ostrej zimie, kiedy wszystko wydaje się umarłe, wszystko ponownie budzi się do życia i znowu zazielenia się, kiedy nic nie wskazywało na to, że może przybrać radosne dla oka kształty. Jestem Panem tej przyrody, Ja, Bóg żyjący waszej istoty, który dla niektórych jest bez życia. Pozwólcie, byście się narodzili we Mnie, waszym źródle szczęścia. Chcę, byście zapuścili korzenie we Mnie, byście rozkwitli jak pączki kwiatów, które otwierają się przy dotyku mojej miłości.

Kocham was, nie wątpcie w moją miłość do was, moi umiłowani. Ja jestem Autorem piękna. Czegóż bym nie dał, żeby moje piękno obudziło wasze wiosenne piękno, które jaśniałoby pod łagodnymi promieniami słońca? Jestem Poetą waszego wewnętrznego życia. Przyjdźcie zobaczyć, jak zraszam wasze dusze promieniami miłości, zaczerpniętymi z fal oceanu mojej miłości. Jestem zakochany, oszalały na waszym punkcie, miłości moje. Mimo iż wasza miłość nie jest równa mojej, moja czułość bez końca odżywia się tym, iż będziecie moi na wieczność.

Niech wszystko będzie harmonią w strumieniach moich czułości zabarwionych moim rozkoszowaniem się. Nie bądźcie więc niewdzięczni za tyle dowodów miłości – okazuję wam tyle delikatności. Co Mi jeszcze pozostaje, by was przekonać, że tylko Miłość może was w ten sposób uwieść?

Jestem żebrakiem miłości. Kocham was. Kochajcie Tego żebraka, który jest ubrany w łachmany miłości, gotowy wykonać inne gesty miłości, by was uwieść. Pozostaję i pozostanę zawsze u drzwi waszego serca w nadziei, że Mi otworzycie. Jestem waszym Ukochanym, otwórzcie Mi. Czekam od tak dawna. Na co czekacie?

Kocham was. Mimo iż Mnie zaniedbujecie, będę zawsze na was czekał, czas jest tak cenny. Ten czas, powstrzymuję go dzięki duszom oddanym miłości, które wzdychają tęsknie za Mną. Ten czas, uświadomcie to sobie, jest czasem miłości. Błagam was, kochajcie Mnie. To jest takie trudne dla Mnie, gdyż wiem, że wy cierpicie bez Miłości.

Wolałbym ponownie umrzeć na krzyżu, niż zrezygnować z waszej miłości, która jest moją miłością. Pomimo iż jestem Tym, który chce być całkiem wasz, nie mogę was zmusić do kochania Mnie.

Cóż więc pozostałoby z prawdziwej miłości? Miłość wymuszona nie ma żadnej siły, kruszy się przy najmniejszym wstrząsie. Za bardzo was kocham, by narzucić wam niechcianą obecność, która byłaby kolcem w waszym sercu. Czy uświadamiacie sobie, że ta wolność jest chciana przez prawdziwą Miłość, która cierpi?

Czekam i czekam. Kochajcie Mnie. Ja, czekam. Wasz czekający, Zakochany Jezus. Przeżegnaj się. Amen.

 

32 – 15 marca 2001    Jezus

Przy podniesieniu, złóżcie wasze cierpienia na ołtarzu

Pisz, moja umiłowana. Wszyscy Mnie zobaczą w swoim sercu. Ten, kto będzie chciał żyć moją miłością, otrzyma miłość. Jestem jedynym, który może mu dać to, czego pragnie: doskonałe szczęście bez skazy czy udręki.

Przyjdźcie, moi umiłowani, wzywam was, byście dokonali poświęcenia się mojemu Sercu miłości. To dla was cierpiałem na krzyżu. Niesienie krzyża jest absolutnie niezbędne, by otrzymać życie wieczne. Niektórzy tak bardzo boją się cierpieć. Nie dostrzegają, że przeżywają cierpienia w ciągu swego życia, nie uświadamiając sobie tak naprawdę, że niosą swój własny krzyż.

Jakie to marnotrawstwo, moje dzieci, nie uświadamiać sobie, że odkupienie waszych win jest niezbędne i nieuniknione. Zdacie sobie sprawę z oczywistości tego dopiero w chwili śmierci. Niektórzy mogliby uratować zbuntowane dusze, które nie chcą czynić Woli Boga.

Wy, moi umiłowani, w chwili Podniesienia, ofiarujcie mojemu Ojcu wasze cierpienia wraz z moimi. Złóżcie je na ołtarzu. To moja Kalwaria, która się nadal dokonuje. Jest i będzie ratunkiem dla was i dla tych, którym chcecie ofiarować wasze cierpienia. Ja tak potrzebuję waszych ofiar. Nie bądźcie egoistami, którzy składają ofiary tylko za siebie, zapominając o innych.

Składajcie [te ofiary] powierzając Mi się bez zastrzeżeń, z miłości do Mnie, który odkupiłem wasze winy. Niosłem je przez całą drogę, która prowadziła na górę mojej chwały. Ta chwała to wasza szczęśliwość w lepszym świecie, moim świecie, tym, który należy do mojego czułego Ojca niebieskiego. Wszystko jest po to, by Mu się podobać.

Moja ofiara stanowiła niewyobrażalną radość dla was, którzy nie rozumiecie wartości miłości między Ojcem i Synem, którzy Sobie wszystko oddali, mając na celu jedynie dobro stworzeń Ojca, mojego Ojca i waszego Ojca niebieskiego.

Moje dzieci, umarłem tylko i wyłącznie za was. Dzieci, które w swojej miłości mój Ojciec stworzył swoim tchnieniem miłości, są i będą na wieki Jego szczęściem, Jego radością i miłością, pomimo iż On nie potrzebuje was do tego, by być Najwyższą Istotą. On jest Wszystkim miłości i ma tylko jeden cel: kochać, kochać, kochać.

Moje dzieci, nie starajcie się analizować tego, co Ja dokonuję poprzez moich wybranych; oni są po prostu piórami, które przesuwają się po białej kartce. Te słowa są wyryte w moim Sercu, ukazują się na tych stronach po to, by wasze oczy mogły je czytać.

Kocham was, błogosławieni mojego Ojca. Słuchajcie uważnie tego, co jest zapisywane tymi pobłogosławionymi przeze Mnie palcami. One są posłuszne głosowi, który słyszy ta moja umiłowana, będąca ukojeniem moich krzyków cierpienia. Kocham ją i chcę, żeby nikt nie wyrządził jej krzywdy. Ochraniajcie to, co do Mnie należy. Ona jest moja, nie wątpcie w to. Wy, moje dzieci, tylko wy sami będziecie cierpieć na skutek waszych uchybień miłości wobec bliźniego, który słucha mojego słowa.

Dajcie Mi sobie powiedzieć słowa miłości, które ciążą Mi od tak dawna, przez lata, wieki, tysiąclecia, które upłynęły tak, jak piasek przesypuje się w klepsydrze i który wkrótce się zatrzyma.

Jakież będzie moje i wasze szczęście, kiedy – w określonym czasie – zobaczymy się! Czekam z utęsknieniem, żeby was zobaczyć, żeby was wziąć w objęcia. Tak, będę naprawdę z krwi i kości jak wy, moje dzieci. To, co zostało napisane ręką moich wybranych, jest prawdą.

Mam do dania wam jedynie miłość i ta miłość odżywi was, zaspokoi, nasyci bardziej, niż możecie sobie to wyobrazić. Moje dzieci, to takie proste kochać. Jestem Miłością, kochajcie Mnie. Jestem cały w was, chcę was wszystkich.

Do zobaczenia wkrótce. Kocham was taką miłością, że tylko istota, która jest miłością, może to zrozumieć. Bądźcie tą istotą. Do zobaczenia wkrótce, moi umiłowani. Amen.

 

33 – 15 marca 2001    Jezus miłości

Oczyszczenie dokonuje się przez spowiedź

Różaniec jest kontemplacją następujących po sobie wydarzeń życia publicznego mojego, jak również mojej najczulszej Matki z Nieba. Przeżyliśmy nasze życie, Ona i Ja, dla was, moje dzieci, w Woli Bożej, w jedynym celu: byście mogli odkryć wielkość i blask chwały Boga, mojego Ojca, który jest waszym Ojcem poprzez moje narodziny na waszej ziemi.

Mój chrzest był pobłogosławiony przez Ojca tylko w tym celu, abyście się dali ochrzcić, co czyni z was dzieci Ojca, a więc braci i siostry w moim świętym Kościele. Umarłem za was w skrajnej agonii, by zaprowadzić na śmierć, wraz ze Mną, wszystkie wasze grzechy. Na ziemi, żaden grzech nie może przeżyć, jeśli wy się wyspowiadacie w obecności kapłana, prosząc o przebaczenie win popełnionych wobec Mnie.

A moja matka Kościół, wyrasta z ofiar związanych z miłością bliźniego16. Jest częścią mojej Istoty. Tworzycie go wy, którzy przychodzicie prosić Mnie, bym was oczyścił, dając Mi waszą zgodę na Miłość. Ja jestem Najwyższą Istotą, która przebacza poprzez kapłana wysłuchującego waszych grzechów. To Ja sam przebaczam wasze grzechy poprzez święte dłonie kapłana dającego wam rozgrzeszenie.

Nie obawiajcie się spowiedzi. To mój akt oddania, poprzez który odpowiadam na wasz akt oddania się Mnie z miłości. Oddałem się na śmierć, by wam zaofiarować wolność. Gdybym się nie oddał w ostatecznym akcie śmierci, wy nie moglibyście się uważać za dzieci, które zerwały z grzechem. Wasze grzechy są śmiercią duszy17. Kiedy przychodzicie do spowiedzi, to powierzacie się w moją Miłość, by być zbawionymi przeze Mnie, który wziąłem wszystkie grzechy, uśmiercając je. To ten akt miłości was zbawił. Za każdym razem, gdy jedno z moich dzieci oddaje się z ufnością w sakramencie pokuty, napełniam go łaskami miłości, co sprawia, że czyni on postęp w miłości.

Męka jest owocem mojej miłości do ludzkości, tak słabej w swej naturze. Wy sami możecie sobie pomóc, będąc posłusznymi dziećmi wsłuchanymi w mój Głos, we Mnie, który jestem samą miłością. Chwała moja i mojej Matki są złączone, aby wam wskazać drogę wiodącą do mojego Ojca z Nieba, waszego Ojca, który tak was ukochał, że aż oddał swego Syna, swą jedyną Miłość. Ten dar jest owocem bardzo wielkiej miłości, jaką może mieć tylko Ten Ojciec. On jest Wszechmogący. Jego Życie jest wieczne. On jest i będzie. Nie będzie miał końca. Nie miał początku. Jest wszechpotężny.

Umiłowani mojego Ojca, wy, którzy jesteście i będziecie na wieczność całą, bądźcie dziećmi miłości, wraz z którymi On może się rozkoszować swoim Dziełem. Wszystko, co On dokonuje jest tak doskonałe! Niczego nie brakuje Jego Dziełu, jak tylko waszego tak, tego tak, które tylko wy sami możecie wypowiedzieć.

Jeśli Maryja jest Matką waszego Jezusa, Ona jest również Jego umiłowaną Córką, w której On złożył swoje upodobanie. Mamy to samo Serce. Takie samo tak było celem naszej miłości, owo tak, którego Bóg oczekiwał od Nas w całkowitym powierzeniu się Nas samych Jego miłości.

Cóż innego możecie zrobić, jak nie to, żeby się powierzyć w waszym oczyszczeniu, którym jest wasze tak? Moje tak jest tym, które wypowiedziała cała wasza istota, która jest we Mnie. Jestem Tym, który jest i będzie dla was jednym i jedynym środkiem dojścia do miłości Ojca. Przyjdźcie we Mnie, a poprowadzę was do Ojca, który jest moim Ojcem.

Kocham was i będę was kochał taką miłością, że tylko Ja sam mogę znieść jej radości, ponieważ wy załamalibyście się pod ciężarem takiej ilości szczęścia. Jestem Tym, który jest cały dla was. Bądźcie również wszystkim dla Mnie, a wkrótce będziemy połączeni we Mnie na drodze, która prowadzi do szczęścia.

Sakrament pokuty jest tak piękny, ma taką moc! Powierzcie siebie Miłości, która chce was okryć swoim miłosnym cieniem. Kiedy stajecie przed moim kapłanem, to stajecie przed Miłością. Bądźcie pewni, że ten akt oddania się, jest aktem wyrzeczenia się siebie w Woli Bożej, która chce jedynie waszego dobra, uszczęśliwiając was swoją miłością.

Bądźcie istotami miłości, nie mającymi innego celu jak ten, by się objąć w miłości bez końca, mojej miłości, która ofiarowała się za was jako ofiara całopalna. Jestem Barankiem ofiarnym, Barankiem tak łagodnym, który wszystko ofiarował z lekkim ukłuciem w Sercu, że nie będzie mógł was mieć wszystkich w swoim Sercu, ponieważ wielu odda się na służbę Szatana, zamiast powierzyć siebie Miłości.

Miłość prosi was tylko o waszą miłość, a nie o branie udziału w dziełach Szatana – dominując nad bliźnim. Moje dzieci, na co czekacie, by przejrzeć? Szatan to ten, który chce dla was zła, on jest panem zła. Ja jestem Tym, który jest ofiarą Miłości. Czy wasz wybór jest taki, że pozwoli wam mieć Życie w sobie, jako że Ja jestem Życiem w was?

Kocham was czule. A ty, moja umiłowana, która nie wiesz, co piszesz, tak zaufałaś tej miłości, że Ja roztapiam się w tobie z miłości, a ty we Mnie. Moja Matka otacza cię swą obecnością. Ja jestem jej jedynym źródłem.

Ona jest moją Obecnością w Niej, a Ja jestem Jej Obecnością we Mnie18. Tworzymy jedno Serce. Moje, należy całe do Niej, Jej – należy całe do Mnie. Twoje serce, moja mała, roztopiło się w naszych Sercach. Jesteś tym, czym chciałaś. Nasze serca są złączone na zawsze. Moja umiłowana, bądź zawsze moją. Kocham cię. Przeżegnaj się. Amen.

 

34 – 16 marca 2001    Jezus

Wasze życie w cierpieniu

Moja córko, ukojenie moich boleści, piątek to dzień, w którym wszystkie moje dzieci mają głęboką miłość do Mnie. Ja, który tyle cierpiałem na tym krzyżu, nie mogę się doczekać, żeby odkryć wasze miłosne porywy dla Mnie, waszego Zbawiciela.

Ten świat ciemności działa podstępnie, żeby doprowadzić wszystko do nieładu w moim Kościele. W moich wysiłkach, by zebrać spośród was armię ku mojej wielkiej chwale, nic nie może zatrzymać tego, co zacząłem w chwili, gdy byłem ukrzyżowany na moim świętym krzyżu miłości.

Moje małe dzieci, moje Serce tak krwawiło dla was! Okrywam was tą tak bardzo cenną Krwią. Obmyję was mimo wszystkich waszych ludzkich błędów. Nie bądźcie zamroczeni w tym waszym lekceważeniu mojego Krzyża. On rozbłyśnie wszystkimi łaskami, które za jego pośrednictwem Ja rozdam światu.

Jesteście tymi, których wybrałem, by otrzymali moją chwałę, która rozprzestrzeni się na całej ziemi. Wszystko dokona się tak, jak Ja tego chciałem. Wola mojego Ojca jest także moją Wolą. Jestem Najwyższą Istotą, czyli Bogiem: moim Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Wszystko musi się wypełnić. Nie wątpcie, nawet jeśli dla niektórych wydaje się to nieprawdopodobne.

To jest tak czyste i tak prawdziwe! Moje święte Słowo jest prawdą, wszystko jest napisane w świętej Biblii. Przeczytajcie te wersety z Mateusza, które opowiadają z taką dokładnością o [tych] wydarzeniach19. Iluż ślepców jest w świecie, w którym żyjecie! Ten świat chyli się ku upadkowi przez wiedzę, która zatruwa wasze umysły, nie wasze serca. Pozostawcie wasze serca otwarte, a zobaczycie, że moja chwała nastanie w chwili, którą tylko Ja sam znam. Nie wątpcie. Ja jestem w Ojcu, stanowimy jedno.

A wy, dzieci mojej czułej Matki, wy, którzy poświęciliście się Jej Niepokalanemu Sercu, nie bądźcie sceptyczni, ale raczej pełni nadziei, że wkrótce wszystko się spełni. Jesteście światłością tego świata, niegasnącym nigdy ogniem, źródłem, które wypływa, by ugasić pragnienie spragnionym. Dawajcie to, co otrzymujecie, pomyślcie o tych, którzy umierają z braku miłości do Mnie.

Kocham was, moje świetliki, które świecicie w nocy. Chcę was mieć w Sobie, by pokierować tymi, którzy nie wiedzą, gdzie się zwrócić, by poznać, co będzie jutro: moją Nową Ziemię, miejsce radości, szczęścia.

Moje maleństwa! Wy, którzy nie wiecie jak się odżywiać w tej miłości tak nowej dla was, idźcie schronić się w ramiona waszej Matki, mojej Matki, która nauczy was, jak można rozkoszować się miłością, tą nową strawą, która jest tak dla was dobra, że kiedy wy się w niej zanurzycie, nie zatoniecie i powrócicie do niej w pełnej ufności. Miejcie tę nadzieję w sobie, moje dzieci. To, moje dzieci, da wam szczęście, które jest we Mnie. Taka jest moja Obecność w was. Jestem wszystkim dla was. Bądźcie wszystkim dla Mnie. Moje dzieci, kocham was.

Nie bądźcie skąpcami wobec tych, którzy mają pragnienie, by się czegoś dowiedzieć. Tym, którzy mówią do was: „Co to za Miłość, która powoduje w was to pragnienie miłości? Nie wiemy, gdzie zaczerpnąć z tego źródła szczęścia”, powiedzcie, że to Ja, Jezus. Nazywam się Jezus. Ja zbawiam wasz świat. Każdy jest we Mnie. Tych, którzy chcą naprawdę przyjść, wypełnię ich moją Obecnością. Poczują zmiany, które Ja sam przygotowałem dla nich. Oni będą głosem dla innych, tych, którzy nie wiedzą, że istnieję.

Czekam na was, moje dzieci. Czyż nie widzicie, że to zawsze Ja, wasz Jezus? Czyż nie potraficie Mnie rozpoznać? Co mam z wami zrobić, moje dzieci? Nie wiem, jak was przyciągnąć, by otrzymać wasze tak. Bądźcie jak niemowlęta uczące się chodzić.

Porzućcie wasz zwyczaj, żeby panować nad wszystkim. Wasze życie cierpi z tego powodu. Ja przeżywam wasze cierpienia. Chcę, byście zrozumieli, że jestem waszym jedynym źródłem szczęścia.

Poczekajcie na Mnie, nie odchodźcie inną drogą – nigdzie nią nie dojdziecie. Przyjemności, których poszukujecie, zaprowadzą was tak daleko! Ja nie mogę podążać za wami w waszych stanach rozpusty, które są śmiertelne dla duszy. Ja mogę wam pokazać, co leży naprawdę w waszym interesie, i co będzie jedynie dla waszego dobra.

Dobro jest czymś zupełnie innym, jest pełne smaku. Ja, Cierpiący, pozostaję na moim krzyżu, by powiedzieć: „Ojcze, nie potępiaj tych dzieci. To dla nich przybity jestem do tego krzyża. Kocham je. Przebacz im, Ojcze, weź moje cierpienie, które ulży Twemu bólowi, że widzisz jak Twoje stworzenia pogrążają się w przyjemnościach śmiertelnych dla ich duszy”.

Któregoś dnia, ktoś inny niż Ja, kto Mi się powierzył, powie: „Spójrz na Tego Jezusa na krzyżu, On zejdzie z niego tylko po to, żeby ci powiedzieć: Idź do mojego Ojca w Niebie, On ma tyle miłości dla wszystkich, że umiera z miłości do ciebie. Kochaj Go. W zamian, On okryje cię płaszczem łask, co zapewni ci miłość wieczną”.

Bądź tą istotą, ty, który czytasz moje teksty napisane ręką mojej miłej. Jestem tak słaby, tak zmęczony dyktowaniem dla moich dzieci! Ten czas oczekiwania wydaje Mi się nieskończony! Kocham was. Dopóki Bóg, mój Ojciec, nie ustali godziny, pozostanę przywiązany dla ciebie, moje umiłowane dziecko, ty, który czytasz, który Mnie kochasz i który modlisz się do mojej Matki. Spiesz się, czas szybko upływa. Już wkrótce mój Ojciec wybije godzinę. Ona jest już ustalona. Jego palec naciśnie na przycisk i wszystko się dokona. Pozostaje wam tak mało czasu!

Więc idź! Idź i opowiedz, że widziałaś człowieka przybitego do krzyża, który wołał: „Miłość, miłość, gdzie jest miłość?” Umieram, nie poznawszy mojego maleństwa będącego moją miłością, moją jedyną miłością, którą jest każdy z was. Jestem cierpliwy, tak bardzo cierpliwy! Zrozumcie moją udrękę.

Moja miła, żyj dziś moją udręką, a będziesz miała moją Obecność w tobie. Razem będziemy opłakiwać tych, którzy mieli stać się miłością, ale którzy pozostali Miłości nieznani. Kocham cię. Moja miła, kochaj Mnie. „Tak Jezu, kocham Cię Jezu, kocham Cię!” Przeżegnaj się. Amen.

 

35 – 17 marca 2001    Twoja Miłość, Jezus

Sobota, dzień chwały mojej Matki

Moja umiłowana, ten dzień jest radością. To dzień poświęcony mojej Matce, mojej najczulszej Mamie, która tyle wycierpiała u mego boku przez całą drogę, i która towarzyszyła Mi aż po Kalwarię.

Wiem, moje dziecko, że szłaś Jej śladami wczoraj wieczorem podczas Drogi Krzyżowej. Przyłączyliśmy ciebie do naszych cierpień wobec takiej obojętności ze strony niektórych kapłanów i wiernych Mi dusz. Nie bądź dzisiaj smutna, bo twoja Mama, dziś rano, tuż po twoim przebudzeniu, powiedziała ci, że składa w tobie radości. Te radości są radościami twojego serca, które ofiarowało się Nam, by cierpieć za każdym razem, kiedy My cię o to poprosimy.

Bądź błogosławiona, dziecko mojego Ojca, który kocha cię bardzo miłością wybraną. Twój mąż, Maurycy, ofiarował się z czystej miłości do Nas i do ciebie. Pozwolił się kochać tak silną miłością, że to musiało skrócić jego czas na ziemi. Nie znaczy to, że żyłby dłużej kilka dni, lecz tylko kilka godzin. Jego cierpienia były dla ciebie, gdyż wiedział, że ty miałaś je przeżyć dla Nas, Miłości.

Jestem jedynym, który jest Miłością. Moja miłość wlała się w niego z taką siłą, że zapadł w ekstazę szczęścia. Chciał umrzeć, by więcej z niej nie wyjść. Kocham tych, którzy oddają się bez zastrzeżeń. Maurycy był istotą nie mającą sobie równych20. Kochał swojego Jezusa bez zastrzeżeń, miłością tak silną, że zechciał żyć tą miłością na wieczność.

Twoja miłość, połączona z jego, dostarczyła Mi tyle silnych radości, moje dzieci, że dałem wam obojgu łaski miłości, które jednoczą was jeszcze bardziej, nawet tu, na tej ziemi. To wasze zjednoczenie w Miłości jest tym, co was łączy. Ten głos należy do twojego umiłowanego Maurycego, który ma tylko jedno pragnienie, Miłość. On chce, wraz z tobą, dać Mi tę miłość, która was łączy.

Moja córko, ta istota zjednoczona z tobą jest tak piękna, że Ja raduję się patrząc na was. Napełniam was moimi łaskami. Ci, którzy wątpią w to, że miłość wszystko może, tracą bardzo cenne dobro. Gdyby o tym wiedzieli, to poruszyliby niebo i ziemię, by to otrzymać. Ja jestem Tym, którego szukają, aby otrzymać miłość.

Bądź dzisiaj radością. Moja Matka jest szczęśliwa, widząc swoją córkę jednoczącą się ze swym szczęściem. Sobota jest dniem święta w Jej Sercu. Ten dzień został Jej poświęcony przez miłość, jaką dzieci żywią do Niej. W tym ostatnim dniu tygodnia, kiedy świętuje się Jej chwałę w niebiosach i na ziemi, Ona udziela specjalnych łask, mimo iż niektórzy – a jest ich wręcz wielu – nie oddają Jej chwały.

Wy, moje ukochane dzieci, tak drogie Jej Sercu, bądźcie tymi, którzy niosą waszych braci i siostry. To jest przesłanie, które jest dane dla was, abyście dobrze zrozumieli ważność soboty, dnia chwały mojej świętej Matki, Maryi, Królowej Serc.

Jesteście źródłami miłości, z których miłość musi wypływać, by odżywić tych, którzy przeżywają oschłość w swoim sercu. Moja córko boleści, kocham cię i przyjmuję twoją prośbę wyrażoną przez ciebie wczoraj; będzie wysłuchana w bardzo krótkim czasie. Moja umiłowana, bądź tą, która oczekuje swojego Ukochanego, który przychodzi na jej miłosną prośbę. Kocham cię, moja czuła, mistyczna oblubienico.

Niech ci, którzy rozumieją, zrozumieją. Nie bądźcie niedowiarkami. Zobaczycie wkrótce, jak moje ślady miłości odciskają się na jej sercu i na jej osobie, która należy do Mnie. (Dzwoni telefon). Nie, nie odpowiadaj, zostań ze Mną. Tak dobrze jest być razem. Kocham cię, miła, ukochana mojego Serca.

Teraz, moja umiłowana, idź i bądź wsłuchana we Mnie. Moja Istota lubi patrzeć jak przybiegasz na moje wezwanie. Mój głos jest balsamem miłości dla ciebie i dla moich dzieci światłości. Kocham cię, kochaj Mnie. Powiedz Mi, czy ty Mnie kochasz?

• Tak, Jezu miłości.

• Jak Ja lubię te słowa! Utrwalam je na stałe w moim Sercu. Idź, przeżegnaj się. Kocham cię. Amen.

 

36 – 19 marca 2001    Jezus

Miłość przeciwko złu

Moja umiłowana córko, to, co się wydarzyło wczoraj na Mszy spełni się, kiedy ty wypełnisz Dzieło mojego Życia w tobie.

To Ja cię formuję. Od kiedy wymówiłaś twoje tak, powierzyłaś się mojej Woli. Wlałem tam specjalne łaski, które uczyniły z ciebie moją kochającą mistyczną oblubienicę. Nie obawiaj się tego, co ma się wypełnić – wszystko jest we Mnie. Jestem Tym, który jest życiem w tobie; nic nieczystego nie może być w tobie. Jestem twoim Wszystkim, jesteś całkowicie moją.

Chociaż pozory najwyraźniej nie pozwalają ci uwierzyć w moją Obecność w tobie, jestem naprawdę obecny. Nie wątp w to, co jest w tobie. Ja nie wątpię w ciebie. Jesteś moją umiłowaną, moją mistyczną oblubienicą, jaką może być [tylko] tak łagodna istota, jak ty.

Wszystko musi się wypełnić w czasie przewidzianym przeze Mnie. Moja umiłowana, kocham cię tak mocno. Tak Mi spieszno do tego, by trzymać cię w mych dłoniach, dłoniach, które otworzyły się, by podzielić się z tobą Krwią, która płynie teraz w tobie. Nie martw się o tych, którzy będą czytać te linie, one są napisane po to, by ich oczyścić. Najistotniejsze, moja umiłowana, jest to, by czynić moją Wolę.

Jestem Tym, który chce dobra, a nie zła. Zło jest tak obecne wokół ciebie! Czujesz je jeszcze bardziej teraz, kiedy Ja żyję w tobie. Możesz wręcz dostrzec jego skutki. Jesteś tak delikatna w tym, jak się powierzasz. Cierpisz z powodu braci i sióstr, którzy nie rozpoznają otaczającego ich niebezpieczeństwa. To właśnie owo powierzenie się w Miłości da im siłę rozpoznania Zła, które jest wokół nich, a którego celem jest uczynienie z nich niewolników jego przemocy.

On jest tak nieczysty i tak odrażający, że gdyby moje dzieci mogły zobaczyć go takim, jakim on naprawdę jest, to umarłyby z przerażenia. Moje dzieci są zaczarowane przez niego. Nie zdając sobie sprawy, zabiegają o jego względy każdego dnia w swoim codziennym życiu, otoczeniu, w przedmiotach kupowanych za śmieszne wręcz ceny, które zakrywają im wartość i piękno miłości.

Ukojenie moich ran, bądź moją, bądź tą, która jest we Mnie w sposób niewątpliwy. Moja umiłowana, formuję cię i prowadzę w jedynym celu: Miłości, tej Miłości, która leczy, zbawia, która zło dobrem odpłaca. Jestem Odwieczny, Dobrem, Miłością.

Wy, moje dzieci, które kocham niezmierzoną miłością, na co czekacie, by powstrzymać napływ zgnilizny, która psuje to, co jest w was czyste? Czystość pochodzi z tego, co jest w was czyste: z tego, co w was najlepsze.

Moje najukochańsze maleństwa! Chcę, byście byli takimi, jakimi jesteście. Oczyszczę was kroplami mojej Krwi, która wytryśnie wkrótce z tych dłoni, które błogosławię miłością oczyszczającą.

Moje ukochane dziecko, bądź tą, która należy do Mnie na zawsze. Jestem twoim istnieniem. Przyjdź, a dam ci życie, które rozbłyśnie w tobie na wieczność. Kocham cię za twoje tak, moja słodka, moja czułości, radości moja. Kocham cię, kochaj Mnie. Jestem twoim miłującym cię Jezusem, moja serdeczna ukochana. Przeżegnaj się. Jezus, który cię kocha. Moja umiłowana, przyjmij moją siłę, moją czystość. Bądź silna, jestem w tobie, jesteś we Mnie. Amen.

 

37 – 19 marca 2001    Jezus

Moja miłość przybiera kształt w was

Moje drogie dziecko mojego Ojca, to poprzez moją Obecność w tobie dyktuję ci, co napisać i co powiedzieć w odpowiedniej chwili wybranej przeze Mnie. Niech się wszystko dokona! Nie wątp o moich dobrodziejstwach w tobie, nawet jeśli niektórzy nie zdają się być przekonani o cudownościach, jakie dokonują się w tobie, kiedy proszę cię, byś się we Mnie wsłuchiwała. Jestem jedyną Istotą doskonałą. Wszystko na ziemi wypełnione jest goryczą i błędami. Wszyscy, którzy chcą zakosztować miłości, muszą przejść przeze Mnie.

Moje dzieci, to Ja wybrałem was, którzy zgromadziliście się wokół Mnie, a nie wy, którzy jesteście istotami tak słabymi. Jesteście moimi dziećmi, tymi, którzy muszą oddać siebie w Miłości. Ta Miłość to Ja, Jezus Eucharystyczny. Nie zadawajcie sobie pytań dotyczących moich Działań wobec was. Jesteście moimi wybranymi i to wy sami dokonaliście wyboru, by się modlić, stosownie do łask, jakie wam daję. Bez moich łask, bylibyście pustymi świątyniami bez życia, beze Mnie, waszego Jezusa, który was kocha.

Jestem waszym najcenniejszym dobrem, jak złoto, które się chowa przed złodziejami. Ja, moje dzieci, chcę, byście złożyli Mnie na waszym ołtarzu. Wasze wnętrze jest najcenniejszym dla Mnie ołtarzem. Promieniuję w waszym wnętrzu.

Wszystko w was jest jednak tak czarne. Wy Mnie nie widzicie. Nie mogę więc pokazać wam, jak wielka jest moja Obecność. Ja jestem Światłością. Ujawniam się w was, by wasi bliscy lepiej Mnie zobaczyli, moje dzieci. Nie bądźcie zgaszonymi latarniami, które ukrywają swój skarb.

Jestem najcenniejszą dla was Istotą. Któż mógłby wam ukazać wasze wnętrze, którego wy sami nie znacie? Tylko Ja, który mieszkam w was21. Biada temu, kto profanuje waszą duszę! Wasza dusza należy do Mnie. To Ja was stworzyłem. Jestem Rzeźbiarzem, który uformował was dla dobra waszych braci. Jestem Istnieniem waszej istoty, jestem Wszystkim. Bądźcie takimi, jakimi pragnę byście byli: istotami, które się wzajemnie kochają. Dlaczego mielibyście chcieć iść w stronę tego, co nic nie wnosi w wasze życie? Ja jestem radością i szczęściem. Nie myślcie nawet, żeby iść gdzie indziej.

Moje dzieci, kochajcie siebie. Jesteście stworzeniami pochodzącymi ode Mnie. Tylko Ja sam mogę zrozumieć waszą istotę. Wy nie znacie samych siebie, tak jesteście zagmatwani. Tylko Ja sam mogę wam ujawnić to, co jest w was, i dać wam poznać to, czym Ja jestem w stosunku do was. Widzicie, moje dzieci, te słowa są dla was niezrozumiałe. Dla Mnie wszystko jest tak proste. Ufajcie jedynie Temu, który daje wam życie za każdym razem, gdy się Mną karmicie. Ja jestem waszym Pokarmem, waszym Życiem, waszą Drogą.

Idźcie w ślad za Mną, a zaprowadzę was do miejsca wybranego, miejsca mojego Ojca. Przeżegnajcie się, moje dzieci, kocham was. Błogosławię was, Ja, miłujący was Jezus. Niech pokój panuje w waszych sercach! Amen.

 

38 – 19 marca 2001    Jezus

Józef, mój ojciec, model miłości

Drogie dzieci! Was wszystkich zgromadzonych tutaj dzisiejszego wieczoru wokół Mnie, aby przyjąć Eucharystię mojego świętego Życia poświęconego Woli mojego Ojca niebieskiego, proszę, byście naprawdę zechcieli oddać hołd mojemu domniemanemu ojcu, czułemu i czystemu, świętemu Józefowi, którego wybrał mój Ojciec z Nieba, by Go zastąpił przy Mnie. Nikt nie mógłby zastąpić mojego Ojca z Nieba.

Ponieważ musiałem narodzić się z niewiasty, mój Ojciec wybrał Józefa, pochodzącego z rodu Dawida. Przez całe życie napełniał go łaskami, co przygotowało go do tej misji. Jego istota przemieniała się pod wpływem tych łask. Stał się pokorny, sprawiedliwy, dobry, miły, uprzejmy, szczery, zacny. Cała jego istota była na podobieństwo doskonałego ojca dla swego dziecka. Miał być wzorem dla wszystkich ojców ziemi i wzorem małżonka. Wszystko w nim jaśniało Obecnością Boga. Dusza jego była takiej czystości, że nawet najczystszy kryształ nie mógł jej dorównać. Nawet biała róża nie miała bieli jego duszy.

Moi umiłowani! Was, którzy czcicie go dzisiaj, błogosławię i napełniam was dobrodziejstwami, które sprawią, iż wzrośnie czystość waszej duszy. Jestem Miłością, która upiększa duszę, która się modli. W tym dniu urodzin mojego kochanego ziemskiego taty, daję wam w prezencie jego łaski. Wy, moi umiłowani, zobaczcie, jak bardzo jestem szczęśliwy, że widzę was tu dziś wieczorem. Ja, Wszechpotężny, mogę uprzedzić wasze modlitwy.

Święty Józef, wzór małżonka, starał się podobać mojej ukochanej Matce, która szła w ślad za nim we wzorowym posłuszeństwie. Troskliwy Małżonek wobec swej serdecznej Małżonki uszczęśliwił Ją, nie zostawiając nic dla siebie. Moje dzieci, bądźcie doskonali, jak święty Józef. On jest również wzorem dla rodzin. W pokorze troszczył się o zapewnienie bytu swojej rodzinie. Szanował nasze potrzeby. Był pełen łask.

Ileż małżeństw rozpada się bez łaski sakramentu, jakim jest małżeństwo [zanurzone] w mojej miłości? Otóż, bardzo cenna jest ta więź, która was łączy ze sobą. To w doskonałym zjednoczeniu we Mnie, Miłość, wraz z wami, przyjmuje na Siebie zobowiązanie, by uczynić z tego związku rękojmię miłości.

Moi umiłowani małżonkowie i małżonki, wy, którzy się jednoczycie, by stać się jednym: ta jedność możliwa jest tylko ze Mną. To Ja napełniam was łaskami. Te łaski sprawią, iż wzrośniecie i wspólnie uczynicie postęp nie doznając jednocześnie uszczerbku w waszym życiu. Dokonując takiego właśnie wyboru, nadacie waszemu związkowi wartość miłości bezwarunkowej. Jesteście związani wobec siebie bezinteresowną miłością. To, co jest wzniosłe, to dar miłości. Tylko Ja mogę wam go dać.

Bądźcie zjednoczeni ze sobą, nie zagarniając jednocześnie siebie wzajemnie. Umiejcie spełniać wasze własne potrzeby, uwzględniając te, jakie ma ta druga osoba. Kochajcie tego drugiego, jak siebie samego. Moje dzieci, kiedy mocą sakramentu małżeństwa stajecie się jednym, wy nie jesteście dwojgiem, jesteście tylko połową drugiej osoby. To dlatego trzeba, byście szanowali siebie, jak również szanowali tę drugą osobę. We dwoje tworzycie wspólnotę jednej miłości. Kiedy sprawiacie ból tej drugiej osobie, to sobie samym sprawiacie ból. Szkodzić drugiemu, to nie kochać siebie.

Każda osoba, która szanuje siebie, szanuje drugą. Ja, który jestem w was, wlewam w was łaski, abyście uzupełniali się wzajemnie. Jestem Miłością, która staje się pokarmem dla miłości małżeńskiej. Małżonkowie, którzy oddaliście się sobie na zawsze, Ja jestem waszym Rozmiłowanym w miłości, w waszej miłości, która jest naszą miłością.

Józef był tym Rozmiłowanym w Maryi, mojej Matce. Kochali siebie nawzajem we Mnie z taką czystością serca, że tylko Miłość może zawierać w sobie taką czystość. W nich będziecie mogli czerpać siły na całe życie. Bądźcie, moje dzieci, istotami pełnymi serca, które są całkowicie we Mnie, waszym Jezusie miłości. Miłość was kocha. Przeżegnajcie się, moje dzieci. Amen.

 

39 – 20 marca 2001    Jezus

Brak miłości wobec Miłości

Moje dziecko mej boleści, ten dzień, w którym moja miłość wydaje w tobie blask, jest dniem smutku dla twoich braci i sióstr, którzy są daleko ode Mnie.

Jestem przygnębiony, kiedy ci, którzy Mnie kochają, nie robią tego, o co ich proszę. Daję im łaski miłości, a oni, co oni robią z tym skarbem, który Ja w nich składam? Nie słuchają swego serca, szarpią się ze sobą, osądzają bliźniego. Ja, ich Miłość, która jest w nich, cierpię bardzo z tego powodu. Jestem zmuszony wycofać się z nich z takim rozdarciem, że gdyby to sobie uświadomili, płakaliby ze smutku. Moje ukochane dziecko, które miłuję, pociesz Mnie.

Ukochane dzieci, przestańcie mówić źle o waszych braciach i siostrach. Prasa i telewizja pokazują wam tylko ich czarną stronę. Wy ich nie znacie. Ja, który jestem Nauczycielem miłości, znam ich duszę. Ich serce stwardniało przez cierpienie, jakie ten świat spowodował w nich.

Moja czuła Matka wylewa krwawe łzy. Ona wylewa olej, który może was oczyścić. Moje dzieci, idźcie do Niej, Matki Bolesnej; Ona was pocieszy i da wam to, czego wam brakuje: miłość, która jest we Mnie. Jestem tak bardzo zjednoczony z Nią. Ona jest Mną.

Nie starajcie się analizować tego, co czytacie lub słyszycie w orędziach miłości. To jest przypomnienie miłości, mojej miłości, którą dałem moim dzieciom, które każdego dnia modlą się, bym przyszedł do nich – od początku tego świata, waszego świata.

Moje dzieci, to tak Mi wynagradzacie? waszym krzykiem i fałszywymi łzami? To, co widzicie, to jest to, czym wy jesteście. Moje maleństwa, to wasz brak miłości wobec Miłości stworzył nieład wewnątrz was. Wy nie widzicie tego, czego Ja w was dokonuję. Och, moi ukochani, wszystko jest w was. To właśnie w stronę tej miłości, której wam brakuje, musicie iść.

Nie szukajcie pocieszenia w fałszywych pismach wróżek. Te słowa, które czytacie w gazetach i czasopismach, to są słowa nieszczęścia, które mogą wam zaofiarować jedynie oszustwa. Radość jest w was. Wy, którzy poszukujecie odpowiedzi na to, o co się lękacie, tak jak: gdyby tylko życie było piękniejsze, czy pogoda będzie sprzyjała podróży, czy znajdę szczęście z wysokim blondynem, czy powinnam uważać, ponieważ jestem dziś podatna na wypadki, czy to jest odpowiedni czas na przeprowadzkę i ile jeszcze innych niedorzeczności; moje dzieci, wszystko to bazuje na błędach. Usiłować rządzić własnym życiem, to utrzymywać siebie samych w nieufności co do tego, co przyniesie jutro. Szczęście znajduje się w ufności, że Ja, wasz Bóg, opiekuję się wami.

Bądźcie dziećmi światłości, moje dzieci. To światło świeci w was. Uświadomcie sobie, czym jesteście. Jesteście moimi dziećmi. Ja jestem Światłością, Prawdą i Życiem. Jestem Tym, kim wy macie być – Mną, Istotą światłości waszego życia. Nie proszę was, byście stali się ofiarami całopalnymi. Chcę, żebyście się wzajemnie kochali. Czy to jest takie trudne, moi ukochani?

Bądźcie miłością, a Ja napełnię was radością. Poczujecie się w pokoju, tak dobrze! Och, maleństwa, kocham was. Kochajcie Tego, który chce dla was jedynie dobra. Mały krok w moją stronę ma wielkie znaczenie w miłości. Jak bierze się za rączkę malutkie dziecko, by pomóc mu stawiać pierwsze kroki, tak Wola Boża chce pomóc wam uczynić postęp. Ja sprawię, że zrobicie postęp. Kocham was, moi ukochani, kocham was.

Ukojenie moich cierpień, jak wielkie mam w tobie upodobanie. Bądź zawsze moją łagodną owieczką, która daje się strzyc z miłości do braci i sióstr. Kocham ich tak mocno, aż do śmierci na krzyżu, w każdej chwili! To życie, które ofiaruję mojemu Ojcu, jest tym moim Życiem, które On Mi dał w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego. Kochaj Mnie, moja wierna miłości. Przeżegnaj się. Kocham cię. Amen.

 

40 – 21 marca 2001    Jezus

Jestem harmonią w was

Moja umiłowana oblubienico moich boleści, dzień pobłogosławiony przez mojego Ojca22 jest dniem, który musi ci przynieść niezmierzoną radość i łaski w obfitości, owoce twoich tak.

Jestem twoim umiłowanym Bogiem, w którym ty złożyłaś swoje upodobanie i któremu oddałaś wszystkie twoje dobra. Jestem całym twoim istnieniem, które jest w twoich żyłach i członkach, które będą wkrótce zakrwawione moją Obecnością. O ukojenie moich cierpień, czekam na ciebie z tęsknotą. Wszyscy zobaczą, czego dokonałem w tobie. Będziesz tym, czym Ja chcę.

Jestem Tym, który chce ich zbawić mimo ich niedowiarstwa, ich modernizmu. Wielu będzie cierpieć, że nie oddali Mi wszystkiego, lecz pocieszę ich twoim spojrzeniem przepełnionym miłością do twojego Boga. O Święta Trójco, rzuciłaś spojrzenie na ten świat w niebezpieczeństwie i szukałaś, i znalazłaś tę, która oddaje się bez zastrzeżeń z miłości do Mnie. Jestem jedynym, który jest Miłością, Ja, wasz umiłowany Jezus.

Nie szukajcie więc przyjemności w piosenkach i rytmach, które paraliżują w was zdolność usłyszenia Mnie. To hymnów pochwalnych, które wypełniają wasze wnętrze potrzebujecie, a nie piosenek, które powodują w was rozdarcie wewnętrzne prowadzące do swobodnego życia.

Jak piękne są pieśni miłości do Trójcy, do Najświętszej Maryi Panny! Was, którzy oddajecie Mi wszystko, te melodie czynią łagodnymi i życzliwymi wobec bliźnich. Wzbudzę w was jedynie dobro po to, byście oddali się podobnym wam. Muzyka jest językiem miłości, który podoba się tym, którzy jej słuchają.

Moje dzieci, kocham was, powtarzajcie Mi to często, śpiewając. Nauczcie się ode Mnie, że jestem Łagodnością i Melodią. Jestem Tym, który kocha to, co wy kochacie w zgodności dźwięku. Muzyka jest Mi tak miła, że moi aniołowie z Nieba tworzą nieustannie współbrzmiące barwy dźwięków uwielbienia, które przepełniają powietrze hymnami miłości. Bez tych melodii Niebo byłoby banalne, a takim nie jest.

Tu w Niebie, wszystko jest w harmonii miłości: śpiewy, zieleń, drzewa, rośliny wszelkiego rodzaju, skały, góry. Jest mnóstwo kwiatów. Płynące wody w pełni zasilają drzewa, które skrzą się w porannej rosie. Noc nie istnieje tutaj. Wszystko jest zanurzone w świetle.

Jestem Miłością, która jest w każdej rzeczy. Jestem Stworzycielem wszelkiego dobra. Harmonia śpiewów bez końca, wprowadza duszę w stan ekstazy. Wszystko jest w harmonii ze słodkim upływem czasu. Ten czas nie ma końca. Żadne zło nie może w nas istnieć. Liczy się tylko Miłość, miłość bez końca. Ja jestem szczęśliwy, wy jesteście szczęśliwi. Wszystko jest w takim stanie miłości, że tylko doskonała istota miłości może to zrozumieć.

Moje dzieci, czyńcie dobro, a zobaczycie, że wszystko zostało dla was przygotowane. To miejsce radości zostało stworzone tylko dla was. Mój Ojciec, Duch Święty i Ja, My wystarczamy sami Sobie. Jesteśmy Esencją miłości. Jesteśmy wszechpotężni.

Moje dzieci, bądźcie istotami, które wysławiają. Śpiewy są tak piękne, że moje Serce napełnia się radością, kiedy one dochodzą do Nas. Błogosławieni mojego Ojca, kocham was. Kochajcie Mnie, a dam wam to, co wam się należy: miłość, tę miłość, która da wam szczęście wieczne, wasze szczęście.

Moje najdroższe dzieci, zrozumcie dobrze: to szczęście może istnieć w was już w tej chwili, tu, na waszej ziemi, gdzie żyjecie. Bądźcie istotami przewidującymi, a Ja dam wam środki, by osiągnąć szczęście Nieba. Moje dzieci, kocham was, kochajcie Mnie. Jestem waszym Wszechmocnym, który może dla was wszystko. Przeżegnaj się, umiłowana słodyczy moich ran. Amen.

 

41 – 22 marca 2001    Jezus

Nie bądźcie skomplikowani

Umiłowana, radości moich ran, nie bądź zaskoczona, że Ja łączę słowo radość ze słowem rany. Odczułem radość na myśl o moich dzieciach, które odkryją, jak wielka jest moja radość, gdy widzę moich wybranych, jak wchodzą w ekstazę patrząc na moje rany. Ich piękno i moc pocieszają moje dzieci, które cierpią, iż są daleko ode Mnie.

Jestem tak szczęśliwy, gdy widzę jak wielka jest twoja radość, kiedy dziś rano zobaczyłaś nieskazitelnie czyste płatki śniegu spadające z nieba. Tańczą jak motyle głaskane poruszeniem lekkiego wiatru. Wszystko jest tak piękne i tak proste, kiedy wasze spojrzenie zatrzymuje się na moim Dziele. Wielu popada w przygnębienie myśląc o odśnieżaniu.

Moje dzieci, wy chcecie wszystko mieć, w przeciwnym razie…. Dlaczego musicie wszystko kontrolować? Wszystko jest tak jasne! Gdybyście zechcieli porzucić swoją ciemną stronę a dostrzegać jedynie czystą!

Patrzcie na dzieci! Jakież one są szczęśliwe gdy się bawią w śniegu! Wiem, moje dzieci, że rano musicie w pośpiechu wyjść do pracy. Ta praca, moje dzieci, to wy sami chcecie, żeby taka była. Wasi szefowie zawładnęli waszymi licznymi tak i zamienili je na pieniądze. Staliście się żetonem wymiennym.

Moje dzieci, wszystko mogłoby być tak proste: bez tych luksusowych samochodów, niekończącej się ilości odzieży, bez restauracji, które zastępują rodzinne spotkania przy prostym stole, w dobrym towarzystwie. Gdyby wszyscy dali coś z siebie, byłoby wtedy święto. Moje dzieci, popatrzcie na wasze domy! Jak wiele czasu potrzebujecie, by je posprzątać. One są tak duże, że męczy was sam fakt patrzenia na nie. Nadmierna troska o czystość sprawia, iż często współzawodniczycie z waszymi sąsiadami.

Wszystko jest tak skomplikowane dla was! Popatrzcie na zewnątrz. Dzisiaj śnieg jest nieskazitelnie biały. Wszystko jest tak piękne, tak czyste, tak proste! Czy nie zechcielibyście się pobawić igrając w śniegu, śmiejąc się – w spokoju i akceptacji tej spadającej z nieba bieli?

Och, moje dzieci, odnajdźcie wasze dziecięce serca, a odnajdziecie radości w nieskończoność. Niech te słowa nie wywołują w was burzy23, Ja wiem, co mówię. Moje dzieci, wy utknęliście w czymś, co przypomina białe łajno, a które wy sami wymyśliliście sobie razem z tym waszym stresem. Nie szukajcie gdzie indziej, wszystko jest w was.

Ja, moje dzieci, twórca tej bieli, wasz Stwórca, stwarzając was, czyż nie dokonałem arcydzieła? Czyż nie potrafię dokonać również tego samego z waszą codziennością? To Ja wszystko stworzyłem, wasz Bóg miłości. Wszelka prostota jest moim dziełem. Komplikacje pochodzą od was, od waszych nadmiernych pragnień.

Kocham was, moje dzieci. Nie bądźcie zdziwieni tym, że słowo miłość powraca bez przerwy. Jesteście tak twardzi wobec samych siebie. Ja jestem zmuszony, by się często powtarzać. Kocham was, moje najdroższe dzieci. Kochajcie siebie po prostu. Nie poszukujcie szczęścia gdzieś daleko, ono jest w was. Powierzcie Mi wasze troski, wasze potrzeby, wasze braki. Ja się nimi zajmę.

Jestem Wszechmocny. Nie miejcie z góry ustalonych idei, bo wkradłoby się w nie zbyt wiele błędów. Popatrzcie na siebie, biegniecie tak szybko, że się bez przerwy potykacie. I jesteście gotowi wszystkim obciążyć Mnie. Zamiast obwiniać Mnie, oddajcie Mi to, a Ja pokażę wam moją miłość do was. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Ja, kocham was. Przeżegnaj się, śliczna dziecino mojego Serca, twoja dusza jest tak piękna. Kocham cię. Amen.

 

42 – 22 marca 2001    Jezus

Bądźcie prostymi istotami

Moje umiłowane dziecko, którą kocham, zobacz, jak współczesny świat zapomniał o prostocie. Moje dzieci, wszystko, co robicie ma tylko jeden cel: zawładnąć wszystkim, żeby mieć całkowitą kontrolę nad wami samymi, nie myśląc, że wszystko jest w was. Nie musicie szukać gdzie indziej jak w was. Wszystko tam jest, wewnątrz was. Szczęście jest w was. Nie komplikujcie więc życia!

Jesteście istotami tak prostymi! Szukacie w książkach sposobów na szczęście. Przepisy na szczęście są w was. Wystarczy pozwolić się kochać przez swojego bliźniego, nie troszcząc się o to, by zawsze odnosić sukcesy, by się lepiej prezentować. Bądźcie takimi, jakimi jesteście: istotami wypełnionymi miłością. Wszystko, co jest skomplikowane, ma tylko jeden cel: zakłócić waszą egzystencję. Ta egzystencja może być tak prosta, jeśli tylko chcecie.

Moje dzieci, bądźcie istotami miłości gotowymi do oddania przysługi bliźniemu. W zamian, inni okażą wam swoją wdzięczność, pozostając po prostu sobą. Wszystko polega na prostocie.

Od wieków człowiek przydaje sobie wielkości, chcąc uchodzić za lepszego od innych. To, moje dzieci, prowadzi was do znalezienia takich, którzy są lepsi od was. Macie się więc na baczności i nie doceniacie swoich własnych wartości. Tej konfrontacji można by uniknąć, gdybyście pozostali takimi, jakimi jesteście: istotami dobrymi i uczciwymi, przepełnionymi prostotą.

Ja poszukuję istoty dobrej, prostej, która chce napełnić się miłością, aby stać się miłością, pozostając tym, kim jest, z gruntu dobrą wobec siebie samej. Wszystko, co macie do zrobienia, to pozostać takimi, jakimi jesteście, istotami prostymi. Moje drogie dzieci, przyjdźcie do Mnie. Ja jestem prosty, bez sztuczności. Wszystko we Mnie jest światłością, nie ma nic skomplikowanego. We Mnie znajdziecie tylko i wyłącznie prostotę.

Miłości moje, kocham was. Czy miłość to coś skomplikowanego dla was? Nie bądźcie lekkomyślni, Ja jestem najprostszą istotą; jestem uczyniony z miłości. Moje dzieci, czy wy chcecie poznać szczęście? Przestańcie więc komplikować swoje życie, ono jest tak oczywiście jasne! Odkryjcie, do jakiego stopnia wszystko jest proste. Idźcie się przejrzeć w lustrze: w waszym wnętrzu, tam jest wszystko. Kocham was i chcę jedynie waszego dobra. Do was samych należy wybranie waszego szczęścia tam, gdzie ono jest – w was.

Moje umiłowane dzieci, czujcie się dobrze sami ze sobą. Ja jestem Miłością, waszym najukochańszym Jezusem, który czeka na was wewnątrz was. Dam wam coś, co jest proste: miłość. Jestem cały miłością. Jestem oceanem miłości, przyjdźcie się w nim zanurzyć. Należę całkowicie do was, dzieci prostoty.

Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kocham cię, bo twoja prostota doprowadziła cię do miłości. Miłość cię kocha. Kochaj Miłość. Kocham cię, umiłowana słodyczy moich ran. Amen.

 

43 – 23 marca 2001    Jezus

Przybądźcie na wezwanie mojego Serca

Umiłowana córeczko mojej łagodności, jest tak przyjemnie widzieć cię wsłuchaną we Mnie. Ilu synów i córek byłoby szczęśliwych, gdyby wsłuchiwali się w swoje serce. Znaleźliby tam odpowiedź na swoje problemy, które stanowią przeszkodę dla ich miłości do Mnie i do ich bliskich. Oni są tak głusi, że nie słyszą moich wezwań. Ja jestem Tym, który potrafi czekać w nich.

Wy, moi wybrani, jesteście istotami mojego Ciała i Krwi24, jesteście zakotwiczeni we Mnie. Jak przypływ, który powoduje podnoszenie się poziomu wody, tak wy pozwalacie się kołysać tej fali oceanu, która ogarnia całą waszą istotę, gdy moje Serce wzywa was w waszym sercu. Jesteście związani miłością. Ta miłość kołysze się w was.

Napełniam was dobrodziejstwami, które was zadowalają, lecz wy nie uświadamiacie sobie, iż to wszystko pochodzi ode Mnie. Jesteście wypełnieni we Mnie podczas Komunii świętej. Jestem Chlebem życia, radości, szczęścia w każdym z was. Moje dzieci, jestem waszym jedynym dobrem, waszym jedynym szczęściem. Wszystko jest we Mnie. Jestem Tym, który jest w was.

Moje ukochane maleństwa, Ja, wasz Ukochany, czekam na was z utęsknieniem. Nie mogę się doczekać, żeby was odczuć w Sobie. Już od chwili, gdy kapłan Mnie wam daje, cała moja Istota drży z radości. Po co te wykręty, moje dzieci? Moje dzieci, nie potępiam was. O nie! Ja was zbytnio kocham! Mam zbyt wiele poważania dla was. Ja, Jezus-Hostia, jestem z wami, w was. Lecz widzicie, Ja, Jezus, jestem Królem. Lubię, gdy się Mnie traktuje z szacunkiem należnym Królowi. Stworzyłem ziemię. Oddałem moje Życie, żeby wam dać życie wieczne.

Jestem Synem Boga żywego. Jestem czystym Dzieckiem Boga. Wszystko we Mnie jest tak czyste, że nawet moja Matka dotykała Mnie z niemającym sobie równych szacunkiem. Kiedy moja Matka przyjmowała Mnie w Komunii, Ona klękała, i jeden z moich świętych synów składał Mnie na Jej języku. Wszystko w Niej przyjmowało Miłość, Jej Boga, Jej Syna.

Moje dzieci, kiedy Mnie przyjmujecie, jestem Tym samym, którego przyjmowała moja Matka, Tym samym Bogiem. Jeśli Ona przyjmowała postawę szacunku, wy, moi umiłowani, czemuż nie mielibyście pójść za Jej przykładem? Moje dzieci, któregoś dnia, przyjmiecie Mnie tak, jak moja Matka, Mnie, który was tak kocha. Czytajcie te teksty: otrzymacie światła. Jestem Miłością, która was kocha i która chce was dla Siebie na wieczność.

Tak, moje dzieci, kiedy kapłan podaje Mnie wam swoimi dłońmi, które Ja konsekrowałem, każecie Mi czekać biorąc Mnie na wasze niekonsekrowane dłonie.

Przyjmujecie moje święte Ciało. Jestem Jezusem-Hostią, który wyczekuje tęsknie tego, by poczuć Siebie na patenie, którą jest wasz język. Od chwili, kiedy wasz język przyjmuje moje Ciało, i jak tylko poczuję na Sobie wasz oddech, drżę z radości. Należę cały do was, całkowicie do was. Moje ukochane dzieci, przyjdźcie spokojnie do Mnie, a pokażę wam, jak przyjąć Mnie z miłością i dobrocią, w przypływie miłości do Mnie. Nie chcę wam dokuczyć, mówiąc to.

Jestem waszym jedynym dobrem. Zrozumcie, że nie chcę was ostro traktować. Wiem, że niektórzy z was nie wybrali tego złego zwyczaju. Po prostu został on wam dany. Ci, którzy przyjmowali Komunię na język, porzucili ten akt miłości, by robić tak, jak inni.

Moi kochani, Ja, Miłość, pokażę wam z łagodnością, że nie ma nic złego w przyjmowaniu Mnie na język. To jest Mi tak miłe! Czy nie możecie być dziećmi, które chcą wszystko zrobić dla swego najdroższego Jezusa? Jestem tak dobry dla was! Będę więc czekał, wciąż i stale, nie zniechęcając się, dopóki wy nie zdecydujecie się przyjmować Mnie z miłości i w miłości, na mojej patenie.

Moje dzieci Światłości25, wy, którzy Mnie kochacie, czy nie możecie być przykładem dla moich dzieci? Oni nawet nie wiedzą, że to, o co proszę, zawsze było i zawsze będzie zgodne z tym, o co prosiłem moich apostołów.

Moje dzieci! Proszę was, żebyście zrozumieli ten akt miłości. To zostało ustanowione w chwili, gdy moi apostołowie, zgromadzeni wokół Mnie, usłyszeli moje słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje wydane za was; czyńcie to na moją pamiątkę”. Tak samo powiedziałem: „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja przelana za was i na odpuszczenie grzechów; czyńcie to na moją pamiątkę”. Zobaczyli przez te znaki moją Obecność w nich.

Nie zrozumieli, że musiałem umrzeć na krzyżu, by następnie zmartwychwstać, aby oni mieli w sobie ten chleb i to wino, znak mojego Przymierza miłości wiecznej, która będzie się odnawiać za każdym razem, kiedy kapłan dokona konsekracji chleba i wina. Oni wszyscy otrzymali chleb i wino ode Mnie, Jezusa. To Ja osobiście je rozdałem.

Dokonałem konsekracji tego wieczoru. Tylko Ja sam mogłem to uczynić. Stali się kapłanami poprzez moją Obecność przy nich. Tylko kapłani mogą rozdawać Chleb i Wino moim dzieciom tak, jak Ja to uczyniłem na Ostatniej Wieczerzy. Wszyscy otrzymali Ducha Świętego w wieczerniku. Otrzymali wewnątrz siebie Światło, które otworzyło im oczy, żeby wiedzieli, iż byli wybrani do uwieczniania mojej świętej Ofiary. Moje dzieci, przyjmijcie moje Ciało i Krew z ręki moich kapłanów. To Ja Siebie rozdaję tymi dłońmi, które osobiście konsekrowałem.

Moje dzieci, to co jest napisane, to Ja, wasz Jezus dyktuję mojemu umiłowanemu dziecku mych boleści. Nie bądźcie więc niedowierzający. Zobaczcie sami, czego w niej dokonałem, a rozpoznacie Mnie.

Moja córko, to, co jest napisane, przyda ci się któregoś dnia. Pokażesz to ojcu C. i kiedy przyjdzie czas, który Ja sam wybrałem, on nie będzie zaskoczony. Przeżegnaj się, moja miła rano. Kocham cię. Amen.

 

44 – 23 marca 2001    Jezus-Miłość

Mój Kościół to Ja, a Ja to wy

Moja czuła, ukochana mych boleści, ty, która tak kochałaś swojego męża, nie miej tego bólu, który wyciska piętno na tobie. To dziecko należy całkowicie do Mnie, on jest cały we Mnie. Moje dzieci, Ja tak umiłowałem świat, że cała moja Istota cierpiała męczeństwo, by wam otworzyć moje Ciało, abyście byli we Mnie na życie wieczne. To życie, które jest w nim, wtopiło się w moje.

Jestem Kościołem, on jest we Mnie, to jest mój Kościół. Tworzymy jedno. Ja jestem Głową, a on moimi członkami. Jestem Życiem mojego Kościoła. Kiedy choćby jedno z moich dzieci przychodzi na świat, żyje we Mnie, porusza się we Mnie. Jestem Życiem jego życia. Jeśli ono umrze na ziemi, żyje nadal we Mnie mocą mojego Życia. Żadne dziecko nie umiera, ponieważ jest moim Życiem. Każde dziecko jest członkiem mojego Kościoła.

Twój mąż żyje. On jest we Mnie, Ja jestem w nim, on jest członkiem mojego Kościoła na wieczność. Mój Kościół nie umiera tu, na ziemi. W Niebie istnieje nadal na wieczność, jest mój na zawsze.

Kościół jest Mną, Ja jestem nim. Stanowię jego członki. Jestem nim tak, jak on jest Mną. Jesteśmy razem, tworząc jedną całość. Wszystko jest we Mnie, nic nie może nas rozłączyć. Jestem Głową mojego Kościoła. Głowa jest siłą poruszającą. Ja jestem tym członkiem, który daje życie jego członkom. To Ja jestem główną częścią mojego Kościoła. Kapłani są moimi aktywnymi członkami, którzy pracują pośród moich dzieci. Moje dzieci stanowią moje członki.

Wszyscy mają tę samą rolę: przekazać wszystkim moją miłość, ażeby wszyscy byli nakarmieni moją Istotą. Kiedy tylko jeden z was jest obojętny, wszystkie moje członki robią wszystko, by ten członek otrzymał moją miłość. Jestem Głową, która daje każdemu z was swój Pokarm rozdawany przez moich członków aktywnych. Wy wszyscy jesteście ważni. Jesteście wszyscy we Mnie. Nie ma takiego, którego bym nie znał. Kocham was wszystkich. Jesteście wszyscy członkami mojego mistycznego Ciała.

Wy, moje dzieci, jesteście we Mnie, Ja, Głową – wy członkami. Stanowimy żywy Kościół. Nawet jeśli jeden z moich umrze tu, na ziemi, to jednak jest ze Mną tu, na ziemi; on żyje we Mnie. Jestem Siłą Poruszającą Kościoła. To Ja, Jezus sprawiam, że Kościół żyje. On jest we Mnie. Niosę go. Przybyłem na ziemię, by założyć mój Kościół.

Kiedy przybyłem na ziemię, zgromadziłem moich świętych apostołów, pierwszych członków mojego świętego Kościoła. Wszyscy ci, którzy uwierzyli we Mnie i którzy uwierzą we Mnie, tworzą mój Kościół. Moje dzieci, mój Kościół nie umiera, on jest nieśmiertelny. Wszyscy ci, którzy umierają we Mnie, mają życie wieczne. Oni są we Mnie.

Kiedy dusza opuszcza swoje ciało, to po to, by pójść do królestwa mojego Ojca. Tam gdzie jest mój Ojciec, tam Ja jestem. Dusza nie może wejść do Nieba, jeśli nie jest czysta tak, jak Ja jestem czysty. Dusza zna swoją miłość do Mnie, do mojego Ojca i do Ducha Świętego. To dusza dokonuje wyboru, by się oczyścić w ogniu miłości tak, by mogła być pozbawiona wszelkiej nieczystości. Jeśli nie jest czysta, nie może osiągnąć Nieba, jej stan nie pozwala na to. To ona sama akceptuje z miłości swoje oczyszczenie.

Ja jestem Kościołem mistycznym. Po swoim oczyszczeniu, dusza osiąga czystość mojej Istoty i jest na moje podobieństwo. Dusza kocha swojego Boga-Miłość. Ona pragnie się oddać swojemu Ukochanemu na wieczność. Ona jest częścią Mnie. Daję jej siłę miłości, by się oczyściła. Jej miłość do Mnie jest tak silna, że bez moich łask cierpiałaby nadmiernie. Ja, jej Ukochany, lubię ją pocieszać.

Przyjmując swoje oczyszczenie, dusza nie może mieć kontaktu z tymi siostrzanymi duszami, które są w Niebie, w Królestwie mojego Ojca. Dusze z Czyśćca nie mogą otrzymywać pocieszenia, jak tylko przeze Mnie, który biorę wasze modlitwy i zamieniam je na pocieszenia dla nich. One stanowią część Mnie, Kościoła mistycznego. To Ja, Siła Poruszająca, rozdaję moje łaski. Jestem z duszami czyśćcowymi w sposób inny od tego, w jaki jestem z moimi duszami z Nieba.

Te ostatnie są we Mnie. One formują Boską miłość mojej Istoty. Widzicie, moje dzieci, te dusze są czyste. Ich miłość jest o takiej intensywności, że ich stan jest czystą miłością do ich Boga. Wszystko, co je stanowi, jest Boskie przeze Mnie, Miłość. One żyją w czystej miłości mojej Istoty. Nie ma nic większego od tego stanu. Wszystkie te dusze są we Mnie. Jestem dla nich źródłem miłości czystej i tak wysublimowanej, iż one są nią nieustannie zachwycone. One nie mogą się odłączyć ode Mnie, swego Boga. Ja jestem nimi, one są Mną przez Miłość.

Moje dzieci! Żyję w was dlatego, że wy żyjecie we Mnie. Wy wszyscy jesteście w mojej Obecności. Twój mąż, moja umiłowana, jest w Niebie, w Królestwie mojego Ojca. Ja jestem Bogiem wszechobecnym. On żyje we Mnie. Ja żyję w Nim. Ja, który jestem z tobą, mam twojego męża we Mnie. Ciebie też mam w Sobie.

Cierpię, że nie mam was wszystkich we Mnie, ponieważ niektóre z moich wybranych dzieci odrzucają życie wieczne. Są Mi wyrwane i spadają w przepaść tam, gdzie już nie są częścią mojego mistycznego Ciała. Nikt nie umiera, chyba, że chce umrzeć, odrzucając to, by żyć we Mnie. Nie mogę pozwolić, by jeden z moich członków umarł. Kiedy wy dajecie Mi waszą zgodę, jestem wam wdzięczny za wasze tak. Odmowa z waszej strony dania Mi waszego tak, moje dzieci, może sprawić, że umrzecie na zawsze. Jestem Życiem. Ja jeden mogę dać wam życie.

Moje kochane dzieci, wszystko to wydaje się skomplikowane dla was, którzy nie znacie teorii dotyczącej istnienia Kościoła. Ta teoria, którą nazywa się archeologią mesjańską, jest poszukiwaniem tego, czym był mój Kościół od początku świata. Nie usiłujcie zrozumieć tej teorii, gdyż to doprowadzi was do następnej teorii, a ta z kolei do jeszcze następnej. Oszołomi was to, gdyż nie jesteście w stanie dowiedzieć się wszystkiego.

Moje maleństwa, dajcie się pouczyć przez prostotę moich przesłań. Ja jeden znam was takich, jakimi jesteście: prostymi istotami we Mnie. Wszystko jest ode Mnie, moje dzieci. Jestem jedynym dobrem, które jest w was. Nie szukajcie gdzie indziej, moje dzieci. Jakie to wydaje się wam skomplikowane, żeby wejść w moje Serce, a to jest takie proste!

Jestem wodą, która przelewa się przez wasze dłonie tak, że nie możecie jej powstrzymać. Jestem waszym Wszystkim, a wy jesteście częścią mojego Wszystkiego. To jest tak proste, tak proste! Nie szukajcie, jesteście we Mnie. Moje dzieci, ten Kościół, który Ja sam zbudowałem, uczyniłem na mój obraz i podobieństwo. Wy jesteście moim obrazem, w którym Ja się przeglądam i wy jesteście Mną, Tym, w którym się przeglądacie.

Moje dzieci, bądźcie całkowicie moi, wyłącznie moi. Prowadzę was i będę was prowadził, nie czekając na nic z tego, czego wy nie możecie Mi dać. Jestem waszą Miłością. Niosę miłość całego świata. To was, moje dzieci, kocham do szaleństwa! Kocham was i moje Życie jest miłością. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kocham cię, ciebie, która jesteś Mną, a Ja tobą, w Woli Bożej. Amen.

 

45 – 24 marca 2001    Jezus

Bądźcie aktywnymi członkami

Umiłowana córko mojej radości, tak, dzisiaj wszystko jest radością. Moje Serce płacze bez przerwy z powodu moich dzieci, które zapominają, że istnieję. Płaczę nad nimi. Córko, która powierzyłaś się moim boleściom, kocham cię i jestem w ekstazie radości na widok twojego smutku, gdy widzisz moją twarz wyrażającą boleść. Kierujesz swój wzrok na moją twarz: Najświętsze Oblicze. Jestem szczęśliwy, że poświęcasz swój czas, by na Mnie patrzeć.

Kocham cię, wiesz, moja umiłowana. Przeżegnaj się, to powiększa moją radość. Czyniąc ten znak, przynosisz Mi radość i pociechę. Mój krzyż przenika w ciebie, moja słodyczy. Jestem Istotą boleści. Wy, moje dzieci, możecie przynieść Mi waszą miłość, która zespoli się z moją miłością do was; w ten sposób dostarczycie Mi pocieszenia.

Moje dzieci, dzisiaj wasza Mama z Nieba jest tak szczęśliwa! Cały Dwór Niebiański czci Jej obecność pośród nas, to jest święto w Niebie. To święto jest obchodzone w każdą sobotę przez was, moje dzieci, którzy modlicie się do waszej Mamy z Nieba, ażeby Jej oddać cześć. Moje dzieci, jakże moje serce pełne jest radości, że widzi was takimi dzisiaj. Ten dzień jest radością również dla was, moje dzieci. Specjalne łaski przydzielane są wam tego dnia tygodnia. Dzień ten jest tak ważny, że jestem radosny.

Moi ukochani! Jak radosna jest Miłość, gdy wy się gromadzicie w rodzinie, w mojej rodzinie, w moim Kościele! Ja przebywam w Kościele. Ja przebywam w was. Żyję w was, moje dzieci. Nie bądźcie zaskoczeni, że Ja obieram swoją siedzibę w was na wieczność. Czyż nie jestem Wszechmogący?

Ile moich dzieci nie wie, że są członkami mojego Kościoła. Kapłani są moimi dziećmi, które przynoszą poprzez swoje kapłaństwo błogosławiony Pokarm tym dzieciom, które są Mnie spragnione. Oni są, przeze Mnie, aktywnymi członkami mojego Kościoła. To Ja udzielam im tej władzy. Oni są, przeze Mnie, konsekrowanymi członkami, którzy dają jeść moim głodnym dzieciom. Głodni, to wy, moje dzieci, wy, którzy przychodzicie przyjąć Mnie w świętej Eucharystii. Jesteście moimi członkami. To Ja was karmię. Jestem Pokarmem. Moimi aktywnymi członkami są moi święci synowie, którzy dokonują za moim pośrednictwem dzieł w moim Kościele. Moje dzieci! Wy, którzy stanowicie część mojego Kościoła, wy potrzebujecie się odżywić moją Obecnością.

Pokarm, to Ja, moje dzieci, w świętej Eucharystii. Ilu nie wie o tym, jakie to ma znaczenie! Umierają z głodu i są w gorszym [stanie] od dzieci Trzeciego Świata, gdyż tamte wiedzą, iż nie mają pożywienia. Wy, moje dzieci, nie wiecie, że pokarm, którego wam brakuje, to Ja. Powinniście mieć przy sobie te teksty, które są dla was, moi umiłowani.

Moja córko, pisz nadal dla twojego ukochanego Jezusa, który umiera z miłości za twojego bliźniego. Twoi bracia i siostry, których Mi przyprowadzasz każdego dnia, są Mi tak mili, że dajesz Mi przedsmak ich wszystkich tak.

Ty nie ustawaj w ofiarowaniu Mi się. Ofiaruj, ofiaruj. Kocham cię, ukojenie moich ran. Kochaj Mnie. Przeżegnaj się. Ja, twój ukochany Jezus, chcę, byś należała cała do Mnie, była we Mnie, dla Mnie, ze Mną. Kocham cię. Przeżegnaj się. Amen.

 

46 – 24 marca 2001    Duch Święty

Moi ukochani, jestem cały w was

Umiłowani mojej miłości, kocham was. Strzegę was w Sobie. Jesteście solą ziemi. Jestem Duchem Świętym, który mówi w tym dziecku. Ona należy do Mnie. Wszystko, co jej, jest we Mnie. Mówię do was poprzez nią. Jestem jej światłem, ona jest moja. Jestem cały jej. Wiem, moje dzieci, że wy wsłuchujecie się we Mnie poprzez nią. Kocham was moje dzieci.

Pozostań ze Mną, moja umiłowana. Kocham cię. Te wszystkie dzieci są wypełnione Mną. Mój Duch otacza wszystkich moją światłością. Napełniają się moimi słowami, które są słowami mojej Istoty, Ducha wiary, Ducha uwierzenia w moje słowa. Moje dzieci, jesteście moimi dziećmi światłości, którzy rozświetlają noce swym braciom tkwiącym w uporze.

Jestem Tym, który dostarcza wam radości. Wam, zgromadzonym wokół Mnie, w Duchu, składam w waszych sercach łaski światła. Moje dzieci, wy, którzy jesteście moją radością, pozostańcie wsłuchani we Mnie. Jestem Duchem Świętym, który się w was rozlewa. Jestem światłością waszej duszy.

Jestem Mocą, która umacnia wasze wnętrze. Daję wam radość bycia ze Mną wokół moich apostołów i Maryi, Matki Jezusa. Moje dzieci, moją wszechmocą sprawiam, że spływają na was łaski oddania się Woli Bożej. Posiadam taką moc, moje dzieci, że teraz, w tym momencie, ta moc sprawia, iż jesteście obecni wokół wieczernika w dzień Pięćdziesiątnicy.

Jestem wszechobecny. Tylko Bóg ma taką władzę. Ja, Duch Święty, mam tę władzę, by was wprowadzić we Mnie, gdzie wszystko jest mocą. Wy żyjecie we Mnie. Moje dzieci, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty stanowią Jedno. Jesteśmy Niepowtarzalni [Jedyni]. Mamy wszyscy tę samą władzę. Przyjmijcie łaski światła, które sprawią, że zobaczycie moją wielkość.

Moje dzieci, jak lubię patrzeć na was tak zgromadzonych wokół mego stołu! Ta Wieczerza, moje dzieci, dokonuje się we Mnie. To Ja gromadzę was wokół mojej Matki, która zgromadziła wokół Siebie moich apostołów. Moje dzieci, przeze Mnie, jesteście obecni wokół mojej Matki. Łaski wlewają się w was obficie. Dzieci, które jesteście moją radością, pozostańcie przy Mnie, a napełnię was moją radością, którą daję bezinteresownie.

Moje dzieci! Jak wielka jest wasza wiara, was, którzy się Mnie oddajecie! Jestem w was, moje dzieci mej światłości. Wy, latarnie dni ciemności, pozostańcie przy wejściu do mojego domu. Daję wam władzę przyciągania do was moich dzieci, które błądzą w nocy mającej się ku końcowi. Błogosławię was, moje dzieci Światłości. Kocham was. Przeżegnaj się, ty, dziecko, które jesteś moją radością. Amen.

 

47 – 24 marca 2001    Twój Jezus-Miłość

Mój Paraklet, źródło życia

Moja umiłowana córko, to, co lubię, jest bardzo proste: abyś oddała się Bożej Woli. Was, moje ukochane dzieci, kocham za waszą małość. Jesteście moimi wybranymi.

To wasz świat otrzyma mojego Ducha Świętego. To dla was, moje dzieci, zapowiadana jest wielka Pięćdziesiątnica. Radujcie się, wy, którzy przeżyjecie to wielkie poruszenie.

Duch Święty zstąpi na was i przeniknie was swą mądrością, siłą i miłością. Ta miłość będzie w każdym z was, którzy żyjecie we Mnie. Moje dzieci, kiedy odszedłem, by pójść do Ojca, wysłałem Ducha Świętego apostołom, założycielom mojego Kościoła, waszego Kościoła, który się rozprzestrzenił od wschodu do zachodu.

Moi wybrani, bądźcie samą radością. Otrzymacie Pocieszyciela, który zamieszka w waszych sercach. Tak jak fala morskiego przypływu będzie się podnosił, i nie będzie się mógł zatrzymać, dopóki was całkowicie nie ogarnie. Ja jestem Tym, który jest w was poprzez Ducha miłości. On jest moim Duchem Świętym. Jesteśmy jednym w Bogu. My, Trójca Święta, tworzymy jedno.

Dzieci mojej wiary, uwierzcie w wasze tak, to tak, które daje władzę Miłości. Miłość jest w was, którzy żyjecie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Z prostotą ukazuję wam, że możecie wszyscy osiągnąć Niebo, kochając jedni drugich tak, jak Ja, Miłość, kocham was, nie zmieniając was.

Moje dzieci, kochajcie siebie takimi, jakimi jesteście, a zobaczycie, że łatwym będzie wypełnienie tego, do czego jesteście powołani: do dobra. Niech miłość skłania was do czynienia tego, co jest dobre. Dobroć nie ma sobie równych, ona jest cała we Mnie, i aż po najmniejszą cząstkę Mnie, wszystko jest dobre. Jestem Dobrocią. Mój smak przypomina miód, nie ma we Mnie nic gorzkiego.

Wy, moi umiłowani, kochajcie to, co jest w was dobre. Jestem Tym, który chce waszego dobra. Nie bądźcie zgorzkniali wobec bliźniego, on jest Mną, Ja jestem w nim, karmię go moją Obecnością.

Czy nie możecie być istotami dobrymi? Moje ukochane dzieci, dawajcie siebie jedni drugim, tak jak My dajemy sobie Siebie. Cała ta dobroć, która jest w was, pochodzi od Nas. Zbierzcie ją tak, jak się zbiera owoce. Owoce są moim Dziełem. Duch Święty, który daje wam swoje owoce, to także Ja. Ja jestem w Duchu Świętym i Duch Święty, to Ja. My, w Ojcu, jesteśmy zjednoczeni, nieodłączni.

Moje dzieci! Bądźcie zjednoczeni tak, jak My. My jesteśmy zjednoczeni w Miłości, przez Miłość, z Miłością. Kocham was. My was kochamy. Nic nie przychodzi samo. Tylko Ja mogę wam dać wszystko. Trójca Święta to My, to Ja. Moje dzieci, My jesteśmy jedno. Kocham was, kochajcie Mnie. Moje dzieci, Duch Święty jest moim Pocieszycielem, słowami mojego Życia, Życiem moich słów w każdym z was.

Ukochani, nie bądźcie niedowierzający, pozwólcie się kochać i to wszystko. Powiedzcie tak, a Ja zrobię wszystko, by was wziąć w moje dłonie. Zaniosę was do mojego Ojca, a Duch Święty przeniknie was miłością na wieczność. Moje dzieci, na co czekacie? Przyjdźcie, przyjdźcie, kocham was. Przeżegnaj się, kojąca rano moich ran. Kocham cię. Amen.

 

48 – 25 marca 2001    Tata z Nieba

Żyjcie w Nas

Umiłowana córko mojej czułości, kocham cię. W Woli Bożej jesteś Mną. Uzupełniamy się w harmonii miłości. Wszystko w Nas tworzy wszystko wraz ze wszystkimi dziećmi całej ziemi. Kocham cię, moja córko, jesteś piękna w moim Synu Jezusie. Słuchaj Go.

Jestem twoim kochającym cię Ojcem. Złożyłem w tobie czułość, która pochodzi od mojej czułości. Karmię cię Sobą. Jestem w moim Synu Jezusie Chrystusie, moim Dziecku, w którym złożyłem swoje upodobanie. Jestem w Duchu Świętym, który jest moim Palcem. Cała moc pochodzi ode Mnie.

Moje miłe dziecko, och jak lubię twoje posłuszeństwo naszym wezwaniom! Twoja miłość wzrasta w Nas. Jesteś narzędziem miłości, którym spodobało Nam się posłużyć, by wyrazić nasze miłosne uniesienia. Niesiemy cię na naszych Sercach. Twoje porywy miłości wobec twoich braci i sióstr zachwycają Nas. Jesteś moją słodyczą, którą lubię karmić moimi łaskami.
Twoja Matka, mistrzyni w formowaniu ciebie, raduje się z twoich czynów wobec Nas.

Umiłowana córko boleści mojego Syna, bądź błogosławiona przez twojego Ojca z Nieba. Jesteś tym, czym chcemy, żeby były wszystkie dzieci na ziemi: radością, szczęściem, czułością. Oczekujemy od nich, żeby stali się radością, szczęściem, czułością dla każdego.

Moje dzieci, zobaczcie, jak kochają się ci, którzy żyją w Nas! Mój Syn, który umarł za was, ofiaruje wam szczęście w zamian za wasz szczery żal. Przyjdźcie do Mnie, moje maleństwa, to wasz kochający Tata z Nieba, który o to prosi. Kocham was czule.

Moja umiłowana córko, przeżegnaj się. Ja, twój Tata z Nieba, kocham cię i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wraz z twoją Mamą z Nieba, która jest zawsze z Nami. Do zobaczenia wkrótce, moja śliczna dziecino, którą kocham. Amen.

 

49 – 26 marca 2001    Jezus

Zanurzcie się w mojej miłości

Najdroższa dziecino moich boleści! Wkrótce spełni się czas, kiedy wszystko zabłyśnie moją Obecnością w was. Jak niewielu Mnie zna! Nie wiedzą o mojej Obecności w nich.

Jestem Istotą siejącą ziarno, które w nich wzrasta. Miłość jest moim zasiewem. To w miłości ma zakiełkować mój zasiew. Miłość wyrośnie z niego wielka i silna, jak pęki kwiatów na słońcu, które pozostają otwarte mimo wiatru i burz i wcale nie więdną. Pod wpływem narastającej w was oschłości, w której pozostajecie, nie ma w was ani kwiatów, ani wody. Jesteście tak puści beze Mnie!

Moje dzieci, zobaczcie co się dzieje z tymi, którzy zanurzają się w mojej miłości. Wszystko w nich kwitnie. Wokół nich ani płaczu, ani smutku tylko sama radość! Jestem Miłością, która sprawia, że oni się śmieją i żyją w radości. Jestem Uosobieniem siły. To Ja jestem Tą Istotą. Jestem Siłą. Jestem Tym, który sprawia, że kiełkują kwiaty, upiększając wasze życie. Moje dzieci, niech wszystko będzie piękne wokół was. Jesteście wszyscy wezwani przez Piękno.

Czy myślicie, że możecie znaleźć piękno na pustyni waszego serca? Nie, wszystko jest tam tak suche! Rośnie tam jedynie stres, niepokoje i zmartwienia. Kultywujecie je w waszych pustyniach i pytacie się samych siebie: „Dlaczego my żyjemy? Po co to wszystko, jeśli tylko dla takiego celu żyjemy?” Życie wydaje się wam tak czarne, tak jałowe. Dzieje się tak, bo to wy jesteście w stanie oschłości i wtedy nic nie może wyrosnąć. Miłość nie może być w was, jeśli wy nie chcecie żyć w Miłości.

Ja, moje dzieci, jestem Miłością, która jest w was. Nakarmcie Mnie waszymi tak, a sprawię, że rozkwitną w was kwiaty radości i szczęścia. Uznacie, że warto żyć i staniecie się istotami wypełnionymi radością. Wszystko stanie się miłością wokół was i będzie wam dobrze. Pozostawcie Mi wasze zmartwienia. Powiedzcie, że jestem w was i że chcecie Mi dać swoje tak.

Och, moje dzieci, kocham was! Kochajcie Tego, który was kocha. Jestem zasiewem, który dał wam wszystko. Jestem Siewcą, który jest autorem szczęścia, które jest w was.

Kochajcie Tego, który was kocha. Kochaj Mnie, moja czuła córko, ty, która jesteś we Mnie, Ja w tobie. Córko moich boleści, kocham cię i chcę twoich tak zawierzenia. Kochaj Mnie. Przeżegnaj się. Amen.

 

50 – 26 marca 2001    Twój Jezus-Miłość

Wsłuchujcie się w wasze serce, to Ja do was mówię

Córko moich boleści, cokolwiek mówią lub robią twoi przyjaciele, nic nie może zastąpić tego, co mówi i czyni twój Bóg. Jestem, Który jestem, Który był, Który będzie. Zawieram w Sobie prawdę. Wiem, co jest w was najlepsze. Wszystko jest we Mnie. Dziękuję, moja córko, że przyszłaś do Mnie, by otrzymać odpowiedź na swoje wątpliwości.

Msza jest świętą ceremonią. Wieczory twojej grupy modlitewnej są wieczorami łask. Wszystkie te łaski są wylane przeze Mnie. Ja chcę dla was jedynie dobra. Moje dzieci, kiedy jeden z was prosi Mnie o jakąś odpowiedź, oświecam go, posługując się tymi pismami, moimi dziećmi, z którymi przebywam, lub faktami, które stanowią dla niego odpowiedź. To do was należy wsłuchiwanie się we własne serce; przemówi ono do was poprzez swoje znaki.

Kocham cię, moje dziecko. Bądź Mi zawsze oddana, kochaj Mnie. Kocham cię. Weź się w garść we Mnie, moje dziecko. Weź to, co ci daję, a odkryjesz swoją radość we Mnie. Przeżegnaj się, moje dziecko. Amen.


 

51 – 27 marca 2001    Jezus

Wasze tak są moimi klejnotami miłości.

Umiłowana córko moich boleści! Podoba Mi się tak nazywać ciebie, która oddajesz Mi swoje życie. Twoje życie i moje stanowią jedno. Kocham cię. Jesteś moją, jestem twoim, wejdź we Mnie.

Umiłowana córko moich boleści, ofiaruj siebie ze Mną dla dusz, które giną. Trzeba uratować ich jak najwięcej, chcę je wszystkie. Kiedy to staje się dla Mnie niemożliwe, ponieważ któraś dusza wypowiada swoje nie, moje Serce jest rozdarte, cierpię z miłości dla tej duszy. Jak wielu sprawia, że cierpię! Trzeba, by to ustało.

Moja umiłowana, pomóż Mi, znoś wraz ze Mną moje cierpienia. To Mnie pociesza, gdy widzę, jak Mi się powierzasz. Tak lubię, gdy moje dzieci wypowiadają swoje tak! Czynią to z miłością, szczerością. Jedynie Ja znam ich wnętrze. Patrząc z zewnątrz, moje dzieci, wydaje się wam, że to mało, lecz Ja jestem Światłością, która jest w was. Znam was, jestem tak dobry. Kocham was i składam w was łaski, dzięki którym wzrastacie w waszym oddaniu się.

Wasze tak, moi ukochani, Ja biorę je z taką miłością. To jest mój własny skarb. Pieszczę go, bardzo się o niego troszczę. Jest jak cenny klejnot, który trzymam troskliwie w moim Sercu, który zatrzymuję w głębokościach Mnie samego z obawy, byście go nie odebrali! Proszę was, byście Mi go zostawili – zatroszczę się bardzo o niego. W zamian daję wam drogocenne dobra. Tym dobrem są moje łaski, które pomogą wam stać się dziećmi Boga. Obdarzam was moimi względami.

Och, moje umiłowane dzieci! Jak wszystko jest cudowne, kiedy owo bardzo oczekiwane tak przybywa, by się usadowić w głębinach mojej Istoty! Stamtąd zalewam wasze wnętrze dobrodziejstwami, moje dzieci. To Ja jestem w was. Wy jesteście moimi skarbami.

Nie pozwolę, by demon mógł postawić przeszkodę między Mną i wami. Posłużę się waszymi tak, by go zgnieść, gdy dopada was perfidnymi myślami przeciwko Mnie, przeciw wam, przeciw waszym bliskim, waszym przyjaciołom, sąsiadom. On jest tak przebiegły, że kiedy obracam w niwecz jego plany, wymyśla nowe sztuczki, triumfując na myśl o odniesieniu zwycięstwa nad Dobrem. Ja, Dobro, wiem lepiej od niego, co jest dla was dobre. Posługuję się wami, by go zmiażdżyć, zmiażdżyć jego udawane zwycięstwo.

Moje umiłowane dzieci, wsłuchujcie się we Mnie. Was, którzy wypowiadacie wasze tak, napełnię takimi dobrami, że nie potraficie sobie nawet wyobrazić! Kocham was, moje dzieci. Chcę was całkowicie dla Mnie. Bądźcie moimi ukochanymi, a Miłość was wypełni. Przeżegnaj się, umiłowana córko moich boleści. Kocham cię. Amen.

 

52 – 28 marca 200    Jezus miłości

Moje owoce wypłyną z mojego Serca.

Umiłowana moich boleści, nie martw się z powodu tych zapisków. To są moje pisma. Nie może w nich być błędu, wszystko jest tam Boskie. Daj je do przepisania, dokładnie tak jak są, bez żadnych zmian. Daję łaski tym, którzy je przepisują; oni będą wynagrodzeni. Wszystko jest we Mnie.

Jestem Miłością, która daje Siebie, nie zatrzymuję nic dla Siebie samego. Jestem obfitością, która sprawia, iż wytryskują strumienie łask odżywiające tę ziemię, [tak] biedną beze Mnie. Jesteście tak biedni, moje dzieci, że nie uświadamiacie sobie, jak ważne jest zebranie tych wszystkich łask, które spadają z Nieba na was, w was, dla was.

Wszystko będzie cudowne, kiedy ludzie, te istoty kochane przez Boga, pozwolą się oswoić Miłości. Jak wielka jest potęga miłości Boga żywego! W was, moje dzieci, jestem żywy. Wierzcie, że Życie jest w was, moje dzieci: będziecie żyć. Jestem tak potężny, że nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Wskrzeszam umarłych. Życie, które rozkwitnie w was, będzie moim Życiem. Jestem prawdziwym Życiem w was. Kocham was; kochajcie Życie.

Wy, którzy jesteście martwymi istotami, szukacie dostatku. Ten, który jest ubogi sercem – rzecz nadzwyczajna – to on ma życie. Ten, który poszukuje jedynie bogactwa, poszukuje życia, które umiera, gdy tylko on złapie je w swoją sieć.

Nie szukajcie rzeczy martwych, moje dzieci. Wszystko butwieje, nic nie trwa. Jest w was miłość, jeśli tego chcecie. Nic nie jest bardziej prawdziwe od prawdziwego bogactwa, jakim jest miłość.

Moje dzieci, jesteście istotami pustymi i bez wartości, wy, którzy żyjecie tylko dla bogactwa. Wszystko jest tak czarne, że nie dostrzegacie szczęścia wokół was, w was. Wyrzeknijcie się waszych ziemskich dóbr. We Mnie jest wszystko. Jestem waszym jedynym bogactwem. Jakże was kocham, ludzie ubóstwa, gdy powierzacie Mi wasze dobra materialne, które powodują w was depresję i rozpadanie się waszego małżeństwa!

Pozostajecie pod wpływem Szatana, który lubuje się w swoim upadku. Idziecie jego śladami z takim poświęceniem, że on drwi sobie z waszych pragnień, z waszego szczęścia. Moje dzieci, chcieć żyć w modernizmie, w materializmie, to błąd. Bez sensu jest życie w śmierci!

Dusza, która żyje w mojej światłości, karmi się moim pięknem. Jest pokorna. W swojej nędzy akceptuje, by spełniła się w niej moja Wola. Wszystko w niej jest tak proste! Wszystko pochodzi ode Mnie. To w tym zawierzeniu, ona karmi się moją Miłością. Nie sądźcie, że Ja nie znam waszej skłonności do komfortu. Zapewnię wam wasze podstawowe potrzeby.

Moje dzieci, jak Ja was kocham! Nakarmię was moim własnym Pokarmem, moją własną Krwią. Dam wam szczęście, które jest źródłem radości! Czy wy nie chcecie tej radości, moje dzieci? Jeśli cena jest dla was zbyt wysoka, to weźcie pod uwagę, że nie będziecie mogli niczego zabrać ze sobą, kiedy przyjdzie ostatni dzień waszego życia. Ja wam nie grożę, moje dzieci! Och, nie! Za bardzo was kocham, żeby to zrobić. Jestem tak cierpliwy.

Nie czekajcie zbyt długo. Mogę już od teraz dać wam szczęście tu, na ziemi. Wyrzeknijcie się śmierci, a będziecie mieć życie. Moje Życie jest wam dane bezpowrotnie, bezinteresownie.

Moje dzieci, jeden jedyny szczery żal i wszystko rozkwitnie w was. Obiecuję wam szczęście. Bądźcie pewni, że wszystko będzie proste, bez przymusu z waszej strony. Dam wam wszystko, nie prosząc was o nic w zamian. Dobro jest moim dobrem. Jestem dla was manną na pustyni, owocem rosnącym na figowcu. Jestem waszym dobrem.

Kocham was, moje ukochane dzieci. Kochajcie Miłość, Miłość was kocha. Przeżegnaj się umiłowana córko moich boleści. Jak Ja cię kocham! A ty, czy Mnie kochasz? – „Jestem Twoją duszą, Miłości mego życia, dałam Ci moje tak. Ty jesteś moim życiem. Kocham Cię, mój Jezu”. Amen.

 

53 – 29 marca 2001    Jezus miłości

Moje dzieci, jakże was kocham!

Umiłowana moich boleści, moje dziecko, twoje łzy, które spadają nad twoimi braćmi i siostrami zmienią się w łaski dla nich. Nie płacz już, kocham cię. Widzisz, moje dziecko, jak wielka jest miłość! Wszystko we Mnie jest tobą w mojej Istocie. Jestem w tobie. Moja ukochana, ciebie, która niesiesz moje dzieci, niosę Ja. Dajesz Mi to, co jest najcenniejsze dla Mnie: twoje tak.

Umiłowana słodyczy moich cierpień, tak jak ty, widziałem wczoraj ile moich dzieci cierpi z powodu braku miłości i ufności we Mnie. Moje ukochane dzieci, czego brakuje w waszym wnętrzu, że nie możecie wprowadzić w czyn tego, by wymówić swoje tak do Miłości?

Czy nie ma w waszym wnętrzu owych tak, które marnują się z powodu waszych zaniedbań? Jeśli wasze tak jest nieobecnym tak, to jest ono równoznaczne z nie. Co wam potrzeba, żebyście uświadomili sobie, iż wasze nie są skutkiem waszych cierpień? Miłość jest rzeczywistością. Zrozumcie, że tylko dobro ma panować w waszym dzisiejszym świecie. Dobro można otrzymać tylko wówczas, jeśli wasze tak jest prawdziwe. Na świecie jest tyle cierpienia!

Moje dzieci, to takie dla was ciężkie! Uświadomcie sobie, że to wy sami, tak, wy sami odrzucacie wasze szczęście. Jestem, Który Jest, Który był i Który przychodzi, Tym, który zapewnia i zapewni wam szczęście. Mogę wam je dać tylko wtedy, kiedy wy, moje dzieci, dajecie wasze tak ufności wobec mojej mocy miłości. Jestem Bogiem Wszechmocnym, który składa w was wszystko po waszym miłosnym tak.

Tak, to smutne, gdy się na was patrzy. Jesteście pozostawieni samym sobie. Jesteście zdani na waszą odmowę. Och, jakże was kocham! Moje dzieci, dlaczego Mi nie ufacie, Mnie, który żebrze o wasze tak? To Ja jestem waszym szczęściem, to Ja chcę dla was jedynie dobra. Wasze szczęście jest u waszych drzwi.

Drzwi waszego serca, to drzwi miłości. Złożyłem w was łaski oddania się, które przyniosą wam szczęście. To szczęście, moje dzieci, jest w was. Jak mogę iść szukać tego, co jest w was, gdy wy zamknęliście Mi wasze serce odmawiając przyjścia do Mnie? Moja Matka, wasza słodka Mama, trzyma klucz do waszych drzwi, czyli do waszego serca. Módlcie się do mojej Matki, Ona pomoże wam otworzyć te drzwi. Znajdziecie tam moje łaski, które pomogą wam odnaleźć szczęście, które jest w was.

Moje najserdeczniejsze dzieci ziemskiego cierpienia, jacy wy jesteście twardzi wobec siebie samych! Wy siebie nie znacie, nie wiecie, gdzie jest wasze szczęście. Nie mylcie się, moje dzieci, to nie wy wiecie, co jest dla was dobre. Jedynie Ja to wiem. Jestem Bogiem, jestem Wszechmogący. Idźcie! Uczyńcie jeden krok, a Ja, moje dzieci, dam wam poznać dobro, które was zamieszkuje. Jestem waszym Dobrem, waszym jedynym szczęściem.

Och, moje ukochane dzieci, kocham was, kochajcie Mnie. Przeżegnaj się, śliczne dziecko moich boleści. Dawaj, dawaj, dawaj. Amen.

54 – 30 marca 2001    Jezus

Jestem Miłością, która żyje w was.

Umiłowana ofiaro moich boleści! Ofiarowanie26 jest ofiarą mojego Ciała i Krwi Ojcu niebieskiemu, któremu wszystko ofiarowałem.

Uczyniłem z Siebie ofiarę za wszystkie grzechy. Te grzechy, niosłem je na moim krzyżu. Krzyż ten niosłem z miłości do mojego Ojca z Nieba, Boga Stworzyciela, waszego Stwórcy. Wszystkie przewinienia uczynione wobec Niego, moje dzieci, Ja, wasz ukochany Jezus, niosłem za was, cierpiąc z miłości, by odpokutować za wasze grzechy.

Ojciec mój musiał ofiarować swojego Syna, by zadośćuczynić za nieposłuszeństwo, jakim jest każde wasze przewinienie, moje dzieci. Ileż wy ich czynicie każdego dnia! Moje dzieci, wielu z was nie przestaje Mnie obrażać, Mnie, który dałem wam moje Życie. To Życie, moje dzieci, dałem wam jeden jedyny raz na Kalwarii. Jak to się dzieje, że nadal cierpię i nadal oddaję Siebie w ofierze? Każdego dnia obrażacie Mnie w was samych, w waszych braciach i siostrach. Wy nie kochacie siebie, moje dzieci. Miłość nie jest kochana.

Jestem w każdym z was, żyję w was, karmię się waszym tak miłości. To waszego tak potrzebuję, ale wasze tak nie dociera do was. Odmawiacie mojego Pokarmu. Cierpię i cierpię zadośćczyniąc za wasze winy. Ofiaruję Siebie Ojcu z Nieba w każdej Mszy odprawianej przez moich świętych kapłanów, ofiarując Jemu wszystkie wasze przewinienia.

To Ja, moje dzieci, który niosę wasze winy w Sobie. Ze Mną i przeze Mnie to wy się ofiarujecie. Wy, moje dzieci, mówicie „Amen”. To Amen jest tak, wypowiedzianym Woli mojego Ojca, nie waszej woli, nie tak, jak wy tego chcecie, ale tak, jak mój Ojciec i Ja chcemy, i w sposób, w jaki On wybrał przeze Mnie.

Ja jestem Życiem, Drogą, która prowadzi do Niego, mojego Ojca, waszego Ojca z Nieba. Wy jesteście moim Kościołem, Ja jestem Ciałem mistycznym mojego Kościoła. Jesteście we Mnie, jestem w moim Ojcu. Stanowimy jedno. Nikt nie może iść do Ojca, jeśli nie przejdzie przeze Mnie. Jestem Ofiarowaniem Życia. Jestem Tym, który wiedzie do mojego Ojca z Nieba.

Moje kochane maleństwa, którym zaofiarowałem przyjście do Mnie. To Ja jestem Chlebem Życia, który się wam daje. Wasze życie jest żywe, jeśli wy dajecie się Mnie. Tylko Ja mogę dostarczyć wam tego życia duchowego, które wiedzie do waszego szczęścia, szczęścia, które nigdy się nie skończy. Jestem jedynym, który może was poprowadzić do tego szczęśliwego życia. Wasze życie będzie wieczne.

Nie sądźcie, iż nie wiem, że wybieracie życie w materializmie, który jest tak cenny dla większości z was. Och, moje ukochane dzieci, wasz czas na ziemi jest czasem tak krótkim! Porównajcie swoje życie do kropli wody na asfalcie. Jak szybko wysycha na słońcu! Tyle właśnie trwa wasz czas na ziemi. Jaki on jest krótki ten wasz czas!

Moje dzieci, pomyślcie. Życie bez końca, w Raju, jest takie dobre. Jest wieczne! Kocham was, moje ukochane dzieci. Chcę was ze Mną w Raju. Ten Raj jest waszym miejscem. W nim przygotowałem wam mieszkanie stosownie do waszego wyboru. To jest wasz wybór, moje dzieci, nie mój. To do was samych należy wybrać, jakie będzie to wasze mieszkanie. Rozległe będzie to mieszkanie w [waszym] oddaniu się. Miłość jest waszą pociechą, wasze szczęście – rozkoszą, a to mieszkanie jest waszym miejscem w wieczności. Przyjdźcie, moje dzieci, to mieszkanie jest dla was. Proszę was, uświadomcie to sobie. Kocham was.

Umiłowana córko moich ofiar, ofiaruj Mi wszystko, wszystko, co jest twoje, siebie samą, moja córko, całą siebie. Kocham cię, chcę cię, ciebie, która wypowiedziałaś swoje tak miłości. Przeżegnaj się, słodyczy moich ofiar.
Amen.

55 – 31 marca 2001    Jezus

Moje małe kawałki sznurka są dla was.

Córko moich boleści, jestem tak szczęśliwy, że oddajesz się z taką uległością. Wszystko w tobie jest tak proste. Jesteś tym, czym Ja, twój ukochany Jezus chcę, byś była: całkowitym oddaniem się Woli Bożej. Nie obawiaj się dzisiejszego dnia. To jest dzień oddania27 siebie Woli Bożej.

Idź, przyprowadź tu swoją wnuczkę, jesteś jej babcią. Moja Obecność w tobie, miła moich ran, będzie dobroczynna dla niej. Jak wielka jest moja radość, gdy widzę malutkie dzieci przywiązane do swoich babć i dziadków. Jestem Jezusem pełnym miłości do tych maleństw, które pielęgnuję na swoim Sercu. One bardzo potrzebują tego, by widzieć dorosłych przepełnionych miłością do ich małego Jezusa miłości.

Jestem Tym, który jest w nich. Kocham je tak mocno, że gdyby one trzymały Mnie w swoich rączkach, to ich oddech uniósłby Mnie w powietrze jak bańkę mydlaną. Moja miłość jest jak mała zabawka z atłasu i sznurków. Trzeba, żeby Mnie odszukały w tym kłębowisku koronek, gdzie schowałem się pośród ich prezentów. Tak, jestem małym Sercem wewnątrz ich małego serduszka. To Ja sprawiam, że one się śmieją, że śpiewają piosenki o miłości. Jestem ich małym ukochanym przyjacielem, przyjacielem tylko dla nich. Należę do małego skarbu, który jest w nich.

Niech te małe ukochane skarby dobrze, dobrze się Mną zajmą. Ja, w zamian za to, zajmę się ich miłością, która jest w nich. Kochajcie je, Ja je kocham bardzo mocno. To „bardzo mocno” jest tak wielkie, że Niebo jest całkiem małe w porównaniu do mojej miłości, jaką do nich mam. Wy, moje dzieci, czy zrozumieliście, że jesteście całkiem mali w moich oczach? Trzymam was na moim Sercu, tym Sercem jesteście wy, jestem Ja; jesteśmy złączeni razem.

Moja córeczko Woli Bożej, przeżegnaj się i zajmij się dobrze małymi skarbami, które są w tobie. Daj Mi je. Jestem cały twój. Ty, który czytasz, czy należysz całkowicie do Mnie? Jesteś serduszkiem, które leży na dnie pod tymi sznureczkami. Wiem, że właśnie Mi powiedziałaś: „Tak Jezu, kocham Cię, zatrzymaj mnie pośród tych sznurków na dnie mojego serca, które jest Twoim Sercem”. Twój Jezus, który cię kocha. Moja córko, idź teraz. Amen.

56 – 31 marca 2001    Twoja ukochana Mama

Bądźcie w szkole mojej Matki.

Umiłowana córko mojego Syna, Jezusa miłości, jestem twoją ukochaną Mamą. W moim Bogu złożyłam całą moją świętą Wolę.

Zaledwie zostałam poczęta w łonie mojej matki, Stwórca odwiedził Mnie, On, mój Bóg, Wszechmogący. Nie poczekał na moje narodziny, by obdarować Mnie łaskami, dzięki którym wzrosłabym w miłości do mojego Syna, Jego własnego Syna. On dał Mi tyle łask, że w łonie mojej mamy, świętej Anny, rosłam w mądrości, w łaskach, w pokorze. Wszystkie te łaski uczyniły ze Mnie Córkę Woli Bożej.

Widziałam jak dokonywał się wzrost całkowitego oddania się Woli Bożej mojej małej osoby. Wszystko we Mnie było oddaniem Siebie w tejże Woli Bożej. Byłam tak szczęśliwa, ofiarując moją skromną osobę. Moje życie na ziemi było dla Woli Bożej wielką radością. Całą Sobą starałam się przypodobać jedynie Bogu, mojemu Stwórcy. Ofiarowywałam Siebie bez przerwy.

Byłam świadoma, że od moich najmłodszych lat będę musiała opuścić moją mamę, by ofiarować się tylko i wyłącznie Bogu. Dzięki łaskom uświadomiłam sobie, że moja osoba należała tylko i wyłącznie do Boga. Moja słodka mamusia czekała na tę chwilę, kiedy będę musiała odejść, by wypełnić jej obietnicę, daną swojemu Stworzycielowi, Bogu Wszechmogącemu. Byłam tak młoda, miałam zaledwie trzy lata. Z ukłuciem w sercu rozpoczęła ona przygotowywanie Mnie do tej rozłąki.

Jak wielka była moja radość z pójścia do tej szkoły. Moje małe serduszko było jednak tak smutne z powodu mojej mamusi. Uśmiechem, w zawierzeniu, wyrażałam więc moją zgodę mateńce, która płakała rzewnymi łzami. Ojciec niebieski wlał w moją mamę łaski zawierzenia Woli Bożej, i nie wiedząc sama dlaczego, ona odczuwała ten pokój. Ja, która byłam w Bogu, otrzymywałam łaski oddania, których to dobroczynne działanie odczuwała moja matka. Wszystko wokół Mnie było oddaniem się.

Kiedy przybyłam do tej szkoły, lub raczej tego klasztoru28, przełożeni dobrze się Mną zajęli. Nie myśl, moja słodka córeczko, że nie byłam faworyzowana spośród moich koleżanek. Byłam dzieckiem tak posłusznym wobec moich przełożonych, że to powodowało zazdrość u koleżanek z klasy. Oddając się Woli Bożej przyjmowałam ich naśmiewanie się.

Prosiłam Boga, żeby Mi pomógł stać się ich godną. Z niezwykłym oddaniem ofiarowywałam Siebie, by zadośćuczynić za cierpienia, jakie im sprawiałam – Ja, Mama Miłości. Nie mogłam być przyczyną ich zmartwień wobec naszego Boga Miłości. Moje koleżanki z klasy, które widziały, że zgadzam się na wszystko, zaczęły patrzeć na Mnie przyjaźnie. Byłam zachwycona widząc ich oddanie się Miłości. Byłam tak szczęśliwa widząc, że są takie, iż za każdym odruchem przyjaźni dokonywałam aktu oddania się Stwórcy.

Mój Tata z Nieba objawiał Mi się za pośrednictwem aniołów, które wyrażały swe hołdy dla mojej małej osóbki. Uczyłam się też od nich lekcji na temat Woli Bożej. Byłam bardzo dobrze wychowana. Osoby wokół Mnie to były te, które mój Stwórca zaplanował, one wszystkie były wsłuchane w Niego.

Widzisz, moja córko, jak bardzo lubię, Ja, pouczać cię o tym, czym jest Wola Boża. Moja umiłowana córko Woli Bożej, bądź moją uczennicą w tych trudnych chwilach, które są ci niezbędne, abyś mogła być godna ran mojego Syna Jezusa.

Nie obawiaj się pokazania tego orędzia Ojcu C. W takich chwilach otrzymuje on od Woli Bożej łaski, dzięki którym przyswaja te zapiski pochodzące z Nieba. Nie martw się o chwilę, czy miejsce, kiedy i gdzie to nastąpi. Jesteś zaproszona, by się Nam ofiarować. Moja kochana, nie bądź zbyt lekkomyślna. Idź i bądź moją małą uczennicą. Kocham cię. Przeżegnaj się, moje śliczne dziecko Woli Bożej.

* * * * * * *
Jestem Najświętszą Dziewicą od Eucharystii, w której wszystko jest dla mojego Syna Jezusa. Ten czas jest niezbędny dla Jego Dzieła. Jego Dzieło wypełnia się na całym świecie. Ten świat jest w niebezpieczeństwie. On nie może pozwolić, by [świat] się sam zniszczył. Do Niego wszystko należy. Ten świat należy do mojego Syna, do Niego samego. Jestem Jego Mamą. Mam misję z miłości do Niego i do was, moje drogie dzieci, przyjść i poinformować was, że wszystko jest gotowe do waszego nowego życia.

Ta ziemia doświadczy zmian klimatycznych do tego stopnia, że będziecie zachwyceni, moje dzieci. Wróg mój szuka was, chce was zniszczyć. Przez Wolę Bożą, składam w was łaski, które dają wam radość, mimo dziejących się wydarzeń. Mój Syn jest w was, jest waszą radością.

Ja, która jestem Matką Miłości, jestem waszym jedynym schronieniem. To Ja wiem, co jest dla was lepsze. Nie starajcie się czynić waszej własnej woli, to Ja was poprowadzę do mojego Syna. Jestem Matką Eucharystii, która umie czynić Wolę Bożą.

Nie bój się, moja córko, te dziwne słowa, których używam29 są po to, by was lepiej ochronić przed tym, który chce wam uczynić jakieś zło. Kocham cię. Kochaj twoją Mamę z Nieba. Wszystko jest przygotowane dla was. Wkrótce powrócę, moja kojąca rano mojego Syna, którego kocham bardziej niż moje własne życie. Idź teraz, ofiaruj się całkowicie Woli Bożej. Przeżegnaj się, kocham cię.

57 – 1 kwietnia 2001    Ukochany Jezus

Na co czekacie? Przyjdźcie do Mnie.

Łagodny płomieniu mojego Serca, palisz się z miłości do twojego ukochanego Jezusa. Ja palę się w tobie. Jesteś moim płomieniem miłości, który Ja osobiście zapaliłem.

Wy jesteście płomieniem, który świeci w ciemnościach waszego własnego życia. Moje dzieci, ta coraz gęstsza ciemność nie przestaje okrywać tych, którzy odmawiają mojego światła. Jestem Światłością świata, tego świata będącego w niebezpieczeństwie.

Moje dzieci, skarby moje, jestem w drodze do was, przyjdę już niedługo, naprawdę niedługo. Wiem, że niektórzy z was mają nadzieję, że to będzie jakieś wielkie wydarzenie. Moje małe drogie dzieci, czy nie byłoby to normalne, żebyście się przygotowali na przyjście tego wydarzenia, które nastąpi w bardzo krótkim czasie? Czy was to jednak w ogóle obchodzi?

Dałem ostrzeżenia przez moich proroków, a wy ich nie słuchacie. Czyż chcielibyście jeszcze więcej, tak? A co uczynicie z tym, co wam dałem? Zastosujecie je w praktyce, czy też będziecie czekać na to, by zobaczyć, jak się potoczą wydarzenia w waszym świecie? To jest żałosne patrzeć na was, jak nic nie robicie.

Większość z was jest o krok, by odseparować się od swojego bliźniego30. Potępiacie go i nie wiecie już, co wymyślić, by mu uczynić coś złego. I wy chcecie, żebym przyszedł? Och, moje dzieci, czyż nie wiecie, że to, czego powinniście się najbardziej bać, to sądu, jaki wy wydacie na samych siebie? To wy sami, moje dzieci, będziecie siebie sądzić.

Umieszczę w was światłość. Ona ukaże wam wasze wnętrze. Zobaczycie siebie takimi, jakimi jesteście. Czy będziecie w stanie patrzeć na siebie, nie niszcząc siebie samych? Moje dzieci, gdybyście znali całe zło, jakie odczujecie w was samych, poszlibyście się gdzieś ukryć, nie chcąc przypomnieć sobie skąd pochodzicie. Będzie to jednak niemożliwe, żeby nie mieć tej świadomości siebie.

Ja znam wasze wnętrze. To dlatego, moje kochane dzieci, z powodu moich błagań i tych, mojej Matki, opóźniam wydarzenia, które są już u waszych drzwi. Ojciec z Nieba nie może już dłużej słuchać waszych narzekań, podczas gdy wy nic nie robicie, by się przygotować. Moja Matka i Ja, nie będziemy już mogli więcej zatrzymać tego, co nadchodzi. To, co nadchodzi, już się rozpoczęło.

Niektórzy z was, moi kapłani, mówicie, że wszystko jest piękne [tak, jak] w najlepszym ze światów. Zatykacie wasze uszy swoimi pięknymi słowami pociechy i zasłaniacie wasze oczy, nie chcąc zobaczyć moich znaków. Zobaczycie, że wszystko już jest na swoim miejscu i że nie będziecie mogli zatrzymać tego, co Ja, wasz Jezus, właśnie czynię, by ratować moje dzieci.

Powierzyłem wam zadanie, byście ich przyprowadzili do Mnie, a wy Mnie nie słuchacie. A co Mi odpowiecie, kiedy zadam wam pytanie: „Ty, mój drogi synu, w którym umieściłem wszystkie moje dobra, czego dokonałeś, by Mi się podobać? Czy słuchałeś moich dzieci, które ci posłałem, by cię uprzedzić, iż przychodzę po to, co Mi się należy?

Och, drodzy synowie umiłowani, nie wiedzieliście, że ogłosiłem moje przyjście poprzez moje słowa? Dałem wam pisma, byście byli oświeceni co do mojego przyjścia, ale wy je zignorowaliście. A więc Ja też was zignoruję. Jednakże dzieci światłości nie poprzestają na modlitwie za was, moi synowie. Błagają Mnie o specjalne łaski dla was, o światło, które rozświetli wasze ciemności.

Moje ukochane dzieci, [was], którzy modlicie się za moich synów, którzy nie chcą wierzyć w moje znaki – kocham was. Przeze Mnie i dla was, jesteście Mną, a Ja wami. Jestem i będę waszą Światłością, Drogą, która zawiedzie was do mojego Ojca w Niebie. Och, moje kochane dzieci, jak Ja was kocham! Błagam was, żebyście uważnie przeczytali te słowa. To są słowa [pełne] miłości. Ta moja miłość jest dla was.

Ja, Jezus z Nazaretu, Nazarejczyk, jestem Królem, Synem Boga Żywego, Tego, który przychodzi, by ustanowić Królestwo mojego Ojca na waszej ziemi, mojej ziemi! Zobaczycie, jestem Prawdą. Córko mojego płomienia miłości, kocham cię. Kochaj Mnie za tych, którzy Mnie nie kochają. Przeżegnaj się moja umiłowana. Amen.

58 – 2 kwietnia 2001    Ukochany Jezus

Kochajcie siebie, moje dzieci.

Do wszystkich moich umiłowanych:

Minęło ponad dwa tysiące lat, jak ofiarowałem Siebie na ofiarę całopalną, by was uratować od nieuniknionej śmierci. Ofiarowałem się mojemu Ojcu, abyście wy, moje kochane dzieci, mieli w sobie wewnętrzne życie. A z wami, co się dzieje? Ja, który was kocham, czekam, żebyście przyszli do Mnie w moim własnym Życiu, które jest w was. Jesteście w trakcie zatracenia się i Ja płaczę nad wami.

Moje kochane dzieci, czego wam potrzeba, by odkryć Miłość, która się w was porusza? Czyż nie trzeba, byście się zatrzymali, aby uświadomić sobie, że jesteście w trakcie powolnego dogorywania? Jesteście istotami bardzo niegodnymi samych siebie. Dlaczego wy nie kochacie samych siebie, moje dzieci? Ci, którzy kochają siebie, życzą dla siebie dobra, a nie okrucieństwa. Och, moje kochane dzieci, jacy wy jesteście surowi dla siebie samych.

Jakże się powtarzam! Czy wy Mnie będziecie słuchać? Skarżę się, to prawda, ale [robię to] dla was, a nie dla Mnie. Cierpię dla was. Nie będę mógł tego czynić nieskończenie. Nadejdzie taki czas, kiedy wszystko dobiegnie końca i wszystko zacznie się od nowa dla tych, którzy się kochają. Przybędą ze swoimi dziełami, których dokonali z miłością.

Nie czekajcie, moje dzieci, aż wszystko się wokół was zawali. Możecie upaść wraz z tymi, którzy Mnie nienawidzą. Ja, który kocham was bardziej niż moje własne Życie, chcę was mieć ze Mną, waszym czułym Ukochanym. Mam w was upodobanie. Czy wy macie we Mnie upodobanie?

Moje kochane dzieci, kiedy Wydarzenie nastąpi31, to co wy zrobicie? Wszystko wokół was będzie w ciemnościach. Wasza cała istota będzie w konfuzji nie wiedząc gdzie się podziać. Moje dzieci, wszystko w was będzie zdawało się wam ciemnością. Gdzie byście nie szukali wyjścia, nie będzie go, ponieważ jedynie Ja będę waszym światłem. Ja, Jezus, będę w was, zobaczycie Mnie. Nie będzie takiego miejsca, gdzie by Mnie nie było. Wszystko, co was stanowi, znajdzie się w mojej Obecności. Jestem wszechobecny. Jestem w was. Kim byście nie byli, gdzie byście się nie znajdowali w świecie, Ja tam będę.

Lecz, moi biedni ukochani, czy wiecie, co będzie waszym udręczeniem? Jestem tak zmartwiony z waszego powodu, Ja, który znam wasze wewnętrzne utrapienie. Moje kochane dzieci, ulżę wam, jeśli Mi się oddacie. Nie bójcie się, przyjdźcie schronić się we Mnie. Jestem jedyną ochroną od waszej udręki. Tylko Ja mogę was ochronić od zła, które sobie wyrządzacie. Ja sam wiem, jak wielkie jest wasze nieszczęście oddalenia się od przykazań mojego Ojca.

Kochajcie się wzajemnie” podobne jest do największego przykazania waszego Taty z Nieba. To dla waszego dobra, a nie dla waszego zła, to przykazanie zostało wam podyktowane. Można było uniknąć wojen, konfliktów małżeńskich, konfliktów między rodzicami i dziećmi.

Moje ukochane dzieci, kocham was. Kochajcie Tego, który was kocha bardziej niż swoje własne Życie. Moje Życie to jest to, które się za was oddało. W chwili mojej śmierci, niosłem na Sobie wszystkie cierpienia waszych grzechów. Przyjdźcie zanurzyć się we Mnie, to Ja was podtrzymuję. Zobaczycie, że zło zniknie w was. Czy nie chcecie, żeby wam było dobrze, moje dzieci? Dajcie Miłości wasze przyzwolenie.

Moje kochane dzieci, kocham was, kochajcie Miłość. Do zobaczenia wkrótce, moje kochane dzieci. Wkrótce jest blisko. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kocham cię, Ja, twój Jezus miłości. Amen.

59 – 5 kwietnia 2001    Jezus

Bądźcie w miłosnej ekstazie wobec Mnie.

Umiłowana mojego Serca, cierpiąc z powodu dzieci, które Mnie nie kochają, cierpię, że są daleko ode Mnie. Ten czas Męki przypomina Mi moje udręki z Getsemani. Byłem sam, bez żadnej pomocy, by znieść moje cierpienia wewnętrzne. One były większe od tych, które umęczyły moje Ciało. Te ostatnie naznaczyły jedynie moje święte Ciało, tamte – wewnętrzne – wyryłem je w Sobie.

Moje dzieci! One były spowodowane ogromną obojętnością ze strony moich synów i córek, którzy szydzą z mojej miłości do nich. Oni nie chcą mojej miłości. Widziałem ich w mojej Boskości wzroku32, jak pozwolili się wziąć Szatanowi, który doprowadził ich do zniewolenia przez zło, i tak tracili swoje życie wieczne. Moja ofiara nie uratowała ich, gdyż oni odrzucili moją miłość. Tyle cierpień dla nich, kiedy pozwalają się zagarnąć Szatanowi! Biedne dzieci, co wy robicie, Ja was tak kocham! Popatrzcie na moją miłość do was: ona nieustannie cierpi, by was uratować.

Moje dzieci, czy wy o tym nie wiecie? Kiedy się kocha, to jest takie trudne wiedzieć, że się jest ignorowanym! To jest takie trudne kochać bez wzajemności! Moje dzieci, ofiarowałem się mojemu Ojcu za was, którzy nie potraficie kochać. Wkrótce pokażę wam całą moja miłość, którą do was żywiłem.

Wy odczujecie sami to cierpienie, przez które przeszedłem, że nie byłem przez was kochany. Nie to, żebym Ja chciał wam sprawić cierpienie, to wy, moje dzieci, chcecie, żeby tak było. Nie trzeba, moje dzieci, żebyście ignorowali to, co Ja dla was zniosłem. Jedynie wy sami możecie zmniejszyć intensywność tego, kochając Mnie. Powiedzcie tak Miłości.

Moje dzieci, Ja, wasz kochający Jezus, dam wam w zamian miłość. Ogarnie was taki pokój, że będziecie w ekstazie miłości do Mnie, będziecie szczęśliwi. Moje dzieci, jakie to będzie dla was dobre!

Wy jesteście moimi umiłowanymi, w których umieściłem całą moją miłość. Kochajcie Tego, który was kocha. Idź teraz, moja córko, kocham cię. Przeżegnaj się. Amen.

60 – 9 kwietnia 2001    Ukochany Jezus

Te zapiski są dla was, nie dla waszych szuflad.

Moja najczulsza dziecino, którą kocham! Cierpię na widok tylu zaniedbań wobec uroczystości Wielkanocnej. Moje Zmartwychwstanie, dzieci moje, jest waszym ratunkiem. Czyż wy nie widzicie, że wasze błędy prowadzą was do chaosu, który już wkrótce pojawi się u progu waszych drzwi?

Wy nie pozwalacie, bym wszedł w was, moje dzieci. Wielu nie idzie do konfesjonału, by zobaczyć się z kapłanem, inni nie znają nawet znaczenia tego, czym jest Zmartwychwstanie. Umieram w was. Kocham was. Tak bardzo pragnę miłości od was. Moje dzieci, wszystko jest bez wyjścia, jeśli nie włączycie nie w wasze życie!

Ja, Jezus, jestem Istotą, która wam wszystko dała. Moje dzieci, czytajcie te teksty, one są dla was. Ja nie mówię po to, by być włożonym do szuflady! Chcę wyryć moje słowa miłości w waszych sercach, tych sercach, które utraciły wszelkie poczucie słowa miłość. Miłość jest zawierzeniem Miłości. Wy jesteście moimi ukochanymi, którzy należą do Mnie. Kochajcie siebie, moje dzieci, to jest takie ważne.

Bądźcie uczynni jeden wobec drugiego. Umieram w was, kiedy wy głosicie, że chcecie żyć, jak wam się podoba. I jeśli sprawy mają się źle, wasze lub waszego bliźniego, to mówicie, że nie musicie się przejmować, że takie jest życie i że wszystko pójdzie lepiej następnego dnia.

Moje kochane dzieci, skazujecie się na samotne pływanie po wzburzonym morzu, mając do dyspozycji tylko swoje własne środki, by wypłynąć na pełne morze. Jesteście jak jacyś bezrozumni, którzy wybierają się na pustynię bez manierki pełnej wody. Jesteście w trakcie powolnego dogorywania. Cierpicie. Wasze zmartwienia są tak wielkie, że wszystko wydaje się wam nie do pokonania. Ja i tylko Ja, moje miłości, poprowadzę was. Tak, moje dzieci, jesteście istotami stworzonymi przez Miłość. To jest wasz obowiązek, by uznać siebie miłością.

Ja jestem busolą, która kieruje wami na wzburzonym morzu. Skieruję was na spokojne wody. Jestem źródłem wody, która zaspokoi wasze pragnienie tak, byście już nigdy więcej nie byli na wyschniętej pustyni, gdzie nic nie rośnie. Jestem polem, gdzie wszystko rośnie. Trawa jest na nim wysoka. Jestem drzewem życia. Moich owoców jest tam w obfitości! Czekam tam na was.

Moje ukochane dzieci, nie czekajcie już dłużej. Wy sami trzymacie w waszych rękach wasze szczęście, które nigdy nie przestanie kwitnąć, gdzie wszystko będzie piękne i jasne, gdzie wszystko będzie lśniło pięknem. Nie martwcie się już więcej tym, czym będzie wasza przyszłość. Ja, wasz Jezus miłości, przewidziałem wszystko dla was. Jestem waszą Światłością, waszym Dobrem. Idźcie za Mną. Ja jestem w was, tak blisko was! Tęsknię miłośnie za wami. Moje dzieci, czekam na was. Amen.

61 – 11 kwietnia 2001    Jezus-Miłość

Słabość Piotra: nasze słabości.

Moje drogie dziecko, czy chcesz, żebym ci powiedział o Ostatniej Wieczerzy? W wieczór poprzedzający, moi uczniowie i Ja, zebraliśmy się, by dokonać ostatnich przygotowań do wieczoru, który miał się odbyć. Ten dzień miał być pamiętny. Wszystko miało być święte, Boskie. A oto moi apostołowie, zebrani wokół Mnie, opuścili miejsce, gdzie chodziło się po żywność potrzebną do przygotowania święta. Każdy miał coś do przygotowania.

Moja głowa Kościoła [św. Piotr] był bardzo przejęty znalezieniem miejsca, które mu wskazałem. Wszystko odbyło się tak, jak przepowiedziałem. Nic nie zostało pominięte, by dobrze przygotować tę chwilę. Moje dzieci, czy wy przypominacie sobie Ostatnią Wieczerzę? W ciągu krótkiego czasu wszystko było gotowe. Czuwałem nad tym, żeby wszystko odbyło się tak, jak mój Ojciec niebieski przewidział w Pismach.

Nadeszła chwila, której się obawiałem, w której Szatan miał zawładnąć duchem mojego świętego wikariusza. Zasmucił się z tego powodu. Nie pojął przebiegłości złego ducha, który zawładnął jego myślami w świecie, gdzie wszystko należy do niego. Piotr był taki kruchy! Modliłem się za niego. Poruszony chęcią pochwalenia się wiernością oświadczył, że Mnie nigdy nie opuści. Próbując nie zranić go zbytnio, powiedziałem mu, że zaprze się Mnie trzy razy i to zanim kogut zapieje. Modliłem się za Piotra, aby otrzymał łaski żalu i nie popadł w przygnębienie.

Moje dzieci! Wy, którzy czytacie ten opis, nawróćcie się na modlitwę. Modlitwa jest darem siebie, pozwalającym otrzymać ode Mnie – który jestem z Ojcem i Duchem Świętym – łaski umacniające was w chwilach zniechęcenia.

Ileż z moich dzieci doświadcza ataków pochodzących od demona! On sprawia, że myślicie, iż jesteście w depresji, niezdolni uporać się z waszymi trudnościami. Moje dzieci, zamiast przyjść do Mnie, idziecie po poradę do specjalistów, którzy też są w niebezpieczeństwie. Oni nie dostrzegają tego, że sami są ofiarami fałszywych idei. Oddalili się od mojej miłości, która chroniła ich od negatywnych myśli.

Wszelka negatywna myśl, moje dzieci, nie pochodzi od Miłości. Czy nie wiecie, że wszystko, co jest od Nas, jest łagodne, dobre, bez lęku, bez wrogich uczuć? Ci specjaliści, to są dzieci, które straciły wiarę w moc mojej miłości. Tylko Ja mogę wam pomóc, a nie ich wiedza pochodząca z ich książek.

Moje dzieci, tak, jak podtrzymałem Piotra, podtrzymam was. Do was należy poprosić o pomoc. Pokażę wam, że jestem obecny w was tak, jak byłem dla mojego Piotra. Bądźcie czujni. Szatan jest obecny w waszym świecie. Króluje w nim jako pan pokus, by was doprowadzić do upadku, tak jak to zrobił z moim świętym wikariuszem.

Moje dziecko, czy widzisz potrzebę modlitwy, by nie ulec pokusie? Ciało jest tak słabe i Szatan to wykorzystuje! Nie bój się tego, co się tobie wydarzy. Wszystko było dla ciebie przepowiedziane zanim w ogóle byłaś. Niebo, moja córko, wybrało ciebie, byś pomogła mojej sprawie wśród twoich braci i sióstr. Moje rany, które ukażą się w tobie od jutra, przysporzą ci cierpień, które zakończą się dopiero po mojej Męce.

Nie obawiaj się modlić za siebie. Proś, żeby inni modlili się z tobą. Będziesz mogła poprosić o pomoc, tak, jak Ja byłem otoczony uczniami. Nie bądź zaskoczona tą chwilą, której chciałem dla ciebie. Ty należysz do Mnie. Ty jesteś moja, Ja jestem twój. Tworzymy jedno ciało, moje Ciało. Ty jesteś moimi członkami, stanowisz część mojego świętego Kościoła.

Kocham cię, kojąca rano moich ran. Ażeby dobrze zrozumieć ten tekst, dokonaj aktów miłości dla twojego Jezusa. Kochaj Go, Jego, który kocha cię bez granic. Idź, teraz nadeszła godzina adorowania Mnie. Przeżegnaj się. Amen.

62 – 11 kwietnia 2001    Ukochany Jezus

Unikacie Mszy świętej? Och, moje dzieci!

Umiłowana córko moich świętych ran! Nadchodzi godzina, kiedy Mnie ubiczują. Moje Ciało będzie zdeformowane przez wasze grzechy. Zobaczycie jedną krwawiącą ranę, moje dzieci, które kocham. Nie martwcie się, jestem Barankiem, który daje się zabić na ofiarę, nie czekając na nic w zamian. Wam nie zostanie odjęte nic – zbytnio was kocham, żeby to się stało.

Wy, moi kochani, którzy uginacie się pod ciężarem waszych prac, macie trudność, by zatrzymać się w niedzielę, dzień wybrany przez mojego Ojca na dzień odpoczynku.

Co wy robicie z niedzielą, którą wam dałem, byście przyszli do kościoła? Żalicie się, że jesteście wycieńczeni pracą, a tymczasem nie słuchacie waszego zmęczonego ciała: chodzicie na zakupy, traktujecie ten dzień jako uzupełnienie waszego tygodnia, pracując przy domu czy samochodzie.

Och, moje dzieci! Co mam uczynić, byście zrozumieli, że ten dzień jest dniem łask [dany wam] po to, byście odnowili w pełni wasze duchowe siły, aby móc dojść do życia wiecznego? Przypomnijcie sobie tę kroplę wody na asfalcie i jak ona szybko wyparowuje pod wpływem promieni słonecznych! Moje dzieci, to jest wasze własne życie, to życie, które żyjecie tu, na ziemi.

Zadbajcie o siebie, moi ukochani. Błagam was, żebyście przyjrzeli się waszej postawie co do niedzieli ustanowionej przez prawo Boże, mojego Ojca niebieskiego. On pracował sześć dni. Siódmy dzień uczynił dla odpoczynku. Tym dniem jest niedziela, dzień Pański.

Jakże bym chciał, żebyście zrozumieli ważność tego dnia! Ten dzień jest święty. Szanujcie go, myśląc o waszej przyszłości w Niebie. Proszę was o to, Ja, wasz ukochany Jezus, który dałem się ubiczować z miłości do was, a wy zaniedbujecie szanowanie tego dnia. Moi umiłowani, jak Ja was kocham! A teraz idź. Przeżegnaj się. Amen.

63 – 12 kwietnia 2001    Jezus

Jestem w trakcie przechodzenia przez wasze ciemności.

Moja umiłowana córko, którą kocham bardziej niż Siebie samego. Dni mojej Męki, które nadchodzą, wydadzą ci się jakby dniami oczyszczenia. Wiele z moich dzieci otrzyma tyle światła, że uczynią postęp w mojej miłości!

Jestem jedynym Bogiem, który JEST. Jestem źródłem szczęścia. Jestem Zbawicielem świata. Ten świat, który Mnie ignoruje, pozna moją potęgę. Właśnie przechodzę przez wasze ciemności, mając ze sobą miłość jako oręż. Ten oręż jest w was, jest nim moja Miłość. Wszystko w was będzie przemienione. Będziecie mieli w sobie moją moc miłości. Ona ukaże niedowierzającym dzieciom, że żyję w każdym z nich.

Jestem Bogiem żywym. Poruszam się w każdym z was, moje dzieci. Bóg Ojciec jest Potęgą. Bóg Ojciec jest we Mnie, Ja w Nim. On jest Miłością. Wszystko, co ode Mnie, jest Nim. Jego miłość jest we Mnie. Kto Mnie ignoruje, ignoruje mojego Ojca. Jestem Światłością świata.

Was, moje dzieci, dla których jestem Światłością, proszę, byście dobrze zrozumieli te pisma, które pochodzą wyłącznie ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Czy postąpicie tak, jak ci uczeni w Piśmie, którzy skazali Mnie – będzie wkrótce – 2000 lat temu? Jestem waszym Jezusem, który za was umarł.

Moje dzieci! Wy, którzy stronicie od tych tekstów, co jeszcze wymyślicie, by zignorować słowa, które przesyłam wam za pośrednictwem tego dziecka? Ona jest niczym innym, jak prostym, zewnętrznym okryciem wypełnionym miłością do swojego czułego Jezusa-Miłości. Czy ją potępicie, tak, jak uczyniono to z moimi świętymi apostołami, moimi prorokami?

Poszukujecie prawd, przez które wpadacie w pychę. Napełniliście się sobą. Ja jestem Tym, którego poszukujecie, czytając te teksty. Jestem Jezusem z Nazaretu. Nie wątpcie, pochylcie się nisko przed waszym Bogiem, Synem Boga, który stał się człowiekiem. Kocham was bardziej, niż wy Mnie kochacie.

Co zrobicie teraz, kiedy umieściłem w was światło? Zgasicie je waszymi wątpliwościami? Nie odrzucajcie słów zapisanych na tych kartkach, one was nakarmią. Czyż nie jestem żywym Pokarmem? Módlcie się do Mnie, a zostaną wam udzielone łaski. Nie módlcie się inaczej, jak tylko w zawierzeniu Woli Bożej. Tylko Ja znam wasze modlitwy, one są skierowane do Mnie.

Jestem Prawdą. Jestem Światłem, które oświeca wasze serca. Pozwólcie Mi się pouczyć. Wam, którzy Mnie nie znacie, gdyż nie było dzieci światłości, żeby was pouczyć o mojej Obecności w was, oświadczam, że jestem Jezusem, który żyje w was. Jestem obecny w was i w każdym z waszych braci i sióstr. Kocham was, moje dzieci. Słuchajcie wewnątrz waszej istoty głosu, tego, który wam wyznaje swoją miłość.

Moje dzieci, przeżegnajcie się. Błogosławię was w Imię Ojca z Nieba, w Imię moje, Jezusa miłości, w Imię Parakleta, mojego Ducha Świętego oraz w Imię mojej najukochańszej Matki, waszej Matki, Maryi, źródła życia eucharystycznego – Ja, który ukształtowałem się w mojej świętej Mamie. Jezus, który was kocha mimo waszych zaniedbań wobec Miłości. Kocham was, moje dzieci. Przeżegnaj się. Amen.

64 – 14 kwietnia 2001    Jezus

Zło zajmuje czołowe miejsce.

Umiłowana córko mojej radości! Ten świat poszukuje przyjemności! Nie może pojąć świata czystego. Ten świat jest pod wpływem mojego wroga. Ja, Bóg, Syn Ojca Przedwiecznego, u którego wszystko jest bielą, u którego zło nie istnieje, jestem Światłością świata. Oświecę ten świat, bo duch zła ogarnął ziemię, by wypełnić ją swymi błędami. Ten świat zna panowanie Zła, jest pod jego wpływem.

Moje dzieci, jesteście na łasce Złego. On jest tak podły. Moje dzieci! Wy, którzy pozwalacie mu w sobie działać, nie szanujecie ciała, które wam dałem, jesteście ofiarami jego wpływów. Powiedzcie nie gwałtowi, pożądliwości, skandalom. Zobaczycie, że wasze życie pozna dobro. Odnajdziecie je w sobie i nie będziecie mogli nikomu źle życzyć.

Świat kinematografii doznał zmiany w tematyce wyświetlanych filmów. Nie ma już kontroli. To Szatan dominuje nad nim prawie całkowicie. Moje dzieci, świat kinematografii jest światem Szatana. On przepełnił go swoją nienawiścią, perwersją, by kino stało się atrakcyjne poprzez obrazy na ekranie, gdzie on zajmuje czołowe miejsce. Obudźcie się, wy, którzy kochacie dobro, wy, którzy brzydzicie się kłamstwem! Pozwalacie mieszkać w sobie Zdrajcy, który wam źle życzy. Nie pozwólcie, żeby zobaczył, iż popadliście w jego dominację. Oprzyjcie się mu, on czuje obrzydzenie, gdy mu się stawia opór.

Moje dzieci, dajcie Mi wasze słabości, a Ja dam wam siłę niezbędną do zwalczenia złych nawyków. Moje dzieci, na co czekacie, by zareagować? Skarżycie się, że wszystko idzie źle, a wy, co robicie? Wy rozsiadacie się, by oglądać zło na ekranach waszych telewizorów.

Zacznijcie wypróżniać wasze umysły z tych obrazów, które demon wytwarza, by mieć nad wami kontrolę. Nie dajcie się zdominować przez ekrany, które są w waszych domach. Jeśli jesteście słabi, zacznijcie od modlitwy, a znajdziecie siłę, żeby wyłączyć ten ekran zła. Zyskacie tylko samo dobro. Moje dzieci, im szybciej zdacie sobie sprawę ze zła, jakie taki ekran w was wyrządza, tym szybciej znajdziecie odwagę do szukania szczęścia gdzie indziej. Czy nie uświadamiacie sobie, że w was jest miłość? Ta miłość przyniesie wam szczęście, którego wam brakuje. Weźcie się w garść. Wy sami możecie dać sobie szansę, by poznać to, co jest w was: Miłość.

Wszystko jest w was, moje dzieci. Jestem Miłością, która nie chce nic poza dobrem. Kocham was. Kochajcie Tego, który się za was oddał. Moje ukochane dzieci, czekam na was, Ja, który życzę wam jedynie dobra. Kocham was, Ja, Jezus z Nazaretu, Czysty, Sprawiedliwy, Syn Boga Żywego.

Idź, moje dziecko. Uważaj bardzo na ekran, który masz w twoim domu. Dziękuję za to, że go wyłączyłaś. Zatrzymaj Mnie w sobie, kojąca rano moich cierpień. Kocham ciebie, kochaj Mnie. Przeżegnaj się, słodyczy moja. Amen.

65 – 15 kwietnia 2001    Jezus-Miłość

Wasze dzieła pójdą za wami.

Moja umiłowana córko, jeśli moje rany ukazały się w tobie, nie oznacza to, że nie było ich tam przedtem. Byłem w tobie, moja umiłowana. Krew moja wypłynie tylko wtedy, kiedy Ja sam tego zechcę. Ja jestem Tym, który decyduje o chwili.

Ty, moje dziecko, bądź w mojej szkole miłości. Jesteś zbyt słaba z powodu utraty twojego męża. Łaski zostały ci wlane dla twojej duszy. Trzeba, żebyś wzrosła w łaskach. Jesteś moją umiłowaną córką. Kocham cię. Jakże bym chciał, żeby moje kochane dzieci były też wsłuchane we Mnie! Ileż łask otrzymaliby oni dla swoich dusz! Mają powiedzieć tylko proste tak.

Moje serce jest przepełnione miłością do was, moje dzieci. Ja, który widzę, że jesteście daleko ode Mnie, cierpię, że wykonujecie wasze zajęcia beze Mnie. Wszystkie dzieła, których dokonujecie nie przynoszą owoców, jeśli nie ma w nich Mnie. Owocami są łaski, które odżywiają waszą duszę. Dusza potrzebuje pożywienia. Tylko Ja, Jezus, mogę odżywić waszą duszę. Wszystko, co dobre pochodzi ode Mnie. Jeśli wykonujecie wasze czynności nie ofiarując Mi ich, nie gromadzicie niczego, co da wam łaski, wasze czynności będą daremne. Któregoś dnia wasz pobyt dobiegnie końca i jakie dzieła mi przedstawicie? Moje dzieci, uświadomcie sobie, że wasze dzieła będą na szali waszej wagi. Wy sami odważycie ciężar waszych dzieł.

Moje dzieci Miłości, was, których Ojciec wybrał do życia na ziemi, osądzą wasze dzieła. One składają się na wasz rozwój duchowy w waszym życiu, w którym powinno panować dobro. Nie popełniajcie błędu, czyniąc krzywdę bliźniemu. Wasz bliźni jest pierwszą osobą, która jest blisko was. Dajcie mu wasze wsparcie. Pomoc jest bardzo ważna i będzie wam to zwrócone stokrotnie.

Moje dzieci, jakie wszystko jest piękne, kiedy dajemy, nie czekając na nic w zamian! Wszystko jest w waszym zasięgu. Dlaczego szukać szczęścia, które jest w was? Wasze szczęście to uśmiech, dzień dobry, pomoc jakiejś osobie w potrzebie. Jesteście istotami miłości. Miłość jest uczuciem, które tylko i wyłącznie Ja mogę wam dać. Jestem uczyniony z miłości, jestem Miłością. Jakie wszystko jest proste! Dajcie Mi wasze tak, a Ja przemienię was w istoty wypełnione miłością, moją miłością.

Dlaczego chcecie pozostać bezczynni w martwych ciałach wypełnionych nienawiścią, przemocą, zawiścią, pożądliwością, materializmem, egoizmem? Czy wasze życie jest dla was bez znaczenia, moje dzieci? Jestem Tym, który, jeśli tego chcecie, może nadać sens waszemu martwemu życiu. Jestem Życiem. Wszystko żyje we Mnie. Ja, jestem w was. Nie pozwólcie na to, byście umarli, nie dajcie umrzeć Życiu, które jest w was.

Kocham was, moje kochane dzieci. Miłość jest bronią przeciwko śmierci. To jest tak wytrzymała broń, że nic nie może jej uśmiercić. Ta broń jest w was.

Obudźcie się, moje dzieci! Nie traćcie czasu nic nie robiąc. Któregoś dnia staniecie przede Mną. Co Mi pokażecie? Nic z tego, co zgromadziliście na ziemi, nie pójdzie w ślad za wami. To wy, moje najdroższe istoty, wy sami staniecie z tym, co zgromadziliście w was.

Miłość już jest, ona czeka na was, ona ma tylko samą miłość, aby wam ją dać. Przyjdźcie, miłość należy do was. W ten sposób wypełnicie wasze życie dziełami miłości, mojej miłości. Moje dzieci, czekam na was. Ja, Miłość, czekam na was. Kocham was. Miłość was kocha. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Amen.

66 – 16 kwietnia 2001    Jezus, twoja Miłość

Trójca, Esencja miłości.

Umiłowana córko moich świętych ran! Kocham ciebie, która powierzasz się Woli Bożej. Mój Ojciec jest Bogiem, który kocha swoje dzieci. Dał im swojego Syna, Mnie, Miłość. Miłość wypełnia nasze święte Życia, mojego Ojca i moje. Uzupełniamy się, My dwaj tworzymy Miłość, Miłość, która wzrasta, aż utworzy trzecią osobę: Ducha Świętego. Tworzymy ze Sobą JEDNO. Nie potrzebujemy nic z zewnątrz Nas. Wszystko jest w Nas. Jesteśmy JEDNO i JEDNO JEST TRZEMA.

Moje dzieci, wszystko w was jest tak skomplikowane. Najistotniejsza jest miłość, którą My wam dajemy. Miłość nie może mieć ani początku ani końca. Była i będzie przez całą wieczność. JA JESTEM. Jesteśmy Istotami miłości, gdzie wszystko naszej Całości jest scalone z naszą miłością. Nic nie może zmienić tej miłości. Nie potrzebujemy innych. Kochamy się taką miłością, że nic i nikt nie może powiększyć naszej miłości. My jesteśmy Miłością, Esencją miłości.

Miłość jest doskonałością nie mającą sobie równych, doskonałością nieskończoną. Jesteśmy w stanie doskonałym, łącznie z materią33. Jesteśmy doskonali we wszystkim. Wszystko, co Nas stanowi, nie ma sobie równych. My jesteśmy bez wady, pełni wszystkiego. Całość jest uczyniona z miłości, tylko i wyłącznie z miłości. Nie potrzebujemy myśleć, żeby sprawić przyjemność Temu drugiemu, My jesteśmy przyjemnością Tego drugiego. My, jesteśmy Nami. W naszej Trójcy jesteśmy nierozłączni. Wszystko jest wszystkim: wszystkim Miłości.

Jesteśmy Istotami, które wtapiają się jedna w drugą. Jesteśmy tak doskonali, że nic nie może Nas rozłączyć. Jesteśmy całkowici. Trójca jest kątem doskonałym, jeśli jest jakiś kąt w waszym pojęciu34.

Nie było nigdy jakiegoś punktu wyjścia. Byliśmy już od początku, a koniec nie istnieje. Wszystko jest i wszystko będzie w Nas. Jesteśmy troje w Nas, jesteśmy jednym poprzez Nas. Tworzymy jedną jednostkę. Miłość jest Nami w każdym z Nas. Całość naszych wnętrz stanowi jedno. Poprzez każdego z Nas, całość naszej Istoty tworzy jedno. Jesteśmy Trójcą całości naszych Istot. Wszystko jest w Nas, nic nie może pochodzić skądinąd jak od Nas. My jesteśmy tak piękni, tak doskonali, tak mądrzy, tak subtelni, My, Miłość! JA JESTEM, MY JESTEŚMY. Miłosierdzie jest w Nas, nie ma niczego, co pochodziłoby skądinąd.

Mój Ojciec jest Wszechmocą. Ja jestem Synem Ojca. Mój Ojciec z Nieba jest większy ode Mnie. Ja jestem w Nim, On, w swojej potędze jest we Mnie, Ja w Nim, On we Mnie. Jego wszechmoc sprawiła, że stałem się człowiekiem. Jestem człowiekiem-Bogiem. Przyszedłem na ten świat, byście poznali, kto jest Ojcem, moim Ojcem. Wszechmoc Ducha Świętego sprawiła, że narodziłem się z Dziewicy. Żadne dziecko nie powinno wątpić o miłości Ducha Świętego, który okrył moją Matkę, bym przyszedł na ten świat.

Świat poznał Syna Ojca. Nie poznał Boga-Syna w Jego Boskiej świetności, ponieważ kto zna mojego Ojca, Mnie zna. Jestem Jego Synem umiłowanym, w którym On złożył swoje upodobanie. Jestem Jego Istotą, ponieważ pochodzę od Niego.

Moje dzieci, nadchodzi dla was czas oddania się Miłości. Nie możecie wyrzekać się Miłości. Miłość jest w was. Jesteście naszymi stworzeniami. Każdy z was jest tym, czym My chcieliśmy żeby był: istotą pochodzącą z naszej miłości. Miłość jest życiem w Nas. Nie oddalajcie się od Miłości, gdyż potrzebujecie jej, by żyć w szczęściu.

Moje dzieci, czy uświadamiacie sobie, że wywodzicie się z Miłości, z Nas, Trójcy? Wy jesteście dziećmi od Nas. Ja jestem Jezusem żyjącym w was. Kochajcie Miłość, która was kocha. Jestem tak w was zakochany, moje dzieci! Bądźcie miłością i tylko miłością. Kocham was, Ja, miłujący Jezus. Przeżegnaj się, moja słodyczy. Kocham cię. Jezus, twoja Miłość. Amen.

67 – 17 kwietnia 2001    Jezus

Kochać Mnie bezwarunkowo.

Moja umiłowana córko, kocham cię. Kochaj Mnie, który tak potrzebuję, by Mnie kochano. Gdybyś wiedziała ile razy szukam tych kocham Cię wypowiedzianych z miłością, z czułością. Liczne jest grono osób, które mówią Mi kocham Cię, ale jak tylko nadchodzi jakaś próba, natychmiast chcą się Mnie zaprzeć, bo cierpienie, które przeżywają, jest wielkie. Nie jestem kochany przez dusze, które cierpią. Kiedy wszystko dobrze się układa, one mówią Mi swoje kocham Cię z naciskiem – z obawy, że ich nie słyszę. Miłość jest całkowitym zawierzeniem się, gdy los doświadcza.

Powiedz Mi, kochasz Mnie, ty, która ostatnio cierpiałaś? Wiem, że ty Mnie kochasz, nie płacz. Ty jesteś tą, która Mnie pociesza. Tak boisz się, że sprawisz Mi przykrość. Kocham cię nie dlatego, że cierpisz; kocham cię, ponieważ dajesz swoje tak Miłości. Pozwalasz się kochać, pocieszać przeze Mnie, twojego Jezusa. Pokładasz całkowitą nadzieję we Mnie, nie oczekując ode Mnie niczego. Ty jesteś zawierzeniem.

Jak Ja cię kocham, moje dziecko, za twoje powierzenie się mojej Woli! Jestem Istotą, która cię kocha, nie jakąś Istotą, która ci źle życzy. Twoje powierzenie się mojej Woli jest tak pełne poświęcenia, że doznajesz przyjemności w tym, by Mi się podobać. Umieściłem cię w Sobie, jesteś we Mnie. Głębia mojej miłości do ciebie jest tak wielka, że nie ma tam dna. Wszystko jest w tobie, jestem cały we Mnie. Nie usiłuj zmierzyć Miłości, ona nie ma limitów.

Moje dzieci, wy wszyscy jesteście miłością. Żyjecie we Mnie. Kocham was takimi, jakimi jesteście – z waszymi wadami, lecz Ja oczyszczam w was wasze braki. Wszystko staje się czyste poprzez moją Obecność w was. Oczywiście nie należy zaniedbywać spowiedzi, podstawy przebaczenia i sakramentu łask, który sprawia, że wzrastacie w mądrości i pokorze. Te łaski są uświęcające.

Jestem wami przeze Mnie. Wy, którzy jesteście we Mnie, jesteście tylko i wyłącznie przeze Mnie. Nic nie może pochodzić od was, jedynie Ja mogę dać wam wszystko. Jestem Chlebem, który karmi życie w was, jestem wodą, która obmywa wszelkie nieczystości, by przyozdobić waszą duszę. Ja, ukochany Jezus, jestem cały w was. Wszystko we Mnie jest zdrowe. Wszystko, co ode Mnie, jest czyste. Wszystko pochodzi ode Mnie, Jezusa, który was kocha. Kochajcie Tego, który jest Miłością, a staniecie się miłością. Kocham was, moje dzieci. Miłość to jest życie. Nie zapomnijcie kochać Miłości. Miłość jest w was.

Moje kochane dzieci, macie tylko powiedzieć jedno tak. Wypowiedzcie je szczerze, a staniecie się darem ofiarnym. Moje dzieci, kocham was, Ja, Jezus miłości, doskonała, miłująca Istota. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kochaj twojego Jezusa, który cię kocha. A teraz idź. Amen.

68 – 18 kwietnia 2001    Jezus

Gdzie jest wasza radość życia w Miłości?

Moja umiłowana córko, niech żyjący Chrystus będzie w tobie. Ty byłaś martwa i Ja dałem ci życie. Jesteś we Mnie. Przeze Mnie, jesteś Mną. Ja, jestem tobą. Bądź błogosławiona przez mojego Ojca z Nieba, ty, która oddałaś swoje życie.

Moje dzieci, ten świat jest światem, w którym życie straciło swoje znaczenie. Jesteście pionkami ustawionymi po to, by dobrze wypełnić wasze życie obywatela. Jeśli macie zajmować jakieś stanowisko w systemie wytwarzania środków płatniczych, to trzeba, żebyście byli wydajni w tym świecie zepsutym przez pieniądz. Cała wasza ziemia jest nastawiona na wydajność pieniężną. Umarliście dla prawdziwego życia, które jest w was. Jesteście maszynkami do liczenia, a nie istotami pełnymi radości. Gdzie jest wasza radość życia, dobrego przeżywania miłości?

Popatrzcie na ptaki: wstają gwiżdżąc, świergocąc. Nie potrzebują obliczać swego mienia, wolne latanie jest ich radością. A wy, moje dzieci, co zrobiliście wstając dziś rano? Czy dostrzegliście szczęście, które wyraża się w waszym „dzień dobry? ”

Och, moje dzieci! Niepokoicie się o spotkanie na szczycie bogaczy, którzy zbiorą się w tych dniach w Quebecu po to, by powiększyć swoje mienie. Oni mają władzę nad biedakami, jakimi wy jesteście. Nie zamartwiajcie się zbytnio, by dobrze wyglądać. Oni mają zbyt mały wgląd w to, kim wy jesteście i mało ich to obchodzi. Tak, moje dzieci, oni wyśmiewają się z was niesamowicie. Jesteście dla nich tylko drobną monetą. Wasza strona ludzka ma dla nich niewielkie znaczenie. Narodziliście się tylko po to, by ci, którzy obliczają i powiększają dochód ze swego mienia, mieli z tego interes. Wszystko jest żetonem wymiennym.

Co się z wami stanie, moje dzieci, z wami, którzy myślicie tylko o swoim mieniu? Czy będziecie się bać aż do śmierci, że zabraknie wam pieniędzy? Czy pójdziecie pracować dla jakiejś instytucji, która nie jest zainteresowana waszym dobrobytem? Czyż ich obchodzi wasze szczęście? Czy oni mają z tego dochód? Nie, moje dzieci, jesteście dla nich tylko numerami socjalnymi!

Moje kochane maleństwa, odłóżcie na bok wasze dobra pieniężne. Weźcie pod uwagę wasze szczęście. Co za znaczenie ma, jak gruby jest wasz portfel – to nie przynosi wam szczęścia. Oddajcie się Miłości. Miłość nie kalkuluje, nie pachnie pieniędzmi, miłość nic nie kosztuje. Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, dam wam szczęście. Nie obliczajcie waszego mienia, moje jest imponująco wielkie.

Daję wam wszechświat. To jest moja miłość. Popatrzcie: ptaki nie sieją ani nie uprawiają, nie potrzebują szukać swojego pożywienia. Karmię je, Ja, ich Stworzyciel. Kwiaty, czyż nie przyoblekają się w najpiękniejsze kolory? To Ja, ich Stworzyciel przyozdabiam ich ubrania w kolory nie mające sobie równych. Jestem ich podporą. One się nie boją o to, co przyniesie jutro.

Popatrzcie, moje dzieci, na przyrodę, która zasypia i budzi się o każdej porze roku! To Ja, Miłość, sprawiam, że ona się zazielenia. Czyż ona musi się obawiać zimna, skwarnego upału? To Ja, Jezus jestem Panem czasu. Jestem miłością, która daje nie licząc. Jestem Miłością, która karmi, która się ogołaca, by was okryć tysiącem i jedną rzeczą – jakie by nie były małe, mają one swoją wartość.

Jestem Wszechmogący, jestem Bogiem, waszym Stwórcą, jestem żywy. Nie bójcie się, jestem żywym Zmartwychwstałym. Nie obawiajcie się co do jutra. To Mną powinniście być zainteresowani. Ja jestem waszą Miłością, która was kocha. Przyjdźcie. Z moim wsparciem nie zabraknie wam niczego.

Jestem Życiem, Życie jest w was. Kocham was, moje dzieci. Nie jestem jakąś legendą, którą czyta się w jakiejś książce, jakąś pamiątką zapomnianą na półce. Jestem waszym życiem, Życiem, które jest w was. Jestem żywy. Mówię do was, słyszę was, kocham was.

Popatrzcie wokół siebie, zobaczycie tam szczęście. Jeśli Ja jestem w was, to będziecie dziećmi szczęśliwymi, że żyjecie. Zobaczycie Mnie, jestem rzeczywiście w was. Zdejmijcie wasze okulary niedowiarstwa i dowiecie się, że jestem tam. Przestańcie się bać. Przestańcie wątpić [zadając sobie] pytania, co do mojej Obecności w was. Odrzućcie daleko od siebie wasze obawy, co do utraty waszych dóbr. Spójrzcie, czy od czasu waszych narodzin osiągnęliście szczęście na zewnątrz siebie?

Wy, którzy cierpicie, wy, którzy płaczecie, wy, którzy błądzicie – przyjdźcie, pocieszę was. Wy, którzy macie pragnienie życia, Ja jestem Życiem, które chce waszego dobra. Wy, którzy macie już dość wymagania stale czegoś od życia i doznawania samych rozczarowań, przyjdźcie do Mnie, napełnię was dobrami duchowymi. Inne dobra wydadzą się wam bezbarwne przy dobrach, które są w was.

Kocham was, moje dzieci. Nie mogę nadal patrzeć na to, że tacy jesteście. Moje dzieci, czyż nie macie dość tego życia, które was prowadzi do nikąd? Ja, Miłość, chcę was ze Mną. Nie pozostawajcie bierni, moje dzieci, kocham was zbyt mocno, byście tak pozostawali. Przyjdźcie do Mnie, kocham was. Powiedzcie Mi tak, a dam wam miłość. Poproście Mnie o nią, a dam ją wam. Miłość chce dla was tylko dobra. Jest blisko was, w was. Ja, Jezus, kocham was.

Kochajcie siebie, moje dzieci, kochajcie waszego bliźniego. Jest tak dobrze kochać. Jestem waszym Jezusem, który czeka. Idź teraz, córko mojej radości, kocham cię. Kochaj Mnie. Czy kochasz Mnie, ukojenie moich ran? Kocham cię, Ja, twój Jezus-Miłość. Przeżegnaj się. Ty, która Mnie kochasz, przyjmij łaski poprzez ten znak. Kocham cię. Amen.

69 – 18 kwietnia 2001    Jezus

Do moich wszystkich wybranych synów.

Kochane dzieci mojego Kościoła, niech Bóg żywy będzie w was, którzy oddajecie Mi chwałę, adorujecie Mnie. Moi synowie, jestem w każdym z was, którzy Mnie kochacie. Wy dajecie Mi Życie na ołtarzu, który jest moim świętym Ołtarzem. Chleb staje się żywą Hostią, w którą Ja składam moje święte Życie; wino staje się moją Krwią, którą rozlałem na was wszystkich, moje dzieci.

Życie Boskie ma w sobie tylko Boga. Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trójca, to My. Jesteśmy jednym. Trzy, jest naszą mocą. Nasza miłość jest w Nas. Jesteśmy Miłością.

Moi umiłowani synowie, których My sami wybraliśmy, by uczcić moją świętą ofiarę. Wielbicie Nas już od bardzo dawna. Jestem Synem Boga. Jestem Synem w Ojcu. Nic Mi nie dorównuje, Mnie, Bogu wszechmogącemu.

Moi umiłowani synowie, przyjdźcie zaczerpnąć we Mnie świętego życia, które wam daję. Jestem Chrystusem, Arcykapłanem. Moje Ciało i Krew są Pokarmem duchowym, który daje wam życie.

Moje dzieci, jestem Jezusem, który dał wam życie wieczne. Beze Mnie nie moglibyście żyć wiecznie. Moje dzieci, Ojciec z Nieba wszystko stworzył, stworzył was do miłości. Cała Jego Istota jest miłością. Jeśli wy nie jesteście takimi, jak On chce, byście byli, to nie możecie żyć wiecznie. Tylko dzieci Boga będą miały życie wieczne. On jest Miłością. Wy musicie być miłością.

Moje dzieci, by być miłością, musicie przejść przeze Mnie, Jego Syna. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie – nie staniecie się miłością. Tylko ci, którzy umierają we Mnie, mają życie. Ja jestem Życiem. Przyszedłem na ziemię, by dać wam życie w was. Umarłem na krzyżu, biorąc ze Sobą wszystkie wasze grzechy. Przeze Mnie wy otrzymaliście miłość mojego Ojca, który przebacza. Mój Ojciec jest Miłosierdziem.

Ja, Jego Syn, jestem w Nim. Przyprowadziłem was do Niego. Kiedy przychodzicie na Mszę, podczas Ofiarowania, to Ja przedstawiam mojemu Ojcu wasze uchybienia. Ofiarując się Ojcu, wy, którzy jesteście we Mnie, wy także ofiarujecie się Ojcu. To przez kapłana stajecie się darem ofiarnym. On jest Mną przez Ducha Świętego.

Jestem Kapłanem, który ofiaruje święte Postacie Bogu Ojcu, aby pobłogosławił chleb i wino. W chwili, gdy kapłan powtarza moje święte słowa, które wymówiłem podczas Ostatniej Wieczerzy, wieczorem, w Wielki Czwartek, chleb staje się moim Ciałem i wino staje się moją Krwią. To Ojciec, swoją mocą, czyni ten cud. Wszystko jest w Nim.

Swoją wszechmocą, Duch Święty okrywa kapłana, który staje się Mną, Chrystusem. To Ja przedstawiam Ojcu moje Ciało i Krew, by odnowić moją ofiarę Krzyża. Wszystko jest mocą w Bogu. Moi umiłowani synowie, wy, którzy konsekrujecie święte Postacie, stajecie się miłością Ojca. To Jego miłość rozpościera się nad wami, by was złączyć z Jego mocą.

Nie ma nic większego nad konsekrację eucharystyczną. Wszystko jest w Bogu. Ja jestem Mocą. Konsekracja jest poruszeniem miłości Ojca do Syna. On zrodził Mnie ze swojej Miłości. Nikt z was nie pozna tak wielkiej miłości: miłości mojego Ojca i mojej, Jego Syna. Wy, kapłani, przy konsekracji dokonujecie największego aktu świata. Sprawiacie, że odżywa na nowo akt miłości między moim Ojcem i Mną, Jego Synem.

Duch Święty otacza was swoją wszechmocą, abyście sprawili, bym Ja odżył na nowo na waszych ołtarzach. Duch Święty okrył swoim cieniem moją czułą Matkę, aby moje życie mogło się w Niej przyjąć po to, bym mógł przyjść głosić chwałę mojego Ojca na ziemi. Moc Ducha Świętego uczyniła z was istoty, które uczestniczą w chwale Boga Ojca. Tylko wy, kapłani, których My wybraliśmy, możecie sprawić, bym ponownie odżył35. Ja jestem Życiem wiecznym. Ci wszyscy, którzy żyją we Mnie, mają życie wieczne.

Błogosławcie ten tekst, który umacnia wasze kapłańskie życie, które jest moim. Jestem kapłanem Melchizedekiem, Kapłanem wiecznym. Jestem Bogiem mocnym, który ma władzę nad całym życiem. Błogosławcie dziecko, które żyje w każdym z was. Wy, moi kapłani, żyjecie we Mnie, Wszechmogącym, jedynym Synu Boga Ojca.

Kochajcie i adorujcie Jezusa-Hostię, Jezusa całego wszechświata, Jezusa, Króla królów, Wszechmogącego. Wielka jest moja wszechmoc w was. Umieściłem w was moją moc. Błogosławię was, moi synowie Miłości. Jezus, który mówi wszelką rzecz. Jestem Prawdą. Błogosławcie tę córkę, która pisze to, co jej mówię. Amen.

70 – 19 kwietnia 2001    Jezus, Miłość i Radość

Jestem bogactwem świata.

Umiłowana córko mojej świętej radości! Jestem Ukrzyżowanym, który powrócił do życia. Jestem żywy w każdym z was, którzy powiedzieliście tak Życiu. Ja, Jezus z Nazaretu, jestem radością waszego życia. Jesteście we Mnie, wy, którzy żyjecie moją radością.

Nie bójcie się śmierci ziemskiej, wy, którzy jesteście we Mnie! Ja jestem Żyjącym, który jest w was. Nic nie może umrzeć, jeśli wy żyjecie we Mnie. Śmierć nie ma władzy nad życiem. Ja jestem Życiem. Kto żyje we Mnie, nie umiera, ponieważ śmierć Mnie nie zatrzymała. Wszystko, co jest Mną, żyje.

Ja jestem Życiem. Wszelkie życie istnieje tylko wtedy, gdy Ja w nim jestem. Śmierć przyszła do Mnie po to, bym dał jej wasze grzechy, abyście, moi wybrani synowie i córki, byli poza śmiercią. Każda osoba, która żyje we Mnie, zmartwychwstaje. Śmierć przechodzi, ale się nie zatrzymuje. Śmierć przyszła w was zamieszkać, a wy powiedzieliście jej nie. Śmierć to jest grzech. Żyć w grzechu, to chcieć umrzeć.

Umiera się tylko wtedy, gdy mówi się tak śmierci, co oznacza, że żyje się poza Mną. Ja jestem Radością. Każde dziecko, które żyje we Mnie, zna radości, które są we Mnie. Wszystko, co jest radością, pochodzi ode Mnie. Jestem bogactwem każdej radości.

Życie to Ja, Jezus, który jestem radością. Wy jesteście moimi dziećmi radości. Wy żyjecie we Mnie. Ja, Życie, żyję w was, wy należycie do Mnie.

Moje dzieci, jesteście moimi dziećmi Życia. Umiera tylko ten, kto mówi Życiu nie. Powiedzcie Mi, czy chcecie żyć, być żywymi na wieczność? Przyjdźcie do Mnie, dam wam moje Życie, które jest radością dla was.

Moje dzieci, dla was stałem się człowiekiem, uczyniłem z Siebie ofiarę, by dać wam życie. Jestem Bogiem Żywym, który się wam ofiaruje. Przyjmijcie Mnie – Zmartwychwstałego, Boga, który się ofiaruje. Jestem Hostią i Krwią, które się wam dają. Przyjmujecie w siebie moją Obecność. Jestem żywy w każdym z was.

Wy, którzy chcecie żyć, a którzy się oddalacie od mojego świętego Stołu, poproście Mnie o łaski, które pomogą wam wypowiedzieć wasze tak, a Ja je złożę w waszym sercu. Wszystko w was, moje dzieci, jest poprzewracane. Jesteście jak te dzieci, które nie wiedzą, gdzie jest ich miejsce. Moje dzieci, wasze miejsce jest we Mnie. W was – Ja jestem. Śmierć jest w was. Śmierć jest bolesna. Ona jest pozbawiona radości.

Przyjdźcie, moje dzieci, dam wam moją Obecność. Przez jedno wasze tak, przychodzę. Umieszczam w was życie, które powoli nabiera kształtu i zaczyna wzrastać aż do dnia, w którym zajmie ono całe miejsce śmierci, która jest w was. Życie jest u siebie [będąc] w was. Przeze Mnie, jesteście Mną, jeśli tego chcecie.

Powiedz Mi, chcesz [mieć] Życie w sobie? Kochaj Mnie, a Ja ci dam to, co do ciebie należy: życie wieczne. Przyjdź, moje dziecko, jestem tutaj, czekam na ciebie. Jesteś tak blisko Mnie. Jedno jedyne tak i jestem tam. Życie które jest w tobie sprawi, że poznasz w czasie całej wieczności wszystkie radości, które są we Mnie.

Moja umiłowana, przeżegnaj się, ty, którą kocham. W ciebie, która dałaś Mi twoje tak, wlewam łaski oddania się mojej miłości. Jestem twój, ty jesteś moja. Odejdź teraz. Amen.

71 – 20 kwietnia 2001    Jezus–Ojciec

Ojciec daje wam Życie: swojego Syna.

Jezus: Moja umiłowana radości, jakże lubię cię uczyć, by doskonalić twoją wiarę we Mnie, Jezusa Zmartwychwstałego, Króla królów. Bądź błogosławiona przez mojego świętego Ojca z Nieba.

Za was, moje dzieci, które kocham ponad własne Życie, umarłem, by dać wam życie; nie to, które się kończy, gdy opuszcza się tymczasowe ciało, lecz to, które jest wieczne. Ja, Jezus, karmię was moim Ciałem i Krwią, ażeby wasza dusza miała miejsce przy Mnie, Jezusie i przy moim Ojcu, który was kocha.

Ojciec: Moje ziemskie dzieci, jesteście tak cenni dla waszego Taty z Nieba. Mój Syn, którego kocham, oddał się dla Mnie, waszego Taty, który jest w niebiosach. Chcę was ze Mną. Jestem waszym Ojcem. Kocham was, moje dzieci. To Ja was wybrałem, byście żyli ze Mną. Jestem ojcem. Kocham moje dzieci bardziej niż wy, którzy wydajecie dzieci na świat. To są moje własne dzieci, które wybrałem, aby żyły z wami. Każdy z was jest moim dzieckiem. Wy jesteście dziećmi mojego własnego Życia. To Ja tchnąłem moje Życie w was.

Moje drogie dzieci, zobaczcie jak wasz Tata jest dobry, miłosierny. Moi wybrani, którzy Mnie kochacie, moja miłość do wszystkich moich dzieci jest taka sama. Nie mam tych, których faworyzuję; wy sami musicie wybrać, czy chcecie być przy Mnie. Ja, wasz Tata, chcę was wszystkich przy Mnie: [chcę] wszystkie moje dzieci.

Wysłałem wam mojego własnego Syna, abyście mogli zająć miejsce ze Mną, blisko, bardzo blisko Mnie, waszego Taty z Nieba. Jest moją Wolą, byście byli wszyscy ze Mną.

Moje drogie maleństwa, czemu odmawiać przebywania z waszym Tatą? Czy nie wiecie, że On was kocha? Jestem Tatą, który czeka na was, by świętować wasze przybycie do Mnie. Wasz mały Tatuś kocha was, moje maleństwa, które do Mnie należycie. To Ja was uczyniłem, to do Mnie należycie. Nie odrzucajcie waszego miejsca przy Mnie.

Ja, Wszechmocny, jestem Panem. Nie mam sobie równych. Wy, moje dzieci, jesteście moimi dziećmi. Kiedy Mnie rozpoznacie? Jestem dobry, doskonały, sprawiedliwy, kochający, wierny. Jestem Miłosierdziem, Światłością, Mądrością, Istotą Najwyższą. Nic nie może Mi dorównać.

Wybierzcie, moje dzieci: daję wam wszystko, co jest Mną. Jedno jedyne tak i biegnę do was, Ja, który daję wam moje Życie, który jestem w moim świętym Synu Jezusie-Zmartwychwstałym. Kocham was, Ja, wasz Ojciec z Nieba, który jest waszym Bogiem, kochającym swoje dzieci.

Idź moja dziecino, kocham ciebie, która oddajesz się Nam, Trójcy. Błogosław dzień twoich narodzin. Ten dzień był radością dla twojego Taty z Nieba. Odejdź teraz. Błogosławię cię w moje Imię, w Imię mojego Syna Jezusa, w Imię mojego Ducha Świętego i Maryi, mojej Córki, Matki mojego Syna. Kocham was, moje wybrane dzieci. Amen. Twój Tata z Nieba.

72 – 21 kwietnia 2001    Jezus, twoja święta Miłość

Wasze prace są łaskami dla was.

Umiłowana córko moich świętych Boleści, niech Bóg wszechmogący kieruje dzisiaj twoimi krokami. Kieruję cię do osób, które przejdą z tobą drogę do mojej świętej Matki.

Ona jest moją Matką. Serce mojej Mamy jest czyste. Jestem Jej Synem, który pozwolił się Jej czule pieścić, kochać, troszczyć o siebie tak, jak to syn czyni ze swoją matką. Byłem dzieckiem, małym dzieckiem, które pozwoliło się kochać swojej czułej Mamie.

Jako człowiek potrzebowałem czułości Mamy. Ileż razy patrzyłem jak Ona haftowała. Szyła, by przyjść z pomocą mojemu świętemu Józefowi, który czasami był bez pracy36. Ileż razy błogosławiłem Jej święte prace! Ona zawsze bardzo się przykładała do wykonywanej pracy. Wykonywała z miłością swoje zajęcia, zawsze sprawiając przyjemność ludziom. To, co było w nadmiarze, szło dla ubogich.

Moja matka oddała życie z miłości do bliźniego. Matką była już od momentu moich narodzin, Mnie – Zbawiciela świata. Wszystko w Niej było czyste. Jej gesty i myśli odzwierciedlały miłość. Jej osoba promieniowała czystością. Moja święta Mama była przykładem czystości.

Wy, moje dzieci, bierzcie przykład z Jej prostoty przy wykonywaniu waszych zajęć. Wasze czyny są piękne i proste, kiedy mają za cel oddanie się waszej osoby dla dobra drugiego. Jesteście osobami czystymi, jeżeli jesteście szczerzy, lojalni i uczynni wobec tych, których kochacie. Z waszych czynów korzystają również inne dusze, których wy nie znacie.

Jestem jedynym, który zna wszystko. W waszym sercu kieruję wami, abyście oddawali się z miłości. Miłość jest wam dana, żebyście się nią dzielili. Moja Matka, moja święta Mama, żyła w miłości. Ona była i nadal jest miłością. Ja jestem Miłością, Jej Miłością. Stanowimy jedno w Miłości.

Ja jestem synem, który czci swoją matkę i kocha bez zastrzeżeń. Moja miłość do mojej Matki jest tak wielka, że nic, tu na ziemi nie może się z nią porównać. W Niebie, aniołowie podziwiają miłość, jaką mam do mojej świętej Mamy.

Och, moje dzieci! Jak piękna jest moja miłość do mojej Mamy. Kiedy będziecie z Nami w Niebie, pozostaniecie w zachwycie tak, jak moi święci aniołowie. Wasze serce napełni się radością. Wieczna będzie miłość, którą będziecie odczuwać. To jest obietnica, moje dzieci. Przyjdźcie do Nas, moje dzieci, czekają was rozkosze!

Jestem Miłością i Miłość was kocha. Kochajcie Miłość. Ja, umiłowany Syn mojej Matki, Królowej Nieba i ziemi, kocham was. Niech będzie błogosławione Jej święte Imię. Kocham cię, moja córko, błogosławię cię. Idź, czekamy na ciebie na Mszy. Przeżegnaj się, moja umiłowana córko. Amen.

73 – 22 kwietnia 2001    Jezus

Nie odmawiajcie tego, by zobaczyć moją miłość do was.

Moja córko, jakże moje Serce bije nieustannie do moich dzieci, które Mnie kochają, które Ja, Jezus-Miłość kocham! Tak, Miłość panuje w waszym świętym życiu, które jest moim Życiem.

Wy jesteście moim Ciałem mistycznym, wy, wybrani mojego Ojca niebieskiego. Moje dzieci, dla was, których ukochałem ponad moje własne Życie, stałem się człowiekiem, by was zbawić. Wasze życie jest moim. Zdobyłem je w pocie czoła. Pociłem się Krwią z powodu waszych uchybień. Moje dzieci, Ja, umiłowany Syn Ojca, ofiarowałem Mu moje życie za was.

Nie odrzucajcie mojej ofiary. To za was Miłość uczyniła z Siebie ofiarę całopalną, żeby wam dać życie wieczne. Iluż odmawia ujrzenia mojej ofiary jako ofiary ostatecznej! Jestem Ofiarą, jedynym darem ofiarnym, który podobał się Ojcu, by odkupić zniewagę, jaką Mu uczyniliście.

Wasza ludzka wola jest utratą waszej duszy. Jesteście, moje dzieci, istotami przesiąkniętymi sami sobą; nie chcecie uznać siebie jako dzieci Boga. Dziecko słucha swojego ojca, kocha go i nie odrzuca jego miłości. Wy, którzy nie chcecie mojej miłości, odrzucacie waszego Ojca, który jest moim Ojcem.

Kiedy chcecie przeżywać wasze życie, nie przychodząc zaczerpnąć z miłości, która je odżywia, nie zdajecie sobie sprawy, że uważacie siebie samych za Miłość. Wy nie uznajecie, że jesteście dziećmi Bożymi. Och, moi wybrani, co zrobicie w dniu, w którym zobaczycie w sobie moją miłość? Będziecie jak unicestwieni, widząc wasze uchybienia wobec Mnie, Jezusa, który za was umarł. Nie uświadamiacie sobie całego zła, jakie sami sobie zadajecie, nie chcąc zobaczyć w sobie mojej miłości do was.

Wy, moi wybrani, nie będziecie mogli odmówić prawdy, kiedy ona będzie w was. Ona rozleje moją Obecność w całej waszej istocie i odczujecie miłość, moją miłość, która się za was oddała. Cóż innego zrobicie jak nie to, że odczujecie waszą beznadziejność po tylu uchybieniach wobec waszego Jezusa Miłości?

Ofiarowałem Siebie bez zastrzeżeń. To nie wy, moje dzieci, możecie pomóc sobie samym. Beze Mnie nic nie możecie. Dam wam specjalne łaski, które pomogą wam uświadomić sobie, że jesteście moimi wybranymi.

Moi umiłowani, Ja nie jestem Tym, który karci. Jestem Tym, który się za was oddał. Zrozumcie to dobrze, jestem Miłością. Miłość nie karze. Ona kocha. Miłość was chce. Jedno jedyne tak [pochodzące] od was i Ja schronię się w was na wieczność. To nastąpi bardzo szybko. Moje wybrane dzieci, przygotujcie się. Przychodzę. Nie mogę już dłużej opóźniać mojego świętego powrotu.

To wy, moje ukochane dzieci, będziecie przeżywać moją Obecność w sobie. Mój Ojciec z Nieba wybrał was na to szczęśliwe wydarzenie. Duch Święty przychodzi panować w waszych sercach. Nie mówię – och, nie! – że to jest koniec świata. Mówię wam: przygotujcie wasze serce, to jest mój powrót, Jezusa-Miłości w was.

Moje wybrane dzieci, mój powrót spowoduje w was jedynie radość, pokój, miłość. Wszystko będzie tylko radością. Duch Święty zapanuje nad wami. Nie będzie już zgrzytania zębów, strachu. Nie będzie już przemocy. Mój wróg będzie zakuty w łańcuchy na jakiś czas. Na to wielkie wydarzenie mój święty Ojciec wybrał swoje Królestwo miłości, swoje Królestwo wiecznej mocy.

Mój święty Ojciec jest gotowy na ten czas, w którym wy będziecie żyli. Przychodzę wam powiedzieć, że Miłość, którą macie w sobie, tam będziecie [ją] mieli na wprost was. Zobaczycie Mnie w bardzo krótkim czasie. Jeśli ten czas wydaje wam się bez końca, miejcie wiarę, wierzcie w to, że on będzie dla was, którzy jesteście w trakcie czytania tych tekstów. Ten czas jest tak krótki, moje dzieci, że moje Serce bije z radości na widok waszej obecności w tych miejscach, gdzie się zgromadzicie. Wleję w was radość tak ogromną, że gdybyście odczuli ją bez mojej Obecności, to załamalibyście się pod ciężarem jej miłości.

Kocham was, moi wybrani. Jakże raduję się, gdy widzę was w tej radości, którą wkrótce odczujecie! Nie bójcie się tej wybranej chwili, ona jest tak blisko! Chronię was od zbytniego uniesienia, które zaszkodziłoby innym moim wybranym. W tym celu działam spokojnie – po to, aby wszyscy przyszli do Mnie. Ja, Jezus miłości, jestem Tym, który chce was wszystkich. To Ja, Jezus, przychodzę w każdym z was. Kocham was, moi umiłowani mojego świętego Ojca, Boga – waszego Stwórcy, Pana wszechświata.

Moja córko, napisz to: Przychodzę! Jestem tutaj, tak blisko, że tylko cienka zasłona nie pozwala żadnemu z moich dzieci ziemi odczuć mojej Obecności w nich. Wiatr, który niebawem zawieje, zdejmie tę zasłonę.

Idź, moja umiłowana córko. Te teksty są dla twoich braci i sióstr, którzy przez swoje tak, wkrótce będą musieli przeczytać moje święte słowa na tych stronicach, które Ja błogosławię. Kocham cię za to, czym jesteś – ty, która Mnie kochasz. We Mnie, pobłogosław siebie. Jezus, który kocha ciebie w twoim zawierzeniu. Amen.

74 – 23 kwietnia 2001    Jezus

Zaprowadzę was w to miejsce radości i miłości.

Umiłowana córko moich świętych ran, niech Bóg, Wszechmogący, będzie w każdym z moich świętych dzieci.

Ziemia otrzyma bardzo specjalne błogosławieństwa dobroczynne. Zbiory będą obfite, rzeki wezbrane od ryb, wody płynące odżywią rośliny, drzewa otrzymają strumienie deszczu. Rano przyroda obudzi się w śpiewie radości i z nieba opadną obfite rosy.

Moje dzieci, to jest moja odnowiona Nowa Ziemia, która nadchodzi. Ona jest we Mnie. Wy, moje dzieci ziemi, zobaczycie te rzeczy. Nie możecie sobie wyobrazić całego dobra, jakie już nadchodzi. Jesteście moimi dziećmi światłości, tymi, którzy rozjaśnią moją świętą ziemię, którą mój święty Ojciec z Nieba stworzył dla swojej chwały.

Siódmego dnia, On odpoczął. Moje dzieci, ten błogosławiony dzień, siódmy, który odpowiada cyfrze doskonałości, jeszcze się nie dokonał. Ziemia – w swym pełnym rozwoju – miała dać Adamowi i Ewie swoje owoce. Ich grzech zatrzymał jednak ten plan miłości. Moje dzieci, mój Ojciec dał swojego Syna, ażeby dokonał się ten siódmy dzień, w którym wszystko będzie samą radością i pokojem. Ojcze, niech Twoja Wola panuje na ziemi tak, jak w Niebie. To jest przypomnieniem obietnicy uczynionej Abrahamowi, że wszyscy zaludnią ziemię w radości i wszyscy będą w Nim, Bogu wszechmogącym.

Nadchodzi ten dzień, który mój Ojciec uczynił w czasach Adama i Ewy. Niech czas dopełni się w każdym z was! Moje dzieci, żadnego odpoczynku dla tych, którzy odmawiają łaski Pana. Dzień łaski jest tu, jest obecny w tych, którzy potwierdzili narodziny mojego panowania.

Ja jestem Chwałą, Pokojem, najwyższą Potęgą. Jestem Synem Boga żywego, w którym mój Ojciec złożył swoje upodobanie. Jestem Wszechmogącym. Przychodzę!

Tak, moje dzieci ziemi, to Ja piszę, by wam pomóc przygotować się. Przychodzę! Wy, którzy czytacie te słowa pisane ręką umiłowanej moich świętych boleści: Ja uobecniłem się w niej dla was, moje dzieci Światłości. Jesteście moimi wybranymi, jesteście tymi, którzy będą żyli w tym czasie, o którym pisali moi apostołowie.

Nadchodzi czas, w którym wszystko się spełni w każdym z was w mojej świętej Obecności. Duch Święty zstąpi na was. Będziecie ogarnięci Jego Obecnością, która napełni was miłością Jezusa zmartwychwstałego. On jest żywy, jest obecny w każdym z was.

Moi bracia i siostry, przygotujcie drogę, prostujcie wasze ścieżki. Nadchodzi czas miłości. Jestem w was! Zobaczycie Mnie w bardzo krótkim czasie. Wybrani mojego świętego Serca, jestem w was, was, których Ojciec Mi dał, abym dał wam życie, moje Życie.

Chcę was gotowych na moje święte przyjście w was. Kocham was. Moje dzieci, przychodzę zapytać was, czy wy chcecie żyć w Woli Bożej. Nie mogę zmusić nikogo, żeby odpowiedział tak. Proszę was, byście się dobrze zastanowili nad moją świętą prośbą. Módlcie się, moi wybrani, za tych, którzy nie chcą; oni doznają wielu cierpień. Niektórzy z nich będą uratowani przez wasze święte modlitwy. Wy, którzy kochacie waszych braci i siostry, módlcie się za nich. Ja, Jezus, wynagrodzę wasze wysiłki oddawania Mi ich w waszych modlitwach.

Kocham was, umiłowani mojego świętego Serca. Moja Matka jest w trakcie przygotowywania wszystkiego, by zgromadzić ostatnich, którzy pozostali. Wszystko jest gotowe. Pozostaje już tylko garstka spóźnialskich na moje święte przyjście.

Kocham was, chcę was wszystkich we Mnie, Ja, Jezus z Nazaretu, Syn Józefa, potomek Dawida. Moja córko, błogosławię cię. Kocham cię. Amen.

75 – 24 kwietnia 2001    Jezus

Moje cierpienia oczyściły wasze uchybienia.
Trwajcie w adoracji przed waszym Bogiem.

Ja, Jezus z Nazaretu, piszę ręką umiłowanej córki moich boleści. Wszystko w niej jest Mną, poprzez jej powierzenie się. Poprzez moją obecność w niej – w Woli Bożej – wlewam w nią łaski miłości.

Jestem Tym, który jest, który przychodzi i który będzie na całą wieczność. Błogosławię wszystkich, którzy uwierzą w moją świętą miłość. Dla nich złożyłem Siebie w ofierze na moim świętym krzyżu. JA JESTEM. Ten, który jest we Mnie, jest wszechmocą. Ja jestem Alfa i Omega. Zawieram wszystko w Sobie. Początek i koniec są zawarte w tym, czym jestem.

Początek: Jestem, ponieważ Życie jest obecne przy narodzinach wszelkiego istnienia. Jestem Życiem. Światłość jest początkiem wszelkiego końca. Światłość jest Życiem. Ona oświetla wszystko, czego dotknie. Nie ma początku w Światłości. Ona ma zawsze swoją moc w sobie. Ona jest konfiguracją siebie samej. Ja jestem Światłością.

Koniec: Jestem, ponieważ wszystko we Mnie nigdy nie ma końca. Końca nie można poznać. On nie może się skończyć. Jego istnienie nie ustaje, gdyż koniec nie jest nigdy końcem. Jestem Drogą, która prowadzi do życia wiecznego. Wszystko we Mnie jest mocą.

Jestem obecny we wszystkim. Wszystko jest we Mnie. Kto wierzy we Mnie, będzie miał życie wieczne! Ci, którzy odmawiają mojej Obecności w sobie, nie będą mieli życia wiecznego. Ja jestem Życiem. Wszystko we Mnie jest życiem. Jestem Wszechmocą. Jestem Królem królów.

Radujcie się, Pan przychodzi w was. Będziecie mieli moją świętą Obecność. Duch Święty zaczyna przychodzić do wnętrza każdego z was. Jesteście oddani mojej miłości, tej miłości, która należy do Mnie. Jestem miłością w każdym z was, Ja, Zmartwychwstały, Ja, miłość Ojca, Ja, Miłość, która się wam oddała, abyście żyli z Nami, Trójcą Świętą.

Moje dzieci Światłości, niech każdy z was otworzy swoje serce na moją Obecność. Duch Święty, który jest w was, oświeca was moją miłością. Zatrzymajcie się i smakujcie, jestem waszym Pokarmem, który daje Siebie z miłości. Zatrzymajcie się i pijcie, jestem winem Życia, które was odżywia swoją Krwią. Moje wino jest żywe i daje wam Życie. Jestem w Duchu Świętym. Wy jesteście Mną, Ja jestem wami, wy, we Mnie, przez Ducha Świętego.

Jestem Mocą waszego życia. Wszystko żyje we Mnie. Ja, Jezus, który żyje w was, lubię wiedzieć, że jestem przez was akceptowany. To Ja daję łaski, które uświadomią wam moją Obecność, nawet jeśli niektórzy z was – a ich liczba, moje dzieci, jest wielka – nie korzystają z moich łask. Ja, Jezus, uczynię, że Mnie zobaczycie. Przez Ducha Świętego zobaczycie Mnie. Jestem Tym, który przychodzi w was przez tchnienie mojego Ducha Świętego, Parakleta. Duch Święty ogarnie was i światłość w was zajaśnieje. Ukaże wam całą moją miłość do każdego z was. Ten, który czeka, że Ja, Potężny, umieszczę w nim moją świętą Obecność, pozna niezliczone radości.

Jak jednak niewielu czeka na Mnie! Pójdę do nich, nawet jeśli na Mnie nie czekają. Dam im moją Obecność. Moja miłość zaleję ich moim świętym Życiem, które rozprzestrzeni się w nich. Oni Mnie zobaczą i rozpoznają. Tylko moje najukochańsze dzieci będą Mnie kochać, te, za które się ofiarowałem Bogu. Mój Ojciec z Nieba zna wszystkie swoje dzieci, każdemu dał On swoje Życie przeze Mnie, każdemu z tych, którzy są Mu przeznaczeni. Ja, Wszechmogący, jestem w nich. Przychodzę. Ja jestem Miłością. Mój czas miłości jest teraz dla was, wybrani mojego Ojca.

Idź moja umiłowana córko, pisz te żarliwe słowa, które umieszczam w tobie poprzez moją świętą Obecność. Wam, moje dzieci, którzy na Mnie nie czekacie, którzy Mnie ignorujecie, przychodzę ukazać moją Obecność w was. Jestem Tym, który was kocha. Moja miłość w was jest tak wielka, tak miłosierna! Jestem Tym, który się ofiarował, by was zbawić. Jestem Tym, który umarł za was, Tym, który krzyczał na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Moje dzieci, to za was się modliłem, za was moi synowie i córki, którzy byliście daleko ode Mnie, którzy nie przychodziliście do Mnie. Ja, Ukrzyżowany, jestem w waszej obecności. Jestem blisko was. W was jest moja Obecność. Kocham was i zapytuję: „Moje dzieci! Czy kochacie Mnie, wy, którzy jesteście daleko ode Mnie?” Ja, Jezus, który jestem na krzyżu od tak dawna, kocham was. Nadszedł mój czas, w którym przychodzę zwyciężyć świat i czas. Przychodzę dać wam radość, moją radość.

Okażcie skruchę. Ja, Jezus, kocham was. Drogo zapłaciłem za wasze uchybienia. Wasz żal jest niezbędny, abyście mieli życie, moje Życie, które ofiarowałem mojemu Ojcu za każdego z was. Moje ukochane miłości, nie bądźcie zastraszeni, wy, którzy czyniliście tyle zła. Jestem w was tak zakochany, że czekam na malutkie tak miłości, pochodzące z waszego serduszka, które bije. Jest Mi tak dobrze w was. Nie odmawiajcie Mi waszego tak.

Ja, kocham was. Kochajcie Mnie, Jezusa. Daję wam miłość w zamian za wasze szczere tak. Jestem Miłością. Wy jesteście Mną. Razem będziemy wypełnieni miłością na wieczność. Kocham was. Umiłowana, ty należysz do Mnie. Kocham cię, ukojenie moich ran. Przeżegnaj się, ty, którą kocham. Amen.


 

76 – 25 kwietnia 2001    Jezus

Mój Pocieszyciel przychodzi do waszego czasu.

Moja córko, Ja, Jezus-Zmartwychwstały jestem Prawdą. Słowo według [św.] Marka opisuje wylanie Ducha Świętego na pierwszych apostołów. To, moi wybrani, było dla ich czasu. Oznajmiłem również, że przyjdzie Duch Święty, i że wszystkie moje dzieci go otrzymają. Wszyscy będą w mojej miłości. Ten podmuch odejmie wasze wątpliwości. Wasi chorzy będą uzdrowieni, nie będziecie już więcej płakać, nie będziecie się więcej smucić.

Tak, te nauki są również dla was. Mój Pocieszyciel przychodzi do waszego czasu, tak jak Ja, Jezus Zmartwychwstały, przepowiedziałem to jeszcze przed moim Wstąpieniem do Ojca z Nieba. Wasz czas jest czasem, który wybraliśmy. On jest dla was wszystkich, moi wybrani. Powiedziałem do Jana: „Szczęśliwi wybrani mojego Ojca, oni poznają dobro na ziemi”. Mój Duch Święty wyleje się na każdego z moich wybranych. To mój Ojciec niebieski, który uczynił was wybranymi.

Wasz czas jest czasem mojego Ducha Świętego. Mój Pocieszyciel przybywa, by wzrosła moja miłość w was. Wy sami, moi wybrani, będziecie musieli wypowiedzieć wasze tak Miłości. Wszyscy, którzy odmówią, będą daleko od mojej miłości. Niech Mi się usuną sprzed oczu ci, którzy odmówią mojej Obecności w nich! Przyjdźcie do Mnie błogosławieni mojego Ojca. Przychodzę do was wszystkich, wybranych mojego Ojca.

Przez mojego Pocieszyciela, otrzymacie moją Obecność. Dary Ducha Świętego będą dla was źródłem wiecznej radości. Wy, wybrani mojego świętego Ojca, jest w mojej Woli Bożej, żebyście byli dziećmi mojej Światłości. Ja, Jezus Zmartwychwstały, przychodzę do waszego wnętrza, byście mogli poznać miłość mojego Ojca z Nieba, Stwórcy was wszystkich.

Wy, dzieci mojego Ojca, bądźcie szczęśliwi, że przychodzicie do Mnie, Jezusa. Jestem Tym, który jest i który będzie w was przez całą wieczność. Moi wybrani, kocham was wszystkich. Jesteście wszyscy dziećmi mojego Ojca. Wy, ochrzczeni mojego Ojca – moją Krwią i moją wodą – jesteście Mną, Ja – wami. Jesteśmy jednym w Bogu. Jesteście moim świętym Kościołem. W was umieściłem moje święte Życie. Do was samych, moje wybrane dzieci, należy, żeby powiedzieć waszemu Jezusowi: „Tak, wierzę; tak, chcę kochać Miłość”. Błogosławcie wasz czas, ten czas radości, który nadchodzi. Precz wrogowie mojego Ojca, odsuńcie się ode Mnie wrogowie moich wybranych! Przychodzę, jestem gotowy dla was.

Nie bójcie się, moi wybrani. Zostało powiedziane od początku, że nadejdą czasy radości, pokoju i miłości, gdy Duch przyjdzie zamieszkać ziemię. Wszystkie dzieci, które powiedzą tak, poznają czas radości zanim jeszcze nadejdzie chwila, gdy wszystkie dzieci od Adama i Ewy zgromadzą się z wami, moimi wybranymi. Czas królowania mojego Ojca nastanie w całej swojej chwale. Wszyscy będziecie w radości wiecznej. Nikt nie będzie odczuwał bólu. Umarli zmartwychwstaną. Żywi będą w stanie tak ogromnej radości, jak to zostało podyktowane w moim świętym Piśmie. Moja święta Obecność poprzez Ducha Świętego, jest tutaj, gotowa, by tchnąć w każdego z was.

Wy, moi kapłani, bądźcie gotowi. Wasza gorliwość wobec Miłości jest błogosławiona przez moją Obecność w was. Wy, błogosławieni mojego świętego Ojca, pracujecie wśród moich wybranych. Oni będą przeżywać radość i żywe zadowolenie. Oto nadchodzą lepsze dni dla was, moi synowie, umiłowani mojego świętego Kościoła. Wszystko się wypełnia dla waszego czasu, mojego czasu tak przepowiadanego przez moich proroków, dla was, moje małe, bezimienne dzieci, [dla was] którzy oddaliście się Mnie.

Ja, Jezus Zmartwychwstały, Jezus z Nazaretu, kocham was, moje dzieci. Przyjmijcie moje błogosławieństwo: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W was wlewam moje uświęcające łaski. Bądźcie gotowi, moi wybrani: wszystko nadchodzi. Córeczko mojej Obecności, błogosławię cię. Przeżegnaj się, ukojenie moich ran. Jezus z Nazaretu, Który Jest. Amen.

77 – 26 kwietnia 2001    Jezus miłości

Życie wiecznie, które nigdy się nie kończy.

Moja umiłowana córko, Ja, Jezus miłości sprawiam, że piszesz dla swoich braci i sióstr, którzy są w drodze do świata radości. Moje dzieci! Wy, którzy jesteście jeszcze na ziemi przez jakiś czas, czytajcie to, co poniżej.

Nadchodzi dzień, który jest czasem winobrania. Ten czas, to koniec waszego życia na tej ziemi. Wtedy przedstawione jest wam nowe życie. Moje dzieci, mówię przedstawione, gdyż macie dokonać wyboru: wyboru miłości, mojej miłości lub waszego wyboru osobistego, który jest innym życiem w ciemnościach.

Ci, którzy myślą, że są inne życia po tym tutaj, popełniają błąd. Przekonają się, że to ich życie trwa nadal, a nie jakieś inne życie, które się zaczyna. Ich ziemskie życie będzie zakończone i życie wieczne będzie im ofiarowane. Każdy musi wybrać życie wieczne lub śmierć duszy.

Wy, którzy wybierzecie śmierć duszy, wy będziecie przeżywać straszne cierpienia, takie, że gdybyście je odczuli tu, na ziemi, to umarlibyście z przerażenia. Ziemia, ten świat, nie jest piekłem. Jesteście wolni, moje dzieci, by czynić dobro lub zło.

To wasz wybór. Ten wybór jest wam dany już od urodzenia. Żyjecie jako istoty wolne. Nie jesteście niewolnikami Miłości. Mój Ojciec niebieski tchnął w was życie, abyście żyli na ziemi. Moje dzieci, w waszej wolności, tylko i wyłącznie do was należy wybór, w jaki sposób chcecie żyć.

Moje słowa zostały wam dane, abyście uświadomili sobie, że żyjąc w Miłości możecie otrzymać życie wieczne. Ci, którzy zostali pouczeni moimi słowami poprzez Ducha Świętego, objawią je wam, abyście wiedzieli, że Ja żyję w was. Ci zaś, którzy zaniedbują dać wam to, co Ja im daję poprzez moje nauki, będą musieli odpowiedzieć za swoje zachowanie wobec bliźniego.

A wy, moje dzieci, wy, którzy chcecie celowo zignorować moje słowa, będziecie jedynymi sędziami waszych zachowań. To na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność pójścia w stronę życia wiecznego. Tylko wy sami możecie wybrać. Zbytnio was kocham, aby pozostawić was w błędzie dotyczącym waszego wyboru. Te teksty dotrą do was, gdyż chcę wam dać więcej światła w tym, co dotyczy waszego wyboru.

Moi najmilsi, jeżeli pozostajecie w przyzwyczajeniu, by nigdy nie dokonywać wysiłku, aby otrzymać życie miłości w mojej miłości, [wtedy] pozostajecie w stanie letargu. Spójrzcie na siebie. Nie dokonujecie wysiłku, by się modlić, by Mnie prosić o pomoc, by pójść do moich kapłanów, uczestniczyć we Mszy świętej, dokonywać czynów miłosierdzia, kochać swojego bliźniego i nie osądzać go, by uczynić z siebie dzieci godne nazywania się dziećmi Boga.

Wy lubicie przemoc. Nie stawiacie jej oporu. Na przykład, jeśli wasze dziecko prosi was o pomoc w chwili, gdy jakiś program telewizyjny właśnie się zaczyna, odmawiacie mu tego, o co prosi. Jeśli – by uniknąć wysiłku – nie wykonujecie nawet gestu, by pomóc własnemu dziecku, to co się będzie działo, kiedy przyjdzie chwila podjęcia decyzji co do tego, czy chcecie wybrać życie w mojej miłości?

Trzeba będzie, moje dzieci, dokonać wysiłku zrezygnowania ze zła, by przyjść do Mnie, gdyż dusza potrzebuje pokarmu, ażeby ona z kolei mogła być pokarmem dla waszego ciała. Czy będziecie odrzucać łaski niezbędne dla waszej duszy? Jeśli przez to złe przyzwyczajenie nic nierobienia tracicie łaski, których wasza dusza potrzebuje, to tylko wy sami na tym tracicie. Wasze życie da wam to, co wy mu dajecie: czyny bez znaczenia, miłość bez uczucia, radość bez emocji w waszym burzliwym życiu.

Wszystko to, moje dzieci, jest do tych, którzy mówią: „Po co się wysilać? Po mojej śmierci nie wiem, gdzie ja się znajdę. Jeśli dobry Bóg istnieje, to On mi da miejsce w swoim Niebie”. Moje kochane maleństwa, wy jesteście tak zakorzenieni w swoich przyzwyczajeniach, iż nie dokonujecie wysiłku, by zasłużyć sobie na Niebo. Czyżbyście nie wiedzieli, że aby wejść do Królestwa mojego Ojca, trzeba, żebyście byli czyści? Popatrzcie wokół siebie, a zobaczycie, że wasze przyzwyczajenia naznaczone są niedbałością.

Dokonajcie wysiłku, moje dzieci. Co zrobicie, kiedy zaskoczy was śmierć? Będziecie się wahać między waszym tak i waszym nie! Moje dzieci, to o waszym życiu wiecznym wam mówię a nie o wyborze jakiegoś tymczasowego programu! To o życiu wiecznym, tym, które nigdy się nie skończy!

Śmierć duszy, moje dzieci, jest odejściem życia. Dusza jest życiem. To ona karmi ciało. W piekle dusza będzie w tak strasznych cierpieniach! Ona będzie znosiła niewyobrażalne bóle. Szatan zabije duszę, powodując jej cierpienie. On jej tak nienawidzi! Dusza jest moim Życiem, ona żyje Mną – Ja jej dałem życie. Wszystko, co ją stanowi, jest Mną. To dlatego piekło jest tak straszne dla duszy. Ja, jej Miłość, odłączam się od niej. Ona znajduje się w piekle na skutek wyboru, jakiego dokonała, mówiąc nie Miłości.

To wy, moje dzieci, mówiąc nie Miłości, sami skazujecie waszą duszę na cierpienia. Szatan, który Mnie nienawidzi, nienawidzi waszej duszy. Chce ją całkowicie zniszczyć, wręcz nie chce, żeby ona żyła. Wasza dusza będzie strasznie cierpieć. Ona będzie w nienawiści na wieczność. Będzie więc tak cierpiała przez całą wieczność.

Cierpienia w piekle są straszne – gdybyście to wiedzieli! Moje dzieci, wierzcie, że wszystkie cierpienia na ziemi zebrane razem, są niczym w porównaniu z tymi, które trzeba będzie znosić w piekle. Jeśli waszym wyborem jest powiedzieć nie Miłości, to powiedzcie Mi: „Czy chcecie cierpieć? Jeśli tak, to czeka was pewna śmierć”.

Życie jest tak piękne! Jeśli tego chcecie, moje dzieci, ono jest dla was. Ja jestem tym życiem. Daję je wam. Do was i tylko do was, moi kochani, należy wybór życia, które przysporzy wam jedynie wiecznych rozkoszy i radości. Nie będzie już chorób, strachu, zimna, strasznego upału, głodu, wyrzutów sumienia! Życie wieczne jest tym prawdziwym życiem, dla którego urodziliście się – życiem w miłości.

Miłość to jest coś tak dobrego, tak pięknego! Im dłużej żyjecie, tym dłużej chcecie żyć. Im więcej jest miłości, tym bardziej jej pragniecie. To jest wieczność: nigdy się nie kończy! Koniec jest tak dobry, tak wyborny. On się nie kończy. Koniec nie jest nigdy końcem. On się sobą rozkoszuje, sam sprawia, że nadchodzi nigdy się nie zatrzymując. On jest bez końca. Wszystko na tym polega. Wieczność to jest nieustanny ruch bez końca. Koniec nie może poznać swojego końca. Chwała Ojcu niebieskiemu, że uczynił życie wieczne, w którym koniec nie jest nigdy końcem. Wszystko jest tam dobre, wyborne; wszystko jest tam radością i nadzieją, że nigdy nie osiągnie się końca.

Moje dzieci, jakie słowa na ziemi pomogłyby wam zrozumieć, że szczęście wieczne, to rozkosz bez końca? Ja, Jezus, czynię wam tę obietnicę, że zaprowadzę was do miłości wiecznej, gdzie koniec nie istnieje. Kocham was, moje dzieci. Miłość chce was na wieczność, tam, gdzie wszędzie panuje radość.

Kochajcie Miłość, pragnijcie Miłości, czyńcie wszystko, by odszukać Miłość; ona jest tu, w was. Powiedzcie tak Miłości. Miłość czeka, jest tu dla was. Ja, Jezus, wasza Miłość, chcę was wszystkich w Sobie. Daję wam w zamian życie wieczne. Ukochani mojego Życia, czekam na was, kocham was. Łagodna jest moja radość w was, cierpliwe jest moje oczekiwanie w was.

Moja córko, błogosławię cię, miłości ran moich. Przeżegnaj się. Niech będzie błogosławiona ta, która pisze te słowa, które Ja, Jezus, jej dyktuję. Wszystko jest pokojem i radością. Amen.

78 – 27 kwietnia 2001    Jezus-Miłość

Idźcie napełnić wasze lampy olejem, przychodzę.

Ja, Jezus miłości, piszę poprzez służebnicę moich cierpień, którą kocham. Moje Życie, dzieci moje, oddałem je wam. Poprzez moje Ciało i moją Krew macie życie za każdym razem, kiedy Mnie otrzymujecie w Eucharystii. Żyję w was moje drogie dzieci, w was, którzy przyjmujecie żywego Boga. Jestem Bogiem, Królem. Jestem Wszechmocą.

Przyjdźcie do Mnie w czystym stanie. Wy, którzy Mnie przyjmujecie, czy poszliście się oczyścić? Jestem Światłością, żyję w światłości. Ciemności, w których pozostajecie z powodu waszych grzechów, nie pozwalają Mi żyć w waszym wnętrzu w światłości. Jestem samą Czystością. Nie mogę żyć w duszy [będącej] w stanie nieczystości. Tylko moi święci synowie, w których złożyłem moją siłę oczyszczania, mogą was uczynić czystymi.

Moi synowie i córki, bądźcie czyści, bo nie wiecie, kiedy przyjdę wam pokazać to, co jest w was. Bądźcie gotowi na moje święte przyjście. Pozostańcie w czystości, abym mógł was widzieć, że jesteście dziećmi mojej światłości.  Moje dzieci, idźcie po światłość, która zabłyśnie w nocy. Idźcie po wasze lampy. Idźcie napełnić je olejem. Przychodzę wkrótce.

Moje dzieci, będziecie otoczeni ciemnością; musicie być w światłości, mojej światłości. Ilu z was jest w ciemności? Ja jestem Życiem w was, moje dzieci. Chcę wam dać moje Życie. Nie mogę być w was, jeśli nie wiem, gdzie mieszkacie! Jestem Życiem, wy jesteście moim Życiem. Jestem tak szczęśliwy w was! Przydajcie Mi światłości, abym mógł kochać moją siedzibę.

Kiedy jesteście w stanie grzechu, przeszkadzacie mojej światłości promieniować w waszym wnętrzu. Przebywam w waszych ciemnościach wewnątrz was. Nie mogę was zmusić do tego, byście chcieli mojej światłości, jeśli wy tego nie chcecie. Wy, moje dzieci, kiedy wracacie do siebie do domu w nocy, i kiedy wszystko jest czarne, zimne, bez ciepła, to co robicie? Idziecie w stronę kontaktu, który włącza światło, lub szukacie ognia, by ogrzać wasze otoczenie. Jesteście szczęśliwi w waszym ciepłym i wygodnym domu. Mnie, waszemu Jezusowi miłości, jest tak zimno w was – tam, gdzie nie ma ani ciepła, ani światła. Nie myślę o niczym innym jak o tym, moje dzieci, że wy Mnie zaniedbujecie.

Moje dzieci, co robicie, kiedy ktoś przychodzi do was z wizytą? Proponujecie mu wygodne miejsce, bo jeśli nie, to jest wam wstyd. Czujecie się zażenowani, czyż tak nie jest? Ja, wasz Stwórca, wasz Król, wasz Zbawiciel, czyż nie mam prawa do tego miejsca, które dajecie waszym gościom? Czyż nie jestem Tym, który daje wam życie wieczne, swoje Królestwo, w zamian za schludne i oświetlone miejsce w was?

Nie proszę was, byście chodzili do spowiedzi każdego dnia, ale raz na miesiąc. Czy to zbyt wiele, by oczyścić wasze wnętrze, gdzie codzienny kurz przesłania moje światło? Jestem Miłością, która daje łaskę, że widzicie się takimi, jakimi jesteście. Kiedy przychodzicie do spowiedzi, umieszczam w was moje światło, które ukazuje wam, że tylko moja łaska może oczyścić wasze wnętrze.

Moje dzieci! Wy, którzy odmawiacie pójścia do spowiedzi, nie otrzymujecie łaski uświęcającej, która oczyszcza wasze wnętrze. Przyjmujecie Mnie w świętej Eucharystii i Ja, który wchodzę w was, potykam się o różnego rodzaju przeszkody, które nie pozwalają Mi się dobrze czuć w was. Śmieci tak cuchną i zbyt brudne szyby nie przepuszczają światła. Nie mogę niczego zobaczyć. Jak więc, moje dzieci, mogę się czuć w was jak u Siebie?

Zrozumcie dobrze, że jestem Bogiem miłości, a nie Bogiem, który zadziera nosa wobec was. Jeden akt żalu z waszej strony sprawia, iż dobrze się ze Mną czujecie. Jestem w was, kocham was. Lubię czuć się w was jak u Siebie. Ja, wasz Zbawiciel, wziąłem na Siebie wszystkie wasze winy i poniosłem je na moich ramionach. Przez moją świętą śmierć wymazałem wasze grzechy, przyjmując śmierć przez ukrzyżowanie po to, byście mieli życie wieczne. Czy nie jestem tego wart?

Moi ukochani, których kocham, to tylko i wyłącznie dla was piszę ręką mojej umiłowanej, która ofiarowała się z miłości do Mnie. Ja, Jezus miłości, wasz ukochany Jezus, czekam w konfesjonale, gdzie Miłość wyznacza wam spotkanie. Kocham was – Ja, Jezus, Król miłości. Pobłogosław się, moja córko. To Ja jestem w tobie. Niech Ojciec, Syn, Duch Święty, jak również moja święta Matka, będą z tobą. Amen.

79 – 27 kwietnia 2001    Jezus, wasz Ukochany

Post przed Komunią.

Moja córko, słusznie zadajesz sobie to pytanie. Sobór mojego Wikariusza przewiduje jedną do trzech godzin postu przed przyjęciem Komunii, w zależności od tego, co jesteście w stanie przewidzieć. Oczywiście, że nie jest zalecane jedzenie przed Komunią.

Moje dzieci, ponieważ wy nie możecie czekać, żeby zjeść po Komunii, lepiej jest, by przed Komunią powstrzymać się jedną godzinę od picia, dwie do trzech godzin od jedzenia: dwie godziny [po zjedzeniu] jarzyn, owoców, ryby, jajek, sera, płatków zbożowych, i trzy godziny [po zjedzeniu] mięsa.

Moje dzieci, to Ja, Jezus, obecny w Hostii świętej wnikam w was i przyjmuję Komunię świętą w was – biorę was w Siebie. Moje dzieci, Ja jestem czysty, jestem nieskalany. Moje Ciało jest niebiańskie, moja Istota jest Boska, jestem Bogiem.

Moje najdroższe dzieci, przyjmujcie świętą Hostię z szacunkiem, miłością, skupieniem, rozkoszą i pokorą waszej osoby wobec Boga, który się ofiaruje.

Dzieci, jeśli macie problemy z trawieniem, Ja, wasz Bóg, jestem w was, by wszystko oczyścić. Chciałbym tak bardzo zasmakować tej chwili w czystości waszej istoty. Czy rozumiecie, moje dzieci, jak ważne jest to, by uszanować moją Obecność w was?

Być czystym, to być bez grzechu, w stanie łaski. Mimo iż, moje dzieci, wasza dusza widzi się w stanie czystości, wszystko w niej tęsknie Mnie wyczekuje. Lubię, gdy dusza Mnie pragnie, pozostając w stanie miłosnego oczekiwania. Bądźcie jak narzeczona, która czeka na swojego ukochanego. Przygotowuje się, wkładając swoją najpiękniejszą suknię. Aby wynagrodzić duszy to, że jest zakochana i w stanie czystości, Ja, jej Ukochany, przynoszę jej mój prezent: miłość.

Widzicie, moje dzieci, kiedy przychodzicie, by Mnie przyjąć, bądźcie hojni, pozostawcie Mi całe miejsce. Ja, Miłość, lubię być w was jako główne danie waszego życia. Chcę być w was, jak jestem w moim Ojcu: Miłością. Kocham was, moje dzieci. Rozczulcie się nad moją miłością. Tak was kocham.

Moje dziecko, oto tu jest [powiedziane] ogólnie, co jest dla was lepsze, jeśli chcecie otrzymać łaski obfitości. Przeżegnaj się moja umiłowana. Kocham was, Ja, wasz Ukochany. Amen.

80 – 28 kwietnia 2001    Jezus

Wkrótce koniec waszych cierpień.

Moja umiłowana, już wkrótce wszyscy do Mnie przyjdziecie. W chwili, gdy Mnie ujrzycie w sobie, będziecie wszyscy z waszym Bogiem. Ja, moje dzieci, zamieszkam wiecznie w waszych sercach, które będą poświęcone mojemu Miłosiernemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Poznacie radość. Za wszystkie wasze cierpienia, które będziecie znosić, dam wam życie wieczne. Cierpienie jest źródłem szczęścia dla was, którzy Mnie kochacie. Kobieta rodzi w bólu. Ja przychodzę w bólu. Po porodzie kobieta zapomina i jest w radości. Ja przychodzę dać wam szczęście. Szczęście wieczne jest tu, ono nadchodzi.

Pozwólcie Mi dowieść, że moja Obecność w was będzie waszym uwolnieniem. Będzie wam ofiarowany świat miłości. Nie odrzucajcie tego, by Radość zadomowiła się w was na wieczność. Czy nie trzeba było, żebym cierpiał dla mojej chwały? Czemu nie chcecie cierpieć dla chwały, którą Ja zdobyłem dla was. Moje kochane dzieci, nie wahajcie się, by powierzyć się Miłości.

Jest przepowiedziane, że wasze cierpienia skończą się wkrótce, wasze „wkrótce”, nie to, które oznajmiłem Piotrowi, Janowi, Mateuszowi, Łukaszowi (przez świętego Pawła), Markowi, Filipowi, Judaszowi (który nie wydał owocu), Bartłomiejowi, Andrzejowi, bratu Piotra, Tomaszowi, wszystkim moim apostołom.

Tak, moja córko, to w waszym czasie Ja, Jezus, przychodzę. Mój Duch tchnie w was moją Obecność. Miłość zamieszka w każdym z was. Wy, którzy nie chcecie cierpieć po to, by Miłość żyła w was, pomyślcie o cierpieniu, które Ja zniosłem dla was. Kocham was. Idź, moja umiłowana, kocham cię. Jezus, twoja Miłość, która jest tobą, ty we Mnie, Ja w tobie. Przeżegnaj się, ty, która Mnie kochasz. Amen.

81 – 28 kwietnia 2001    Jezus

Jesteście stworzeni by was kochano, nie by wami zawładnięto.

Dobro i zło są w waszym życiu. To wy macie wiedzieć, czy chcecie żyć w dobru czy w złu. Moje dzieci, iluż z was woli żyć ignorując to, co robią, niż być zmuszonym do dokonania wyboru?

Zapytujecie siebie, dlaczego jest tyle cierpienia, chorób, nędzy, strachu, przemocy. Wszystko to, moje dzieci, jest konsekwencją waszych czynów, które wykonujecie za namową Szatana, który wami rządzi. Pozwoliliście mu zawładnąć sobą. Chcecie żyć w wolności – on zabrał waszą wolność. Jesteście przedmiotem zabaw w jego szponach. Jesteście nieszczęśliwi w tej sytuacji. On was osaczył do tego stopnia, że sami siebie pytacie: „Po co to wszystko?”

Moje dzieci, nie poddawajcie się jemu, obudźcie się! Otrząśnijcie się z tego! To Szatan rządzi waszym życiem. Waszą wolę, on ją zabrał. Wyśmiewa się z was. Sprawia, że żyjecie w [świecie] władzy, dominacji nad waszymi braćmi i siostrami, [dominacji] pieniądza. Za pieniądze możecie kupić to, co się wam podoba, do tego stopnia, że dominujecie nad najmniejszymi, by zaspokoić wasze przyjemności. Myślicie tylko o tym, by ofiarować sobie dobra materialne. Dzięki tym rzeczom on ma nad wami kontrolę.

To jest nieprawdziwe, on nie może dać wam tych rzeczy, ponieważ one do niego nie należą. Lubi, gdy wy go o te rzeczy błagacie. Nie posiada ich. Jest bardzo przebiegły. Zniewala was tymi rzeczami, by was lepiej uwieść, jako że jest kłamcą i panuje nad wami. Chce waszej krzywdy, on jest Złem. Wyśmiewa się ze zranień, które sobie zadajecie. Pozwalacie mu panować nad sobą ulegając jego obietnicom.

Wy jesteście stworzeni, by was kochano, a nie by wami zawładnięto. Nie rządzi się tymi, których się kocha, chce się tylko ich dobra. Ja jestem Dobrem. Daję wam życie, moje Życie. Moje dzieci światłości, na co czekacie, by się obudzić? Jesteście w trakcie topienia się. Nie mogę patrzeć na to, jak wy się pogrążacie, nie zapobiegając temu!

Jestem waszym Stworzycielem, waszym Zbawicielem. Umarłem na krzyżu, by wam dać życie wieczne. Nie mogę już dłużej pozwolić, by Szatan panował nad wami. Przyjdźcie do Mnie, wy, którzy płaczecie, pocieszę was. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy macie już dość cierpień, dam wam radość, która się nie kończy. Ja jestem Radością, Miłością.

Jesteście moimi dziećmi Miłości. Umieściłem w każdym z was moją miłość. Nawet jeśli zabawialiście się, by czynić zło37, by zapomnieć Miłość, Ja, Jezus, nie zapomniałem o was. Ja, daję się wam. Czy wy Mnie chcecie, Mnie, który od tak dawna na was czeka? Kocham was. Kochajcie Mnie. Ja jestem Dobrem.

Szatan jest gotowy zaprowadzić was na wieczną śmierć. Nie pozwólcie, by śmierć was zgasiła. Ja jestem Życiem, Światłością, waszą wieczną radością. Przychodzę. Moje dzieci, was którzy na Mnie nie czekacie, jestem gotowy przyjąć w moim Sercu, które jest w was. Ja w was, my jesteśmy jednym na wieczność. Chcę was w szczęściu. Jezus, Król miłości kocha was. Powiedzcie Mi tak i przyjdę.

Moja umiłowana córko, pisz dla twojego Jezusa. Ja, Jezus z Nazaretu, jestem w trakcie przygotowywania was do mojego świętego przyjścia w was poprzez Ducha Świętego, Tchnienia wszelkiego życia. Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne. Wielka jest moja odwieczna radość.

Jestem Synem Boga żywego, Zmartwychwstałego z tego świata. Mój świat jest w tych, którzy są we Mnie. Jestem Życiem. Kto Mnie kocha, ma życie! Jezus was kocha. Czy Mnie kochacie moje dzieci? Ja czekam na to, aż powiecie to proste tak, i przyjdę – Ja, Jezus z Nazaretu, wasz Bóg, Stwórca. Amen.

82 – 30 kwietnia 2001    Jezus, który jest w was

Jestem Życiem.

Ja, Jezus, kocham was. Jestem Życiem w was, wy żyjecie przeze Mnie. Ja, Zmartwychwstały, Syn Boga żywego, jestem wszelkim życiem. Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne. Wszelkie stworzenie, które przychodzi na świat jest córką Boga; każde dziecko, które jest w Bogu jest synem Boga38.

Moje dzieci, przestańcie się zamęczać. Jesteście wszyscy wezwani, moje maleństwa. To Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty dają życie, życie, które jest w was. Nie umrzecie. Tylko ten, który mówi nie Życiu może umrzeć; tylko ten, kto odmawia Miłości może umrzeć. Nie umiera się w Miłości. Miłość jest żywa. Miłość, ona żyje.

Ci, którzy się ofiarują bliźnim, którzy karmią głodnych, którzy nadają sens życiu zrozpaczonym dzieciom – ci mają Życie w sobie. Szczęśliwi ci, którzy mają Życie w sobie, daję im Niebo w spadku. Jestem Bogiem miłości, Ja, Jezus, Zakochany w moich dzieciach.

Co robicie, moje dzieci, wy, którzy szukacie szczęścia beze Mnie? Poza Mną, jesteście tak nieokreśleni, niezbyt prawdziwi. Jesteście niczym beze Mnie. Uważacie się za porządnych ludzi….., porządnych z powodu czego? dóbr materialnych? pieniędzy? władzy? dominowania nad słabszymi?

Każde dziecko, które żyje nie zauważając, że szczęście jest w nim, nie wie niczego o sobie. Przybiera pozory szczęścia, zapewniając sobie dużo materialnych rzeczy, ale w głębi siebie poszukuje tego, co ma już w sobie: szczęścia. Moje dzieci, po co szukać na zewnątrz waszego szczęścia, kiedy ono jest w was? Możecie sobie szukać, ale nie znajdziecie niczego poza Mną. Wszystko jest we Mnie. To Ja mogę was uczynić szczęśliwymi.

Oto, moje dzieci, czego od was oczekuję: wdzięczności za to, czym naprawdę jesteście: dziećmi żyjącymi moim Życiem, tym, które jest wewnątrz was. Ja, Stwórca, jestem Tym, który pozwolił, żebyście żyli na tej ziemi po to, byście mieli życie, życie wieczne. Jestem Potęgą, która daje lub odbiera życie. Tym życiem, o którym mówię, jest życie waszej duszy, to, które wam pozwala żyć wiecznie.

Ci, którzy nie wierzą w moje Zmartwychwstanie, są już umarli. Ci, którzy wierzą w moje Zmartwychwstanie nie mogą umrzeć. Życie w nich nie umiera, ono zwyciężyło śmierć. Jestem w was, was, którzy kochacie. Moje dzieci, kochajcie siebie! Ci, którzy kochają swego bliźniego tak, jak Ja was kocham, mają Życie w sobie.

Wkrótce, moje dzieci, otrzymacie podmuch, który uniesie waszą duszę aż do radości wiecznej. Ja jestem wieczną Radością, którą będziecie napełnieni. Zobaczycie Mnie w sobie, będziecie wiedzieć, co to jest Miłość, Życie. Będziecie musieli wybrać między Życiem i śmiercią. Wy sami wybierzecie.

Wielkie oczyszczenie będzie waszym ratunkiem. Zaleje was przypływ szczęścia. Moje ukochane dzieci, Ja, wasz Jezus miłości, będę wiedział, że wybraliście Mnie. Jestem Radością, która was ogarnie, abyście wiedzieli, że to się stanie wkrótce, wkrótce – w waszym pojęciu. Moje kochane dzieci, hymn do Miłości będzie nad wami, w was, z wami, to znaczy w każdym z was, którzy będziecie we Mnie, przeze Mnie i ze Mną.

Moja umiłowana córko, ty, która się ofiarujesz, dawaj twoim braciom i siostrom akty miłości, które są na ciebie wylane. To Ja, twój Jezus, który ci je daje. Idź teraz, daj moim dzieciom to, co Ja ci daję: moje teksty pisane twoją ręką. Kocham cię, słodyczy moich ran. Amen.

83 – 1 maja 2001    Jezus, który was kocha

Przebacz nam Tato nasze uchybienia.

Ty, moje najdroższe dziecko, piszesz, by zaświadczyć o Miłości, która znajduje się w każdym dziecku Bożym, Boga wszechmogącego, Stworzyciela całego wszechświata. Niebo i ziemia pełne są Bożej chwały. Hosanna na wysokości. Pokój na ziemi ludziom dobrej woli.

Tak, moje dzieci, wszystkie moje dzieci, które są zakochane w Miłości i które chcą czynić Wolę mojego Ojca, są błogosławione przez Ojca wszechmogącego.

Tata, który kocha swoje dzieci jest ojcem, który chce dla nich dobra. Kocha je takimi, jakie są, z ich brakami, wadami, w nadziei, że powrócą któregoś dnia do domu rodzinnego, tuląc się w Jego ramionach prosząc: „Tato, my, Twoje dzieci, kochamy Cię. Przebacz nam nasze uchybienia, wady, które sprawiły Ci przykrość. My jednak wiemy, Tato, że Ty nas kochasz takimi, jakimi jesteśmy. To dlatego, Tato, jesteś obecny tutaj razem z nami. Tato, my Cię kochamy”.

Moje dzieci, jeśli ojciec ziemski przebacza swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wszechmogący, wasz Stwórca, przebaczy wam. On posunął się aż do tego, by z miłości oddać wam swego własnego Syna, abyście mieli życie wieczne! Wasz Ojciec z Nieba kocha was, moje dzieci. Chce jedynie waszego dobra. Czeka, jest cierpliwy. Już tak długo czeka na wasze tak Miłości, Jego miłości. On nie chce, byście byli więźniami Jego miłości. Chce byście byli wolni w miłości, w tej miłości, jaką On do was ma. Co wy robicie, moje dzieci? Mój Ojciec, wasz wszechmogący Ojciec, dał wam wszystko.

Przyroda została stworzona, by dać wam swoje dobra. Zaniedbaliście ją. Tak niewielu jest wdzięcznych za wszystkie dobra, jakie ona wam daje. Ona należy przede wszystkim do Boga, mojego Ojca. A wy, wy ją tak zaniedbaliście! Woda, rzeki, jeziora są zanieczyszczone przez wasze zaniedbania. Bóg nie ma do was pretensji, On zbytnio was kocha.

Moje dzieci! Wy, którzy jesteście braćmi i siostrami, nie kochacie już siebie. Wasz Ojciec, który jest Tatą każdego z was, boleje, patrząc jak Jego dzieci nie zgadzają się ze sobą. Chce was wszystkich zjednoczonych w Miłości. To poprzez Jego Bożą Wolę jesteście jeszcze na tym świecie. Ten świat, który On stworzył, jest w trakcie zawalania się pod waszym panowaniem. On nie może wam na to pozwolić. Wyśle wam wkrótce Ducha Świętego, który tchnie na was, i wtedy, moje dzieci, odkryjecie w sobie Miłość, która jest w was od waszego stworzenia.

Moje dzieci, to wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, żeby pójść wtulić się w Jego ramiona, lub oddalić się. Moje dzieci, wy będziecie musieli zająć jakieś stanowisko. Wcześniej jednak ogarnie was obecność Miłości, którą On wam dał. Ja, Jego Miłość, kocham was i błagam, byście powrócili do waszego łagodnego Taty, który was kocha, moje dzieci. On nie może was dłużej zostawić w tym opłakanym stanie, do którego sami się doprowadziliście.

Moje dzieci, Ja, Jezus miłości, wyjawiam wam te sprawy, żebyście zrozumieli, że to wy sami jesteście odpowiedzialni za wasze tak. Ten, kto powie nie, utraci swoje miejsce, miejsce, które mój Ojciec sam dla niego wybrał. Kiedy znajdzie się daleko od Miłości, ogarnie go nienawiść i on oddali się od mojego Ojca na zawsze.

Wieczność jest prawdziwa, moje dzieci. Ci, którzy powiedzą tak Miłości, poznają szczęście wieczne. Tych, którzy powiedzą nie, ogarnie nienawiść. Będą cierpieć w wiecznej śmierci. Ja was kocham. Miejcie ufność w moje miłosierdzie, w miłosierdzie Boga, mojego Ojca. Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, niebiosa zostaną wam otworzone na wieczność.

Precz szakale, kłamcy, złodzieje, bezbożni! Precz sprzed mojego Oblicza wy, którzy podsycacie nienawiść! Nie mogę nic dla was, którzy odrzucacie Miłość.

Moja córko, kocham cię. Kochaj twego Jezusa miłości. Przeżegnaj się, moja umiłowana moich słodyczy. Jezus, który was kocha. Amen.

84 – 3 maja 2001    Jezus, miłość i radość

Ci wszyscy, którzy wierzą we Mnie, są życiem wiecznym.

Umiłowana moich ran, moje cierpienia są tak głębokie! Wasz świat jest tak podły, tak niedowierzający! Tak niewielu wierzy we Mnie, Miłość. Potrzebuję ciebie i moich dzieci, które ofiarują się z miłości. Jestem Miłością, która szuka dusz zakochanych we Mnie.

Moja córko, ty dałaś siebie. Tak piękna jest twoja ofiara! Jestem Tym, który jest w tobie. Jesteś moja. Zostałaś wybrana przez mojego Ojca niebieskiego, dla Mnie, by Mi pomóc dotrzeć do niedowierzających. Daj Mi twoje tak, twoje tak twemu Ukochanemu, Mnie, twojemu Oblubieńcowi. Jesteś moja, jesteś moją ukochaną, która pomaga Mi w tych dniach ciemności, kiedy wszystko się dokona.

Nadchodzi czas, na który czekasz, córko moich boleści. Jestem twoim Bogiem miłości, któremu się oddałaś. Jesteś tą, która żyje w Nas. My przebywamy w tobie. Córko mojej świętej radości, kocham cię. Moja miła córko, napisz to na później. Inni zapoznają się z tymi tekstami, które ty piszesz dla Mnie, Jezusa-Miłości w każdym [z was].

Moje dzieci ziemi, przeżywacie chwile uświęcania się, oczyszczenia i mądrości. Jesteście moimi światłami w tym świecie. Ten świat pozna przemianę w Miłości. Miłość zapanuje w sercach wszystkich moich dzieci – bez wyjątku.

Zaprawdę, niebawem przeżyjecie całkowitą zmianę. Mówię to wam, Miłość nie oszczędzi nikogo. Miłość wydaje wojnę nienawiści, która wyrządza straty w każdym z moich dzieci, które nie żyje w mojej miłości. Ta nienawiść zniknie na zawsze, pociągając za sobą dzieci nienawiści. Ja, Jezus, błagam was, żebyście się dobrze zastanowili nad decyzją, którą będziecie musieli podjąć. Tak pozwoli wam żyć w pokoju, szczęściu, w wiecznej radości.

Moje dzieci światłości, jestem Tym, który żyje wiecznie w każdym z moich dzieci. Żyję w Miłości. Jestem Miłością. Nie mówcie nie Miłości. Jeśli wy je wypowiecie, będę zmuszony, przez wasz wybór, oddalić się od was. Będziecie na zawsze daleko ode Mnie. Ja, Miłość, chcę was we Mnie.

Moje dzieci, to jest czas, by się zastanowić nad swoja odpowiedzią. Jestem waszym Ukochanym, który was kocha, Ja, wasz Jezus miłości, Zmartwychwstały, Zbawiciel świata. Powiedzcie Mi, czy chcecie moją miłość? Ja, jestem zawsze gotowy dla was.

Ja, twój Jezus, daję ci moją miłość. Wzrastaj, miej ufność we Mnie. Kocham cię, ukojenie moich cierpień. Przeżegnaj się, ty, która Mnie kochasz. Amen.

85 – 3 maja 2001    Jezus, twoja Miłość

Ja jestem Miłością, wy moimi członkami.

Umiłowana moich ran! Kocham ciebie, która się ofiarowałaś, by pomóc twoim braciom i siostrom żyć w Miłości, w mojej miłości. Tak, moje dzieci, ktokolwiek się oddaje z miłości dla Miłości, jest błogosławiony przez mojego Ojca z Nieba. Ten, który chce żyć w moim Ojcu, musi żyć we Mnie, Jego Synu. Kto wybiera, by żyć swoje życie we Mnie, ma życie.

Jestem tak bardzo obecny w każdym z was, moje dzieci! Jestem w moim Ojcu. My jesteśmy Jedno. Tworzymy jedną tożsamość. Nasza jedność tworzy Ducha Świętego. Wszystko jest w Nas. My jesteśmy Miłością.

Moje dzieci, wasze życie na ziemi polega na tym, by czynić dobro po to, by zgromadzić dzieła, które będą wam towarzyszyć w dniu waszego przyjścia do Nas. Kiedy kochacie swoich braci i siostry, moje dzieci, dokonujecie dzieła miłości w każdym z was. Stajecie się Mną, stajecie się moim Kościołem. Moje Ciało jest każdym z was, wy we Mnie, Ja, w was. Nie można oddzielić głowy od korpusu. Ja jestem Głową Ciała mistycznego mojego Kościoła.

To Ja, Jezus, założyłem mój Kościół. Zgromadziłem wokół Siebie moich apostołów. Moi uczniowie rozmnożyli się, żyjąc we Mnie-Miłości. Oni są miłością. Moja Obecność jest w nich, w każdym z nich. Ja, Jezus, jestem Potęgą świata. Nikt nie może przebywać w innych dzieciach beze Mnie.

Moje dzieci, wy nie możecie wyjść innym naprzeciw, bo odgradza was bariera obojętności, która przeszkadza w dawaniu miłości. Beze Mnie, wy nie możecie jej przekroczyć. To Ja prowadzę waszą miłość do tych, którzy są dziećmi Miłości. Jestem wszelkim życiem w każdym z was.

Jak wy możecie powiedzieć „kocham to, kocham tamto”, jeśli to nie pochodzi z waszego serca? To serce jest odżywiane pokarmem Miłości, która daje. Miłość się daje. Jej się nie wymyśla. Ona tutaj jest. Ona mieszka w was. Tylko Ja, Stwórca, mogę wam dać miłość, która jest w was.

Jestem Twórcą miłości. Spójrzcie wokół siebie na piękno kwiatów, przepych przyrody, przezroczystość wody. To nie wy jesteście autorami przyrody, to Ja, Jezus. Mój Ojciec z Nieba jest Mną. Ja jestem Nim. Duch Święty jest Nami. W Nas, My jesteśmy. Jesteśmy trzema [Osobami]: Trójcą Świętą. Życie jest w Nas. My tworzymy Miłość, która jest, która była i która będzie przez całą wieczność.

Kim jesteście bez Nas, moje dzieci? Czy zdajecie sobie sprawę z miłości, która żyje w was? A wy, co wy robicie? Szukacie gdzie indziej niż wewnątrz was mojej miłości, która jest w was. Jestem Tym, który jest Miłością w was, waszym Stwórcą, waszym Zbawicielem.

Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie. Dam wam miłość, której wam brakuje. Jestem Tym, który daje swoją miłość w zamian za wasze tak. Pozostaje Mi jedynie czekać na wasze tak dla Miłości. Kocham was, moje ukochane dzieci. Przyjdę wkrótce do waszego wnętrza, bez względu na to czy wy jesteście gotowi czy nie, by przyjść do Miłości.

Moje dzieci, Ja, Jezus, wasz Zbawiciel, przychodzę w was i wy Mnie zobaczycie. Miłość przybywa, by wam pokazać, że Miłość jest w każdym z was. Tak, Duch Święty jest już w drodze. Przygotujcie się. Moje dzieci, Miłość mówi wam, iż wkrótce, naprawdę wkrótce, Ja stanę przed wami.

Jezus, wasz Zbawiciel, przychodzi zebrać w was waszą miłość – jeśli wasze tak jest tak. Kocham was, Ja, który wchodzę w was. Pobłogosław się, moja umiłowana, którą kocham. Amen.

86 – 4 maja 2001    Jezus, twoja Miłość

Jakże Miłość was kocha, moje dzieci!

Błogosławię cię, moja umiłowana, ciebie, która oddajesz się, by być moim narzędziem. Wzrośnij w Nas przeze Mnie, ze Mną, we Mnie. Ty jesteś tym, czym Ja jestem: cały w Bogu, cały dla Boga. Ja jestem Miłością. Ty stajesz się miłością we Mnie.

Moje dzieci światłości, moi wybrani ostatnich czasów – błogosławię was. Szczęśliwi ubodzy w sercu, oni zobaczą Boga. Szczęśliwi ci, którzy się kochają, oni będą we Mnie. Jestem w was, was, którzy żyjecie we Mnie, Miłości. Jestem cały dla was, moje dzieci Miłości. Jestem Synem Miłości. Jestem Miłością. Miłość nie ma końca. Ona jest, była i będzie na wieczność. Żyjcie miłością, a będziecie żyli w Miłości.

Mówię o prawdziwej miłości, nie tej, która zazdrości, kradnie, dominuje, czyni zło. Moja miłość nie czyni zła. Jest prawdziwa, jest piękna, jest dobra, jest wolna, jest potężna. Ja jestem Miłością, Miłością, która dała się ukrzyżować, by dać wam miłość.

Moje dzieci Miłości, wy, którzy wybieracie życie w Miłości, jesteście we Mnie. Ta miłość jest dla was, którzy chcecie być szczęśliwi. Tak, szczęście jest wam ofiarowane bezinteresownie. Jedno proste tak i dam wam to, co chcecie: szczęście na wieczność. Tylko Ja sam mogę wam je dać. Miejcie wiarę we Mnie.

Jezus, Ten, który umarł i zmartwychwstał, jest prawdziwy. On jest żywy. Żyje w was, was, którzy mówicie: „Tak, Jezu, my Cię chcemy, weź nas, chcemy być szczęśliwi. Mamy dość bycia nieszczęśliwymi w tym świecie, gdzie się źle dzieje. Zdaje się, że wszystko źle się dzieje wokół nas i to wszystko popycha nas, by iść coraz szybciej. Nie możemy nadążyć w tym świecie konsumpcji”. Czyż nie tak mówicie?

Moje kochane dzieci, wkrótce będziecie ze Mną, we Mnie – jeśli oczywiście tego chcecie. Ja czekam tylko na wasze proste tak. Stale się powtarzam. To dla tych, którzy nie zrozumieli, że zły los, który ich spotyka, oni sami wybierają. To nie jest jakaś niedorzeczność. Wszystko jest zgodnie z tym, jak oni chcieli, żeby było.

Moje drogie maleństwa, nic nie jest bardziej prawdziwe! Co chcecie, żebym dodał? Miłość powiedziała wszystko od czasu swojego przyjścia na ziemię. Miłość się odsłoniła, została wam dana, jest wam ofiarowana. Miłość jest tu, bierzcie. Jezus przedstawia wam swoją miłość. Do was samych należy, żeby ją chcieć. To jest wasz własny wybór, nie mój. Ja wybrałem, żeby się dać mojemu Ojcu na krzyżu za was, abyście mieli życie wieczne.

Umierając, zabrałem ze Sobą wszystkie wasze grzechy. Do was należy teraz dokonanie wyboru. Jedno proste tak, które sprawia, że żałujecie za wasze uchybienia, i Ja biegnę rzucić się w was na wieczność i już nigdy, tak, nigdy was nie opuścić. Moje dzieci, jakże Miłość was kocha! Błogosławię was, Ja, Miłość, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Amen.

Pisz, moja córko. Kocham cię, Ja, twój Jezus, który się dał w ofierze całopalnej za ciebie i za tych wszystkich, których ty składasz w moim oceanie miłości i oceanie miłości mojej Matki, Maryi, Niepokalanym Poczęciu.

Córko moich ran, bądź błogosławiona przeze Mnie, który jestem w moim Ojcu, w moim Duchu Świętym. Moja Matka jest we Mnie, My jesteśmy w tobie. Moja córko, kocham cię. Przeżegnaj się. Moja umiłowana, dziękuję za twój czas. To Ja, twój Jezus sprawiam, że piszesz. Moja miłość jest w tobie, ty we Mnie, ty Mną, Ja tobą. Idź, moja córko, kocham cię. Amen.

87 – 5 maja 2001    Jezus-Miłość

Tak lub nie dla Miłości.

Umiłowana moich świętych ran, jestem w każdym z moich dzieci, które się oddają Miłości. Miłość jest w każdym z was. Wy jesteście miłością. Nikt nie może żyć, jeśli Miłość nie żyje w nim. Jestem Najwyższą Istotą. My, Trójca miłości, żyjemy w jedności miłości.

Moje dzieci, wy, którzy idziecie drogą poza Miłością, jak wy możecie wypowiadać słowo miłość, jeśli tą miłością nie żyjecie? Poruszacie się w ciemności, nie wiedząc gdzie jesteście, kim jesteście. Uważacie się za żywych, podczas gdy żyjecie ze śmiercią. Ja jestem Życiem, które jest życiem. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy chcecie żyć w życiu, moim Życiu. Miłość jest żywa. Ona jest prawdziwa. Jest w was – was, którzy mówicie Miłości tak.

Wy, moje dzieci, możecie żyć tylko wtedy, gdy powiecie: „Tak, chcę żyć w Jezusie”. Ja, wasz ukochany Jezus, jestem Istotą, która jest w was i która daje wam życie. Miłość sprawia, że wzrastacie we Mnie, Jezusie, żyjącym w waszych Tabernakulach. Każdy z was jest takim tabernakulum, w którym Ja żyję.

Moje dzieci światłości, kocham was, was, którzy daliście swoje tak Miłości. Chcę, byście wszyscy byli we Mnie. Was, którzy Mnie nie znacie, którzy żyjecie bez zatrzymywania się, proszę, pomyślcie o waszym Jezusie. On czeka, aż wy się zatrzymacie, by wam powiedzieć: „Moje dzieci, jestem tutaj. Miłość czeka na was. Ona jest tu, w was. Chce wzrosnąć w was. Chce zająć całe miejsce”.

Przez wasze tak, to miejsce, które jest w was, zamieni się w miejsce szczęśliwości. Wasze wnętrze będzie moim. Będę w nim u Siebie. Jeśli chcecie, żebym się czuł jak u Siebie, to trzeba Mi powiedzieć tak. Wielu ociąga się jeszcze ze swoim tak. Przez to zaniedbanie, ich wnętrze nie jest miejscem miłości.

Ja jestem Miłością, która żebrze o wasze tak. Jestem taką miłością! Gdybyście Mnie widzieli, byłoby wam tak dobrze, że błagalibyście Mnie, żebym się nigdy od was nie oddalał.

Ukochani Miłości, skąd wy możecie wiedzieć, czy wasze tak jest tak lub czy wasze nie jest nie? Ja was oświecę, tchnę w was Ducha Świętego, który pomoże wam odpowiedzieć tak lub nie. Nie będę was zmuszał, ale pospieszcie się, ponieważ to nastąpi wkrótce, naprawdę wkrótce: wasze wkrótce!

Jakże was kocham! Przez cały dzień i noc, nie zaprzestaję ukazywać wam mojej miłości. Popatrzcie na przyrodę, na gwiazdy na niebie: to są formy miłości. Kocham was, moi ukochani. Tak, wy jesteście wszyscy moimi najdroższymi ukochanymi! Ja, Jezus z Nazaretu, kocham was, moje dzieci.

Pobłogosław się, moja córko. Kocham cię, ukojenie moich ran. Jezus, wasza Miłość, która czeka na wasze tak. Amen.

88 – 6 maja 2001    Ukochany Jezus

Jestem żywy.

Moja córko, jak Ja kocham twoją ofiarę: twoje życie! Ty jesteś życiem we Mnie. Ja jestem twoim życiem. Ty jesteś tym, czym Ja jestem – Życiem. Każde dziecko, które chce żyć, musi żyć we Mnie. Jestem Życiem, Prawdą i Drogą. Wszelkie życie jest Mną. Jestem jasnością waszego wnętrza, które prowadzi was do życia.

Wszystko jest tak żywe, jak woda płynącej rzeki czy strumienia, która ślizga się po skałach. Z upływem lat, woda szlifuje wszystko, czego dotyka. Ja, moje dzieci, jestem Życiem. Rozjaśniam wszystko tam, gdzie przechodzę. Jestem Drogą, która was prowadzi ku życiu, które jest wieczne. Wieczne będzie wasze życie, jeśli wasze tak jest szczere. Wy jesteście Mną. Kto żyje we Mnie, ma życie wieczne.

Moje dzieci Światłości, wy, którzy wątpicie o mojej Obecności w was, jestem żywy w każdym z was. Jestem tam obecny. Czekam na tak, które pozwoli Mi w was działać. Zostaną na was wylane łaski, byście mogli we Mnie wzrosnąć.

Wy, którzy chcecie żyć, mieć radość, szczęście: przyjdźcie do Mnie, Życie jest w was. Wszelkie życie jest we Mnie – Ja jestem Życiem. Żyć beze Mnie, to żyć w śmierci. Śmierć, moje dzieci, nie ma życia. Śmierć nie żyje, jest bezczynna, rozkłada się. Śmierć nie może żyć. Ona nie zatrzymuje niczego i niczego nie daje. Ona znika. Jej już nie ma. Ona jest bez życia. Ja, Miłość, jestem żywy. Jestem Życiem, życiem w was. Jestem dobry, doskonały, dający się kochać, potężny, nieporównywalny. Wszystko jest we Mnie. Ja, Miłość, proszę was, żebyście wybrali dla siebie życie.

Moje dzieci, śmierć jest tak daremna, tak przerażająca! Śmierć waszej duszy jak i waszego ciała39 jest w waszych rękach. Tylko wy sami macie wolność, by wypowiedzieć swoją zgodę na życie. Moje dzieci, Ja, który ofiarowałem się Ojcu wszechmogącemu z miłości do was, kocham was. Chcę, byście byli we Mnie. Daję wam Życie, które nie umiera. Ono jest żywe, działające, pełne mocy w każdym z was, którzy odpowiadacie na moje wezwanie.

Miłość mówi: „Przyjdźcie, czekam na was”. Dlaczego wy nie przychodzicie, wy, którzy czujecie odrazę do wszystkiego, co bezczynne? Chcecie żyć z szybkością stu mil na godzinę, a niespieszno wam, by mieć w sobie Życie, moją Obecność. Gonicie za głupstwami, które was uwodzą i pozostawiają bez życia, ponieważ po jakimś czasie przyjemności nuda znowu was ogarnia, i wy ponownie zaczynacie bieg za innymi błahostkami, po czym jeszcze raz potykacie się o bezcelowość waszych wysiłków.

Moje dzieci, proste tak dla Miłości i Ja pośpieszę ku wam. To Ja wychodzę wam na spotkanie, abyśmy razem przeszli ten odcinek drogi, który wam pozostaje do przejścia, by dojść do Życia. Wasze tak jest tak dobre! Od momentu, kiedy wypowiadacie je, życie zaczyna kiełkować w was, mimo iż wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Składam w was dobrodziejstwa, które pomagają wam zwalczyć złe przyzwyczajenia.

To jest trudne, by przejść beze Mnie poprzez błędy, które popełniacie za namową śmierci. Ja jestem tu z wami, by wam podać rękę, która pomoże wam postąpić do przodu, w stronę tego, co jest żywe: Miłości, prawdziwej Miłości, która żyje w was. Nie, nie pozostawajcie w śmierci, która powoduje upadek i sprawia ból. Moja miłość nie powoduje strachu ni bólu. Ona jest czysta, przeźroczysta jak strumień wody, który ślizga się po kamykach, by je uczynić piękniejszymi, pociągającymi jak błyszczące klejnoty.

Wy jesteście moimi klejnotami, które kocham i które chcę zatrzymać na wieczność. Ja, wasz ukochany Jezus, kocham was. Moje kochane dzieci, przyjdźcie do Mnie, Życie jest wasze. Jezus dobroci, miłości, chce was całkowicie dla Siebie. Miłości mojego życia, umiłowana – przeżegnaj się. Kocham cię, ofiaruj się. Amen.

89 – 7 maja 2001    Jezus-Miłość

Dajcie mi wasze dzieci.

Moja słodka umiłowana, chciałbym uścisnąć cię w moich ramionach, jak to czyni dobry pasterz ze swoją owieczką, która się dzisiaj zraniła. Twoja miłość do twojej córki jest tak prawdziwa, tak piękna. Uważaj jednak na to, jakie rady jej dajesz. Ja ich nie potępiam.

Wy, moje dzieci, kochacie swoje dzieci, ale one boją się waszej miłości. Czasem one nie chcą, byście im pomagali. To nie waszej pięknej miłości nie chcą, lecz waszego temperamentu, tego, co mówicie, waszych przyzwyczajeń.

Moje drogie dzieci, nie narzucajcie waszym dzieciom tego, czego nie chcecie dla siebie: żeby inni kierowali waszym życiem. Nawet jeśli wy, rodzice widzicie nieszczęście waszych dzieci, to [wiedzcie, że] one same sprowokowały je niechcący. One muszą Mnie poprosić o pomoc, to nie wy macie im pomóc. Chcąc im pomóc, przekazujecie im swoje własne błędy. Ja, Jezus- Miłość, nie mogę ich wprowadzić w błąd. Ja jestem doskonały. Jestem Bogiem, Stwórcą wszystkich rzeczy, wszystkich stworzeń, Ja, Zbawiciel świata.

Drodzy rodzice, którzy cierpicie patrząc na to, jak wasze dzieci są nieszczęśliwe, oddajcie Mi je wraz ze wszystkimi troskami oraz wszystkim tym, co was, jako rodziców boli. Dam wam miłość, pokój w was. Zajmuję się waszymi dziećmi, w ich tempie, za ich zgodą, szanując to, kim one są, wraz z ich wadami, ich miłością do tego, co robią.

Wszystko jest dla was takie skomplikowane, moje dzieci. Ja jestem tak prosty! Miejcie ufność! Módlcie się za nie. Ich dusza tego potrzebuje. Módlcie się też za siebie, moje dzieci. Tylko Ja sam mogę wam pomóc. Jestem taką miłością! Moja miłość do was jest ogromna. Wszechświat jest tak mały w porównaniu z wielkością mojej miłości do was!

Moje dzieci, myślę również o tym, co mówicie: „Dlaczego więc my cierpimy, jeśli Ty nas tak kochasz? ” Moje dzieci, czy można pomóc komuś, by chodził, jeśli on nie chce zrobić kroku do przodu? Czy można pomóc komuś zaspokoić jego pragnienie, jeśli on odmawia napicia się?

Ja, moje dzieci, jestem taką miłością, że daję wam serce do kochania, radość do śpiewania i szczęście, byście mogli się śmiać. Ja, Jezus, kocham was. Chcę dla was jedynie dobra. Pozwólcie się kochać. Nie mogę was zmusić do kochania. Miłość ma wolne wejście, kiedy wy otworzycie jej drzwi. Te drzwi to wasze serce. Tylko wy sami możecie wiedzieć czy chcecie Miłość, prawdziwą Miłość.

Moi kochani, przyjdźcie do Mnie, Jezusa miłości. Pokażę wam, jak kochać, kochać siebie, kochać Miłość. Tak, wsłuchuję się w to, o co każdy z was się modli, ale kiedy przychodzę, znajduję drzwi zamknięte. Waszą własną wolą postawiliście barierę między moim Działaniem i tym, co wy uważacie za dobre dla was i dla innych.

Chcecie Mi dać wasze zmartwienia, wasze dzieci, ale wy sami zatrzymujecie je, nie powierzacie Mi ich. Po chwili modlitwy odchodzicie z waszymi zmartwieniami. Nie pozostawiliście ich w moim Działaniu, ponieważ jest w was przyzwyczajenie, by kierować samemu swoim życiem. Otwórzcie Mi wasze serce, moje dzieci. Jestem tam na wasze wezwanie. Czekam z drugiej strony drzwi, w waszym sercu. Miłości mojego Życia, powierzcie się mojemu Działaniu40, jestem Panem życia. Kocham cię, moja miła córko. Idź teraz. Kocham cię. Amen.

90 – 7 maja 2001    Jezus-Miłość

Nie oddalajcie się.

Córko moich świętych boleści, czuję się tak źle, gdy myślę, że moje dzieci są daleko ode Mnie. Jestem miłością, która chce dawać. Jak mogę dawać tym, którzy są daleko ode Mnie? Miłości brak miłości. Tak, moje dzieci, wy jesteście istotami miłości. Mój Ojciec z Nieba jest Miłością. To On was począł. Dał wam życie, swoje Życie, w miłosnym poruszeniu.

Jak wy możecie oddalić się od Nas? My jesteśmy Tym, kim wy jesteście. Jesteśmy Istotami uczynionymi z miłości. Ja, Syn Boga żywego, jestem cały Miłością. Jestem Istotą i Miłością. Chcę wam mówić o miłości, tylko o miłości.

Moja umiłowana córka jest tą, którą wybrałem, by wam mówiła o miłości, mojej miłości. Moje dzieci Miłości, przyjdźcie do Mnie, Jezusa, Syna Miłości. Dam wam to, czego szukacie od zawsze: Miłość. To Ja jestem wynalazcą miłości. Miłość jest żywa. Ona jest w was.

Jestem waszą Miłością. Czy wy się Mnie wyprzecie, czy wyśmiejecie, Ja pozostaję Miłością. Ja nie mogę się zmienić. Czy Mnie skrzywdzicie, czy będziecie Mi bluźnić, Ja nie mogę wam zrobić lub życzyć krzywdy, gdyż jestem Miłością. Nawet gdy wy Mnie ignorujecie, nie myślicie o tym, żeby Mnie wielbić, modlić się do Mnie, to Ja nie zapominam o was. Oręduję za wami u mojego Ojca, waszego Ojca. Jestem Miłością.

Mój Ojciec was kocha. On chce was dla Siebie. On oddał swoje Dziecko, swojego jedynego Syna, z miłości. On nie jest srogi. Jest miłosierny. On jest Miłością.

Duch Święty interweniuje w was, aby was uchronić pomimo waszych wad; On pokazuje wam drogę. On jest waszym życiem. On jest Miłością.

Moja Matka z Nieba, wasza Mama, wstawia się za wami, modli się za was, błaga was, pomaga wam zobaczyć się takimi, jakimi jesteście: Jej dziećmi. Ona jest Miłością41.

Jeśli My, Trójca Święta, jesteśmy Miłością, My jesteśmy również stworzycielami świata. To My stworzyliśmy was z miłości. Popatrzcie na przyrodę, niebo, gwiazdy, stworzenia ziemi, nieba, wód – wszystko to zostało stworzone dla was z miłości. Jak, moje dzieci, możecie nie pomyśleć, że to wszystko zostało uczynione z miłości, tylko dla was?

My wystarczamy Sobie samym. Jesteśmy Jedno, doskonali, kompletni. Chcieliśmy uczynić istoty podobne do nas miłością, z miłością, dla miłości. Bliźni jest miłością. Każdy z was, moje dzieci, jest miłością.

Kochać, to jest tak ważne. Kochajcie się, moje dzieci, kochajcie Miłość. Kiedy wy czynicie sobie krzywdę, to czynicie krzywdę Miłości. Kochajcie Miłość, która żyje w każdym z was. Ja jestem Miłością. Jezus, wasz Bóg, który was kocha. Kochajcie się nawzajem, tak jak My się kochamy. Amen.

91 – 9 maja 2001    Ukochany Jezus

Jestem Światłością świata.

Jestem Tym, który dyktuje te teksty, Ja, Jezus, święty Król. Nic nie jest porównywalne do mojej wszechmocy. Ciemności nie mogą dotrzeć, by uczynić we Mnie nieład. Ja jestem Panem, Wszechmogącym, Mądrością, Dobrocią. Przyjemna jest moja święta potęga. Ja nie dominuję. Troskliwie ochraniam to, co mój Ojciec Mi dał: was, moje dzieci Światłości.

Moje dzieci światłości, jestem w trakcie przygotowywania wam wybranego miejsca w Niebie: przy Ojcu z Nieba. Jestem w was, was, którzy wierzycie we Mnie. Jestem w tych, którzy Mnie pragną. Jestem tu, w każdym z was, moje dzieci Miłości. Tak, wy jesteście Miłością. Jestem w was zakochany. Wy jesteście Mną, jeśli żyjecie we Mnie. Kto przychodzi we Mnie, ma życie. Życie jest w tych, którzy mówią tak Miłości.

Jak wielka będzie wasza radość, kiedy zobaczycie Mnie w sobie! Tak, moje dzieci, zobaczycie Mnie w was. Ci, którzy mówią Mi tak, zobaczą Mnie. Jestem Światłością, Światłością świata. Kto żyje w światłości, żyje we Mnie. Jestem światłem, które w was świeci. Wkrótce rozproszę ciemności. Będziecie w świetle, zobaczycie Mnie. Wkrótce, moje dzieci, będziecie światłością we Mnie, Ja w was.

Moje dzieci światłości, tak, wkrótce będziecie wszyscy we Mnie, wy, którzy daliście Miłości swoje tak. Nie mogę stale i wciąż czekać, przychodzę w was, moje dzieci. Wy, którzy nie jesteście gotowi, na co czekacie? Żeby być pogrzebanym pod stosem waszych stwierdzeń takich jak: „Nie wiem, komu wierzyć”, „Dlaczego wierzyć? ”, „Gdzie jesteśmy w tym wszystkim? ”, „Gdyby to była prawda! Ależ jesteśmy w drugim tysiącleciu, albo raczej w trzecim! To są wszystko niedorzeczności! To są wszystko tylko historyjki!”, oraz wiele innych wyrażeń tego typu.

Ja, Jezus, jestem Prawdą. Wszelka prawda pochodzi ode Mnie. Kto wierzy we Mnie, żyje w światłości. Moja prawda nie ma granic. Prawda jest, była, i będzie wiecznie. JA JESTEM PRAWDĄ.

Moje dzieci, wy, którzy polegacie tylko na swoim własnym rozumowaniu, przebywajcie z tymi, którzy mają wiarę, i znajdziecie Mnie w nich. Żyję w każdym z moich dzieci Światłości, moich najdroższych dzieci, które tak kocham. Tak, przychodzę wkrótce, naprawdę wkrótce. To, co wam mówię, jest czyste w swojej prawdzie. Nic nieczystego nie może wejść we Mnie.

Mówię, że przychodzę przygotować wasze serca na moje przyjście. Moje przyjście jest dla was, dla każdego z was. Ten czas przygotowania był niezbędny. Ponad 2000 lat przygotowania do mojego przyjścia, od czasu stworzenia mojego świętego Kościoła, który zbudowałem kamień po kamieniu.

Tak, moje dzieci, które kocham, jestem Tym, który przychodzi. Tak, tę datę mam w Sobie. Mój Ojciec z Nieba ustalił datę mojego przyjścia w waszych sercach. To dla waszego czasu. Ten czas jest pobłogosławiony przez mojego niebieskiego Ojca. To Jego Wola, nie wasza.

Przygotujcie się, moje dzieci, bo czas już nadszedł. Wasz własny czas – czas ustalony przez mojego Ojca – będzie wam wkrótce ujawniony przez moich posłańców, którzy się Mi oddali. Duch Święty przebywa w nich. Oni są wsłuchani we Mnie. Jestem w nich. Kocham was, moje dzieci światłości, was, którzy oddaliście się Mnie, Światłości świata.

Idź moja córko, dość już na teraz. Kocham cię, Ja, twój Jezus miłości. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kocham cię. Amen.

92 – 10 maja 2001    Jezus-Miłość

Aniołowie wychwalają moją Matkę.

W miesiącu mojej Matki, Ja, wasz ukochany Jezus chcę, moje dzieci, by Maryja, Królowa Nieba, była czczona przez was, i byście się do Niej modlili. Popatrzcie, moje dzieci, jak piękny jest maj, miesiąc Maryi!

Wszyscy aniołowie śpiewają hymny pochwalne na cześć mojej Matki, która nosiła Słowo. Ten miesiąc jest na Jej cześć. Wszystkie dzieci, które modlą się do mojej Matki z Nieba, otrzymują łaski miłości, łaski, jakie otrzymała moja Matka. Ona jest pełna łask. Wy, którzy medytujecie Tajemnicę Zwiastowania, znacie jej niezliczone łaski. One są dla was, żebyście mogli być dziećmi Miłości.

Moje dzieci Miłości, niech ten miesiąc będzie dla was niewyczerpanym źródłem nadzwyczajnych rzeczy. Was, którzy się modlicie do waszej Mamy, Ona wysłuchuje i wstawia się za wami nieustannie u Mnie, Jej Syna Jezusa, abyście mieli łaski miłości. Wy tak bardzo potrzebujecie miłości, mojej miłości, która się w was porusza.

Moje dzieci, które kocham, oto nadchodzą dni radości, których nawet nie podejrzewacie. Jesteście w trakcie przygotowywania się do tych dni, które nadchodzą, tak jak Noe przygotowywał swoją arkę. Nikt nie mógł przewidzieć, że będzie padało przez 40 dni i 40 nocy, i że cała ziemia będzie pokryta wodą.

Moje ukochane dzieci, jakże Ja was kocham! Ja, Jezus-Miłość, przychodzę, żeby was poinformować o dniach, które nadchodzą. Te dni będą radością i szczęściem dla niektórych, tak jak były dla Noego i jego rodziny, i różnych stworzeń. Dla innych, którzy się nie przygotowują i którzy nie chcą niczego przedsięwziąć, te dni będą jedynie cierpieniem, tak, jak dla tych bezrozumnych, którzy widzieli, jak Noe budował arkę i wyśmiewali się z niego.

Ja nie chcę was stracić, moje dzieci. Chcę was wszystkich ze Mną. Zbytnio was kocham, by wam pozwolić zatracić się w waszej ignorancji. Odczujecie w sobie, moje dzieci, całą moją miłość. Pokażę wam, jak wielka jest moja miłość do was. Ja, Jezus miłości, jestem waszym życiem i waszym szczęściem.

Jak wielki będzie ten dzień łask dla tych, którzy na Mnie czekają! Jak wielki będzie dzień oczyszczenia dla niektórych – tych, którzy Mnie kochają! Jak wielki będzie i trudny dla niektórych – którzy Mnie odrzucą!

Jestem w drodze, moje dzieci. Potraktujcie Mnie poważnie. Kocham was, Ja, wasz Zbawca. Chcę zbawić was wszystkich. Przyjdźcie do Mnie, Jezus-Miłość was kocha.

Moje dzieci, dajcie wasze tak Miłości już teraz. Jak wielka będzie wasza radość! Ja, Jezus, czekam na was. Kocham was. Ja, który jestem w was wszystkich, kocham was, Jezus, który chce, byście byli w Nim, przez Niego, z Nim. Przeżegnaj się, moja miła ukochana. Amen.

93 – 11 maja 2001    Jezus-Miłość

Jak wielka będzie wasza nagroda.

Umiłowana mojego świętego Serca! Ja, Jezus-Miłość jestem w każdym z was, moje dzieci światłości. Wy jesteście światłem świata, gdy chcecie Mi pomóc, dzieci Miłości.

Jeśli wy nie oddacie się Miłości, to po co prosić Mnie o łaski, by pomóc tej czy innej osobie? Jestem Tym, którego wzywacie, by was wysłuchał. Ukochane dzieci Miłości, Ja, Jezus-Miłość, jestem w każdym z was, którzy Mnie prosicie o pomoc dla waszych braci i sióstr. Kim byście nie byli, nie mogę odmówić wam niczego, kiedy błagacie, bym przyszedł z pomocą.

Bieda świata jest tak wielka, moje dzieci! Jeśli wy ją widzicie tak jak Ja, wasz Jezus ją widzi, to będziecie zawsze błagać za waszych braci i siostry, którzy cierpią na różne choroby ciała i serca. A Ja, moje dzieci, który widzę ich wnętrze, Ja, Jezus-Miłość, błagam was, żeby przyjść do mojego wnętrza, abym mógł pomóc tym duszom. Liczne, bardzo liczne są dusze, które cierpią. One są tak cierpiące! Nikt nie może im pomóc poza Mną, Jezusem.

Jak wielka będzie wasza nagroda, moje dzieci Światłości! Ja, Jezus, właśnie przygotowuję wam miejsce w moim Niebie, wasze miejsce, moje dzieci, przy Ojcu, waszym Ojcu z Nieba. Kocham was, moje dzieci. Kocham wszystkie moje dzieci, wszystkie bez wyjątku. Jestem tak blisko was! Gdybyście Mnie zobaczyli, bylibyście zachwyceni.

Wiele z moich dzieci czuje się samotnie. Nie mają nikogo, kto by ich kochał. Iluż uważa się za opuszczonych, porzuconych przez wszystkich! Ja, ich ukochany Jezus, bardzo ich kocham i ochraniam ich. Bez waszej pomocy, nie mogę przyjść z pomocą ich ciału, sercu i duszy. Potrzebuję was, waszych modlitw, waszych próśb i ofiar, by im je dać. Jestem gotowy na wszystko, by – oni także – mieli miejsce wybrane. Lecz, niestety! Oni nie myślą o Mnie, nie mają nikogo, kto by im o Mnie mówił!

Wyczekuję tęsknie w was, moje dzieci światłości, abyście myśleli o Mnie, dla nich, moi najdrożsi. Jestem tak zakochany we wszystkich moich dzieciach ziemi! Jestem w was wszystkich. Działam w was, którzy się do Mnie modlicie i mogę działać w nich, którzy się do Mnie nie modlą. Wasze modlitwy, biorę je, i zamieniam na łaski dla nich. Jestem w nich i w was także. Tam gdzie Ja jestem, wy jesteście.

Moje dzieci! Przyjdźcie wszyscy do Mnie, [zanurzyć się] w moim oceanie miłości, gdzie panuje Miłość. Ona panowała od początku i będzie panować przez całą wieczność.

Moje dzieci światłości, dla was, którzy się modlicie, nadchodzi czas żniw. Wasze modlitwy są już gotowe do zebrania. Kwiaty miłości rozkwitną w każdym moim dziecku całej ziemi.

Duch Święty jest Siewcą tej miłości, mojej miłości, którą złożyłem w każdym z was. On sprawi, że zabłyśnie w was światło. To Ja jestem waszym Światłem, moje dzieci. Zobaczycie Mnie, jak zbieram moje ukochane kwiaty. Co za bukiet dla was, moje dzieci! Kiedy nadejdzie dla was czas zbiorów, każdemu z was pokażę w jego wnętrzu ten bukiet. Wasza radość będzie tak wielka, że popłaczecie się z radości.

Biada tym, którzy nie siali miłości! Ofiarowałem im wszystko, wszystko dałem za pośrednictwem mojego Kościoła, moich orędzi. Oni nie chcą uwierzyć w Miłość. Ci, którzy dają miłość, zbierają miłość. Ci, którzy nie mają miłości w swym sercu, jak oni będą mogli dać to, o co Mnie nie prosili? Nie otrzymają nic. Nie mogę zebrać w nich żadnego plonu, wszystko jest w nich pustynią. Ja, Jezus, odejdę od nich z pustymi rękoma, gdyż nie będę miał im nic do dania.

Moje dzieci, które kocham, módlcie się za nich, żeby nie cierpieli. To dla nich jest ten czas, który pozostaje. Czas zbierania plonów jest już tu i czeka na nich. Żniwo jest tak obfite w sercach moich dzieci światłości. Ciężar tego żniwa miłości jest tak duży, iż błagają Mnie, bym przyszedł im ulżył42.

Przyjdźcie, moje dzieci, wy, którzy cierpicie, że nic nie macie. Przyjdźcie do Mnie. Miłość prosi was o pozwolenie na to, by wam dać miłość. Was, moi najdrożsi ukochani, kocham i błagam, żebyście nie zapomnieli o tych moich kochanych maleństwach, którym brak miłości. Pobłogosław się, moja umiłowana. Ja, twój Jezus, który cię kocha, Jezus-Miłość, Zakochany we wszystkich twoich braciach i siostrach. Amen.

94 – 12 maja 2001    Jezus-Miłość

Nasza obecność jest radością i miłością.

Umiłowana mojej świętej Obecności, jestem w tobie, która piszesz dla mojego Kościoła, mojego świętego, mistycznego Kościoła. Wy jesteście Mną, moje dzieci, wy, którzy żyjecie tylko dla Mnie. Wasze narodzenie jest powodem do radości. Składajcie dziękczynienie Ojcu niebieskiemu, który jest radością w każdym z was. Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje mojego Ojca niebieskiego. Kto Nas przyjmuje, jest radością dla mojego Ducha Świętego.

Nasza Obecność jest dla was radością. W Nas, i tylko w Nas, moje dzieci, wy jesteście samą radością. Moi kochani, jeśli chcecie dać szczere tak Miłości, która wkrótce przyjdzie w was, to będziecie radością. Jeśli tak dane Miłości mieszka w was, moje dzieci, będziecie żyć tylko z Miłością, która jest w was.

Wszyscy ci, którzy powiedzą tak Miłości, otrzymają łaski radości, pokoju i miłości. Wszystko jest w Nas, Miłości. Jesteśmy w każdym z was, którzy odpowiadacie Miłości miłością. W niezdecydowaniu nic nie może dotrzeć do Nas, Miłości. Ja, który przenikam serca, wiem, czy wasze tak jest szczere. Nie mogę przyjąć niezdecydowanych, którzy kłamią Miłości. Miłość będzie panowała na zawsze.

Nikt już nie będzie znał nienawiści, przemocy, zdrady, zgorzknienia, utrapienia zmysłów. Zbyt wielką jestem miłością, by was pozostawić w stanie niezdecydowania. Bylibyście jedynie powodem do błędów dla waszych braci i sióstr. Nikt nie będzie stanowić szkody dla swego bliźniego. Precz tym, którzy powiedzą nie Miłości! Jestem miłością, moje dzieci. Jestem tu i czekam, aż wy, którzy się wahacie, zdecydujecie się, by przyjąć miłość.

Co zrobicie, jeśli wasze tak jest tak negatywnym, moje dzieci? Czy myślicie, że Ja, Wszechmogący, Stwórca wszystkich rzeczy, nie poznam waszego wnętrza? Zastanówcie się, moje dzieci. Przyjdźcie do Mnie, jest jeszcze czas. Pozostaje wam bardzo niewiele czasu, ażebym mógł w was złożyć moją świętą Obecność.

Poznacie radość skruchy, która was zegnie. Miłość okryje was swymi ramionami i pocieszy was. Moi umiłowani, których kocham, kochajcie waszego Jezusa miłości. Ja was kocham i chcę was wszystkich we Mnie. Tu jest Miłość. Ona jest obecna w was, w ciszy, w ciemnym zakątku waszego serca. Czeka, aż się zdecydujecie do niej mówić. Miłość jest tu, ona jest tak piękna, tak cierpliwa! Przyjdźcie do Mnie, Jezusa waszego Króla, waszego Boga.

Ona jest Bogiem, Miłość. Ona jest dobra, Miłość. Jest wszechmocna, Miłość. Ona jest wolna, Miłość. Jest cierpliwa, Miłość. Jest sprawiedliwa, Miłość. Jest miłosierna, Miłość. Najdrożsi, kocham was i życzę wam szczęścia wiecznego we Mnie, Miłości, Jezusie-Miłości. Kocham was. Przeżegnaj się, moja umiłowana. Kocham cię. Amen.

95 – 13 maja 2001    Jezus-Miłość

Mój duch miłości zamieszka w waszych sercach.

Moje drogie dzieci, które Ja, Jezus-Miłość, kocham. W ten niedzielny dzień, święto mojej świętej ofiary, wy uczestniczycie w moim przyjściu na ołtarz. Niektórzy uczestniczą we Mszy, inni pozostają daleko ode Mnie, tylko w swojej własnej obecności.

Tak, Ja, Jezus, nakłaniam Ducha miłości, by przeniknął wasze serca, żebyście zapoznali się z tymi tekstami, które są do was skierowane, abyście byli dziećmi Światłości.

Wy, którzy ignorujecie Mnie, pozostając w sobie, wewnątrz waszych murów, które wznieśliście – na co czekacie, by być we Mnie? Przyjdę wkrótce i dam wam odkryć, dlaczego istniejecie. Wy jesteście moimi dziećmi, nie dziećmi ciemności.

Wy nie wiecie, co tamten, mój wróg, rezerwuje dla was. Przeczuwacie już jego złośliwe pomysły, jego czyny nienawiści i to was gryzie w środku. Wkrótce odczujecie całą głębię jego nienawiści do was.

Moje ukochane dzieci, Ja, Jezus z Nazaretu, kocham was i chcę was uprzedzić o moim przyjściu w was. Ilu nie wierzy, że mój Duch miłości zamieszka wkrótce w waszych sercach? Wszyscy będą wiedzieli, że Ja, Jezus, mówię wam prawdę. Wkrótce nie będziecie mogli Mnie już więcej ignorować, bo zobaczycie Mnie w was, jako światło zapalone w nocy, jak – mimo panujących wokół ciemności – widzi się tylko światło, które jaśnieje.

To Ja, moje ukochane dzieci, jestem tym Światłem, które będzie w was świeciło. Pokażę się wam. Poznacie Mnie, jak moi święci apostołowie, moi święci uczniowie, którzy sprawili, że zostałem poznany – Ja, Syn Ojca, który jestem na niebiosach.

Jestem tu i czekam na was w moim Kościele. Wy sobie nawet nie zadajecie trudu, by przyjść Mnie pozdrowić. Gdzie byście nie byli, Ja was znajdę. Mój duch miłości, mój Duch Święty tchnie w was Miłość. Będę w was.

Moi święci synowie, których kocham, błagam was, przygotowujcie moje owieczki na przyjęcie Mnie. Jestem w każdym z was, którzy jesteście moimi pasterzami na ziemi. Wy Mnie reprezentujecie. To wy Mi je pilnujecie. Nadchodzi czas, kiedy Pasterz przejmuje straż nad wszystkimi swoimi owieczkami świata, moim świętym Kościołem. JA JESTEM jest tu i przychodzi do was, którzy Mnie kochacie i do was, którzy Mnie nie kochacie. Sprawię, że odkryjecie Mnie, wy, którzy nie wiecie, że Jezus was kocha, nawet jeśli wy Go nie kochacie.

Ja przebaczam. Jestem miłosierny. Chcę was dla Siebie. To mój Ojciec z Nieba Mi was dał. Wszystkich tych, których Mi dałeś, Ojcze, kocham, chcę ich wszystkich we Mnie.

Moje ukochane małe owieczki! Wam, które jesteście na czele grupy owieczek, daję czyny do wypełnienia dla waszego ukochanego Jezusa. Wlewam w każdą z was łaski uświęcenia się, abyście były przykładem pokory, zawierzenia, miłości do bliźniego.

Błogosławię was wszystkie, moje kochane owieczki. Przyjdźcie do Mnie, wy, które jesteście daleko ode Mnie, a poznacie szczęście wieczne. Moja umiłowana córko, ty jesteś córką mojej radości! Kocham cię. Amen.

96 – 14 maja 2001    Ja, Jezus-Miłość

Miłość rodziców jest łaską.

Moja córko, ty, która dajesz się bez ograniczeń swoim braciom i siostrom, bądź moim dzieckiem miłości w Woli Bożej. Błogosławię dzień, w którym twój Ojciec niebieski cię stworzył. Ty jesteś moją, moja córko. Żyj ze Mnie, we Mnie, przeze Mnie. Nie bądź już sobą. Kocham cię za twoje tak Miłości.

Tak, moje dzieci Miłości, JA JESTEM jest naprawdę w każdym, który daje swoje tak Miłości. Moje dzieci, mogę w was działać dopiero wtedy, gdy wypowiedzieliście wasze tak. Ja żyję w was, jestem aktywny w was. Wy nie możecie zobaczyć mojego Działania. Ono jest tu, blisko was, w was. Jestem tak potężny. Nic nie może zatrzymać mojego Działania. Moje dzieci, dajcie Mi waszą zgodę, wasze powierzenie się Miłości. Jestem samą miłością. Miłość jest żywa, jest czynna. Wszystko żyje w Miłości.

Miłość nie może się zatrzymać. Czy można zatrzymać się we wzroście, gdy życie jest tu, naprawdę żyjące? Miłość wzrasta, rozwija się. Wszystko jest piękne, kiedy miłość panuje w waszym życiu. Dajcie Mi wasze życie. Ja, Jezus, dam wam w zamian szczęście wieczne.

Tak, moje dzieci, powtarzam się raz jeszcze. Nie przestanę się powtarzać, wy jesteście tak głusi! Każdego dnia, nie przestajecie brnąć coraz bardziej w wasze przyzwyczajenia, by stale dominować nad życiem tych, którzy są blisko was.

Tak, popatrzcie na rodziców! Wydają na świat dziecko, które potrzebuje ich nadzoru, wskazówek, ochrony. Dominują nad tym dzieckiem poprzez ich dobra materialne. Nie mogą poświęcić swojego czasu na jego wychowanie, więc powierzają je przedszkolom po to, by móc sobie zaofiarować dobra materialne. Miłość w takim dziecku cierpi na nieobecność rodziców.

Wy, którzy kochacie swoje dzieci, czy wy szczerze wierzycie w to, że te godziny wyczekiwania w tym świecie płaczu zastąpią was? Wasza rodzicielska miłość, wasza uwaga, wasze rady nie mogą być zastąpione przez troskę opiekunki dziecka. Nie, moje dzieci, miłość rodzicielska jest łaską, która jest wam dana przy narodzinach waszego dziecka.

Moje dzieci, obudźcie się! To jest szkodliwe dla waszych dzieci. Zabawy z innymi dziećmi, to je pociesza zewnętrznie, ale rana wewnętrzna istnieje, powiększa się, ona się nie wymazuje. Tylko wasza miłość może zmienić sytuację, tak samo, jak wasza obecność w czasie dnia, nie tylko przy wstawaniu i kładzeniu się spać.

Popatrzcie na zwierzęta. Cały czas opiekują się swoimi małymi aż do czasu, gdy one dorosną. Oddalają się od nich z ostrożnością. Małe nabierają siły, by być gotowe na przeżycie w świecie żądzy pożywienia.

Moje dzieci, nie mówię, że trzeba zrezygnować z wszystkich waszych dóbr. Uważajcie na to, co zbyteczne, bo to nie może zastąpić miłości, którą jesteście winni waszym dzieciom. Zobaczcie teraz jak dorastają. Cierpią nieustannie na brak miłości. Miłość odeszła z nich. Poszukują nie wiadomo czego. W największej głębi samych siebie, to waszej miłości poszukują, tego, czego nie mieli w czasie swojego dzieciństwa: miłości, waszej obecności.

Drodzy rodzice, cierpicie dlatego, iż nie jesteście zdolni zrezygnować z waszych dóbr materialnych, ażeby móc dać swoją obecność waszym dzieciom. Wiem, że w głębi was wy je kochacie, lecz zapomnieliście o waszej prawdziwej miłości: tej, która się daje, która się ofiaruje, która powierza się swoim dzieciom. Czego wam brakuje, to łask, które sprawią, że staniecie się miłością dla bliźniego.

Tylko we Mnie, moje dzieci, zaspokoicie ten brak. Moje kochane maleństwa, przyjdźcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Chcę, byście byli szczęśliwi. Ja jestem w was. Odwróćcie się do Mnie, tam gdzie znajduje się wasze szczęście. Przyjemności zewnętrzne nie mogą was zaspokoić. Brak wam tego, co stanowi istotę życia – Mnie, Miłości.

Moje dzieci, jestem Tym, którego wam brakuje: Miłością. Tak, jestem Tym, który jest waszym szczęściem. Miłość jest tak żywa, że krzyczy w was: „Dajcie Mi wasze tak dla Miłości”. Mój krzyk jest mocny, nie sprawia bólu, jest łagodny i dobry zarazem. Kocham was, moje dzieci, kocham was. Przyjdźcie wszyscy do Mnie. Kocham cię, moja najdroższa córko. Idź, przeżegnaj się. Amen.

97 – 15 maja 2001    Jezus-Miłość

Jestem Głową Kościoła.

Umiłowana, którą kocham, jestem w tobie. Ty jesteś w mojej świętej Obecności. Ja, moje dzieci, kocham was wszystkich. Wy nazywacie siebie katolikami, protestantami, ortodoksami lub innymi religiami. Czy nie wiecie, że jesteście wszyscy moimi dziećmi? Ja jestem jedynym Bogiem.

Moje dzieci, Ja nie jestem jednym Bogiem dla jednych, a innym Bogiem dla pozostałych. Jestem jedynym Bogiem. Nie mam dwóch sposobów kochania, dwóch sposobów wyzwalania miłości w was. Jestem jedyną Miłością. Moje Życie zostało ofiarowane dla was wszystkich, moje dzieci.

Niektórzy mają się za lepszych, bo są bliżej doktryny Boga, albo dlatego, że są ochrzczeni, lub też dlatego, że należą do grona tych dzieci, które studiowały Biblię dla zasady, lub z racji swego pochodzenia. To tylko i wyłącznie Ja, moje dzieci, jestem w was, znam Ojca z Nieba i jestem z Nim złączony. Kto zna Ojca, zna Mnie.

Moje dzieci! Was, którzy jesteście podzieleni przez wasze prawo, chcę wszystkich we Mnie, w moim mistycznym Kościele. Ja jestem Głową Kościoła. Wy wszyscy, bez wyjątku, jesteście moimi członkami.

Czyż spalę ramię, które nie odpowiada mojej doktrynie? Jeśli Mnie kochacie, lub jeśli jesteście poganami i znacie Mnie tylko poprzez moje dzieci, czyż odrzucę was, którzy daliście Mi się napić, nakarmiliście Mnie, ubraliście, zaopiekowaliście się Mną? Nie, moje dzieci, nie odrzucę was. Jest napisane: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Tak, wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, na różny sposób i pod każdym względem.

Moje dzieci! Wy, którzy się kochacie, to Mnie, Jezusa kochacie. Ja jestem Życiem w was, moje dzieci. Tam gdzie jest miłość, jestem obecny. Nie mogę zaniedbać moich dzieci, które Mnie kochają.

Ilu z was przestrzega zasad religijnych waszej religii, podczas gdy nie kochacie się między sobą. Zastanówcie się, moje dzieci. Kiedy się do Mnie modlicie, to Ja chcę słyszeć prawdziwe słowa. Powiedzcie Mi te słowa. Kochajcie się wzajemnie tak, jak Ja was kocham. Jestem tutaj z wami, w was, poprzez Ducha Świętego. Żyję, jestem żywy.

Moje dzieci, Miłość nie ma barier. Miłość, to Ja, Jezus. Kocham was i chcę was wszystkich zgromadzonych we Mnie, w jednej religii, jednym Kościele, moim Kościele. Ja jestem Kościołem, wy jesteście moim Kościołem, moje dzieci.

Przygotujcie się, czas jest bliski! Przychodzę panować w waszych sercach, w sercu każdego z was. Jak Ja was kocham, moje dzieci! Bądźcie dziećmi światłości, tymi, którzy świecą w tym czasie ciemności.

Wszyscy powiedzą o was: „Oto dzieci, które się kochają. Kochajmy się my także, aby być dziećmi światłości”. Tak, moimi dziećmi, Jezusa. Wy moje dzieci, będziecie mieli życie wieczne, jeśli powiecie tak Życiu. Życie wieczne jest już tu, gotowe, by przyjść w was. Ja jestem Życiem. Kto umiera dla samego siebie, ma życie, które jest moim Życiem. JA JESTEM jest tu od zawsze. Zawsze, Życie będzie zawsze.

Moje dzieci! Proszę was, byście się dobrze zastanowili. Wkrótce będziecie musieli odpowiedzieć. Pobłogosław się, moja córko. Kocham cię. Amen.

98 – 16 maja 2001    Jezus-Miłość

Wasze tak dla życia wiecznego w Miłości.

Umiłowana córko, która się ofiarujesz, kocham cię. Kocham wszystkie moje dzieci. Wy, moje dzieci, pytacie siebie, dlaczego jesteście tu, na ziemi. Kiedy rodzicie się na ziemi, to mój Ojciec z Nieba daje wam życie poprzez waszych rodziców. To mój Ojciec chce, żeby tak było.

Pomyślcie moje dzieci, że spośród tylu spermatozoidów, jeden jedyny zapładnia jajeczko. To was, mój Ojciec, swoją wszechmocą wybrał. Jesteście niepowtarzalni. Jesteście z Jego wyboru, nie urodziliście się przez przypadek, to On sam, wasz Stwórca, który was kocha, wybrał was. On chce was na ziemi, abyście przyszli do Niego, by dać Miłości wasze tak.

Mój Ojciec wybrał was wszystkich, abyście byli dziećmi wolnymi, wolnymi, by wybrać swoją miłość. Gdyby was zmusił do kochania, to uczyniłoby was dziećmi-niewolnikami, które nie miałyby innego wyboru, jak pójść do Niego. Nie, moje dzieci, tylko wy macie władzę, by powiedzieć: „Tak, my chcemy Twojej miłości, chcemy należeć do Ciebie, najdroższy Tato”. Mój Ojciec z Nieba nie może was zmusić do kochania. Miłość nie jest niewolnikiem.

Miłość jest wolna. Ona jest samą dobrocią, samym miłosierdziem. Miłość jest doskonała. Bez waszej zgody ona nie może was zmusić, by do niej pójść. Ja nie mogę was zaprowadzić siłą, wy jesteście jedynymi panami waszego tak. Jeśli, moje dzieci, wybierzecie Miłość, będziecie wolni, bez przymusu ani strachu i przemocy z zewsząd. Miłość kocha. Jest dobra. Ona daje wam życie wieczne, życie, które nie przestaje kochać. Wszystko jest cudownie piękne, doskonałe!

Moje dzieci, rodzicie się na ziemi dla miłości, by być szczęśliwymi. Tylko wy możecie dokonać tego wyboru. Nie dokonujcie go na korzyść nienawiści, przemocy, niezależności. To byłoby dzieło Szatana, mojego najgorszego wroga. On nienawidzi dobra. On nie może znieść, że ludzie są szczęśliwi, jako iż sam odrzucił miłość. Robi wszystko, co w jego mocy, byście stracili miłość.

W dniu waszych urodzin, zaczyna uruchamiać działania dla waszej zguby, by was doprowadzić do piekła. To jest jego radość. Jego moc jest w złu, w nienawiści. On nie może znieść waszego szczęścia. Sieje zamęt między wami i szczęściem. Jest diabelski, co oznacza: podział. Chce wszystko zmącić: wasze myśli, emocje, uczucia. Dla niego to jest zabawa. Jest mistrzem w tej grze. Każe wam wierzyć, że jesteście wolni w dysponowaniu swoją osobą. To jest po to, by was lepiej kontrolować. Robi to tak, że wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. To on ma kontrolę, nie wy.

Moje dzieci! Urodziliście się, by być szczęśliwymi na waszej drodze do wieczności. Wzrastacie w miłości. To właśnie ta miłość prowadzi was do życia wiecznego. Dlatego musicie, moje dzieci, kochać się nawzajem. Wasze zachowanie wobec bliźniego zostało zakłócone jednak przez grzech pierworodny, spowodowany nieposłuszeństwem wobec Miłości waszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy.

To uchybienie wobec Miłości, moje dzieci, rzuciło ciemność na waszą ziemię. Szatan, ten perfidny wróg, zdobył nad każdym z was złowróżbną moc: „Ja, wszystko dla mnie, tylko dla mnie. O własnych siłach mogę wszystko”. Tak, moje dzieci, to w was samych czynicie zło, chcąc wszystko zrobić o własnych siłach. To zło jest kierowane przez samego Szatana.

Czy wy myślicie, że jesteście panami każdej sytuacji? To błąd! To on chce tego wszystkiego, aby was schwycić w pułapkę swoimi oszustwami. Popatrzcie na modernizm, dominację za pomocą władzy. Pytacie siebie, dlaczego jesteście nieszczęśliwi? To jest jego wymysł, by lepiej was zrujnować.

Jestem w was, moje dzieci, poprzez wasze narodziny. Bóg Ojciec dał Mi władzę miłosierdzia. Ta władza, to miłość. Ja jestem cały miłością. Mogę wam pomóc tylko przez miłość. Miłość jest wolna, ona potrzebuje waszego tak. Moje dzieci, pomogę wam kochać, przebaczać, oddać wszystko Miłości. Szczęście jest tak wielkie, kiedy się daje! Ja oddałem Siebie z miłości.

Moje dzieci, nie ma większej miłości jak ta, gdy się oddaje swoje życie za tych, których się kocha. Kocham was. Ja, Jezus ukrzyżowany, kocham was. Kochajcie się, moje dzieci, będziecie mieć życie wieczne. Daję wszelkie życie temu, kto kocha. Miłość jest miłością. Jest kochająca. Jezus-Miłość was kocha. Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, Niebo jest wasze. Amen.

99 – 17 maja 2001    Jezus-Miłość

Kim byście nie byli, przyjdźcie.

Ja, ukochany Jezus, piszę twoją ręką, którą błogosławię dla moich dzieci, wszystkich moich dzieci. Chcę ich wszystkich dla Siebie. Moje dzieci, kim byście nie byli, przyjdźcie wszyscy do Mnie. Wy, którzy się trudzicie, którzy płaczecie, cierpicie, którzy jesteście zapomniani, którzy byliście zgwałceni, molestowani moralnie w waszym wnętrzu lub na zewnątrz; Ja jestem Tym, który pociesza, który opatruje wasze rany, który kocha, który przebacza niewdzięcznym, który nie pamięta waszych uchybień, który chce was jedynie kochać.

Tak, pocieszę was ze wszystkich uchybień wobec Miłości. Jestem tak kochający! Nie zmęczę się nigdy powtarzaniem wam, jak wielka jest moja miłość do was, moje dzieci. Co byście nie pomyśleli, czego byście nie zrobili, Ja, Jezus, kocham was i chcę was wszystkich, dbając jednak bardzo o to, żeby was nie spłoszyć.

Pokażę wam wszystko, czego moja miłość dokonała dla was. Nie jestem niewdzięcznikiem, dam wam wszystko w zamian za waszą miłość. Całe dobro, cała miłość jest dla was.

Nie mogę wam dać tego, co byłoby szkodliwe dla waszej duszy. Zbyt was kocham, by tak zrobić. Ja, Boski Bóg, wiem, co jest dla was lepsze. Moje Boskie oczy widzą waszą przyszłość. Nie mogę wam dać tego, co byłoby dla was stratą, moje dzieci.

Jaki rodzic dałby swojemu dziecku niebezpieczny przedmiot, wiedząc, że to mogłoby spowodować jego śmierć? Nie, moje kochane dzieci, nie mogę postępować wbrew mojej miłości do was, zbytnio was kocham. We Mnie, wszystko jest dla was. Wy sami musicie wiedzieć, czy chcecie być kochani przeze Mnie, Jezusa.

Dlaczego wahacie się co do waszego tak? Czy boicie się zaangażować w moją miłość? Myślicie, że to jest zbyt wymagające z waszej strony? Kochając Mnie, czulibyście się zmuszeni modlić się stale na kolanach lub chodzić do kościoła każdego dnia tygodnia, trwać na adoracji w moim kościele? Tak, moje dzieci, niektórym z was sprawia przyjemność czynienie takich aktów miłości dla Miłości; jednak, moje dzieci, to nie może być dla wszystkich.

Moje dzieci, pierwsze kroki w stronę Miłości są tak proste: tylko kochać Miłość, powiedzieć kocham cię waszym braciom i siostrom. Z moją pomocą, moje dzieci, odkryjecie Miłość w nich, dając im to, co Ja im daję. Wszystko to, co robicie, moje dzieci, róbcie w miłości. Wasz bliźni odkryje, że żyje w was Miłość. Ja jestem waszym bliźnim. Wszystko, co robicie dla najmniejszych spośród was, to Mnie czynicie.

Moja córko, którą kocham, napisz te słowa miłości. Moje dzieci Miłości, Miłość jest żywa w każdym z was. Wy jesteście kwiatami mojej miłości. To Ja sprawiłem, że one zakwitły w was. Moje dzieci miłości, niech każdy kwiat miłości wzrasta w was, ażebym Ja poszedł zebrać bukiet miłości, by wam dać miłość w kwiatach. Każdy kwiat będzie dowodem miłości i stanie się ornamentem wnętrza mojej Boskiej Istoty, która ma całą władzę nad wszechświatem. Wszystko będzie takie, że nie będzie miało sobie równych. Wszystko jest we Mnie.

Jestem mocą Miłości. Miłość jest życiem w każdym z was. Wszelkie życie jest ode Mnie – Miłości. Ja jestem miłością dla was, wy dla Mnie. Moje dzieci, moja miłość jest tak mocna, że nie może się powstrzymać; przychodzę do was, by wam powiedzieć: „Kocham was: ciebie, ciebie oraz ciebie, każdego z was”.

Zaprawdę powiadam wam, wszyscy zobaczą Miłość w swoim sercu. Przychodzę w was wszystkich, Ja, Jezus, żyjący w każdym z was. Amen.

100 – 17 maja 2001    Jezus

Wolny Bóg, który kocha swoje owieczki.

Moja umiłowana córko, którą kocham, wszystko w tym świecie jest dla Mnie. Jestem Stwórcą tego świata. Wy, moje dzieci, należycie do waszego Stwórcy. Nie mogę was zmusić, żebyście należeli do Mnie, jestem Bogiem wolnym, który kocha swoje owieczki. Chcę, byście byli wolni, by pójść paść się na pastwiskach, gdzie trawa jest dobra, zielona, mieniąca się.

Jestem tak zakochany w moich owieczkach! Tym, które się oddalają od pastwiska, by się paść dalej, Ja tego nie zabraniam, bo one wiedzą, że dobry Pasterz jest tu, że je pilnuje i ochrania od niebezpieczeństwa. One mają zaufanie do swojego obrońcy. Powracają zawsze do ręki, która je karmi. Ja jestem Pokarmem moich owieczek. Jestem ich Miłością, one o tym wiedzą. Odwracają się, by lepiej Mnie widzieć. Niektóre oddalają się, nie przejmując się niebezpieczeństwem. Ja, kiedy widzę, że niebezpieczeństwo jest blisko, pospieszam im na ratunek.

Lecz, moje dzieci, niektóre z nich nie odwracają się, by zobaczyć, czy jestem tam, w zasięgu ich wzroku. Korzystają z tego, że Ja się odwracam, by one mogły się oddalić i pójść na inne trawy, bardziej pociągające od tych, które są im wyznaczone. Wiedząc, że nie mogę ich zmusić, by pozostały przy Mnie, te owce oddalają się, nie przejmując się niebezpieczeństwem.

Chcą same pokonać niebezpieczeństwa, ale ich delikatność sprawia, że się ranią. One Mnie nie wzywają. Wstydzą się swojej eskapady. Myślą o trawach, które były tak zielone i bezpieczne, ponieważ te, na których się teraz znajdują, wydają się mniej piękne i mniej dobre w smaku. Te trawy uwiodły je, ponieważ nie były dla nich dostępne.

Kiedy zdają sobie sprawę ze swojego błędu, niektóre z nich brną jeszcze dalej, dalej ode Mnie, dalej od ich dobrego Pasterza. Nie mogąc już uczynić powrotnego kroku, te owce czują się same, są zrozpaczone. Płaczą, zawodzą. Wiatr, który wieje w moją stronę, przynosi Mi ze sobą ich lamenty. Pozostawiam wszystkie moje owce, które są bezpieczne i idę na poszukiwanie tamtych.

Odnajduję je zakłopotane, przygnębione. Leczę je, opatruję ich rany i niosę w ramionach, nie czyniąc im żadnego wyrzutu. Usłyszałem ich skargi. Ich skargi to skrucha za ich winy. Jestem tak zakochany w nich, że przebaczam im zanim nawet zdadzą sobie z tego sprawę. Jestem Bogiem zakochanym w nich.

Moje owieczki są dla mnie bezcennym skarbem, tak drogocennym dobrem. Kocham je wszystkie, moje małe owieczki. Powracam na moje pastwiska z tym cennym ładunkiem. Moje serce myśli o tych, które nie wołały o pomoc. Gdzie one są? Ja, dobry Pasterz, chcę również i te.

Moi ukochani, czy należycie do tych, które nie wołały? Ja, Ja czekam na wasze wołanie do Miłości. Jestem zawsze tutaj, wyczekując waszego wołania do Miłości. Jestem Tym, który chce mieć was blisko przy Sobie, by was nakarmić. Moje pożywienie leczy, opatruje i powoduje wzrost waszej miłości do waszego dobrego Pasterza.

Kochajcie Mnie, Mnie, który was kocha, moje małe owieczki. Wyczekuję was tęsknie, moje dzieci Miłości. Jezus, który was kocha. Idź moja córko, kocham cię. Amen.


 

101 – 17 maja 2001    Jezus

Wszelkie nasienie pochodzi ode Mnie.

Moje dziecko, moje dzieci należą do Mnie. Ja, Jezus, kocham je. Wy, moje drogie dzieci, które kocham, zobaczcie Miłość w każdym z moich dzieci.

Przybywają do tego miejsca miłości43, by zrozumieć, co jest wewnątrz nich. To jest takie trudne, kiedy się jest w życiu samemu. Moje Życie jest tak proste. To jest miłość. Pomogę wam, moje dzieci, mówić o miłości. Miłość, to jest szczęście na ziemi.

Nie czekajcie, moje dzieci. Urodziliście się po to, by was kochano. Szczęście zostało w was zasiane. Tylko wy sami możecie podlewać ten kiełek, który został zasiany w waszym sercu. Ja jestem Siewcą, wy jesteście glebą. Miłość jest nasieniem. Nie pozwólcie na zduszenie nasienia, które w was złożyłem.

Czy jesteście gotowi, moje dzieci, by pozwolić mówić Miłości? Jestem cały miłością, samą miłością. To nasienie złożone w was, Ja podleję moją miłością, która się nie wyczerpie. Podleję wasze nasiona moją mocą miłości. To Ja, Ukrzyżowany, który za was umarł. Amen.

102 – 18 maja 2001    Jezus

Działam w was w Miłości.

Och, moja umiłowana, jak również wy, moje dzieci, jestem w was. Kocham was, moje dzieci. Wszystko we Mnie jest skierowane na was. Kocham was, moje dzieci. Jestem cały dla was. Bądźcie dla waszego Jezusa istotami prawdziwymi. Kocham was tak bardzo. Tak, o każdej porze jestem tu, w was, czekając na słowo od was do Miłości. Jakże wasza miłość jest we Mnie dobra!

Działam w was. We Mnie, który jestem miłością, wy jesteście. To Ja, moje dzieci, działam w was. Mogę działać w was tylko wtedy, gdy powiecie tak. Za waszą zgodą wleję w was łaski miłości, które przysporzą wam chwile szczęścia. I tak, wszystkie moje dzieci staną się szczęściem we Mnie. Będziecie radością i szczęściem w waszym działaniu, moim Działaniu.

Tak, wszystko może stać się działające, jeśli Działanie jest w was. Ja, Miłość, jestem cały dla was. Pozwólcie przyjść do Mnie dzieciom Miłości. Ja, kocham was, moje dzieci Miłości. Amen.

103 – 18 maja 2001    Jezus-Miłość

Chcę cię tutaj.

Moja córko, to przez moją dobroć, Mnie, Jezusa, twojego Ukochanego, ty jesteś tutaj. Kocham cię i chcę cię we Mnie, moja córko.

Wszystkie te osoby przyszły tutaj po uzdrowienie wewnętrzne, które odzwierciedli się na zewnątrz. Każda osoba, która szuka w swoim wnętrzu, znajduje miłość, moją miłość. Ile spośród nich jest nieszczęśliwych, bo czują, że są źle kochane? One są ofiarami Zła. Szatan jest tak przewrotny, że czyni siebie panem ich uczuć. Moja umiłowana, ty, która się Mi oddałaś, pozostań we Mnie.

Moje dzieci, jestem opiekunem waszych uczuć. Dajcie Mi wasze cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne. Tylko Ja jestem waszym Zbawicielem. Mogę wszystko dla was. Ja, Jezus, jestem zakochany w was, moje dzieci.

Wkrótce, każdy z was przyjdzie do Mnie mocą Ducha Świętego. Każdy z was Mnie zobaczy, Mnie, Jezusa, Zbawiciela świata. Chcę przyciągnąć do Siebie wszystkie moje dzieci.

Aby znaleźć, co jest nie tak, moje dzieci, wy sami musicie przyznać się do tego, co was oddaliło ode Mnie w was. Wszystko jest we Mnie. Tylko Ja jestem Światłością. Jestem waszym światłem. Wy nie możecie znaleźć, co w was jest nie tak. Światło, które nie jest zapalone, nie może ukazać wam waszych błędów. Moje dzieci, jesteście tak słabi z powodu waszych złych przyzwyczajeń.

Stale się uderzacie. Jesteście jak niewidomi, którzy poruszają się w ciemności, nie wiedząc, co jest przed nimi. Wy zadajecie sobie ból, moi ukochani. Przyjdźcie do waszego Jezusa miłości. Jestem Światłością, która wam ukaże, co jest nie tak. Jestem tak dobry, tak miłosierny. Pokażę wam to z taką miłością, że odczujecie niezmierną radość. Wszystko jest w każdym z was.

Ja, moje dzieci, jestem w was, za tymi drzwiami zamkniętymi z powodu waszej niewiedzy co do Miłości. Moje dzieci Miłości, wpuśćcie Miłość. Nie bójcie się. Nie uczynię wam żadnego zła. Zło nie istnieje we Mnie. Nie płoszcie się, jestem cichy i pokornego serca. Moje serce otworzyło się dla was, moje dzieci Miłości.

Jestem taką miłością! Maleństwa mojego Ojca niebieskiego, kocham was. Pozwólcie Mi pokazać wam Miłość, która jest tu, gotowa do wejścia w was, tam, gdzie jest jej miejsce. Moje dzieci, nie odrzucajcie Tego, który umarł z miłości do was. Przyjdźcie do Mnie, błogosławieni mojego Ojca, a Ja dam wam życie wieczne, które się nie kończy. Nigdy nie doznacie bólu; wszystko jest tak piękne, tak doskonałe! Moje dzieci, jestem wasz, wy jesteście moi. Bądźmy razem. Kocham was.

Moja umiłowana! Ciebie, która piszesz dla twojego ukochanego Jezusa, kocham cię. Tak, twoje tak miłości jest źródłem wiecznych radości. Błogosławię was, którzy słuchacie moich słów w waszych sercach. Amen.

104 – 18 maja 2001    Jezus

Przychodźcie do Mnie, gdy nic się nie układa.

Moja córko, tak, miłość jest wolna. Ona nie może nikogo zmusić. Ona jest wolna – Miłość. Ona kocha sercem, a nie pięściami. Wszystko jest miłością, moje dzieci. Jestem tak pokorny. Nie mogę zaakceptować w Sobie pychy. Mówienie: „Jestem bez Ciebie”, jest złe.

Moje dzieci, które kocham, Ja, Miłość, potrzebuję was, waszej zgody danej Miłości. Jestem taką miłością! Kiedy nic się nie układa, przyjdźcie do Mnie, moje dzieci Miłości. Ja, jestem tu, w was, dla was. Nic nie może przyjść do Mnie na siłę.

Jestem tak doskonały. To Ja, Wolność, która jest miłością. Wolność nie liczy się, jest nieograniczona. Wszystko jest wolne. Miłość czeka, ona nie domaga się tego, co niemożliwe. Miłość nie zmusza nikogo, by przyszedł, jeśli jest ograniczony swoimi wewnętrznymi przymusami, które czasami mu przeszkadzają. Ja jestem Miłością. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Chcę was wszystkich wolnych. Amen.

105 – 19 maja 2001    Jezus-Miłość

Tym, którzy chcą przyjść do Mnie, daję wszystko.

Moja córko, którą kocham, jestem Bogiem miłosierdzia. Wszystko we Mnie jest przebaczeniem. Jestem Bogiem miłości. Wszystko we Mnie jest miłością. Moją ufność pokładam w Ojcu z Nieba. Wszystko jest w Nim, we Mnie, w Duchu Świętym, Nas, Trójcy. Jestem tylko miłością. My jesteśmy miłością.

Moje dzieci, kiedy wy dajecie siebie Miłości, ona czyni dla was wszystko: napełnia was swymi dobrodziejstwami, sprawia, że poznajecie miłość. Miłość, która chce przebywać w każdym z waszych serc, jest w Nas, w was. My, trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty jesteśmy w was obecni, My mieszkamy w was, moje dzieci.

Nie wątpcie, moje drogie dzieci, że Miłość jest całkowicie w was. Nawet jeśli wy się odwracacie, My jesteśmy w was. Wy nie możecie się od Nas oddalić. Nawet jeśli wy opuściliście Nas, My żyjemy w was, jesteśmy tu, w każdym z was.

Moje dzieci, nawet jeśli wybuchacie złością, My jesteśmy w was. Czy nie uciszyłem burzy, gdy byłem z Piotrem i apostołami w łodzi? To w ten sposób jestem z wami. Czekam, aż wy, którzy oddaliście się Miłości, powiecie Mi: „Panie, obudź się, toniemy”. Ja się budzę i wyciągam ręce rozkazując wiatrowi waszego wnętrza, by się uciszył.

Moje dzieci, wasz gniew jest jak wiatr, uspokaja się w mojej Obecności. Kiedy wasz krzyk jest szczery, przychodzę dać wam pokój. Pokój panuje w was przeze Mnie. Jestem w was, moje najdroższe dzieci. Ja, Jezus, kocham was.

Ufność, to miłość dwóch istot, które się kochają, nie oczekując, i nie wymagając niczego jedna od drugiej. W miłości jest to tak silne, tak mocne! Miłość daje, jest wolna, cierpliwa i ufna, że nic nie może jej poruszyć. Żadna burza nie może jej zniszczyć. Ona jest chroniona murem, który zbudowałem wokół każdego z was waszymi własnymi wybielonymi kamieniami44, moje dzieci.

Kocham was. Jezus was kocha. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście utrudzeni – jestem w was, tu, blisko. Chcę, byście byli we Mnie, Jezusie, Królu miłości. Moja córko, przeżegnaj się. Amen.

106 – 19 maja 2001    Jezus-Miłość

Spowiedź uwalnia was od waszych błędów.

Ja, Jezus, Syn Boga żywego, kocham moje dzieci. Żyję w miłości. Mogę żyć tylko w miłości. Mój Ojciec z Nieba, który jest miłością, dał z miłości swojego jedynego Syna. Miłość jest tak dobra. Wszystko we Mnie jest miłością.

Moje dzieci, kiedy wyrządzacie sobie krzywdę, to tylko wy cierpicie. Zło jest w was. Ja, który żyję w was, cierpię, patrząc na wasz ból. Ten ból, który was dopada, niszczy was. On czyni was podatnymi na zranienia, oddala was ode Mnie. Co to jest za cierpienie, które was atakuje, które czyni was nieszczęśliwymi, które daje wam pragnienie, że nie chcecie już słyszeć o miłości?

Ja jestem w was, chcę was przyciągnąć do Siebie. Przyjdźcie do Mnie, aby zrozumieć, że to, co wam sprawia ból, to fakt, że jesteście ode Mnie oddaleni. Ja, moje dzieci, jestem Miłością. Jestem tym, czego wam brakuje: waszą wewnętrzną miłością. To cierpienie jest dla Mnie. Ono sprawia, iż jesteście słabi! We Mnie, który jestem Wszechmocą, wszystko jest łaską.

Moje dzieci, kiedy przychodzicie do Mnie, złóżcie we Mnie swoje cierpienia. Ja wleję w was łaski, które pomogą wam znieść wasz ból. Jestem Miłością. Ja biorę wasze cierpienia, ponieważ Mnie nic nie może dosięgnąć. Jestem z całej wieczności. Tylko wy cierpicie, moje dzieci. Wasze cierpienie jest wynikiem waszych własnych błędów. Tylko Ja, moje dzieci, mogę wam ulżyć w tak wielu cierpieniach.

Jestem Tym, który umarł z miłości do was. To dla was, moi najdrożsi, moje Ciało pociło się. Zdobyłem was potem mojego Życia. Dałem Siebie Ojcu za was, którzy cierpicie. Jestem Miłością, która dała mojemu Ojcu wszystkie wasze cierpienia; one były oczyszczone przeze Mnie, Jezusa Zbawiciela.

Nikt nie może iść do mojego Ojca, jeśli nie przejdzie przeze Mnie. To Ja niosłem wasze grzechy w czasie mojej Męki. Wszystko zostało dokonane przeze Mnie. Dla każdego z was wykonałem miłosny akt. Zostaliście zbawieni przeze Mnie, waszego Oswobodziciela, abyście byli błogosławionymi dziećmi mojego Ojca.

Moje dzieci, poznaliście zniewolenie. Wam, którzy się trudzicie, Ja daję wyzwolenie, które prowadzi was do Ojca. Tak, wy cierpicie, moje dzieci, przez Adama i Ewę, którzy ulegli pokusie Szatana. Moje biedne dzieci, wy, którzy trudzicie się z powodu tego grzechu pierworodnego – to on jest przyczyną waszej ruiny. Nosicie w sobie ślad tego grzechu, który spowodował, że popełniliście inne grzechy, a te z kolei przyczyniły się do popełnienia następnych. Przyszedłem, żeby was zbawić, by wam dać Życie w was. Jesteście umarli dla Życia. Ja przyszedłem, by dać je wam z powrotem, poprzez moje sakramenty.

Moje dzieci, możecie się wyleczyć! Możecie, poprzez wasze tak, dać waszemu wnętrzu środek leczniczy niezbędny dla miłości, która została w was zraniona. Ja jestem waszym lekarzem. Nie obawiajcie się, jestem samą mocą, samą miłością. Nie potępiam was. Kocham was.

Przyjdźcie do moich wybranych synów ukoić wasze rany, które was bolą w waszym wnętrzu, tam gdzie Ja jestem. Tylko wy sami możecie wszystko uczynić, by wyjść z waszych błędów. Do was samych należy chcieć wyleczyć się z waszych błędów, mówiąc do Mnie: „Tak, chcę”. Ja, Wszechmogący, mogę was uleczyć. Dam wam miłość, która sprawi, że postąpicie do przodu w stronę życia, które rozpoczęło się już w chwili waszego tak.

Jestem tak zakochany w was, że pogrążam się w was. Wam, którzy cierpicie, daję wszystko. Jestem cały wasz. Spowiedź jest źródłem szczęścia dla was, a nie męczarnią. Moje dzieci, przyjdźcie zobaczyć! Spowiedź jest aktem zrezygnowania ze zła. Wszystko jest we Mnie. Wy otrzymujecie łaski uświęcenia, które leczą, oraz łaski radości, które dodają wam miłosnych skrzydeł.

Ja, który jestem za kratą, jestem na ustach kapłana. To Ja, budowniczy murów z kamienia, z waszych własnych kamieni, wybielonych przeze Mnie z wszelkiej plamy waszą skruchą. Tak, moje dzieci, kocham was. Chcę was wszystkich we Mnie. Kocham was. Moje dzieci, błogosławcie w moje Imię ten sakrament, który odejmuje wam tę troskę i wymazuje ją na wieczność. Kocham was, moje dzieci. Chcę was całkowicie dla Mnie – Mnie, Miłości, która jest Życiem w każdym z was.

Wy jesteście moimi dziećmi światłości. Jesteście, w każdym z was, moim światłem, które świeci, które oświetla. Tak, moje dzieci, wszystko się w was rozjaśnia. Wy jesteście moją światłością, Ja wami, wy Mną. Zaprawdę powiadam wam, kto żyje we Mnie, ma życie wieczne.

107 – 19 maja 2001    Jezus

Kiedy wewnątrz was rozbrzmiewa jakiś dźwięk, jesteście w Nas.

Ojcze, niech twoje słowo stanie się. Każde słowo życia jest światłem. Jestem Światłością świata, Ja, który jestem w każdym z was. Ojcze, dałeś Mi Życie we Mnie. Ja jestem Życiem, kiedy Ty żyjesz we Mnie.

Moje dzieci! Otóż, każde dziecko, które odmawia Życia w sobie, nie może żyć ze Mną, w moim Ojcu. Ono jest wolne, żeby powiedzieć tak życiu wiecznemu. Ojciec, w swojej dobroci i miłosierdziu, nie może zmuszać swoich dzieci, żeby zostały we Mnie, Życiu. On daje całkowitą wolność wyboru.

Życie w was jest źródłem życia tylko dla tych, którzy wypowiadają swoje tak. Mój święty Ojciec jest Miłosierdziem. Jest łagodny, cierpliwy, miłosierny, dobry, mądry, [jest] światłością. Jego miłość jest cudowna. Wszystko musi pochodzić od waszego tak, by móc zamieszkać w Nas. Gdzie jest mój Ojciec, tam Ja jestem. Życie jest w was, jeśli mówicie tak Życiu. Nie ma nic piękniejszego ponad wasze tak dla Miłości.

Przebaczenie jest radością, i wielkie jest szczęście w pojednaniu. Życie jest samą radością w każdym z was. Moje dzieci, kocham was. Chcę was wszystkich we Mnie.

Ojciec z Nieba, mój Ojciec, wasz Ojciec, jest tak dobry! Przez moje tak, kiedy jedno z naszych dzieci wypowiada tak, ono odnajduje się we Mnie. Kim byście nie byli, jesteście wszyscy we Mnie, wy we Mnie, Ja w Nim, On we Mnie, My w każdym z was. Ponieważ jestem w was, wy jesteście we Mnie. Jeśli wy jesteście we Mnie, a Ja jestem w każdym z was, to wy jesteście także w każdym z moich dzieci.

Moje dzieci, kocham was. W was, jestem wszystkim. Przyjdźcie dzieci mojego Ojca. Kocham was, Ja, jedyny Syn mojego Ojca z Nieba, Zmartwychwstały, wasz Zbawiciel, który dał wam życie, życie wieczne. Kocham was. Amen.

108 – 19 maja 2001    Jezus

Bądźcie we Mnie cierniami miłości.

Umiłowana moich słodyczy, jesteś cierniem, który uszlachetnia moje Serce. Tak, moje dziecko, cierń przekłuwał moje Serce całe broczące krwią. Ty, moja słodyczy, powiedziałaś tak. Twoim tak zdobyłaś całą moją Istotę. Ja, Ja wziąłem cię, i przemieniłem w istotę miłości. Ty cała jesteś moim pocieszeniem. Kocham cię, moja miła, stałaś się cierniem miłości, ku memu pocieszeniu. Uczyniłaś z mojej korony narzędzie miłości, gdyż przez swoje tak, zmieniłaś twój cierń w ukojenie dla Mnie.

Dałem mojemu bólowi nową broń. Tą bronią miłości jesteś ty, która cierpisz dla Mnie. Ty, miłosny cierniu, który oddajesz się Miłości bez ograniczeń, jesteś wypełniona Bogiem! Kocham cię, mój słodki cierniu, który leczysz moją ranę przez twoje oddanie się Miłości45.

Czegóż Ja bym nie dał, żebyście wy wszyscy, którzy jesteście cierniami, przemienili się w ukojenie dla waszego Zbawiciela! Ukochani moi, jakże wasz Jezus was kocha! Jestem waszym ukochanym, w was, którzy jesteście we Mnie, moje dzieci Miłości. Amen.

109 – 19 maja 2001    Wasz zakochany Jezus

Bądźcie wszczepieni w drzewo życia.

Moja córko, którą kocham miłością tak żarliwą, kocham ciebie, która ofiarowałaś się twojemu Jezusowi z miłości.

Wszystko jest tylko moją Wolą. Ty jesteś narzędziem miłości, naszej miłości. Dla Nas, Trójcy, ty nie jesteś bez znaczenia. Jesteś naszym ukochanym dzieckiem, które kochamy bardziej niż nasze Życie. W tobie umieściliśmy nasze słowa. Duch Święty sprawia, że słyszysz głos twojego najdroższego Jezusa. Ojciec jest tak obecny w tobie, że słyszysz czasem Jego miłosny głos. On żyje we Mnie, Ja w Nim.

Moja Matka wlewa w ciebie łaski, dzięki którym rozumiesz, że wszystko jest dla twoich braci i sióstr. Przez Nią, w twoim wnętrzu, wszystko się przemienia. Jesteś w szkole miłości. Każde dziecko w tobie, przeze Mnie, otrzymuje łaski, które pozwolą mu zrozumieć moje nauki. Ty, pozostań wsłuchana we Mnie. Moja Matka jest dla ciebie nauczycielem miłości.

Twoje oddania się są moimi łaskami. Twoje ofiary, moja córko, pochodzą jedynie od ciebie. To ty sama dajesz swoje tak. My, Trójca Święta, wybraliśmy ciebie dla twojej pokornej obecności wśród braci i sióstr. Kochamy cię za to, czym jesteś, moja córko.

To My, Ojciec, Syn i Duch Święty, dyktujemy ci, co pisać. Pobłogosław siebie, moja córko. Napisz to: „Moi bracia i siostry w Nas, jesteśmy w Jezusie. Wszyscy, w Nim, tworzymy Kościół mistyczny”. Ojcze, zobacz twoją córkę, którą chciałem widzieć wsłuchaną w Ciebie.

Kocham was, Ja, wasz Jezus-Miłość. W czasie waszego całego pobytu tutaj, w tym miejscu wewnętrznego uzdrowienia, moje dzieci, wydarzyła się najcudowniejsza z cudownych rzeczy: wasza wewnętrzna odnowa.

Moje dzieci, kiedy wy usiłujecie, żeby się dobrze czuć we własnej skórze, trzeba, żebyście przede wszystkim czuli się dobrze wewnątrz samych siebie. Wiedząc, że Ja, Jezus, przebywam w was, odkryjecie w sobie Miłość. Miłość wyda szczęście w was.

Moje dzieci! Wy, którzy żyjecie z waszymi maniami – na które wpłynął wasz charakter – nauczyliście się sami wszystkim rządzić. Napełniliście się swoim własnym ja. Ja, który jestem w was, byłem zupełnie przez was zignorowany. Jestem Miłością. Jestem Obecnością. Powierzcie się Mi, Jezusowi. Przyjdźcie, by do Mnie mówić, jestem obecny w was.

Przyjdźcie do Mnie w chwilach, w których wszystko wokół was jest spokojne. Chwile odpoczynku w waszym życiu są tak ważne. Ilu z was, moje dzieci, poświęca czas, by się zatrzymać. Rzadkie są te wasze chwile postoju. Dla niektórych z was, wręcz nie istnieją. To do Mnie musicie przyjść, do Mnie, Jezusa Miłości.

Jestem w was, i wy pozostawiacie Mnie, bym się sam pasł w waszym ogrodzie, którym jest wasze wnętrze. Jestem Barankiem Bożym i patrzę na wasze kwiaty, które umierają z pragnienia. One więdną z braku wody, gdyż nie ma nikogo, by je podlać. Przyjdźcie porozmawiać ze Mną, wleję w was łaski, które zmienią się w deszcz miłości. Ja, Baranek błogosławiony, jestem sam, bez towarzysza46, by przyjść do waszego domu. Jestem tak samotny w waszym ogrodzie miłości. Cierniste krzaki zdusiły wasze kwiaty. Skały zajęły ich miejsce. Potykam się o olbrzymie kamienie, które Mnie ranią. Wasze grzechy są tak ciężkie w was – sprawiają wam ból.

Moje dzieci, które kocham, Ja, wasz Jezus, odczuwam w was ból samotności. A wy, co robicie? Wy się ranicie tak często przez wasze uchybienia wobec Miłości. One zamieniają się w kamienie, które drążą wasze uczucia miłości. Wasze serce jest tak nabrzmiałe goryczą oraz brakiem przebaczenia, że jest ono twarde jak kamień. Ja, wasz Jezus, chcę wam ukazać, że jedno jedyne tak dla Miłości może wszystko zmienić.

A więc, moje dzieci, wasz krzyż będzie mniej trudny do osadzenia w waszym ogrodzie. Ten krzyż, moje dzieci, to wasze Niebo. To wy macie wiedzieć, czy ten krzyż będzie bolesny, czy chwalebny! Ja, moje dzieci, niosłem krzyż aż do mojej śmierci. To wasze uchybienia utworzyły mój krzyż. Niosłem je z taką miłością. Umarłem z miłości. Czy wy uczynicie z mojej śmierci czyn nie mający znaczenia?

Moje dzieci, to Ja jestem waszym Zbawicielem. Błagam was, byście złożyli wasze uchybienia na moich barkach. To Ja wstępuję na Kalwarię z waszymi grzechami. Nie pozwólcie, by Jezus przeszedł bezczynnie. To wejście na Kalwarię – ten gest miłości – jest dla was i na wszystkie czasy. Podczas mojej Agonii widziałem wasze uchybienia. Pociłem się krwią, moją krwią, która polała się z miłości, Krwią, którą dał Mi mój Ojciec, a Ja przelałem za was.

To takie proste, moje dzieci. Już 2000 lat, jak umieram na waszych ołtarzach. Każdego dnia, w każdej minucie, któryś z moich wybranych synów sprawia, iż schodzę z Ciałem i Krwią na wasze ołtarze, abym przemienił wasze uchybienia w łaski, które czynią z was dzieci światłości, dzieci miłości.

Nie mogę zrezygnować z was, kosztowaliście Mnie zbyt drogo! To nie za pieniądze można otrzymać moje łaski. Moje dzieci, miłość nie ma ceny, ona jest za darmo. Ja oddaję się wam z całą miłością. Mój Ojciec ofiaruje swojego Syna z miłości do was. Za każdym razem, kiedy mój umiłowany syn ofiaruje chleb i wino przez Ducha Świętego, który okrywa go swoim cieniem, mój Ojciec daje wam swojego Syna. Staje się cud: chleb zmienia się w moje Ciało i wino zmienia się w moją Krew.

Moje dzieci, ofiarujcie wasze uchybienia mojemu Ojcu, On da wam łaski uświęcające. Zrozumcie dobrze, moje dzieci, to jest jak gałąź, która odpada z drzewa. Sadownik wszczepia ją w drzewo i gałąź odżyje. To sadownik powziął decyzję o wszczepieniu gałęzi, a nie drzewo. To wy macie wiedzieć, czy chcecie być wszczepieni w drzewo życia. Życie, o którym wam mówię, trwa całą wieczność. Wieczność jest tak długa! Wy na ziemi możecie próbować obliczyć jej trwanie, ale wam się to nie uda. To jest niemożliwe, by policzyć wieczność. W Niebie czas nie istnieje, on jest. Ja jestem jest Alfa i Omega.

Wszystko jest we Mnie. Ja jestem Zawartością. Ja, Jezus-Miłość, mówię wam: „Miłości mojego życia, chcę, byście wszyscy byli we Mnie”. To wy sami, moje dzieci, macie wiedzieć. Zanim odpowiecie, popatrzcie za siebie. Zobaczycie tam inne osoby, które jeszcze nie odpowiedziały. One czekają na wasze odpowiedzi, albo raczej na waszą odpowiedź. Czyż nie widzicie, o kim mówię, moje dzieci? To o waszych najbliższych, o waszych dzieciach. To wy jesteście przykładem dla nich, wy, rodzice, przyjaciele, odpowiedzialni, którzy zostaliście wybrani, by im dać wychowanie.

Ja, moje dzieci, które kocham, jestem za furtką waszego ogrodu, czekam na waszą odpowiedź, tę definitywną. Jeśli czasem trudno jest otwierać i otwierać, pomyślcie, że upadłem na drodze, ponieważ mój krzyż niósł nowe kamienie47, które go obciążyły. Podniosłem się i szedłem dalej z trudnością. Szedłem stale do przodu, krok po kroku, aż do mojego zwycięstwa: przejścia ze śmierci do życia. To jest właśnie to życie, które wam daję, Ja, Jezus-Miłość. Kocham was, Ja, Miłość, który się oddałem za każdego z was. Miłość jest waszym ukochanym imieniem. Amen.

110 – 20 maja 2001    Jezus-Miłość

Ja was nie osądzam.

Całe wasze życie jest moim, moje dzieci. Kiedy przyszliście na ten świat, zająłem miejsce w każdym z was. Wiem wszystko o was, nic Mi nie umyka. Jestem tak blisko waszego serca! Znam was lepiej, niż wy znacie samych siebie.

Wiem, kiedy boli was serce. W swoim cierpieniu ono sprawia, że dokonujecie czynów przeciwko sobie samym. Kochacie siebie jednego dnia, a w następne dni nie wiecie już, kim jesteście. Mówicie do siebie: „Kim jestem? Wczoraj kochałem siebie, a dzisiaj siebie nienawidzę? Czy to byłem ja, który wczoraj przyglądałem się sobie w lustrze, uśmiechając się, podczas gdy teraz moje oczy odwracają się ode mnie?”

Tak, moje dzieci, Ja, Jezus, jestem w was, którzy wstydzicie się na siebie spojrzeć. Znam was tak dobrze! Kiedy zadajecie sobie ból, wiem, że odwracacie spojrzenie od was samych, abyście nie musieć się osądzać. Ja, moje dzieci, patrzę na was. Nie osądzam was. Zbytnio was kocham, by to zrobić. Chcę wam pomóc, byście poznali siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście: małą, zranioną przez siebie owieczką.

Zło wślizgnęło się w was tak, że nie zdaliście sobie z tego sprawy. Sprawiło, że staliście się różni od tych, którymi jesteście w rzeczywistości. To zło jest w was jak intruz, który gwałci wasze wnętrze. Ono jest złodziejem waszego dobra, którym jest miłość. Wy, którzy jesteście miłością, nie jesteście nieświadomi tego, co czujecie, i cierpicie będąc takimi.

To zło was pożera, moje dzieci. Wy siebie nie kochacie, macie awersję do samych siebie, nie akceptujecie tego, żeby mieć uczucia, które pozostają w niezgodzie z waszym wnętrzem, które jest miłością. Wy, moje dzieci, którzy uświadamiacie sobie, że nie jesteście tym, co ukazujecie na zewnątrz, wy jesteście nieszczęśliwi.

Wy, moje dzieci, nie przebaczacie sobie waszych uchybień. Ja, Jezus, pomagam wam kochając was takimi, jakimi jesteście. Moje dzieci, jesteście tak delikatni. Opiekuję się wami nie upominając was, tak jak tata i mama, którzy pocieszają swoje dziecko po jakiejś gafie; kochają go tak bardzo, że boją się, by nie zaczęło krzyczeć: „Nie, już dłużej nie mogę!”

Ja jestem Jezusem i kocham was. Jestem dobrą Istotą. Kocham was. Chcę być w was tak, jak jestem w moim Ojcu. Chcę znaleźć się w was, otoczony miłością. Mój Ojciec dał wam swoją miłość, która jest moją miłością. Moje dzieci, kiedy wy odmawiacie kochania siebie, to Mnie odrzucacie. Jestem wami, moje dzieci, wy jesteście Mną. Pomogę wam. Dam wam to, czego wam brakuje, łaski miłości. Przyjdźcie do Mnie, moi umiłowani, mam to, czego wam potrzeba. Mam w Sobie tyle miłości. Ta miłość jest w was.

Moi ukochani, kocham was. Przyjdźcie w moje ramiona, mam tam dla was miejsce. Moje ramiona są po to, by was pocieszyć. Tak, nie mogę wam wyrzucać, że jesteście tym, czym jesteście. Jesteście nieszczęśliwi. To Ja mam was pocieszyć.

Moje dzieci, dam wam to, czego wam brakuje, abyście mogli czuć się dobrze w sobie samych. Przemoc w was, moje dzieci, przeszkadza wam w uznaniu siebie dziećmi łagodności. Ja jestem Miłością. Noszę w Sobie łagodność. Jestem lekarstwem na przemoc. Cała ta niecierpliwość, którą odczuwacie, kiedy ktoś lub coś nie zgadza się z wami, niszczy was i czyni nieszczęśliwymi. Wejdźcie we Mnie. Mam balsam cierpliwości, który złagodzi wasz charakter.

Wy, którzy nie jesteście w nastroju do tolerancji, kiedy rośnie w was napięcie i wybucha gniew, poproście Mnie o pomoc, a dam wam przebaczenie dla was i dla tych, którzy byli przyczyną tego wybuchu gniewu w was. Moje dzieci, mam w Sobie aptekę, by wyleczyć każdy wasz ból. Jestem zakochany w każdym z was. Kocham was.

Tak, moje dzieci, wasz Jezus czeka na wasze tak dla Miłości. Miłość jest tu, w was. Do was samych, moi umiłowani, należy, żeby Mi powiedzieć: „Tak, przyjdź, czekam”. Jestem tu, przychodzę. Jezus tu jest, mój mały skarbie. Wchodzę do twojego wnętrza. Upewnij się, żeby być sobą. Znam cię i kocham takim, jakim jesteś. Ja, Ja jestem w tobie. Kocham cię.

Moja córko, moja słodka, ukojenie moich boleści, dawaj, dawaj, dawaj swoje serce, otwieraj, wlewaj. Twoje serce należy całe do Nas. Amen.

111 – 20 maja 2001    Duch Święty

Kiedy wszystko w was umiera, Ja działam.

Wszystko jest w Nas. Jesteśmy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wszystko jest mocą w każdym z Nas. Tylko My jesteśmy Bogiem. Jestem Potęgą świata. Kto przychodzi do Mnie, nie może być sam. My jesteśmy razem w was. Duch Święty, który w was mieszka, jest źródłem życia. Jestem w każdym z was, moje dzieci. Wszystko jest w Nas.

Moje najdroższe dzieci, Ja jestem trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jestem w każdym z was. Mieszkam w każdym z was. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko, co żywe przechodzi przeze Mnie. Jestem Tchnieniem Bożym. Jestem Palcem Bożym. Jestem Istotą miłości: Duchem Świętym. Wszystko pochodzi ode Mnie. Jestem w Bogu. We Mnie, jestem.

Ojciec i Syn, którzy są Miłością, są Mną. Ja, jestem Miłością. Wszystko, co jest w was dobre, pochodzi ode Mnie. Wszelkie tchnienie miłości jest Mną, moje dzieci. Bądźcie we Mnie. Kocham was. Ojciec, Syn i Ja, Duch Święty, jesteśmy w każdym z was. Nikt z Nas nie może być bez Tego drugiego. Jesteśmy Trójcą, tworzymy jedną całość.

Ja, Duch Święty, przychodzę w was, którzy jesteście we Mnie. Jestem życiem, znam wszystko, jestem wszystkim. Pozwólcie działać Bogu, który jest w was. Macie w sobie całą moc. Wszystko we Mnie jest mocą. Wielka jest moja siła. Kocham was. Przyjdźcie do Mnie. Amen.

112 – 21 maja 2001    Jezus, wasze szczęście

Przyjdź, mój przyjacielu, zaprowadź Mnie do siebie.
Jezus zaprasza się do Zacheusza.

Ja, Jezus, przeszedłem przed dawnym grzesznikiem. On okazał skruchę. Chciał zaświadczyć o swojej miłości, pokonując wysokość. Przeszedłem i podniosłem wzrok w jego stronę. Był tak mały przed swym Bogiem! Mnie, Miłości, spodobała się jego małość. Zaprosiłem się do niego. Do niego wszedłem ze wszystkimi moimi dobrami. W nim, przedstawiłem wszystko. On powiedział tak Miłości. Ja, jestem jego skarbem, który zastępuje jego uchybienia Miłości. Szczęśliwy ten, który daje Mi wszystko. Ja, daję mu nieoceniony skarb w zamian za jego tak dla Miłości.

Ja, Jezus, kocham was, was, moich umiłowanych, którzy dajecie Mi wasze zaufanie. Ja, Miłość, kocham was. Zacheusz nawrócił się z całą swoją miłością. On stał się Miłością. Każda osoba, która oddaje się miłości, staje się Miłością. Ja daję wszystko. Wy, którzy jesteście utrudzeni, dajcie Mi to, co was rani, a Ja dam wam miłości jak balsamu, by opatrzyć wasze rany. Już nie będzie więcej zła dla tych, którzy przychodzą do Mnie – zatrzymuję ich we Mnie. Wszelka pieszczota pochodzi ode Mnie. Pozwólcie Mi przyjść do was, mam dla was ramiona wypełnione tym, co dałem Zacheuszowi – miłością. Amen.

113 – 21 maja 2001    Jezus

Kiedy dusza wspiera się na Nas, My ją bierzemy.

Wszystko jest zaufaniem w tych, którzy Mi wszystko oddają. Wszystko jest we Mnie, Jezusie Miłości. Dajcie Mi wszystko. Wszystko jest moje; Ja sam jestem wszystkim. Mogę wszystko. Jestem mocą. Do Mnie samego należy, by wiedzieć, co jest dla was odpowiednie: Ja jestem dla was odpowiedni; kocham was. Kochajcie waszego Jezusa-Miłość.

Ty, który wiesz, że jesteś tak mały – to do ciebie zwracam się, ciebie, który czytasz te słowa. Ty jesteś Mną, Ja tobą. Kocham cię. Wyprostuj się we Mnie, wszystko jest proste we Mnie. We Mnie, wszystko jest prawdziwe. To Ja jestem twoim Panem życia, twojego życia wiecznego.

Kocham was. Kolej na was, by wszystko dać. Pozwól Mi cię kochać, ciebie, który czytasz: ciebie, ciebie, ciebie, ….. Amen.

114 – 21 maja 2001    Jezus

My jesteśmy po trzykroć święci.
Przyjdźcie zamieszkać Miłość.

Moja córko, którą kocham, jestem tak szczęśliwy, że pytasz Mnie, czy masz dla Mnie pisać. Tak, moja umiłowana, którą kocham, moje najdroższe dzieci potrzebują Miłości. Jestem Tym, którego im brakuje: [jestem] Miłością.

Kocham was, moje dzieci. Jesteście moimi własnymi dziećmi, nie biologicznymi, ale dziećmi prawdziwej Istoty. Jesteście ode Mnie, moje dzieci. Jesteście stworzeni przez Boga. Ojciec niebieski tchnął w was swoje własne Życie, Miłość. Jesteście istotami miłości przeze Mnie, Jezusa. Narodziliście się przez moją łaskę uświęcającą, która wam przysparza wszelkiego dobra, wszystkiego, co pochodzi od Nas, Trójcy.

Jesteśmy osobami uczynionymi z esencji miłości. Nikt inny nie może być Nami. My JESTEŚMY. Ojciec, Syn, Duch Święty są trzema osobami w jednej. Nasze wszystko jest trójjedyne, co czyni z Nas Trójcę Świętą. Wszystko jest w każdym z Nas.

Ojciec jest Tym, który JEST. On jest Wszechmogącym, który jest Nami, w Nas, przez Nas. Syn jest Nim; Mną, Nim we Mnie; Mną, Nim w Nim. On jest Bogiem swojego Istnienia. ON JEST. Nie jest zrodzony. ON JEST. Wszystko w Nim jest Jego wszystkim. On jest wszystkim swojej Istoty. Trójca jest Nami. Jesteśmy w każdym z Nas, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Duch Święty jest Nami. My jesteśmy w Duchu. Wszystko krąży wokół Nas. Trójca jest Nami w Nim; On, Nami w Nim. Nic nie jest większe od Nas. My jesteśmy Nami. Ojciec, Syn, Duch Święty są TRZEMA W JEDNYM, Bogu jedynym.

To, co jest skomplikowane dla was, nie jest dla Nas. My jesteśmy doskonałością. Wszystko w Nas jest doskonałością. Widzicie, kiedy dwa atomy nie są kompletne, to poszukują tego, czym mają się stać, przybierając kształt tego, czym mają być. My jesteśmy we wszystkim, czym wy jeszcze nie jesteście: „Miłością”.

Tak, moje dzieci, My jesteśmy trzema Osobami, które kochają się miłością niezmierzoną. Kochamy się miłością uosobioną. My jesteśmy wszystkim wszystkiego. Oto wszystko mojego Ojca: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jeden nie może być oddzielony od drugiego. Tamten jest tamtym. Wszystko jest JEDNYM w TRZECH. Wy jesteście w każdym z Nas. My jesteśmy w was.

Moje dziecko, niech wszystko będzie napisane tak, jak Ja ci dyktuję, nie według twojego sposobu rozumowania, nawet jeśli jesteś zaniepokojona z powodu tego tekstu. Nie bądź niespokojna. Kocham cię, ukojenie moich ran. Jestem w tobie, pozostaję w tobie. Kocham cię. Amen.

115 – 22 maja 2001    Jezus-Miłość

Nie pozwólcie, by zło weszło w was.

Moja córko, którą kocham, jestem w tych, którzy Mnie chcą, tak jak Ja ich chcę we Mnie. Jestem w każdym z moich dzieci, lecz w tych, którzy nie chcą Mnie, Jezusa, nie mogę działać. Jestem Tym, który jest w każdym z moich dzieci, którzy mówią tak do Miłości. Miłość może działać tylko w tych, którzy Mnie chcą.

Ja, wasz Jezus, nie mogę działać w tych, którzy uważają się za takich, co to: „ja wszystko wiem”. Dają się prowadzić przez swoją zdradliwą wiedzę. Nie uświadamiają sobie, że Szatan karmi ich wiedzę, i że w ten sposób są na nią zdani. Poprzez wasze „ja wszystko wiem”, Zły przeciera sobie drogę, by w was wejść. Sugeruje wam myśli pełne pychy, takie jak: „nie potrzebuję nikogo”, „Ja, poradzę sobie sam” lub nawet takie jak: „Ja jestem panem mojego życia”.

Moje dzieci, które kocham, zrozumcie dobrze, że Szatan korzysta z faktu, że wy jesteście sami, bez Miłości, więc może z wami robić to, co mu się podoba, podczas gdy wy nie zdajecie sobie z tego sprawy.

Moje dzieci, on jest tak przebiegły, tak mocny, dużo bardziej niż wy możecie sobie to wyobrazić. Jest upadłym aniołem, któremu mój Ojciec dał wyższy stopień w hierarchii od innych aniołów. Pycha spowodowała jego upadek. Został wygnany i posłany do świata ciemności, gdzie wszystko jest czarne, brudne, nieczyste, gdzie grzech jest królem. Tam on jest panem. To on panuje nad złem. Chce was przyciągnąć do siebie wszelkimi sposobami. Wszystkie przebiegłości służą jego projektom przeciwko wam. On jest tak przewrotny! Jest mocny w sztuce manipulowania wami, nie możecie sobie tego nawet wyobrazić.

Moje dzieci, które kocham, piszę o tym, by was uprzedzić. Kiedy wy pozostajecie bez ochrony, to on się z tego cieszy. Może uknuć wszystko tak, jak mu się podoba, by was zatracić. Nawet jeśli to mu zabiera pewną ilość czasu, lubi się wami bawić, moje dzieci. On was tak nienawidzi! Nienawiść jest jego pokarmem.

Po każdym zwycięstwie nad wami, on się cieszy, jak jakiś szalony w nienormalnym świecie, w którym wszystko kręci się dla niego, i to nie może go doprowadzić do normalnego stanu, gdyż on lubi kontrolować zło i panować nad nim. On jest jak aktor grający rolę szalonego, którym zawładnęło zło. Manipuluje wszystkim, aby wszystko było złem, tak jak on jest złem. Aktor, który skończył grać swoją rolę, powraca do swojego normalnego stanu, gdyż on jest dobrem. Szatan nie może powrócić, gdyż jest złem. Pozostaje w tym, czym sam jest: złem. Odżywia się złem i zadaje sobie zło po to, by wszystko wokół niego było złem. Jego pożywieniem jest zło. On oddycha złem. Lubi się widzieć w złu, którego sam dokonuje.

Moje dzieci, Ja, wasz Jezus miłości, nie mogę mu pozwolić panować nad wami w ten sposób! Wy jesteście moimi dziećmi! Kiedy dziecko nie słucha swoich rodziców, oni robią wszystko, żeby przywrócić w nim lepsze uczucia wobec nich. Okazując łagodność, doprowadzają je do tego, że zwraca się do nich cały radosny.

O ileż większa jest moja miłość do was, Miłość, dla której umarłem na krzyżu! Chcę was przy Mnie, ażeby was mieć ze Mną w Niebie, gdzie wszystko będzie piękne i cudowne dla każdego z was! Ja was kocham, moje dzieci.

Czy wiecie, dlaczego tak się od siebie różnicie, podczas gdy są pośród was dzieci, które są dobre wobec swojego bliźniego, a inne są tak obojętne? Ci, którzy są obojętni, pozostają daleko ode Mnie! Nie chcą żyć we Mnie. Nie mogę ich nakarmić moją miłością, która czyni [ich] tak bardzo miłymi, miłosiernymi, przebaczającymi. Gdyby byli we Mnie, to mogliby być tylko dobrzy wobec swojego bliźniego.

Spójrzcie na tych, którzy Mnie kochają! Oddają się z miłością swojemu bliźniemu z takim oddaniem, że mają tylko jedną myśl: dać bezinteresownie miłość. Dzieci Miłości są we Mnie, Ja jestem w nich. Ci, którzy [ją] odrzucają, nie mogą być we Mnie. Oni są tak daleko. Ja, który ich kocham, chcę ich obronić przed Złym, lecz oni zamykają przede Mną swoje drzwi, które można otworzyć jedynie miłością.

Moje najdroższe dzieci, kocham was. Kochajcie Miłość, która chce jedynie waszego dobra. Dobro, to Ja, Jezus. Co chcecie wybrać? Dobro, czy wasze „ja”, które odrzuca Miłość i wystarcza sobie samemu? Moje dzieci, jeśli wybieracie wasze „ja”, to niemożliwe jest, by dobro było w was, gdyż ono istnieje tylko we Mnie. Jestem Miłością, prawdziwą miłością, tą, która daje. Kiedy znajdujecie się sami z waszym „ja”, Szatan, który o tym wie, korzysta z waszego stanu. Dba o to, by go ignorowano, aby lepiej złapać was w swoje sidła.

Ja, wasz Jezus Miłości, nie ukrywam przed wami mojej Obecności w was i wokół was. Jestem Tym, który was kocha. Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie, Jezusa, który jest Miłością. Miłość chce was w Sobie. Moja córko, moja umiłowana, kocham cię. Amen.

116 – 23 maja 2001    Jezus-Miłość

Dlaczego się Mnie bać? Powiedzcie Mi tak.

Umiłowana córko, którą kocham, Ja, Jezus-Miłość, sprawiam, że podejmujesz znowu pisanie, aby słowa były w tobie jasne.

Jesteś wsłuchana we Mnie. Kocham cię i chcę cię całkowicie we Mnie. Moja córko, kocham cię. Wszystko pochodzi ode Mnie, wszystko jest we Mnie, Jezusie, twoim Bogu wszechmogącym. Kocham cię tak bardzo. Pisz wszystko, co jest ode Mnie. Ja jestem dobry, jasny, nieskomplikowany. Jestem prosty i pokornego serca. Ty jesteś moja, Ja twój. Wszystko jest wyłącznie Wolą Bożą.

Dzieci, które Ojciec z Nieba Mi dał, chcę je wszystkie we Mnie, razem z tym dzieckiem, które należy całkowicie do Mnie.

Moje dzieci, szanuję wasz charakter, wasze manie na punkcie „za bardzo” lub „niewystarczająco”. Nie żądam nic, czego nie możecie Mi dać. Jestem tak dobry, tak czysty! Dlaczego się Mnie bać? Wasze tak jest konieczne do tego, byście się Mi powierzyli. Mam związane ręce, kiedy tak waszego oddania się nie jest wypowiedziane. Wasze działanie należy do was, nie do Mnie, moje dzieci.

Iluż z was żegluje samotnie, beze Mnie, waszego Jezusa-Miłości! Wkraczacie na ścieżki zbyt trudne dla was. Na nich jest tyle niebezpieczeństw. Zobaczcie sami, ile nieszczęścia jest wokół was. Gwałt i morderstwa przyprawiają was o dreszcze. Boicie się. Wieczorem zamykacie drzwi na klucz, boicie się złodziei, którzy napadają na wasze dobra, a przede wszystkim na wasze ciało.

Tak, moje dzieci, nie jesteście bezpieczni na tej ziemi. Wiecie dlaczego? Bo jesteście sami. Czy wiecie, moje dzieci, że gdy się jest samemu, to ponosi się ryzyko zabrnięcia w ślepą uliczkę, gdzie wszystko jest czarne, gdzie nic się nie udaje; jest się nieszczęśliwym, bez oparcia w miłości.

Moje dzieci, to, na czym polegacie, jak i wasza miłość – to jest tak kruche. Wszystko może się zawalić w chwili, gdy się tego nie spodziewacie. Ja, Jezus, wasz Zbawiciel, wasz Oswobodziciel, chcę was wziąć w moje ramiona, byście postąpili do przodu na swojej drodze, na waszej, a nie kogoś innego. To ze Mną, Jezusem Miłości, musicie iść do przodu.

Ja jestem Drogą, gdzie wszystko jest łatwe, jasne, bez pułapek. Jestem Światłem, które oświetla wasze kroki. Jestem Prawdą, która pomaga wam nie popełnić zbyt wielu błędów. Moje dzieci, im bardziej wasze tak jest szczere, czyste i piękne, tym bardziej postępujecie w szczęściu. Wszystko staje się dla was tak proste, bez strachu, bez błędów. Wasze troski, fobie, wasze wady – tego już nie ma, wy kochacie! Tak, moje dzieci, stajecie się tym, czym jesteście od dawna – miłością.

To grzech odjął wam miłość. Miłość nie może obcować z grzechem, ona go zwalcza. Grzech jest fałszem, kłamstwem, gwałtem, egoizmem, jest tak podły, perwersyjny. Wszystko w nim jest tak czarne, tak zimne, tak samotne; wszystko w nim jest złem. Mówię wam o Szatanie. Zadomawia się w was tak, że nie zdajecie sobie z tego sprawy, moje dzieci. Otacza wasze ciało łańcuchami, które powodują w was taki ból.

Iluż rozpoznaje siebie w chorobie, w samobójstwie, w gwałcie, w dominowaniu przez pieniądze, aby uzupełnić brak miłości w nich? Jesteście gotowi, by zmusić waszego bliźniego, by wam dał to szczęście, którego wam brakuje w waszym wnętrzu. Miłości nie można kupić, moje dzieci. Jej nie można zmusić ani źle traktować. Ona jest tak dobra, tak łagodna!

Moje dzieci, kiedy wy czujecie się zaatakowani przez inną osobę, Szatan korzysta z tego i stara się, byście zareagowali gwałtownie wobec waszego bliźniego. To on sprawia, że reagujecie gniewem. Wy nie możecie kontrolować waszego strachu, waszego cierpienia lub waszej beznadziei.

Miłość nie jest taka. Ona jest bezinteresowna, wolna, czysta, prawdziwa, łagodna; ona daje, pomaga, jest tak dobra. Miłość przebacza. Kiedy wy dajecie swoje tak Miłości, dajecie sobie szansę, żeby być szczęśliwymi. Tak dobrze jest wiedzieć, że nie jesteście sami, że macie przyjaciela, Jezusa.

To Ja, Miłość, idę z wami, w was, w waszym życiu. Poprzez moją moc, wy jesteście bezpieczni. Powiedzcie Mi, że Mnie kochacie i że oddajecie Mi wasze troski, waszą nadzieję na miłość. Napełnię was, dam wam to, czego wam brakuje – miłość. Ta miłość przysporzy wam szczęścia w was samych i [w relacjach] z waszym bliźnim.

Moje dzieci, jestem w każdym z was. Jestem w was, w każdym z was wszystkich. Kim byście nie byli, kocham was, moje dzieci i nie ma znaczenia, czy jesteście najgorszymi ze stada. Przyszedłem na świat dla tego najgorszego ze stada, dla najbardziej nieszczęśliwego. Jestem w was. Nie wątpcie, moje dzieci, że was kocham. Jezus, Król miłości, chce was wszystkich ze Sobą. Jesteście moimi poddanymi, albo raczej przyjaciółmi Królestwa.

Przyjdźcie moi przyjaciele, wasze miejsce jest tu, we Mnie i czeka na was. Ja jestem życiem wiecznym. We Mnie nikt nie umiera. Ja jestem Życiem, które się nie kończy. Zaprawdę mówię wam, kto umiera we Mnie, ma życie wieczne. Amen.

117 – 24 maja 2001    Jezus-Miłość

Miłość – wasze dziedzictwo.

Moja córko, którą kocham, Ja, Miłość, przekazuję ci przez moje Serce, które jest w tobie, że cię kocham. Jesteś moja. Wszędzie, gdzie idzie moje Serce, ty idziesz. Pobłogosław je w moje Imię. To Serce jest Sercem Miłości. Jestem Miłością. Noszę w moim Sercu wszystkie moje dzieci.

Was, moje błogosławione dzieci, prowadzę do światła, które wskazuje drogę waszym krokom. Wy jesteście we Mnie, Jezusie, Królu miłości. Wy jesteście miłością, wszystko w was jest miłością. Jestem Istotą, która jest, była i będzie przez całą wieczność. Jak Ja was kocham, was, którzy wątpicie! Żyję w was, moje najdroższe dzieci. Należycie do Mnie, jesteście moimi dziećmi, które dał Mi Ojciec z Nieba.

Nikt nie jest daleko ode Mnie, jeśli wasza miłość do bliźniego jest szczera. Wszystko to, co czynicie dla moich najmniejszych – Mnie czynicie. Jak piękne jest niebo waszego serca, moje dzieci, kiedy jesteście dobrzy dla swoich bliźnich! To jest część Nieba, która jest w was. Pozwólcie wypowiedzieć się Miłości, która jest w was, dajcie jej działać. Odczujecie, że Niebo jest już z wami. Nie będziecie mogli pozostać obojętni na Miłość, która tu jest – na Mnie, Jezusa, który jestem z wami.

Jak Ja lubię widzieć was tak małymi we Mnie, moje dzieci! Przyciskam was bardzo mocno do mojego Serca. Jesteście w oceanie miłości. Moje dzieci, we Mnie nic nie umiera. Cała radość, radosne uniesienie są w was, gdy pozwalacie się kołysać falom miłości, które wzbierają w was.

Moje dzieci, umiejcie przyznać, że kiedy wy kochacie swojego bliźniego – nazywam bliźnim tych, którzy są najbliżej was – jesteście zakochani w Miłości. Nie możecie zaprzeczyć temu, co was zamieszkuje, temu uczuciu szczęścia i pokoju, to znaczy Miłości. To Ja ogarniam was Duchem Świętym. Tak, iluż ukrywa przed sobą to uczucie z obawy, że sobie to wyobrażają, mówiąc „nie wiem, co się ze mną dzieje”, lecz mają ochotę krzyczeć z radości.

Kocham was. Tak, moje dzieci, Miłość wlała w was miłość. Pozwólcie miłości wyjść, ażeby wasz bliźni mógł dowiedzieć się, że jesteście zakochani. On także odczuje potrzebę przyjścia do Miłości. Miłość jest zaraźliwa! Chce się jej coraz więcej. Jest tak dobrze być w Miłości!

Jest wam tak dobrze we Mnie, wam, którzy jesteście zakochani! Mówicie tak Miłości, rezygnujecie z siebie samych, aby pozwolić Miłości działać w was. Miłość jest wolna. Pozostawcie Miłość na wolności, nakarmi was miłością, napełni was miłością. Staniecie się miłością działającą.

Tak, moje dzieci, miłość daje. Przyjmijcie Miłość. Miłość, to wasze dziedzictwo. Należy do was. Wy jesteście istotami miłości. Iluż z was nie wie jeszcze, że miłość jest dla nich. Oni szukają. Szukają czego? Sposobu wypełnienia pustki w sobie. Ta pustka jest brakiem miłości, Miłości, która jest w nich od ich stworzenia: „Ty, który poszukujesz, wejdź we Mnie, Jezusa, Króla miłości. To Mnie ci brakuje. Ja, Miłość, kocham cię”.

Wy, którzy nie rozumiecie, czy trzeba, żebym się znowu powtarzał? Nie mogę niczego odmówić wam, moim dzieciom. Ja znam wasze wnętrza. Widzę wasze serca spragnione miłości. Jesteście głusi na moje wołania. Nie bądźcie ślepi. Popatrzcie do waszego wnętrza, to Mnie zobaczycie. Proście, a otrzymacie, moje dzieci. Jestem tak dobry dla was. Będę cierpliwy. Ja, kocham was.

Moja miła córko, kocham cię, pobłogosław się. Syn Boży cię błogosławi: Ojciec, Syn i Duch Święty są w tobie. Matko, oto córka twoja, córko, oto Matka twoja. Amen.

118 – 24 maja 2001    Jezus-Miłość

Cała wiedza jest chciana przeze Mnie.

Moja córko, która jesteś posłuszna mojemu głosowi, kocham cię. Ja, ukochany Jezus, jestem zakochany w tobie, ukojenie moich ran. Kiedy wszystko w tobie jest zawierzeniem, to znaczy, że Ja jestem cały w tobie. Dajesz Mi wszystko z siebie. To Ja, Wola Boża, jestem wszystkim dla ciebie. Cała twoja istota zawierza Mi się bez reszty w mojej Woli. Jestem wszystkim, czym ty jesteś. Wszystko w tobie jest Mną. Ja jestem Życiem twojego życia. Ty, moja umiłowana, ty jesteś Mną przeze Mnie. Wszystko, co twoje, jest Mną, twoim Jezusem-Miłością.

Wasz Jezus-Miłość jest w was. Moje najdroższe dzieci, niech wszystko będzie jasne i czyste w was. Niech miłość będzie w was. Chcę was wszystkich we Mnie, Jezusie-Miłości.

Błogosławię tę podróż48. Ten czas [spędzony] w powietrzu służy wam do refleksji o mojej potędze. Wszystko musi być we Mnie. Widzicie, moje dzieci, ten lot jest mocą poprzez moją siłę. To, co wydaje się wam proste w tym przelocie, to moja potęga.

Nikt nie może być uczonym, jeśli Ja tego nie chcę. Pozwalam, by moje dzieci były pouczone przez potęgę, która pochodzi ode Mnie. Poprzez siłę Ducha Świętego karmię ziemię moją wiedzą. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko jest we Mnie. Moje dzieci, czy jesteście sami, czy też jest was wielu, by się nauczyć – jesteście we Mnie. To Ja jestem w was i was pouczam. To ode Mnie wszystko pochodzi i [do Mnie] powraca. Moje dzieci, wszystko, co do was przychodzi, jest ode Mnie, dla Mnie. To Potęga, która działa.

Kiedy któreś z moich dzieci czyni plany, by skonstruować jakiś projekt, zanim to jest w jego myśli, mój Duch Święty, który w nim mieszka, karmi go swymi darami. To On, przez swoją moc, daje inteligencję temu dziecku. Jego myśl poczyna plany. Te plany dają początek projektowi. Z projektu powstanie dzieło. Moje dzieci, wszystko pochodzi z potęgi Ducha Świętego, który mieszkał w tym dziecku i który dał swoją moc jego myślom. Myśli planowi, plan projektowi, projekt dziełu. Dzieło jest więc działaniem mojego Działania.

Kocham was. Ten lot ku innym niebom prowadzi was do waszego bliźniego, którego kocham. To mój Akt Woli sprawia, że docieracie tam, gdzie chcecie iść! Otóż wszystko jest we Mnie, wszystko pochodzi ode Mnie. Najmniejsza mała rzecz pochodzi ode Mnie, wszystko ode Mnie. Iluż myśli, że akt Woli jest z nich? Tylko ich tak lub ich nie jest ich. To wy macie powiedzieć tak lub nie. Tylko i wyłącznie Ja jestem Aktem Woli waszych tak. Nie [powiedziane] Woli Bożej, jest takim nie neutralnym, nie działa w Miłości. Miłość nie może dać swojego Działania waszym nie.

Moje dzieci, które kocham, jestem tak blisko was. Kiedy mówicie tak Miłości, to Miłość bierze was w opiekę. Ja, Miłość, kocham was. Kochajcie Miłość, która jest w was. Ja, Jezus, jestem tak dobry dla was, moje dzieci. Jestem jak tata i mama, którzy lubią mieć swoje dzieci wokół siebie. Niech wszystko będzie tak w was, moje dzieci. Miłość zasypuje was swymi miłosnymi prezentami. Idź teraz. Kocham cię. Amen.

119 – 25 maja 2001    Jezus-Miłość – Duch Święty

Wszystko pochodzi ode Mnie, Ja jestem wiedzą.

Jezus: Moja umiłowana córko, ty, która oddajesz się całkowicie twojemu Jezusowi-Miłości, ty, która jesteś we Mnie, jesteś, by służyć twoim braciom i siostrom. W tobie, moja córko, umieściłem mój głos. Jesteś napełniona moim Duchem Świętym. Moja Wola jest święta. Moją Wolą jest, żebyś ty wsłuchiwała się we Mnie i byś uczyniła z siebie dar. To, co otrzymujesz, oddawaj. To jest dla moich dzieci, wszystkich moich dzieci, bez wyjątku.

Duch Święty: Poprzez moją Wiedzę, moje dzieci mają wiedzę. Wszystko pochodzi ode Mnie. Jestem Duchem Świętym. Czytajcie te teksty. Wszelka wiedza przychodzi do was przeze Mnie. Ja jestem Prawdą. Czysta jest moja wiedza. Jestem Światłością. Wielka jest moja światłość, która ukazuje się w was przeze Mnie. Jestem Drogą. Wielka jest moja mądrość. Każda osoba, która obiera moją drogę, nie może się zgubić. Moje dzieci, bądźcie moim światłem, które roznieca moją wiedzę wokół was. Kto Mnie zna, zna Ojca. Jestem wszelkim życiem w was, wy jesteście życiem we Mnie. Jestem Duchem Świętym. Niech wszyscy, którzy znają moją świętą Obecność w sobie, będą wierni mojej miłości.

Jezus: Moje dzieci, które kocham, Duch Święty przychodzi w wasze serca moją siłą. Tę siłę otrzymuję od mojego świętego Ojca. Mój Ojciec, moje dzieci, jest wszechmogący. Nic nie może przyjść, jak tylko poprzez mojego Ojca. Ja jestem Jego Synem umiłowanym, w którym On złożył wszelką radość. Niech cała radość będzie dla Mnie w was. Moje dzieci, tak was kocham, jestem tutaj, obecny w każdym z was, którzy Mnie bardzo kochacie. Wy jesteście we Mnie, Ja w was.

Duch Święty przychodzi w was. Moje dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu przyjść w was. Wy, którzy mówicie, że Mnie kochacie, wy naprawdę możecie Mnie kochać tylko w Nim. On jest moim światłem, moim Życiem. Ja jestem Miłością. Duch Święty jest Miłością Ojca i Syna; On jest trzecią Osobą Boską. Kto żyje we Mnie, nie może żyć bez Niego.

Jesteśmy TROJE w JEDNYM: Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym. Wszystko jest w Nas. Jesteśmy w każdym z Nas przez Miłość, w Miłości, z Miłością. Miłość jest wszystkim. Wszystko jest miłością, miłością bez końca.

Ja jestem miłością świata. Przyjdźcie, moje dzieci, wzywam was do miłości. Przyjdźcie we Mnie, Ja, wchodzę w was mocą Ducha Świętego. Eucharystia, Życie w Ciele i Krwi, dokonuje się w Duchu Świętym, okrywającym Świętego świętych – miłością. Obecność eucharystyczna dokonuje się w Miłości, przez Miłość. Miłość jest Duchem. Przyjdźcie, by dać Miłości wasze amen.

Wy możecie osiągnąć miłość tylko poprzez danie Miłości waszego tak. Duch Święty bierze wasze tak i okrywa je swoim cieniem, tak jak to uczynił dla Maryi, która otrzymała zalążek życia. Duch Święty daje wam poznać miłość. Wszelka miłość pochodzi od Ducha Świętego. Wszystko jest we Mnie.

Moja córko, którą kocham, bądź w Duchu miłości, który osłania cię życiem we Mnie. Złożyłem w tobie moje słowo. To słowo jest żywe, ono nie może pozostawać tylko w tobie, zadusiłoby cię. Wydobywaj [z siebie] to, co słyszysz, dawaj to moim dzieciom. Te teksty są pilne. To jest moja Wola.

Idź, moja córko. Dzisiaj musisz dać poznać to, czym jestem w tobie. Wszystko jest w Duchu Świętym dla moich dzieci, które kocham. Ten dzień jest dniem łaski dla każdego z was. Moje dzieci, łaska przepływa w was, którzy wierzycie.

Moi umiłowani, kocham was, kochajcie siebie. Kocham to, co jest prawe, dobre, – życie w Miłości. Pobłogosław się, moja córko: Ojciec we Mnie, Syn we Mnie, Duch Święty we Mnie otaczają cię, są w tobie. Amen. Kocham cię.

Moje dzieci, lubię wszystkie wasze modlitwy adresowane do mojej świętej Matki, która Mi je oddaje. Ona wylewa na każdego z was deszcz łask miłości. Wiele świętych dusz jest przy was, one modlą się z wami. Trwajcie na modlitwie. Modlitwa jest głosem, który wzbiera we Mnie i który zanosi Ojcu odgłosy radości.

Wy, którzy się modlicie, zanoście wasze modlitwy mojej Matce. Jesteście tutaj, w tym miejscu modlitwy, ażeby dzielić się z innymi łaskami, które wam daję. Wszyscy tu obecni są tutaj z mojej Woli. Wy, moje dzieci, wy jesteście we Mnie. Wszystko, co wasze, staje się Mną poprzez moją świętą Obecność w was. Kim byście nie byli, żyjcie w mojej Obecności, która czyni z was dzieci miłości. Kocham was. Kochajcie ubogich w sercu, kochajcie tych, którzy są chorzy.

Moje dzieci, niech Bóg miłości was błogosławi: Ojciec, Syn, Duch Miłości. Amen. Kocham was, Ja, Jezus miłości zakochany w was, moje dzieci. Od was, którzy działacie we Mnie, chcę waszego posłuszeństwa. Kocham was. Amen.

120 – 26 maja 2001    Twój Jezus-Miłość

Wyniosłem do chwały moją świętą Matkę.

Moja córko, którą kocham, wszystkie moje dzieci, które są tutaj, w tym miejscu miłości, lub gdzie indziej na całym świecie, są moimi najdroższymi dziećmi. Nawet jeśli nie są uprzywilejowane objawieniami mojej świętej Matki, to Ona jest obecna wszędzie, gdzie jest Syn. Jestem w was, moje dzieci, w każdym z was. Pomimo iż nie możecie Mnie, lub Jej widzieć – My jesteśmy w was.

Wy, którzy wyczekujecie okazji objawień mojej Matki, jesteście tak bardzo szczęśliwi odczuwając Jej łaski. Jej błogosławieństwa spływają na was, abyście wzrastali we Mnie. Wszystko jest dla Mnie, nie dla Jej chwały. To Ja wysławiam moją Matkę. Moja Matka gloryfikuje Mnie. Ona jest Panią mojej świętej Chwały.

To jest miłość bez zastrzeżeń, bez przejawów własnej chwały, która daje się poznać, abyście uznali, że Ona jest Matką mojej świętej Obecności w każdym z was. To przez moją Matkę Mnie znacie. To przez moją Matkę uczycie się Mnie kochać. To przez moją Matkę miłość może w was działać. To Ona oręduje u Ducha Świętego, abyście otrzymali łaski miłości, które sprawiają, że wzrastacie w Miłości.

Ja, Jezus, proszę was, byście kochali Tą, która dała swoje życie, byście wy mogli poznać Miłość. Miłość przyszła na ten świat przez Jej tak. To tak jest chwalebne przeze Mnie. To Ja jestem Tym, który jest w Jej dziewiczym łonie. Życie mojej Matki jest moim Życiem. Moja Obecność sprawiła, że Jej życie stało się moim Życiem. Ja jestem Światłością świata. Przyszedłem na ten świat, gdyż moja święta Matka powiedziała tak.

Moja Matka jest źródłem życia przeze Mnie, Mocą życia. Ona jest tym, czym Ja, Jej Syn, jestem. Duch Święty jest Wszechmocą. On tu jest, przychodzi okryć Ją swym cieniem, aby Życie mogło się rozpocząć w Niej. Cicha i pokornego serca, moja Matka jest Tą, która rozjaśnia moją Obecność w Niej. Jest Mi tak dobrze w Niej.

Kiedy aniołowie wyśpiewują chwałę mojej Matki, są tak olśnieni Jej obecnością we Mnie, że nieustannie wyśpiewują dla Niej hymny pochwalne. Wielka jest Jej chwała. Ona jest i będzie – z całej wieczności – największą i najbardziej wysławianą ze wszystkich świętych. Nikt z tego świata nie będzie miał Jej chwały. Wszystko jest przeze Mnie, Jej chwalebnego Syna.

Moje dzieci, które kocham, wiedzcie, że moja Matka, wasza Matka, jest największą Panią całego wszechświata. Nawet największy, najdostojniejszy z moich świętych aniołów nie jest większy od Niej. Ona jest tak czysta, tak biała, że biel pokrywy śnieżnej jest [tylko] biaława przy Jej bieli!

Dusza mojej Matki jest ponad wszystkim. Nie ma sobie równych. Wielka i święta jest Jej dusza. Nic nie mogło splamić duszy mojej świętej i czystej Matki. Wszystko, co stworzone, wszystkie stworzenia, wszyscy aniołowie, nic nie jest piękne w porównaniu z moją Matką. Jej piękno jest tak doskonałe, że nie moglibyście patrzeć na Nią, jak tylko mając duszę [nieskalanie] białą. Iluż widziało moją świętą Matkę z Nieba i nie mogło opisać Jej piękna! Dla duszy, która nie jest czysta, niemożliwością jest opisanie piękna mojej Matki!

Piękno mojej Matki jest tak ogromne, że dusza nie znajduje słów, wyrażeń, by o tym mówić. Trzeba, żeby dusza żyła tym pięknem, przeszła nim. Ja jestem Synem tak zachwyconym pięknem mojej Matki, że to raduje Mnie w samej głębi mojej Istoty. Jak bardzo, moje dzieci, będziecie szczęśliwi, kiedy zobaczycie moją świętą Matkę w całej chwale! Nikt z dzieci, tu, na ziemi, nie mógł zobaczyć Jej piękna takim, jakie ukaże się ono w Niebie.

Wasze tak dla Miłości, moje dzieci, jest tak ważne. Czy widzicie, jak wielka będzie wasza nagroda, moje dzieci? Kocham was, Ja, Jezus-Miłość. Kocham cię, Ja, twój najdroższy Jezus. Amen.

121 – 26 maja 2001    Trójca – Mama z Nieba

Mama ochrania was od Szatana. Nie idźcie ku niemu.
Wszystko we Mnie jest miłością.

Trójca święta: Moja córko, Mama z Nieba chce twojego całkowitego i zupełnego posłuszeństwa Nam, Trójcy. Wszystko, moja córko, jest w Nas. My jesteśmy siłą żywotną świata.

Maryja: Przyjdźcie do Mnie, a zaprowadzę was do mojego Syna. Przyjdźcie do Mamy z Nieba, wielkie łaski będą wam przyznane. Trzymajcie się we Mnie. Ja, wasza Mama, ochraniam was przed Szatanem, on chce waszej zguby. Socjalizm i modernizm są tak nikczemne.

Uwaga, dzieci. Bądźcie rozmodleni, modlitwa jest łaską. Kocham was, moje dzieci. Światłość jest w was. Dziękuję ci, moja córko, kocham cię. Kocham was. Wasza Mama z Nieba błogosławi was. Idź, kochaj mojego Jezusa.

122 – 26 maja 2001    Wasza Mama z Nieba

Jestem Matką, która płacze nad waszym brakiem rozwagi.

Moja czuła dziecino, wielu ofiar wymaga się od ciebie. Musisz cierpieć dla twoich braci i sióstr. Dusze ratują się dzięki twemu powierzeniu się Jezusowi, twojej Miłości. Twoja miłość do twych braci i sióstr jest łaską. Dzięki twoim cierpieniom oni otrzymują łaski. Nie niepokój się, moja córko, wszystko jest we Mnie49. Jesteś cierpieniem, [które przechodzi] przeze Mnie, twoją Mamę. Twoje łzy są moimi łzami, łzami miłości dla was, moje dzieci.

Jak Ja was kocham, moje dzieci! Dlaczego wy nie słuchacie? Potrzebuję tylu Ew50. Kocham was. Moje serce krzyczy do was, moje dzieci. Kochajcie się, kochajcie waszego bliźniego. To leczy wasze dusze.

Moje dzieci, jacy wy jesteście powolni w zrozumieniu! Wszystko jest w miłości, miłości mojego Syna, w niej jest szczęście. Czego wy szukacie, wy, którzy jesteście tak ogłuszeni? Poszukujecie stale waszego pocieszenia w przyjemności. To, co materialne, stało się dla was modlitwą. To na tym polega dzieło Szatana. Nie chodźcie do złego ducha, wszystko jest w nim fałszywe. Z nim nie zaznacie szczęścia. W nim panuje nienawiść. Wszystko w nim jest tak przewrotne. Zło, które on każe wam czynić jest dla niego zwycięstwem nad wami.

Wy, moje dzieci, którzy się modlicie, nie ustawajcie w modlitwie. Inne dzieci są stracone bez waszych modlitw, wy będziecie za to odpowiedzialni. Wlałam w was łaski, dzięki którym widzicie moje dobrodziejstwa wokół siebie, lecz nie ma w was żadnej reakcji. Wkrótce moje objawienia ustaną i pozostaniecie tylko z moimi łaskami.

Musicie zająć jakieś stanowisko. Idźcie, czyńcie pokutę. Idźcie do spowiedzi. Uczestniczcie we Mszy pobożnie i w ciszy. Mój Syn oddaje się za was. On ofiaruje się za was swojemu Ojcu. Proście Mnie o łaskę uczestniczenia we Mszy z miłością. Moje dzieci, bądźcie miłością.

Wszystko musi być miłością. Amen. Pobłogosławcie się. Ja, wasza Mama z Nieba, błogosławię was w Imię mojego świętego Syna Jezusa: Ojciec, Syn i Duch Święty otaczają was swoją miłością.

123 – 26 maja 2001    Mama z Nieba

Jestem zjednoczona z moim Synem w miłości.

Moje drogie dziecko, które kocham, jestem szczęśliwa, że jestem tutaj z tobą. Lubię, moja córko, gdy przychodzisz tutaj rozmawiać ze Mną – nie, żebym potrzebowała mówić do ciebie właśnie tutaj, ale ponieważ to miejsce jest drogie mojemu Sercu (figurka Maryi na zewnątrz). Jestem szczęśliwa, że widzę w tobie radość oddania się Woli Bożej.

Moje dzieci, które tak kocham! W każdym z was moje Serce jest połączone z Sercem mojego Syna, Jezusa. My jesteśmy stopieni ze Sobą, tworzymy jedną jednostkę miłości. Miłość jest błogosławieństwem, uwielbieniem i łaską. Ja jestem w was. Tam, gdzie przebywa mój Syn, Ja przebywam w Nim i z Nim. Tworzymy całość.

Tworząc jedno, nasze dwa Serca są symbolem zjednoczenia miłości. To mój Syn sprawia, że moja miłość do Niego jest łaską poprzez Niego. Moje dzieci, nic na ziemi nie jest tak złączone. My się wtapiamy w Siebie. Nasze Obecności tworzą jedno.

Jestem Jego Matką. Mój Syn Jezus jest moim Bogiem, moim świętym Synem. Ja jestem w Nim. On, Święty mojego łona, jest większy niż wszystko. Wszystko, co pochodzi od Niego, jest święte. Wielka jest Jego świętość. Jestem namaszczona w Nim miłością. Jestem służebnicą Miłości. Jestem Matką poprzez miłość. Jestem Dziewicą poprzez miłość.

Moje dzieci, które kocham, wszystko we Mnie jest miłością. Ja jestem miłością. Kiedy Duch Święty połączył się z moim ciałem, stałam się miłością ciała i ducha. Stałam się całkowicie miłością poprzez akt miłości. Wypowiedziałam tak Miłości. Duch Święty otoczył Mnie tak wielką miłością, że cała moja Istota została ogarnięta miłością. Stałam się Miłością. Jestem w Nim, moim Boskim Dzieciątku. Moje dzieci, Ono jest – dla ludzkości – miłością dla każdego z was, moje dzieci.

Kocham was, Ja, Matka Miłości. Każde dziecko, które jest posłuszne Miłości, obsypuje swoje serce wieloma łaskami. Te łaski, moje małe, drogie dzieci, pomogą wam być tym, czym jesteście: istotami miłości. Moja miłość do każdego z was może swobodnie krążyć, gdy powierzyliście się Miłości.

Nie mogę [uczynić] nic w was, jeśli wy odmawiacie dania Miłości swojego tak, w całkowitym zawierzeniu. Łaski wylewają się na was poprzez tak, które daliście z waszego własnego wyboru. Kocham was, moje święte dzieci, was, którzy daliście miłosne tak. Wasze takdla Miłości jest rytmem miłości dla Miłości. Wszystko w was staje się miłością, kiedy wasze tak wyraża waszą całkowitą zgodę.

Jestem Matką zawierzenia, która oddała Siebie Miłości. Na krzyżu, Miłość ofiarowała się z miłości do was, moje dzieci, które kocham. Kochajcie wasze tak; wasze tak przyniosą wam miłość, miłość, która nigdy się nie skończy. Dzieci, powiedzcie tak Miłości, która umiera z miłości do was. Jestem cała wielka, wielka jest moja ochrona dla was.

Moje dzieci, czyńcie szybki postęp w waszym zawierzaniu się, to jest tak ważne! Modlitwa, moje dzieci, jest ważna. Pokuta czyniona w zawierzeniu Miłości, jest źródłem szczęścia.

Jestem blisko was, was, którzy się do Mnie modlicie. Osłaniam moją miłością wasze miłosne istnienie. W was, jestem, w was, którzy jesteście w moim świętym Synu. We Mnie, moje dzieci, wy jesteście. Jestem Matką potężnego Boga. Wszystko życie żyje tylko dzięki Miłości. Jestem waszą Matką miłości w Miłości. Wasza Mama w Raju jest w każdym z was, was, którzy się modlicie. Ja, wasza Mama z Nieba, kocham was. Pobłogosławcie się: Ojciec, Syn i Duch Święty są w was.

124 – 28 maja 2001    Jezus

Moi synowie, Ja jestem Siewcą.

Moja córko, piszesz, by zapoznać moich umiłowanych synów z moimi Boskimi instrukcjami, a nie z ich. Ja jestem jest Alfa i Omega. Wszystko znajduje się we Mnie, Bogu wszechmogącym. Niebo i ziemia są w miłosnej jedności, by wam dać zrozumieć, że Ja, Wszystko Wszystkiego51, jestem w mojej córce. Ona jest we Mnie: Woli Bożej. Wszystko jest Mną. Jestem Wszystkim w każdym z was.

Moi synowie, których Ja sam wybrałem, ażeby spełnił się mój święty Akt Woli, zdaję sobie z tego sprawę, że wasza wola musi być w mojej Woli. Jestem jedyną Wolą w moim Ojcu. Módlcie się do Ducha Świętego, żeby dał wam światło, które pomoże wam zrozumieć, czym jesteście we Mnie.

Wy, moi synowie, jesteście siewcami. Wasza wola jest ziarnem, kiedy wy czynicie moją Wolę, a nie waszą. Ja jestem we wszystkim odpowiedzialny za moje żniwa. Wy jesteście moimi siewcami. Każdy kapłan musi się spełnić w mojej Woli. Zatroszczcie się dobrze o to, by to, co siejecie, było zgodne z moją Wolą, nie waszą. Wszystko jest we Mnie, Bogu siewcy.

Moi synowie, chcę, żebyście byli wsłuchani w moją Wolę. To przesłanie dotyczy czasu obecnego. Czas żniw jest ustalony, żniwo będzie w bardzo niedługim czasie. Ja, Który Jestem, znam datę ustaloną przez mojego świętego Ojca z Nieba. Moi synowie, których kocham, moje dzieci, które kochacie, zbiorą to, co wy im dacie do jedzenia. Ja jestem Pokarmem. Jestem w każdym z was, was, którzy pochodzicie ode Mnie. JA JESTEM. Wszystko pochodzi ode Mnie. Kocham was, Ja, zakochany Bóg.

Nie słuchajcie tego, co mówicie od siebie, to opóźniłoby zbiory, które mogłyby się okazać stracone na czas przewidziany przez mojego Ojca. Mimo iż czas żniw każe na siebie czekać, oto już wkrótce dni łaski będą w was, dla was. Wy jesteście wszyscy żniwiarzami mojego słowa. Wystarczy, byście byli we Mnie, aby wszystko lśniło w moim świetle. Wiedzcie, że czas już nadszedł. Wierzcie, że wszystko jest we Mnie.

Wy, którzy jesteście tutaj, Ja jestem Tym, który jest, który był i który przychodzi. Tak, przychodzę na ten czas, spiesząc się, by zobaczyć jak moi synowie zasiewają moje Życie w dzieciach, które tak potrzebują tego zasiewu. Jestem przeciwko tym, którzy opóźnialiby to poruszenie miłości w sercach moich dzieci. Jestem obecny w każdym z was, moi synowie. Wszystko będzie już wkrótce. Moi synowie, których chcę wsłuchanych we Mnie, czyż nie jestem w was? Jestem w każdym z moich synów. Kto czyni swoją wolę, nie może czynić mojej Woli. I niech to będzie jasne! To jest Wola mojego Ojca, nie wasza. Wszystko pochodzi od mojego Ojca, Ja w Nim, On we Mnie, Duch w was.

Jestem w was, wy, we Mnie, Duch w was. Wszystko jest przeze Mnie, JA JESTEM. Umiejcie rozpoznać moje pragnienie wzięcia tego, co jest Mi należne. Przychodzę po to, co Mi się należy. Wiara moich kapłanów jest potęgą. Ja jestem ich mocą. Wszystko Mnie się należy.

Moi synowie, których kocham, jestem w każdym z was. Wszystko jest powiedziane. Zaprawdę powiadam wam. Kiedy czas nadejdzie, Siewca przyjdzie po swoje żniwo. Znajdzie i spali to, co jest nie tak. JA JESTEM jest tutaj, obecny w was. Umiejcie czytać i rozumieć w Duchu Świętym.

Zaprawdę, zaprawdę, każdy syn, który wypełnia moja Wolę, wypełnia Wolę mojego Ojca. Jestem Jezusem, który jest samą miłością w każdym z was. Wszyscy ci, którzy będą w mojej Woli odkryją, że są istotami mojej Istoty, Mną – Istotą mojego Ojca. Wszystko we Mnie jest w Nim, moim Ojcu. Amen.

125 – 29 maja 2001    Mama Maryja

Jestem Królową i służebnicą.

Moja córko, jesteś tak posłuszna w słuchaniu Mnie. Ja jestem łagodnym i słodkim głosem Serca Jezusa, mojego świętego Syna, Króla wszechświata. Wszystko we Mnie jest Nim, żyję w Nim, Ja Nim, On Mną. Wszystko jest potęgą. Wielki jest mój jedyny, niepowtarzalny i święty głos poprzez mojego świętego Syna, który karmi zalążek mojego głosu w was, którzy Mnie słuchacie.

Jestem Królową i służebnicą. Wszystko we Mnie jest mocą i oddaniem. Takie było moje życie na ziemi. Ofiarowałam się z obowiązku Miłości i w Miłości. Jako że musiałam być Matką z obowiązku, powiedziałam tak Miłości, rezygnując z mojego powołania – milczenia w miłości – by być przemienioną w Niego, mojego świętego Syna. Wszystko we Mnie musiało przejść przemianę, we Mnie, córce ziemi, która została powołana do stania się niebiańską Istotą.

Tak, moje dzieci, moje ciało miało nosić Boga. Musiałam więc oddać się całkowicie, by zostawić całe miejsce Bogu, mojemu Zbawcy. Nie byłam już Sobą. Zrezygnowałam z wszystkiego, co – we Mnie – pochodziło z ziemi. Całe moje ciało zostało przemienione przez Boga. Miłość przemieniała Mnie swoimi łaskami. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty dali Mi tyle łask.

Aniołowie pouczyli Mnie, ażebym umiała wsłuchać się w Miłość. Gdybym nie miała wsparcia Nieba, przeżywałabym tę przemianę, nie mogąc zakosztować każdej chwili, pozostając sama ze Sobą. Aniołowie towarzyszyli Mi bez przerwy, rozmawialiśmy razem o wspaniałościach dokonanych w moim wnętrzu. Wszystko we Mnie było cudowne.

Mój Ojciec, Bóg, ujawnił Mi się, zabierając Mnie do Siebie, do empireum. Pozwalałam się całkowicie przemienić przez Niego, przez Ducha Świętego. Mój Syn objawiał Mi się stale. Wszystko we Mnie było w Nim. Ileż łask otrzymałam, by nie umrzeć, delektując się Jego Obecnością; bez tych łask, moje ciało nie mogłoby znieść tyle radości. Bądź uwielbiony Ty, który jesteś Wszystkim we wszystkim.

Moje życie było ofiarą miłości dla Miłości. Byłam w Nim już od pierwszej chwili mojego życia. Byłam uformowana przez Ducha Świętego. Wszystko jest w Duchu miłości. Pozostałam w Nim, przez Niego, z Nim, przez wszystkie dni mojego macierzyństwa. Aniołowie z Nieba okazywali Mi tyle wdzięczności, że radowali się widząc, iż byłam tak wdzięczna patrząc na wielkie rzeczy, które czyniła Mi Wola Boża. W Woli Bożej wychwalałam bez przerwy Boga. Jego Obecność napełniała Mnie łaskami.

Moje dzieci, te lekcje miłości są dla każdego z was lekcjami powierzenia się Miłości. Wszystko we Mnie było tak kochające. Miłość ofiarowywała Mi bez przerwy swoje miłosne chwile. Miłość karmiła Mnie miłością. Wszystko wokół Mnie dawało Mi miłość. Nic nie było tak radosne, jak te porywy radości, miłości i wdzięczności za wszystkie łaski, które otrzymywałam przez Ducha miłości, w Miłości.

Będąc Matką błogosławioną Dzieciątka-Boga, nosiłam w moim łonie Słowo. On miał odkupić wszystkie braki miłości ludzkiej, które nosił w Sobie. Przez to odkupienie, stawałam się Matką wybranych Ojca. Ojciec uczynił we Mnie cuda zawierzenia się Miłości. Miłość była dla Mnie źródłem wody żywej. Stawałam się Matką – Współodkupicielką wraz z moim Synem, Odkupicielem świata.

Jestem tak szczęśliwa, że widzę w was Obecność Odkupiciela! Kocham was, moje dzieci Miłości. Poprzez moje łaski miłości, stańcie się miłością. Ja jestem Mamą Miłości, która bez Miłości nie mogłaby istnieć. Wszelka egzystencja wywodzi z Miłości. Kto żyje w miłości, staje się istniejącym w Miłości.

Proszę was, moje dzieci, kochajcie się wzajemnie, módlcie się jedni za drugich. Jeśli odkryjecie w nich jakieś wady, to czyńcie akty miłości. Ja, wasza słodka Mama, wesprę was ze względu na waszą słabość. Jestem waszym wsparciem jak kijek, który służy [roślinie] za podporę. Wesprzyjcie się na moim Sercu, moje dzieci. Jestem Niepokalaną, Matką Odkupiciela, który się ofiarował, by was zbawić.

Nie, moje dzieci, nie wracajcie do swojego wnętrza beze Mnie. Módlcie się ze Mną, moje dzieci. Moje drogie maleństwa, pozostańcie z waszą Mamą z Nieba, całkowicie przytuleni do mojego Matczynego Serca. Moje dzieci, proszę was, byście się modlili, wykonywali mową i czynem akty miłości dla waszych braci i sióstr, którzy są przytuleni do mojego Serca. Przyjdźcie tam po wsparcie; zobaczycie, że wszelki pokój będzie w was.

Jestem Królową Pokoju. Niech miłość mojego Syna Jezusa będzie pochwalona. Dawajcie, moje dzieci, dawajcie. Duch Święty włoży w wasze serca moją świętą Wolę, uświęconą w Bogu. Mama z Nieba błogosławi was wszystkich: Ojciec w was, Syn w was, Duch Święty w was. Jestem Matką Jezusa, jestem waszą Mamą z Nieba, jestem w każdym z was. Niech będzie pochwalony mój Syn Jezus.

 


 

126 – 31 maja 2001    Jezus-Miłość

Mój Kościół jest przede wszystkim Mną.

Drogie dziecko, kocham cię. Tak poddajesz się posłuszeństwu. Tyle razy powtarzam i powtarzam. Czekam, aż do Mnie przyjdziecie. Jestem sam, tak bardzo samotny, tam, gdzie ludzie Mnie umieścili w waszych kościołach, i gdzie wszystko jest przygotowane do adoracji.

Tak, moje dzieci, to jest takie smutne, gdy się patrzy na te wszystkie kąty gdzie się Mnie umieszcza. Moje dzieci szukają Mnie i są zmuszone wyciągać szyję, by Mnie dostrzec. Jest przeznaczone miejsce na to, abym Ja był panem i królem w moim kościele, ale boją się, że będę za bardzo widoczny. Wszystko zostało zaplanowane dla ludzi, nie dla Mnie. Jeśli są jakieś koncerty, lub występy folklorystyczne, to nie trzeba, żebym przeszkadzał!

Moje drogie dzieci, mówcie do waszych kapłanów, że miejsce waszego Boga jest w centrum, na widoku, a nie w kącie. W niektórych miejscach, jestem w tak odległym kącie, że przypomina to raczej kącik kary, gdzie wysyłało się dzieci, by się nad sobą zastanowiły. Moje dzieci, czy to Ja mam przemyśleć, czy może to wy zatraciliście sens pobożności? Kościół mój jest przede wszystkim dla mojej świętej Obecności, gdzie powinno się przychodzić, by Mnie adorować.

Moje drogie maleństwa! Proszę was, idźcie z wytrwałością, by wyrazić swoją opinię na temat tego, co wydaje wam się niesłuszne. Wy stwierdzacie, ale nie bronicie Mnie. To właśnie tak bito Mnie biczami.

Oto od prawie 2000 lat, Ja, Baranek błogosławiony, jestem znużony bronieniem się przed ideami pysznego człowieka. Oni się bronią, bronią siebie. Ja, który jestem waszym Bogiem, czyż nie mogę liczyć na moich ukochanych żołnierzy, by skończyć z tą oziębłością wobec Króla miłości?

Jestem z wami, nie można nic zrobić wbrew wam. Dlaczego tyle obaw? Wy jesteście moimi dziećmi. Ja jestem wszechmogący. Nie mogę nic, jeśli wy nic nie robicie. Wszystko jest w was. Nie mogę niczego forsować. Zło zmusza. Dobro czeka na wasze tak Miłości. Jestem miłością. Kocham was.

Poproście Mnie o siły, które będą waszymi tarczami ochronnymi. Wy nie możecie posuwać się do przodu beze Mnie. Przyjdźcie, pójdźcie za Mną, Ja idę przed wami. Jestem waszą osłoną. Moje dzieci Miłości, kiedy wy się wspieracie na Mnie, zwyciężenie zła jest tak zapewnione, że każda strzała łamie się. Ja, Jezus z Jerozolimy, jestem w każdym z was.

Wy, mój święty Kościele, chwyćcie za broń miłości i wyruszajcie, Ja jestem z wami. Zaprawdę powiadam wam, każde pokolenie, wszelka siła pochodzą ode Mnie, we Mnie. Jestem w was, wy jesteście we Mnie. My jesteśmy jednym. Wszystko jest w mojej Miłości. Jezus was kocha. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Amen.

127 – 31 maja 2001    Syn Boży

Dajcie Mi wasze łzy.

Na krzyżu, Ja, Jezus-Miłość, oddałem się za każdego z was. Moje dzieci, kocham was. Wy, moi uczniowie, którzy ofiarujecie wasze życie w ofierze, wy jesteście we Mnie. Ja jestem w każdym z was.

Nie jestem Bogiem dalekim. Jestem tu, przy was, bardzo blisko was, nawet w najciemniejszych chwilach waszego życia. Nie oddalam się od was – chyba, że tylko trochę. Jestem tu, czekam, aż będziecie Mnie chcieli. W waszych uchybieniach wobec Miłości, Miłość tam jest, by przebaczyć i nadal dawać wam swoje wsparcie.

Moje kochane, małe dzieci, wy jesteście we Mnie. Róbcie wszystko przeze Mnie, moje dzieci. Wszystko jest we Mnie. Nawet jeśli to wydaje się wam trudne, przyjdźcie do Mnie. Widzę jak płaczecie, sami, beze Mnie. Dlaczego tyle zimna wobec Tego, który przelał wasze łzy? To Ja, moje dzieci, obmyłem wasze łzy w noc mojej Agonii. Zamieniłem je na łaski oczyszczenia.

Moje drogie dzieci, które kocham, kochajcie wasze łzy, one są oczyszczające, są łaskami dla tych, którzy Mi je oddają. Jestem głosem, który mówi wam o miłości. Jestem zakochany w każdym z was. Kocham was. Kochajcie Miłość. Ja, Miłość, chcę was we Mnie. Tak, JA JESTEM, jest w was. Jestem Synem Bożym, waszym Bratem. Moje dzieci, jestem Namaszczonym Boga, waszego Ojca. Przyjdźcie do Mnie błogosławieni mojego Ojca, a poprowadzę was do waszego domu, tam gdzie wszystko jest radością i pokojem.

Matko, oto Twoi synowie, Twoje córki. Oni są Twoi. Ja, Twój Syn, jestem wszystkim. Pobłogosławcie się moje dzieci. Ja, Syn Boży, nakładam na was dłonie pokoju: Ojca, Syna i Ducha Świętego we Mnie. Amen.

128 – 1 czerwca 20012    Jezus-Miłość

Wszystko w was jest miłością przez moją miłość.

Moja umiłowana, jak i moje najdroższe małe dzieci, które kocham, to wasz Ukochany Jezus błaga was o czytanie tych tekstów, które przeznaczone są dla was. One będą źródłem wiedzy o mojej miłości do was. Jesteście dziećmi Miłości. Wszystko jest tak piękne dla tych, którzy oddają się Miłości.

Moi ukochani, nie mogę zmuszać waszych serc do dawania miłości waszemu bliźniemu, ale wiedzcie, że jeśli kochacie Mnie i jeśli lekceważycie waszego bliźniego, wasza miłość do Mnie jest bezużyteczna: jest bezpłodna, nie przynosi owoców.

Miłość potrafi się ofiarować. Niczego nie zatrzymuje. Oddałem moje Życie za was. Nie strzegłem zazdrośnie mojej miłości. Daję nieustannie. We Mnie jest życie. Wszystko, co jest we Mnie jest z mojego Wszystkiego. Źródło miłości jest we Mnie. Jeśli zatrzymuję w Sobie to, co należy do Mnie, nie dając wam tego, to nie jest miłość. Miłość daje. Miłość jest wszystkim.

Wszystko zostało stworzone przez Miłość, w Miłości, dla Miłości. Wszystko we wszystkim jest we Mnie. Poruszam się w miłości. Ta miłość nie może istnieć bez dzielenia się i bez miłości, którą daje mój Ojciec z Nieba. Bóg Ojciec jest Miłością. Jest Nią przez Siebie samego. On jest sam z Siebie. To On, Miłość. Mój Ojciec jest esencją miłości przez Siebie samego. On JEST. On nie może umrzeć ani stracić blasku, On jest wylaniem Siebie, w Sobie.

Ja, Jego Syn, jestem wylaniem z Niego. Jestem tym, czym On jest, Miłością. Razem, jesteśmy Miłością. Miłość oddaje się, kształtuje się, jednoczy jedna w drugiej. Jesteśmy jednością miłości, JEDEN w DWÓCH. My tworzymy Miłość. Miłość jest związkiem miłości. Wszystko, co Nas jednoczy, zawarte jest w tym, czym My jesteśmy, My, Miłość. ONA JEST. Jestem jednością: MY, JEDNYM.

My, Ojciec i Syn, tworzymy Miłość. Miłość JEST. Miłość, Ona istnieje. Miłością jest Duch Święty. On jest trzecią Osobą naszych Istot miłości. Miłość jest niczym innym jak Nami. Miłość z Miłości jest Nami. My jesteśmy Miłością: TROJE w JEDNYM. Miłość oddała się i jest tym, czym jest: Miłością Trójjedyną. Wszystko uformowało się w Miłość. Miłość JEST. Miłość jest pełnią. Miłość zawsze była i zawsze będzie Miłością.

Nikt nie może żyć, jeśli nie mieszka w nim Miłość. Tacy My jesteśmy, tacy wy jesteście. Miłość jest w każdym z was, dla każdego z was. Jesteście miłością. Miłość w was, to My. My w was, wy w Nas, wszyscy jesteście zjednoczeni w Miłości.

Miłość nie może żyć w was, jeśli wy nie żyjecie we Mnie, Miłości. Ja noszę wszystkie moje dzieci. Zrozumcie, moje dzieci: ponieważ Ja was noszę i wy żyjecie we Mnie, a Ja w was, tak i wy żyjecie z tymi, których Ja noszę – więc wy także nosicie moje dzieci. Miłość jest wami. Moje dzieci, Ja, który żyję w was, czynię was dziećmi Miłości. Jesteście miłością. Ja dałem wam życie. Życie jest Mną. Wy jesteście życiem mojego Życia. Jesteście miłością Miłości. Wy, którzy jesteście miłością, jesteście także w nich, waszych braciach i siostrach, gdyż oni także są miłością.

Razem jesteście całością w Miłości. Wszystko jest miłością w każdym z was. Każde dziecko, które jest miłością, nosi w sobie Miłość. Drugi, który jest jego bliźnim nosi w sobie także Miłość. Jesteście zatem tymi, którzy noszą Miłość. Jeden wobec drugiego jesteście miłością.

Miłość waszego bliźniego jest częścią Esencji miłości. Nikt nie może żyć, jeżeli ten drugi też nie żyje. To dlatego, moje dzieci, tak ważnym jest kochać się wzajemnie. Kochać się wzajemnie, to przede wszystkim odkryć, że jesteście miłością, że jesteście stworzeni z miłości Bożej. Żyć w Bogu, to kochać Boga i tych, których Bóg nosi. W ten sposób będziecie mogli kochać waszego bliźniego. Kochajcie się wzajemnie moje dzieci. To Miłość przedstawia się w tych słowach. One są źródłem miłości dla was. Nie odrzucajcie tych słów, które Ja poleciłem pisać tej ręce. Ona ofiarowała się, żeby kochać Miłość, z miłości do was.

Jestem Istotą kochaną przez was. Mam na imię Jezus. Jestem Prawdą. Kto odmawia czytania i słuchania, nie może wypowiadać słów z obawy, że się pomyli. Nikt nie może pomylić się, kiedy te słowa są moimi słowami. Jestem Synem Boga Miłości. Miłość pisze do was. Wy, którzy chcecie kochać, nauczcie się słuchać i uczcie się tego od innych. Kocham was. Amen.

129 – 1 czerwiec 2001    Wola Boża – Mama z Nieba

Drogi prowadzące do serc moich dzieci.

Wola Boża: Moje drogie dziecko, cała twoja istota jest w naszej Woli. Ojciec, Syn i Duch Święty są Wolą Bożą.

Maryja: Ja, twoja Mama, jestem i żyję w Woli Bożej. Jestem Córką Woli Bożej. Jestem Matką Woli Bożej. Jestem Oblubienicą Woli Bożej. Wszystko we Mnie jest w Woli Bożej. Wszyscy ci, którzy oddają się Woli Bożej, są w Woli Bożej, tak jak i Ja, która się jej oddałam. My żyjemy w Woli Bożej.

Wola Boża: Ci, którzy pozwalają się kształtować Nam, Świętej Woli, czynią tylko to, czego My chcemy. Moja córko, dzieci, które pozwalają się Nam kształtować, żyją w Nas. Oni stanowią jedność z Wolą Bożą. Wszystko, co ich stanowi, jest Nasze. Oni już nie są w ich ludzkiej woli, ale przez swoje oddanie się Miłości, stają się dziećmi Woli Bożej.

Maryja: Jestem Maryja, wasza łagodna Mama, która mówi do was przez to dziecko, abyście się stali dziećmi Woli Bożej. Moja córko, wszystko w tobie jest w Woli Bożej. To, co pochodzi od ciebie, pochodzi z Woli Bożej. Ofiaruj się Woli Bożej. Wszystko powraca do Woli Bożej. W tobie wszystko jest oddaniem. Miłość w tobie jest dla Woli Bożej i tylko dla Woli Bożej.

To przez twoją małość, w twoim zawierzeniu Woli Bożej, ofiarowałaś się. Twoje tak dla Miłości tworzą drogę do serca moich dzieci , które tak kocham. Uważaj, moja córko, by nie oddalać się ode Mnie. Pozostań dzisiaj w sobie. Ofiaruj się, ofiaruj się, moja córko, moje dzieci cierpią. Idź na krzyż, na szczyt, mój Syn potrzebuje twoich cierpień. Ja, twoja Mama, lubię patrzeć na ciebie, napełnioną miłością do mojego Syna. Idź, pozostań w sobie ze Mną, twoją Mamą.

Moje słowa są słowami miłości. One są dla was, moje dzieci. Kto słucha Mnie, słucha Woli Bożej, gdyż jestem Mamą Jezusa. Słuchajcie Mnie, moje dzieci. Czemu służą moje słowa, jeśli nie stosujecie ich w praktyce? Moje przesłania mogą służyć tylko tym, którzy Mnie słuchają. Jestem Mamą Czułości. Kocham was.

Ileż moich dzieci cierpi na tym świecie! Dali się zwieść różnego rodzaju podstępom. Chcą doświadczać wrażeń dających im poczucie euforii, która zaprowadzi ich daleko od rzeczywistości. Realne życie jest dla nich zbyt prozaiczne. Żyjecie w świecie w którym pogoń za tym, co sensacyjne3 doszła do zenitu.

Tak, moje dzieci, popatrzcie na wasze życie, ono zbacza z kursu z powodu waszego egoizmu. Chcecie żyć tylko dla siebie, przejmując się tylko waszymi potrzebami, bez oddawania się waszemu bliźniemu i bez zastanawiania się nad waszą wiarą, aby żyć w świecie miłości, w Bogu.

Wasze dzieci są zagubione w tym świecie, gdzie nie ma nic innego, jak tylko doznania. Żyjecie tylko po to, aby oddawać się przyjemnościom. Nie chcecie ofiarować siebie, zapominając o sobie. Szatan manipuluje wami. Posługuje się waszymi, jeszcze nieuzdrowionymi przez łaski miłości skłonnościami po to, abyście żyli w waszych egoistycznych pragnieniach.

Moje dzieci, które kocham, wasza Mama prosi was, abyście słuchali Miłości, która żyje w was – mojego Syna. Wiele dzieci zatraca się w świecie, gdzie dostarcza się im narkotyków. Oni są w ślepym zaułku z powodu tego ohydnego produktu śmierci.

Dzieci, które ucierpiały z powodu zażywania narkotyków, usłyszały o mojej obecności tutaj, w tym miejscu, gdzie objawiam się. Ich cierpienia były takie, że nie mogli zwrócić się sami o pomoc, którą im oferowało społeczeństwo. Mieli zaufanie, że Ja, Mama Jezusa, mogę im pomóc. Przyszli do Mnie, Mamy Miłości, aby rzucić się w moje ramiona i prosić Mnie o pomoc. Otworzyłam strumień łask, aby pomóc im skierować się do tego miejsca miłości, które pomoże im pokonać tę bardzo wielką przeszkodę: narkotyki.

To w tym zaufaniu oddali się. Dokonali pracy, która pomogła im znaleźć siłę, aby już nie ulec temu odurzeniu złudnego zażywania. Ich wszystko zawiera się we Mnie. Chcę ich w moim Sercu. Każde z ich działań staje się darem z siebie w tym miejscu miłości, gdzie pokój jest źródłem bezpieczeństwa. Wszystko jest modlitwą. Wszystko dokonuje się w modlitwie, w zaufaniu w działanie mojego Syna. Ja, Mama Miłości, wstawiam się za nimi, aby otrzymali łaski, które dadzą im siłę stać się na nowo dziećmi Bożymi.

Moje dzieci miłości, jestem Mamą, która kocha wszystkie swoje małe dzieci. Żyję w was. Opiekuję się każdym z was. Ufajcie. Okrywam was moim płaszczem. Te małe dzieci, które zażywały narkotyki, są tak słabe! Są małymi istotami, które tak cierpiały! Przyszły do Mnie, abym przyniosła im miłość, której tak bardzo im brakowało. Jestem dla nich Mamą, która daje radość. Ofiarowałam moje życie za nich. Wiem, czego potrzebują. One Mi ufają. Wiedzą, że wlewam w nich łaski siły. One oddają się w moje ramiona. Moje małe dzieci są tak czułe!

Moje dzieci, wiele dzieci na ziemi potrzebuje waszych modlitw. Post, abstynencja, różaniec, są bronią miłości, która jest zaporą dla ich złych nawyków. Tak, te dzieci, które zażywają narkotyki, potrzebują waszych modlitw. Módlcie się, bowiem oni potrzebują waszego daru miłości.

Wola Boża: Tobie, moja Dziewczyno mojej Woli, w twoim oddaniu się, My, Wola Boża, pokazaliśmy ich cierpienia, dając ci odczuć ich rozpacz. W nich jest tyle zranień. Byłaś świadkiem tych zranień. Och, moja ukochana, wszystko w nich jest cierpieniem. Ofiaruj się z miłości, dla Miłości, w Miłości. Bądź darem w Nas, tak jak i te dzieci, które zażywały narkotyki. Bądź ofiarą dla nich. Oni są moimi dziećmi miłości. Błogosławię cię.

Dawaj świadectwo, moja Dziewczyno mojej Woli w Jezusie. To Wola Boża, która jest w tobie, prosi cię o to. Dawaj, moja córko, to jest dla wszystkich moich dzieci.

Moja córko, to, co napiszesz jest dla moich dzieci, tych, którzy cierpią z powodu narkotyków, a którzy są w tobie. Moja słodyczy, wszystko w tobie jest we Mnie. Jestem Obecnością. Jestem Życiem. Wy jesteście żywi we Mnie. Wszelkie życie we Mnie jest całością, która stanowi część mojej Istoty. Wszyscy, którzy cierpią są we Mnie. Ja jestem w nich.

Moja Dziewczyno mojej Woli w twoim Jezusie miłości, wiem, że cierpisz. Ofiaruj się Mi, Miłości, za nich. Dzieci cierpią z powodu zażywania narkotyków. Oni nie są w sobie, oni są ze swoimi skłonnościami, które prowadzą ich w złudny świat. Ty, moje słodkie dziecko, jesteś też w nich. Ty żyjesz we Mnie. Ofiaruj się. Pozostaw wszystko to, co twoje. Ja ciebie noszę, moja córko. Oto słyszysz teraz w sobie jednego z moich maleńkich, byłego narkomana, który świadczy o swojej miłosnej wierności Mnie, swojemu Bogu4:

Były narkoman: Wiem, że nie powinienem brać tego narkotyku, ale mimo wszystko spróbuję tylko po to, aby zobaczyć, jaki będzie efekt. Poza tym nie jestem pierwszym, który tego próbuje.

Tak naprawdę to nie wiem jak zadziała ten produkt, który właśnie wziąłem. Trochę się boję. Wszystko jest pomieszane. Jestem to tu, to tam, ale nie wiem gdzie. Wyłączam mój telefon. Nie chcę z nikim rozmawiać. Chcę robić to, co ja chcę. Dlaczego nie? Poza tym jestem sobą. Mam prawo żyć tak, jak chcę. To dziwne, czuję, że jestem tu, a w tym samym czasie, że mnie tu nie ma.

Chcę nadal to robić. Dlaczego nie miałbym tego robić? Mam prawo do zabawy. Będę to robił dalej. Nie potrzebuję nikogo, aby mi mówił, kiedy mam przestać. Ale co stanie się ze mną, jeżeli nie będę mógł przestać? Mówi się, że ci, co to biorą, nie mogą przestać. Nie chcę o tym myśleć. Taka mała ilość nie może mi zaszkodzić. Jeszcze troszeczkę. Lubię ten narkotyk, to mnie uspokaja. Czuję się tak dobrze! Odpocznę. To jest właśnie piękne życie! Inni mogą myśleć, co chcą, nie obchodzi mnie to.

Jakie to dobre! Dlaczego nie wziąć tego jeszcze raz? Przecież poprzednim razem to nie zrobiło mi nic złego. Lubię to. Jeśli mam na to ochotę, to co to kogo obchodzi. Hej, nic mi już nie zostało. Brakuje mi tego. Muszę się uspokoić, to ważne. Muszę znaleźć pieniądze. Wydałem już moją pensję. Pójdę do matki, ostatecznie co ona ma robić ze swoimi pieniędzmi. Jest już zbyt stara, aby gdzieś wychodzić; za to ja je potrzebuję.

Chcę tylko, żebyś pożyczyła mi pieniądze, oddam ci je. Ale po co ja o tym myślę? Oddam jej któregoś dnia. Czy to moja wina, że ma rachunek do zapłacenia w tym miesiącu? Chcę tylko jeszcze raz się zabawić. Nie uzależnię się. Wezmę tylko trochę.

Jak dobrze jest być w tym stanie! Zaczynam odczuwać odrętwienie. Czuję się cały miękki. Nie muszę o niczym myśleć, moja żona zajmie się tym. Wszystko wiruje. Idę się położyć. Od kilku dni nic nie brałem, wszystko mnie denerwuje. Co robić, nikt nie chce mi pomóc. Potrzebuję pieniędzy, muszę je mieć za wszelką cenę. Nie chce mi się tego robić, ale potrzebuję tych pieniędzy. Przeklęte beznadziejne życie! Dlaczego nie mogę żyć tak jak chcę? Dlaczego nie mogę mieć wszystkiego, czego chcę?

Właśnie tak, tak jest dobrze, nie muszę już myśleć, mam wszystko gdzieś. Dlaczego ktoś miałby mnie powstrzymać od tego, abym się dobrze czuł od czasu do czasu? Wiem, że chce się mnie przestraszyć, mówiąc, że to może mi zaszkodzić. To nie moja wina, że wszyscy są przeciwko mnie. Czy to moja wina, że już nie mogę obejść się bez tego?

Muszę stąd wyjść. Skończyły mi się. Muszę zobaczyć się z moimi kumplami. Idę zobaczyć się z takim, który zawsze ma to przy sobie. Ach, to on. Czy masz to? Daj mi, potrzebuję, tak, chcę tego. Ależ tak, mam pieniądze. Tak, tak, wezmę to wszystko, ja to chcę. Daję ci wszystko, co mam. Jestem tu. Tak, będzie fajnie, jak on to powiedział? Ach, tak, to w ten sposób. Tak, nie wolno, abym nakłuł się obok. Ach! Czuję się… Jaki dziś dzień? Ach, mam to gdzieś. Czasami… chciałbym umrzeć. Ja mam… Ach, nie, już nie mogę, nie mam już więcej pieniędzy. Obrzydła mi prostytucja. Już dłużej nie mogę tego wytrzymać. Już nie jestem w stanie. Och, chciałbym przestać, ale nie mogę. Dlaczego ja?

Wpadłem, przyjdź wyciągnij mnie z tego. Tylko Ty możesz mi pomóc. Dobry Boże, jak cierpię! Potrzeba mi tego. Co, pójdę znowu, poszukam pieniędzy. Cierpię, bardzo cierpię. Jeszcze jeden przeklęty dzień. Potrzebuję pomocy i to natychmiast. Nie mogę już wytrzymać.

Mój Boże, pomóż mi, co mam teraz zrobić, aby wyjść z tego? Ach, obrzydło mi życie, nie mogę już tak żyć. Zmarnowałem moje życie. Przyjdź po mnie, Panie. Jeżeli Ty nie możesz mi pomóc, kto mi pomoże? Nie wiem kto. Ach, nie, nie mogę, nawet jeśli próbuję, to piekło! Pieskie życie! Pomóż mi, mój Boże. Powiedziano mi, że jesteś tu, pomóż mi, nie mogę już tak żyć. Wiem, że umarłeś za nas. Straciłem żonę, moje dzieci, nie mam już pracy. Zobacz, gdzie ja mieszkam: w norze.

Panie, zabierz mnie ze Sobą. Słuchaj, nie powiedziałem tego nikomu, ale Tobie, to nie to samo. Wziąłem narkotyk, żeby zaimponować, następnie stałem się nałogowcem. Chciałem zaznać przyjemności na mój sposób. Chciałem żyć moim życiem. Nie chciałem mieć nic wspólnego z nudnym życiem innych, nie chciałem takiego, było zbyt tandetne, ale zarazem szalenie im zazdrościłem. Nie wiem, co naprawdę robiłem, wiem jedną rzecz, że chcę wyjść z tego. Przyjdź, pomóż mi.

Dziś mówię do Ciebie, pomóż mi, pomóż mi. Przecież Ty umarłeś za nas! Naucz mnie siebie kochać, bo wydaje mi się, że nie umiem kochać. Mówią mi, że jestem egoistą, że myślę tylko o sobie, że nie obchodzą mnie inni, ale Ty wiesz, kim jestem, Tobą. Pomóż mi, proszę cię, Dobry Boże, bo życie już mnie nie obchodzi. Czasami chciałbym umrzeć. Dlaczego mnie to spotyka?

To prawda, na początku było to dla mnie przyjemne. Ale kiedy zaczęło mi brakować pieniędzy, trzeba było iść gdzieś ich szukać. Zacząłem oddawać się prostytucji, musiałem okradać nawet moje dzieci; groziłem moim rodzicom, moja żona miała dosyć. To ona płaciła cały czynsz, a ja narkotyzowałem się po cichu. Kiedy nie było tak jak chciałem, wszystko trzęsło się w domu. Wyrzuciła mnie z domu. Gorzej, nawet nie zauważałem zła, które czyniłem wokół siebie; to, czego chciałem, to byli moi kumple, bo z nimi mogłem brać narkotyki. Chciałem czuć się kimś.

Kiedy to brałem, czułem się lekki, cały miękki. Wtedy już mnie tu nie było. Miałem dziwne wrażenie, jakbym spadał do przepaści, gdzie nie było dna i im więcej brałem, tym głębiej spadałem. Dobrze wiedziałem, że to mi szkodzi, ale było za późno, bo chociaż nie chciałem iść do tej dziury, wpadałem tam tak samo, ponieważ czułem się tak chory, że skręcałem się z bólu, tak mnie to bolało, więc aby nie cierpieć, brałem znowu. Kiedy wracałem do siebie, odczuwałem potrzebę brania. Nie mogłem już z tego wyjść. Wiem teraz, że byłem wśród umarłych. Nie chcę już znowu zaczynać.

Panie, dziękuję, że mnie wysłuchałeś, kiedy byłem zobaczyć się z Tobą w twoim Kościele. Wiem teraz, że Ty już zacząłeś mi pomagać. Teraz zawsze się modlę, aby się umocnić. Wiem, że mam dużo do nadrobienia. Pracuję teraz, aby pomóc innym, którzy zażywają tego świństwa.

Teraz, kiedy już nie biorę, chcę z kolei robić to, czego Ty pragniesz. Jestem w Tobie, mój Boże. Kocham Cię. Tylko Ty i Maryja, Twoja Matka mogliście mi pomóc. Wiem, że bez Niej i bez Ciebie nie mógłbym już z tego wyjść. Jestem w Twojej Obecności, Panie. Kocham Cię, mój Boże. To moja modlitwa, ofiaruję Ci ją. Zrób ze mną to, co chcesz. Zwracam się teraz do Ciebie, aby ta modlitwa była Twoją. Chcę żyć tylko Tobą.

Wola Boża: Moja córko mojej Woli Bożej, której pozwalam słyszeć mój głos, ty, która dałaś swoje tak, te słowa zostały ci dane w obecności tego dziecka, które modli się we Mnie. Chciałem, aby ta modlitwa-spowiedź była czytana przez moje dzieci, aby wiedzieli, co przeżywają moje dzieci, które cierpią z powodu narkotyków i przez to samo chcę pomóc moim uzależnionym dzieciom. To świadectwo jest dla was, moi umiłowani, dla was, których tak bardzo kocham. Kocham was i chcę wam pokazać, że Miłość jest silniejsza ponad wszystko.

Moje dzieci, nie można pozwolić Szatanowi, aby szkodził waszej duszy. On robi siebie panem waszego życia. Wy, nieszczęśliwi, nie wierzcie, że w narkotykach znajdziecie szczęście. Narkotyki przynoszą tylko cierpienie. Kiedy opanuje was zło, tracicie kontrolę nad waszą wolą. Posuwacie się aż do zadania sobie śmierci [przez przedawkowanie]. Niektórzy z was posuwają się aż do narażania życia osób, z którymi żyją. Wyrzekacie się waszych rodziców, osoby ukochanej, waszych dzieci i przyjaciół. Iluż z was trafia do więzienia! Wszystko to dla narkotyków, po to, żeby mieć pieniądze, a może to nawet doprowadzić do morderstwa. Ten produkt niszczy wasze życie.

Moje dzieci, Szatan jest niszczycielem waszego życia. On chce zabić waszą duszę. On chce, żebyście należeli do niego przez śmierć. On jest śmiercią. Z początku przekona was, że wszystko jest miłe, proste i bezpieczne, a kiedy ma was w swoich sidłach, wtedy zaciska je, aby uwięzić was w bólach waszego ciała. Wciąga w swój diabelski rozłam wszystkich tych, którzy są wokół was: żonę, męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, i uderza w wasze życie.

Szatan wzbudza w was przyjemności, które uczynią z was niewolników waszych zmysłów. Nie będziecie już mogli obejść się bez tego, gdyż on wie, że ten produkt jest zgubny dla wszystkich tych, którzy go zażywają. Nakłoni was do uczynków przeciwko wam i waszemu bliźniemu. Będzie was pobudzał do zabijania, do kradzieży i do całkowitego zniszczenia was w tym jedynym celu, aby zabić waszą duszę, gdyż wie, że dla mojej umiłowanej duszy, Ja jestem jej światłem, jej życiem i jej drogą, która prowadzi do szczęścia wiecznego.

Moje dzieci, chcę mieć was w Sobie. To dlatego to dziecko tak, daje świadectwo temu, co usłyszało w sobie. To Ja ją prowadzę; ona jest wsłuchana we Mnie. Wszystko było w niej; taki jest nasz Akt Woli, Wola Boża. Ja, Ja żyję w was, którzy modlicie się za tych, którzy są w was. Wy, którzy jesteście we Mnie, jesteście także ze wszystkimi moimi dziećmi, które cierpią z powodu narkotyków. To zło zabija moje maleńkie dzieci.

Jedynie Ja sam mogę im pomóc. Ten narkoman, którego głos Dziewczyna mojej Woli usłyszała w sobie, otrzymał łaski pochodzące z waszych modlitw, aby mógł sobie pomóc, odkrywając, że jest miłością dla siebie i dla innych. To Ja pomogłem mu przez wasze modlitwy. Wziąłem wasze tak i zamieniłem je na łaski dla tego dziecka, które samo nie było w stanie z tego wyjść. Wszystkie dobre uczynki pochodzące od was, będą stokrotnie pomnożone.

Moje dzieci, oddać się Bogu z miłości za tych, których nosicie, jest darem z siebie dla Boga, który żyje w was. Kocham was, dzieci Boże. Moja córko, wszystko w tobie jest oddaniem się w mojej Woli. Dawaj moja córko. Ja daję ci łaski miłości i zawierzenia. Kocham cię. Błogosławię cię, moja ukochana. Amen.

Maryja: Teraz, moja córko, idź modlić się na górę krzyża, na tę drogę, gdzie mój Syn czeka na ciebie. Nabierz sił w pożywieniu, które My, Trójca i Ja, błogosławimy. Twoje ciało jest pod moją opieką.

130 – 1 czerwiec 2001    Jezus

Wszystko jest w tobie. Jesteś Mną w Woli Bożej.

Moja umiłowana, sprawiłem, że widziałaś Miłość w czasie sprawowania Eucharystii. Wszystko odbyło się w tobie. Wejdź we Mnie, chcę ci ponownie pokazać, czym jest i zawsze będzie dla ciebie5 moja Miłość. Zapisz te słowa, które ci dyktuję, aby świadczyć o mojej potędze miłości.

Dziewczyna mojej Woli: W czasie Mszy Świętej, w chwili konsekracji, kiedy Kapłan podniósł świętą Hostię, usłyszałam głos Jezusa mówiący do mnie: «Jestem Kochający, spożywaj Miłość.» W chwili podniesienia Kielicha, powiedział do mnie: «Patrz na moją Krew, która płynie w tym kielichu.» Nie widziałam nic oczami, ale moja dusza widziała. Odczułam wewnętrzną radość i usłyszałam: «Pij moją Krew miłości, płyn miłości

Podczas Komunii świętej otrzymałam Jezusa-Miłość. Gdy był na moim języku, powiedział do mnie: «Twój Ukochany ofiaruje się tobie, moja ukochana. Ofiaruj się.» Oddałam się, aby się ofiarować i usłyszałam moją duszę: «Ofiaruję się, Jezu Miłości. Och, ja, dusza, która otrzymałam Miłość, raduję się.» W tej samej chwili, we mnie, Miłość dała mi ogromną radość. Odczułam wewnętrzną ekstazę i zobaczyłam siebie klęczącą w obecności mojego Boga Jezusa, którego nie widziałam. W tej radości On dał mi odczuć, że Jego Obecność była rzeczywista. Powiedział do mnie: «Chodź, moja oblubienico, przyozdabiam cię moimi klejnotami.» Zobaczyłam złote gwoździe złożone na moje ręce i koronę ze złotych cierni na mojej głowie.

Ta wizja wewnętrzna trwała w dalszym ciągu. Cały czas klęcząc, zobaczyłam siebie w welonie. Widziałam Jezusa z profilu; nie mogłam zobaczyć wyraźnie Jego Twarzy. Wyciągnął do mnie rękę. Zbliżyłam się do Niego bez poruszania się i podałam Mu rękę. Potem powiedział: «Podejdź, aby otrzymać błogosławieństwo mojego Ojca.» Jak bardzo Jego ręka była delikatna a Jego gest pełen szacunku! Odczułam taką radość, że cała moja istota drżała. Obróciłam się, zobaczyłam mojego męża Maurycego i usłyszałam: «On jest tutaj jako świadek Miłości.» Wszystko skończyło się w chwili, kiedy kapłan błogosławił zgromadzenie.

Nie mogłam otworzyć oczu, tak wielka była moja radość. W Kościele śpiewano na cześć Maryi, Królowej Pokoju. Cały czas, trwając w tym stanie, zobaczyłam białą panią. To była Maryja. Powiedziała do mnie: «Jestem w pięknie Miłości. Wszystko we Mnie jest czyste, tak jak twoje myśli. Zachwycam się twoją małością. Ukazuję się tobie taką, jaką chcesz mnie zobaczyć.»

Można by powiedzieć, że moje serce chciało pęknąć, tak wielka była moja radość. Dzieci w różnym wieku otaczały Ją, śpiewając. Szczęśliwe i zjednoczone we wspólnym kole, unosiły swoje dłonie ku Niej. W centrum tego koła Mama Maryja patrzyła na mnie i uśmiechała się do mnie. To było tak piękne!

Powiedziała do mnie: «Zobacz, jak bardzo cię kocham i jak wielka jest moja miłość do wszystkich moich dzieci, które oddają Mi ich wszystko. Kocham wszystkie moje dzieci. Ty, ty się ofiarowałaś. Ukazuję się tobie, aby ci okazać moją wdzięczność za twoją ofiarę oddania się tego dnia, kiedy cierpiąc, odbyłaś Drogę Krzyżową z miłości do Nas, Trójcy i do Mnie, twojej Matki, zabierając tam ze sobą wszystkich twoich braci i siostry w Woli Bożej.

«Moja córko, noszę ciebie w moim Sercu. Bądź posłuszna, pokorna i maleńka jak twoja Mama, która wszystko oddała Bogu. Jestem w Woli Bożej. Jestem córką Woli Bożej. Jestem Matką Woli Bożej. Jestem Oblubienicą Woli Bożej. Złączono Mnie z Wolą Bożą. Przez Ich miłość, jestem w Woli Bożej i z Wolą Bożą. Ty, moja córko, bądź w moim Synu: On jest Wolą Bożą. Rób tylko to, co ci powie.»

«Kocham cię, moja mała córko. Kocham was, moje miłości. Mama was kocha. Ona chce mieć was wszystkich w Sobie. Przyjdźcie do mojego schronienia. To jest tak naglące, abyście się schronili w moim Sercu. Chodźcie, przyjdźcie, Mama czeka tutaj na was. Kocham was. Moja córko, to jest twoja nagroda za twoją Drogę Krzyżową. Pokój i radość!»

Następnie, bardzo łagodnie, wszystko zniknęło.

131 – 2 czerwiec 2001    Maryja

Chcę was mieć w Sobie.

Moje dzieci, które kocham, Ja, wasza Mama, tak bardzo pragnęłabym, abyście wszyscy zjednoczyli się w modlitwie! Jestem Królową Pokoju. Pokój w was, których kocham!

Wiem, moje dzieci, że wielu spośród was nie chce się modlić. Kiedy Ja, wasza Mama proszę was, abyście odmawiali różaniec, unikacie go, wymyślając tysiące wymówek. Wasze zagonione życie jest przeszkodą dla mojej prośby. Wasze dni wypełnione są waszymi zajęciami. W waszym życiu, nie chcecie zostawić miejsca na modlitwę.

Czy nie wiecie, moi ukochani, że modlitwa jest dla was środkiem do otrzymania łask, które pomogą wam przeżyć wasze dni? Iluż z was jest zniechęconych zanim jeszcze wasz dzień się zacznie! Nie zadajecie sobie trudu, aby sobie pomóc. Żyć bez łask, to pozbawić się środków, które pomogą wam przeżyć wasze dni w radości, w pokoju i miłości. Moje dzieci, dlaczego odrzucacie naszą pomoc?

Spójrzcie na ten świat! Wszędzie szerzy się przemoc. Są pogłoski o wojnie, są rodziny, które ulegają rozbiciu. Bez miłości wasze serca są zimne. Matki nie chcą już wychowywać swoich dzieci, wolą raczej dobra materialne niż ciepło ogniska rodzinnego. Ojcowie są zniechęceni. Nie mogą zapewnić bezpieczeństwa swojej rodzinie, bo sami nie są w stanie uporać się ze swoimi finansami, gdyż woleli zaofiarować sobie to, co zbyteczne, a które ich przytłacza. Pragnienie dóbr materialnych doprowadziło ich do zachłanności i twierdzą, że nie mogą robić inaczej. To wy sami, moje dzieci, powinniście wybrać. Widzicie dzieci oddające się zachłanności aż do wyrządzania szkody swojej rodzinie, swojemu zdrowiu i wy robicie tak samo.

Osoby starsze są opuszczone. Umieszcza się je w miejscach, gdzie mają opiekę, ale większość z nich nie będzie już odwiedzana przez swoje dzieci. Dzieci natomiast błąkają się po ulicach stając się łatwym łupem dla tych, którzy stali się nieczyści. Moje małe dzieci sprzedają się; oddają swoje ciała, aby mieć pieniądze na swoje potrzeby, a inni po to, aby żyć na pewnym poziomie. Moje dzieci, prostytucja przenosi choroby. W imię praw człowieka ustala się prawa, aby usprawiedliwić związek małżeński osób tej samej płci, lekceważąc rozmyślnie przykazania Boże.

Nie praktykuje się już sakramentów, a ci, którzy tego pragną, nie mogą już dać swoim dzieciom wychowania religijnego koniecznego w tym celu, aby były one gotowe do ich przyjmowania. Rodzice, zmęczeni po całym dniu pracy, biorą udział ze swoimi dziećmi w kilku spotkaniach duszpasterskich, dając im konieczne minimum do otrzymania łaski sakramentalnej. Kto mógłby posiąść Obecność Bożą, nie wiedząc kim jest Bóg, dlaczego się ofiarował, kim wy jesteście, do kogo zmierzacie i jak tam dojść?

Wasze szkoły odrzuciły mojego Syna. Kościół mojego Syna cierpi. Moi święci synowie są wyczerpani. Niektórzy nie chcą już podporządkować się Kościołowi; unika się posłuszeństwa mojemu świętemu Wikariuszowi. Nie praktykuje się już praw miłości mojego Syna. Moje dzieci nie mają już możliwości adoracji, bowiem zamknięto drzwi kościołów. Błędy mnożą się. One wniknęły do doktryny mojego Syna w takim stopniu, że nie możecie już nawet odróżnić prawdy od fałszu. Moje dzieci, nie zadajecie sobie już trudu, aby czytać Ewangelię, Słowo mojego Syna.

Małe dzieci miłości, co robicie? Nie wiecie, że jesteście tutaj na ziemi, w drodze do życia wiecznego? To jest wasz cel. Nie przyszliście na świat, aby żyć w przesadnej przyjemności, aby potem zgasnąć na zawsze. Jesteście żyjący. Życie jest w was. Ono jest duszą a dusza, moje dzieci, nie może umrzeć, ona jest Boska. Dusza pochodzi od Boga.

Idźcie, moje dzieci, módlcie się. Zobaczycie światło. To Ja, wasza Mama Miłości, błagam was, abyście otworzyli wasze serce dla Miłości. Widzicie, moje dzieci, bez miłości, Miłość umiera. Bądźcie miłością. Kochajcie jedni drugich. Kocham was, moje dzieci. Pozostańcie we Mnie, waszej Mamie. Zapraszam was do modlitwy. Bądźcie modlitwą. Wysławiajcie w Miłości, mojego Syna Jezusa.

132 – 2 czerwiec 2001    Jezus

Moje dzieci, życie jest w was.

Umiłowana córko moich słodyczy, jesteś we Mnie w Woli Bożej. Jesteś Mną. Żyjesz już tylko we Mnie. Jesteś tym, czym Ja chcę, abyś była. Złożyłem w tobie moją świętą Obecność. Sprawiam, że piszesz te słowa, aby zaświadczyć o mojej Obecności w każdym z moich dzieci, które kocham. Wszyscy jesteście we Mnie. Kimkolwiek jesteście, jestem w was, moje małe dzieci.

Niektórzy z pośród was bardzo cierpią, nie odczuwając mojej Obecności w nich. Moje małe dzieci, to nie Ja odmawiam zamieszkania w was, to jedynie wasze uchybienia wobec Miłości czynią was niezdolnymi do doznawania pełnego szczęścia z mojej Obecności w was. Moje dzieci, wy nie wiecie, że jestem tu, w was, bo gdybyście to wiedzieli, rozpoznalibyście, że jesteście miłością. Prawdziwy sens życia, to żyć w Miłości.

Moje dzieci, możecie żyć tylko wtedy, gdy życie jest w was. Wasze wnętrze jest życiem. To, co widzicie na zewnątrz was, to tylko zewnętrzne pozory. Życie waszego ciała nie jest na zewnątrz. Życie, prawdziwe życie jest wewnątrz. Ono istnieje, Ono jest w was. To, co widać na zewnątrz, to po prostu życie, które wychodzi z waszego wnętrza.

Moje dzieci, poświęćcie czas, aby wejść w was. Odkryjecie siebie takimi, jakimi jesteście. Jeśli patrzycie na siebie, patrząc na to, co zewnętrzne, widzicie tylko powierzchnię, tak jak lustro, które odbija tylko to, co jest na zewnątrz. Wszystko jest w was. To tak jak żarówka, jej źródło energii jest wewnątrz. Ona świeci z wnętrza.

Jesteście jak to światło. Wejdźcie w światło i po przejściu przez blask, który promieniuje i oślepia, zobaczycie wnętrze pełne życia, które działa, kocha, daje, cierpliwie czeka, które wygwizduje szczęście, odczuwa życie i ożywia wszystko to, co jest waszym życiem, prawdziwym życiem w was, we Mnie, w Nas.

Prawdziwe życie jest w waszym wnętrzu, nie na zewnątrz. To życie, które uważacie, że jest życiem, jest ożywiane i karmione przez wasze prawdziwe życie. Moje dzieci, życie w was jest tak piękne, miłujące. Ja jestem Życiem w was. Przez moją Obecność, Ja was ożywiam, Ja was karmię. Całe życie wewnętrzne jest życiem przeze Mnie, Miłość. Jestem Miłością, która daje życie. Moja miłość karmi wasze życie. Miłość to wy, moje dzieci.

Po co szukać gdzie indziej tego, co jest w was? Wszystko jest w was. To jest tak prawdziwe, moje drogie, małe dzieci, że kiedy ujrzycie się wkrótce w was, będziecie tak szczęśliwi gdy poznacie, iż jesteście miłością, że całe wasze wnętrze rozpozna swojego Ukochanego. Och, jak bardzo was kocham!

Moi ukochani, wy, którzy nie wiecie jak wejść w was, proszę was, abyście mieli zaufanie, że Jezus jest w was, że żyje w was. Ponieważ weszliście we Mnie przez wasze tak dla Miłości, rozpoznajecie to, co jest dobre. To wy czynicie dobro, wyrzekając się zła, będąc dobrymi wobec siebie i oddając się waszemu bliźniemu. Przychodząc do Mnie, ujrzycie się lepszymi. Nie, nie bądźcie niedowiarkami. Wejść w siebie, to dać wasze życie Bogu mówiąc Mu: «Weź mnie całego, rób co chcesz, abym był Twoim na wieczność.» To oznacza być moim.

Żyć dla Mnie, to wyrzec się przeżywania waszych intensywnych radości o fałszywej wartości, aby zastąpić je radościami wewnętrznymi, które was nie rozczarują. Te radości pozwolą wam odczuć, że jesteście kochanymi przez Boga:

• one dadzą wam pokój;

• odkryjecie waszych braci i wasze siostry, którzy żyją swoim życiem beze Mnie i oddacie Mi ich, abym Ja ich przemienił;

• odkryjecie, że oczerniać waszego bliźniego, nie jest miłością;

• będziecie mieli tylko jedno pragnienie: jego szczęście;

• nie będziecie już nienawidzili waszego bliźniego, ponieważ kiedy on będzie niesprawiedliwy wobec was lub innych, powierzycie go Mi;

• ofiarujecie wasze dni Bogu, aby były wypełnione łaskami;

• staniecie się miłosierni w stosunku do waszego bliźniego;

• staniecie się spokojni w sytuacjach trudnych do zrozumienia, bowiem będziecie wiedzieli, że to już nie należy do was, ale do Mnie.

• będziecie mieli zaufanie tylko do Mnie;

• będziecie wierzyli w moją moc;

• ofiarujecie Mi każdy gest, aby stał się modlitwą. Modlitwa stanie się dla was środkiem, by nie ulec pokusie.

Moje dzieci, pozostańcie w pokoju, gdy ktoś nie pochwala waszego postępowania miłości. W ten sposób będziecie żyli w Miłości dla waszej istoty i dla waszego bliźniego. Szukajcie Miłości, a znajdziecie ją w was. W ten sposób staniecie się miłością. Nie zapomnijcie, że inne dzieci będą takie jak wy, jeżeli Mi ich oddacie.

Żyć w Bogu nie jest skomplikowane, to wy tacy jesteście z waszym błędnym rozumowaniem. Uważajcie na to, w jaki sposób wyrażacie się o Mnie, Miłości, ponieważ Ja zważam na was, gdy mówię o was. Nawet jeśli Mnie nie słyszycie, Ja was słyszę. Kocham was. Moje dzieci, wy, którzy myślicie, że umiecie kochać, dlaczego zachowujecie się jak dzieci, które nie wiedzą, co oznacza słowo miłość? Jeśli mówicie o miłości, to powinniście wiedzieć, co to jest miłość!

Moje dzieci, pozostaję samotny w was, którzy Mnie ignorujecie. To Ja dałem wam życie. To życie jest wieczne. Kiedy powiecie Mi tak, Ja pokażę wam, że chcę być w was na wieczność. Kochajcie Mnie. Ja, Miłość, dam wam wszystko. Kocham was. Nie mogę odmówić wam tego, czego Ja, Jezus, chcę od was: miłości. Wy we Mnie, Ja w was.

Moje dzieci, jak mogę tutaj pozostawać, czekając, aby wasze życie było tak dla Miłości? Czekam na was od pierwszej chwili waszego życia. Miłości moje, wszystko jest dla was. Przyjdźcie we Mnie. Pozwolę wam odkryć miłość, której wam brakuje. Kiedy odmawiacie przyjścia do Miłości, błądzicie jak umierający w świecie stworzonym dla miłości. Wszystko jest tak smutne! Jeśli Miłość nie żyje w was, jak będziecie mogli żyć, skoro wasz świat zabija miłość?

Miłość jest żywa, ona jest wszędzie. Wszystko jest miłością. Wszystko to, co widzą wasze oczy, pochodzi od Miłości, która karmi wasz wzrok. Jeśli jesteście istotami bez życia, to wasze oczy widzą tylko świat bez życia, pozbawiony miłości. Moje dzieci, które kocham, pozwólcie Mi pokazać wam, że miłość, która żyje w was, żyje przeze Mnie. Jestem tu, gdzie wszystko jest Mną. Kiedy szukacie tego, co jest w was, Ja się wam ujawniam. To właśnie w tej chwili jesteście we Mnie.

Kiedy życie w was odkryje tak dla Miłości, pokażę wam przez mój pokarm życia to, co jest w was: ogród miłości, który rozkwita życiem. Waszymi oczami zobaczycie piękno miłości. W ten sposób wasza strona zewnętrzna będzie miłością. Wszystko będzie się wam wydawało miłością, wszystko będzie miłością.

Wy, którzy jesteście beze Mnie, którzy jesteście samotni, przyjdźcie do Mnie, Miłości. Chcę was we Mnie, ze Mną. Kiedy jakieś dziecko oddaje się, to pozwala, abym go ogarnął. Wlewam w niego łaski miłości, które go przemieniają. Staje się miłością. Jest więc Mną, Miłością. W nim wszystko przemienia się we Mnie. Stajecie się więc tym, czym powinniście być: dziećmi zakochanymi w Miłości. Moje dzieci, nie będziecie już nieszczęśliwi. Jak można być nieszczęśliwym, kiedy Miłość karmi miłość? Staniecie się miłością. Kocham was.

Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie: Umieram w was z miłości. Powiedzcie Mi, czy Mnie kochacie? Ja, Jezus, kocham was. Niech wszystko w was będzie miłością przeze Mnie, ze Mną, we Mnie. Jezus was kocha. Przeżegnaj się, moje ukochane dziecko. Amen.

133 – 2 czerwiec 2001    Maryja

Trwajcie zjednoczeni w moim Synu.

Moja córko, oto czas, kiedy wszystko będzie tylko dla miłości. Miłość matczyna jest tak czuła! Moje dzieci, które kocham, kochajcie waszą Mamę z Nieba. Jak dobrze jest być kochaną przez swoje dzieci! Wy, moje dzieci, którzy mówicie, że Mnie kochacie, miłujcie się wzajemnie. Matka nie może patrzeć na dzieci żyjące w niezgodzie. Jestem tak kochająca!

Każde dziecko na tej ziemi jest złączone przez Miłość. Wy wszyscy jesteście istotami miłości. Wszyscy pochodzicie od mojego Syna. Jeśli jeden z was nie kocha swojego bliźniego, przerywa łańcuch miłości, który łączy was ze sobą. Moje serce Matki rozdziera się. Ona płacze nad waszym gestem obojętności.

Kiedy obmawiacie jakieś dziecko, szkodzicie jemu i szkodzicie sobie. Nawet jeśli nie możecie ujrzeć cierpienia, które zadajecie tym, których nosicie w sobie, ono jest tam mimo wszystko. Te dzieci są obecne w was. One żyją w was przez Jezusa. Uważajcie, moje dzieci, wasze słowa będą miały konsekwencje. Kiedy mówicie źle [o kimś], czynicie zło. Zło jest w was. Wyrządzacie sami sobie krzywdę i sprawiacie, że rodzi się w was ból. To wy nosicie ten ból; wasze ciało, moje dzieci, ponosi konsekwencje. Nie możecie dalej szkodzić waszej istocie.

Kiedy nie możecie rozpoznać przyczyny waszego bólu, zapytajcie sami siebie, czy to nie zostało spowodowane waszą nieświadomością wobec miłości do waszego bliźniego. Moje dzieci, od tak dawna czynicie sobie krzywdę. Jest coraz więcej chorób. Wasze życie cierpi. Wasze dzieci rodzą się chore. Moje dzieci miłości, to są grzechy przekazywane przez was, przez waszych rodziców i przez waszych dziadków.

Nie przestajecie wyrządzać sobie krzywdy, szkodząc waszemu wnętrzu. To dzieje się wtedy, kiedy szkodzicie waszemu bliźniemu, który jest w waszym wnętrzu. Moje dzieci, wasze ciało nosi tego ślady. To są wasze grzechy. One znaczą wasze życie. A wy, moi maleńcy, płaczecie, stwierdzając że jesteście chorzy. Widzicie jak umierają wasze własne dzieci. Moje dzieci, Ja, wasza Matka, patrzę na was i moje Serce boleje. Jestem Mamą, która mówi do was swoim sercem. Błagam was, abyście się miłowali, abyście się przestali wzajemnie krzywdzić.

Moje dzieci, jak smutnym jest widzieć te dzieci, które wyrządzają sobie szkodę! Przyjdźcie do mojego Serca, Ja mam w Sobie Miłość. Chcę was obronić przed wami samymi: jesteście tak słabi. Nieprzyjaciel ma was w swoich sidłach i nie przestaje szkodzić waszemu życiu. On atakuje nie tylko wasze ciało, ale waszą duszę. Chce waszej śmierci. Przyjdźcie do mojego Serca, tutaj, w moim schronieniu jesteście bezpieczni wobec jego ataków. Moje dzieci, Ja żyję w moim Synu. Moje Serce jest złączone z Sercem Miłości. Kocham was czule.

Moje dzieci, czy czytaliście już w Piśmie Świętym fragment, który opisuje wam czyn Piotra? Z powodu swojego strachu, jednym uderzeniem miecza odciął ucho jednemu z tych, którzy przyszli pojmać mojego Syna Jezusa. Nie trzeba reagować z przemocą. Spójrzcie na waszego Boga, który czyni cud, uzdrawiając mu ucho. On nie zaakceptował czynu Piotra. Ostrzegł go przed wszelką przemocą, mówiąc: «Kto mieczem walczy, od miecza zginie.» Mój Syn podkreślił przez ten czyn, że wszyscy, którzy będą dopuszczali się przemocy w stosunku do ich bliźniego, będą cierpieli: z kolei oni zaznają przemocy.

Ten, kto źle mówi o swoim bliźnim, zbierze zło, bowiem zło rodzi zło. Każdy czyn przeciw miłości nie może was uszczęśliwić, on was unieszczęśliwia. Kiedy jakieś dziecko mówi przeciwko swojemu bliźniemu, to to, co mówi, wychodzi z niego, zatem i on nie jest szczęśliwy. Jeśli sieje niepokój, zbierze niepokój, więc nie będzie mógł mieć w sobie pokoju. Ponieważ bez powodu skrzywdził swojego bliźniego, staje się smutny, niespokojny, milczący. Traci nadzieję na życie w spokoju, gdyż jest zbyt pochłonięty swoim problemem, który zajął w nim miejsce [przeznaczone] dla dobra.

Żyje w lęku. Jego dni nie są rozjaśnione słowami miłości. Doszedł do tego, że nie potrafi już myśleć o innych bez wyrażania przykrego komentarza. Już nie wie, dlaczego ma te wszystkie myśli, nie czuje się dobrze. Wszyscy ci, którzy są wokół niego, odczuwają jego napięcie; oni stają się również jak on. Ich rozmowy celują w ich bliźniego. Jego życie pozbawione jest miłości.

Nie jest już zdolny dawać bezinteresownie; jeśli daje, oczekuje rewanżu. Jeśli go nie otrzyma, nie zapomni tego, zapamięta swoje rozczarowanie, co spowoduje, że będzie pamiętał, aby więcej nic nie dawać. Dla niego wszystko to coś za coś: oko za oko, ząb za ząb. Wymaga od innych tego, czego żąda od siebie. Nie wierzy już w szczęście, gdzie wszystko będzie tylko radością, pokojem i wiecznym szczęściem. Jego życie stało się życiem bez radości. Jego zło, w nim, uczyniło jego życie skomplikowanym.

Jego zdrowie staje się tym bardziej skomplikowane: ma problemy z trawieniem, rozwija alergie, jego organizm nie broni się już nawet przed lekkimi chorobami. Ma niespokojny sen. Starzeje się, nie mając humoru ani radości. Przy najmniejszej przykrości staje się tak nieszczęśliwy, że nie ma już chęci do życia. Grożą mu ciężkie choroby, a kiedy jego ciało jest schorowane, krzyczy, że to niesprawiedliwe. Nie zauważył, że wszystko zaczęło się w chwili, gdy dał w sobie miejsce złu, bowiem miłość w nim zanikła. On, który urodził się tylko dla miłości, z powodu zła, które sam sobie zadał, pozna choroby fizyczne i umysłowe.

To zło jest gestem obojętności względem was samych. To dlatego, że nie kochacie się, moje dzieci. Znieważacie się między sobą, krytykujecie się, brak wam miłosierdzia, nie macie miłości dla waszego męża, waszej żony i waszych dzieci. Nie macie zaufania do rodziców. Pozostaliście sami z powodu waszej niezależności wobec waszego bliźniego. Znaleźliście się w sytuacji bez wyjścia, która nie pozwala wam podążać w kierunku Miłości. Sami ponosicie tego konsekwencje. Wszystko to, co robicie lub mówicie przeciwko waszemu bliźniemu, a które jest złem, jak bumerang powraca do was.

Moje dzieci, wszyscy jesteście równi. Wszyscy macie w was tę samą Miłość: jest nią mój Syn. On żyje w was. Kiedy choćby jeden spośród was odsuwa się od innych, tworzy bolesną rozłąkę dla mojego Syna i dla Mnie. Moje dzieci, rozłąka, którą spowodowały wasze grzechy przeciwko waszemu bliźniemu sprawia, że cierpicie. Wszystkie moje dzieci cierpią z jej powodu. Jeśli nawet jeden wyrządza sobie krzywdę, inni ją odczuwają.

Widzicie, moje dzieci, jak ważne jest, abyście kochali się wzajemnie. Ja, wasza czuła Mama, kocham was. Jesteście moimi dziećmi. Nie mogę przedkładać jednego dziecka nad drugie, noszę was wszystkich w moim Sercu. Moje serce jest macierzyńskie. Moje dzieci, kochajcie się. Kochajcie Miłość. Jestem Matką Miłości.

134 – 2 czerwiec 2001    Maryja

Mama kocha wasze modlitwy [płynące] z serca.

Moje drogie, małe dziecko, ty, która kochasz, kochaj twoją Mamę miłości. Moje ukochane, małe dzieci, wy, którzy kochacie waszą Mamę z Nieba, kochajcie i módlcie się w waszym wnętrzu wraz ze Mną, waszą Mamą. Jestem tak blisko was!

Gdybyście wiedzieli, jak bardzo pragnę widzieć was modlących się sercem! Skierujcie waszą stronę zewnętrzną ku waszemu wnętrzu; wszystko jest w was. Nie próbujcie budować góry ze „zdrowasiek”, to nie to, o co was proszę. To, czego wasza Mama pragnie, to abyście byli ze Mną, w was, tam, gdzie jest mój Syn.

Dlaczego modlicie się pustymi słowami pozbawionymi sensu? To nie przynosi wam łask. Modlitwa, moje dzieci, jest prośbą. Jeżeli chcecie, aby wasz przyjaciel oddał wam przysługę, a będąc z nim lekceważycie go, to on poczuje się odrzucony. Czy myślicie, że odda wam tę przysługę, o którą go prosicie? Ja, która was tak kocham, czyż nie mam prawa do waszych względów?

Jeśli przychodzicie do Mnie, myślcie o tym, co mówicie: Ja, która jestem blisko was, słucham was. Jeśli modlicie się nie myśląc o tym, co mówicie i pragniecie, aby szybko skończyć, Ja, która jestem obok was, patrzę na was, odczuwam wasz pośpiech aby zakończyć różaniec. Czy myślicie, że nie wiem, że to był dla was ciężar?

Moje małe dzieci, jeśli macie trudności w odmawianiu różańca, zanim zaczniecie, poproście Mnie o łaski odmawiania go z miłością. Ja wam pomogę. Jestem Mamą, która kocha swoje dzieci. Nie chcę was zmuszać, ani sprawiać, aby to było dla was uciążliwe. Znam wasze oddanie wobec Mnie. Tak bardzo was kocham! Wstawiam się u Woli Bożej, aby otrzymać łaski modlitwy dla każdego z was, jeżeli Mnie o nie prosicie. Jeśli Mnie o to nie prosicie, nie będę mogła otrzymać ich dla was. Wasza modlitwa nie przyniesie łask.

Czy ktoś z was pójdzie do swojej mamy, aby otrzymać od niej pomoc, nie wypowiadając ani jednego słowa? Wasza mama kocha was. Przez wasze zbliżenie się [do niej] ona wie, że czegoś potrzebujecie, ale wasze milczenie uniemożliwia jej udzielenie wam pomocy. Ona bardzo by tego chciała, ale szanuje waszą postawę. To jej miłość do was zmusza ją do pozostawania w tej postawie.

Ona zna waszą potrzebę, lecz czeka, aby to wyszło od was. Uważa, aby nie naruszyć waszej wolności. Kocha was bardziej niż jej własne pragnienie, aby wziąć was w ramiona i powiedzieć: «Wiem, czego potrzebujesz, ja uzyskam to dla ciebie; to ja to uczynię. Poczekaj tu, mama ciebie [w tym] uprzedzi

Moje dzieci, widzicie, Ja, wasza Mama z Nieba nie mogę wam pomóc, jeśli nie prosicie Mnie o przyjście wam z pomocą. Za bardzo was kocham, aby was [w tym] uprzedzać, bo byłoby to brakiem szacunku wobec waszej wolności. Proście, moje dzieci! Tylko wy sami o tym decydujecie. Widzicie, jeśli chcecie otrzymać ode Mnie łaski, które pomogą wam modlić się, proście Mnie o nie. Jestem waszą Mamą z Nieba, która błaga was, moje dzieci, abyście się modlili słowami pełnymi zaufania. Jestem blisko was.

Słyszę waszą modlitwę. Módlcie się z przekonaniem, że jestem z wami. Mówcie do Mnie, moje dzieci. Jeżeli jest to dla was trudne, powiedzcie Mi o tym, Ja wam pomogę. Nie jestem zwykłą figurą lub obrazem, jestem żywa; Ja żyję, moje dzieci. Jestem Mamą Jezusa.

Moje dzieci, które kocham, przyjdźcie, posłuchajcie waszej Mamy. Ja, wasza Mama z Nieba, przynaglam was do modlitwy sercem. Kocham was czule. Mój Syn nosi was w Swoim sercu. Bądźcie w was z moim Synem. Kocham was, moje drogie dzieci. Uczyń znak krzyża, moja ukochana, mała córeczko mojego Syna.

135 – 3 czerwiec 2001    Mama z Nieba

Teraz jest wasza kolej, by dawać.

Moja ukochana córko, ty, która piszesz, czyń wszystko w moim Jezusie, umiłowanym Synu Ojca. Wszystko, moja córko jest w Nim. Moje dzieci, nie usiłujcie sami wszystkim kierować. Wszystko jest w Woli Bożej. W Woli Bożej nie ma błędu!

Moje dzieci, dlaczego nie spełniacie waszych obowiązków jako dzieci Boże? Kiedy dziecko spostrzega, że trudno jest mu pełnić Wolę Bożą, powinno przyjść do Mnie. Jestem Mamą Woli Bożej. Mój Syn jest Synem Boga Ojca. Oni stanowią Jedno. Jedność ich miłości tworzy trzecią Osobę. Całość tej miłości ogarnia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trzej, stanowią jedność miłości. To Wola Boża.

Mój Syn jest Słowem Boga. Ponieważ Ojciec jest Mocą a Duch Święty jest w tym działaniu miłości, jest tam Wola miłości. Ta Wola, to Wola Boża. W Bogu wszystko jest Boskie. On jest Wolą. Oni są Wolą Bożą.

Tak, mój Syn jest Wolą Bożą. Nosiłam w moim łonie Wolę Bożą. On dał Mi wszystko. Wszystko, co należało do Niego, On złożył we Mnie. Jestem Miłością przez mojego Syna. Jestem Matką Woli Bożej przez mojego Syna. Cała moja istota pozwoliła się przemienić przez Niego, Wolę Bożą.

Bóg Ojciec, mój Bóg, Bóg Syn, mój Pan i Bóg Duch Święty, mój Mistrz, zechcieli spojrzeć na Ich pokorną służebnicę. Uczynili we Mnie tyle cudów, że dzieci, przez wszystkie wieki, będą nazywały Mnie błogosławioną Matką Boga. Moje dzieci, te cuda są dla was. Jestem pełna łask. Proście Mnie o łaski a dam wam to, czego potrzebujecie.

Duch Święty miłości, mój święty Oblubieniec, dał swojej pokornej służebnicy swoje niezliczone skarby. Złożył je we Mnie. Uczynił Mnie Dobrodziejką. Posiadam wszelkie dobra, aby je wam ofiarować. Proście, moje słodkie miłości, mam w Sobie wszystko to, czego potrzebujecie, abyście byli dziećmi godnymi nazywać się dziećmi Bożymi. Jestem waszą Mamą.

Modliłam się do Boga Ojca, aby zesłał wam Zbawiciela. On odpowiedział na moje wołanie, posyłając do Mnie anioła Gabriela, który Mi powiedział: «Błogosławiona jesteś, Ty, Błogosławiona ziemi. Jesteś pełna łask między niewiastami i Twoje łono otrzyma Zbawiciela świata.» Duch święty, w chwili mojego tak na tę prośbę, okrył Mnie swoją Obecnością. Doznałam niewysłowionej radości, jakiej żadna matka nie mogłaby mieć: radości bycia Matką Dziecka-Boga.

Moje dzieci, Dziecko-Bóg przyszedł zamieszkać moje wnętrze. Oddałam całą moją istotę, aby został waszym Odkupicielem. Odkupiciel przyszedł zamieszkać w pokornej służebnicy, którą byłam. Dał Mi tyle łask, że przez Niego stałam się Współodkupicielką. Moje dzieci miłości, jestem Matką Zbawiciela. Jestem córką Woli Bożej. Wszystko we Mnie jest Wolą Bożą.

Moje dzieci, w chwili gdy Słowo stało się ciałem, z Woli Bożej nosiłam was wszystkich w Sobie. Przez Jego Obecność, wszyscy byliście we Mnie. Przeze Mnie, jesteście dziećmi Woli Bożej. Ponieważ nosiłam was w Sobie, bądźcie godni tego, żeby być blisko mojego Syna, Woli Bożej.

Miłość przyszła do was przez moje tak dla Miłości. Moje dzieci, przez to tak, Ja dałam wam mojego Syna. Ja, Córka Woli Bożej, wypełniłam Wolę Boga. Bądźcie istotami wdzięcznymi wobec Woli Boga Ojca. Ojciec was kocha.

Moje dzieci, Jestem Mamą Jezusa. Otrzymałam we Mnie łaski miłości, przygotowujące Mnie do zostania Matką. Otrzymałam Dziecko, Dziecko Boże, umiłowanego Syna Ojca. Było we Mnie tyle łask, że całe moje wnętrze nimi jaśniało. Wszystko zostało Mi dane na długo przed tym zanim dowiedziałam się, że miałam zostać Matką Mesjasza. Moja istota była przemieniona przez dobrodziejstwa, którymi Bóg Mnie obdarzył. Mimo iż nie wiedziałam, że miałam być Matką Jezusa, zostały Mi one udzielone przez Boga Ojca, Boga Ducha Świętego i Boga Syna. Oni napełniali Mnie łaskami.

Dali Mi te łaski, abym mogła być z Miłością, w Miłości. Wszystko we Mnie było czymś nadzwyczajnym. Cała moja istota przygotowywała się do przyjęcia Światłości. Mój Syn, Wspaniałość Nieba, miał zamieszkać w istocie niższej od istot niebieskich. Wszystko zostało przygotowane przez Boga samego po to, abym mogła przyjąć samego Boga. Miłość zamieszkała w dziecku ziemi. I wy, moje małe dzieci miłości, przeze Mnie, Matkę Miłości, staliście się dziećmi obietnicy Bożej. Mój Syn sprawił, że w moje wnętrze wniknęła łaska Boskości, abym mogła być Matką boskiego Dziecka.

Ja, dziecko ziemi, zostałam wybrana przez Boga, aby być Matką Boga i wy, moje dzieci, przez moje tak, przez moją miłość, staliście się wybranymi Boga. Żadne dziecko nie może być godne mojego Syna. Wy, którzy wkrótce zobaczycie Światłość w całym Jej blasku, musicie być przygotowani przez Jego łaski, aby być w Jego Obecności. Bóg jest Boski. Wy, Wy jesteście ludźmi. Trzeba, moje dzieci, aby wasza istota otrzymała uświęcające was łaski, żeby być godnymi tego, aby ujrzeć Jego Obecność.

O, Miłości mojego życia, Światłości moich dni, Blasku moich nocy, Ty, godny uwielbienia Majestacie, który przyszedłeś zamieszkać moje łono, przez Twoją Obecność sprawiłeś, że narodziła się we Mnie Miłość. Zajęłam miejsce w Sercu samej Miłości. Ty przyjąłeś Mnie w Siebie, Ty, Miłości mojego życia. Bóg przyszedł przygotować moje wnętrze przez moc Swojej Boskości. Wszystko było uczynione dla Ciebie, mój godny uwielbienia Synu miłości, wszystko musiało być doskonałe, dla Ciebie. Nikt nie mógł wypełnić tego działania, jak tylko sam Bóg, przez moc Miłości.

O, ukochana Miłości, Ty wypełniłeś moją istotę Boskim ciepłem, aby ozdobić Twój Tron; Ty sprawiłeś, że Twoja Świątynia, Twoje gniazdo miłości, zajaśniała Twoją boskością; rozświetliłeś Twoimi niebiańskimi promieniami moje wnętrze. Wszystkie te akty miłości pochodziły od Miłości.

Moje dzieci, jak wielką będzie wasza obecność przy moim Synu! Kiedy On sam, przez Swoje łaski, przygotuje wasze wnętrze do ujrzenia Miłości w całej swej wspaniałości, wtedy będziecie przemienieni. Nikt z was, moje dzieci, nie mógłby was przygotować do przyjęcia Boskości, tylko sam Bóg. Módlcie się, moje dzieci, aby być dziećmi godnymi obietnic Jezusa Chrystusa.

Ja, moje dzieci Miłości, kocham was. Kochajcie siebie, moje dzieci. Kochajcie waszych braci i wasze siostry. Wszystko jest w Miłości. Dałam wam Miłość. Teraz jest wasza kolej, by dawać. Kocham was. Błogosławcie się, moje dzieci. Chwała Tobie, Wolo Boża, że zechciałaś z nas uczynić dzieci Woli Bożej.

136 – 3 czerwiec 2001    Maryja – Jezus

Módlcie się w was z moją pomocą.

Maryja: Moja córko, którą kocham, jestem na tym świecie, aby moje dzieci mogły świadczyć o mojej miłości. Moje dzieci, co czynicie w waszym wnętrzu? Prosicie Mnie, abym modliła się razem z wami, a nie zważacie na moją obecności w was! Miłujcie się, kochajcie Mnie, Maryję, Królową Pokoju.

Jestem tak smutna! Zobaczcie moją Dziewczynę mojej Woli, która płacze, jest smutna. Złożyłam w niej moje łzy. Moje dzieci módlcie się ze Mną, nie zostawiajcie Mnie samej. Jesteście jak maszyny wytwarzające dźwięki. Jestem tu, jestem z wami. Nie mogę wam pomóc, jeśli nie nauczycie się modlić sercem.

Kocham was, moje dzieci. Czyńcie pokutę. Przyjdźcie do Mnie. Wasza Mama z Nieba kocha was. Kochajcie się wzajemnie. Wszystko może się zdarzyć. Nie znacie chwili, gdy Bóg Ojciec każe wam przyjść do Siebie. Módlcie się w waszym wnętrzu, we Mnie. Maryja, Królowa Pokoju, prosi was, abyście otworzyli wasze serca na Miłość. Pełnia Miłości jest w każdym z was. Pozwólcie kochać się Miłości. On chce was mieć w Sobie. On jest Wszystkim we wszystkim. Mój Syn błaga was, abyście się modlili nie waszą głową, lecz waszym sercem wypełnionym miłością do waszego bliźniego.

Jezus: Moje dzieci, kiedy modlicie się waszą głową, to rządzi wami wasza ludzka wola. Zwróćcie uwagę na wasze skupienie, ono rozprasza się z powodu waszej codzienności. Pomimo że pragniecie odmówić waszą modlitwę, to wasze troski biorą górę. Nie możecie powierzyć się mojej Woli, nie jesteście zawierzeniem.

Oddajcie Mi wszystkie wasze troski, moje dzieci. Powiedzcie Mi: „Jezu miłości, spójrz na moją słabość, gdy modlę się. Nie potrafię modlić się, nie myśląc o tym, co robiłem, o tym, co będę robił, a moje kłopoty przeszkadzają mi. Pomóż mi. Chcę pogrążyć się w modlitwie, ale sam tego nie potrafię. Ty, Jezu miłości, Ty możesz mi pomóc; powierzam się Tobie całkowicie, oddając się Twojej Woli. Kocham twoją Mamą. Chcę schronić się w Jej Sercu, aby modlić się w Tobie.”

Moje dzieci miłości, Ja jestem Wolą Bożą. Dajcie Mi wszystko. Zawierzcie się Miłości. Pokażę wam drogę do Serca mojej Matki. Moja Matka i Ja wlejemy w was łaski miłości, które pomogą wam modlić się. Wejdźcie we Mnie, Jej Syna, aby modlić się. Moja Matka i Ja jesteśmy zjednoczeni. Zjednoczcie się z Nami.

Maryja: Kochajcie Miłość, Miłość was kocha. Błogosławię was, moje dzieci Miłości. «Ojcze, oto Twoje dzieci zgromadzone w radości z powodu mojej obecności wśród nich. Jestem Twoją pokorną Córką, która błaga Cię, abyś okazał im miłosierdzie.» Wy, którzy przybywacie z całego świata, aby modlić się z moimi uprzywilejowanymi, którzy Mnie widzą, otrzymujecie łaski dla was i dla tych wszystkich, których macie w was. Bądźcie błogosławieni. Miłość wezwała was i odpowiedzieliście na Jej wezwanie.

Moje dzieci miłości, w każdym momencie waszego życia, zawsze was słuchałam. Modlę się do Woli Bożej, abym mogła wam pomóc. Jestem wszędzie na świecie. Tam, gdzie jest jakieś dziecko, trwam przy nim. Bóg udzielił Mi łask, które sprawiają, że jestem obecna pośród was. Tak, moje dzieci, Bóg jest moim Ojcem, moim Synem i moim Oblubieńcem. Tam, gdzie Oni są, Ja jestem z Nimi. Jestem więc zawsze przy was, gdyż Bóg jest wszechobecny.

Przyjdźcie do Mnie, waszej Mamy, czekam na was, w was samych. Kochajcie się, to jest ważne. Wszystko w was jest Nim, moim Synem i Mną w Nim. Jestem Dziewicą Niepokalaną. Moje dzieci, bądźcie czyści. Strzeżcie się waszych słabości, ponieważ każdy grzech niszczy czystość. Jestem z wami. Błogosławcie się. Kocham was. Kochajcie Miłość. Miłość was kocha.

137 – 4 czerwiec 2001    Maryja

Maryja, wasze błogosławieństwo.

Moje dziecko, które kocham, ty, która chcesz słuchać mojego świętego Serca w tobie, przeżegnaj się we Mnie. Nie pozostawaj poza Mną.

Moje dzieci, kochajcie się. Nic nie może się wam przydarzyć. Pozostańcie ze Mną, we Mnie, jestem waszym błogosławieństwem. «Ojcze, zobacz Twoje dzieci, które kocham. Daj im pokój duszy.» Dusze, oto wasz Ojciec. Kochajcie Tego, który jest w was. Uwielbiajcie waszego Boga miłości.

Moje dzieci, łaska modlitwy jest dobrodziejstwem dla duszy. Każde dziecko, które oddaje się Woli Bożej, korzysta z tego skarbu. Jego życie na ziemi ma więcej zasług. Staje się on narzędziem miłości w rękach Boga. Bóg daje łaski tym wszystkim, którzy czynią dobro przez swoje modlitwy, gdyż kiedy modlą się w Bogu, ci, którzy są w nich, także korzystają z tych dobrodziejstw.

Bóg daje łaski wszystkim, którzy się modlą, ale tym, którzy modlą się w Bogu, On daje Swoje łaski w dwójnasób, innym daje w trójnasób, innym jeszcze daje tysiącami, a niektórym potrójnymi milionami. To wszystko w tym celu, aby otrzymać od tych wszystkich dzieci [ich] modlitwy, które pomogą innym dzieciom potrzebującym łask dla ich dusz. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. Chce, aby wszyscy stali się dziećmi Bożymi.

Dusza Dziewczyny mojej Woli: Mówię, ponieważ mój słodki Jezus, Wola Boża, prosi mnie o to. Jestem błogosławioną duszą Boga. Wybrał mnie, abym świadczyła o Jego miłości dla dusz. Jestem w Jego stałej Obecności. Żyję Jego miłością. On jest powietrzem, którym oddycham. Jest moją radością. Jest moim blaskiem. Jest moim pięknem. Jest moim światłem. Jest moim życiem. Jest moim aromatem. Jest moim działaniem. Jest moim Oblubieńcem.

Należę do Niego, tylko do Niego. Jest wszystkim, czym ja jestem, gdyż bez Niego jestem niczym. Żyję tylko dzięki Niemu. On jest Miłością. Miłość mnie karmi. Miłość daje mi życie. Czym jest moja radość, jeśli nie Jego radością, a moje szczęście, jeśli nie Jego szczęściem! Daję Mu wszystko, bowiem wszystko, co mam, pochodzi od Niego. Moim ukochanym jest Jezus, mój Bóg. Mogę znaleźć upodobanie tylko w Nim.

My, dusze, pochodzimy od Boga. Jesteśmy stworzone z miłości Boga. Wszystko w nas jest miłością. Powierzyć wszystko Bogu, to zaznać szczęścia bez końca. Ja jestem Jego miłością. On lubi mnie obdarowywać. Kocha mnie i ja Go kocham. Jesteśmy jedno. On jest moim Oblubieńcem, ja jestem Jego oblubienicą. Jesteśmy jednością miłości. To On, mój Ukochany dyktuje te słowa chciane przez Wolę Bożą.

Och, Miłości, Miłości, adoruję Cię, chwalę Ciebie, wielbię Cię, dziękuję Ci za Twoje niezmierzone łaski, które dajesz mi z miłości. Jestem cała Twoja, kłaniam się przed Twoim Majestatem. Adoruję twoją Osobę, pełną majestatu. Och, co to za jasność, która oświetla moje dni! Och, co to za miłość, która przychodzi do mnie oświadczyć mi:

Jezus: Jestem twoim Ukochanym, należysz do Mnie. Dałem ci życie, ponieważ jesteś tą, którą wybrałem, abyś żyła wiecznie ze Mną. Chcę ciebie całkowicie w mojej miłości. W każdej chwili karmię cię moją miłością. Tęsknię za tobą, moja duszo. Jesteś moją. Lubię napełniać ciebie miłością. Moje łaski czynią cię piękną. Lubię widzieć moją oblubienicę całą jaśniejącą od moich porywów miłości. Na wieczność, chcę mieć ciebie przy Sobie. Zakochaną, jesteś. Zakochaną, będziesz przez moją Obecność przy tobie.

Och, moje dusze, jak Bóg was kocha. To wyznanie miłości składam w każdym z was, dla was, moje dzieci miłości.

Maryja: Dusza należy do Boga. Jest dziełem Jego miłości. Trzeba dać waszej duszy łaski, których potrzebuje, aby była cała dla Boga. Wszystko powraca do Boga. Bóg jest Wszystkim. My jesteśmy w Nim. Pochodzimy od Niego. Dajmy Bogu to, co Mu się należy.

Wasza Mama jest szafarką wszelkich łask. Przyjdźcie do Mnie, Ja dam wam łaski, abyście mogli iść do mojego Syna. On jest Jedynym, który wam może dać łaski miłości, abyście mogli iść do Jego Ojca. Zmierzać ku Bogu, to stać się dzieckiem Bożym. Bóg Ojciec jest waszym Ojcem. On was kocha. On chce was dla Siebie. Nie odmawiajcie waszego miejsca obok Niego.

Moje dzieci, jest sprawą największej wagi, abyście dokonali wyboru. Tak, wy sami macie ten wybór. Bóg jest tylko dobrocią. On nie zmusi was, abyście przyszli do Niego, jeśli tego nie chcecie. Dlatego tyle dzieci modli się, abyście w pełni uświadomili sobie znaczenie waszej odpowiedzi; od niej zależy wasze życie wieczne. Kocham was, moje dzieci. Dziękuje za to, że czytacie te słowa miłości.

138 – 5 czerwiec 2001    Mama z Nieba

Jestem waszą radością.

Moje dzieci, nie wahajcie się, aby się modlić. Świat jest tak ponury. Wszystko w nim jest czarne. Moje biedne dzieci nie zdają sobie sprawy z całego zła, jakie sobie wyrządzają. Pozwoliły wciągnąć się w zło przez Szatana, który uwziął się na na nich, dzieciach Bożych.

On wie, że jego dni na ziemi dobiegają końca. Nie może was znieść, ponieważ wie, że Bóg dał wam wybór, taki, abyście uznali siebie jako dzieci Boże. Z powodu upadku Adama i Ewy, Bóg dał Swojego Syna Jezusa, aby was oczyścić Jego Najdroższą Krwią. Do każdego z was należy wybór czy chcecie żałować za wasze winy. Bóg nie może uczynić tego za was. Do was należy uznać się grzesznymi, przyjmując Jego ofiarę miłości.

Szatan robi wszystko, aby odebrać wam wolność wyboru. On wie, że jeśli nakłoni was do nienawiści, nie będziecie mogli zobaczyć jak bardzo Bóg jest miłosierny wobec was i jak bardzo was kocha, aż do oddania Swojego wcielonego Syna dla waszego zbawienia. Szatan jest panem życiowego upadku. Im więcej dopuszczacie do siebie uczuć nienawiści, tym bardziej jest on zwycięski nad dziećmi Bożymi. Wy jesteście jego celem.

Popatrzcie wokół siebie. Jest tyle nienawiści w sercach dzieci Bożych, że nie uświadamiacie sobie, że to Szatan podjudza was do wyrządzania sobie zła. Ponieważ wasi bracia i wasze siostry czynią zło, patrzycie na nich mając w sobie pogardę. Ale, moje dzieci, wy nie zdajecie sobie sprawy, że oni są ofiarami Szatana. On stał się ich panem. Moje dzieci, trzeba modlić się za nich. Te dzieci są w jego szponach. Nie powstrzymacie ich od godnych potępienia czynów, życząc im źle. To są podstępy Szatana, którym trzeba przeciwdziałać.

Modlitwa jest bronią przeciwko niemu. Bóg prosi was, abyście sobie pomagali wzajemnie. On nie prosi was, abyście siebie osądzali, gdyż to pochodzi od Szatana. Bądźcie ostrożni w wyrażaniu waszych opinii. Jeśli one zawierają osądy o waszym bliźnim, to szkodzą zarówno wam samym jak i waszemu bliźniemu. Ja, wasza Mama, przestrzegam was, abyście w tym dniu, gdy staniecie przed Bogiem Miłości, nie cierpieli z powodu waszych słów. To wy sami siebie osądzicie.

Was, moje małe dzieci Światłości, wasza Mama, prosi o modlitwę. Modlitwa jest radością dla tych, którzy kochają. Bądźcie radością, moje drogie dzieci. Kocham was. Dziękuję, moja ukochana córko, że odpowiedziałaś na wezwanie twojej Mamy.

139 – 7 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Szczęście jest we Mnie.

Moja umiłowana w Jezusie, słodyczy moich świętych Boleści, życie w Bogu jest radością i pokojem dla tych, którzy kochają Jezusa. Wszystko jest we Mnie. Jestem Życiem, które daje radość. Wszelka radość jest nosicielką szczęścia. Nikt nie jest szczęśliwy, dopóki nie żyje we Mnie, Jezusie.

Niewiele moich dzieci żyje we Mnie. Oddają się różnym sprawom, ale nie przychodzą do Mnie. Jestem Tym, który jest w was, moje dzieci. Po co szukać szczęścia gdzie indziej? Jedynie we Mnie będziecie żyli szczęśliwi.

Kiedy odwracacie wasze spojrzenie ode Mnie, aby patrzeć tylko na piękne rzeczy, to te rzeczy, na które patrzycie nie przynoszą wam miłości. To Ja, który żyję w was, jestem Miłością. Widzicie tylko to, co patetyczne, wasz wzrok kieruje się na to, co powierzchowne. Stajecie się wymagający, egocentryczni. Wasze szczęście znika.

Moje biedne dzieci, stajecie się tak smutni, tak nieszczęśliwi! Wszystko wokół was wydaje się wam bez powabu, nieciekawe. Jesteście przygnębieni i wszystko jest dla was nudne. Ponieważ wasze życie nie jest takie, jakiego byście sobie życzyli, macie tendencję do skłaniania się w stronę dóbr materialnych, mając nadzieję, że przyniosą wam tak bardzo poszukiwane szczęście i radość. To nieprawda, moje dzieci, to tylko złudzenie. Wszystko staje się złudne dla was, którzy szukacie szczęścia w tych rzeczach.

Moje drogie dzieci, przyjdźcie do Mnie, Jezusa. Ja jestem w was. Ja nie mogę być pomyłką, czymś banalnym lub nieszczęściem. Moje dzieci, jeśli nie przyjdziecie do Mnie, wszystko to, co jest wokół was, nie będzie mogło dać wam radości. Jak bardzo jestem smutny, kiedy widzę was błąkających się jak roboty przed witrynami waszych sklepów, gdzie wystawione są [różne] towary. Te towary, które zostały wystawione, aby was uwieść, wydają się wam lśniące i atrakcyjne.

Moje dzieci, czy nie widzicie, że jesteście nieszczęśnikami pragnącymi szczęścia? Nie ma szczęścia w dobrach materialnych. Jest ono bardziej trwałe niż te rzeczy, które się psują, wychodzą z mody i zużywają się. Oszukujecie się, moje dzieci, kupując te towary. Moje dzieci, nie ulegajcie waszym chorym skłonnościom. To, co jest chore nie może być lekarstwem na wasz brak szczęścia. Szczęście jest tak prawdziwe, tak iskrzące się i tak piękne, że nikt nie może go uwięzić.

Moje dzieci, uciekacie się do tego, co nowoczesne, co budzi w was potrzebę szukania zawsze tego, co sprawiłoby wam przyjemność i przerwało waszą nudę. Macie w sobie pustkę do wypełnienia. Te manie, które was opanowały, aby stale konsumować i aby zaspokajać niespełnione potrzeby, prowadzą was do nieustannego kupowania, aby nadążyć za modą. Bardzo często, nie zdając sobie z tego sprawy, znajdujecie się przed witrynami sklepów, ponieważ nie znaleźliście nic innego, aby uwolnić się od nudy.

Czasami szukacie innych zajęć, ale przyjemność posiadania dóbr materialnych powraca, bowiem wszystko wokół was skłania was do spędzania czasu na tym zajęciu. To jest wasza odpowiedź na pustkę, która jest w was: kupowanie przynosi wam pozór szczęścia. To szczęście, moje dzieci, to wy je wymyśliliście, gdyż nie znaleźliście w sobie pokoju. Ci, którzy znaleźli pokój, nie odczuwają potrzeby, by tracić energię, spędzając godziny na oglądaniu rzeczy materialnych.

Moje dzieci, teraz znaleźliście sposób na kupowanie, nie wychodząc z domu: przez internet lub telewizję. Porzućcie wasze przyzwyczajenia, one nie dają wam miłości. Ja jestem Miłością, która żyje w was. Ofiarujcie sobie miłość, wchodząc w siebie, tam, gdzie Ja jestem. To Ja, wasze szczęście.

Kiedy usłyszycie złą nowinę i kiedy odczuwacie smutek, przyjdźcie do Mnie, Jezusa. Tak jak iskierka, która świeci się w was, Ja przemieniam się w was w szczęście i czujecie się tak dobrze! Jesteście szczęśliwi jak skowronek, wygwizdujący bez końca melodie radości.

Szczęście, które Ja ofiaruję, nie jest szczęściem uwięzionym. Ja nie mam granic. Jestem życiem i szczęściem. Moja radość jest wolnością a moja potęga jest nieskończona. Przyjdźcie czerpać szczęście, które rozkwitnie w was. Będziecie jak kwiaty, które napełnią zapachem wasze wnętrze. Jestem Jezusem, waszym Królem miłości.

Jestem radością, miłością, pokojem i szczęściem. Ja, Jezus, Syn Boga Miłości, kocham was. Moje drogie dzieci, chcę was szczęśliwymi a nie nieszczęśliwymi. Urodziliście się, aby być szczęśliwymi. Jedynie we Mnie będziecie szczęśliwi. Błogosławię cię. Kochaj twojego Jezusa Miłości. Moje dziecko moich boleści, Miłość cię kocha. Amen.

140 – 8 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Dajcie mi wasze tak każdego ranka.

Moja ukochana córko, która kochasz swojego Jezusa Miłości, napisz to. Moje dzieci, wy, którzy jesteście zajęci zarządzaniem waszymi dobrami materialnymi, nie możecie wiedzieć, co w was jest. Wasze troski przyprawiają was o zawrót głowy. Wyczerpujecie waszą energię fizyczną z powodu wysiłku, jaki wkładacie w kierowanie waszymi myślami. Myślicie nieustannie przez cały dzień, a pozostałe zapasy energii wyczerpujecie na wasze zajęcia. Jesteście tak wyczerpani brakiem energii, że wasz bliźni staje się ofiarą waszego wyczerpania.

Moje dzieci, jeśli wasza energia jest zużywana na robienie zakupów, to jak możecie być zdrowi? Nie możecie żyć dwa razy, moje dzieci. Jeśli tracicie energię na rozmyślanie o tym wszystkim, co chcielibyście mieć, co chcecie robić a także na bieganie po sklepach, co pozostanie na waszą pracę? Pod koniec dnia będziecie pytali siebie, dlaczego jesteście tak wyczerpani.

Moje dzieci miłości, to dlatego, że nie przeżywaliście tego z miłością we Mnie, ze Mną. Beze Mnie jesteście słabi. To Ja, Jezus chcę wam pomóc. Beze Mnie jesteście pozbawieni mojej miłości. Dążycie do materialistycznego celu i tracicie waszą energię. Moje dzieci, Ja jestem Tym, który bierze waszą siłę i pomnaża ją moimi łaskami. Ja wiem, jak dać wam to, co potrzebujecie do waszej pracy. Bez tej równowagi nie możecie być w dobrej, fizycznej formie.

W waszym codziennym życiu pracujecie, pozostając jednak apatyczni. Wokół was widzicie tylko ludzi, którzy są tak samo zmęczeni jak wy. Każdy dzień przynosi wam dowód waszego wyczerpania. Macie dość waszego życia. Nie możecie już go znieść. Macie podły charakter. Nie jesteście już tak przyjacielscy, jak chcielibyście być. Staliście się dziećmi, których charakter jest odzwierciedleniem waszego zdrowia.

Miłości moje, prawdziwe życie jest tak bardzo inne! Jest prostsze, spokojniejsze, bardziej ludzkie, radośniejsze. Kiedy odnajdujecie się we Mnie, odkrywacie miłość. Wszystko wydaje się wam piękniejsze. Wszystko w was jest zharmonizowane z waszymi potrzebami. Wokół was widzicie miłość. Wasze materialne potrzeby tracą znaczenie. To, co było ważne przedtem, już nie jest. To dlatego, że uświadomiliście sobie prawdziwą wartość życia: szczęście.

Moje dzieci, módlcie się każdego ranka do mojego Ojca z Nieba, aby obdarzył was tym, co konieczne na cały dzień. On was napełni. Da wam siłę potrzebną do wykonania waszej pracy. Wszystko będzie wydawało się wam tak piękne! Miłość jest tak prosta! Nie ma nic skomplikowanego w miłości.

To dokona się z [waszym] wysiłkiem, we Mnie, Bogu. To Ja wleję w was łaski, które pomogą wam przemienić się. Z początku to będzie wydawało się wam trudne, ale powoli wasze kroki okażą się lżejsze, mniej ociężałe. Tak jak dzieci, które uczą się swoich pierwszych kroków, potykanie się, będzie dla was normalne. Z moimi łaskami nauczycie się powstawać.

Wszystko będzie wydawało się wam radośniejsze. Będziecie szczęśliwsi w waszym wnętrzu. Będziecie bardziej wyrozumiali w stosunku do tych, którzy nie mają tej samej opinii, co wy. Będziecie patrzyli na nich bez wyrażania ani jednego przykrego komentarza, gdyż będziecie wiedzieli, że wy byliście tacy sami jak oni, zanim nie oddaliście wszystkiego Bogu. Odkryjecie, że miłość istnieje w was i w nich. Nie będziecie już ich więcej osądzać, bowiem uświadomicie sobie, że oni są ofiarami ich ludzkiej woli. Będziecie zdawali sobie sprawę ze zła, które im wyrządzacie, kiedy mówicie przeciwko nim.

Jesteście dziećmi stworzonymi do miłości, nie do nienawiści do bliźniego. Moje dzieci, uczyńcie wysiłek i przyjdźcie do Mnie w szczerym oddaniu. Ja oddałem się, abyście mogli Mnie otrzymać. Proście i otrzymacie.

Nie, moje dzieci, wasze prośby nigdy nie są dla Mnie bez znaczenia. Najmniejsza prośba staje się tak ogromnie ważna, że całą moją miłością daję wam moją siłę, by wam pomóc. Tak, moje dzieci, to odnosi się do wszystkiego, nie tylko do waszych życiowych potrzeb, ale do każdego wysiłku jaki czynicie, aby przeżywać wasze życie w radości i pokoju.

Każdego ranka, dajcie mi wasze tak. Wasz dzień stanie się modlitwą miłości, zobaczycie siebie przemienionych w istoty miłości. Wszystko jest możliwe dla tego, kto mówi tak Miłości. Ja jestem miłością, jestem Tym, który was kocha. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Miłość do siebie i do bliźniego jest o wiele prostsza, niż myślicie.

Przyjdźcie do Mnie, jestem tutaj i czekam, aż zauważycie, że waszym szczęściem jestem Ja, Jezus-Miłość. Moja bardzo czuła córko, wsłuchuj się we Mnie. Kocham cię. Błogosławię cię. Przeżegnaj się, moja córko. Jezus-Miłość. Amen.

141 – 9 czerwiec 2001    Ojciec miłości

Jestem waszym Tatą z Nieba.

Moja droga, umiłowana córko, ty, która pragniesz miłości, kochaj twojego Jezusa Miłości. Moje dziecko, ty jesteś ukochaną córką Ojca: Ja, twój Ojciec, błogosławię cię. Jestem Wszechmocą. Nie jestem Bogiem, który jest daleko od swoich dzieci; jestem w was, moje dzieci. Kocham was. Jestem Tatą zakochanym w każdym z was.

Ten świat dozna przemian. Ponownie staniecie się dziećmi miłości, jakimi powinniście być od początku tego świata. Tak, moje dzieci, wy wszyscy poznacie szczęście na ziemi. Uczyniłem tę ziemię, aby moje stworzenia mogły być w mojej miłości, w mojej Woli. Wszyscy będziecie żyli, nie odczuwając niechęci do waszego bliźniego.

Moje dzieci, jesteście tymi, których wybrałem dla tego świata. Ten świat dwudziestego pierwszego wieku jest moim wyborem. Wszelka moc jest we Mnie. Kocham was, moje dzieci miłości. Cała miłość pochodzi od Ojca. Zrobiłem wszystko, aby każdy z was był szczęśliwy. Ja, wasz Ojciec z Nieba, jestem waszym życiem.

Moje dzieci, jesteście wybranymi Ojca. Należycie do Mnie, Ojca z Nieba. Kocham was. Gdybyście znali całą moją miłość dla każdego z was, bylibyście tym tak zdumieni, że świat, w którym żyjecie, byłby całkowicie zmieniony! Wszystko we Mnie jest tak piękne, tak doskonałe, tak świetliste! Jak wielka jest moja radość z posiadania was we Mnie! Jestem nie tylko waszym Tatą, ale także Bogiem Ojcem. Ja wszystko stworzyłem: Niebo i ziemię. Zawieram w Sobie wszechświat.

Moje dzieci, pokłońcie się przed waszym Bogiem. Ja jestem Mocą. Jestem Tatą, który wyciąga ramiona do swoich małych dzieci. Kimkolwiek nie jesteście, należycie do Mnie, jesteście moimi dziećmi. Jestem waszym Tatą z Nieba. Taka oto jest moja Obecność pośród was.

Jestem waszym Tatą, który pragnie być otoczony swoimi dziećmi. Lubię patrzeć na was. Mam w was upodobanie, bowiem Ja, wasz Ojciec, stworzyłem was. Moje małe miłości, wy wszyscy macie moje tchnienie miłości w was. Ja stworzyłem wszystko. Jestem Stwórcą waszego ciała. Wszystko w was, pochodzi ode Mnie. Wasza dusza, która jest życiem w was, pochodzi ode Mnie. Jestem Życiem, które tchnęło moje Życie w was.

Moje dzieci, wasz kochający Tata posyła wam te słowa, które wyszły z was. Tak, moje dzieci, te słowa wyszły z was. Zobaczcie moją moc. Mam was wszystkich we Mnie. To dziecko, które pisze, jest we Mnie z wami; nie jesteście daleko jeden od drugiego. Nawet jeśli mieszkacie daleko od siebie, [tak daleko] jak na przykład z Kanady do Chin, jesteście wszyscy we Mnie, Ojcu. To przeze Mnie dokonuje się zbliżenie wszystkich moich dzieci.

Żyjecie w Woli Bożej. To dziecko wypowiedziało swoje tak Miłości. Przez jej tak zabrałem z niej ludzką wolę. Przemieniłem ją, aby zabrać z niej wszystko. Jej wola pozwoliła się zabrać, aby już nie przeszkadzać moim porywom miłości, które są konieczne dla jej przemiany. Wszystko to, co jej, jest we Mnie. Wlewam w nią łaski, które czynią ją Naszą. Ona staje się tym, czym My chcemy, aby była: Naszą małą córką w Woli Bożej. A wy, wy jesteście w niej przeze Mnie.

To do każdego z was mówię te słowa: «Ty, który jesteś jedyny dla Mnie, przez twoje tak, jesteś wyłącznie moim, należysz do Mnie. Zależy Mi na tobie. Jestem twoim Tatą. Kochaj Mnie. Tak bardzo cię kocham! Jesteś dzieckiem miłości. Dałem ci mojego Syna Jezusa, aby mieć ciebie ze Mną na wieczność. Kochaj swojego Tatę, który wybrał cię dla miłości. Jesteś dzieckiem miłości. Pochodzisz ode Mnie. Moje dziecko miłości, nie mogę zmusić cię do wypowiedzenia twojego tak, które zmieni cię w istotę miłości, ale wiedz, że jesteś kochany przeze Mnie, twojego Ojca. Proś o łaski miłości, które pomogą ci podjąć twoją decyzję, oczywiście, jeśli chcesz, abym był twoim Ojcem na Wieczność. Kocham cię tak bardzo. Czekam na ciebie, jeśli tego pragniesz

Moje drogie małe dzieci, które tak kocham, nie pozwólcie się otępiać przez wasze pełne oszustw uprzedzenia. Przyjdźcie do Mnie, wasz Tatuś kocha was. Mój Syn Jezus przyszedł do was, aby was zbawić. Z miłości zgodziłem się, Ja, wasz Tata-Miłość, dać wam mojego jedynego Syna. Dla was, moje dzieci, nie zatrzymałem mojego Dziecka. On jest moim życiem. Kochałem Go bardziej, niż swoje własne Życie. Mój Syn jest moim Życiem. On jest Mną, Ja jestem Nim. Jego triumf jest moim triumfem. Waszym Zbawicielem jest mój ukochany Syn, w którym złożyłem moje upodobanie. Wszystko w Nim jest Mną, Ojcem Przedwiecznym.

Moje małe dzieci, kochajcie waszego Tatę z Nieba, kochajcie Miłość. Ja jestem Mocą miłości. Wieczne jest moje Życie w was. Wy, którzy mówicie tak Miłości, będziecie mieli życie wieczne. Ogromna będzie wasza wdzięczność dla waszego Taty, który pragnie, aby ście byli szczęśliwi na wieczność. Miłość w Nas jest prawdziwa. Jesteśmy Trójcą. My w was. Moi mali, których kocham. Ja Jestem, Byłem i Będę przez całą wieczność. Wasz Ojciec miłości kocha was. Moja córko, błogosławię cię. Amen.

142 – 9 czerwiec 2001    Maryja, Matka z Nieba – Trójca

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Maryja: Moja mała C., Ja, twoja Mama mówię ci: wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jesteś moją ukochaną córką, którą kocham. Twoja Mama z Nieba daje ci łaskę szczęścia. Dzisiaj jesteś uprzywilejowana. Wszystkie moje dzieci, które urodziły się dziewiątego czerwca, cieszą się dzisiaj szczególnymi łaskami.

Trójca: Twoje narodziny były radością, dla Nas, Trójcy. Wszystko jest w Nas. Kochamy cię, nasza mała córko, Mario C., w ten dzień radości chcemy, abyś była szczęśliwa. Abyś mogła osiągnąć życie wieczne, dajemy ci tę radość w dniu twoich urodzin. Moja Dziewczyno mojej Woli, którą kocham, gdybyś tylko wiedziała, jak ważne są urodziny! To są radości z waszych narodzin, które odnawiają się.

Maryja: Moje dzieci miłości, jestem waszą małą Mamą; moje przyjście na świat jest radością dla wszystkich dzieci na ziemi. Moja córko, moje narodziny przygotowały wasze narodziny na ziemi. Przez moje narodziny wynagrodziłam Woli Bożej obrazę, którą popełniła Ewa, będąc nieposłuszną Bogu. Wszyscy powinniście urodzić się w Woli Bożej, ale z powodu grzechu Ewy, to działanie miłości zostało przerwane. Przez moje narodziny na ziemi, Bóg na nowo wprawił w ruch to martwe działanie, które stanowiło przeszkodę dla miłości. Stałam się zatem pierwszym Dzieckiem Woli Bożej, które miało urodzić się bez grzechu pierworodnego, ponieważ miałam wydać na świat Zbawiciela.

Przez swoje narodzenie, Syn Boży miał wziąć wszystkie grzechy dzieci: dawne, teraźniejsze i przyszłe i zanieść je na śmierć. Mój Syn, Jezus, Odkupiciel świata, zjednoczył Mnie z waszym cierpieniem. Ja, Jego Mama staję się więc Współodkupicielką. Z miłości cierpiałam w Sobie za wszystkie wasze grzechy. Jako że jestem Matką Jezusa, stałam się Matką Boleści, bowiem cała moja Istota odczuwała każdego z was, którzy byliście w moim Synu. Moje ukochane dzieci, zatem wszyscy byliście we Mnie, waszej Matce.

Radujcie się z moich narodzin, które otwierają wam drzwi do radości, aby widzieć was razem, zjednoczonych przez moją świętość. Moje narodziny są radością dla was, tak samo jak wy, którzy przychodzicie na świat, przynosicie wielką radość, Mnie, która jestem waszą Mamą. Każde narodziny przynoszą Mi różę. Chwała Ojca wzrasta w każdym z was. Narodziny są częścią Jego chwały. Wszystko powraca do Niego, na Jego chwałę. Tak, moje dzieci, wasze narodziny były radością dla Nas. Kiedy dziecko przychodzi na świat, to jest jak kwiat, który przedstawiam Ojcu. Widzicie, każdego dnia przedstawiam Bogu Ojcu bukiet kwiatów. Każde dziecko, które codziennie się rodzi, jest kwiatem w tym całym bukiecie.

Moje maleństwa, kiedy przerywacie życie w was, nie pozwalacie Miłości otrzymywać miłości. Każde dziecko jest miłością; jest życiem. Jeśli nie pozwala się dzieciom przychodzić na świat, wtedy działanie miłości jest przerwane. Przerywacie to działanie, to, które daje Bogu Ojcu radość. Wy jesteście Jego radością, moje dzieci. To On, Ojciec wybiera każdego z was.

Wy, którzy nie chcecie narodzin waszego dziecka, czynicie zło. Bóg Ojciec kocha was, jest szczęśliwy, że was ma. On kocha wszystkie swoje dzieci bez wyjątku. Moje dzieci, On wie wszystko. On wie, że niektórzy z was czynią innym zło i że ci ludzie cierpią fizycznie. Jeśli ktoś z was gwałci dziecko, to dlatego, że nosi w sobie grzech. Gwałt nie pochodzi od dobra, lecz od zła.

Zło weszło w moje dzieci na skutek nieposłuszeństwa. To Szatan oszukał Ewę zwodząc ją, a ona, pod wpływem Szatana, skusiła Adama. Szatan pobudził ich do nieposłuszeństwa Bogu. Szatan nie przestaje wzbudzać zła, a moje dzieci pozwalają się kusić. Te dzieci są ofiarami Złego.

Moje dzieci, tak wielka jest liczba dzieci, które są ofiarami Szatana. Bóg, w swojej dobroci prosi was o zaprzestanie tych aktów przemocy. Jego córki są gwałcone. One cierpią i są upokorzone z powodu tego czynu. Niektóre z nich, z powodu tego czynu, oczekują maleńkiego dziecka, które ma przyjść na świat. Moje słodkie, czy Ojciec odrzuci swoje córki, które noszą w sobie malutkie dziecko? On kocha wszystkie swoje dzieci i kocha także to dziecko, które noszą, bowiem Ojciec znał to ich maleńkie dziecko przed nimi. On nie mógł powstrzymać aktu przemocy, gdyż każde dziecko musi dokonać wyboru w czynieniu dobra lub zła.

To z powodu grzechu nieposłuszeństwa znaleźliście się w tym impasie. Wasza ludzka wola jest pod wpływem Szatana. On pobudza was do zła. Adam i Ewa opłakiwali ich winę, a wy, ich dzieci, poznaliście zło z powodu ich grzechu. Byliście wolni w czynieniu dobra lub zła. Nie zachowujecie się jak dzieci, które pragną czynić tylko dobro.

Moje dzieci, czy wiecie, że od momentu waszych narodzin, każde dziecko jest pod opieką, gdyż Bóg daje każdemu anioła stróża? Rodzice powinni pokazać dziecku, że ma obok siebie anioła, który go strzeże, który tu jest, aby pomagać mu postępować we właściwy sposób, by zawsze mógł słuchać Boga. W ten sposób, wzrastając, dziecko może prosić go o opiekę.

Iluż straciło chęć do modlitwy! Popatrzcie na wasze Kościoły, są praktycznie puste. Zaniedbaliście sakramenty. Trzeba modlić się za tych, którzy popełniają zło, aby mogli otrzymać łaski miłości. Proście Mnie o łaski; Ja nie przestaję się wstawiać za wami do Trójcy Świętej. Te łaski pomogą wam przemienić się w dzieci Boże. Przyjdźcie schronić się w moim Sercu. Ja obronię was przed atakami Szatana. Moje dzieci, modlitwa może przeszkodzić złu.

Bóg, który kocha swoje dzieci, chce was mieć dla Siebie. On was widzi, nie odrzuca was. Za bardzo was kocha. Czy myślicie, że odrzuci maleńkie dziecko, które ma przyjść na świat? On go wybrał, nawet, jeśli to działanie nie odbyło się w sposób wolny. On kocha was miłością nieskończoną. Jego Syn Jezus odkupił ten czyn przez Swoją śmierć.

Bóg Ojciec: To jest sprawą tego dziecka, aby żałowało za swój akt przemocy. Maleńkie dziecko jest miłością. Matka jest miłością. Ona powinna prosić o łaski miłości, które pomogą jej wzrastać w miłości. Ona otrzyma łaski, które rozwiną jej wrażliwość macierzyńską. W ten sposób będzie zdolna nosić swoje dziecko z miłością. Jej relacja jako matki do dziecka będzie wypełniona radością.

To Ja wlewam łaski macierzyńskie w moje córki miłości. Jestem Bogiem macierzyńskim. Wszystko pochodzi ode Mnie. Powinniście prosić o te łaski, moje ukochane, one są dla was, matek, które będziecie nosiły dzieci Boże. Młoda dziewczyna, która doznała cierpienia z powodu tego aktu przemocy, otrzyma łaski, które ją pocieszą. Wszystko jest w Bogu.

Maryja: Trzeba powierzyć się Miłości. Mój Syn niósł wasze cierpienia. Ból, jakiego to dziecko doznało, będzie połączony z bólem mojego Syna i razem pokonamy nienawiść; jestem Mamą radości.

Moje dzieci, wy, które nie szanujecie już swojego ciała, posuwacie się aż do ofiarowania go jako przedmiotu dla sprawiania przyjemności. Popełniacie haniebne czyny. A jeśli nosicie [w sobie] dziecko, zabijacie je, aby się nim nie obarczać. To dziecko jest miłością. To wasza miłość sprawiła, że żyje w was. Tak, moje dzieci, jeśli chcecie doświadczyć przelotnych przyjemności, to dlatego, że cierpicie w waszym wnętrzu, gdyż nie jesteście zakochane w Miłości, którą jest mój Syn. Poszukujecie tego, czego nie znacie.

Tak wiele dzieci umiera z powodu aborcji. Ty, moja Dziewczyno mojej Woli w Jezusie, widziałaś te maleńkie, martwe ciała, opłakiwałaś je i tych, którzy popełniają te okrucieństwa. Przeżyłaś to, ponieważ tak bardzo kochasz tych, którzy są w tobie. Oddaj się Woli Bożej. Kocham cię. Daj moim dzieciom twoją modlitwę. To będzie świadectwo miłości.

Dziewczyna mojej Woli, w Woli Bożej: Jezu Miłości, jestem obecna w Tobie. Jestem z Tobą. Ty jesteś we Mnie. Słyszę Twój głos. Jezu Miłości, jestem pod Twoją opieką. Ofiarowałam się Tobie, aby dać Ci dzieci, które mi pokazałeś. To Ty, Jezu Miłości, przyszedłeś powiedzieć mi, że ci wszyscy, którzy są we mnie, są tam, ponieważ Ty je tam złożyłeś przez twoją Obecność we Mnie.

Jezu Miłości, jestem, aby Ci służyć. Jestem narzędziem miłości dla wszystkich moich małych braci i sióstr, które kocham bardziej niż moje życie. Pokazałeś mi, jak ofiarować się, jak zaufać Twojej Woli. Jezu, usłysz moją modlitwę; ona jest w Tobie. To Ty dyktujesz te słowa. Przyjmij moją ofiarę. Jestem dzieckiem, które pozwoliło się wziąć Twojej Bożej Woli. Składam siebie w twojej miłości.

Te dzieci, które wołają do Ciebie, są we mnie. One zostały stworzone przez Twojego Ojca, a dzieci, które są za nie odpowiedzialne, odrzuciły je. Chciały żyć w swojej wolności, lekceważąc życie w nich. Chciały odrzucić owoc swojego łona, który Ty, Jezu Miłości, nosiłeś od zawsze. Te dzieci, Jezu Miłości, to są te, które poddają się aborcji. One nie chcą rozpoznać życia w sobie. Życie, Jezu Miłości, jest w Tobie. Zanim jeszcze otrzymały ziarno życia w sobie, Ty, Ty je nosiłeś.

W miłosnym związku, kobieta i mężczyzna stali się przyszłą mamą i przyszłym tatą; spełnili akt miłości i w tym działaniu miłości otrzymali życie. Ale te dzieci są tak nieświadome, że nie zdają sobie sprawy, że to Ty Jezu, złożyłeś to ziarno życia w tej młodej kobiecie. Oni odmawiają sobie samym Miłości, która daje życie w nich. Nie chcą, aby życie trwało. Uważają, że to ziarno życia nie jest jeszcze żywe, ponieważ jest maleńkie. Nie uznają go jako istotę miłości, jako dziecko Boże.

Jezu miłości, widziałam to ciało i wiele innych, które były w płynie. Widziałam je już ukształtowane. Nie uświadomiłam sobie w tym momencie, że widziałam maleńkie embriony, które przestały żyć. Zauważyłam, że u niektórych zaczęły kształtować się kończyny i inne, Jezu, które były prawie całkowicie ukształtowane. One były martwe w tym płynie. Ach, Jezu, pokazałeś mi te dzieci. Ich liczba była tak wielka jak martwe morze. Jezu, dałeś mi przejść przez te maleńkie ciała. Jezu, opłakiwałam te maleńkie ciała. To było tak niepojęte.

Dlaczego, mój Jezu miłości, uczyniliśmy nasze życie egzystencją bez miłości? Jezu, powiedz mi, dlaczego doszliśmy do zabijania naszych własnych dzieci. Kim jesteśmy, aby decydować, czy dziecko powinno żyć, czy umrzeć? Dlaczego, Jezu, zgadzamy się nosić życie w nas, podczas gdy innym razem odrzucamy je? Jezu, czuję się niegodna, by być nazywana mamą. Mam w sobie te matki, które zabijają swoje dzieci. Noszę grzechy. One są tak liczne! Jezu miłości, kiedy przestaniemy Ciebie krzyżować. Kiedy Mama Miłości przestanie wylewać krwawe łzy?

Jezu miłości, tak mi wstyd, mam w sobie hańbę tych matek. One nie zdają sobie sprawy z krzywdy, jaką wyrządzają życiu. Życie to Ty, Jezu. To Ty, który dałeś nam życie. My wszyscy byliśmy w Tobie, nawet te maleństwa, które odrzuca się; to Ty niosłeś je przed nami. One są Twoje, a nie nasze. One są od Ciebie, Jezu. Co robimy z tym, co nam dajesz? Wszystko pochodzi od Ciebie. Ty jesteś Życiem, Ty jesteś Miłością, a my, my odrzucamy miłość, którą nam dajesz. My zabijamy życie w nas, w naszym łonie. Tylko Ty masz moc dać życie. Jedynie Ty jesteś Życiem. Ty jesteś Miłością, Jezu.

Naucz nas, Jezu, poznać siebie. Tylko Ty, Stworzyciel, masz moc zabrać życie w łonie tej mamy. Jezu miłości, kończę moją modlitwę, prosząc Cię o przyjście z pomocą tym dzieciom, tym maleńkim embrionom, tym maleńkim płodom, tym maleńkim dzieciom. Przyjdź Jezu, przyjdź nas ocalić. One są w nas, ponieważ Ty, Ty je nosisz. Przebacz nam, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciwko Życiu. Przebacz, Jezu miłości, przebacz. Twoja niegodna córka prosi Cię o przebaczenie.

Maryja: Moja córko, twoja istota poznała cierpienie. Wola Boża złączyła ciebie z Miłością, aby ukazać Jej twoją miłość. Moje drogie dzieci, czy wiecie, co wasz czyn może sprawić mojemu Synowi? On kona w śmiertelnym bólu, przez was, którzy odmawiacie życia tym dzieciom. Śmiertelny ból jest wtedy, gdy Jego dzieci zadają śmierć innym Jego dzieciom, zanim te nie przyszły jeszcze na świat. Wtedy Jego Istota cierpi, gdyż On jest Życiem.

Moje dzieci, za każdym razem, kiedy rodzice zabijają ich dziecko w gnieździe miłości, zabijają miłość. Czy wy nie chcecie więc znać miłości? Moi ukochani, zaprzestańcie tej masakry! Jesteście w trakcie zabijania miłości w was. Kto spośród was będzie szczęśliwy w dniu, gdy zobaczy dziecko lub dzieci, które zabiliście? Moi ukochani, pokutujcie, nie róbcie tego więcej. Proście Mnie o łaski. Jestem Dziewicą pełną łask. Te łaski będą wam dane, jeśli Mnie o nie poprosicie. Jestem waszą Mamą. Kocham was. Płaczę gorzkimi łzami nad waszymi grzechami i nad wami. Tak bardzo was kocham!

Mama miłości mówi do was w ten sposób, aby was obudzić, abyście wiedzieli, że Szatan, piekielny wróg, chce was wszystkich mieć razem z nim w piekle. Nie pozwólcie mu tego więcej robić. Jestem tutaj z wami. Jestem przy was, aby przyjść wam z pomocą.

Trójca: Umiłowane dzieci, radość wydania dziecka na świat jest ogromna. My, w Niebie, świętujemy to wydarzenie. W każde [wasze] urodziny, nasze serca radują się. Wszystko jest radością. Wieczna jest nasza miłość dla każdego z was. Miłość świętuje miłość.

Maryja: Moje dzieci, wam, którzy urodziliście się dzisiaj, życzymy wszystkiego najlepszego. Mama miłości kocha was. Lubię obdarowywać was w ten sposób; to jest moja radość. Przyjście dziecka, [na świat] powoduje tak wiele radości we Mnie. Jestem pełna łask. Te łaski, moje dzieci, pomnażają się z narodzinami każdego dziecka. Jestem waszą Mamą. Napełniacie Mnie radością.

Kocham cię, moja mała Mario C. Mama z Nieba kocha ciebie. Kocham cię, moja ukochana córko, która piszesz przez posłuszeństwo. Mama Miłości.

143 – 9 czerwiec 2001    Jezus

Uklęknijcie z pokorą przed waszym Królem.

Moja córko miłości, jestem w tobie na chwałę mojego Ojca. Jestem Miłością.

Moje dzieci, które kocham, jak wiele razy płakałem nad waszą obojętnością wobec mojej świętej Obecności w świętych postaciach. W niektórych moich kościołach, w czasie Mszy, w chwili konsekracji, niektórym z was brakuje szacunku wobec mojej rzeczywistej Obecności pod obiema postaciami, ponieważ wielu już nie klęka. Pozostają tam bez reakcji, bez okazania szacunku wobec mojej świętej Obecności, jakby moja Msza była martwym rytuałem.

Moje dzieci, które tak kocham, przychodzicie, aby okazać waszą miłość do Mnie, ale nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ważna jest Msza Święta. To w czasie Mszy dokonuję w was cudów. Uświęcam was moimi łaskami. Wywyższam was przez moją Obecność w was. Przemieniając was we Mnie, w Woli Bożej, nie jesteście już sobą, umieracie we Mnie. Wtedy właśnie przedstawiam was mojemu Ojcu. Mój Ojciec z Nieba uwielbia Mnie, a wy, którzy jesteście we Mnie, jesteście wywyższeni. Nie zdajecie sobie sprawy z doniosłości tego gestu miłości dla was. To Ja, Jezus, ukochany Syn mojego świętego Ojca, który was zbawił.

W czasie podniesienia chleba, chleb przemienia się w moje Ciało, aby was nakarmić. W czasie podniesienia wina, wino przemienia się w moją Krew, aby was oczyścić. Jestem obecny z wami, schodzę na ołtarz, aby was uświęcić. Moje dzieci, to nie jest banalny rytuał, bez celu, bez znaczenia.

Wy, moje drogie dzieci, którzy uczestniczycie w tej świętej ceremonii pozostając w postawie stojącej nie adorując Mnie, nie uświadamiacie sobie, że jestem Królem i Zbawicielem świata. Jestem obecny w tym momencie, gdy Kapłan wypowiada święte słowa, które Ja sam wypowiedziałem w czasie Ostatniej Wieczerzy, w czwartek, w wigilię mojej świętej śmierci.

Ja ustanowiłem Eucharystię. To dla was wypowiedziałem słowa konsekracji, aby moi umiłowani synowie wiedzieli, co powinni czynić, aby moja śmierć, moja święta śmierć była nieustannie odnawiana na wszystkich ołtarzach świata. Wy, moje dzieci, które tak kocham, chcecie uczynić z mojej śmierci banalny rytuał.

Czyż nie wiecie, że umarłem i zmartwychwstałem dla was, abyście mieli życie wieczne? Moje dzieci, co wy robicie? Nie zdajecie sobie sprawy, jak wielki ból zadajecie waszemu Bogu Zbawcy. Nie, to nie jest miłość. Moje dzieci, ranicie siebie. Pewnego dnia będziecie w obliczu waszych czynów. Co uczynicie, gdy będziecie przede Mną, Jezusem Ukrzyżowanym, który za was umarł?

Ostatnia Wieczerza jest przymierzem między wami a moim Ojcem Niebieskim. Ten akt Odkupienia zmazał całą zniewagę, jaką Adama i Ewy uczynili Trójcy. To przez moją świętą śmierć dokonałem odkupienia waszych win. Ten gest miłości jest symbolem mojej śmierci i mojego zmartwychwstania. Wszystko zawarło się w tym działaniu miłości.

Mój Ojciec i patriarchowie, jak również wszyscy aniołowie byli obecni na Ostatniej Wieczerzy. Trójca była obecna i wszyscy, bez wyjątku, upadli na twarz przed Nami z pokorą. Ten gest miłości przedstawiał całą miłość mojej Istoty do mojego Ojca. Tym gestem ustanowiłem działanie Odkupienia świata.

W czasie Ostatniej Wieczerzy, w noc czwartkową, wszystko wypełniło się w Woli Bożej. Mój tak wspaniałomyślny Ojciec uczynił z tej Ostatniej Wieczerzy największy akt pojednania ze światem. A wy, wy nawet nie pokłonicie się! Szczęśliwi są ci, którzy klękają z pokorą w akcie adoracji. Oni ujrzą moją chwałę w całej jej wspaniałości w czasie każdego podniesienia, tak długo jak Bóg Syn będzie oddawał Siebie Bogu Ojcu.

Pomyślcie moje dzieci, że na każdej Mszy odprawianej w waszych Kościołach lub w świętych miejscach, w chwili konsekracji, moje Ciało i moja Krew są przed wami. Przychodzicie adorować nie zwykłą hostię i jakieś wino, ale Mnie, Jezusa, Syna Boga Żywego, Odkupiciela Świata.

Uklęknijcie z pokorą przed waszym Królem. Ja, Syn Boży, Ja nie jestem czymś „niczym”! Ja Jestem Królem Wszechświata, Stworzycielem świata. Jest napisane: «Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

Adorować swojego Boga, to czcić Go z miłością. Wy nie znacie już, co oznacza słowo adorować. Używacie go na różne sposoby, tak jak używa się obojętnie czego w odniesieniu do obojętnie kogo. Nie widzicie już różnicy między kochać a adorować.

Kochać, moje dzieci, to podziwiać, to otrzymywać i dawać to, co jest przyjemne, to dzielić miłość, którą czujecie w sobie. Kochać, to być zakochanym w drugim, to pragnienie dania wszystki ego, co przyjemne, aby uczynić drugiego szczęśliwym. Kochać, to być serdecznym, to pragnąć okazywać delikatność, czułość swojemu bliźniemu. Jak wspaniale jest kochać!

Adorować, to przekroczyć granicę tego, co możecie dać i otrzymać, to osiągnąć poziom, gdzie zapomina się o sobie. Jesteście skłonni dawać siebie. Adorować, to kochać Tego, kto jest większy od was, bardziej godny podziwu niż wszystko, co znacie. To czcić z miłością Boga.

Kochać, moje dzieci, to kochać tak jak wy chcecie, aby ktoś was kochał. Adorować, to oddać cześć, której wy nie możecie otrzymać. Tę cześć może otrzymać tylko Istota wyższa od was. Wy zatem jesteście mniejsi niż Bóg, którego chcecie kochać ponad wszystko. Adorować, to kochać ze wszystkich sił Istotę wyższą od was, nie otrzymując w zamian nic od Istoty wyższej, ponieważ jesteście niżsi od Niej.

Moje dzieci, jesteście wszyscy równi. Powiedziałem wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was miłuję. Jednak największym, najważniejszym ze wszystkim gestów miłości jest adorowanie waszego Boga, który jest większy ponad wszystko. Nauczcie się, że kochać kogoś, lub jakąś rzecz aż do adorowania jej, jest bałwochwalstwem. Ci wszyscy, którzy będą adorować innego boga niż Boga miłości, będą uważani za bezbożnych.

Moje dzieci, czyńcie dobrze to, co powinniście czynić dla Boga. Kiedy mówicie Mi: «Kocham Cię, Jezu» wasze usta wypowiadają słowa, lecz jeśli nie ma w nich waszego serca, nie ma także waszych myśli. Pasterze i trzej królowie adorowali Mnie z miłością, nie zmuszałem ich. Moje dzieci, nie mogę siłą zmuszać was do adorowania waszego Boga; możecie Mnie adorować, jeśli tylko tego pragniecie.

A to jest tak uwłaczające widzieć Siebie zepchniętego do rangi najmniejszych tego świata. Ja sam podniosłem was do królewskiej godności dzieci Bożych. Pomyślcie, że pewnego dnia stawicie się przed waszym Bogiem. Będziecie bardzo rozczarowani stwierdzając, że wasze niedociągnięcia pomniejszą was do rangi dzieci bez godności królewskiej, jaką mielibyście za przyczyną mojej świętej, Ostatniej Wieczerzy!

Wy, którzy chcecie stać się podobni do waszego Boga, zachowujcie się tak jak to czynią moi aniołowie przed Bogiem; oni są w nieustannej adoracji. Zatem, moje dzieci, które kocham, w momencie podniesienia adorujcie Mnie, zachowujcie się ze świętością. Jestem waszym Królem, Jezusem – Hostią. Amen.

144 – 10 czerwiec 2001    Jezus

Powiedzcie Mi, że należycie do Mnie.

Ja, Jezus-Miłość, kocham cię, moja umiłowana. Tak, moja córko, to Ja, Jezus-Miłość, dyktuję ci te słowa, abyś zapisała je na tej kartce, nie tak jak ty myślisz, ale tak jak Ja tego chcę. Wiem, że spełniasz się w mojej Świętej Woli.

Moje dzieci miłości, tak bardzo chciałbym mówić do was w taki sposób, jakbyście już wszyscy dali wasze tak! Moje dzieci, jestem tak bardzo w was zakochany! Pomimo waszego wahania w wyrażeniu waszej zgody wobec Miłości, czekam cierpliwie, bo czyż nie mówicie, że „wszystko przychodzi do tych, którzy potrafią czekać”?

Wszystko jest we Mnie. Znam was lepiej, niż wy siebie, moje dzieci. Ja wiem, co jest w was nie w porządku. Jesteście tymi małymi, którzy jeszcze nie wiedzą, co jest dobre dla waszej duszy. W międzyczasie, moi ukochani, pozwólcie Mi powiedzieć wam, że cała miłość świata, którą przeżywacie teraz poza Mną, nie jest warta odrobiny tego, co Ja mam wam do ofiarowania. Moja miłość nie ma sobie równej.

Moje dzieci, wielu wątpi w moją Obecność w nich. Ja, który jestem w nich, przyjdę pokazać im, że się mylą. Nie wierzyć we Mnie, to wątpić w życie w nich. Jeśli są niewierzącymi, to dlatego, że nie są pewni, że Boskie Życie jest w nich. Jak mogą powiedzieć, że są żywi, jeśli mówią, że nie wierzą w moją Obecność w nich? Tak, moje dzieci, jeśli nie chcą wierzyć, że Ja, który jestem Życiem, żyję w nich, to odrzucają życie w nich. Dusza jest życiem ciała. Dusza potrzebuje moich łask, aby mogła karmić ciało, by było zdrowe duchowo i fizycznie. Beze Mnie dusza umiera.

Jestem życiem w nich. Życie pochodzi od Boga. Jedynie Ja mogę sprawić, że staną się miłością. Oni zostali stworzeni przez Miłość. Są dziećmi Miłości. Życie zostało im przekazane przez Boże tchnienie miłości. Bóg jest w nich. Ja jestem synem Bożym. Jestem w Ojcu. Ojciec jest we Mnie i Ja żyję w nich. Jeśli oni wierzą, że mogą mieć wszystko beze Mnie, to mylą się. Jedynie Ja jestem Wszystkim. Jeśli Mnie nie chcą, to dlatego, że żyją w cieniu śmierci.

Moje dzieci, jak możecie nie zadawać sobie pytań dotyczących waszego szczęścia? Ta odrobina miłości, którą odczuwacie, jest tak krucha, tak słaba! Jeśli jakieś zdarzenie przeszkadza waszej codziennej rutynie, to wszystko rozsypuje się. Jeśli to wydawało wam się katastrofą, to dlatego, że nie jesteście w obecności Miłości.

Jeśli chcecie być miłością, musicie nauczyć się żyć we Mnie. Ja jestem prawdziwą Miłością. Kocham was i dowiodę wam, że moja miłość jest prawdziwa. Kiedy wypowiecie prawdziwe i szczere tak, wtedy miłość rozwinie się w was. Przeze Mnie staniecie się istotami miłości.

Miłość was kocha. Kochajcie Miłość. Moje dzieci, czekam na wasze tak dla Miłości. Jezus-Miłość kocha was. Uczyń znak krzyża, moja słodka ukochana. Jezus cię kocha. Amen.

145 – 11 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Miłość jest zaraźliwa.

Moje dzieci, wy, którzy żyjecie na tym świecie, wkrótce będziecie przeżywać w was ogromną radość. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie tego, jak będzie wyglądać jutro. Będzie tyle radości, że wszystko, co możecie sobie wyobrazić, jest niczym w porównaniu z tym, co was czeka. Wy, którzy wierzycie w Dobrą Nowinę, radujcie się z tego, co wydarzy się jutro. Wszystko się wypełni, tak jak zapowiedziałem.

Moja Matka Maryja nawiedza całą ziemię, abyście mogli przeżywać w was tę wspaniałą chwilę, moje dzieci. Wy, którzy potrzebujecie dużo czasu, aby zrozumieć, czym będzie jutro, bądźcie radośni, nie zadawajcie sobie niepotrzebnych pytań. Kochajcie się wzajemnie. Pozwólcie Miłości kochać was. Moje dzieci, wszystko ma związek z miłością do bliźniego.

Ci, którzy kochają, kochają Miłość. Miłość ich kocha. Miłość, moi ukochani, to Ja, Jezus, Król miłości. Przychodzę ukazać wam miłość, którą głosili moi apostołowie. Ona przemieni wszystkie moje dzieci. Gdziekolwiek będziecie, znajdziecie się między dziećmi, które będą w mojej Obecności.

Moje dzieci, jestem Tym, który przychodzi zamieszkać w waszych sercach. Serca są moimi miejscami radości, gdzie Ja, Jezus żyję. Kto żyje we Mnie, ma życie wieczne. Kto przebywa we Mnie, zna moją Obecność w nim. Zna miłość, która daje, miłość, która pragnie być dla innych. Jestem tak kochający!

Moje dzieci, jestem tak realny, że moja Obecność promienieje wokół was. Jestem Tym, który JEST wiecznie. Kiedy kochacie się wzajemnie, nie mogę się powstrzymać od podsycania płomienia, który jaśnieje w was. Płomień karmi się miłością.

Moje dzieci, które tak kocham, bądźcie istotami wypełnionymi miłością. Inni odkryją szczęście, spotykając się z wami, i oni, z kolei, dadzą to, co otrzymali: miłość.

Jak bardzo zaraźliwa jest miłość! Tak jak epidemia, moja miłość rozprzestrzeni się. Wszędzie, gdzie będzie królowała miłość, będzie obfitować szczęście. Jestem tak bardzo w was zakochany! Moje dzieci, nie mogę odmówić niczego tym, którzy proszą o miłość. Miłość daje, nie może powstrzymać się. Mam w Sobie tyle miłości, że wlewam w was miłość, abyście wy z kolei mogli dać miłość waszemu bliźniemu.

Kochajcie się wzajemnie, moje dzieci. Kochajcie tego, który dziś nie daje wam miłości, gdyż pewnego dnia – ponieważ otrzymał od was miłość – on z kolei będzie dawał i zarazi tym innych. Miłość was kocha, kochajcie Mnie. Amen.

146 – 12 czerwiec 2001    Jezus

Niech radość daru z siebie będzie dla nich!

Moja córko, którą kocham, jestem w tobie. Daj Mi twoje tak, moja córko. Moja ukochana, ileż razy pozwalałem się kochać podczas twoich porywów miłości. Wszystko w tobie jest oddaniem. Dawaj, dawaj. Jesteś darem dla twoich braci i sióstr.

Ja jestem Tym, który oddał swoje Życie za was, moje dzieci. Teraz wasza kolej dawania miłości waszym braciom i siostrom, niczego w zamian nie oczekując. Miłość nic nie kosztuje. Moje dzieci, tyle razy oddawaliście Mi chwałę i tyle razy zamykaliście wasze serca na miłość waszego bliźniego.

Czy to jest tak trudno dla was, moje dzieci, dawać? Jeśli otrzymywanie jest dla was radością, dawanie jest także radością. Kto daje, nie oczekując nic w zamian, jest radością dla tego, który otrzymuje. Bądźcie dziećmi, które potrafią dawać. Dar z siebie jest radością, jeżeli pozostajecie w radości. Dawanie bez radości nie przynosi wewnętrznej radości. Nie ma nic piękniejszego niż radość dawania!

Kiedy jesteście smutni i samotni, idźcie do waszego bliźniego i ofiarujcie mu siebie, a znajdziecie w tym radość. Radość jest wewnętrzna, przeżywa się ją w oddaniu. Dajcie siebie waszemu bliźniemu a zobaczycie, że ogarnie was radość. Moje dzieci, wszystko może być oddaniem, trzeba tylko tego pragnąć.

To, co was gnębi, to wasza prośba o coś i nie otrzymanie niczego. Dlaczego, moje dzieci, zawsze [czegoś] oczekiwać? Kiedy oczekujecie, wasze rozczarowanie jest wielkie. Ten, który daje i oczekuje, że drugi odpłaci mu tym samym, nie może być szczęśliwy, bowiem szczęściem jest dawać darmo. Przestańcie mieć serce pełne oczekiwań. Pozwólcie mu cieszyć się raczej z ciągłego dawania niż z otrzymywania.

Czasami niektórzy pozostawiają swoje serce w smutku i przeżywają tak ciężkie chwile, że życie wydaje im się czarne, bardzo czarne. Szczęście przychodzi do nich, a oni nie mogą go ujrzeć; smutek nimi zawładnął. Nie są już w stanie zdać sobie sprawy, że oczekiwanie zajęło centralne miejsce w ich życiu.

Ja, moje dzieci, ponieważ was kocham, uświadamiam wam, że miłość, prawdziwa miłość, jest darem z siebie samego. Zostawcie na boku wasze oczekiwania. Dawajcie bez oczekiwania i zobaczycie, że ogarnie was radość. Podobnie jak poranna rosa, ona tam jest, wierna każdemu porankowi.

Moje dzieci, wy, którzy oczekujecie, że ktoś was zadowoli, okazując wam miłość, czy nie wiecie, że on sam musi być wypełniony miłością? Jeśli on nie wie, że jest miłością, jak może wam dać to, czego nie zna? Ja jestem Miłością. To Ja daję miłość. Miłość mieszka w was, a wy tego nie wiecie, bowiem wasze tak dla Miłości nie zostało wypowiedziane. Jedynie Ja mogę nakarmić was łaskami miłości, abyście stali się miłością.

Jeśli oczekujecie miłości od drugiego, podczas gdy on nie wypowiedział swojego tak, nic nie otrzymacie. A wy, którzy jeszcze nie wypowiedzieliście waszego tak, przyjdźcie do Mnie; wleję w was łaski miłości, które pomogą wam rozpoznać się jako miłość. A pewnego dnia, wasza miłość będzie tak wielka, że wy z kolei dacie to, co jest w was. A innemu – od którego oczekiwaliście miłości, a który nie mógł jej wam dać, gdyż nie wiedział, że jest miłością – wy mu ją dacie, aby odkrył, że jest w nim Miłość, Ja, jego Jezus, w nim zakochany. Z kolei on stanie się miłością. Wszystko będzie w tym miłosnym poruszeniu.

Moje dzieci radości, jestem w was szczęśliwy. Kocham was. Kochajcie tych, którzy proszą was o miłość. Kochajcie tych, którzy dają wam miłość. Jestem w każdym z was. Jestem Jezusem Miłości, który kocha. Kochajcie, moje dzieci. Chcę was we Mnie, Mnie w was. Bądźcie radosnymi dziećmi. Jezus was kocha. Przeżegnaj się, moja ukochana. Amen.

147 – 13 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Ja, Miłość, jestem w was.

Moja ukochana córko, którą tak kocham, piszesz dla Miłości, aby Miłość była znana twoim braciom i twoim siostrom. Kocham cię, moja córko, Ty, która dajesz siebie nieustannie, dawaj to, co otrzymujesz. Dawaj, moja córko i nie martw się w jaki sposób to czynić. Ja, Jezus, pokażę ci to. Taka jest moja Wola, nie twoja. Wszystko jest we Mnie, Jezusie Miłości.

Moje dzieci, które tak kocham, Miłość jest darem, który żyje w was. Ona jest wam ukazana i darmo ofiarowana. Tylko po wyrażeniu waszej zgody może ukazać się w każdym z was. Nie jest wam narzucana. Ona nie może zmuszać tych, którzy Jej sobie nie życzą. Ona jest tutaj, w was, czeka na wasze tak dla Miłości. Jest tak cierpliwa! Ciągle czeka. W Niej zawarty jest czas. Kiedy oddajecie Mi wasze uczynki, powierzacie Mi siebie. Uświadamiacie sobie, że Ja, Działanie, mogę [uczynić] w was wszystko. Wasza wiara we Mnie jest moją radością.

Moje dzieci, jeśli Mnie nie chcecie, pozostaniecie w was w waszej oziębłości. Jacy jesteście podli dla siebie i waszego bliźniego, kiedy mówicie Miłości nie! Tak, moje dzieci, Miłość oczekuje, że staniecie się dobrzy dla was i dla waszego bliźniego. Ona nie potępia nikogo. Jest tutaj, mając nadzieję na waszą skruchę z powodu waszych zaniedbań. Z tak wielką miłością uświadamiam wam, że beze Mnie, Miłości, jesteście zagubionymi nieszczęśnikami.

Jak możecie myśleć, że Ja, Jezus-Miłość, jestem surowy, karzący, kiedy Ja, z miłości, ofiarowałem się za was mojemu Ojcu Niebieskiemu? Jestem Miłością. Miłość dała z Siebie wszystko, abyście byli istotami wolnymi od nieczystości.

Och, ukochani mojego życia, co robicie? Czyż nie widzicie, że pozwoliłem obnażyć się z szat, zabierając ze Sobą wasze nieczystości? Wziąłem wszystko na Siebie. Odkładając na bok moją Boskość, szedłem dźwigając na plecach wasze grzechy. Potykałem się i podnosiłem, aby was nie pozostawić [samych]. Wziąłem na Siebie wszystkie wasze słabości i dałem każdemu z was przykład wytrwałości.

Moje dzieci miłości, żyjcie miłością. Dawajcie siebie waszemu bliźniemu. Jeśli potkniecie się, podnieście się. Nie bójcie się. To, Ja, który jestem w was, pomagam wam. Kocham was. Nie mogę być kimś, kto źle wam życzy, jestem Miłością. Nie mogę was potępiać, nawet, jeśli wasze błędy są liczne; dałem wam przykład miłości. Upadając, moje dzieci, pokazałem wam jak powstawać. Upaść nie jest błędem, który skazuje: to, co skazuje, to pozostawanie w waszych błędach oraz nieakceptowanie mojej pomocy, aby postępować w miłości wobec bliźniego. To wy sami się skazujecie.

Moje dzieci, spójrzcie na istoty, które szczerze się kochają. Jeśli jedno z nich, mąż lub żona, popełni błąd, mówiąc lub czyniąc coś niewłaściwego, wtedy drugie przebacza. Nie ma nawet urazy. Oni kochają, oni są zakochani, bo Ja mieszkam w nich. Jestem miłością, którą oni sobie dają. Tylko Ja mogę dać im miłość [która jest] w nich.

Wydałem Siebie na śmierć, aby was zbawić, nawet jeżeli wiedziałem, że będziecie obojętni na moją miłość. Teraz wy, moje dzieci, powiedzcie tak Miłości. Jestem Bogiem miłości, tylko miłości. Mówię wam, moje dzieci, że tylko szczera miłość może uczynić was szczęśliwymi. W niej jest wszystko. Ci, którzy mówią że kochają, a kierują życiem kochanej istoty, nie kochają. Ci, którzy kochają są tak zakochani, że żyją tylko, by kochać drugiego.

Moje dzieci miłości, związek dwóch kochających się istot jest jednością. Są razem, ponieważ oddają się jedno drugiemu. Mężczyzna dla kobiety jest tym, czym Ja jestem dla mojego Kościoła, a kobieta jest dla mężczyzny tym, czym dla Mnie, Jezusa, są ci, którzy są członkami [mojego Kościoła]. Oddałem moje Życie, aby uformować mój Kościół. Ci wszyscy, którzy zgodzili się tworzyć mój Kościół, oddali siebie z miłości, zapominając o sobie, aby umrzeć we Mnie. Dałem im wszystko z miłości, aby byli szczęśliwi. Obdarowuję tych wszystkich, którzy są członkami [mojego Kościoła], bowiem jestem w nich zakochany. Ci wszyscy, którzy stanowią moje Ciało Mistyczne, są częścią Mnie. Ja jestem Głową Kościoła.

Mąż powinien być dla żony tym, czym Ja jestem dla mojego Kościoła. Powinien być jej wierny. Powinien zgodzić się na to, by zapomnieć o sobie z miłości do niej. Powinien ją obdarowywać, pragnąc tylko tego, by sprawiać jej przyjemność. Nawet zanim go [o coś] poprosi, daje jej wszystko, ponieważ zna jej potrzeby; ona jest dla niego jego skarbem. Kobieta tak obdarowana nie chce także stracić swojego skarbu. Lubi mu służyć, troszcząc się o to, co on jej daje. Jest zakochana w nim, ojcu swoich dzieci. Wszystko w niej zwraca się ku niemu, bowiem on jest jej siłą. Czuje, że może oprzeć się na nim: on reprezentuje miłość, którą ona czuje w sobie.

To, co promieniuje z nich, to miłość. To Ja karmię ich miłość przez łaski Sakramentu Małżeństwa. Jestem Miłością. To Ja ich połączyłem. Jestem Kościołem; oni są częścią Mnie. Ja karmię mój Kościół. Te dzieci oddają się jedno drugiemu w akcie prokreacji, tworząc jedną istotę. Wszystko w nich karmione jest z tego samego źródła miłości. Jestem Wszystkim miłości. Wszystko to, co jest miłością, jest Mną, umiłowanym Synem Ojca.

Moje dzieci, mówię wam o tym, abyście mogli dobrze zrozumieć, że miłość, prawdziwa miłość, to jest dawanie siebie bez kalkulacji, bez proszenia, bez wymagania czegokolwiek. Dawajcie, dawajcie a będziecie szczęśliwi. Wszystko zawiera się w dawaniu siebie swojemu bliźniemu. Miłość jest darem z siebie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kocham was.

Ja, Jezus-Miłość, oddałem wam moje życie. To życie, Ja je kochałem. Nie, moje dzieci, nie myślcie, że Ja, Syn Boga żywego, nie kochałem swojego ziemskiego życia. Od całej wieczności kochałem wszystko to, co mój Ojciec Mi dał. Przez Jego miłość przeżyłem moje życie jako człowiek. Wszystko we Mnie było tylko miłością. Wszystko [co promieniowało] ode Mnie było radością i szczęściem, bowiem kochałem wszystko, co mój Ojciec Mi ofiarował. Ja, Jego Syn, byłem wdzięczny za ciało, które Mi dał. Oddałem je wam, abyście wszyscy byli miłością na tej ziemi.

Moja święta Matka Maryja nosiła Mnie w swoim łonie przez dziewięć miesięcy. Tak jak wy, żyłem w ciele, które mój święty Ojciec Mi dał. Nie miejcie wątpliwości co do mojego przywiązania do ziemskiego życia. Ono było radością i szczęściem dla Mnie. Ja, Jezus, adoptowany syn Józefa, jestem Bogiem-Człowiekiem. Jestem Jezusem z Nazaretu. Żyłem, jadłem, kochałem moich rodziców i kochałem moich przyjaciół. Żyłem życiem miłości na tej ziemi. Moje ziemskie życie było radością i darem z Siebie.

Moje dzieci, bądźcie darem z siebie. Wszystko powinno być darem z siebie dla bliźniego. Kochajcie się wzajemnie jak Ja, Jezus, kocham was. Moje dzieci, błogosławię was. Amen.

148 – 14 czerwiec 2001    Jezus, który cię kocha

Przyjdźcie do Mnie z zaufaniem.

Ty, moja ukochana, daj twoim braciom i siostrom miłość, która jest w tobie. Ja, Jezus, żyję w tobie. Jesteś uległa mojemu głosowi w tobie. To są moje łaski, które ciebie karmią. Możesz dać tylko to, co pochodzi ode Mnie, gdyż nieposłuszeństwo Bogu czyni ciebie zbyt nieszczęśliwą. To Ja biorę ciebie w Siebie przez twoje nieustanne tak. Twoją radością jest żyć tylko po to, aby sprawiać Mi przyjemność. Wszystko jest ode Mnie, Jezusa Miłości. Moje dzieci, które kocham, Jezus, wasza Miłość, jest pełen miłości dla każdego z was. We Mnie, przeze Mnie, jesteście miłością.

Jestem Kościołem. Jestem Głową mojego świętego Kościoła, który założyłem. Wy jesteście częścią mojego Kościoła. We Mnie jesteście moimi dziećmi. Jak Ja was kocham, Ja, wasz Jezus, Zakochany w swoim Kościele!

Wy jesteście moimi członkami. Jak mogę nie kochać tego, co jest Mną? Jestem utworzony z miłości, miłości mojego Ojca z Nieba. Wszystko we Mnie jest Nim, moim świętym Ojcem. Jestem Nim. Wam, moje dzieci, które kocham, dałem moje Życie z miłości, abyście byli we Mnie. Mój Kościół jest Mną.

Ja jestem w was; wy, wy jesteście we Mnie; Ja w was, wy we Mnie. Kocham was. Nie mogę być daleko od tych, którzy Mnie kochają; oni są we Mnie, Ja w nich. Moje dzieci, kiedy Miłość się objawi, wszyscy zobaczycie Mnie w sobie. Miłość tam będzie i ukaże się wam, którzy Mnie kochacie.

Kochajcie Mnie, moje dzieci, szczerym sercem, nie jak istoty, które kochają tylko wtedy, gdy wszystko wokół nich dobrze się układa. Kiedy macie kłopoty i kiedy widzicie, że dzieje się źle wokół was, przyjdźcie do Mnie. Powiedzcie Mi, co się nie układa i oddajcie Mi wasze troski z ufnością; Ja dam wam pokój. To Ja, Jezus, daję pokój wokół was.

Moje dzieci, dajcie Mi wasze zmartwienia. Zauważycie, że wasze kłopoty i problemy będą dla was mniej uciążliwe, do tego stopnia, że odczujecie pokój, bez zamartwiania się waszymi problemami, bo będziecie ufali, że Ja je wziąłem. To ukaże wam moją Obecność w was. Pragnę usłyszeć was mówiących do Mnie całym waszym sercem, a nie tylko ustami: «Tak, Jezu, ufam Tobie.»

Moje dzieci miłości, odkryjecie lepszy świat. Ludzie wokół was będą wydawać się mniej wymagający, lepsi, mniej porywczy. Będą w waszych oczach istotami nieszczęśliwymi, które bardziej potrzebują uśmiechów niż osądów. Wszystko wokół was stanie się lżejsze. Życie będzie się wam wydawało piękniejsze.

Ja, Jezus-Miłość, dam wam to, co jest najcenniejsze na tym świecie: miłość. Kiedy będziecie kochać, będziecie pragnęli dawać. Staniecie się dawcami miłości.

Kocham was, moje dzieci. Kochajcie Miłość. Powiedzcie tak Miłości. Ja jestem Jezus-Miłość. Przeżegnaj się, moja ukochana. Amen.

149 – 15 czerwiec 2001    Jezus zakochany w was

Miłość czeka na wasze tak.

Moja córko, którą kocham, kochaj Mnie. Kocham cię i kocham wszystkie moje dzieci bez wyjątku. Wszyscy są moimi dziećmi. Cierpiałem dla nich na krzyżu. Dałem im moje Życie.

Moje dzieci, każde dziecko jest we Mnie. Czas miłości urzeczywistni się. Miłość jest i będzie istnieć przez całą wieczność. Wy, którzy teraz żyjecie, jesteście we Mnie, Miłości. Mam was wszystkich w Sobie. Jestem Tym, który daje wam poznać Miłość.

Mój Ojciec Bóg jest i będzie przez całą wieczność. Miłość nie przyszła na świat, ona zawsze była. Miłość to Ja, Jezus. Miłość żyje. Duch Święty jest Miłością. Miłość jest działająca. Miłość trwa od wieczności.

Moje dzieci, wy byliście we Mnie, zanim jeszcze przyszliście na ten świat. Zawsze byliście moimi dziećmi i zawsze nimi będziecie. Moje dzieci, przez wasze tak będziecie tym, czym zawsze byliście. Wasze przyjście [na świat] było dla was wypełnieniem tego, czym jesteście i będziecie całą wieczność.

Jak Ja was kocham! Moje dzieci, bądźcie zawsze tym, czym Ja, wasz Stworzyciel, jestem: Miłością! Miłość zawsze była. Jestem Bogiem po trzykroć świętym. Miłość zawsze istniała. Kiedy kochacie, to Bóg jest w was. Kiedy dajecie miłość, to Bóg daje, nie wy. Wy możecie dawać tylko wtedy gdy Bóg daje. Miłości moje, My jesteśmy w was.

Wy, którzy chcecie dać wszystko, do was należy jedynie wasza zgoda, tylko wasze tak należy do was. Bóg-Miłość nie może was zmusić do ofiarowania Mu tak, które macie w sobie. Wasze tak tam jest, w każdym z was i należy do was. Jeśli zdecydujecie się powiedzieć tak Miłości, Miłość złoży łaski miłości w każdym z was. One pozwolą wam zrozumieć, że jesteście miłością. Do was należy wyrazić zgodę. Ważnym jest powiedzieć tak Miłości, aby Miłość mogła działać w każdym z was.

Odmowa powoduje, że Miłość nie może działać. Nie jest miłością ten, kto mówi nie Miłości. Jest oczywiste, że [wasze] nie, zatrzymuje działanie Miłości. Jeśli chcecie być zakochani w Miłości, powinniście dać wasze tak, a rezultatem waszego tak będzie to, że staniecie się miłością.

Moje dzieci, jeśli wasze tak jest szczere, miłość będzie w was. Jeśli wasze tak jest tylko na pozór, a w waszym wnętrzu jest nie, Miłość o tym wie. Ona nie może działać z powodu waszego nie, które jest w was. Ona jest tak potężna, że wie, kiedy mówicie tak lub nie. Miłość nie odmawia Siebie nikomu, ale tylko tym, którzy w swoim wnętrzu wypowiadają nie absolutne.

Podobnie jak wasze tak, wasze nie musi być nie absolutnym. Jeśli wasze nie jest pyszne lub niepewne z powodu waszego strachu lub waszej niewiedzy, Miłość lituje się nad wami. Ona czeka i pomoże wam w każdy możliwy sposób, abyście uświadomili sobie, że wasze nie, jest w rzeczywistości [waszym] tak. Miłość was kocha. Ona jest tak cierpliwa, tak kochająca!

Widzicie, moje dzieci, tylko czas sprawi, że Bóg sprowokuje wydarzenia, gdyż Miłość chce waszego tak. Jeśli czas mojego ukazania wam jest zbyt bliski, abyście mogli uświadomić sobie, że w rzeczywistości wasze nie jest waszym tak, Wola Boża sprowokuje wydarzenia, aby czas nie mógł przeszkodzić waszej wolności wyboru.

Jeśli zaś w Woli Bożej wiem, że wasza zgoda nastąpi wkrótce, tuż przed moim przyjściem w was, wtedy Miłość nie będzie prowokowała wydarzeń, które uświadomiłyby wam, że nosicie w sobie tak, bowiem Miłość wie, że wasze tak wkrótce nastąpi. To będzie dla was czas oczyszczenia. Tego dnia, gdy wypowiecie wasze tak, wszystko stanie się w was światłem i zrozumiecie, że wasze życie było ofiarą dla was i waszego bliźniego. Wtedy ofiarujecie Mi wasze wszystko. Wszystko będzie życiem dla was. Uświadomicie sobie, że żyć, to żyć w Bogu.

Miłość chce was dla Siebie. Miłość jest tak zakochana, że jest gotowa na wszystko, aby dać wam to, co się wam należy: miłość. To dlatego, moje dzieci, niektórzy z was doświadczają w waszym życiu trudnych chwil. To wasze nie przeszkadza wam być szczęśliwym. Wasz wybór między waszym tak a waszym nie dla Miłości może sprawić, że wasz czas będzie czasem szczęścia lub smutku.

Moje dzieci, zrozumcie dobrze, nawet jeśli Miłość zna wasze wnętrze, Ona nie zmusi was do wypowiedzenia waszego tak, grożąc wam. Ze słodyczą i cierpliwością pozwoli wam zrozumieć, że wasz wybór jest sprzeczny z tym, co pragniecie mieć. Wy sami możecie przyczynić się do waszego szczęścia lub waszego smutku.

Przyjdźcie, moje dzieci miłości, przyjdźcie do Mnie. Modlitwa jest środkiem do znalezienia waszego szczęścia. Nawet gdyby była najprostsza, jest dla was ważna. Gdybyście tylko znali całe szczęście, które możecie uzyskać dzięki niej! Nie, Ja was nie proszę o modlitwę odmówioną z hipokryzją. Odmawiając waszą modlitwę, odmówcie ją ze Mną, w ciszy, w waszym sercu. Każdego dnia będziecie widzieli siebie podążających do przodu, jak niemowlę, które pozwala prowadzić się swoim rodzicom.

Ja, Miłość, wezmę was i sprawię, że będziecie podążać w stronę Miłości, która uczyni was szczęśliwymi. Przychodźcie do Mnie spokojnie, a zobaczycie, że wasza modlitwa będzie skuteczna. Poznacie szczęście, które będzie wzrastało w was przeze Mnie, tylko przeze Mnie, Jezusa, który daje.

Będziecie zaskoczeni rezultatem, bowiem temu, który daje Mi swoje tak, Ja, Jezus, daję mu łaski miłości, mojej Miłości. Jestem Miłością. To Ja, Miłość, przemieniam was w miłość. Kocham was. Miłość was kocha. Amen.

150 – 16 czerwiec 2001    Jezus, twój Ukochany

Dajcie Mi wasze życie, Ja jestem Bogiem.

Moja ukochana, każę ci pisać, aby pomóc tym, którzy nie wierzą w życie wieczne. Tak, moja córko, wiele dzieci myśli, że po śmierci nie ma życia. Jakże oni się mylą, moja córko!

Moje dzieci, po waszym pobycie na ziemi, życie nadal trwa. Życie nie umiera. Tylko wasze ciało pozostaje bez życia, aż do końca świata. Dusza jest nieśmiertelna, ona nie umiera. Jedynie dzieci, które odmówią życia dla Miłości, nie poznają życia wiecznego; oni poznają wieczną śmierć.

Ciało, dzięki duszy, jest członkiem Ciała Mistycznego mojego świętego Kościoła. Ono może istnieć tylko dzięki duszy, która jest życiem duchowym. Ciało jest żywe dzięki duszy. Gdyby dusza nie istniała, życie wyglądałoby jak egzystencja ptaka: nie moglibyśmy posługiwać się naszym rozumem, poruszalibyśmy się tylko przez jakiś czas, bardzo krótki czas. Duch, który żyje w człowieku, jest Duchem Bożym. To jest boskość. On jest jak przyszły bóg. On został poczęty przez Boga.

Mój Ojciec Niebieski uczynił człowieka na Swoje podobieństwo, aby przez Niego mógł żyć jak bóg. Nic nie może istnieć, jeśli Bóg, mój Ojciec Niebieski, tego nie pragnie. Człowiek jest Jego stworzeniem, nie istotą poczętą przez jakiś atom, którego natura doprowadziła z czasem do ewolucji.

Czy takie byłoby wasze życie na ziemi? Moje dzieci, skąd moglibyście otrzymać waszą wiedzę? Jeśli wierzycie, że przez ewolucję, zatem powiedzcie Mi, jak to jest możliwe, że tylko człowiek zdobył tę wiedzę, a nie inne stworzenie? Skąd pochodzi ta wiedza, która tak wbiła was w pychę?

To dlatego, że Duch jest poczęty dla boskości. Wszystko, co zostało stworzone przez Mnie, istnieje, aby was napełniać. Stworzenie ma swoją użyteczność dla dobra, które dostarcza człowiekowi. To wasza wiedza pozwala wam poznać, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dla waszego dobra. To wy powinniście wiedzieć, co jest dla was dobre. Nikt nie ma takiej wiedzy jak człowiek. On został stworzony, aby dominować nad całą naturą, nad wszystkimi zwierzętami. Wszystko, co zostało stworzone na ziemi, zostało stworzone, aby było dla niego przyjemne. Nic nie może go przewyższyć. Bóg tak chciał, aby człowiek był panem wszystkiego, co Bóg uczynił. Nikt nie może być ponad Bogiem.

Wy, ludzie, którzy myślicie, że jesteście mądrzy z powodu waszej wiedzy, powiedzcie Mi, skąd pochodzi cała wasza wiedza? Zanim jeszcze zdążyliście się narodzić, istniała już ziemia, drzewa, rzeki, stworzenia latające, stworzenia czworonożne, ryby. To wszystko było stworzone na długo przed wami! Jak to się dzieje, że to, stworzone przed wami, nie przewyższa was?

Nie myślcie, że pawiany należą do waszej rasy. Jaka kłamliwa hipoteza! Małpa jest stworzeniem niższym od Boga; to stworzenie niższe od was. Wszystkie stworzenia, czy to skrzydlate, kręgowce czy czworonożne, są niższe od człowieka. Te stworzenia nie mogły być stworzone na obraz Boży, bo tylko człowiek został stworzony na obraz Boży.

Jestem Jezus, Człowiek-Bóg. Jestem Bogiem, Synem Boga żywego. Jestem Jezusem z Nazaretu. Jestem człowiekiem. Pochodzę z rodu Dawida. Nie, moje dzieci, jak wy, którzy uważacie się za istoty inteligentne, możecie myśleć, że jesteście istotami pozbawionymi życia Bożego?

Ziemia jest miejscem zamieszkania; zachowuje to, co ziemskie. Niebo przyciąga do siebie to, co jest Boskie, jak Bóg. Nie wierzyć w Boga, to nie wierzyć w ludzką inteligencję. Żadna istota ludzka nie może rościć sobie prawa do tego, kim jest i nie myśleć o życiu po ziemskiej śmierci. Tylko ciało będzie bez ruchu, pozbawione Boskiej reakcji; ono będzie pogrzebane na czas oczekiwania, aby zmartwychwstać przez Boskość. Bóg jest Życiem. On jest Mocą. Bóg jest Boskością. Życie Boskie wyszło z Niego, aby wejść w was. Bóg jest Wiedzą. On jest Substancją wszelkiego życia we wszystkim. Nikt nie może myśleć, że Bóg nie posiada życia!

Wszystko to, co ma życie wokół was jest materią. To pochodzi od Boga. My stworzyliśmy ją naszą wyłączną mocą. Wszystko w Nas jest siłą. Moc Boża utrzymuje życie. Bez Nas, nie byłoby niczego. Ja jestem Życiem. Bóg Trójjedyny jest Życiem. Moje tchnienie jest działaniem miłości.

Moje dzieci, jeśli zatrzymalibyśmy to działanie miłości, byłaby tylko nicość. My jesteśmy jedyną potęgą życia wiecznego. Kiedy jeden z was przychodzi na świat, życie wychodzi z Nas, aby dać życie temu dziecku. Ono jest działaniem naszej miłości.

Kiedy stworzyliśmy ziemię, stworzyliśmy [różne] rodzaje życia naszą jedyną potęgą. Jeśli życie, które istnieje na ziemi pochodzi od Nas, to dlatego, że My jesteśmy jego Autorami. Wszystko wokół was jest życiem przez Nas. Moje dzieci, jeśli popatrzycie wokół siebie, zobaczycie tylko życie.

Po waszej śmierci, tylko wasze ciało będzie odpoczywało, aby Boskość, w całej swojej potędze, zwróciła mu życie: to będzie zmartwychwstanie ciała. Śmierć ciała nie jest prawdziwą śmiercią. To jest czas oczekiwania, aby wasza dusza mogła oczyścić się, wzrosnąć, wypełnić się Bogiem, by stać się istotą Boską i czystą. Oto dlaczego narodziliście się!

Moje dzieci, potrzebowaliście ciała na ziemi. Wasze ciało jest świątynią waszej duszy. Musicie żyć w tym ciele, aby móc pielgrzymować do życia wiecznego. To wasze dobre uczynki pozwalają wam podążać w kierunku życia wiecznego. To tylko My, Bóg Trójjedyny, wlewamy w was łaski, które czynią was dobrymi. Życie na ziemi jest konieczne dla waszego oczyszczenia. Tylko Bóg Syn, przez swoją Najdroższą Krew, mógł was zbawić. Wy jesteście z Nas. Życie na ziemi pochodzi od Nas. Wszystko pochodzi od Nas.

Na ziemi jest materia i jest życie Boże. Życie jest w was, [lecz] ono nie jest dla was uchwytne. To życie, a nie materia jest prawdziwym życiem. Stać się istotami Bożymi, oto powód waszego przyjścia na ten świat. Ziemska śmierć jest normalnym etapem, który trzeba przejść, aby wejść w życie Boże. Wasza dusza oddziela się od ciała. Wasze ciało doświadcza okresu oczekiwania w czasie ziemskiego odpoczynku. Dusza, jeśli chodzi o nią, kontynuuje swoje Boże życie. Ona pozna wieczność jeśli wy, wy tego chcecie. Tylko ci, którzy chcą żyć w Bogu, osiągną życie wieczne. Wszystko jest w każdym z was. Życie jest w was.

Kiedy wasz pobyt na ziemi skończy się, będziecie musieli wybrać, czy chcecie żyć w Bogu, czy żyć daleko od Niego. Wtedy wasz wybór będzie wieczny. Jeżeli chcecie żyć wiecznie, będziecie musieli powiedzieć tak Jezusowi, bowiem tylko ci, którzy powiedzą tak Bogu, będą żyli w niekończącym się szczęściu. Ale ci, którzy powiedzą Bogu nie, odmówią sobie życia wiecznego. To oni odmówią sobie życia, gdyż życie zostało wam dane przez Boga. Jeśli odmówią Bogu, pójdą ku śmierci.

Tak, moje dzieci, życie będzie trwało nadal dla tych, którzy powiedzą tak, a inny rodzaj życia będzie dla tych, którzy powiedzą Bogu nie. Ich życie zmieni się w wieczną śmierć. Dusza będzie w męczarni z powodu niemożności oglądania swojego Boga. Będzie konała w niewyobrażalnych cierpieniach, by poznać wieczną śmierć w niekończących się cierpieniach. Ona pójdzie do piekła, do tego miejsca, gdzie nikt nie chce żyć, gdzie rozpacz nigdy się nie kończy i gdzie będzie wieczny ból.

Nie dajcie się zwieść tym, którzy nie wierzą w życie po śmierci. Fałszem jest twierdzić, że będziecie pogrzebani lub spaleni, aby stać się popiołem i zniknąć na zawsze. To straszliwy błąd, bowiem kiedy staniecie przed Bogiem, nie będziecie przygotowani i ryzykujecie wybraniem potwornej śmierci, która jest wieczna. Moje dzieci, strzeżcie się tych niedorzeczności, one wprowadzają was w błąd.

Patrzcie na tych, którzy mówią tak życiu: oni powiedzieli tak Miłości. Ja jestem Życiem, Prawdą, Drogą. To Ja zaprowadzę was do życia wiecznego. Kocham was, moje dzieci. Jezus-Miłość kocha was. Kocham cię, moja ukochana córko. Błogosławię cię, moja ukochana córko. Amen.


 

151 – 20 czerwiec 2001    Jezus

Moi ukochani, Ja jestem Królem.

Moje dzieci, wy, którzy mówicie tak Miłości, bądźcie miłością. Dajcie wszystko Miłości. Miłość ofiarowuje się swojemu Ojcu. Miłość daje Siebie na wszystkich ołtarzach. Miłość składa Siebie w ofierze dla uwielbienia Swojego Ojca Niebieskiego. Miłość jest Wszystkim. Jestem Wszystkim Ojca. Wszystko jest we Mnie. Wszystko mojego Ojca jest w moim Wszystkim. Wszystko, jest we Wszystkim.

Moje dzieci, uklęknijcie, kiedy korzycie się, aby adorować waszego Boga. Jeśli wasze zdrowie na to nie pozwala, pochylcie głowę. W czasie podniesienia Hostii, w tym konsekrowanym chlebie jest moje święte Ciało. To Ja, Jezus, obecny przed wami, ofiaruję się mojemu Ojcu z Nieba, Bogu Ojcu. Kiedy mój święty kapłan podnosi kielich, to już nie jest wino, to moja własna Krew jest przed wami, wylana za was, aby zmyć grzechy świata. To Ja, Jezus, Boże Oczyszczenie.

Jestem Królem, Zbawicielem świata. Jestem świętym Synem Ojca, waszego Ojca, waszego Boga. Duch Święty jest Mocą. Jego cała Istota jest mocą. Nasze wszystko jest Boskością. Kapłan okryty jest mocą Ducha Świętego. Kapłan staje się Mną przez moc Miłości. To My, Miłość sprawiamy, że jestem Jedyną Obecnością pod świętymi postaciami. Jestem Żywy, moje dzieci.

Wy, którzy jesteście obecni pośród ludzi, macie pewne zasady. Jesteście pewni, że jeśli nie zachowacie się jak ludzie z tego świata, zwrócicie na siebie uwagę. Staracie się więc właściwie zachowywać, gdyż w przeciwnym razie wasze zachowanie będzie krytykowane. Jeśli jesteście uprzejmi wobec ludzi, Ja, Jezus, który jestem Królem Miłości, waszym Bogiem, czyż nie zasługuję na tę uprzejmość, Ja, który jestem waszym Królem? Gdybym was zmusił do oddania [Mi] czci, wtedy nie byłby to żaden gest miłości. Ja, moje dzieci, nie proszę was o to. Bóg-Miłość nie zmusza, On jest Bogiem wolnym. Nie zmuszam was siłą do adorowania Mnie.

Moje dzieci, jestem Synem Boga żywego. Jestem Królem. Nie jestem jakimś tam bogiem. Jeśli wasza adoracja jest wyrazem miłości, a nie obowiązku z waszej strony Ja, Jezus, cieszę się z waszej miłości, tak jak Ja, Jezus, kochałem mojego Ojca miłością bez granic. Moje dzieci, wy wszyscy byliście świadkami mojej miłości do Niego. Kiedy patrzycie na Jezusa na krzyżu, widzicie Syna Bożego, który ofiaruje się swojemu Ojcu z miłości. Syn Boży złożył Miłości świadectwo Swojej miłości.

Każdy z was, moje dzieci, był we Mnie. Nie moglibyście okazać miłości Bogu Ojcu bez przejścia przeze Mnie. Miłość oddała się za was. Uklęknijcie z pokorą, abyście mogli dać świadectwo waszej miłości Temu, który oddał się dla was.

Moje dzieci, przemyślcie to dobrze! Kiedy kapłan ukazuje wam moje Ciało i moją Krew, to ukazuje wam całą moją miłość. Ta rękojmia miłości jest tak drogocenna, tak potężna, że ten, kto klęka z pokorą przede Mną, jest błogosławionym mojego Ojca.

Za każdym razem, gdy oddajecie Mi cześć w akcie adoracji, wasza dusza unosi się radością. Wasze całe Boże wnętrze jest w adoracji przed moją wszechmocą miłości. Jestem darem miłości. To piękno Miłości jest wam ukazane. To cała moja Boża Istota jest tu, przed waszymi oczami, tak opieszałymi, by uwierzyć.

Moje dzieci, które kocham, to jest najważniejsza scena miłości, która rozgrywa się przed waszymi oczami. Nie bądźcie obojętni wobec tego Boskiego spektaklu. To jest wspanialsze, niż wszystkie cuda świata i Nieba. To Trójca, która się wam ofiaruje, abyście mieli życie wieczne.

Każda osoba, która przeżywa Obecność żywego Boga w czasie Mszy, jest gloryfikowana w swoim wnętrzu. Jestem Królem miłości, który żyje w was. Kto oddaje Mi chwałę, nie jest już sobą. W Woli Bożej, to Ja oddaję chwałę Bogu, bowiem jestem Miłością, która uwielbia Trójcę, a która żyje w każdym z was. Przez wasze tak, wy już nie jesteście sobą, jesteście Miłością, jesteście Mną w Woli Bożej. Jestem Jezusem miłości.

Nie jesteście już sobą, jesteście tym, czym Ja chcę, byście byli. To Ja, który żyję w was, który stawiam się przed Bogiem po trzykroć świętym, aby odwzajemnić Mu Jego wieczną miłość. Kiedy z pokorą oddajecie cześć, to Ja, Jezus, Syn Boży, oddaję cześć; odwzajemniam mojemu Ojcu Jego miłość. Ja żyję w was. Ja działam w was. Kto umiera we Mnie, ma w sobie życie, moje Życie.

Wasz gest staje się dla was łaską. On będzie wam pokazany w ten dzień, kiedy Mnie zobaczycie. Jaka to będzie radość dla was, moje dzieci, z oddania się Woli Bożej, aby adorować waszego Boga we Mnie. Ja pomnożę stokrotnie wasz gest. Taka będzie wasza nagroda. Nie trwońcie waszych talentów. Wszystkie wasze uczynki są dla was łaskami.

Moje dzieci, pozwólcie kochać się Miłości. Ja jestem Miłością. Jesteście miłością przez Mnie. We Mnie, jesteście, moje dzieci. Chcę was wszystkich we Mnie. Jezus kocha was. Amen.

 

152 – 21 czerwiec 2001    Tata miłości

Ofiarujcie wasze cierpienia.

Moja umiłowana córko Ojca, w tobie żyje Miłość. Miłość żyje w każdym z moich dzieci. Wszyscy jesteście wezwani do życia w Miłości. Moje dzieci, wy jesteście wybranymi Ojca. Jesteście moimi dziećmi. Jesteście we Mnie, waszym Ojcu. Jezus, mój Syn, ofiarował się z miłości, aby was zbawić. Chwała i chwała jest Mocą. Kocham was, moje dzieci. Ojciec z Nieba jest miłością. Cała moja Istota jest mi łością. Tak jak mój Syn Jezus, jestem Miłością.

Mój Syn, którego kocham, ofiarował się, abyście mieli życie wieczne. Wielka jest Jego moc miłości. Od prawie 2000 lat składa Siebie w ofierze na wszystkich ołtarzach, aby ofiarować Siebie swojemu Ojcu dla odkupienia wszystkich waszych grzechów.

Moje dzieci, w chwili, gdy kapłan wymawia moje święte Imię, kiedy ofiara jest Mi przedstawiana, powinniście i wy również ofiarować siebie z waszymi brakami, cierpieniami i radościami. Ofiarowanie siebie nadaje wam specjalne łaski, które zmieniają was w dzieci miłości. Kiedy ofiarujecie wszystko Ojcu Niebieskiemu w tym jedynie celu, by wszystko Mi powierzyć, otrzymujecie łaski. Wielka jest moja radość widzieć moje dzieci Miłości ofiarujące siebie z miłością.

Moje dzieci, które tak kocham, oddać wasze cierpienia mojemu Synowi, to oddać je Mnie. Ten świat cierpi. Ofiarujcie siebie. Dam wam łaski miłości, które zmienią oblicze ziemi. Moje dzieci, oddajcie siebie, oddajcie wasze uchybienia, aby stały się aktami miłości przez moją miłość.

Ziemski tata, który kocha swoje małe dziecko, zawsze się nim opiekuje pomimo jego błędów; podtrzymuje je. Tym bardziej Ja, wasz Tata z Nieba, który tak was kocha, opiekuję się wami! Czy nie czyniłem tego od początku świata, nawet przed waszym urodzeniem? Opiekowałem się każdym z was.

Wasz Tata miłości kocha was. Kochajcie waszego Tatę. Dajcie mi wasze cierpienia, Ja przemienię je na miłość; czy tak nie jest lepiej? Kochajcie siebie, moje dzieci. Kochajcie dziecko, które czyni wam zło, ono także jest moim dzieckiem. Jest tak wiele cierpienia na tym świecie.

Są dzieci, które znieważają się i czynią tak wiele zła innym moim dzieciom. To dlatego, że nie wiedzą o tym, że są miłością. Noszą rany zadane przez inne dzieci. I te dzieci także noszą rany, które doprowadzają ich do czynienia sobie zła. Aby nie cierpieć, ukryli bardzo głęboko w sobie ich rany.

Ale te dzieci nie są w stanie kontrolować w nich bólu, ponieważ kiedy napotykają na przeciwności, ten ból wyłania się. Wówczas ich cierpienia prowadzą ich do wyrzucenia na zewnątrz tego, co jest w nich. Żyją z ich ranami, bo nie są w stanie uwolnić się od nich. Są ofiarami Szatana. On zabawia się, przekonując ich, że utracili sens miłości i nie mogą się zmienić, bo zostali tak stworzeni. Te dzieci są ofiarami ich własnego bólu, który czyni ich złośliwymi.

Wy, moje dzieci Światłości, pomóżcie moim dzieciom. Przyjdźcie i ofiarujcie Mi ich, przychodząc do mojego Syna. Moje Dziecko bierze ich w Siebie i ofiaruje Mi. To On, Ofiara miłości, który wziął ich zło. Przez was oni mogą otrzymać łaski miłości. Wy wszyscy jesteście w moim Synu. Żyjecie w Nim, On jest we Mnie i w Duchu Świętym. Każde dziecko, które oddaje swoje życie i życie swoich braci i sióstr mojemu Synowi, staje się ofiarą w moim Synu, Jezusie Miłości.

Jak możecie odmówić miłości tym, którzy są spragnieni miłości? Miłość jest tak dobra! Pozwólcie się kochać. Kocham was. Idź, moja córko. Amen.

 

153 – 22 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Zobaczycie Mnie wszędzie.

Moja umiłowana, którą kocham, ten czas, w którym miłość jest ignorowana, wkrótce się skończy. Serce Jezusa rozprzestrzeni się wszędzie, z północy na południe, ze wschodu na zachód. Wszyscy zobaczą mój ogień miłości, który będzie wychodził z mojego Świętego Serca.

Moje święte miłosierdzie rozprzestrzeni się wszędzie. Wszyscy będą wiedzieli, że kocham ich bez zastrzeżeń. Wszyscy Mnie zobaczą, Mnie, który jestem Miłością. Miłość pozwoli ujrzeć się wszędzie. Jestem Miłością. Miłość jest w każdym z was. Wy wszyscy, którzy jesteście braćmi i siostrami, zobaczycie Mnie i odpowiecie na moją prośbę miłości. Będziecie kochać się wzajemnie. Będzie tylko miłość. Miłość będzie wszędzie. Ten czas wkrótce nadejdzie.

Moje dzieci, uprzedzam was, abyście przygotowali się do tego, by być miłością. Nie pozwólcie zaskoczyć się przeciwnikowi, który chce, aby uważano, że nie istnieje. Ja, Jezus, mówię wam, że wkrótce stawię się przed wami. Ci wszyscy, którzy Mnie ignorują, zobaczą Mnie. Ci, którzy chcieli odłożyć Mnie na bok przez całe swoje życie, nie będą mogli już dłużej być nieświadomymi dziećmi.

Jestem Tym, który ich kocha. Będą wiedzieli, że jestem w nich zakochany. Moje dzieci, Miłość pozwoli się kochać, nawet jeśli byliście obojętni w stosunku do Niej. Wszystko stanie się prostsze, jaśniejsze, radośniejsze, piękniejsze. Jestem Miłością, która uczyni was szczęśliwymi pomimo waszej ignorancji. Nawet jeśli będziecie chcieli nadal Mnie ignorować, nie będziecie mogli już tego czynić, bowiem staniecie twarzą w twarz z Miłością.

Moje dzieci, kiedy zobaczycie siebie w tej sytuacji, to będzie dla was tak bolesne! To wy stworzyliście tę sytuację. Jeśli nie chcecie cierpieć, powiedzcie Mi teraz tak a gdy Mnie zobaczycie, będziecie szczęśliwi, wobec takiego ogromu miłości. Ukażę wam całą moją miłość do was. Jeśli nie będziecie gotowi, jak zareagujecie na to wylanie miłości?

Moje dzieci, wy, którzy zajmujecie się swoimi sprawami i nie znajdujecie czasu, aby się zatrzymać, co zrobicie, kiedy dowiecie się, że większość z was była poinformowana przez Moje ostrzeżenia? Czy pozostaniecie niewzruszeni? Będziecie zmuszeni podjąć decyzję. Nie czekajcie na tę chwilę, aby zareagować na moją prośbę. Błagam was, moje dzieci, przyjdźcie do Mnie, Jezusa. Jestem Miłością. Powiedzcie tak Miłości. Miłość was kocha, kochajcie Miłość.

Miłość Nadchodzi. Ona jest tak blisko, moje dzieci! Gdybyście tylko wiedzieli, z jaką niecierpliwością czekam, aby ujrzeć was [stających się] całkowitą miłością, drżelibyście z radości! Kocham was, miłości moje. Wy, którzy czekacie na Mnie, jak wielką radość odczujecie! Wasze szczęście będzie tak wielkie, że nie mogę go wam opisać. Będzie ono tak ogromne, że nie będziecie w stanie uchwycić wszystkich jego subtelności.

Moje dzieci, moje Serce należy do was. Dajcie Mi wasze tak a Ja dam wam miłość, która należy do was. Jestem Miłością. Zaprawdę powiadam wam, wszyscy ci, którzy powiedzą tak Miłości, będą mieli w sobie życie wieczne. Ja jestem Życiem. Żyjcie w Miłości. Kocham was. Amen.

 

154 – 23 czerwiec 2001    Jezus was kocha

Strach przed tym, czego nie znacie.

Moja ukochana, nie bój się tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się wokół ciebie; oddaj Mi wszystko. Kocham cię. Moje dzieci, wy, którzy jesteście dzisiaj sfrustrowani, to dlatego, że nie macie miłości. Szukacie i znajdujecie tylko gorycz wokół siebie. Oburzacie się i nie wiecie co robić, aby być szczęśliwymi.

Moje dzieci, wy, którzy płaczecie, przyjdźcie do Mnie, waszego Jezusa Miłości. Jestem waszym pocieszycielem, jestem waszą radością, jestem waszą miłością, której wam brakuje. Jak bezwzględni jesteście dla siebie samych, moje dzieci! Uparcie pozostajecie daleko ode Mnie, ponieważ boicie się zaangażować w miłość.

Moje dzieci, nie jestem Bogiem, który prosi was o coś, czego nie możecie Mi dać. Znam was lepiej, niż wy siebie znacie. To dlatego, że żyję w was. Znam waszą duszę, która należy do Mnie. Tak, moje dzieci, wy należycie do Mnie. Nie mogę zmuszać waszych istot do dania Mi waszego tak. Chcę, abyście mieli wolny wybór.

Moje dzieci, to wy macie wiedzieć, czy pragniecie Miłości. Miłość nie odmawia. Miłość jest wolna, nikogo nie zmusza. Miłość jest szczodra, niczego nie zatrzymuje. Miłość daje, nie odmawia Siebie istocie, która daje Jej swoje tak. To wy macie wiedzieć, co uczyni was szczęśliwymi. To tak jest radością dla tego, który oddaje się bez reszty.

Moje dzieci, kiedy wahacie się, Miłość o tym wie, odpowiada na waszą decyzję w sposób delikatny. Nie zmusza was. Ona jest tak dobra, tak zakochana w was. Wy sami musicie wypowiedzieć wasze tak; to będzie dla was zobowiązaniem miłości. Dowiecie się, czego Miłość oczekuje od was. Ona da wam wszystko, co jest konieczne, aby uczynić z was dzieci, które oddadzą się z miłości. Wiele dzieci wyrzeknie się wszystkiego, co ich oddala ode Mnie. Przez te wyrzeczenia ujrzą, że zbliżają się do Mnie.

Moje dzieci, kimkolwiek jesteście, pozostańcie sobą. Miłość obiecuje kochać was takimi, jakimi jesteście, z tym, czego doświadczacie. Dajcie to, co możecie. Miłość pomaga dawać, nikogo nie zmusza. Czujcie się dobrze. Nie obawiajcie się, że Miłość da wam do wykonania dzieła, które przekraczają wasze możliwości. Ona jest zbyt uczciwa, zbyt łaskawa. Kocha was szczerą miłością.

Moje dzieci, które kocham, Jezus jest Miłością. Ja jestem waszym Oblubieńcem. Miłość nie jest wymagająca. Nie poprosi was o to, czego nie możecie Jej ofiarować. Miłość jest prosta i cierpliwa. Jest tak bardzo w was obecna! Nie myślcie, że Miłość poprosi was o coś niemożliwego. Ona jest w was. Wy, wy jesteście we Mnie. Ja jestem w was. Jestem Miłością. Miłość was zna.

Moje dzieci, żyć w Bogu to ofiarować sobie samemu miłość, uważając na to, aby nie żądać od siebie tego, czego nie możecie ofiarować. Jeśli żądacie od siebie uczynków, które nie dają wam wewnętrznego zadowolenia, ale chcecie sprawić przyjemność innym, wówczas nic z siebie nie dajecie, gdyż to, co robicie przekracza waszą miłość. Co dobrego wam to przyniesie, przecież Miłość nie zmusza? Miłość o tym wie. Ja jestem Miłością. To Ja sprawię, że uświadomicie sobie, iż żądaliście od siebie tego, czego nie mogliście dać.

Jeśli uświadamiacie sobie, że wasze życie jest pozbawione radości, to dlatego, że jesteście w sytuacji bez wyjścia, która sprawia, że cierpicie. To wy macie przyjść do Mnie, abym mógł wam pomóc kochać siebie samych. Darzyć siebie miłością, to być dobrym, łagodnym, wolnym, szanującym siebie. Jeśli nie dacie sobie miłości, wasze wnętrze nie będzie w stanie odczuwać radości; nie będziecie mieli radości, aby ją dać innych.

Pozostawać w małości waszej istoty, to nie żądać od siebie tego, czego nie możecie dać. Tak jak dzieci, bądźcie dobrzy dla siebie. Jesteście dziećmi Bożymi. Wasz Ojciec was kocha. To On jest Tym, który uczynił was takimi, jakimi jesteście. On jest tutaj i wyczekuje, aż zdecydujecie się wypowiedzieć wasze tak. Kocham was, moje dzieci. Nie bójcie się, jestem Miłością. Amen.

 

155 – 24 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Głos na pustyni.

Ja, Jezus miłości, postawiłem na waszej drodze proroków, aby wyprostować wasze ścieżki. Jan Chrzciciel, wielki prorok wszystkich czasów krzyczał, aby mój głos sprawiedliwości był słyszany przez Heroda. Herod, nie mogąc ujawnić swojej opinii wobec konkubiny i jej córki, wydał Jana w ręce kata, aby ściął mu głowę. Ta kobieta, z nienawiścią wyrażała swoje niezadowolenie z powodu tego, co Jan mówił o tych, którzy nie przestrzegają Bożych praw. Tchórzostwo Heroda uciszyło „głos pustyni”, zadając mu śmierć. Jego głowa stała się symbolem mojego zwycięstwa nad złem. Pisma się wypełniły.

Moje dzieci, przez swoje życie, Jan Chrzciciel świadczył o przyjściu Zbawiciela. Ci, którzy czekali na Zbawiciela świata szli za moim prorokiem, który prowadził ich do Mnie. Wszystko w nim wołało do Boga, aby dać Mu świadectwo. On ukazywał sprawiedliwość Bożą tym, którzy nie przestrzegali Jego praw miłości. Spiskowano przeciwko niemu, aby go uciszyć. To Szatan pobudził do niego nienawiść w konkubinie Heroda. Herod skazał na ścięcie głowy mojego Prekursora. To było konieczne wydać go katowi, aby przygotować miejsce dla Syna Bożego, który musiał umrzeć na krzyżu. Pisma wypełniły się przez jego śmierć.

Wkrótce z głębin całej waszej istoty rozlegnie się wielki krzyk. Niektórzy z was będą drżeć z radości, inni ze strachu. Tak jak w czasach Jana, na pustyni, niektórzy przyjmowali jego orędzia sprawiedliwości z radością, podczas gdy inni byli przerażeni, tak ostre były jego słowa. Moja sprawiedliwość jest ta sama dla wszystkich, moje prawa identyczne dla wszystkich. Nie może istnieć jedno prawo dla dobrych, a inne dla zbuntowanych. Każdy z was spostrzega je inaczej. Wszyscy, bez wyjątku, musicie się mu poddać.

Miłość bliźniego, to jest to, co się daje, czym się dzieli. Co jest dobre dla was, jest także dobre dla innych. Miłość powinna być na takim poziomie, na jakim wy jesteście. Każdy powinien kochać swojego bliźniego spełniając się według tego, kim jest i co posiada. Jeśli jest miłością, daje miłość, a jeśli ma dobra materialne, dzieli się nimi, aby czynić dobrze.

Moje dzieci, kiedy słyszycie, jak wasz bliźni mówi do was „kocham cię”, to dlatego, że lubicie dawać. Miłość przyciąga miłość. Jeśli niektórzy z was są powściągliwi co do sposobu, w jaki oddają się bliźniemu, co uczynią, aby otrzymać to „kocham cię”? To w całkowitym oddaniu się Miłości staniecie się miłością.

To Ja sam, Jezus-Miłość, który jestem w was, otrzymuję to „kocham cię”. Ono jest we Mnie, to jest ode Mnie. Jeśli moje dzieci odmawiają oddania się bliźniemu, to dlatego, że same stwarzają sobie przeszkody. To tak jak dziecko, które boi się pływać. Jeśli nie chce włożyć nogi do wody, jak będzie mogło pokonać swój lęk przed wodą? To ono jest tym, które odmawia. Woda jest tutaj, przed nim. To jest ta sama woda dla wszystkich. To ta osoba musi wiedzieć, czy chce nauczyć się pływać.

Miłość chce być kochana przez swoje dzieci. Nie może nic zrobić, jeśli jest odrzucona przez niektórych. Miłość może krzyczeć, ale jeśli nie jest rozumiana, to dlatego, że odmawia się słuchania Jej. To dlatego Herod, chociaż słyszał „głos na pustyni”, odmówił słuchania tego głosu. Bał się oddać Miłości.

Moje dzieci, jestem Miłością, która woła do was, abyście Ją kochali. Jestem Tym, który oddał się, aby was zbawić. Nieustannie proszę was, byście przyszli do Mnie. Nie bądźcie jak głusi, którzy nie chcą słyszeć mojego głosu, który w nich woła. Ja, Ja was kocham. Chcę was mieć ze Sobą. Wołam na pustyni, która jest w was. Jestem głosem waszej pustyni, który woła: kochaj Mnie, Jestem Jezusem, który cię kocha. Nie odmawiaj swojego tak dla Miłości.

Moje dzieci, wy którzy nie chcecie zrozumieć, co wy robicie? Nie zdajecie sobie sprawy z całego zła, które sobie wyrządzacie. Jesteście tak nieszczęśliwi! Przyjdźcie do Mnie, jestem Tym, który uszczęśliwi świat. Kocham was. Amen.

 

156 – 25 czerwiec 2001    Jezus

Nie przestaję powtarzać, że was kocham, was, którzy się wahacie.

Ja, Jezus Miłości, kocham was. Moje dzieci, stańcie się miłością. Miłość jest w was, ona w was mieszka. Ja jestem Jezusem Miłością. Nie, Ja nie powtarzam się dla was, którzy Mnie kochacie. Ja powtarzam się dla tych, którzy nie wiedzą, że jestem w nich i że żyję w nich.

Oddałem się dla was wszystkich, nie tylko dla tych, którzy Mnie kochają, ale także dla tych, którzy Mnie nie kochają. To dla nich powtarzam się. Chcę was wszystkich we Mnie. Tak bardzo was kocham! Pochylam się nad waszym nieszczęściem i chcę was mieć blisko przy Sobie, aby wam pokazać, że szczęście jest w was.

Moje dzieci, nie wiecie, że w was jest szczęście, a to dlatego, że nie szukacie go we właściwym miejscu. Szczęście nie jest na zewnątrz was, ono jest w was. Przyjdźcie do Mnie, a pokażę wam, że szczęście jest ogromną radością. Żyć w szczęściu, to wiedzieć, że jesteście miłością, tacy, jacy jesteście; to odkryć, że jesteście istotami życzliwymi o wielkiej dobroci.

Jezus was kocha. Jestem wasz. Wy, moje dzieci, należycie do Mnie. Jestem waszym Bogiem, który jest w was. Pozostawcie wszystkie wasze uchybienia względem Miłości, ponieważ Miłość nie może żyć z waszą nienawiścią, z waszą zazdrością, z waszymi oszczerstwami, z waszymi kłamstwami, z waszymi szyderstwami, z waszymi oszustwami. Zostawcie to poza sobą. Ja pomogę wam zmienić się.

Moje dzieci, dajcie Mi wasze tak a Miłość ofiaruje wam szczęście, radość i pokój. Będziecie żyli z Miłością w was samych. Staniecie się miłością z Miłością, w Miłości, przez Miłość, dla Miłości. Nie bójcie się o to, że prosicie za dużo. Mam tak wiele łask do ofiarowania wam.

Moje dzieci, dlaczego odmawiacie przyjścia do Miłości? Kimkolwiek jesteście, w moich oczach wszyscy jesteście moimi ukochanymi. Jestem w was wszystkich. Wy wszyscy jesteście we Mnie. Jezus was kocha, kochajcie Mnie. Amen.

 

157 – 25 czerwiec 2001    Mama z Nieba

Wszystko na chwałę Boga Ojca.

Trójca: Moja ukochana córko Ojca, Syna i Ducha Świętego, błogosławimy cię. Matko, oto twoja córka posłuszna Woli Bożej.

Maryja: Moja posłuszna córko, jestem twoją Mamą z Nieba, która prosi ciebie o dobre wypełnianie twoich obowiązków dziecka Bożego. Wszystko jest w Bogu, wszystko jest dla Boga.

Moje dzieci, wszystko, co robicie na ziemi jest na świętą chwałę Boga Ojca. Mój Syn Jezus przyszedł na ziemię, abyście żyli w miłości Boga Ojca. On ofiarował Mu swoje Życie przez posłuszeństwo, abyście stali się dziećmi Boga Ojca. Wszystko jest dla Niego.

Moje dzieci, ileż razy zachęcałam was do modlitwy. Modlitwa jest częścią was, jest pełnią waszego wnętrza. Modlitwa jest darem z siebie. Moja córko, odmawiaj dobrze twoją modlitwę wraz z twoim aniołem i twoim mężem, bowiem Bóg w swojej miłości zechciał, abyś słyszała ich głosy. Kocham cię, moja córko. Kochaj twoją Mamę z Nieba. Jestem Matką Najwyższego, Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego.

Każda modlitwa jest naszym wzniesieniem się do Ojca. Ojciec, moja córko, jest w tobie, ty jesteś w Nim. Ja, Jego Córka, i wy, moje dzieci, jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg Trójjedyny jest w nas. Nie jesteśmy na zewnątrz Miłości: Miłość jest w nas. Trzeba wejść w nas, aby modlić się. Modlitwa jest częścią nas samych.

My nie możemy siebie uświęcać, to Wola Boża, która jest w nas, uświęca nas. Modlitwa jest w nas, ona jest nami samymi. Przez wasze ofiarowanie się mojemu chwalebnemu, świętemu Synowi Jezusowi, nie jesteście już sobą, jesteście tym, czym Bóg chce, abyście byli w Woli Bożej: miłością. Miłość to On. To Miłość uczyniła nas dziećmi modlitwy. Przez nasze zawierzenie się Miłości, pozwalamy Bogu modlić się w nas. W Bogu, my stajemy się modlitwą.

To Bóg, w swojej Bożej Woli, działa w nas. My, którzy jesteśmy w Bogu, tworzymy Jego Mistyczne Ciało. Jesteśmy w Ciele Woli Bożej, w Jezusie. Moje dzieci, trzeba wyrazić zgodę na to, aby się modlić w Miłości, w Woli Bożej.

Modlitwa jest łaską. Ona prowadzi nas do naszego wnętrza na chwałę Bożą. W swojej miłości do nas, Bóg czyni nas czystymi. Modlitwa jest ofiarowaniem siebie w Jezusie, w Woli Bożej.

Kiedy ofiarujemy się Jezusowi, On bierze nas i przemienia w Siebie. Nasze działanie jest modlitwą. Kiedy podejmujemy decyzję mówiąc, że to Jezus ją podjął, nasza decyzja podjęta przez nas w Nim, jest modlitwą. Kiedy obrażamy Boga i żałujemy tego uchybienia oddając się Bogu, uczestniczymy w naszym odkupieniu, ponieważ nie jesteśmy już sobą, jesteśmy Jezusem; to działanie jest modlitwą. Uważajcie, moje dzieci, to nie zastępuje spowiedzi, która uświęca waszą duszę! Tylko spowiedź czyni duszę czystą.

Modlitwa jest oddaniem siebie, ona czyni nas miłością. Dziecko, które oddaje się Jezusowi, wyrzeka się pełnienia swoich uczynków swoją ludzką wolą. Aby spełnić swój czyn w Woli Bożej, oddaje się Miłości. Przez swoją zgodę, staje się modlitwą. To już nie ono spełnia uczynek, to działa Jezus, który jest Bogiem. Wy stajecie się działaniem w Jego Działaniu.

Moje dzieci, Jezus przyjął ludzką naturę, aby przyjść was zbawić. Kiedy oddajecie Mu wszystkie wasze uczynki, to tak, jakby On sam je wykonywał. Sprawiacie, że ponownie przeżywa Swoje człowieczeństwo. Wszystko w Nim jest Boskie. On jest Bogiem. Za waszą zgodą, On bierze wasze uczynki w Siebie i czyni je swoimi, tak jakby wykonał je w tej samej chwili, co wy. On jest Życiem. Jest Wszechobecny. Dla Boga czas nie istnieje. Wszystko jest w Nim.

Modlitwa odmawiana w Woli Bożej przemienia nas. W ten sposób nasza strona zewnętrzna korzysta ze zmian, które dokonują się w nas. Modlitwa jest darem siebie w Bogu. Kiedy jakieś dziecko modli się mówiąc: «Jezu, to Ty się modlisz», zatem on modli się w Woli Bożej. To dzieje się bez żadnego wysiłku z jego strony, bowiem Bóg wziął go w Siebie. Wszystko, co pochodzi od niego, stało się modlitwą.

Moje dzieci, wszystko, co czynimy w Bogu, staje się modlitwą. Umrzeć w moim Synu, to dać nasze życie Jego Ojcu. Bądźmy modlitwą na chwałę Bożą. Bóg

Ojciec, nasz Ojciec, jest dla nas Ojcem miłości. On nas kocha. On chce swoje dzieci dla Siebie.

Moje dzieci, jak dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest w nas zakochany. Modląc się, jesteśmy w Nim zakochani. Moje maleństwa, kiedy odmawiacie wasze modlitwy, odmawiajcie je z sercem w Jezusie: one staną się łaskami. Bądźcie jak wasza Mama z Nieba. Wszystko powinno być dla Boga. My jesteśmy Jego dziećmi.

Jeśli wasze myśli nie pozwalają wam się skupić, proście Mnie o łaski. Ja, Matka Jezusa, waszego Boga, wleję w was łaski, które pomogą wam modlić się sercem. Jeśli wasze myśli nie opuszczają was, oddajcie Jezusowi waszą ludzką wolę. On weźmie was w Siebie i oczyści te myśli, które nie są miłością. Wszystko w Bogu jest miłością.

Moje dzieci, kiedy prosicie o jakąś łaskę, myślcie o tym, o co prosicie i wierzcie w to, że wasza prośba została wysłuchana. Tym jest modlitwa. Modlitwa jest darem z siebie. Ofiarowanie siebie samych jest modlitwą. Ofiarować swoją istotę to znaczy zgodzić się, że Bóg jednoczy was ze Sobą. Mój Syn Bóg i wy, jesteście ze sobą zjednoczeni. Bóg, który jest w was, daje wam Siebie samego. Bierze was i okrywa was swoją Istotą; stajecie się Nim. Wasz Bóg mieszka w was. Kiedy modlicie się, to już nie wy modlicie się, to On. Pozwólcie Bogu modlić się w was, z wami.

Jak być darem z siebie? Moje dzieci, powiedzcie Bogu: «Oddaję Ci moje życie, oddaję ci wszystko, co robię. Moje czyny są łaską nie dzięki mnie, ale dzięki Tobie, Jezu. Chcę wszystko robić w Tobie. Nie mogę być Tobą, bo jestem tylko maleńkim dzieckiem, ale oddaję Ci wszystko; Ty, Ty wszystko możesz. Weź moje życie w Siebie, Ty wiesz, co jest dla mnie dobre.»

Moje dzieci miłości, jestem świętą Córką Boga Ojca. Wy i Ja, moje dzieci, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi Woli Bożej. Powinniśmy modlić się w moim Synu, aby dać Bogu, naszemu Ojcu, całą należną Mu chwałę. Moje dzieci, widzicie, dlaczego my, dzieci Boże, powinniśmy pokłonić się przed tak wielką Wspaniałością? Jak wielką jest nasza modlitwa, kiedy odmawiana jest w moim świętym Synu!

Błogosławię was, moje dzieci miłości. Mama z Nieba jest z wami i z waszym Bogiem Trójjedynym. Kocham was.

 

158 – 26 czerwiec 2001    Jezus z Nazaretu

Odrzućcie daleko od siebie te błędy.

Moja umiłowana, kochaj twojego Jezusa Miłości. Moi umiłowani, których kocham, Jezus, Król miłości, jest w każdym z was. Wy, którzy szukacie miłości oddając się upojnym przyjemnościom, czyż nie wiecie, że należycie do Mnie, wy, moje własne dzieci, uczynione moim tchnieniem? Chcecie żyć bez świadomości, że należycie do Boga.

Moje dzieci, wolicie wasz nowoczesny świat. Czy wierzycie, że ten świat ewolucji jest uczyniony dla was? Nie, moje dzieci, nie urodziliście się po to, by podobać się temu światu. Ten nowoczesny świat oszukuje waszą nadzieję na miłość. On wywołuje w was pragnienie posiadania dóbr materialnych. Każe wam wierzyć, że ci, którzy posiadają pieniądze, mają władzę nad biednymi. Wy, którzy chcecie być szczęśliwi, a nie chcecie być na łasce tych, którzy są bogaci, wybieracie to, by żyć jak roboty, aby iść za większością; to wszystko ze szkodą dla waszego życia miłości.

Ten nowoczesny świat stworzył w ten sposób uzależnienie od pieniędzy. Uczynił z was przesadnych konsumentów, przejął nad wami władzę; tę, aby udowodnić wam, że jeśli nie będziecie naśladować większości, będziecie nieszczęśliwi. Ukazuje wam, że jeśli nie będziecie mogli zaofiarować sobie wszelkich nowości, będziecie poza marginesem społeczeństwa, gdyż zaofiarowanie sobie tego, co mają inni, jest dowodem, że potraficie być tacy jak inni.

Ten świat nie przestaje badać rynku nowości po to, aby trzymać was w pełnym napięcia oczekiwaniu. Wszystko musi być nowe: nowe technologie, nowe pojęcia, nowe style itd., w przeciwnym razie, jeśli nie idziecie za nowościami, stajecie się zacofani. Te błędy zostały rozwinięte przez dzieci żądne władzy nad innymi. Te wszystkie fałszywe wartości zostały wzmocnione przez wasz sposób życia. Wy chcieliście wierzyć w wasz świat ewolucji.

Moje dzieci, jakim błędem jest myśleć, że to jest dla was dobre. Wszystko pochodzi od Boga. Ja jestem Wiedzą. Dałem wam inteligencję, abyście mogli przyjść z pomocą waszemu bliźniemu. Każdy wynalazek, w swoim założeniu, miał pomagać moim dzieciom, lecz żądni władzy sprawili, że dominują nad wami ukazując wam, że jest koniecznością kupienie tego czy innego produktu. Dzisiaj większość z was nie jest w stanie obejść się bez telewizji, kuchenki mikrofalowej i jakże wielu innych rzeczy.

Moje dzieci, te wszystkie rzeczy, które wydają się wam tak niezbędne, nie są konieczne do waszego życia. Żyć w miłości, to żyć dla siebie, dla waszego bliźniego, będąc miłością, żyjąc bez żądzy [posiadania]. Moje dzieci, to jest szkodliwe dla waszej duszy. Te dzieci żyją tylko po to, aby osiągnąć to, co wydaje im się konieczne dla ich osobistych potrzeb, a nie dla waszych, moje dzieci. Każdy żyje dla siebie.

Wprowadzając na rynek te wynalazki, osiągają wzrost dochodów. Mimo, że nie zdajecie sobie z tego sprawy, oni ukazują wam konieczność nabycia tych produktów, przez różnego rodzaju reklamy. Oni wzbudzili w was te potrzeby. Oni was kontrolują. Ten świat pokazał wam, że lepiej mieć ludzi posiadających władzę, którzy wiedzą, jak wami kierować, niż ludzi napełnionych Duchem Świętym, którzy potrafią ukazać wam, że prawdziwą wartością życia jest miłość bliźniego.

Ci żądni władzy ludzie pokazali wam, że jest konieczne, aby podporządkować się ich żądaniom. Aby podtrzymywać rynek, uczynili z was dobrych konsumentów. Oni trzymają was, mówiąc wam, że jeśli rynek nie ma tendencji wzrostowych, istnieje ryzyko inflacji, a to byłoby niekorzystne dla tego, co posiadacie. Oni mają władzę nad waszymi zasobami i wy, którzy ich słuchacie, nie zauważacie, że jesteście ofiarami ich żądań.

Popatrzcie, moje dzieci. Jak myślicie, w jaki sposób oni finansują ich wynalazki? Oni popełnili błędy, które rozprzestrzeniły się; posunęli się aż do zabijania, do deformowania mojego stworzenia, do zanieczyszczenia wszystkiego, do dominacji nad wami. Nie mówię, że wszystkie ich wynalazki są złe, ale, moje dzieci, zobaczcie, ile was to kosztuje, abyście mogli z nich korzystać?

Moje dzieci, obudźcie się! To nie jest film! Świat to wy wszyscy, którzy żyjecie na ziemi. Nie mówię wam o jakimś wymyślonym świecie. Wasz świat jest w niebezpieczeństwie. Ten świat jest tak perwersyjny! Niektórzy z was nie chcą już dłużej żyć, tak są nieszczęśliwi.

Zobaczcie, co ten nowoczesny świat zrobił z waszymi dziećmi? Liczba samobójstw jest na poziomie, jakiego jeszcze nie było i nie przestaje rosnąć. Wy, rodzice, którzy planujecie waszą wydajność życiową, zaplanowaliście życie waszych dzieci, zanim jeszcze przyszły na świat. Umieściliście je w przedszkolach, tak jakby to były lalki. W tych przedszkolach rządzą przepisy prawne. Czy tak wygląda miłość? Miłość, moje dzieci, to dawanie siebie. Być dobrymi rodzicami, to pragnąć kochać swoje dzieci ponad dobra materialne. Wasze dzieci potrzebują miłości. Towarzystwo innych dzieci jest [dla nich] dobre, ale nie jest lepsze od waszego. Wy jesteście jedynymi, których one pragną mieć.

Moje dzieci, przedszkola, są to miejsca, gdzie gromadzi się dzieci, aby się nimi opiekować, mieć nad nimi nadzór, zapewnić im minimum konieczne, aby były otoczone uczuciem. Pracownicy przedszkola biorą do serca ich edukację dając im wskazówki, aby wasze dzieci nauczyły się dobrze zachowywać w grupie.

Jeśli bardziej chcecie zapewnić im komfort, niż waszą obecność, to dobrze jest zaprowadzić je w te miejsca; zatem będą miały zajęcia, gry i środki do zapewnienia edukacji w społeczeństwie, które wiele wymaga. Ale, moje dzieci, wasze dzieci są maleństwami, które pochodzą ode Mnie, Boga. One zostały stworzone dla miłości, aby żyć w miłości i otrzymywać miłość. Dziecko powinno wzrastać w środowisku wypełnionym miłością, ze swoją mamą, która obsypuje je miłością płynącą z jej miłości, a także ze swoim tatą, z którego promieniuje miłość, ponieważ z uwagą słucha dziecka, które opowiada mu, co robiło w czasie dnia wypełnionego miłością.

Wy, rodzice otrzymaliście miłość od Boga. Ta miłość jest w was. To miłość, którą nosicie w sobie sprawiła, że szukaliście szczęścia, pragnąc połączyć się w małżeństwie, aby żyć z ukochaną osobą. To miłość sprawiła, że pragniecie mieć dzieci. To miłość was prowadzi. Kiedy nie kochacie, nie czujecie się szczęśliwi. To dlatego szukacie tego, co uczyniłoby was szczęśliwymi. Ponieważ jesteście miłością, szukacie tego, czym jesteście w waszym wnętrzu.

Wasze dzieci są także miłością. One potrzebują miłości i to wy, rodzice, powinniście dać im miłość. Tak jak wy, one pragną miłości. Połączyliście się ze sobą, ponieważ pragnęliście kochać i być kochanym. Wasze dziecko także pragnie tego samego. Chce być kochane przez was. Wy, którzy wydaliście je na świat, powinniście je kochać; ono jest takie maleńkie. Kto inny jak nie rodzice mogą pokazać mu, że miłość powinna być w centrum jego życia? Nikt inny, moje dzieci. Ono jest waszym ciałem, waszą krwią. Ono pochodzi z was, ponieważ to Ja, Bóg, dałem wam życie; życie jest także w waszym dziecku. Ponieważ wybrałem was, abyście byli dziećmi miłości, powinniście dać to, co Ja wam dałem: moją miłość.

Lecz, moje dzieci, kiedy wy nie chcecie wychowywać swoich dzieci, pozbawiacie ich waszej obecności, która jest miłością. Kiedy one są w przedszkolu, to już nie wy obdarzacie je miłością, ale osoba, która spędza z nimi większą część dnia. Bądźcie realistami, przedszkolanka nie może zastąpić waszej kochanej obecności, nie dlatego że nie jest dla nich miłością, ale dlatego, że ona otrzymała łaski macierzyńskie, aby wychowywać swoje własne dzieci.

Te łaski są w każdej mamie. Każdego dnia Bóg wlewa w was łaski miłości, które pomagają wam wychowywać wasze dzieci. To Bóg zwiększa w was miłość macierzyńską; to dzieje się przeze Mnie, w miłości. Jeśli wy, którzy kochacie wasze dzieci, nie wypełniacie waszych obowiązków jako rodzice, to te łaski nie będą mogły was karmić. Tylko przedszkolanka z nich skorzysta – jeśli jest w mojej Obecności. Ale, moje biedne dzieci, wasz świat zapomina o przychodzeniu do Mnie i wasze dzieci cierpią z tego powodu. Jeśli wasze dzieci nie otrzymują od was kochanej obecności, nie będą mogły zrozumieć powodu waszej nieobecności; zaakceptują to, bo nie mają innego wyboru.

Lecz pewnego dnia, kiedy przyjdzie wam skarcić jedno z waszych dzieci, ponieważ postąpiło niewłaściwie, gdyż nie jest zadowolone ze swojego życia, ono zbuntuje się przeciwko naganie, którą otrzymało. Ponieważ nie żyje ono w otoczeniu miłości, nie może dostrzec tej nagany jako gestu miłości; ono nie może zobaczyć miłości, którą chcecie mu przez to okazać, ponieważ to przypomina mu edukację, którą otrzymuje w ciągu dnia, a która wypełniona jest poleceniami.

Gry nie zastąpią miłości. Towarzystwo dobrej przedszkolanki nie jest towarzystwem mamy, która okazuje swojemu dziecku miłość. Czy myślicie, że wasze dziecko nie czuje tego, gdy trzyma się kurczowo przedszkolanki, kiedy mama przychodzi zabrać je z przedszkola?

Wszystko w nim jest zachwiane. Jego myśli są pomieszane: «Dlaczego aż tyle rozstań, podczas gdy ja chcę tylko moją mamę? Nie wiem, kogo wybrać, aby mnie utulono. Chroniłem się przed bólem, który odczuwałem i oto mój ból powraca. Dlaczego czuję w sobie ból? Gdzie jest moja radość życia, [jaką miałem] kiedy byłem w ramionach miłości, podczas gdy pozwalałem się kołysać przez jej piosenkę miłości? Gdzie jest mój śmiech miłości, kiedy patrzyłem na jej uśmiech miłości? Chcę znaleźć się znowu w ramionach miłości, prawdziwej miłości. Jest mi źle i nie wiem, gdzie jest miłość.»

Moje dzieci, zaniedbaliście wasze dzieci, ponieważ powiedziano wam, że musicie dać im wszystko, bowiem to pozwoli im w pełni się rozwinąć. Wasze myślenie było błędne. Z tymi fałszywymi wartościami staliście się gorliwymi pracownikami mogąc [w ten sposób] ofiarować im najlepsze ubrania i rozrywki, co jest w interesie tego świata konsumpcji. I wy, wy pozwoliliście się złapać w pułapkę, ofiarując sobie wszystko kosztem waszych dzieci. Moje dzieci, czy nie wiecie, że one potrzebują waszej miłości, nie waszego rozpieszczania, waszej uwagi, nie waszych zabawek? Wasze dzieci tak bardzo potrzebują waszej miłości!

Popatrzcie, wy, którzy myślicie, że jesteście panami waszych planów, kierujecie się waszymi zajęciami, myśląc tylko o waszych dochodach finansowych. Chcecie żyć jak obywatele zdolni ofiarować sobie to, czego pragną. Marzycie o bezpiecznej przyszłości, która pozwoli wam przeżyć resztę waszych dni pod gorącym słońcem południa z dobrym finansowym zabezpieczeniem. Nie przestajecie kalkulować waszego budżetu.

Moje dzieci, nie zdajecie sobie sprawy, że wszystko, co metodyczne, jest przeciwko waszemu szczęściu. Nie wolno wam żyć wbrew sobie samym. Jeśli żyjecie dla materializmu, zbierzecie tylko to, co jest ulotne. Życie, moje dzieci, jest wieczne. Ci wszyscy, którzy chcą wieczności, powinni być we Mnie. Ci, którzy chcą wybierać to, co przelotne, pewnego dnia ujrzą siebie znikających jak dym unoszący się z ognia palącego wszystko, co niepotrzebne. Z waszą śmiercią na ziemi, wszystkie rzeczy, które nagromadziliście, posłużą tylko do osądzenia was.

Moje dzieci, macie trudności, aby żyć w harmonii z ukochaną osobą. Odrzuciliście wszystko na bok, nawet wasze miłosne życie. Ja, Miłość, mówię wam te rzeczy, abyście uświadomili sobie, że jesteście nieszczęśliwi na tym świecie. Przyjdźcie do Mnie, Jezusa-Eucharystii. Przyjdźcie czerpać ze źródła Życia: Ja jestem Życiem, jestem Miłością, która czyni ludzi szczęśliwymi. Nie chcę, abyście byli moimi niewolnikami: jestem Bogiem wolnym. Chcę was wszystkich wolnych, w świecie radości i pokoju. Jestem Tym, który daje wszelki pokój, wszelką radość. Jestem Miłością bezwarunkową.

Przyjdźcie, moje dzieci miłości. Powiedzcie tak Miłości. Miłość was kocha. Ona czeka na wasze tak. Ja jestem Życiem, które daje. Wszystko bez wyjątku będzie wam dane. To zależy od was, czy chcecie nadal żyć w świecie pożądliwości i dominacji, w którym błędy nie przestają się mnożyć, lub żyć w świecie miłości, gdzie wy wszyscy będziecie zakochani w waszym bliźnim, szanując wasze wnętrze, które jest miłością.

Powiedzcie Mi, czy chcecie z tego wyjść? Jeśli tak, to Ja, Jezus, dam wam to, czego potrzebujecie, aby uwolnić się od wszystkich waszych łańcuchów, które trzymają was na uwięzi. Chcę was wszystkich wolnych, kochających. Ja, Jezus z Nazaretu, kocham was. Amen.

 

159 – 27 czerwiec 2001    Jezus

Przez moc mojego świętego Imienia.

Moje dziecko, piszesz, aby dać poznać mój Akt Woli tym, którzy chcą zrozumieć, czym jest miłość. Miłością się żyje. Ona jest Teraźniejszością. Teraźniejszość to Ja, Boża Teraźniejszość. Jestem w was, żyję w was. Jestem w waszej obecności. Teraźniejszość to Ja wraz z Bogiem Ojcem i Bogiem Duchem Świętym. Jestem wieczny. Miłość jest w was. Kto żyje w Miłości jest żywy.

Moje dzieci, każdy z was jest miłością przeze Mnie, Jezusa. Jestem Miłością, która żyje w was. Miłość jest Teraźniejszością, która nigdy nie kończy się, bowiem jest wieczna. Każde działanie czynione we Mnie, Miłości, powoduje działanie Teraźniejszości w was. Aby spełnić się we Mnie, wykonujcie wasze czyny, oddając je Mnie, aby były w Woli Bożej. Staniecie się miłością i Miłość będzie działała. To, co ukazuje się na zewnątrz jest działaniem mojej Obecności w was. Stajecie się miłością.

Ci, którzy są miłością, są w tym działaniu. Oddają się Miłości. Przez wasze oddanie, Miłość działa za was. Ja, Ja jestem tym działaniem. Jestem w waszej obecności. Jestem w was. Moje dzieci, kiedy jesteście we Mnie, działanie miłości jest aktywne, wy pełnicie moją Wolę; wszystko, co pochodzi od was, poddaje się Woli mojego Ojca.

Jeśli czynicie dobro waszemu bliźniemu, to dlatego, że jesteście w działaniu miłości. Jesteście działaniem Miłości przeze Mnie, we Mnie. Jestem Miłością, która jest w was. Wy, wy jesteście we Mnie. Kiedy wasz bliźni szuka miłości i znajduje tę miłość w was, on znajduje Mnie w was. Wy, wy jesteście Mną. Ja, Ja jestem wami. Żyć w Woli Bożej, moje dzieci, to spełnić się we Mnie.

Kochać bliźniego, to kochać Miłość. Wy, których wnętrze jest w Teraźniejszości, jesteście w działaniu miłości, które idzie ku bliźniemu. To dlatego ważnym jest powiedzieć tak Miłości. Dajecie to, co Miłość wam daje. Kiedy dajecie Miłości wasze tak, Miłość z kolei daje swoje tak waszemu tak; stajecie się działaniem we Mnie, Miłości.

Miłość daje wam swoje tak, aby wasze tak było tak działającym, abyście wy z kolei mogli dać wasze tak bliźniemu. Ponieważ staliście się miłością, dajecie miłość. To Ja, Miłość, dałem wam miłość, którą dopiero co daliście. Przez wasze tak, oddaliście się w tym działaniu Mnie, Miłości. To Ja wziąłem to działanie i uczyniłem je aktywnym. Staliście się miłością.

Kiedy ktoś nie wypowiada [swojego] tak, nie daje nic, nie jest w tym działaniu miłości, jest bez życia, umiera w sobie. Nie może dać miłości, bowiem Miłość nie dała w nim życia. Ja, Miłość, nie mogę być działaniem miłości, skoro ta osoba nie jest obecna we Mnie. Obecność jest darem, który ofiarujemy. Jeśli dar nie jest ofiarowany, nie ma działania miłości. To dlatego powinniście przyjść do Mnie.

Moje dzieci, ten, który mówi nie Miłości, nie daje nic i Miłość nie daje mu nic. Jest bezpłodny jak drzewo figowe, które nie ma owoców. Dziecko, które odmawia oddania się Miłości, odmawia miłości w sobie. Miłość może być w nim tylko wtedy, jeśli on da swoje tak. To tylko wtedy miłość przychodzi do niego i on staje się miłością. Jestem w każdym z was, abyście byli darem miłości. Jestem Siewcą, który pozwala, aby kiełkował owoc, podlewając go moją żywą wodą. Miłość jest nasieniem, które jest w was.

Moje dzieci, Miłość rozkwita miłością. Kiedy kiełkuje, jest nadzieja że pojawi się owoc; ale jeśli nie wypowiecie waszego tak, owoc się nie pojawi. To Ja pomnażam owoce dla tych, którzy poddają się mojej Woli miłości. Wszystko zawiera się we Mnie, Miłość was kocha. Stańcie się tym, kim jesteście, miłością. Amen.

 

160 – 28 czerwiec 2001    Mama z Nieba

Moja Chwała uświęciła waszą chwałę.

Moje dzieci mojego świętego Syna Jezusa, jestem waszą Mamą miłości. Jestem Mamą, która przez swoje tak dla Woli Bożej, dała swojego Syna Jezusa, abyście mieli życie wieczne.

Dzieci moje, jestem z wami. Jestem także z moim Synem. Spójrzcie jak cierpię, widząc was jak beztroscy jesteście wobec moich nieustannych wezwań. Stwierdzam, że jesteście nierozważni. Ja, Ja jestem Królową Aniołów. Jestem Królową Nieba. Moje dzieci, moje miejsce jest obok mojego świętego Syna w Jego Chwale. Tak, dzieci moje, Jego Chwała będzie niedługo głoszona przez wszystkie dzieci, tak na ziemi, jak i w Niebie. Jestem z wami, aby was przygotować na Jego widzialne6 przyjście w was. Odwiedzam ziemię, rozdzielając moje łaski, aby wam pomóc zrozumieć Wolę Bożą. Kocham was. Kochajcie mojego Syna, jestem Królową Pokoju.

Dzieci moje, słuchajcie waszej Mamy z Nieba. Pragnęłabym połączyć was z moim Synem Jezusem, Synem Ojca Przedwiecznego, który zasiada na swym tronie Chwały. Ta Chwała, moje ziemskie dzieci, jest Chwałą, która kosztowała Go Jego ziemskie życie. Śmierć, jaką On poniósł dla was, moje dzieci, była ofiarowana Ojcu na Jego Chwałę. Chwała mojego Syna jest waszą chwałą, zważywszy, że jesteście dziećmi uświęconymi przez Jego Krew, przelaną za was wszystkich. On, przez Swoją Najdroższą Krew, oczyścił was, ocalił od śmierci wiecznej.

Zostałyście, moje dzieci, oczyszczone przez Jego miłość. On za was cierpiał. On was kocha. Z kolei wy, ofiarujcie się, kochając swoich braci i siostry. Jeżeli ich nie kochacie, to dlatego, że odrzucacie własne oczyszczenie. Moje dzieci miłości, jestem waszą Mamą. Cierpiałam w moim wnętrzu mękę mojego Syna. Ja także przeżyłam agonię wraz z moim Synem. W chwili Jego śmierci uczestniczyłam w waszym oczyszczeniu. Jeśli nie chcecie teraz znosić cierpień, które zadają wam wasi bracia i siostry, to nie bierzecie udziału w naszych cierpieniach, a kiedy ich odrzucacie, nie akceptując ich słabości, to nie zgadzacie się na wasze oczyszczenie.

Dzieci moje, jestem Mamą Miłości. Widziałam mojego Syna cierpiącego za was. A wy, wy nadal zadajecie Mi cierpienie, ukazując Mi się jako dzieci odmawiające kochania waszych braci i siostry. Moje słodkie miłości, jestem waszą Mamą. Kocham was. Dlaczego nadal chcecie zadawać Mi cierpienie?

Czyż nie wiecie, że Miłość, która jest w was, może was ocalić? Kochajcie siebie samych. Kochajcie tych, którzy zadają wam cierpienie. To jest wasze oczyszczenie. Cierpienie jest uświęcające. To miłosne cierpienie jest czasami konieczne dla oczyszczenia waszych dusz, aby wasza chwała została uświęcona przez Chwałę mojego świętego Syna. Dzieci moje, każdy z was, przez moje modlitwy do Ojca, zostanie wyniesiony do chwały w moim Synu.

Zrozumcie to dobrze! Pragnęłabym, aby nadszedł już czas Wielkiego Oczyszczenia. Cierpię jednak, kiedy wy, mimo takiego nalegania, uparcie wzbraniacie się przed modlitwą.

Dzieci moje, jestem Mamą, która kocha swoje dzieci, tak jak i wy, mamy, które kochacie wasze dzieci. Moja miłość do mojego Świętego Dziecka jest wielka, ale moja święta miłość do mojego Boga jest większa. Dzieci moje, nie mogę już dłużej nalegać: czas Wielkiego Oczyszczenia nadchodzi.

Moje dzieci miłości, tak, jesteście moimi dziećmi miłości. Lubię was tak nazywać. Jestem Matką Miłości. Wszelka nadzieja mieszka w tym, kto wierzy, że Miłość jest dla niego wszystkim. Nadzieja mieszka w moim Synu. Przyjdźcie do Mnie. Przyjdźcie modlić się ze Mną na Chwałę mojego świętego Syna Boga. Wszystko zostało stworzone na Chwałę Trójcy. Jesteście dziećmi stworzonymi, by oddać Bogu to, co jest Mu należne: Jego miłość.

Trójca Święta połączyła Mnie z Miłością. Jestem Mamą waszego Jezusa Miłości, jestem także waszą Mamą. Kiedy mówicie tak mojemu Synowi Jezusowi, to wy, moje dzieci, którzy jesteście w moim Synu, odpowiadacie tak na moje wezwanie. To jest takie naglące, moje dzieci! Jestem Matką Miłości. Dziękuję wam, którzy powiedzieliście tak mojemu świętemu Synowi.

 

161 – 28 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Źródło nadziei na życie wieczne.

Moje dzieci Miłości, Ja, wasz Jezus, proszę was, byście się modlili, aby wasze serca otworzyły się na miłość. Modlitwa jest źródłem nadziei na życie wieczne. Wszystko zawiera się we Mnie, Miłości. Nadzieja jest cnotą miłości.

Moje dzieci, popatrzcie na życie w każdym z was. Kto szuka, nie zniechęca się. Ten, kto nie szuka, nie może mieć w niczym nadziei. Jeżeli nie ma planów [pełnych] miłości, to w swoim życiu nie ma niczego, co by go prowadziło ku nadziei na szczęście. On wstaje rano bez radości. Jego dzień jest banalny, a ponieważ nie ma planów, nic go nie motywuje. Nic nie jest warte jutra, bo przyszłość wydaje mu się pozbawiona radości. Ten, kto szuka, ma zawsze nadzieję, że znajdzie. Posuwa się naprzód na swej drodze, dokonując dzieł miłości, które wyznaczają jego drogę życia. Nadzieja w jego życiu jest pragnieniem, które prowadzi go do Źródła radości. Nadzieja na szczęście motywuje go. Wszystko jest radością w tym, kto ma nadzieję na życie wieczne.

Dzieci moje, które kocham, całe życie jest radością, kiedy żyjecie z nadzieją na szczęście. Nadzieja na szczęście jest jak woda ze źródła, która wpada do rzeki i tworzy potok, aby wpaść w przestrzeń wody żywej, tej, która nigdy nie wysycha. Ja jestem wodą w tej przestrzeni czystej wody, tak jak jestem mocą tego źródła wody, która płynie przez wasze życie.

Wszystko tkwi w poszukiwaniu szczęścia, które prowadzi was do Źródła radości. Każdy, kto szuka, znajduje na swej drodze kamyki: raz szorstkie, raz spłaszczone, raz bardziej okrągłe od innych. Każdy kamień ma swoją wartość w życiu. Te kamienie, to wasze dzieła, które uformowały waszą drogę. Nadzieja staje się radością, kiedy ją przeżywacie w moim Synu. Pomyślcie o odwadze, której potrzebujecie, by żyć z tymi przeszkodami jakie stają na waszej drodze. Kiedy mój Syn wam je pokaże, one będą radością dla was, was, którzy pokonywaliście je w nadziei na szczęście wieczne.

Moje ukochane dzieci, wejdźcie na drogę prowadzącą do życia. To życie jest moim Życiem. We Mnie jest Życie i radość. Ja, Ja jestem w każdym z was, was, którzy macie nadzieję na życie wieczne. Kocham was, moje dzieci. Idźcie drogą szczęścia, tą, która prowadzi do Nieba, gdzie wszelka radość i wszelkie szczęście nie mają końca.

Miłość króluje wszędzie wokół was. Wy tego nie widzicie, bo wasze oczy są zamknięte na wszystko, co jest Mną. To Ja wszystko stworzyłem. Piękno jest w tym, kto zachował serce dziecka. Każde dziecko, które zwraca się do Mnie uświadamia sobie, że żyje po to, by sprawiać Mi przyjemność. Chcąc Mi sprawić przyjemność, pozwala Mi, bym dał mu to, co jest dobre dla niego, uczy się kochać siebie takim, jakim jest, poświęca czas w swoim życiu, aby odkrywać piękno swojego wnętrza. Wtedy jego oczy otwierają się na piękno innych, widzi tylko ich dobre strony, a ich wady już mu nie wydają się przeszkodami dla jego miłości do nich.

Odkrywa, że w nim jest szczęście, że Ja jestem Szczęściem we wszystkim. To, co go otacza, pochodzi ode Mnie, gdyż Ja jestem Miłością, która daje wszystko. Jestem waszym szczęściem, waszą radością. Cała nadzieja na szczęście jest w zasięgu wszystkich osób spragnionych życia wiecznego.

Tylko dzieci Miłości mają nadzieję na szczęście. Powiedzcie tak Miłości. Ja, Jezus-Miłość, kocham was. Dzieci moje, miejcie nadzieję na miłość. Szczęście jest w każdym z was. Ono jest w was. Jestem w was, Ja, Nadzieja na życie wieczne. Amen.

 

162 – 29 czerwiec 2001    Jezus

Jestem Źródłem wody żywej.

Moja umiłowana córko Ojca, umieściłem w tobie moje święte boleści. Piątek przypomina wam moje boleści. One są źródłem, z którego powinniście czerpać łaski oddania się. Dzieci moje, w mojej Świętej Woli, oddawajcie się Mnie, Jezusowi, na chwałę Ojca.

Wszystko jest we Mnie. Jestem Źródłem wody żywej. Ono karmi waszą potrzebę łask, które sprawiają, że wzrastacie we Mnie. Jestem Źródłem, które wypływa z nieskończonej miłości Ojca. We Mnie znajdziecie życie wieczne. We wszystkim, Ja jestem.

Dzieci moje, jesteście dziećmi spragnionymi życia. Jestem Tym, który moimi łaskami chce karmić wasz brak radości. W was są te źródła szczęścia, które stawią opór waszej nędzy. Dzieci moje, które kocham, Ja, Jezus, dla was poszedłem czerpać szczęście u samego Źródła, którym jest mój Ojciec. Moja Istota otworzyła się, aby przez moją Najdroższą Krew dać wam życie. Wlałem w was miłość, to, co stanowi istotę Boga Ojca, waszego Ojca, abyście się radowali.

Ojciec wasz dał wam swoje tchnienie życia. On żyje w was. To jest Ten, który dał swoje tchnienie życia Adamowi. To tchnienie jest życiem, ono karmi życie, które jest w każdym z Jego dzieci. Dzieci Boże przez swoje grzechy przeszkodziły Źródłu miłości zasilać to życie. To one same je wysuszyły, nosząc w sobie nieczystości.

Jednak Ja, Jego Syn, aby usunąć całą nieczystość, oddałem Siebie, zanosząc na śmierć wszystkie grzechy. Żeby to Źródło miłości karmiło was, trzeba, aby życie, które jest waszym źródłem istnienia, zostało oczyszczone. Moje dzieci, bez mojej śmierci nie byłoby w was życia. Grzech spowodował, że to źródło życia wyschło. Ojciec mój jest Mną, a Ja Nim. To przez Jego Syna, Jego miłość ponownie nadała moc życiu. Jestem Życiem. My jesteśmy Źródłem życia wiecznego.

Tak, wszystko przechodzi przeze Mnie. Nie szukajcie szczęścia gdzie indziej, Ja mam je w Sobie. Ta radość, o której mówię, jest w was. Jeżeli nie znacie tej radości, która mieszka w was, to dlatego, że wasze Źródło wyschło. Jeżeli nie przychodzicie czerpać ze Źródła życia, bo nie wiecie, że Miłość żyje w was, to nie możecie pozwolić sobie na chwile radości i pokoju, gdyż tylko Ja mogę wam je zapewnić.

Każda osoba jest wybrana przez mojego Ojca. Urodziliście się, aby wypełniać dzieła dla osiągnięcia życia wiecznego. Jeżeli nie wiecie, że jestem w was, nie możecie wykonywać waszych czynów z radością. Powinniście się nauczyć pracować, dając wasze tak dla Miłości.

Miłość żyje w was. Jestem Bogiem, a wy jesteście dziećmi Bożymi. Wszystko zostało wam dane, abyście mogli żyć jak dzieci Boże. Kiedy chcecie wykonać jakąś pracę, Bóg zna wasze możliwości; to On dał wam dary, abyście byli w stanie wykonać waszą pracę. Jeżeli na przykład lubicie pracę manualną, to dlatego, że otrzymaliście dary, by wykonywać tę lub inną pracę; jest to dla was łatwe. To pochodzi ode Mnie, Boga. Jeżeli lubicie śpiewać, to [dlatego, że] Bóg dał wam zdolność rozumienia muzyki; te talenty pochodzą od Ducha Świętego. To są Jego dary.

Proście Boga o łaski, aby wykonywać waszą pracę. Rozwiniecie w sobie miłość, chcąc tylko Jemu sprawiać przyjemność, gdyż wiecie, że wszystko od Niego pochodzi, a Bóg was napełni. On rozwinie te dary przez swoje łaski. Bóg zna wszystkich, którzy Mu wszystko oddają. Hiob otrzymał wszystko. Bezustannie dziękował Bogu, wiedział, że wszystko pochodzi od Boga. Kiedy został poddany próbie, dalej kochał Boga, i Bóg zwrócił mu wszystko pomnażając to wielokrotnie. Dzieci moje, to jest świadectwo miłości dla każdego z was.

Wszystko, co dobre, pochodzi ode Mnie. Każdy uczynek wypełniony, by oddać przysługę innym, jest uczynkiem miłości, który pochodzi ode Mnie. To Ja was karmię moją miłością w was. Beze Mnie nie możecie być dobrzy. Jeśli rozpoznacie się we Mnie, uświadomicie sobie, że wszystko pochodzi ode Mnie: wtedy wasze uczynki będą pożyteczne dla was i dla waszego bliźniego.

Jeśli nie wierzycie we Mnie, to dlatego, że nie jesteście świadomi waszej obecności tuż obok Mnie, w was. Nie okazujecie sobie miłości i wasze uczynki nie przynoszą łask, które wypełniają światłem wasze wnętrze. Kiedy jesteście pewni, że Ja żyję w was i że jesteście w mojej Obecności, wasze uczynki stają się aktami miłości dla was i waszego bliźniego. Jeśli pozostajecie nieświadomi tego, że Ja mogę dla was wszystko, pozostaniecie w ciemnościach w waszym wnętrzu i nie skorzystacie z dobrodziejstw, jakie wasze uczynki mogłyby przynieść waszemu życiu. Nie korzystając z tych dobrodziejstw, nie możecie dzielić ich z innymi.

Ja, Jezus-Miłość, dam wam poznać waszą potrzebę miłości. Wasze działanie stanie się miłością we Mnie. Wszystko jest we Mnie. Wasze uczynki zostaną wam ukazane przez wasze powierzenie się miłości.

Kiedy wykonujecie waszą pracę z miłości do waszego bliźniego, wszystko staje się radosne. Wszystko wraca z powrotem do tych, którzy wiedzą jak dawać, nie oczekując w zamian, że drugi wam zwróci. Kiedy dajecie, Miłość daje wam stokrotnie. Miłość pomaga wam otrzymać to, co pragniecie mieć. To Ja, przez moje łaski działam, abyście to otrzymali.

To w oddaniu się Miłości poznacie, co to jest miłość dla siebie samego. Kiedy uczymy się oddawać siebie z miłości, to działamy w Miłości, by ofiarować naszemu bliźniemu to, co otrzymujemy od Miłości. Nikt nie może dać, jeżeli uprzednio nie otrzymał. Jeśli nasze wnętrze jest puste, nie możemy ofiarowywać dzieł miłości.

Wszystko to, co jest w was dobre, moje dzieci, pochodzi ode Mnie. Kiedy wykonujecie dobry uczynek, jest on dobry dlatego, że Ja, Miłość, który jestem w was, daję wam radość do wykonania tego dobrego uczynku. To Ja karmię go moimi łaskami miłości, a ponieważ wy, w Woli Bożej, oddajecie Mi go, to on się staje moim uczynkiem; zatem to Ja go w was wykonuję. Kiedy dajecie Mi to, co pochodzi ode Mnie, Ja to pomnażam. To Ja, Działanie w was, wykonuję wasz uczynek. Ja ten uczynek wypełniam w was i ofiarowuję go waszemu bliźniemu, ponieważ wasz uczynek jest dokonany we Mnie, przeze Mnie i ze Mną. Każdy uczynek ofiarowany Mi, Miłości, jest miłością.

Moje dzieci, dary miłości, które otrzymujecie od waszego bliźniego są uczynkami miłości, jakich dokonał wasz bliźni w Woli Bożej, oddając Mi je. On otrzymał ode Mnie łaski, aby jego uczynki przyniosły owoce. Jestem Działaniem i to Ja w was otrzymuję to, co wasz bliźni wam daje. Ponieważ czynicie wszystko, by sprawić Mi przyjemność, stajecie się miłością. Nie jesteście już sobą, jesteście Mną.

Kiedy dajecie i otrzymujecie, to Ja, Działanie, dokonuję w was tych czynów: to Ja daję, to Ja otrzymuję z miłością. Jestem Tym, który daje i otrzymuje czyny miłości w was. Jestem w was. Oddajcie Mi wasze czyny, moje dzieci, aby wszystko było miłością. Odkryjecie, że dawanie przeze Mnie, Miłość, jest łatwiejsze i bardziej godne uznania, niż dawanie przez was samych.

Lecz ci, którzy lubią otrzymywać, tracą łaskę zasługi, kiedy przypisują ją sobie. Kiedy otrzymujemy, nie przypisując sobie zasługi, to staje się bardziej godne uznania, bo w waszym oddaniu się Mnie, Ja was napełniam. Zauważycie, że przejść przeze Mnie jest łatwiejsze, niż przejść przez siebie samych.

Ja wiem, moje dzieci, że jesteście przyzwyczajeni żyć, nie myśląc o oddawaniu Mi waszych uczynków. Wasza ludzka wola jest do tego przyzwyczajona, i to od tylu lat. Odkryjecie, że czyniąc wysiłek, będziecie radośni, znalazłszy czas, by oddawać Mi wasze uczynki. To nie jest takie skomplikowane. Kiedy obudzicie się rano, powiedzcie: «Jezu, oddaję Ci wszystkie moje uczynki, weź moje życie, kocham Cię.»

Moje dzieci, Ja wezmę wasze uczynki w Siebie, a wy, z moimi łaskami, wykonacie swoje czyny z miłością. A ponieważ wlałem w was łaski, które pomogą wam zobaczyć, że jesteście miłością, pojawi się w was radość. Ta radość wyjdzie z was i wpłynie korzystnie na sposób, w jaki wykonujecie wasze uczynki. To Ja dałem wam moją radość, ponieważ wszystko pochodzi ode Mnie.

Moje dzieci, wszystko, co czynicie na zewnątrz was, jest karmione przeze Mnie, który jestem w was. Oczywiście, trzeba, byście oddali Mi wszystko. Z czasem zauważycie, że wszystko jest dla was prostsze. Nie będziecie już widzieli siebie jako dzieci niemających miłości. Rozwinie się w was miłość, nie tylko dla was, ale i dla waszego bliźniego. Wszystko w was będzie się przekształcać. To dokona się w waszym rytmie.

Nie będziecie już dziećmi, które chcą tylko sobie sprawiać przyjemność, będziecie dziećmi, które pragną kochać innych, tak jak siebie samego. Cała wasza istota uświadomi sobie, że wasze uczynki pochodzą ode Mnie, a kiedy będziecie wykonywać wasze uczynki we Mnie, będziecie wiedzieli, że wszystko jest ode Mnie. Wtedy uwierzycie, że to Ja dokonałem w was tych cudów, aby uczynić z was istoty dobre dla waszego bliźniego, aby on z kolei chciał wam sprawić przyjemność, wszystko bowiem do Mnie powraca.

Ja jestem Światłością. Znam wasze wnętrze bardziej, niż wy sami. We Mnie nie może być nic, co jest błędne. Dzieci moje, dziecko, które otrzymuje dobro od swojego bliźniego, dostrzega Miłość, która ofiarowuje. On nie jest żądny uznania. Powierzając się Mnie, on wie, że miłość jest wolna, że niczego nie zatrzymuje i niczego w zamian nie żąda.

Moje dzieci, jakże Ja was kocham! Ja, Jezus, proszę was, byście dali Miłości wasze pozwolenie. Bądźcie istotami, które łatwo dają i otrzymują w Miłości. Moje czułe i kochane dzieci, Jezus was kocha. Amen.

 

163 – 30 czerwiec 2001    Jezus-Miłość

Jestem Opatrznością.

Moje dziecko, które kocham, jestem w tobie. Ja, twój Jezus, jestem w tobie zakochany. Jesteś dziewczyną, która oddaje siebie Miłości, aby uchronić świat, który jest w niebezpieczeństwie. Temu światu został przedłużony jego czas. Gdybym przyszedł w tej chwili, gdy do ciebie mówię, mało byłoby dzieci, które powiedziałyby Miłości swoje tak, gdyż świat ten nie bierze do serca moich miłosnych wezwań. Tak, moje dzieci Miłości, ilu z was nie zdaje sobie sprawy z tego, że Ja w nich żyję, że wszystko ode Mnie pochodzi. Jestem Bogiem Wszechmogącym.

Dzieci moje, nie jesteście realistami, sądząc, że ten świat uczynił wszystko używając swej własnej wiedzy. Bóg stworzył wszystko, aby człowiek tym się posługiwał dla zaspokojenia swych potrzeb. Wasze potrzeby zostały zaspokojone, ponieważ pragnęliście tego, by posiąść dobra. Te dobra, moje dzieci, zostały uczynione przy pomocy waszej wiedzy. Wszystko pochodzi od Opatrzności. Nie uświadamiacie sobie, że wszystko pochodzi ode Mnie.

Wy wiecie, że wasze prace są wykonane w oparciu o waszą wiedzę. A czy wiecie, moje dzieci, że wasza wiedza pochodzi ode Mnie, nie od was? Jestem Opatrznością, która zaopatruje was w dobra zdobyte waszą pracą. Wiedza jest pełnią mojego Ducha miłości. Wszystko pochodzi od Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem. Ja jestem Bogiem. On we Mnie, Ja w Nim, My jesteśmy Bogiem. Jestem więc wszystkim, czym Ojciec chce, abym był. Wszystko, co pochodzi ode Mnie, jest prawdą. Jestem Namaszczonym Ojca. Ojciec dał Mi całą władzę nad moim Kościołem. Duch Święty, tak jak i mój Ojciec, są we wszystkim tym, czym jest moja Istota. Jestem w Ojcu i jestem także w Duchu Świętym. Całość Miłości jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym: On, Ja i On jesteśmy Bogiem Trójjedynym. My jesteśmy MY.

Moje dzieci, to dla was Miłość pozwala pisać, abyście wiedzieli, kim jesteśmy MY. My tworzymy Wszechmoc. Jestem Królem Wszechświata. Wszystko pochodzi ode Mnie. Kto wierzy we Mnie, ten wierzy, że jesteśmy TROJE w JEDNYM. Nie możemy być rozdzieleni, jesteśmy jednością. Przez Nas, w Nas, od Nas, pochodzi każde dzieło. Trójca jest Wszechmocą, niezbędną dla was, aby wasze prace zostały wykonane.

Moje dzieci, to Opatrzność przyczynia się do tego, że posiadacie dobra materialne, nawet jeśli są one rezultatem waszej pracy. Nikt nie może wyobrazić sobie posiadania czegokolwiek bez świadomości, że My, Trójca, jesteśmy autorami waszych dóbr. Każdemu z was daliśmy dary, które uzdolniły was do pracy, czy to do budowania, czy do gotowania, czy do uczenia, czy leczenia, itd. Jak wiele darów zostało wam danych! Czy nieprawda, że śpiew jest przyjemny? Wszystko zostało wam dane, ponieważ was kocham.

Trójca: Wszystko pochodzi od Nas, Trójcy. Nie jesteśmy jako bierni bogowie. Jesteśmy działaniem miłości. Jesteśmy Bogiem. Jesteśmy Miłością. Jesteśmy w Nas. Nie możemy być poza Nami. Nie jesteśmy fałszywi. Jesteśmy prawdziwi w tym, czym jesteśmy: w Miłości.

Moje dzieci, wszystko jest w Nas. Jeżeli pracujecie nad jakimś projektem, to dzięki waszym pomysłom, jakie My poddaliśmy wam. Kiedy jakieś dziecko wykonuje pracę i oddaje ją Nam mówiąc: «Panie, dziękuję za wszystko, co mi dałeś, abym mógł pracować. Ta praca pochodzi od Ciebie, bo dałeś mi wszystko, żebym mógł ją wykonać», wtedy My błogosławimy to, co zostało przez was wykonane. To jest Wola Boża, która tak chce.

Jezus: Wszystko powinno być robione dla dobra duszy. Ja, Jezus, sprawiam, że wasza praca jest błogosławiona przez mego Ojca, aby stała się w ten sposób zyskiem dla waszej duszy. Moje dzieci, jeżeli mówicie, że wszystko pochodzi od was, przypisując sobie zasługę, to dlatego, że jesteście daleko od Nas. Praca, która staje się dobytkiem przez waszą pełną pychy wiedzę, stoi w sprzeczności z waszą duszą, bowiem wszelka wiedza pochodzi od Nas.

Wszystko, co wasze jest ciemnością, podczas gdy Ja jestem Światłością. Wy, którzy wierzycie, że wszystko pochodzi od was, jak możecie być tego pewni, kiedy żyjecie w waszej ciemności? Po co mówić, że wszystko, co robicie, pochodzi od was, skoro nazywacie siebie dziećmi Bożymi?

To Ja wykonuję w was waszą pracę. Mój Ojciec przechodzi przeze Mnie, abyście wy, przez moją moc, otrzymali waszą moc poznania. Jestem Mocą. Jeżeli wy, moje dzieci, wykonujecie prace, bazując się na waszej wiedzy, staniecie się robotami, które tylko produkują, które pozwalają, aby odruchy zapanowały nad uczuciami, a które pochodzą ode Mnie, gdyż Ja jestem Miłością, Czułością, Dobrocią, Łagodnością, itd. Wszystko jest Mną. JA JESTEM jest we wszystkim. Wszystko, co czynicie beze Mnie, niczego waszej duszy nie przynosi. Jestem Słowem. Słowo stwarza działanie. Wola mojego Ojca jest Mną. Jeśli dokonujecie waszego działania we Mnie, to stajecie się dziećmi Bożymi.

Och, iluż z was pracuje tylko w tym celu, aby pozyskać dobra, nie dając Mi możliwości ofiarowania ich mojemu Ojcu. Tyle wysiłku na nic, bowiem każda praca nie pobłogosławiona przez mojego Ojca, nie przynosi łask. To jest bezcelowe. To nie przynosi wam szczęścia. Iluż z was, po przeżyciu całego życia, uświadamia sobie, że wszystko, co zrobili, wydaje się bezużyteczne!

Moje dzieci, jeżeli czekacie, aż nadejdzie koniec waszego życia, by dać Mi to, co zbudowaliście beze Mnie, co będziecie mieli Mi do ukazania, poza swoim żalem, że nie zgromadziliście dzieł, które mogły przynieść owoce? Wszystkich tych żali można by było uniknąć. Gdybyście Mi ofiarowali wasze prace, przyniosłyby one wam samo dobro w waszym ziemskim życiu i na życie wieczne.

Dzieci moje, tak wiele prac było wykonanych w waszym życiu w tym tylko celu, aby spełnić wasze zewnętrzne pragnienia, nie myśląc o waszej duszy, która jest nieśmiertelna! Wszystko było przeważnie dla waszego ciała, które nie jest nieśmiertelne. Wasze ciało jest materią, nie jest życiem. Jeżeli wykonujecie wasze uczynki w tym tylko celu, by ofiarować sobie dobra materialne, to nie będziecie mieli ze sobą niczego, co moglibyście Mi ofiarować, Mnie, Bogu, waszemu Stwórcy, niczego, co będzie konieczne, aby okazać waszą miłość.

Moje dzieci, przyszliście na świat, by kierować się ku Mnie, który jestem Wieczny. Wyszliście ode Mnie, do Mnie powrócicie. Zastanówcie się, zanim przypiszecie sobie zasługi za wasze prace. Jeśli uznacie, że wszystko pochodzi ode Mnie, to w takim razie do Mnie to wszystko musi powrócić. Moi ukochani, tak jak ode Mnie pochodzicie, tak i przede Mną będziecie musieli za siebie odpowiedzieć.

Czyż nie wiecie, że wszystko, co zrobiliście, pochodzi ode Mnie, to wszystko, co dobre, wszystko bez wyjątku? Czekałem i nadal czekam, że wy, moje dzieci, to sobie uświadomicie. Jestem Bogiem, który was nie zmusza. Nie karzę was za wasz błąd brania wszystkiego jako coś, co się wam należy; za bardzo was kocham. Chcę was dla Siebie, dla waszego szczęścia. To dopiero na samym końcu wielu zauważy moją Obecność w nich.

Och, iluż mogłoby być szczęśliwymi, gdyby nauczyło się dawać Mi swoje tak dla Miłości! Uświadomiliby sobie natychmiast swoje szczęście, a nie dopiero przy samym końcu. Oczywiście, potrzebny jest wam czas, abyście się zakochali w waszym Jezusie. To dzieje się z moimi łaskami, w waszym rytmie.

Moje dzieci, należę do was. Pozwólcie Mi was kochać. Ja, Ja kocham was. Jezus-Miłość chce was nauczyć, że wszystko jest łatwiejsze, kiedy się żyje wiedzą [pochodzącą od] Miłości. Pozwólcie sobie pokazać, że lepiej jest żyć we Mnie, niż w samotności ze sobą. Dzieci moje, Ja jestem Jezus-Miłość. Kocham was. Amen.

 

164 – 1 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Dzieci moje, zamieńcie wasze dni w modlitwę.

Dziecko moje, ty, w Woli mego Ojca Niebieskiego, jesteś wsłuchana we Mnie. Jesteś wypełniona Duchem Świętym. To przez Jego Moc masz łaskę słuchania z uwagą. Wszystko dokonuje się przez Wolę Bożą. Moje dziecko, wszystko jest w Nas. Ty do Nas należysz. Ofiaruj się Nam z miłością. Kocham cię, słodyczy moich ran. Tak, moja córko, ofiarowałaś się, by wypełnić moje plany miłości względem moich dzieci, które kocham. Dziękuję za twoją małość, która pochodzi od naszych łask. Uczyniliśmy cię tak małą, że twoja nicość jest zjednoczona ze Mną, twoim Jezusem Miłości.

Dzieci moje, które tak kocham, zobaczcie jak ci, którzy w całkowitym zawierzeniu oddają się mojej miłości, są istotami wypełnionymi miłością! Wy pochodzicie ode Mnie. Daję wam z Siebie wszystko. A wy, co wy Mi dajecie? Czy jesteście tymi, którzy się oddają, lecz nie całkowicie, bojąc się, że poproszę was o to, abyście się bezustannie modlili na kolanach? Modlitwy są o wiele prostsze, niż możecie to sobie wyobrazić. Dzieci moje, proszę was o modlitwę zawierzenia się Miłości. Modlitwy te są darem waszej osoby.

Każdego ranka, kiedy wasze oczy są jeszcze zamknięte, a wasze myśli już aktywne, nie otwierając nawet waszych oczu, zawierzcie się Miłości. To jest takie łatwe! Powiedzcie po prostu: «Jezu, oddaję Ci moje całodzienne prace.» To wszystko, moje dzieci. To takie proste! A w południe proście Mnie po prostu o błogosławieństwo dla siebie, mówiąc: «Jezu, pobłogosław mnie, chcę wszystko czynić przez Ciebie.» Czy to jest skomplikowane, moje dzieci? A wy, którzy chcecie Mi ofiarować coś więcej, powiedzcie Mi przy wieczornym posiłku: «Jezu, oto jestem znowu, oddaj ę Ci mój dzień, który dobiega końca. Kocham Cię

Dzieci moje, modlitwa jest taka prosta! Powinniście się modlić ze Mną. Ja wezmę waszą modlitwę i uczynię ją moją, aby cały wasz dzień był nieustanną modlitwą.

W dniu waszej śmierci przedstawię wam wasze modlitwy, które wypełniły wasz pobyt na ziemi. W Woli Bożej, wy, moje dzieci, jesteście ze Mną. Zrozumcie to dobrze, to Ja czynię dla was wszystko. Kocham was. Za każdym razem, kiedy dajecie Mi waszą modlitwę, wypowiadacie swoje tak dla Miłości. Jestem Miłością. Miłość będzie królowała w waszym ziemskim życiu. Miłość jest tak prosta! To nic skomplikowanego!

Dzieci moje, kiedy kładziecie się wieczorem, pomyślcie o swojej modlitwie, a każdego dnia, we Mnie, ze Mną i dla Mnie, postawicie jeden krok więcej w kierunku wiecznego szczęścia. A Ja, moi umiłowani, dam wam łaski miłości, abyście karmili życie, które jest już w was. To życie jest szczęściem, które nigdy się nie skończy.

Im bardziej Jezus nas karmi, tym bardziej jesteśmy miłością, i tym bardziej miłość, jaką staliśmy się, kocha Miłość. Stajecie się tym, czym jesteście: miłością. Dzieci moje, Jezus-Miłość kocha was czule. Amen.

 

165 – 2 lipiec 2001    Wasz Ukochany Jezus

Wasze rywalizacje mogą was tylko ranić.

Moje dziecko, nawet jeśli jestem z tobą, to jestem także z twoimi braćmi i siostrami, w nich. Ty słyszysz mój głos. Niektórzy także słyszą mój głos, który mocą Ducha Świętego staje się zrozumiały. Echo mojego głosu rodzi w nich radość. Radość w nich wzrasta.

Dzieci moje, które kocham, oto czas, którego tak wyczekiwaliście! Tak blisko jest ten czas, kiedy moje dzieci będą przede Mną! Jestem Mocą, która przez natchnienia objawia wam, że żyję w was. Moi wybrani, te natchnienia pozwalają uświadomić wam moją nieustanną Obecność w was. Ukazuję wam, że moje przyjście dokonało się w sercach niektórych moich dzieci, które powiedziały Miłości tak.

Na was, którzy zajmujecie się waszymi codziennymi sprawami, Ja, Jezus, wylewam łaski mojej Obecności. Tak, jestem we wszystkich moich dzieciach. Moje czułe dzieci, jestem w was tak głęboko zakotwiczony, że w każdej chwili wlewam miłość w każdego z was, który Mnie błaga, abym przyśpieszył mój powrót do waszych serc. To sprawia, że moi aniołowie z radości grają na cytrach. Wy, którzy podczas mojej Mszy świętej cieszycie się moją Obecnością w Hostii, jak wielka byłaby wasza radość, gdybyście mogli ujrzeć w sobie waszych Aniołów Stróżów, obdarzających was naszymi łaskami zawierzenia, udzielonymi wam przez Nas, Trójcę Miłości!

Dzieci moje, jestem w was tak zakochany, że nie przestaję głośno deklarować wam mojej miłości dla każdego z was! Gdybym nie czynił ogromnego wysiłku, aby ograniczyć tę miłość, zmiażdżyłbym was pod moimi „kocham cię”. Moi ukochani, ponieważ chcę was jeszcze [mieć] na tej ziemi, będę więc ostrożny z moimi porywami miłości.

Drogie dzieci mojego świętego Serca, bądźcie szczęśliwi, ponieważ wasza dusza zna szczęście waszego Boga Miłości. Jak dobrze jest czuć się kochanym do szaleństwa przez swoje dzieci! Niektórzy z was chcą bronić Mnie przed swymi braćmi i siostrami, bo zasłyszane słowa zraniły ich. Wierzyli, że te słowa są przeciwko Mnie. Dzieci moje, to, co czasem wydaje wam się błędem, dla nich jest prawdą.

Te dzieci czynią to, co uważają, że jest dla nich dobre, bez wyrządzania krzywdy ich Bogu miłości, który ich zna. To Ja znam ich wnętrze i wiem, że to, co mówią, może być przeciwko nim samym. Do Mnie należy przyjść im z pomocą, aby uważali na swoje słowa, które w sposób nieświadomy mogą zostać skierowane przeciwko nim samym.

Och, dzieci moje, wy, którzy uważacie siebie za Don Kichota, z miłości do waszego Boga walczycie z wiatrakami! Nie konfrontujcie tego, co jest rezultatem waszej impulsywności, bo to sprawi, że spadniecie z wysoka. Moje dzieci, nie możecie robić za Mnie tego, co do Mnie należy. To do Mnie należy, abym przygarnął was do Siebie i obronił waszą miłość. Wy jesteście moją miłością, moim wszystkim. Oddałem się wam, aby wam pokazać, że wy wszyscy jesteście moimi dziećmi. Pozostawcie Mi te impulsywne odruchy miłości, bo nie macie w sobie mojej mocy miłości.

Niektóre moje dzieci nie uważają na słowa, które pochodzą od nich, a nie mojego Ducha miłości. Kiedy wieje wiatr, to dobrze jest wiedzieć, skąd wieje, by nie dać się porwać gwałtownemu wichrowi. Każde dziecko, które się broni, nie uważa na swe słowa i przez to ujawnia innym swoją własną wolę, która jest tak słaba.

Wasza wola rani waszego bliźniego, a ten, czując się osądzany, przyjmuje pozycję obronną. Wszystko w nim się ożywia, by odzyskać pokój, który jest zagrożony. Atakuje więc tego, który zakłócił jego pokój. Broni zatem swojego punktu widzenia, który jest także naznaczony jego ludzką wolą. Następuje rywalizacja, szkodliwa dla waszego wnętrza.

Istnieje w was rywalizacja, która prowadzi was do samoobrony. Bardzo często wasze myśli są takie same jak waszego rywala, i nie uświadamiacie sobie szkody, jaką nawzajem sobie wyrządzacie. Wszystko zaczęło się od ukrytego w was impulsu, który wypłynął bez waszej wiedzy.

On, pan podziału, pobudził was do samoobrony przed waszym bliźnim, który także stał się ofiarą Szatana. Zatem pojawia się ból, który jest częścią tego, co tłumicie w waszym wnętrzu. To, co was zraniło, rozdrażniło, sfrustrowało i przestraszyło, właśnie się w was obudziło. Nie wiecie, dlaczego jesteście skłonni do obrony przed tym, co zraniło wasze życie, bo to o własne życie walczycie.

Moi ukochani, Szatan jest zadowolony, kiedy panuje między wami rozłam. On sprawia, że ponownie pojawiają się wasze ukryte zranienia. Broniąc się, wypowiadacie wojnę tym, którzy w przeszłości zranili was, wyrządzając wam zło. Dzieci moje, wy już nie bronicie się przeciwko jednemu dziecku, ale przeciwko tym, którzy byli przyczyną waszego cierpienia. Jeśli bronicie się w ten sposób, to dlatego, że nie macie w sobie pokoju. Nie przebaczyliście tym, którzy w przeszłości was zranili.

Dzieci moje, nie wiecie, że rywalizujecie z tymi, których nosicie w sobie. Tak, moi ukochani, nosicie w sobie swoich braci i siostry. Oni są we Mnie, a ponieważ Ja jestem w was, oni także są w was. Przez to, że nie chcecie im przebaczyć, są w was emocje, które pojawiają się i szkodzą wam. Choć tego nie chcieliście, to jednak rany przypominają wam to, co oni wam uczynili, i cierpicie, nie zdając sobie w pełni z tego sprawy.

Przez to, że nie przebaczyliście, nie korzystacie z łask, jakie mam dla was. Te łaski zostały uzyskane przez dzieci, które modliły się, aby wam pomóc. Jeżeli te łaski nie mogą wam pomóc, to dlatego, że ustawiliście mur pomiędzy nimi a sobą i sami przeszkadzacie moim łaskom przemienić was w miłość.

Miłości moje, te dzieci, które wyrządziły wam krzywdę, nie mogą już nic więcej uczynić przeciwko wam. Wielu z nich jest także ofiarami ich bólu. Jeżeli im przebaczycie, sprawicie, że wypłyną ze Mnie łaski, które przemienią was w miłość, a ci, którzy są w was, także je otrzymają. Nawet jeżeli ci, którzy was zranili, nie mają dobrego usposobienia, to łaski te pomogą im zobaczyć ich brak przebaczenia. Moje łaski zrodzą w was czyny miłości. Tylko wy sami możecie powiedzieć Miłości tak.

Dzieci moje, tylko szczere przebaczenie może was uwolnić od tych ran. Jeśli nie możecie im przebaczyć, to dlatego, że sobie samym nie przebaczyliście. Widzicie, jeśli nie rozpoznacie w sobie dziecka Bożego, nie będziecie wiedzieć, że jesteście miłością. Oto dlaczego nie kochacie siebie samych, bo według was, nie ma powodu, aby zajmować się samym sobą.

Aby mieć w sobie pokój, wszystko w was musi być miłością. Tylko szczere przebaczenie da wam ten pokój. Dzieci moje, to od siebie trzeba zacząć. Jeżeli uważacie, że nie macie potrzeby wybaczyć sobie, to właśnie dlatego, że nie kochacie siebie takimi, jakimi jesteście. Koniecznym jest, aby rozpoznać siebie samego we Mnie. Ja sam pomogę wam kochać siebie samych takimi, jakimi jesteście. Dzieci moje, kochać siebie, to przede wszystkim rozpoznać siebie miłością, we Mnie. Ja jestem Miłością.

Tak, moje dzieci, wasze życie jest moim Życiem. Jestem Tym, który dał wam wasze tchnienie w was. To Ja, wiatr miłości. Jeżeli pozwolicie, by wyszedł z was wiatr, który nie jest miłością, to on sprawi, że wypowiecie słowa podpowiadane przez wiatr, który jest zraniony. Ten wiatr karmiony jest w was waszymi ranami z przeszłości. One są w was, te rany, które nie zostały uleczone przez moje porywy miłości. Nie pozwólcie, by ten wiatr, niechciany przez Miłość, podpowiadał wam słowa pochodzące od Szatana, a nie ode Mnie. Jestem Miłością. We Mnie jest tylko słodycz, tylko przebaczenie.

Wszystko to, co rani drugich, pochodzi od was. Poddaliście się tym impulsom, karmionym waszymi skłonnościami, gdyż chcecie pełnić waszą ludzką wolę, która jest pod wpływem Szatana. Dzieci moje, Szatan skusił Ewę, aby nakłonić ją do nieposłuszeństwa wobec Mnie, potem ona wpłynęła na Adama, mówiąc mu, że ten czyn był dobry i że nie ma nic złego w pragnieniu poznania tego, co wiedziałem Ja, Bóg Wszechmogący.

Moje dzieci miłości, Jestem Bogiem. We Mnie zawiera się wszystko. Tylko Bóg zna wszystko. Do Mnie samego należy, bym wziął w Siebie wszystko. Tak bardzo was kocham. Jesteście moimi dziećmi miłości, tak jak wasi pierwsi rodzice. Bóg kochał swoje dzieci, pomimo, że one Go nie usłuchały. Obiecał im Zbawiciela. Bóg dał wam Tego Zbawiciela, abyście mogli żyć jak dzieci miłości, nie wyrządzając sobie zła. Trzeba żyć we Mnie, Jezusie, aby żyć w moim Ojcu. On wam dał swoją miłość. On wie wszystko. On widzi wszystko. On słyszy wszystko. On chce was dla Siebie, was wszystkich, dzieci Boże.

Dzieci moje, oddajcie Mi wasze konflikty, tylko Ja mogę wam pomóc. Wasz świat jest odwrócony do góry nogami przez jego bezpodstawne deklaracje. Przez moją wszechmoc poznacie Miłość, która kocha was do szaleństwa. Wszyscy jesteście moimi wybranymi. Przez wasze modlitwy daję wam łaski.

Moi ukochani, wiele moich dzieci potrzebuje waszych modlitw. Oni są jak wirujące frygi, które zwracają się w stronę ich zwodniczej wiedzy i zapominają, że Ja, ich Bóg, posiadam wielką wiedzę. Jakże wielka jest moja moc! Jestem Bogiem wiedzy. Jestem waszym Bogiem, który wie wszystko. Moja wiedza jest bez granic. Mogę [dokonać] wszystkiego we wszystkim. Niektóre z moich dzieci ograniczają się do ich ludzkiej wiedzy; zapominają, że Ja żyję w nich. Jestem Umiarkowaniem, Tolerancją, Cierpliwością i Miłością.

Dzieci moje, być miłosiernym wobec waszych braci i sióstr, to kochać ich takimi, jakimi są. Jeżeli nie mają takiej samej opinii jak wy, dlaczego chcieć im narzucać wasz punkt widzenia? Ich ludzka wiedza jest tak samo wartościowa jak wasza. Oni mają w sobie moją Obecność. To Ja ich będę karmił, jeśli tego chcą, nie wy. I podobnie jest z każdym z was. Jeśli chcecie Mnie bronić z miłości, przyjdźcie czerpać w sobie moje łaski delikatności i radości: ujrzycie, że kocham was wszystkich w szczególny sposób. A jeśli niektórzy z was potrzebują mojego światła, to Ja przeleję w was łaski uzyskane przez moje dzieci Światłości, które oddają Mi wszystko z miłości.

Proszę was, moje dzieci, szanujcie to, kim jesteście, bo jesteście moimi dziećmi. Kocham was do szaleństwa. Wasze zwodnicze deklaracje są waszym nieszczęściem. Mnie je oddajcie. Jestem Miłością. Kocham was. Pozostańcie powściągliwi w waszych wypowiedziach. Szanujcie swoją godność dzieci Bożych, wy, którzy znacie moją Bożą wiedzę przez moje nauczanie jakie otrzymali ode Mnie moi święci Apostołowie. Jestem Bogiem.

Ja sam wysyłam moich robotników na żniwo. Moja praca jest na czas przeszły, obecny i przyszły. Będą jeszcze inni, aż do czasu, kiedy Ja, Bóg Wszechmogący nie zdecyduję inaczej. To Ja mówię do was przez te pisma. To Ja, Założyciel, który daję, abyście mieli na tyle wiedzy, żeby wiedzieć, kim jesteście, dlaczego narodziliście się i komu zawdzięczacie wasze narodziny.

Chcę was we Mnie. Dzieci moje, które kocham, bądźcie we Mnie, Ja jestem w was. Zaprawdę, powiadam wam; wszyscy będą wiedzieli, Kim jestem: Świętą Wolą Bożą. Wszystko jest na chwałę mojego Świętego Ojca. Uczyńcie znak krzyża, moje dzieci. Amen.

 

166 – 2 lipiec 2001    Jezus

Przychodzę zebrać wasze owoce.

Dzieci moje, które tak kocham, te teksty są dla was. Moje ukochane przeze Mnie dzieci, musicie sobie uświadomić, że to Ja sprawiam, że moje wybrane dziecko pisze dla was.

Te teksty są przypomnieniem moich nauk. One pomogą moim dzieciom, które Mnie nie znają. Moje dzieci Światłości uświadomią wam, że kocham was do szaleństwa, Ja, wasz Bóg. Wszystko spoczywa w Miłości. Miłość chce wam dać poznać szczęście wieczne. Jestem Drogą, która doprowadzi was do szczęścia. Chodźcie ze Mną, zaprowadzę was do radości, pokoju i życia wiecznego. Nikt nigdy nie będzie już głodny ani spragniony. Nie będzie już więcej łez, upałów, zimna, smutku, chorób, nienawiści. Wszystko będzie tak cudowne. Wszystko jest we Mnie.

Dzieci moje, jestem Szczęściem, które jest w was. Jestem Światłością świata. Kto Mnie widzi, widzi mojego Ojca z Nieba. Kiedy Duch Święty przyjdzie ukazać wam Światłość, która będzie w was jaśnieć, ujrzycie Mnie takim, jakim jestem: Bogiem miłości, który jest w was całą miłością. Odkryjecie, że Szczęście jest tu, dla was, w was. Wy, którzy teraz szukacie szczęścia, nie szukajcie go gdzie indziej, jak tylko w sobie; jestem w was, Ja Jezus, jestem Szczęściem. Dzieci moje, kiedy czas winobrania nadchodzi, to rozpoznaje się go po dojrzałych owocach.

Kiedy czas Miłości nadejdzie, rozpoznacie go po owocach chwili. Wszystko wokół was będzie krzyczało z radości i szczęścia, jakie w was będą. Ten czas, moje dzieci, wy sami będziecie mogli rozpoznać. Bądźcie drzewem, którego owoc się rozpoznaje. Jesteście istotami, które noszą w sobie owoce. Miłość jest w was najwspanialszym Owocem. Wy nosicie Owoc. Przyzwalając na to, by być karmieni przez ten Owoc, stajecie się miłością i dajecie miłość, którą otrzymaliście w sobie. Przeze Mnie, Miłość, rozpoznajecie, że nosicie owoce miłości. Dzieci moje, jeżeli jesteście miłością, to dlatego, że jesteście tymi owocami. Jest się tym, co się w sobie nosi. Jeśli jesteście miłością, to będziecie dawać miłość. Drzewo rozpoznaje się po jego owocach.

Ten owoc, to miłość w każdym z was, moje dzieci. Kiedy uczycie się kochać siebie takimi, jakimi jesteście, rozwijacie w sobie miłość, stajecie się owocem Miłości. Ja, Miłość, wlewam w was mój aromat, który dodaje wam smaku. Przez moją Obecność w sobie, jesteście Mną, Miłością. Stajecie się miłością. Jesteście owocem Drzewa Życia. To Ja, Życie, daję wam nektar miłości, by odżywić wasze życie miłosne.

Kto nosi w sobie miłość, staje się na zewnątrz tym, kim jest w swoim wnętrzu. On daje wtedy to, kim jest – dla tych, którzy chcą zakosztować jego wspaniałości, ponieważ te wspaniałości pochodzą z mojego nektaru miłości. Popatrzcie na tych, którzy się kochają: oni nie boją się trzymać za ręce, pokazując w ten sposób ich wzajemne przywiązanie. Oni są świadkami miłości. Jedno drugiemu okazuje miłość, którą w sobie odczuwają. Wszystko jest w nich. To, co widzicie, to jest to, czym oni są w sobie.

Taka jest miłość. Jeśli kochacie waszą wewnętrzną istotę, to dlatego, że jesteście miłością; pozwalacie ukazać wasze wnętrze. Wszystko, czym jesteście, mówi o miłości, która jest w was. Inni, którzy na was patrzą, widzą was uśmiechniętych, czyniących dobro, kochających bliźniego takim, jakim on jest, bez osądzania go; oni wiedzą, że jesteście w sobie miłością. Nie boją się wam powiedzieć, że czujecie się w was dobrze, gdyż wiedzą, że jesteście dla nich dobrzy.

To tak jak Ja, który jestem w was: jeżeli mówicie Mi, że chcecie należeć do Mnie i jesteście szczęśliwi, gdyż żyjecie we Mnie, okazując Mi waszą wiarę przez uczynki miłości wobec waszego bliźniego, to będziecie świadkami mojej Obecności w was i ukażecie się jako dzieci Boże.

Jeśli nie kochacie siebie takimi, jakimi jesteście, a chcecie uchodzić za dzieci Boże przez uczęszczanie na Mszę, wykonywanie prac społecznych lub służenie swemu bliźniemu, to ci, którzy was widzą, nie będą mogli rozpoznać, że jesteście we Mnie: wszystko w was będzie w niezgodzie z powodu waszego wnętrza. Daje się to, czym się jest. Dzieci moje, dawać miłość, to przede wszystkim być miłością. Nie możecie dawać tego, czego nie posiadacie.

W was jest moja Obecność, która chce, byście byli miłością. Aby dawać, trzeba samemu być miłością. To Ja będę was karmił. To do Mnie trzeba przyjść, by rozwinąć w sobie miłość. Cała wasza istota staje się miłością, kiedy przychodzicie do Mnie z pragnieniem, aby kochać. Ja, Obecność w was, dam wam poznać, że jest w was miłość, która przemieni was w miłość. Wszystko w was świadczyło będzie o miłości, która jest w was. Dacie to, co jest w was: miłość.

Ten, kto daje, wie także jak otrzymywać, ma bowiem upodobanie w miłości. On pragnie miłości, on się karmi Miłością. Ja, Miłość, jestem Panem moich zbiorów. Jestem Miłością. Wszystko we Mnie jest potęgą miłości. Mój zbiór jest moim zasiewem. Jestem Żniwiarzem, który zbiera swoje plony. Jeżeli wasz plon jest dobry, to dlatego, że Ja jestem panem mojego żniwa, który karmił was moimi łaskami miłości. W was jest Miłość. To Ja jestem Miłością.

Aby przynosić owoce miłości, powiedzcie Miłości tak. Miłość was kocha. Kiedy mówicie Miłości tak, jest w was miłość. Uczycie się kochać siebie samych, a Miłość sprawia, że kochacie bliźniego, który ze wzajemnością was kocha. Ponieważ powiedzieliście Miłości tak, trwa współzawodnictwo miłości. Stajecie się dziećmi miłości. Staracie się kochać drugiego, dając mu to, co macie w sobie najlepszego i drugi stara się czynić to samo. Czyż to nie wspaniałe widzieć te dzieci we współzawodnictwie miłości?

Wszyscy nawzajem pragną się kochać. Kochać się wzajemnie to szczęście; to pragnienie, aby drugi był szczęśliwy. Dzieci moje, to jest miłość! Wy nie śnicie, to jest szczęście w zasięgu waszej ręki. Ci wszyscy, którzy powiedzą Miłości tak, wkrótce poznają to szczęście tutaj, na ziemi.

Dzieci moje, czyż nie ogłosiłem w Ewangelii, przez moich świętych apostołów, że nadejdzie taki czas, kiedy moje wszystkie dzieci poznają szczęście? Czyż nie powiedziałem wam, że wyślę wam mojego Pocieszyciela i że wszyscy będą napełnieni miłością? (Jan 17). Kto słucha mojego głosu, zna moje słowa. Jestem Tym, który mówi w moim Ojcu. Jestem Słowem. Jan Chrzciciel niósł moje słowo. On dawał świadectwo Światłości, a Światłość dawała w nim świadectwo. Ja daję świadectwo mojego światła w tych wszystkich, którzy wierzą, że jestem w nich Światłością. Mówię wam, że ten czas jest dla was wszystkich.

Nie, Ja nie mówię o czasie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, to było konieczne, aby wznosić mój Kościół. Mój Kościół jest Mną. Ja jestem Kościołem. Od 2000 lat, moi święci Apostołowie, uczniowie, prorocy i dzieci mojego Kościoła wznosili moje święte Tabernakulum, którym jest mój Kościół. Ja żyję w nim, on jest Mną. Ja jestem Głową, wy, moimi członkami.

Dzieci moje, mówię do was o waszym szczęściu w moim Kościele. On został zbudowany z kamieni boleści. Tak jak kobieta, która przez dziewięć miesięcy nosi swoje dziecko, jej przemienione ciało cierpi z bólu. Ja, moje dzieci, zbudowałem mój Kościół z istotami, które zostały uformowane przez cierpienie, w moim cierpieniu. Oni w bólu utrwalali moje przykazania miłości, pragnąc być wsłuchanym wyłącznie w moje słowo, a nie w ludzkie. To wszystko z miłości do Mnie, ich cierpiącego Jezusa.

Nadchodzi czas, gdy kobieta w bólu rodzi dziecko. Oto czas narodzin. Niech jej ból będzie jej uwolnieniem! Ona wydaje na świat ukochaną istotę swojego łona. Ona ją kocha. Wszystko w niej jest radością i uwolnieniem. Skończyły się jej cierpienia. Po czasie oczekiwania nadchodzi czas wdzięczności. Radość nie ma granic.

Dzieci moje, oto mówię wam o czasie, kiedy mój święty Kościół porodzi. Wyda na świat dzieci Radości i Miłości. Wszystko w nich będzie tylko radością i miłością. Oni upadną na twarz przed moją wielkością, przed moją majestatyczną Osobą. Wszystko dokona się jawnie. Nikt już nie będzie wątpił w moją wspaniałość. Będzie się śpiewało na moją Chwałę. Wszyscy rozradują się moim świętym zwycięstwem. Nie będzie nic innego jak tylko samo szczęście! Jestem Synem Boga żywego. Żadna wątpliwość nie pozostanie w sercach moich dzieci. Wszystko będzie miłością. Wszystko będzie we Mnie.

Dzieci moje, wy żyjecie w tym czasie oczekiwania, w czasie tak bardzo upragnionym przez wielu. Jestem obecny w was, nie znaczy to, abym nie był w każdym z moich dzieci. Ci, którzy czekają na Mnie, wiedzą, że moja Obecność w nich przygotowuje ich na moje przyjście. Ja w nich króluję. Żyję w nich. Oświecam ich drogę. Kto idzie za Mną, zna Mnie.

Nie wątpcie w to, co w nich umieszczam. Kto kocha Mnie i ma wątpliwości co do moich nauk na temat przyszłości, jest dzieckiem, które Mnie nie zna. On wie, że nie zna moich pism. On bez lęku oddaje się swoim zajęciom, ale jego prace są ciężkie; noszą bowiem ciężar jego obojętności na moje łaski, jakie daję tym, którzy idą za Mną. Żyć, chcąc pełnić tylko swoją wolę, nie przejmując się, że jestem Jezusem, Tym Ukrzyżowanym, to wykonywać swoje prace beze Mnie. Te prace nie przynoszą owoców.

Uważajcie, moje dzieci! To jest pora winobrania. Wykonujcie uczynki miłości, które przyniosą owoce. Bądźcie we Mnie, Drzewie Życia. Jestem Drzewem Życia, Tym, które karmiło wszystkie dzieci od Adama i Ewy, aż po ostatnie z wybranych dzieci mojego Ojca z Nieba.

Moje dusze, kocham was. Błagam was, moje dzieci, was, którzy nie wierzycie moim prorokom, czytajcie uważnie moje pisma. To dla was przychodzę mówić do moich wybranych. Oto jest czas, który wybrałem na moje przyjście. On już się objawia przez obecność mojej Matki Niebieskiej. Ona jest obecna pośród was, abyście byli gotowi na moje święte przyjście w was.

Wieje już wiatr, zapowiadający zesłanie Ducha Świętego. Obecnie zstępuje na was wszystkich. Niektórzy o tym wiedzą, korzystając z tego. Ci, którzy dalej uparcie ignorują moje przyjście, doświadczą żalu, który sprawi, że doznają miłosnego cierpienia.

Kocham was, moje dzieci. Opiekujcie się waszą duszą, ona należy do Mnie. Jestem jej Stwórcą. Kocham was, Ja, Jezus, Król, Mistrz i Pan. Amen.

 

167 – 4 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Kto Mnie zna, ten zna siebie.

Moja ukochana córko mojego Najświętszego Serca, jestem Jezusem, pełnym miłości dla moich rozmiłowanych we Mnie dzieci. Jakże chciałbym, aby wszystkie moje dzieci zostały dotknięte syndromem miłości!

Jak rozróżnić te znaki miłości, które są w was? Dzieci moje, jak możecie to zrobić, jeżeli nie rozumiecie, co się w was dzieje? Przede wszystkim trzeba, aby wszystko w was było jasne; musicie umieć analizować siebie. Jeżeli nie jesteście lojalni wobec siebie, nie będziecie wiedzieli, co jest dla was odpowiednie. Wasz świat jest w takiej sprzeczności z tym, czym powinien być, że nie uświadamiacie sobie, iż wasze życie cierpi na syndrom smutku.

Popatrzcie na siebie! Dzieci moje, wy, którzy szukacie szczęścia, żyjecie z ludźmi, którzy są nieszczęśliwi. Jako że nie potraficie zrozumieć ich postawy smutku, chcecie przyjść im z pomocą, wykazując im, że oni, z bardziej radosnym i wesołym nastawieniem, mogą zyskać wszystko. Ale ci, którzy nie podzielają waszego sposobu myślenia, okazują wam swoje niezadowolenie z powodu waszych uwag, które ich zraniły.

Mimo iż wiedzą, że jest dużo prawdy w tym, co właśnie im powiedzieliście, nie mogą zaakceptować tych uwag, gdyż są w nich ukryte rany, które były powodem ich cierpień i one sprawiają, że są smutni i nieszczęśliwi. I kiedy wam mówią, że nie podoba im się wasza postawa, skupiacie swą uwagę na sposobie, w jaki do was mówią i teraz to wy jesteście zmieszani, gdyż czujecie się źle w waszym wnętrzu.

Nie uświadomiliście sobie, że oni dotknęli ukrytej w was rany, która powoduje, że wasz sposób wyrażania się, tak jak i wasze porywy miłości są zaburzone. Wy także jesteście nieszczęśliwi, nie wiedząc tak naprawdę dlaczego.

Oczywiście, moje dzieci, to wszystko jest dla was skomplikowane. Jesteście istotami skomplikowanymi z racji sposobu, w jaki chcecie pomóc innym, choć oni was o to nie prosili. Chcąc sami wszystko rozwiązywać, dochodzicie do tego, że pragniecie pomagać innym, wytykając im to, co jest w nich nie w porządku. Ale jeżeli jeden z nich robi wam to samo, to wtedy sprawa wygląda inaczej.

Dzieci moje, zrozumcie, że nie możecie przyjść im z pomocą, ani im, ani sobie samym, bo nie znacie własnego wnętrza. Nie możecie być prości i radośni, nie wiecie, jak czerpać z tego, co jest w was.

Dzieci moje, wy, którzy sami nie potraficie wejść w siebie, ponieważ nie potraficie kontrolować waszych emocji, zaufajcie Mi. Kiedy macie trudności, by wejść w siebie, aby się powierzyć, powiedzcie Mi: «Jezu, to wszystko jest dla mnie czymś nowym. Chcę tego, ale nie wiem, jak to zrobić. Pomóż mi.» Ja, który jestem w was i który tak dobrze was znam, pomogę wam. Dzięki wytrwałości staniecie się miłością. Bądźcie tym, czym powinniście być: miłością. Dzieci moje, które kocham, znać waszego Jezusa Miłości, to znać siebie. Ja jestem w was. Jestem Istotą, która kocha i która chce być kochana, tak jak wy, moje dzieci. Dowiedzcie się kim jesteście, dowiedzcie się od kogo pochodzicie, nauczcie się kochać siebie: ujrzycie jak łatwo jest kochać i być szczęśliwym. Miłość jest taka piękna, miłość w was jest żywa.

Kiedy jesteście smutni i szukacie pocieszenia, czy idziecie do innych dzieci – które tak jak wy są smutne – aby otrzymać miłość, której wam brakuje? Oczywiście, że nie. Czy widzicie, że smutek sprawia to, że inni uciekają? Kiedy nic się nie układa, jesteście skłonni zagłębiać się w sobie, by znaleźć się sami ze sobą. Moi ukochani, lecz kiedy na zewnątrz was jesteście smutni, a w sobie także znajdujecie smutek, to jakże możecie być szczęśliwi?

Dlatego tak ważnym jest, aby znać siebie takich, jakimi jesteście: istotami wypełnionymi miłością. Pewnie pomyślicie, że powtarzam się. Nie, moje dzieci, Ja was nie oszukuję. Chcę wam ukazać, że kiedy jesteście smutni, Ja, który jestem w was, mogę zamienić wasz smutek w radość. Lecz mówicie sobie: «W jaki sposób możemy czerpać z tych cudów radości?»

Dzieci moje, to właśnie powierzając Mi wasz smutek, a nie jak to czynicie – przyjacielowi, który spędza wieczór, słuchając was bez zbytniej uwagi. Kiedy powierzacie mu wasz smutek, wasz strach, wasze niepokoje, wasze niezadowolenie i brak zrozumienia, wszystko w was staje się tylko emocją. Pozwalacie, by wypłynęły na wierzch wasze rany, a ponieważ nie jesteście w stanie powiedzieć sobie, że tylko Bóg może wam pomóc, więc płaczecie nad sobą. Wyzwalacie w sobie emocje, które doprowadzają was do użalania się nad sobą.

Oczywiście, moje dzieci, jesteście skłonni zwracać się do waszego przyjaciela. To nie jest przeciwko waszemu szczęściu, zwracać się do waszego przyjaciela, którego lubicie, w tym przejawia się wasza miłość do niego. Ale, moje dzieci, on nie może wam pomóc tak jak Ja. On może tylko dostrzec wasz smutek, gdyż to, co on o was wie, nie jest wystarczające, aby móc przyjść wam z pomocą. To, że często się spotykacie, nie oznacza jeszcze, że może w was dostrzec wasze zranienia.

Jeżeli powiecie temu przyjacielowi, że jesteście nieszczęśliwi, będzie was słuchał. Uchwyci to tylko, co jesteście w stanie wyrazić. Ten przyjaciel, nawet jeśli jest związany z wami przyjaźnią, nie był obecny z wami wtedy, kiedy zostaliście zranieni. Ponieważ go tam nie było, to tylko wy sami przeżyliście te zdarzenia. Te wydarzenia, bez waszej wiedzy, zraniły was, ponieważ nosiły ślady ran, jakie nosili wasi rodzice, a te rany, które oni nosili, pochodziły od ich rodziców.

Wasz przyjaciel jest świadkiem tego wszystkiego, co się z wami dzieje w tej chwili, ale on nie jest w waszym wnętrzu. Nie może więc wiedzieć, co jest przyczyną waszego cierpienia. Wasze cierpienie staje się dla niego cierpieniem. On usiłuje, o ile to możliwe, trzymać się z dala od cierpienia. Jeśli zobaczy, że cierpienie dotyka go, będzie bronił się, słuchając was tylko z grzeczności. I jeśli to jest zbyt bolesne dla waszego przyjaciela, to on, nie będąc w stanie przyjść wam z pomocą, będzie się czuł zmuszony zerwać z wami przyjaźń, znajdując wymówki, by nie spotykać się z wami, gdyż on sam cierpi.

Moje dzieci, przyjść wam z pomocą, to być zdolnym poznać was takimi, jakimi jesteście w waszym wnętrzu. Kto może wam pomóc lepiej niż Ja, który w was żyję? Dzieci moje, przychodźcie do Mnie z zaufaniem, wiedząc, że Ja, Jezus, jestem tu, obecny w was. Ja wiem wszystko o waszym smutku: Ja jestem w was. Jestem Bogiem, nie zapominajcie. Jestem żywy, tak jak wy. Mieszkając w was, znam przecież wasze potrzeby. Powiedzcie Mi o nich krótko i szczerze. Jestem Bogiem pełnym mądrości, znam wasze potrzeby.

Moje dzieci, kiedy przyjdziecie do Mnie, powiedzcie Mi: «Jezu, nie jestem w stanie pojąć, co się ze Mną dzieje, nie chcę już tak żyć. Zobacz sam: nie jestem w stanie zgłębić mojego wnętrza. Możesz to tylko Ty, który jesteś we mnie.» Jeżeli z przekonaniem powiecie, że tylko Ja mogę wam pomóc, to Ja, który w was jestem, będę wiedział, że jesteście szczerzy. I to sama Miłość da wam łaski, aby zrozumieć, że wy sami nie jesteście w stanie rozwiązać sytuacji, w której się znaleźliście.

Ileż moich dzieci przychodzi do Mnie, powierzając Mi ich nieszczęścia! Są nieszczęśliwi, ale w swoim zniechęceniu niosą ze sobą zwątpienie, które każe im wątpić w moją moc. Ja mogę im pomóc tylko wtedy, jeżeli przychodzą do Mnie w całkowitym oddaniu. To z wiarą trzeba do Mnie przyjść, wiedząc, że jesteście ze Mną, pewni tego, że Ja mogę uczynić dla was wszystko.

Przyjdźcie do Mnie z zaufaniem, tak jak idziecie do przyjaciela, który jest wam bliski. Ten przyjaciel nie posiada mocy, aby wam pomóc, Ja tak. Uświadomcie to sobie. Ja jestem Zaufaniem. Poproście Mnie, abym wam pomógł, abyście mieli zaufanie. Dam wam łaski, abyście je otrzymali. Zaufanie pochodzi ode Mnie. Wszystko pochodzi ode Mnie. To w zaufaniu należy Mi wszystko oddać.

Moje dzieci, kiedy powierzacie lekarzowi wasze choroby, to dlatego, że macie do niego zaufanie; pozwalacie zbadać się, aby mógł znaleźć problem. W ten sposób powierzacie waszemu lekarzowi wasze problemy.

Dzieci moje, to przeze Mnie, waszego Lekarza miłości będziecie zbadani. Ja wiem, co wam dolega. Dam wam recepty na miłość i tylko Lekarz miłości pozna rezultaty tego, co się w was będzie działo. To z moimi łaskami miłości będziecie przemienieni w dzieci miłości, i dzięki moim porywom miłości, wasze smutki zostaną zamienione w radości.

Dzieci moje, ufajcie, że Ja działam. Czyż to nie Ja stworzyłem wszechświat, ziemię i wszystko, co ona zawiera? Czyż nie umarłem, zanosząc na śmierć wszystkie wasze grzechy? Czyż nie zmartwychwstałem, by otworzyć wam bramy życia wiecznego? Jeżeli wątpicie w moją moc, to nie pozostanie wam nic, na czym moglibyście się oprzeć. Jestem Jedynym, który może przyjść wam z pomocą. Przyjdźcie do Mnie, Jezusa, jestem Potęgą tego świata. Ja stworzyłem ten świat.

To z powodu waszych grzechów cierpicie wewnętrznie; to czyni was tak smutnymi! Dzieci moje, zauważcie, że wasz stan słabości jest spowodowany waszym światem bez miłości. Musicie uświadomić sobie brak miłości w was i w waszych braciach i siostrach. Tylko Bóg może przyjść wam z pomocą, dając wam łaski miłości i oddania się Woli Bożej. Ci wszyscy, którzy nauczą się przychodzić do Mnie, zobaczą siebie pod moją miłosną opieką. To, co w waszym życiu wydaje się wam katastrofą, nabierze kształtu nadziei. Wszystko może się stać takie proste!

Dzieci moje, to dokona się przez odkrycie miłości, która w was jest. Ci, którzy nauczą się odkrywać siebie takimi, jakimi są, nauczą się kochać siebie samych. W ten sposób rozwija się w nich pokój. Spokój w nich pozwoli im dojrzeć, że wokół nich jest miłość.

Jeżeli wy, w waszej rozpaczy, nie jesteście w stanie doczekać jutra, to powiedzcie sobie, że Bóg jest z wami. Ja umarłem, aby uwolnić was od waszych utrapień. Powierzcie Mi wasze brzemię. Ofiarujcie się Mi. Przyjdźcie modlić się we Mnie. Powiedzcie Mi własnymi słowami, co dla was jest zbyt trudne do przeżycia. Ja, który przeżywałem to przed wami, wezmę was w moje ramiona i będę was kołysał.

Kocham was. Chcę was we Mnie, ze Mną. Pokażę wam, że jesteście niepowtarzalni, że nic i nikt nie może was dosięgnąć. Tylko wy sami możecie powierzyć Mi to wszystko, co w was tkwi i czyni was smutnymi, abym mógł to wziąć, by już raz na zawsze załagodzić wasz ból.

Tak, moje dzieci, ten ból zniknie na zawsze, bo ten mały krok, który uczyniliście, uświadomił wam, że nie jesteście już sami w waszym wnętrzu. Przeszliście pewien etap w waszym życiu, który pokazał wam, że wszystko możecie Mi oddać. Jestem waszym życiem. Kocham was bardziej niż własne Życie. Oddałem Je wam, abyście byli ze Mną w wiecznym szczęściu.

Dzieci moje, to wy powinniście zrobić ten krok. Czy widzicie, dlaczego przesłałem wam te pisma? One są dla was, moi ukochani, których kocham. Ja, Miłość, jako receptę, przepiszę wam radość przeciwko waszemu smutkowi. Radość będzie rezultatem waszego oddania się mojej miłości. To właśnie z zaufaniem, z tak dla Miłości, będziecie wiedzieli, czego potrzebujecie, aby postępować naprzód w radości i szczęściu.

Moje dzieci, jeżeli mówicie sobie: «Nic się nie układa; to zniechęca; nic nie jest możliwe na tym świecie; trzeba mieć pieniądze, aby być szczęśliwym; wszystko jest dla innych, a nic dla nas; inni mają wszystko gotowe, to niesprawiedliwe; wiadomo, on pochodzi z bogatej rodziny.» I ileż jeszcze innych powiedzeń tego rodzaju, moje dzieci!

Jeśli znacie te powiedzenia, to czyż nie dlatego, że już je słyszeliście? A jeżeli już słyszeliście je, to czyż nie dlatego, że spotykacie się z nieszczęśliwymi dziećmi? Moje dzieci, jeżeli oni są nieszczęśliwi, to i w świecie bogatych także są nieszczęśliwe dzieci.

Popatrzcie na ich radość, ona jest tylko powierzchowna, zamaskowana przez ich nadmierne potrzeby. Te dzieci chcą wszystko sobie zafundować, ponieważ pustka w nich sprawiła, że są małomówni, pozbawieni radości. Oni nieustannie szukają czegoś, co by ich usatysfakcjonowało, ponieważ nie byli w stanie odkryć tego, co uczyniłoby ich wewnętrznie szczęśliwymi. Te dzieci próbują ofiarować sobie szczęście przy pomocy ich środków finansowych. Oni poszukują miłości. Moje dzieci, czyż nie wiecie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia? Szczęście jest w was.

Czy jesteście bogaci czy biedni, szczęście jest w każdym z dzieci Bożych. Widzicie, łatwiej jest znaleźć prawdziwe szczęście, kiedy ktoś szuka go w sobie. Ten, kto ma wszystko, nie odczuwa potrzeby, aby go szukać w sobie, bo wierzy, że szczęście jest tylko na zewnątrz. Ten, kto nie jest bogaty, bardziej się skłania do tego, by prosić Mnie o pomoc, wie bowiem, że pragnie szczęścia; wie także, że prawdziwe szczęście, to widzieć innych szczęśliwymi. On odkrywa, że szczęście, to oddawać się dla drugich. On odkrył w sobie miłość. To dziecko nie chce być w tym szczęściu samo, bez swoich przyjaciół, bo zrozumiało, że prawdziwe szczęście, to być szczęśliwym z innymi.

Prawdziwe szczęście dzieli się, oddaje się, łączy się [z innymi]. Moje dzieci, bądźcie pewni, że Ja, Jezus, jestem Szczęściem. To Ja was stworzyłem. Czyż nie jestem Tym, który chce was za wszelką cenę? Posunąłem się aż do oddania mojego Życia, aby mieć was ze Sobą w szczęściu.

Miłość dzieli się, oddaje się, łączy się ze wszystkimi dziećmi, które mój Ojciec Mi dał. Jeśli wierzycie w szczęście, to dlatego, że chcecie być szczęśliwi. Wiedzcie zatem, że tylko Bóg Miłość pozwoli je wam poznać, nie pieniądz. Jestem jedynym Dobrem, które jest prawdziwe. Jestem Miłością. Żadne dziecko nie może być wyłączone z tej miłości, chyba że samo ją odrzuci. Pokażę wam, że jesteście miłością. Sami musicie wybrać pomiędzy waszym zepsutym światem a prawdziwą miłością. Tylko miłość może uczynić was szczęśliwymi.

Moje dzieci, koniec z cierpieniem w tym egoistycznym świecie, który myśli tylko o sobie. Ja, Ja obiecuję wam przyszłe życie bez udręki. Będziecie mieli wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo waszej rodzinie. Poznacie radość dla siebie i wszystkich, których kochacie. Będziecie mieli dobra, które was zadowolą. Nikt z was nie będzie w potrzebie, wszędzie bowiem królować będzie sprawiedliwość. Moje dzieci, nie obiecuję wam tego w innym świecie. Mówię wam, że jestem Prawdą i Życiem. Jestem Namaszczonym Ojca Przedwiecznego.

Ufajcie, że wszystko jest we Mnie. Jestem Przedwieczny. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko przyszło przeze Mnie. Wszystko będzie tylko Mną, bo Ja jestem Szczęściem. To do was samych należy wiedzieć, czy pragniecie szczęścia. Moje dzieci, jeśli inni odpowiedzą nie, Ja nie powstrzymam mojej sprawiedliwości, Ja przychodzę zapytać was, czy wy chcecie tego szczęścia.

Jestem Miłością, która kształtuje wasze wnętrze. Moje dzieci, bądźcie miłością. Kocham was. Idź, moja córko, to jest lekcja miłości, która sprawia, że wzrastasz. Chcę, abyś wzrastała w mojej miłości. Amen.

 

168 – 5 lipiec 2001    Jezus

Moje dzieci, to Ja jestem Oczyszczeniem.

Moje dzieci Światłości, jestem Światłością świata. Stworzyłem ten świat na mój obraz. Ten, kto wie, kim jestem, zna siebie. Nauczcie się ode Mnie, kim jesteście. Wy, istoty światła, jesteście moimi dziećmi. Jesteście we Mnie. Przez moją Obecność w was, jesteście Mną. Przeze Mnie, jesteście światłem świata.

Dzieci moje, które kocham, jestem dla was Tym, czym Ja, Jezus, chcę, abyście wy byli dla Mnie: istotami doskonałymi. Ja, Jezus, ukształtuję was w taki sposób, że nawet wy, którzy uważacie siebie za postępowych, nie rozpoznacie już siebie, tak będziecie doskonali. Tej doskonałości żadna istota ludzka nie może osiągnąć inaczej, jak tylko przeze Mnie.

To, co przynosi wam szkodę, Ja zamienię w dobro. To Ja uczynię z was dobre istoty. Moimi Boskimi środkami usunę to, co stanowi wasze wady.

Dzieci moje, które kocham, czyńcie to, co jest dla was dobre, zważając zawsze na to, by szanować to, kim jesteście. Ja, szanując to, kim jesteście, dam wam poznać moją Wolę, gdyż wiem, co jest dla was dobre.

Bądźcie dla siebie dobrzy. Wykonujcie codzienne obowiązki, nie wymagając od siebie więcej, niż możecie wykonać, zwracając uwagę na waszą istotę, która jest stworzona dla miłości, gdyż jesteście istotami miłości.

Moje dzieci, jeżeli wymagacie od siebie zbyt wiele, to szkodzicie waszemu zdrowiu i pod koniec dnia będziecie zmęczeni. W ten sposób, moi ukochani, staniecie się podatni na ataki Szatana. Moje dzieci, on czeka na waszą słabość, która sprawi, że popełnicie błąd. On wie, że jeżeli nadwyrężacie wasze zdrowie przez wykonywanie dodatkowej pracy, będziecie wyczerpani. Wasze zmęczenie otwiera mu w was drzwi.

Ilu z was znajdowało się w dziwnych sytuacjach spowodowanych niepotrzebnymi rozmowami, które były wynikiem waszego zmęczenia! Podam wam przykład sytuacji, która odnosi się do was, małżeństw wyczerpanych po pracy. Moje dzieci, to odnosi się również do was, którzy przeżywacie podobne sytuacje, a które czynią was bezsilnymi wskutek waszego wyczerpania. Dam wam więc ten przykład, który pozwoli wam lepiej zrozumieć tę naukę.

Pewnego dnia, gdy byłaś dumna z wykonanej pracy, powiedziano ci, że twoja praca, choć skończona, powinna być wykonana przez kogoś innego, kto miał wolny czas, a że ty powinnaś była wykonać inną pracę, której od ciebie oczekiwano.

Po tym dniu wypełnionym emocjami wróciłaś do domu a twój małżonek nawet nie spytał, jak przeszedł ci dzień; jest zbyt zatroskany jego własnym dniem. A ty, śpiesząc się z kolacją, nie tracisz czasu na analizowanie jego zachowania. Mówisz sobie, że masz wystarczająco zmartwień z dziećmi i z całą czekającą na ciebie pracą: posiłkiem, odrabianiem lekcji z dziećmi, pracą w domu, drugim śniadaniem na jutro. To wszystko powoduje, że milczysz wobec tego, co cię czeka.

Podczas kolacji, on zwraca ci uwagę, że zapomniałaś oddać do czyszczenia jego koszule, kiedy idąc do pracy przechodziłaś obok pralni. Przeciążona tymi wydarzeniami, jesteś osłupiała z wrażenia. Z powodu tej prostej uwagi czujesz, że zaraz wybuchniesz; mówisz do siebie «Uspokój się.»

Skoro jesteś zmęczona, nie jesteś już w stanie odpowiedzieć z rozwagą. Nie czując się dobrze, nie odebrałaś właściwie jego uwagi i zamykasz się w sobie, aby nie krzyknąć: «Dość. Jestem zmęczona. Zrobiłam to, co mogłam.» Stałaś się tak nieszczęśliwa, że nie jesteś już zdolna, aby być miłą; odpowiadasz mu, rzucając zjadliwą replikę. Ten zły humor ujawnia twoje niezadowolenie. On chcąc, abyś zrozumiała w jakiej sytuacji znajdzie się następnego dnia, nie jest zadowolony z twojej odpowiedzi i zwraca ci uwagę, że jesteś nieodpowiedzialna. Następuje burzliwa dyskusja.

To wszystko mogło by nie zaistnieć, gdyby oni nie byli tak zmęczeni. To, co było drobnostką, wydało im się górą. Moje dzieci, Szatan, bez ich wiedzy, sprowokował w nich uczucia niepokoju. Ta scena samoobrony sprawiła, że nie byli w stanie uświadomić sobie, że przeżywają sytuację, której można było uniknąć, gdyby nie byli tak słabi z powodu zmęczenia.

Moje dzieci, znajdując sobie dodatkową pracę, czynicie z siebie dzieci wrażliwe na humory niektórych waszych bliskich. Będąc zmęczeni, nie uświadomiliście sobie, że uczyniono wam tylko prostą uwagę. Kiedy jesteście zmęczeni i wasz bliźni także jest zmęczony, nie macie nastroju, by słuchać jego żartów, które są czarnym humorem.

Widzicie, Szatan to wie. On lubi wam szkodzić. On prowokuje różnice zdań, co prowadzi moje zmęczone dzieci do krzywdzenia siebie nawzajem. On chce was rozdzielić. Wasz przepełniony zajęciami dzień jest dla was niebezpieczny. Czy rozumiecie krzywdę, jaką sobie wyrządzacie, lekceważąc to, co jest dla was dobre? Dbać o siebie, to także dbać o innych.

Przyszliście na ten świat przeze Mnie; przeze Mnie ten świat dowie się, że wszystko, co nie jest miłością, jest przeciwko niemu. Jestem najwyższą Istotą. Dzieci moje, wszystko jest we Mnie, wszystko wychodzi ode Mnie po to, aby zamieszkać w was. Ja w was żyję.

To, czy będziecie doskonali, zależało będzie od waszej zgody wypełnienia tego, o czym mówię. Kiedy jakieś dziecko przychodzi do Mnie z prośbą o łaski miłości, to czuje się [otoczony] słodyczą, on wie, że Ja pragnę, aby był dla siebie dobry, uczy się, jak ofiarować siebie samego. Trwanie w moim działaniu miłości czyni go dobrym dla bliźniego.

Jeżeli jednak sprawia wrażenie, że jest dobry tylko dla innych, nie czyniąc wysiłków, by być dobrym dla siebie samego, nie będzie mógł otrzymać łask miłości, które przemienią go w istotę miłości. Ja, który wiem o tym, poczekam, aż będzie szczery wobec siebie. Jeżeli jest gotowy kochać siebie, to Ja będę o tym wiedział i pomogę mu, by pokochał siebie. Kiedy wszystko w nim będzie łagodne, kochające, cierpliwe i pełne szacunku dla siebie, wtedy miłość, która jest w nim, skieruje się ku innym. Nikt nie może dawać miłości, jeżeli sam nie jest miłością.

Wasza zgoda otwiera Mi drzwi waszego wnętrza. Mogę wtedy wlać w was miłość. To Ja, moje dzieci, wlewam w was całą miłość, jaką posiadam. Ja Jestem Tym, który sprawia, że zawsze jestem pełen miłości: cała ta miłość, to Ja. Jestem Wodą żywą, która karmi was miłością. Jestem Pokarmem życia. Jestem Wszystkim we wszystkim.

Zrozumcie dobrze, moje dzieci, że tylko codziennie wyrażona zgoda może przekształcić was w zasiew radości. Jestem Nasieniem, które karmi wasz zasiew miłości. Sprawiam, że odradza się w was życie. Ziarno kiełkuje w was dzięki moim łaskom. Te łaski są ode Mnie, pochodzą od mojej Istoty. Wylewam na was moją Krew, aby was oczyścić. Moja Krew spłynęła na was jak deszcz, by was oczyścić, skrapiając was moimi łaskami miłości. Z powodu waszych grzechów wstrzymujecie mój deszcz łask; ziarno nie otrzymuje już swojego pożywienia, przestaje wzrastać. Życie w was nie korzysta już z moich łask, których potrzebuje, by być miłością. Ono czeka na chwilę, gdy wyleję na was moją oczyszczającą Krew, aby mogło się odrodzić dzięki moim łaskom miłości.

Miłość sprawia, że wzrasta w was miłość; stajecie się miłością, i kiedy wypełniacie uczynki, są to uczynki miłości. Ponieważ jesteście miłością, lubicie wypełniać swoje uczynki miłości we Mnie, Miłości; wtedy wasze uczynki wydają owoce. Jestem Ziarnem, które sprawia, że wyrastają w was owoce, które są radością miłości.

Wielu z was spełnia uczynki beze Mnie, więc mój Ojciec, nie widząc w was dobroci, nie udziela Jego owoców. Iluż popełnia czyny przeciwko sobie! Wierzą, że wszystko im wolno, nie myśląc, że pewnego dnia będą musieli stanąć przed Bogiem ze wszystkim, co nagromadzili. Jeżeli nie mają nic ze sobą, to będzie tak dlatego, że nie przeżyli ich życia w miłości. Moje dzieci, jeżeli nie ma w was miłości, to dlatego, że siebie nie kochacie. Zatem życie wasze pozbawione jest miłości i wasze uczynki nie przynoszą owoców.

Którzy spośród was chcieliby, aby ich życie było źródłem szczęścia? Tylko ci, którzy wejdą w siebie, poznają w swoim życiu to źródło, gdyż to Ja jestem Szczęściem. Pochodzicie ode Mnie, Tego, który jestem prawdziwym Szczęściem. Powinniście być we Mnie. Jestem jedynym źródłem szczęścia, które może przynieść wam to, czego tak pragniecie. To, co czynicie przeze Mnie, który jestem Miłością, przyniesie wam szczęście. Ale kiedy nie okazujecie miłości samym sobie, doświadczacie chwil smutku, które czynią was nieszczęśliwymi.

Trzeba ofiarować swojemu życiu miłość. Życie jest w was, to wasza dusza. Wasza dusza potrzebuje miłości, aby żyć. Ona jest w was. Jeżeli nie czynicie gestów miłości, nie przynosicie jej miłości. Nie będzie więc dla was możliwe wykonywanie uczynków, które przynosiłyby owoce.

Trzeba być miłością we Mnie, aby stać się miłością. Ci wszyscy, którzy żyją, korzystając z moich łask miłości dostrzegają, że mogą dokonywać uczynków miłości, przez które sami wzrastają w miłości. Oni stają się miłością, gdyż odkrywają, że tylko Miłość może ich przemienić. Pozwalają ogarnąć się przez moją Istotę, aby móc korzystać z moich łask miłości. W ten sposób wypełniają uczynki miłości w Woli Bożej dla siebie i swojego bliźniego, gdyż Ja jestem Miłością, która oddała swoje Życie, aby wszyscy mogli być w tym działaniu miłości.

Moje dzieci, Ja jestem Jezus. Wziąłem wszystkie wasze uczynki w Siebie i oczyściłem je moją Krwią. Wszystkie wasze uczynki zostały oczyszczone. To wy powinniście korzystać z moich porywów miłości, pozwalając na oczyszczenie was moimi łaskami miłości. Żal za wasze grzechy jest łaską, która pochodzi ode Mnie. To Ja wam ją daję w chwili, gdy prosicie Mnie o nią, moje dzieci. To wy musicie przyjść do Mnie. Przez moją miłosną Obecność, wy, moje dzieci, którzy Mi się powierzacie, uczycie się żyć waszym miłosnym wnętrzem i obdarzacie miłością siebie samych.

Kochać siebie, to znaczy być miłością. Moje dzieci, bądźcie dla siebie dobrzy. W ten sposób dobro, które jest w was, przemieni się w uczynki miłości wobec waszego bliźniego. Kochajcie siebie, kochajcie innych. To właśnie uczyni z was dzieci oddające się Bogu. Kiedy zgadzacie się, by oddać Mi wasze życie, Ja biorę was w Siebie. Tylko Ja mogę dać wam miłość i w ten sposób inni będą mogli ją otrzymać. Kocham was.

Bóg jest Ojcem. Bóg jest Mną, Synem. On i Ja stanowimy jedno. Bóg jest Bogiem. Syn jest z Ojcem, tak jak Ojciec jest z Synem. Kto zna Syna, zna i Ojca. Ojciec nie stworzył Syna. On Go zrodził. On wyszedł z Niego. Kiedy światło świeci, to jest ono swoim własnym źródłem mocy. Bóg Ojciec swoją mocą sprawił, że wyszła z Niego Jego Światłość, aby Siebie oświetlić. Światłość pochodzi od Światłości. Ona zawsze istniała. Bóg Ojciec i Bóg Syn są w swej Istocie. Są tym, czym jest Jeden wobec Drugiego. Bóg Ojciec objawił się swojej Istocie, aby móc kontemplować Siebie.

On, w swojej Boskości, widzi tych, którzy oddali się Miłości lecz zaniedbali oddawanie Mu ich uczynków. Bóg, przez ich modlitwy, przyznaje im łaski, aby mogli naprawić ich zaniedbanie. Ich uczynki przekształcą się zatem w moje dzieła miłości, gdyż przez ich modlitwy o powierzenie się mojej miłości, Ja te uczynki oczyszczę.

Moje dzieci, które kocham, ta wiara, która was ożywia, jest moją miłością do każdego z was. Jestem wnętrzem waszej istoty. Wy jesteście w Nas. My jesteśmy w was. Moje dzieci, niech Wola Ojca uczyni z was dzieci doskonałe na mój obraz. Wszystko jest we Mnie, Mnie, Synu, który jestem równy Ojcu.

«Ojcze, niech dzieci, które Mi dałeś, będą na mój obraz. Ja do nich należę, tak jak oni należą do Nas.» Kocham was, moje dzieci. Bądźcie dziećmi Miłości. Miłość was kocha. Amen.

 

169 – 5 lipiec 2001    Jezus

Śmieci w waszych szufladach nie przyniosą wam życia wiecznego.

Moja ukochana, ileż razy tęskniłem za tym, aby ujrzeć cię przy pracy. Tak, moja córko, wkrótce będziesz gotowa do pracy przy moim świętym Dziele. Kocham cię, słodyczy moich świętych ran. Miłość jest obecnością w tobie. Ofiaruj Mi się. Ja biorę ciebie w Siebie. Stanowimy jedno. Ciebie już nie ma, jesteś w Woli Bożej. Miłość uczyniła z ciebie tę, która musi przyjść z pomocą swoim braciom i siostrom.

Moja córko mojej radości, jesteś w sobie przez moją Wolę miłości. Przemieniam cię moimi łaskami. Kocham cię. Wszystko w tobie jest w mojej Obecności. Daję ci poznać, kto jest w tobie. Ofiaruj się całkowicie naszej Woli miłości. Oddajesz się całkowicie Nam, Trójcy Świętej. Jestem Miłością, która posługuje się tobą, moja córko, aby przybliżyć się do moich dzieci, które kocham.

Ja należę do was. A wy, do kogo należycie? Czy jesteście tymi, którzy nie wiedzą, że jestem w nich? Wędrujecie w życiu, nie wiedząc, że w to was jest wasze szczęście. Beze Mnie, moje dzieci, błąkacie się bez celu, bez żadnego oparcia.

Kupić dom, mieć samochód, wyglądać wspaniale w pięknych ubraniach, posiadać tak wiele luksusowych rzeczy, że już nie wiedzieć, gdzie je układać, wszystko to jest tylko na pokaz. Ale, moje dzieci, jeżeli jesteście jedynymi, którzy z tego korzystają, to dla kogo błyszczą te wszystkie rzeczy? Życie jest długie, nawet jeśli wiele posiadacie, szczególnie gdy jesteście jedynymi, którzy z tego korzystają.

Moje dzieci, niech Miłość, która żyje w was, będzie waszym przewodnikiem. Kocham was. Nie mówię do was, aby was krzywdzić albo przeszkadzać wam żyć. Chcę was [mieć] ze Sobą na wieczność. Tego czasu nie można przyrównać do waszego czasu, który na ziemi jest bardzo, bardzo krótki. Wasz czas, moje dzieci, jest moim czasem. To jest czas miłości. Przygotowuję was do przyjścia do Mnie, który jestem wiecznym Szczęściem.

Jeżeli chcecie poznać wieczność, to trzeba, żebyście uznali, że jestem Bogiem, że żyję w was. Jeżeli dalej nie chcecie przyjąć tego, że pochodzicie ode Mnie, znajdziecie się w dziurze, którą sami sobie wykopiecie. Wasz luksus jest waszą dziurą. Nie mówię o tym, co jest wam niezbędne. Żyć dla luksusu, to żyć dla dóbr materialnych, które stają się waszym panem.

Zajrzyjcie do waszych szaf! Są tak wypchane, że nie wiecie już, gdzie wieszać wasze rzeczy. Te szafy pełne waszych ubrań na każdy dzień tygodnia, zapełniane są przez cały rok nowymi rzeczami na wypadek, gdybyście nie znaleźli niczego w waszym guście. Spędzacie całe godziny na zakupach, aby ubierać się zgodnie z najnowszą modą. Nie dlatego, że nie macie ubrań, ale dlatego, że chcecie sprawić sobie to, co jest najładniejsze, najnowsze. Iluż popada w depresję, kiedy nie ma wystarczająco dużo ładnych ubrań, aby dobrze wyglądać!

A wy, którzy zmieniacie samochody tak jak koszule, popatrzcie na wasze finanse! One przeszkadzają wam żyć w pokoju. Nie przestajecie kalkulować, aby mieć dodatkowe pieniądze, ponieważ chcecie sprawić sobie to, co inni sobie sprawili. Sprzedawcy nie przestają eksponować swoich towarów, nie pozwalając wam odetchnąć wobec ich nowości, które są tylko pozorne. Wszystko jest zewnętrzne. W środku jesteście puści.

Zostajecie z długami na następne lata, które przyprawiają was o ból głowy. Wy, którzy pracujecie po to, aby nabyć dobra materialne, pewnego dnia uświadomicie sobie waszą lekkomyślność. Uświadomicie sobie, że z powodu braku zdrowia nie możecie już w pełni korzystać z życia i stwierdzicie, że to wszystko było po to, aby sprawić przyjemność innym, podczas gdy to wy sami zaciągaliście wasze długi.

Jesteście wciągnięci w system, gdzie ten świat jest panem waszego życia. Ten świat przyzwyczaił was do tego, by przeżywać swoje życie tak, jak się każdemu podoba. Stał się egocentryczny, skoncentrowany na sobie. Każdy jest wszystkim dla siebie samego.

Popatrzcie na dziecko, kogoś, kto żyje skoncentrowany na sobie. On nie przestaje pragnąć tego, co mają inni. On stwarza sytuacje, które zadają mu cierpienie. Kiedy na przykład inni sprawią sobie to, czego on sam nie może mieć, to jest chory z tego powodu. Nie czując się dobrze w tej sytuacji, zamyka się w sobie. Ale tak w głębi duszy wie, że inni mają to, co on chciałby mieć. Żeby nie czuć się gorszym, krytykuje ich sposób życia. W ten sposób tłumaczy sobie, dlaczego nie kupuje rzeczy, której tak pragnie.

Spędza swe dni, zamartwiając się swą postawą, bo nie jest pewny, czy na długo pozbawi siebie tego, czego tak pragnie. Skoro nie chce ustąpić wobec oczywistej prawdy, odkłada kupno. Fakt, że krytykował, dyskredytuje go w jego oczach. Widząc siebie w przykrej sytuacji, znajduje powód do dalszej krytyki. Skoro już nie może dłużej usprawiedliwiać swojego złego osądu, próbuje to jakoś nadrobić, jednak ponosi tego konsekwencje, a więc cierpi.

Nie jest zadowolony ze swojej krytycznej postawy, gdyż tak naprawdę myśli, że nie jest tak źle sprawić sobie to, co mają inni. Mówi do siebie: «Dlaczego mam sobie odmawiać, znajdę sposób, aby to sobie kupić. A poza tym, jeżeli oni mogą sobie to ofiarować, to dlaczego nie ja?» Nie stara się już powstrzymywać; to, co się liczy, to tylko i wyłącznie on sam; chce żyć swoim życiem tak jak tego pragnie.

Moje dzieci, co wy robicie? Zabijacie siebie powoli. I po co? Dla błahych rzeczy, które zgniją w ziemi, a przecież, moje dzieci, wasze życie jest wieczne, ono nie umiera. Jeżeli nadal będziecie przedkładać dobra materialne nad swoje życie wieczne, znajdziecie się w czarnej dziurze, tam, gdzie wszystko jest bez radości i nadziei na życie wieczne. To, co was spotka, będzie waszym wyborem. Wszystko, co umiera, nie może dać wam miłości.

Miłość jest żywa. Miłość nie umiera. Ona żyje, ma smak, zapach, ona się ofiarowuje, dzieli się, ona was uszczęśliwia, nie na jeden dzień, ale na wieczność. Czy tak żyjecie? Czy wasze życie jest miłością dla was i dla tych, którzy są wam bliscy?

Czy pod koniec miesiąca widzicie siebie pełnych pokoju, bez finansowych zmartwień, spokojnych? Czy myślicie o swoim życiu, które będzie wieczne? Moi ukochani, wszystko, co jest miłością, jest ze Mną. Żyjcie miłością dla siebie samych, a będziecie w miłości. Zobaczycie, że to jest tak dobre, że wszystko wokół was będzie w miłości. Jestem Pokojem. Odnajdziecie pokój. Jakże Ja was kocham!

Jestem Prawdą. Ukazuję wam to, co was czeka, abyście wiedzieli, że rozpoczął się czas zbiorów. Tak, moje drogie ukochane maleństwa, to jest czas, kiedy Pan żniwa przychodzi zebrać swoją należność. Wkrótce będziecie wstydzić się z powodu tego, co posiadacie. Przyjdę pokazać wam wasze dzieła, nie te, które zgromadziliście dla waszych ludzkich zmysłów. Wasze dzieła, to będą te, które rozgrzały wasze dusze, wyzwalając w was porywy miłości, które [z kolei] zapaliły ogień miłości.

Wy, którzy nie przestajecie gromadzić – w jaki sposób obliczycie ilość waszych dóbr, aby mieć prawo do wiecznej nagrody? Wy, moje dzieci, którzy jesteście z tego świata, obliczacie wartość waszego życia wedle dóbr, jakie nagromadziliście. Nie myślicie o dziełach, które są konieczne dla osiągnięcia życia wiecznego. Dzieci moje, to Ja, wasz Bóg, zdobyłem je dla was. Wy sami będziecie wiedzieli, co zgromadziliście dla waszego Nieba.

Czas, gdy Mnie ujrzycie, jest tak bliski. Wasz czas jest moim czasem. Dzieci moje, nawet jeżeli mówicie, że mój czas, to nie ten, o którym myślicie, Bóg zna chwilę, którą wybrał; wy jej nie znacie. To tak jak woda, która płynie z kranu do szklanki, a szklanka powoli się napełnia, i oto teraz pełna jest po brzegi. Tak jest z waszym czasem. Moje dzieci, wasze życie zostało wypełnione tą wodą. Teraz trzeba, byście ujrzeli, czy wasza woda jest czysta jak kryształ, czy też zanieczyszczona z powodu waszych brudów. Te brudy, to są wasze bezużyteczne rzeczy, jakie nagromadziliście w swoich szufladach, garażach i domach, które są zbyt duże dla was.

Wy, którzy zostaliście powołani, aby być prostymi dziećmi, staliście się dziećmi bezrozumnymi, które chcą ofiarować sobie to, co im sprawia przyjemność. Ja wiem moje dzieci, że doprowadza was to do wściekłości, oraz budzi sprzeciw, w miarę jak pokazuję wam to, co jest dla was bezużyteczne. Ja wiem, moje dzieci, że wszystkie te rzeczy są bezużyteczne. To, co jest konieczne dla waszej duszy, to miłość jaką okazujecie waszym braciom i siostrom. Kochajcie siebie, kochajcie waszego bliźniego. To Ja, Jezus, jestem w was. Jestem Miłością. Jestem Panem życia, tego, które trwa całą wieczność.

Jesteście powołani, aby żyć we Mnie, ze Mną, przeze Mnie, aby szczęście, wasze szczęście, było częścią waszego życia. To obecne życie ma stawać się czyste, bez wad czy grzechu. Życie we Mnie będzie waszym życiem, moje dzieci. Jestem miłością. Aby żyła w was miłość, powiedzcie Miłości tak. Miłość będzie wam dana na wieczność. Wkrótce wszystkie dzieci będą żyły w miłości. Jestem Miłością, bądźcie miłością. Chcę mieć was wszystkich ze Sobą w Niebie.

Ten czas miłości jest czasem łask dla was, moje dzieci. Nadszedł czas, kiedy już wkrótce, miłość będzie we wszystkim: w was, w waszym bliźnim i wokół was. Jestem Jezusem Miłości. Chcę was kochać na wieczność. Przyjdźcie do Mnie, moje dzieci. Jestem waszym szczęściem. Umiłowani mojego świętego Życia, kocham was.

Moje dzieci, znak krzyża, który naznacza wasze ciało, jest moim przymierzem z wami. Krzyż naznaczył moje Życie. Ja jaśnieję w nim. On stanowi część mojego świętego Życia. Jestem w jego świętym życiu. Krzyż był dla Mnie znakiem miłości, który ukazał mojemu Ojcu wartość mojej miłości do Niego. Ten krzyż został uformowany z was. Wy byliście we Mnie, Ja w was. Mój Ojciec zna swojego Syna, i Syn zna swego Ojca. Każdy dowód miłości pochodzący ode Mnie jest aktem świętym, gdyż Ja jestem Synem, a mój Ojciec jest Bogiem. Mój krzyż był dla Mnie radością. Mój krzyż tworzy wasze krzyże. Ja niosłem wszystkie wasze grzechy. Krzyż uczynił z was dzieci mojego krzyża.

Ten krzyż miłości jest znakiem mojej miłości. Wy, przez swoje tak dla miłości, żyjecie w nim przeze Mnie. Ja żyję w nim. Wasze grzechy były w moim krzyżu. One są moim cierpieniem. Wy uformowaliście mój krzyż. Jak piękne jest cierpienie, które niosłem na moich ramionach! On był moim cierpieniem, na które zgodziłem się z miłości do mojego Ojca.

Ja, Jego Syn, niosłem Jego miłość na moich plecach, gdyż wy byliście w nim, wy, dzieci Boże, które macie w sobie Jego tchnienie miłości. On jest waszym Stwórcą, waszym Bogiem. Ja, Jego Syn, z wami w Sobie, uczyniłem z was dzieci krzyża. Mówię z osobna do każdego z was, was, błogosławionych mojego Ojca.

Czytajcie i zrozumcie: «Och, życia, które uformowałyście mój krzyż, czego bym nie dał, aby mieć was ze Sobą na wieczność! Ja wylałem na ten krzyż swoją Krew, aby was oczyścić, was, którzy sprawiliście, że tak cierpiałem. Dałem wam moje Życie, abyście wy mieli życie wieczne. Wszystko zawarło się w ofierze Syna Boga Ojca, który musiał umrzeć na krzyżu, zanosząc na śmierć wszystkie wasze grzechy. Boże Zmartwychwstanie, wziąłeś w Siebie wszystkich błogosławionych mojego Ojca, którzy formowali mój chwalebny krzyż

Moja tak bardzo posłuszna córko, daj Bogu twoje tak, zawarte w moim Tak, aby odnowić moją radość, która uczyniła z ciebie dziecko Woli Bożej. Kocham cię. Uczyń znak krzyża. Amen.

 

170 – 6 lipiec 2001     Jezus-Miłość

Zakosztujcie szczęścia w sobie, od zaraz.

Ja, wasz Jezus-Miłość, proszę was, moje dzieci, abyście żyli w miłości. Jestem w każdym z was. Dzieci moje, ofiarujcie się Miłości.

Wy, którzy postępujecie niewłaściwie wobec Mnie, Miłości, który za was oddałem się mojemu Ojcu, poznacie chwile jeszcze trudniejsze, niż obecnie. Myślicie, moje dzieci, że wszystko wam wolno. Chcecie kochać waszego bliźniego, ale jeśli on wyrządzi wam krzywdę przez nieuwagę lub celowo, chcecie się mścić, czyniąc mu także krzywdę. Wszystko jest oko za oko.

Dzieci moje, wy igracie z waszą miłością. Miłość jest taka łaskawa, trzeba na nią uważać. Jeżeli ją lekceważycie, jeśli ją zdradzacie, jeśli ją kompletnie ignorujecie, moi ukochani, jak będziecie mogli kochać waszego bliźniego? Z kolei, jak bliźni będzie mógł kochać was? Jeżeli nie otrzymał od was miłości, to nie będzie mógł jej wam oddać. Przeznaczeniem Miłości jest dawanie.

Moje dzieci, miłość która jest w was, nie może żyć, jeżeli nie pozwolicie jej działać. Jeżeli nie chcecie pozwolić jej działać, zadusicie ją w sobie. Kiedy miłość jest żywa, daje się zauważyć. Miłość, która nie jest żywa, jest miłością martwą; nie daje swojemu bliźniemu przypływów miłości. Miłość pozwala się ujrzeć. Weźcie maleńkie dziecko, które kocha swoją matkę: ono okazuje jej to gestami, ściskając ją z całej siły. To jest miłość, która żyje. Miłość jest żywa, jeśli jest aktywna! Jeżeli ona nic nie może uczynić, to wy także nie możecie nic zrobić, bo bez niej jesteście niczym. Ona jest wszystkim.

Moje dzieci, wszystko polega na wyrzeczeniu się siebie samego. Jeżeli uwięzicie w głębi waszego wnętrza to, co w was jest dobre, będziecie znali tylko to, co jest w was złe. Ja kocham was. Z miłości [do was], chcę, byście poznali wasze wnętrze, abyście mogli być szczęśliwi.

Moje drogie maleństwa, czy to tak trudno nauczyć się poznawać wasze wnętrze? Przez moje pisma ukażę wam, że wszystko jest proste, że wszystko jest jaśniejsze, kiedy się wie, co się w was dzieje. Trzeba zdać sobie sprawę ze swoich braków wobec waszego wnętrza. Potem zauważycie, że wasza strona zewnętrzna stanie się przyjemniejsza dla waszego bliźniego. Będziecie przez to całkowicie przemienieni i pojawi się w was szczęście. Tak jak ptak dający się unieść podmuchowi wiatru, Ja pochwycę was tchnieniem mojej miłości.

Dzieci moje, obdarzanie waszego wnętrza miłością rodzi w was porywy, które wychodzą z was, by iść do innych. Kto jest zakochany, pozwala siebie ujrzeć jako kogoś, kto wie jak się ofiarować. Dawać ze swojej istoty, to czynić wokół siebie dobro. Kto daje, ten przede wszystkim musi posiadać w sobie dobro do dania. Jeżeli jakieś dziecko nie ma w sobie tego, co jest mu niezbędne, by mogło dawać, nie wyda z siebie żadnego dobra, wszystko pochodzące od niego będzie bez wartości.

Osoba, która otrzyma coś od niego, nie będzie się czuła zaspokojona, gdyż to, co otrzymała, nie dało jej niczego, co mogłoby ją zadowolić. Nie otrzymała tego, czego oczekiwała, chociaż to dziecko tak wiele chciało ofiarować. Dawać, nie posiadając w sobie tego, co pragniecie dać, to chcieć zaspokoić drugiego tym, czego w sobie nie macie. Jeżeli nie macie miłości, nie dacie uczuć miłości; będziecie w sobie pustką.

Zatem jaki jest w was ten skarb, który chce się objawić, kiedy twierdzicie, że kochacie innych? To wy, moje dzieci, jesteście tym skarbem, jeśli jesteście miłością. Być miłością, to dawać siebie innym, aby ukazać tym, którzy są wokół was, że ich kochacie. Wy jesteście miłością. Tylko ludzie, którzy są miłością, chcą się ofiarowywać, aby kochać innych tak jak siebie samych. Jeżeli siebie nie kochacie, nie możecie dać tego, co chcielibyście dać. To tak jak perła, która jest ukryta w szkatułce: jeśli jubiler jej nie pokazuje, ona nie może urzeć tego, który pragnie ją mieć dla swojej przyjemności. Wszystko należy do tych, którzy pozwalają siebie kochać.

Odkryć w sobie to, że jesteście miłością, to pozwolić siebie odkryć, aby innych uczynić szczęśliwymi. Trzeba być wypełnionym miłością, aby dawać miłość. Pokazać innym, że chcecie uczynić ich szczęśliwymi, to odkryć w sobie ten skarb, który czyni was cennymi w oczach innych. Kto chce być szczęśliwy, ten pragnie miłości.

Czy widzicie jak ważnym jest stawanie się miłością? To tak, jakbyśmy brali w swoje ręce perły, aby innym pokazać nasz cenny skarb. Ja także chcę was wziąć i pokazać was innym, gdyż jesteście moimi perłami. Ja, Miłość, posiadam wszystkie perły świata: to jest każdy z was. Każdy z was ma swoją wartość. Nawet jeden z was wart jest więcej, niż wszystkie perły świata. Ja nie chcę was ukrywać. Wszystko, co mam, jest dla was. To radość dla Mnie widzieć was zakochanych w sobie.

Och, Jakże bezcenna jest wasza wartość! Nikt nie może mieć dla siebie tylu pereł, chyba, że są one w nim samym, bo te perły, moje dzieci, to wasza miłość do Mnie, do was, do waszego bliźniego.

Kto chce być kochanym przez bliźniego, ten powinien kochać tegoż bliźniego. Kochać swojego bliźniego, to kochać Mnie, gdyż Ja jestem tym bliźnim, moje dzieci. Jestem Wszechmogący. Jestem Stworzycielem całego wszechświata. Jestem Sokiem miłości, który karmi was po to, abyście byli zakochani w życiu. Jakie to wspaniałe być żywym, kosztować szczęścia, które jest w was obecne. Kiedy kochacie, jesteście żywi, kosztujecie szczęścia bycia razem ze sobą w świecie, gdzie wszystko skłania was do tego, by kochać to, co robicie. Kochać waszego bliźniego, to szczęście tutaj, na ziemi.

Dzieci moje, które kocham, pozwólcie sobie powiedzieć, że wszystko, co jest miłością, pochodzi ode Mnie, Trójcy Świętej. Jestem Synem Miłości. Kocham was. Amen.

 

171 – 7 lipiec 2001    Jezus

Oddajcie Mi tych, którzy was skrzywdzili.

Moje dziecko, ten dzień modlitw prowadzi ciebie do Przeczystej Dziewicy. Przeze Mnie, moja córko, jesteś w Nas, w mojej Matce i we Mnie. Daj Mi swój dzień. Powierz siebie mojej świętej Obecności. Ty należysz do Mnie. Wszystko pochodzi od Nas. Moja święta Matka czeka na ciebie, na ciebie i na grupy, które wybrałem, aby mogły pracować we Mnie, Miłości, w miłosnej harmonii, która Nas otacza. Moje dziecko, niech wszystko będzie w Nas, w mojej Matce i we Mnie.

Moje dzieci – wy, którzy pozwoliliście, aby wszedł w was niepokój pochodzący od tych, którzy pozwolili zawładnąć się ich troskom o to, aby wszystko było po ich myśli – nie pozwólcie, aby wszedł w was jakikolwiek niepokój, który może być przeszkodą dla waszego spokoju. Z powodu waszego niepokoju nie pozwalacie, aby moje łaski spływały na was.

Moje dzieci, co zrobilibyście, znalazłszy się ze Mną w łodzi na morzu, z rodzącym się w was niepokojem, kiedy wiatr swoją siłą wzbijałby fale, a fale napełniałyby łódź wodą? To wy, przez wasz niepokój , tworzycie te fale. Wasze troski napełniają was niepokojami, które przeszkadzają wam być ze Mną w ciszy. Ja jestem w was, wy jesteście we Mnie, ofiarujcie Mi się.

Moje dzieci, wkrótce zajaśnieją w was łaski należne wam za wasze modlitwy, abyście mogli dać je Maryi Pannie, by Ona mogła rozdawać je swoim dzieciom, które giną bez waszych modlitw. Moi ukochani, te dzieci, które są powodem moich świętych boleści, giną bez waszych modlitw. Oni giną. Oni tak bardzo cierpią! Okrywają się płaszczem boleści, które powodują ich cierpienia.

Te cierpienia są rezultatem ich czynów. Oni spowodowali swoje własne cierpienia. Nie chcą Mnie, Miłości. Postawili się w sytuacjach, które sprawiają im ból. Nie wzięli Mnie ze sobą. Ja, Miłość, pomógłbym im, by rozpoznali, że są miłością. Oni sami ściągnęli na siebie cierpienia, odmawiając sobie miłości. Ci wszyscy, którzy żyją, będąc obojętni wobec ich bliźniego, nie mają miłości. Rozwijają w sobie niewrażliwość na swojego bliźniego. To, co czynią innym, wydaje się im bez znaczenia. Konsekwencje ich uczynków stają się dla nich mało istotne. Pomieszali dobro ze złem. Nie mają już poczucia szacunku wobec innych. Stają się łatwym łupem dla Szatana, bo miłość do Boga już się nie liczy. Te dzieci, które oddały się przemocy, rozpuście, kradzieży, oszustwu, gwałtom, stają się dziećmi bólu.

Moje dzieci, każda osoba, która w obojętnie jakiej sytuacji atakuje jedno z moich dzieci, ponosi winę wobec tej osoby i siebie samego. To takie podłe krzywdzić siebie i swojego bliźniego. Jesteście wolni, moje dzieci. Nikt z was nie ma prawa robić tego, co chce, jeżeli to szkodzi waszej istocie i waszemu bliźniemu. Wszyscy jesteście dziećmi Bożymi. Jest w was wolność. Jestem Bogiem wolnym. Jesteście moimi dziećmi. Jesteście wolni i powinniście również szanować wolność innych. Dlaczego nie chcecie być szczęśliwi?

Módlcie się za siebie, moje dzieci, a szczególnie za waszych braci i siostry, którzy cierpią, bo nie uświadamiają sobie krzywdy, jaką sobie wyrządzają. Oni spowodowali ich własne cierpienia. Wyrzekają się Mnie. Są na ścieżkach, które zaprowadzą ich tak daleko ode Mnie. Módlcie się, by nie ześlizgnęli się w otchłań, gdzie jest wieczny ból.

Dzieci moje, trwam w cierpieniu pełnym miłości. Wy, którzy nie wiecie, że Miłość dla was cierpi, nie uświadamiacie sobie, że ci, którzy w Woli Bożej oddają się z miłości, także cierpią z powodu waszych braków. Oni oddają siebie. Oni cierpią, widząc was w bólu. Chcą was mieć ze sobą, abyście wy, moje dzieci, mieli w sobie radość. Oni oddali się za was. Cierpią także, widząc ile ich dzieci, ich braci i sióstr na całym świecie cierpi z waszego powodu.

Moje dzieci, szukam dzieci, które chcą cierpieć w Woli Bożej, ofiarowując Mi ich cierpienia za tych, którzy cierpią, ponieważ nie ofiarowują Mi niczego od siebie. Ofiarujcie się, moje dzieci. Cierpcie za tych, którzy troszczą się tylko o siebie. Wy, którzy jesteście we Mnie, jesteście w nich przeze Mnie. To dlatego cierpicie.

Moje dzieci Światłości, kiedy się modlicie, to już nie wy się modlicie, lecz Ja. Stajecie się dziećmi Woli Bożej. Tak, łaski są wam udzielone kiedy ofiarujecie siebie samych, wasze wyrzeczenia i wasze posty. Jestem w was, wy we Mnie. Jesteśmy złączeni miłością. Wszystko jest miłością, kiedy żyjecie we Mnie. Tak, moje dzieci, bądźcie dziećmi Światłości, które chcą działać we Mnie dla tych, którzy cierpią. Tyle dzieci się gubi, tyle dzieci cierpi! Oni nie wiedzą, że cierpienia, które znoszą, są konsekwencjami ich uczynków.

Moje dzieci miłości, wy, którzy doznaliście agresji, i nosicie w sobie blizny, cierpicie. Nie mogąc ich całkowicie zapomnieć, życie sprawia wam trudność. Odmawiacie sobie nawet radości. Te rany, które się nie zabliźniły, są w was, bo wy je karmicie, myśląc o swojej przeszłości, która was naznaczyła.

Dzieci moje, nie możecie być szczęśliwi, jeżeli sobie nie pomożecie. Trzeba przebaczyć tym, którzy zadali wam cierpienie. Przebaczenie uwalnia was od waszych urazów, nienawiści i goryczy, które dręczą wasze serca. Wszystkie cierpienia są przykre, ale najboleśniejszą rzeczą jest odmawianie sobie miłości; to zatruwa wasze życie. Ponieważ zostaliście bardzo zranieni, już nie wierzycie w miłość, więc już nie chcecie kochać. Miłość stała się dla was niemożliwa.

Moi ukochani, nosicie w sobie ból, gdyż nie możecie przebaczyć tym, którzy was skrzywdzili. Nosicie w sobie urazę do nich, choć wasza dusza wam mówi, aby przebaczyć; wy jednak nie jesteście w stanie.

Moje małe dzieci, rozpamiętywanie tych czynów wymierzonych przeciwko wam, rodzi w was udrękę. To wy ją znosicie. Wy ją karmicie, nie wybaczając tym, którzy was skrzywdzili. Wyrządzacie sami sobie krzywdę. Tak, moje dzieci, kiedy odczuwacie nienawiść, gniew, niesprawiedliwość, agresję, a nawet chęć zemsty, wtedy macie w sobie te uczucia. To wszystko was gryzie, niszczy, unieszczęśliwia, jak też odbiera radość kochania i bycia kochanym.

Czy widzicie, co to w was powoduje? To wy sami przysparzacie cierpienia swojej istocie, to nie osoby, które wam to cierpienie zadały. Tak, moje dzieci, wasze ciało cierpi, nie może tego znieść. To dlatego, że zachowujecie w sobie wasze wspomnienia. To, co było, minęło. Przeszłość umarła, już nie żyje. To martwe brzemię jest zbyt ciężkie dla was, dla waszych słabych ramion. Wasze życie cierpi z tego powodu. Wasze urazy niczego nie rozwiązują. Oddajcie Mi to wszystko. Te czyny przeciwko wam należą do Mnie. To Ja umarłem na krzyżu, aby wynagrodzić za wszystkie grzechy.

Oddajcie Mi to wszystko w geście zawierzenia, a jeśli to w was powróci, podejmijcie wysiłek, aby ponownie Mi to oddać, aż do dnia, gdy odczujecie pokój, wewnętrzny spokój. I tak oto będziecie wiedzieli, że przebaczyliście całkowicie. Czyż nie wiecie, że życie w was nigdy nie zostało zaatakowane? To, co zostało dotknięte, to wasza strona zewnętrzna, a nie wasze wnętrze. Nikt, naprawdę nikt inny jak tylko wy sami możecie zniszczyć wasze życie, prawdziwe życie, to, które jest w was. Dzieci moje, jesteście jedynymi, którzy mogą dopuścić, by weszło w was zło, wtedy, kiedy dajecie mu wolne miejsce.

Kiedy myślicie o tym, co się wam przydarzyło, wzbiera w was gniew, zaczynacie złorzeczyć z powodu tego, co wam wyrządzono. Nie mogąc ich ukarać, uważacie to za niesprawiedliwe. Rozpacz sprawiła, że staliście się milczący. Nachodzą was myśli, o których chcielibyście zapomnieć, jednocześnie jednak rozważacie w sobie jak się zemścić. Nie zdając sobie z tego sprawy, podsycacie takie myśli.

Zły duch, on o tym wie. On sprawia, że krzywdzicie siebie. Wyrządzacie największą szkodę nie tym, którzy was skrzywdzili, lecz waszemu własnemu wnętrzu. On wie, gdzie uderzyć: tam, gdzie sprawia to największy ból. Ważne jest, aby to sobie uświadomić, by pokrzyżować jego diabelskie plany, które zadają wam cierpienie i osłabią was. Kiedy jesteście słabi, nie macie już siły zmienić waszego zachowania, które szkodzi waszemu wnętrzu.

Moje dzieci miłości, Ja jestem w was, żyję w was, jestem Miłością. Miłość pochodzi ode Mnie. Wszystko we Mnie jest miłością. Jestem więc Tym, który sprawia, że jesteście dziećmi uczynionymi z miłości. Kiedy nie przebaczacie tym, którzy są powodem waszych koszmarów, wyrządzacie sobie krzywdę, odmawiacie sobie miłości, prowokujecie uczucia, które nie pozwalają wam odczuć, jak dobrze jest przebaczać.

Trudno jest wam żyć bez miłości, bo wszystko w was domaga się tego, czym jesteście: miłości. Wasze wnętrze nie czyni wam wyrzutów, ono jest miłością. To Ja, który w nim jestem, karmię je miłością. Moja Obecność utrzymuje je przy życiu. Czy wiecie, że beze Mnie, wasze wnętrze nie mogłoby znieść waszych ataków przeciwko samym sobie? Tak, moje dzieci, wy atakujecie siebie samych.

Kiedy wyrządzacie sobie krzywdę, nie okazując sobie miłości, wasze wnętrze cierpi. Całe wasze wnętrze krzyczy, abyście siebie kochali, ale wasza strona zewnętrzna nie chce słuchać rozsądku. Wasza dusza daje się zawładnąć waszym uczuciom nienawiści, zemsty, frustracji. To wszystko wynika z braku miłości do was i do waszego bliźniego. Wasza dusza cierpi z powodu przemocy jakiej doznaje, i to wy sami zadajecie te cierpienia.

Ja wiem jak ciężko jest wam przebaczyć, ale Ja, który żyję w was, widzę waszą duszę, widzę ją cierpiącą. Wasza dusza widzi także Mnie. Jestem tu, w was, tak bardzo was kochający, i czekam, żebyście do Mnie przyszli, prosząc Mnie o pomoc, abyście mogli przebaczyć tym, którzy wyrządzili wam zło. Chcę wam pokazać, że jesteście tym małym dzieckiem, które zostało zranione przez tego drugiego.

Ja, który jestem w was, wyciągam do was ramiona, aby wziąć każdego z was, takie małe, słabe istoty i delikatnie was kołysać, mówiąc wam: «Nie płacz już, jestem tu, w tobie, z tobą. Zawsze tu byłem, nawet wtedy, gdy ciebie krzywdzono. Ja, który jestem w tobie, wziąłem w Siebie twoje cierpienia, abyś mógł żyć, nie niszcząc siebie, gdyż wiedziałem, że odmówisz sobie miłości. Nie wiń siebie, nie jesteś winien tego, co ciebie spotkało.»

«To zły duch spowodował, że moje dzieci dopuściły się czynów przeciwko tobie, moje maleństwo. On chciał ciebie zranić. Nie lękaj się, Ja wziąłem na Siebie twoje zranienia i cierpiałem z ich powodu, abyś wiedział, że jesteś kochany przez siebie i innych. Ja, twój Jezus-Miłość, tak bardzo cię kocham! Nie było ani jednej chwili, bym cię nie wspierał. Pomimo twego gniewu, nienawiści i braku przebaczenia, nie przestałem ci pomagać, abyś mógł ujrzeć siebie takim, jakim jesteś: dzieckiem Bożym.»

«Należysz do mego Ojca. To On ciebie wybrał, abyś był z Nim razem w Jego domu. Nie bądź smutny. To całe zło, które sobie wyrządziłeś, Ja zaniosłem je na śmierć. Ja, znosząc je, uwolniłem ciebie od śmierci. Widzisz, Szatan jest przyczyną wszystkich twoich nieszczęść. To ty powinieneś powiedzieć jemu nie, gdyż Miłość nie może zabronić ci czynić tego, co chcesz. To twój wybór. To ty powinieneś wybrać pomiędzy dobrem a złem.»

«Moje dziecko, Ja tak cię kocham. Nie czyń sobie więcej zła. Kochaj siebie takim, jakim jesteś. W tobie jest miłość. Dzięki moim łaskom naucz się, że cały jesteś miłością. Chcę, abyś był miłością. Kiedy przyzwyczaisz się do tego, aby przychodzić do Mnie, to będziesz miał siłę, aby powiedzieć „nie” atakom Szatana, który chce ci zaszkodzić: on wie, że skłaniając cię do myślenia o twoim bólu, zada ci to cierpienie.»

«Zachowaj pogodę ducha, przychodząc do Mnie, który jestem w tobie, abyś zaczerpnął z moich sił, które pozwolą ci odkryć, że nikt nie mógł zniszczyć w tobie tego, kim jesteś. Tylko ty możesz wejść w siebie, nikt inny. Tylko ty masz ten wybór. Jesteś dzieckiem, które może się zgodzić lub odmówić, by ktoś je dotknął. Nikt nie może tego uczynić za ciebie, tylko ty. Ci, którzy wyrządzili ci krzywdę, skrzywdzili tylko twoje ciało, a nie twoją istotę wewnętrzną. To Szatan wyrządza ci zło, używając swoich podstępów, podburzając cię do nienawiści, zemsty i odmowy przebaczenia. Ty sam możesz zdecydować, czy pragniesz miłości.»

Dzieci moje, Szatan nie może nic zrobić, jeżeli zachowujecie w sobie pokój. Może próbować podburzać was do gniewu, ale nie zdoła, bo będziecie we Mnie, będziecie mieli dobre samopoczucie. I tak uświadomicie sobie, że gniew nie jest dla was czymś przyjemnym. W dniu, kiedy zapragniecie tego pokoju, przyjdziecie do Mnie ze swoim tak, a Ja, który w was jestem, który dałem wam życie, wleję w was łaski miłości, które pomogą wam powierzyć się Mnie.

Przebaczenie przyjdzie. Nie będziecie już mieli w sobie chęci zemsty jaką podsycaliście mimo woli, i zobaczycie jak bardzo nieszczęśliwi są ci, którzy nie dali swojego tak. Nauczycie się Mi ich oddawać, a szczególnie tych, którzy was skrzywdzili.

Jestem kochającą Istotą, która prosi was, abyście dali Mi swoje miłosne tak. To tak jest światłem dla tych, którzy oddają siebie, zanurzając się we Mnie. Dzieci moje, pozostańcie we Mnie, wy, którzy daliście wasze tak. Oddajcie Mi tych wszystkich, którzy są w was, a wasze tak będzie dla nich światłem, aby pewnego dnia mogli Mi się oddać. Dzięki waszej ofierze, oni ujrzą moje światło. Wy, moje drogie dzieci, jesteście w mojej świętej światłości. Jestem w każdym z tych, którzy dają a także w tych, którzy zatrzymują; tak, moje dzieci, nawet w nich. Ja, Jezus-Miłość, jestem we wszystkich moich dzieciach. Jestem wszechobecny. Tylko Miłość jest i żyje w każdym z was.

Ci, którzy odrzucają w sobie Miłość, zadają sobie cierpienie. Moje dzieci Miłości, nie opierajcie się moim porywom miłości. Bądźcie ze Mną. Cierpienie jakie odczuwacie kiedy jesteście daleko ode Mnie, otwiera drzwi Szatanowi. Nawet w waszej słabości musicie być świadomi tego, że on jest Złem.

Popatrzcie na siebie, wy sami nie możecie oprzeć się jego atakom. On jest tak przebiegły. Szatan jest tak nikczemny, że nie przestaje was kusić, by uczynić was słabymi. On zna wszelkie środki, aby was zniszczyć. On, przez swoje uporczywe nalegania, wkrada się, aby was kusić. Udaje mu się to doskonale! Popatrzcie na całe zło, jakie wyrządzacie waszemu bliźniemu. Przestańcie się wzajemnie krzywdzić. Kiedy szkodzi się swemu bliźniemu, to przede wszystkim szkodzi się samemu sobie. Przyjdźcie do Mnie, Miłości. Ja zniszczę podstępne działania Złego, które są przyczyną waszych cierpień.

Moje dziecko, mówię ci, że wszystko jest ode Mnie, wszystko pochodzi ode Mnie. Ofiaruj Mi się. Ty, wraz z twoją grupą modlitewną, pozostańcie we Mnie. Proszę cię, trwaj w oddaniu za twoich braci i siostry Kanady. Moje dziecko, daj Mi swoje tak dla Miłości. Moje dzieci, powinniście powiedzieć Miłości tak. Kocham was, Ja, Jezus-Miłość. Amen.

 

172 – 9 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Kto czeka, traci łaski.

Moja ukochana córko Ojca Niebieskiego, ty należysz do Nas, Trójcy Świętej. Żyjesz tylko przez Nas. My jesteśmy w każdym dziecku. Wszystko jest w Nas. Wy jesteście w Nas, w Nas żyjecie. Wy wszyscy, moje dzieci, należycie do Mnie. Jestem Wolą mojego Ojca. Żyję w każdym z was.

Niektóre dzieci odmawiają życia we Mnie. Boją się, że będą zmuszeni zrezygnować ze wszystkich swoich rozrywek, z ich towarzyskiego życia. Wolą wycofać się, być z dala ode Mnie, niż rezygnować z tego, co pragną robić. Czynią dalej to, co czynili, niezależnie od tego czy jest to dobre czy złe. Wolą czekać, aż Ja pokażę im moją miłość, która udowodni im, że jestem tu, w nich.

Dzieci moje, które kocham, przychodzę wam pokazać, że jestem w was. Co uczynicie, kiedy Ja, Jezus, ukażę wam moją świętą miłość? Będziecie musieli wybrać pomiędzy tak dla Miłości lub nie dla Miłości. Czy jesteście pewni, że będziecie w stanie dać swoją odpowiedź przy całej znajomości rzeczy? Czyż nie wiecie, że jeżeli nie jesteście gotowi, pojawią się w was wątpliwości, które będą przeciwko wam? Całe światło pochodzi ode Mnie, nie od was, będących w świecie ciemności.

Wy, którzy wolicie czekać, gdyż nie jesteście pewni czy przyjdę, chcecie przede wszystkim mieć dowód tego, że przyjdę: tylko wówczas podejmiecie decyzję. Dzieci moje, to nie jest pewne, że dokonacie dobrego wyboru, gdyż straszliwie cierpieć będą ci, którzy nagromadzili wiele błędów. Wy, którzy chcecie czekać, czyż nie wiecie, że to wasze wnętrze będzie cierpiało z tego powodu?

Kiedy się wam ukażę, być może, że będziecie próbowali się usprawiedliwiać z powodu waszej pychy. Pycha jest największym uchybieniem wobec Miłości. To przez grzech pychy moje dzieci, Adam i Ewa, ulegli atakom kusiciela w ziemskim Raju. Ten grzech czyni z was istoty słabe.

Być może, że powiecie z pychą: «Ty, który mi się ukazujesz, dlaczego pokazujesz mi, że jesteś przy mnie? Czyż ja o tym nie wiedziałem? Czemu zatem wytykasz mi błędy? Czy to nie Ty byłeś we mnie przez całe moje życie? Dlaczego wystawiasz mnie na próbę, każąc mi wybierać? Od tak wielu lat żyję z moimi nawykami. Czyż wyrzeknę się wszystkiego, co moje, aby pójść ku innym, którzy stali się istotami miłości oddanymi Tobie, Jezu? Zbyt niepewne jest to, że będę szczęśliwy. Ja kocham siebie takiego, jakim jestem.»

Dzieci moje, chcecie żyć tylko po to, by sprawiać sobie przyjemności, chcąc osiągnąć wszystko, co się wam podoba, bez wyrzekania się czegokolwiek, gdyż dla was, wyrzeczenie nie jest rzeczą realną, a raczej uchybieniem wobec waszej osoby. Wy, którzy tak wiele zrobiliście – by osiągnąć wszystko to, co teraz posiadacie – uważacie, że ci, którzy są w potrzebie, powinni byli pracować tak jak wy, aby osiągnąć sukces.

Wiem, że to wszystko, co posiadacie, jest rezultatem waszych wysiłków. Każdy wysiłek zasługuje na nagrodę. Ale jeżeli prowadzi was to do utraty życia wiecznego, to znaczy, że wysiłek jaki podjęliście był niewłaściwy; to, co z początku było motywem waszego życia na ziemi, teraz już nie jest.

Czyż nie wiecie, że narodziliście się dla szczęścia wiecznego? Jeżeli właśnie staczacie się ku otchłani, gdzie wszystko jest czarne, bez życia, bez radości i szczęścia, to wszystkie wasze wysiłki służyłyby wyłącznie temu, aby pogrążyć was w pustce. Żyć bez osiągnięcia prawdziwego szczęścia, to zmarnowanie waszego życia na ziemi.

Dzieci moje, czy uświadamiacie sobie, że jesteście bardziej ubodzy niż ten, kto się oddaje, niczego dla siebie nie zatrzymując? On zbiera skarb na ziemi na swoje życie wieczne. Ja wiem, że w tej chwili wasze życie na ziemi jest na wagę złota z powodu tych wszystkich godzin pracy po to, by zaoferować sobie to, co luksusowe. Ale popatrzcie na siebie! Starzejecie się tak samo jak wszyscy. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, co tracicie.

Moje słodkie dzieci miłości, oddać siebie, to odkryć waszą prawdziwą wartość. Wszystko w was jest takie proste. Jesteście zrodzeni dla miłości. Jesteście stworzeni, aby dawać. Nie ma większej miłości, jak oddać swe życie za tych, których kochamy. Jeżeli nie macie nikogo, komu chcielibyście dać to, co posiadacie, to dlatego, że nie wiecie, co to jest oddać się całkowicie.

Dawać, to zapomnieć o sobie, aby innych uczynić szczęśliwymi, to pragnienie, aby ci, którzy są wokół was poznali szczęście życia wiecznego. Jeżeli żyjecie tylko dla siebie, to ryzykujecie, że możecie odmówić Bogu waszego tak, kiedy Ja wasz Bóg zapytam was, czy chcecie oddać się Miłości.

Oto, moje dzieci, co przeżywacie wy, którzy czekacie na dowód, aby wypowiedzieć swoje tak dla Miłości. Pycha jest wadą, która prowadzi do innych uchybień wobec Miłości, takich jak:

• brak uczciwości: szkodzenie własnej równowadze i równowadze innych;
• brak szczodrości: bycie egoistą wobec swojego bliźniego; jeśli wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, powinien spotkać innych, nie was;
• brak czystości: oddawanie się rozwiązłości;
• brak miłości: myślenie tylko o sobie, nie o innych;
• brak dobroci: bycie zachłannym; wszystko dla siebie, a dla innych nic z tego, co piękne i dobre;
• brak uprzejmości: trzymanie się z dala od innych, myśląc, że są od was gorsi;
• brak miłości: brak poświęcania się, czynienie zła sobie i swojemu bliźniemu przez słowa, myśli i uczynki.

Powinniście siebie przeanalizować. Pragnienie spojrzenia w siebie, czy macie te braki, już jest gestem, który otwiera drzwi ku nadziei. Moje dzieci, jestem w każdym z was. Pozostańcie we Mnie. Ofiarowałem się, byście byli istotami dobrymi, pozbawionymi egoizmu. Kocham was. Ofiarujcie miłość waszemu bliźniemu. Jestem w was, abyście mogli kochać waszego bliźniego. Córko moja, dawaj Mi nieustannie swoje tak dla Miłości. Kocham cię. Amen.

 

173 – 9 lipiec 2001    Jezus

Szata mojego świętego Ciała.

Moje dzieci, powinniście wierzyć, że jest w was moja Obecność. Jeżeli ufacie, że jestem w was, to staję się dla was działającym. Jestem Wiarą. Jestem w moim Ojcu. On jest we Mnie. My jesteśmy w Duchu Świętym. Duch Święty jest w Nas. Ja jestem w was, wy jesteście we Mnie. Żyję w was. Czyż to nie jest objawieniem wiary, moje dzieci? Jeżeli wątpicie w to, co właśnie wam oświadczyłem, to wątpicie w istnienie waszego życia. Nie możecie żyć, jeśli nie macie w sobie Życia.

Jeżeli kroczycie drogą waszego życia, nie wierząc, że macie w sobie naszą Obecność, nie jesteście prawdziwi, jesteście dziećmi wątpliwości. Dzieci moje, wasze życie jest sekwencją następujących po sobie wydarzeń, przez które musicie przechodzić. Trzeba przeżyć chwile, które was spotykają. Czy znacie te chwile? Czy wiecie, co będzie zawierała minuta waszego życia, która jeszcze nie nadeszła? Czy to nie przez wiarę we własne istnienie jesteście w stanie przeżywać nadchodzącą właśnie minutę, jak i kolejne, następujące po niej? Widzicie, życie jest nieznaną wam rzeczywistością. Co przyniesie jutro? Tego nie wie nikt.

Moje dzieci, mieć wiarę, to wierzyć, że jutrzejszy dzień będzie wypełniony waszą własną egzystencją w przedziale czasu, który jest wam nieznany. Wiara, to żyć nie wątpiąc, że jutro będzie wypełnione waszym tak. Wasze tak, to zgadzać się żyć, nie wiedząc, co przyniesie jutro. Jeżeli wątpicie w wasze tak, to wątpicie w wasze życie, nie zgadzacie się żyć bez poznania przyszłości. Moje dzieci, wątpić w wasze tak, to brak wiary, ponieważ nie możecie wiedzieć, co się wydarzy jutro.

Wszystko jest w tych, którzy w zawierzeniu oddają siebie Bogu. Powierzyć się, to ofiarować siebie, nie myśląc o tym, co wam odpowiada, lecz wszystko pozostawić Bogu, On bowiem jest Potęgą, która wie wszystko. Chcieć poznać przyszłość, to chcieć poznać to, co Bóg dla was przygotował.

Moje dzieci, iluż z was poszukuje porad w rubrykach z horoskopem, u wróżbitów, u tych, co czytają z kart, u jasnowidzów, w kartach astrologicznych, itd. Wszystkie te metody poznawania waszej przyszłości pochodzą z wiedzy okultystycznej. Ezoteryzm i astrologia są naukami okultystycznymi. Te ponadnaturalne praktyki są plagiatem, czynią się bogami, zdolnymi odsłonić na stole przyszłość. Tylko Bóg wie wszystko, widzi wszystko. Jestem wszechmocny, jestem wszechobecny.

Horoskopy są kłamstwami. Wierzyć w te wszystkie niedorzeczności, to dać się zwodzić. Szukacie zdania lub słowa, które wam odpowiada. Mimo, że to co jest napisane przeznaczone jest dla tysięcy dzieci, traktujecie to jakby dotyczyło to tylko was i to zaprawia pikanterią wasz dzień. Utożsamiacie się z tymi schematami, nie chroniąc się przed tymi kłamstwami, które czytacie każdego dnia. To znaczy, że nie macie ufności w przyszłość, że żyjecie bez nadziei na szczęście wieczne, i że nie macie wiary w życie wieczne. Tylko Bóg wie, co jest konieczne dla waszego dobra. Życie wieczne jest Boskie. Ono nie jest zapisane w programie dnia. Ono jest Mną, Bogiem. Ja jestem Życiem.

Wszyscy ci ludzie, którzy czytają z kart astrologicznych, opowiadają wam wymyślone historie. To, co mówią, wróżąc z kart, nie może wam przynieść nic dobrego, bowiem to, co Niebo rezerwuje wam na przyszłość, wie tylko jeden Bóg. Niebo zostało stworzone przeze Mnie, Boga. Wszystko, co widzicie i wszystko, czego nie możecie zobaczyć z ziemi, pochodzi ode Mnie. Używanie gwiazd i planet, aby ukazać wam, co przygotował wam jutrzejszy dzień, to oszukiwanie siebie samego.

Astrologia, ta sztuka sięgająca czasów antycznych, przypisuje sobie umiejętność ukazywania wam kim jesteście i co będzie dla was dobre w najbliższej przyszłości. Moje dzieci, to czysta fikcja. Ludzie, wyglądający na mądrych, wymyślili ten astralny system. Dali nazwy kształtom, utrzymując, że reprezentują one tę, czy inną figurę. To są kłamstwa. To, co oni powiedzieli, zwiodło wielu, i zaczęli wierzyć w te kłamstwa. Jesteście dziećmi Bożymi. Nie jesteście w żaden sposób pod wpływem tych tak zwanych znaków astrologicznych. Ci ludzie byli pod wpływem Szatana. Szatan stał się panem w tej grze.

Czyż nie wiecie, że gwiazdy i planety są utworzone z materii? One nie są Boskie. One są w przestrzeni, ponieważ Ja tego chciałem. Wszystko zostało stworzone z miłości do was, moje dzieci. Używanie tego co stworzyłem, do wprowadzania was w błąd, nie jest dla was dobre. Moje maleństwa, Szatan lubi widzieć was tkwiących w tych błędach. On je prowokuje, aby was oszukać. Chcieć wiedzieć, co przygotowała wam przyszłość, to dać sobie moc, której nie posiadacie, i zgodę na to, że będziecie oszukani.

Oddając się tym oszukaństwom, nie pokładacie zaufania w Bogu. Nie pozostawiacie Bogu tego, co do Niego należy. Tylko Ja znam przyszłość. Jestem Boskością. Wszystko jest ode Mnie. Wszystko musi powrócić do Mnie, waszego Stworzyciela. Wy, moje dzieci, urodziliście się na ziemi, ponieważ Ja tego chciałem. Ja wiem, co jest dla was najlepsze.

Żyć, nie mając zaufania do Mnie, Boga, to wyrzec się mojej miłości. Popatrzcie na dziecko, które mówi, że kocha osobę, z którą żyje. Ponieważ wie, że drugi chce tylko jego dobra, to ono także, przez gesty miłości, chce mu pokazać, że go kocha. Przez te gesty miłości ono daje poznać drugiemu, że ufa jego miłości. Ponieważ ich miłość jest wzajemna, to dowodzi, że mają do siebie zaufanie i w tym zaufaniu jednego do drugiego, ich miłość wzrasta.

Jeżeli mówicie, że Mnie kochacie i dalej uciekacie się do tych kłamstw, wasze gesty dowodzą Mi, że nie macie zaufania do Mnie, Miłości. Tak więc, moje dzieci, jeżeli nie dajecie Mi dowodów, że Mnie kochacie, to Ja, Miłość, która was kocha, nie będę mógł przyznać wam tego, na co nie zasłużyliście. Czy dalibyście swoje najcenniejsze dobra temu, którego kochacie, podczas gdy on nie ma do was zaufania?

Moje dzieci, nie ufajcie tym nonsensom. Ja sam, Bóg, wiem, co zostało przygotowane dla waszego dobra. To pomoże wam przyjść do Mnie, który jestem Wieczny. Czyż nie wiecie, że dam wam wszystko, co do Mnie należy? Kocham was bardziej, niż moje własne Życie. Umarłem na krzyżu, aby ocalić was od śmierci wiecznej.

Czy mój gest miłości obrócicie w gest, który nie prowadzi was do ufności w przyszłość? Czyż nie powiedziałem do dobrego łotra: «Jeszcze dziś będziesz ze Mną w Raju»? A wy, czy wy wątpicie, że ocaliłem was od pewnej śmierci? Jeżeli dalej będziecie wątpić w moje nauki, nie będziecie mogli przyjść do Mnie, by delektować się tym, co zostało wam przygotowane. Ja wiem, co was czeka w Niebie, ponieważ jestem w Niebie.

Chcieć zarządzać tym, co dla was przygotowałem, to znaczy nie powierzyć się z ufnością, jest to brak wiary. Dlaczego stajecie się dziećmi zadufanymi w sobie? Jeżeli dyskutujecie nad decyzjami Boga, to dlatego, że samych siebie uznajecie za Mnie. Oczywiście, powiecie Mi: «Ale pomimo wszystko, to przecież nasze życie!» Moje dzieci, wasze życie należy do Boga. Jeżeli chcecie żyć, mając nad nim kontrolę, to znaczy, że odmawiacie życia w ufności do Boga. W ten sposób wasze tak nie ma podstaw, jest wątpliwe. Jeżeli ono nie jest całkowite, Bóg da wam łaski, by je umocnić, a jeśli jest dwulicowe, Bóg, który wszystko wie, da wam swoje światło, aby wam pokazać, że odrzucacie Jego Wolę. Jego Wolą jest uczynić was szczęśliwymi na wieczność.

Jeżeli chcecie znać przyszłość, to dlatego, że tak w głębi nie oddaliście się całkowicie Bogu. Bóg wie, co jest dla was dobre, abyście mogli być z Nim w Jego Królestwie. Zgadzać się żyć w Jego Woli Bożej, to zaofiarować sobie życie wieczne przez swoje tak dla Miłości, oraz wierzyć, nie troszcząc się o to, co On wam przygotował na jutro. W taki to sposób oddajecie się Bogu w całkowitym zaufaniu, że wszystko, co od Niego pochodzi jest dobre.

Żyć w miłości, to przeżywać wasze życie we Mnie, Jezusie. Jeżeli nie wierzycie w moją miłość, to nie macie wiary, gdyż zobaczcie, ta miłość, wy jej nie widzicie, ale ona w was żyje, ona w was działa, ona daje wam to, czego potrzebujecie, aby żyć w Miłości, ona dla was czyni wszystko.

Dzieci moje, nie zdajecie sobie sprawy z tego, w jaki sposób w was działam. Wiecie, że w was działam, ale nie możecie dojrzeć tego, co się dzieje. To są moje łaski miłości, które karmią wasze wnętrze. To moje łaski miłości przekształcają moje dzieci, aby pozostawały w harmonii z moimi działaniami. Wy nie widzicie moich działań, bo w chwili, kiedy działam, jest to niewidoczne.

To dlatego, moje dzieci, trzeba mieć wiarę. To, że nie widzicie, to nie znaczy, że Ja nie działam. Moje Działanie jest obecne. Ono dokonuje się w was jak i w waszym bliźnim. W chwili, gdy składam w was łaski, moje Działanie dokonuje się w sposób niewidzialny, a w chwili, o której wiem, że ona odpowiada wam najbardziej, to się konkretyzuje, gdyż jesteście obecni w moim Działaniu. Dopiero wtedy zobaczycie owoce moich łask.

To z wiarą powinniście żyć we Mnie. Ja wlewam w was łaski, które pomagają wam wykonywać wasze prace, które prowadzą was do celu miłości, którego nie znacie. Jest nim istnienie nieznanej wam miłości. Moje dzieci, wiara w moją Obecność, to być pewnym, że jestem tu, w was, nie widząc owoców moich łask, gdyż są one dla was niewidoczne. Tymi łaskami są te, które wypełnią wasze dni, których jeszcze nie znacie. Kocham was, moje dzieci.

Jesteście w Nas, Trójcy Świętej. Dajcie Mi wasze tak bez dyskutowania, nie wiedząc, co wydarzy się jutro, pojutrze i w następne dni. Tak, moje dzieci, niech wasza szczerość będzie bez zarzutu, niech będzie tak pewna jak doskonałość mojego odzienia, które okrywało moje święte Ciało, mojej szaty, która nie miała szwów.

Jestem mocą tej szaty. To, co Mnie okrywało, było ukształtowane przez moją Osobę. Jestem w każdym z was, okrywam was szatą mojej świętej wiary miłości. Kocham was, moje dzieci. Jestem w was. Amen.

 

174 – 10 lipiec 2001    Jezus

Przyjąć cierpienie, to dać Bogu swoje tak.

Moje dzieci, kiedy nadchodzi czas żniw, to znaczy, że plon jest gotowy. To jest czas usuwania martwych gałęzi, suchych liści, a także odkrytych korzeni, które uschły, nie będąc chronione. To na stosie śmieci i gałęzi, z dala od moich plonów, pan żniwa rozpali ogień.

Dzieci moje, zanim ten czas nadejdzie, powinniście zagłębić się sobie w skupieniu, aby zobaczyć, czy nie jesteście w stanie grzechu. Idźcie do spowiedzi, jeżeli macie grzechy, bowiem będą one dla was przeszkodą, kiedy Pan po was przyjdzie. Bądźcie zawsze gotowi na chwilę swojej śmierci.

W momencie śmierci, jeżeli jesteście w stanie grzechu i jeśli żałujecie za swe uchybienia popełnione wobec waszego bliźniego, którym jestem Ja, Jezus, będziecie musieli przejść czas oczyszczenia. Oczywiście, ten czas oczyszczenia będzie niezbędny dla was, abyście mogli żyć w wiecznym szczęściu, wszystko bowiem musi być oczyszczone na wielki bankiet. Tylko dzieci, które są czyste, mogą wejść do Królestwa mojego Ojca.

Moje dzieci, powinniście wykorzystać obecny czas, aby się oczyścić. Wy, którzy popełniliście grzechy, korzystajcie z tego czasu. Czyniąc to, czynicie sobie dobro. Odpokutować za swoje grzechy na ziemi, to dać sobie szczęście wejścia do Królestwa mojego Ojca, bez przechodzenia przez czyściec.

Niewiele dzieci korzysta z łaski uświęcającej. Moje dzieci, łaska uświęcająca jest wam dana przez sakrament pokuty. Ta łaska karmi waszą duszę; ona ją umacnia, aby mogła przywrócić siłę waszemu ciału, abyście byli odporni na pokusy Szatana. Bez tej łaski pozostajecie słabi. Słabość prowadzi was do popełniania innych grzechów.

Moje dzieci miłości, wy, którzy popełniliście grzechy i odmawiacie pójścia do spowiedzi, doświadczycie straszliwego cierpienia. Jeżeli nie zgadzacie się na własne oczyszczenie na ziemi przez spowiedź, to sami będziecie przyczyną waszych cierpień. Jednym z największych cierpień będzie to, że nie będziecie mogli oglądać waszego Ojca Niebieskiego; wasz ból będzie ogromny, poznacie bowiem miłość jaką On ma dla was. Doświadczycie innych boleści, które zadadzą wam cierpienia, a wśród nich te, niepozostawania w harmonii z tymi, którzy oddali się Bogu z miłości.

Wy, którzy poznacie, jak wielka jest miłość waszego Boga dla was, wy sami dokonacie waszego własnego osądu. W obliczu takiej miłości będziecie spragnieni żyć wiecznie z Miłością, która będzie dla was źródłem waszego wiekuistego szczęścia. Miłość pozwoli wam odkryć, że jesteście dziećmi Boga. Wierni Jego miłości, będziecie mieli tylko jedno pragnienie: żyć jedynie dla Boga, dla Niego, waszego Ojca.

Wy, którzy nie korzystaliście z łask, jakie wam daje sakrament spowiedzi, [co odpowiecie] gdy Ja się wam ukażę, by spytać was czy Mnie kochacie; jeżeli waszą odpowiedzią będzie tak, to będziecie żałowali za wasze grzechy i sami rzucicie się w ogień miłości, by siebie oczyścić.

Moje dzieci, czas oczyszczenia w czyśćcu jest tak długi w porównaniu do czasu, w jakim żyjecie na ziemi! Iluż cierpi na ziemi, nie akceptując swoich cierpień spowodowanych grzechem. Tak, moje dzieci, gdyby nie było grzechu, nikt z was nie znałby cierpienia. To nieposłuszeństwo Bogu jest przyczyną tego całego zła.

Wielu nie chce cierpieć za ich grzechy, mimo że nie przestaje cierpieć na ziemi. Popatrzcie na wasze choroby, zmęczenie, na wasze zranienia i cierpienia, jakie zadają wam ci, których kochacie, a którym nie jesteście w stanie przynieść ulgi; wszystkie te cierpienia są dla was sposobami oczyszczenia. Nauczcie się ofiarowywać siebie, mówiąc Mi po prostu: «Jezu, Ty wiesz, co jest dla mnie dobre; zobacz moje cierpienia, oddaję Ci je.» Moje dzieci, Ja biorę je, i zamieniam je w łaski, które was oczyszczają.

Wasze cierpienia są dla was zbawienne, kiedy są Mi ofiarowane. Widzicie, kiedy się spowiadacie, i mimo waszych wysiłków, by uniknąć zadania Mi bólu, wasza ludzka słabość powoduje wasz upadek, cierpicie z powodu waszej woli; ofiarujcie Mi wszystkie wasze cierpienia. Wasze cierpienia na ziemi zaakceptowane z miłością mogą zaprowadzić was prosto do Królestwa mojego Ojca. One są tak piękne, tak oczyszczające dla waszej duszy!

Ja, Jezus miłości, który jestem w was, pomnażam wasze porywy miłości, którymi są wasze cierpienia, zaakceptowane z Miłością. Jeżeli zgadzacie się je przeżywać we Mnie, nie jesteście już sobą, stajecie się Mną, umieracie w Chrystusie. W ten sposób zwracacie Mi moje porywy miłości, które wam dałem, umierając na krzyżu. Wasze cierpienia rodzą łaski, które pomnażają się dla tych, którzy są w was przeze Mnie. To w Woli Bożej przeżywacie te cierpienia. One stają się działaniem miłości dla każdego dziecka, które nosicie.

Jestem Miłością. To działanie miłości jest wieczne. Wszystko, co robicie w Woli Bożej, należy do Boga. Tylko Bóg daje wam to, czego potrzebujecie, abyście się mogli ofiarować. Nic nie pochodzi od was. Jeżeli nie dajecie Mi waszego tak, nie mogę dać wam łask, które sprawią, że staniecie się darem z siebie samych. Wszystko pochodzi ode Mnie, Miłości. To Ja karmię miłość, bo jestem Miłością. Wszystko to dokonuje się w miłości.

Moje dzieci, te cierpienia są dla was dobrodziejstwem. Widzicie, dlaczego tak ważnym jest, by nie zrażać się z powodu waszych cierpień? Gdybyście wiedzieli, jakie macie szczęście, że możecie oczyścić się z waszych grzechów tutaj, na ziemi. Jakże wasi bracia i siostry w czyśćcu chcieliby powrócić na ziemię, aby skorzystać z tych działań miłości! Ci, którzy nie skorzystali z tych dobrodziejstw, cierpią. Lepiej jest cierpieć tutaj, na ziemi, niż w czyśćcu.

Mówię wam, moi ukochani, że cierpienie jest wyzwalające. Nie bądźcie smutni, że cierpicie na ziemi. Wiedzcie także, że niektóre z pośród moich dzieci cierpią, chociaż są niewinne. Te dzieci Światłości ofiarowują ich cierpienia, aby ocalić dusze, które byłyby na zawsze stracone bez tych zasług. Inne dzieci cierpią za dusze w czyśćcu, aby ich pobyt tam był krótszy; on jest dla nich tak długi!

Moje dzieci, pewnego dnia dojdziecie do końca waszego pobytu na ziemi i stawicie się [przede Mną] jak ci wszyscy, którzy przed wami doświadczyli tej chwili sądu. To wy sami siebie osądzicie. Bóg jest Sprawiedliwością. Bóg jest Miłością. Bóg jest Mocą. Bóg wie wszystko. Bóg stworzył Niebo i ziemię dla swoich dzieci, aby poznali szczęście bez końca. Dzieci moje, to szczęście było wam dane. Zanim jeszcze przyszliście na ziemię, nosiliście je w sobie.

To dlatego, że dzieci popełniły grzechy, szczęście to zostało przerwane. W chwili, gdy znów staną się dziećmi Bożymi, szczęście powróci. Każde dziecko, które popełniło grzech, nie może już odczuwać tego szczęścia. Jest nieświadome szczęścia, które w nim żyje. Staje się nieszczęśliwe. Gdyby nigdy nie popełniło grzechu, nieszczęście nie byłoby mu znane. W chwili, którą zna tylko Bóg, stawi się przed Jezusem, a wieczne szczęście, które jest w nim, będzie mu objawione. Dziecko, które chce żyć w szczęściu wiecznym, będzie musiało podjąć decyzję, by się oczyścić, gdyż jego szczęście, to życie z Bogiem.

Nie widzieć Boga Ojca, to żyć w okropnych cierpieniach. Widzicie, moje dzieci, dziecko, które kocha swojego Ojca Niebieskiego, chce Mu sprawić przyjemność. Chce stawić się przed Nim będąc czyste, doskonałe, takie jakie było przed przyjściem na ziemię. Bóg zna wszystkie swoje dzieci. Zanim jeszcze przyszliście do łona waszej ziemskiej matki, Bóg nosił was w Sobie. Wy od Niego pochodzicie. On jest Wszechmogący. On zna was i zna także tych wszystkich, którzy przyjdą po was. Ci wszyscy, którzy są nieczyści, wstydzą się tego, kim się stali z powodu grzechu. Mój Ojciec Niebieski tak je kocha! On stworzył miejsce, gdzie Jego dzieci będą się oczyszczać, aby mogły przyjść do Niego.

Mój Ojciec jest Czystością. On może przyjąć tylko to, co pochodzi od Niego, Czystość. Wy od Niego pochodzicie. Moje dzieci, jesteście dziećmi Czystości. Jesteście miłością. Dzieci moje, bądźcie dziećmi Miłości. Miłość was prosi, abyście kochali miłość. Jezus was kocha. Amen.

 

175 – 10 lipiec 2001    Jezus zakochany w was

Moje dzieci Światłości, oto czas, kiedy powinniście dawać świadectwo mojej Obecności w was.

Moje dzieci miłości, jesteście w działaniu miłości Ducha Świętego. On czyni z was uczniów Jezusa Miłości. Mam was w Sobie ku wielkiej Chwale Ojca.

Moje dzieci, nadszedł czas, kiedy Miłość zakróluje w sercach wszystkich moich dzieci. Duch Święty przemienia obecnie serca, które oddały się z miłości do ich Jezusa Miłości. Ci, którzy uznają się za miłość, wiedzą przeze Mnie, kim są.

Wy, moje dzieci miłości, którzy działacie pośród innych dzieci po to, aby one tak jak wy uznały się za miłość, oddajcie Mi się bez reszty za nich. Będziecie świadkami mojego działania w sobie. Będziecie dawać świadectwo i działać pod wpływem miłości Ducha Świętego. Wszyscy rozpoznacie się jako moi wysłannicy. Będziecie napełnieni Duchem Świętym. On zamieszkuje wasze istoty.

Moje dzieci, będziecie szli przez świat, aby ewangelizować. Świat, to ci wszyscy, którzy są z wami na ziemi. Nie potrzeba wyruszać w podróż, by dotrzeć tam, gdzie Ja jestem. Żyję we wszystkich, którzy są obok was. Jestem z wami. Pokieruję wami. Moje dzieci, dam wam słowa, które zapisane są we Mnie. Czyż nie jestem żywym Słowem? Nie będziecie już się bali tego: „co inni o tym pomyślą” lub tego: „że oni uznają was za nawiedzonych”. Nie będziecie się bali, bo tylko Mnie się trzeba bać, nie innych.

Moje dzieci, jestem w was. Pozostańcie we Mnie. Będziecie moimi świadkami czasów ostatecznych. Bądźcie czujni. Nie lękajcie się. Wszystko zawiera się we Mnie. Zadajecie sobie takie pytania jak: «Kiedy to się stanie? Jak ja to będę robić? Dokąd pójdę? Co mnie spotka?» Moje dzieci, dlaczego zadajecie sobie te pytania? Duch Święty zstąpi na was. Otoczy was swoją mocą.

Nikt z was nie zazna strachu, gdyż wszystko to, co będzie w ciemnościach, nie zdoła was dosięgnąć. Będziecie moimi dziećmi Światłości. Jestem z wami. Wszystko jest przygotowane. Dajcie Mi swoje tak, moje dzieci. Ja mogę uczynić dla was wszystko. Jestem w was, kocham was. Kochajcie Tego, który w was jest, Mnie, Jezusa-Miłość. Miłość wyszła na wasze spotkanie. Nie wątpcie w moją moc miłości. Będziecie moimi świadkami. Wszystko musi być objawione.

Córko moja, te pisma muszą być czytane teraz. Ojciec C. powinien być twoją podporą. Te pisma powinny być czytane przez twoich braci i siostry. Ci, którzy pragną Miłości, pozostaną wokół Mnie. Ci, którzy się boją, uciekną, ale powoli, stopniowo, uchwycą się Miłości. Wszyscy inni przyjdą w zależności od wielkości swoich tak. Nie bój się, wszystko jest dla ciebie gotowe.

Kocham cię, słodyczy moich świętych ran. Idź teraz tam, dokąd cię posyłam. Jestem Drogą, która jest w tobie. Zostaw twoją rodzinę, ona jest ze Mną. Nie bój się, oni są ze Mną, oni ci pomogą, oni ciebie kochają. Twoi przyjaciele są z tobą; oni także mają ich misję. Ja nimi kieruję.

Moje dzieci, wy, którzy jesteście razem, aby wzrastać, róbcie użytek z mojego nauczania i wzrastajcie we Mnie, by dawać waszym braciom i siostrom wiedzę, która pozwoli im wzrastać we Mnie, Jezusie. Jestem w drodze ku ich dziełom miłości, aby im powiedzieć, jak bardzo jestem w nich zakochany.

Moje dzieci, trzeba, abyście wszyscy byli gotowi, wszyscy. Jezus przychodzi. Zaprawdę powiadam wam, wszystko jest tutaj, w was. Kochajcie Miłość. Miłość was kocha. Jest w was zakochana. Amen.


 

176 – 11 lipiec 2001    Jezus

Tylko moja Wola będzie w sercach.

Moje dziecko, proszę cię, abyś pokazała te pisma moim dzieciom, które oddaliły się ode Mnie. Miłość szuka ich tak. Moje dzieci, przygotowuję was na moje święte przyjście pośród was. Jesteście moimi wybranymi. Ten wiek przyniesie wam przyjście mojej Woli Bożej. Jestem w drodze do was. Wasze tak jest konieczne dla waszego wyzwolenia.

Szatan jest także w drodze do swej chwały. Ta chwała nie ukaże się wam jako dobrodziejstwo dla was. Chwała, którą twierdzi, że posiadł, doprowadzi do klęski jego królestwa. Ten, który chce zniszczyć miłość, dozna upadku. Jego fałszywa chwała będzie trwała bardzo krótko. On zostanie usunięty z tego świata; będzie żył w miejscu, z którego powróci, by pokłonić czoła przed Chwałą Ojca. Wasz czas jest moim czasem dla waszego oczyszczenia, abyście byli gotowi. Moje dzieci, bądźcie we Mnie, ze Mną, przeze Mnie. Wiedzcie, że jesteście wybranymi mojego Ojca. «Wszystkich tych, których Mi dałeś Ojcze, Ja ich wszystkich chcę mieć dla Siebie

Moje dzieci, jeżeli powiecie Miłości tak, nikt z was nie zginie. Dajcie Mi swoje tak dla Miłości. Ja, Jezus, mogę uczynić dla was wszystko, jeżeli tylko wy tego chcecie. Nie mogę was zmusić, abyście Mi dali swoje tak. Tylko wy sami możecie przyjąć moją prośbę miłości w chwili, gdy ujrzycie Mnie w was. Zróbcie pierwszy krok, a Ja postawię następne, które pozostaną wam do zrobienia, abyście mogli podążać ku życiu wiecznemu.

Moje dzieci, kocham was. Zrozumcie dobrze, ten czas, który jest i który nadchodzi, jest dla was. To jest ten czas, który zapowiedziałem moim Apostołom. Królestwo mojego Ojca jest dla was. Było powiedziane, że szczęście przyjdzie do was i zakróluje. Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne. Jestem Manną, która przychodzi was nakarmić, aby każdy, kto we Mnie wierzy, miał życie wieczne. Przychodzę ukazać wam w waszym wnętrzu, że jestem Synem człowieczym, który dał wam swoje Ciało, aby was karmić, byście już nigdy nie byli głodni, oraz swoją Krew, aby ugasić wasze pragnienie, byście już nigdy nie pragnęli. Kto wierzy, ten jest we Mnie na życie wieczne. (Jan 6).

Nie będzie już więcej płaczu, tylko śmiech. Nie będzie już więcej chorób, bo wasze ciała będą zdrowe. Usunę wszystko, co zniszczyło dzieło mego Ojca, dzieło w całym Jego pięknie: stworzenie Adama i Ewy. Odzyskacie zdrowie duszy, serca i ciała. Radość będzie wszędzie. Nikt już nie będzie cierpiał z powodu dzieci, które nie są miłością.

Każde dziecko, które nie wypowie swojego tak, zostanie na zawsze usunięte daleko od moich dzieci miłości. Będziecie w niezrównanym szczęściu, bo nienawiść zniknie z serc tych, którzy powiedzą Miłości tak. Wszyscy doświadczycie chwil niekończącej się radości, które rozgrzeją wasze serca dzieci Bożych.

Moje dzieci, Ja nie przepowiadam wam końca świata. To nieprawda! To będzie era miłości, czas mojej świętej Chwały, kiedy Ja, Zmartwychwstały, będę pośród was. Wszystkie moje dzieci, które powiedzą Miłości tak, rozpoznają swojego Jezusa-Zbawiciela. Miłość zakróluje w was przez okres czasu wyznaczony przez Ojca. Wszyscy będą żyli w miłości, by oddać Ojcu miłość, jaka się Mu należy.

Ten czas, który ogłaszam, nadszedł. Wielu z moich wybranych żyje w mojej Woli Bożej. Jestem żywym Jezusem. Ofiarowałem się, abyście mieli życie w was. Nie mogę dalej pozostawiać was wobec mojej Woli milczącej od tak długiego czasu. Czas miłości jest na teraz i na zawsze.

Obecnie, dzieci buntują się przeciwko Mnie, Miłości, [przeciwko] waszemu Bogu. Popełniają straszliwe błędy, które wymierzone są przeciwko ich duszom. Szatan wziął ich w swoje szpony i manipuluje nimi tak jak mu się podoba. Niektóre dzieci żyją w fałszywej rzeczywistości, wierząc w magię. Wszelka magia jest diabelska. Nie pozwólcie już uwieść się magii, która prowadzi was do świata kłamstwa.

Czy nie wiecie, że możecie zatracić się z powodu tych bajek? W magii nie ma prawdy. Magia sprawia, że widzicie świat albo jako uwodzicielski albo jako okropny. To paraliżuje wasz sposób postrzegania rzeczy. Dochodzicie do takiego punktu myślenia, że wszystko, co jest magiczne, jest nieszkodliwe.

Moje dzieci, kiedy twierdzicie, że te bajki są zabawne, to dlatego, że macie w sobie te kłamstwa. Zrobiliście w sobie miejsce na te błędy. Szatan posługuje się wami, by przekonać innych, że jest to nieszkodliwe. W ten sposób staliście się narzędziem w jego rękach, narażając waszą duszę na niebezpieczeństwo. Daliście się wciągnąć w jego grę.

Popatrzcie na siebie! Spędzacie godziny, czytając lub oglądając ekran, co dowodzi, że zaakceptowaliście magię. Przesiąknęliście tymi obrazami i tymi słowami, które stanowią część waszego życia. Mówicie, że to jest nieszkodliwe, że nie jesteście wpływowi, lecz iluż z was ma koszmary po obejrzeniu filmu, który zawierał obrazy diabelskich postaci lub sylwetek o kształtach potworów.

Do szkół wprowadza się czary, aby ułatwić nauczanie czytania i pisania. Oszukuje się was, mówiąc że jest to nieszkodliwe dla waszych dzieci, ponieważ mówi się im, że jest to nieprawdziwe. Pomimo tego, że one wiedzą, że to wszystko jest fałszywe, wprowadzają to do swojego życia, jakby to było naturalne żyć z takimi kłamstwami, kiedy te dzieci są w wieku, kiedy wchłaniają wiedzę. Jeżeli dzieci są w szkole, to czyż nie dlatego, że potrzebują kształcić się? Czy zamierzamy przekazać dzieciom dobre wartości za pomocą czarów jako środka do rozwoju ich inteligencji, wiedząc, że te metody są fałszywe? Co jest ważniejsze?

Ich inteligencja będzie obarczona błędami, które pewnego dnia obrócą się przeciwko nim i wam, dorosłym. Wy będziecie głównymi odpowiedzialnymi, ponieważ dorośli powinni wiedzieć, czy to, co znajduje się w rękach dzieci, jest dla nich dobre. Rodzice, reagujcie, to jest przeciwko waszym dzieciom. Jeżeli mówicie, że to jest przesadzone, że wy im powiecie, że to wszystko jest nieprawdziwe i że wasze dzieci są wystarczająco inteligentne, by wiedzieć, co jest prawdziwe lub fałszywe, to ostatecznie jednak, ich dusze i wasze, doświadczają tego zła.

Kiedy wasza dusza pozbawiona jest miłości, nie może być szczęśliwa, ona nie otrzymuje żadnego pożywienia. Jeżeli nie jest szczęśliwa, to wy nie możecie być szczęśliwi: dusza jest waszym życiem. Moje dzieci, jeżeli jej nie karmicie, nie będziecie mogli być miłością dla siebie i waszego bliźniego. Ja jestem Pokarmem waszej duszy. Beze Mnie, nie możecie zaznać miłości w waszym codziennym życiu.

A wasze dzieci, one są takie małe! Od wczesnego dzieciństwa zaczynacie opowiadać im wymyślone historie. Wyobraźnia jest zdolnością myśli, która tworzy nierealne historie. Moje dzieci, nie mówię wam, że wszystko w opowiadaniach jest złe. Kiedy opowiadane są w tym celu, by zrozumiały swe zachowanie, to im pomoże właściwie się zachowywać.

Ale bądźcie ostrożni! Kiedy w życiu waszych dzieci jest miejsce tylko na sceny pochodzące z wyobraźni, to pokazuje im, że one też mogą tym żyć, co nieprawdziwe. Pewnego dnia, kiedy źle się zachowają, mogą łatwo wymyślać historie, które uwolnią je od winy.

Jeżeli te opowiadania są bazowane na fałszu, takim jak czarodzieje, potwory, wróżki, czarownice itd., to jest dla nich szkodliwe bez względu na to, czy bohaterowie w tych historiach są dobrzy czy źli. Świat magii jest fałszem. Pokazujecie im, że powinni żyć tym, co jest dobre, a dajecie im kontakt ze złem. Wy, którzy pragniecie, aby wzrastały otoczone dobrymi wartościami, czy aby nie czynicie przeciwnie, mówiąc im, że świat magii jest cudowny?

Moje dzieci, to wtedy gdy one są małe, powinno się je uczyć, że są miłością i że miłością jest Bóg. Kocham was, moje dzieci. Przez te pisma mówię do was, aby was ostrzec, że nie jest dobrze wychowywać wasze dzieci tkwiąc w tych błędach; to je oddala od Bożej miłości. Jeżeli nie uczy się ich o niebezpieczeństwach jakie zagrażają duszy wskutek tych błędów, to one będą pod ich wpływem, bo w świecie magii nie ma miejsca dla Boga.

Tylko Bóg daje miłość, która karmi duszę. Bóg jest Prawdą. Jest Wiarą. Bóg nie jest wyobraźnią. Jest Stwórcą tego wszystkiego, co istnieje. On żyje w każdym z was. Jest Życiem. Jego tchnienie życia jest w was. Żyjecie, ponieważ Bóg tego chce. On jest wszędzie. Nie ma Go w tych błędach, które powodują otępienie waszych dzieci i prowadzą je do fałszywego świata, gdzie wszystko jest dozwolone, nawet takie myślenie, że mogą one otrzymać wszystko, czego tylko pragną.

Jesteście moimi dziećmi. Dałem wam moje tchnienie. Szatan o tym wie. On chce was zniszczyć, nakłaniając was do czynienia tego, co się wam podoba, nie przejmując się Mną, waszym Bogiem. On sprawia by pozostał niezauważony, i przez swoje diabelskie manipulacje kontroluje was tylko i wyłącznie w tym celu, by doprowadzić was do wiecznej śmierci.

Spójrzcie na siebie! Wierzycie, że przez wasze myśli, możecie zregenerować wasze ciało, dodając mu energii. Uważacie naturę za źródło energii, która wysyła wam fale pozytywnej energii. Wierzycie, że macie w sobie tę moc. Jesteście przekonani, że wokół was jest energia, która pochodzi od wszystkiego, co jest życiem. Wierzycie, że wytwarza to uniwersalną energię, a przez to wnioskujecie, że przy pomocy waszych myśli możecie sprawić, że ta energia wniknie w was. W ten sposób twierdzicie, że posiadacie moc.

Moje dzieci, wokół was istnieje nieznany wam świat: jest to świat Szatana. On jest tak potężny, iż może sprawić, że będziecie robić rzeczy, które pozwolą wam wierzyć, że macie władzę nad waszą podświadomością. Posuwa się tak daleko, że pozwala wam dokonywać czynów, dzięki którym uwierzycie, że macie moc. Moje dzieci, ten świat istnieje; to niebezpieczne pozwolić Szatanowi i jego pomocnikom posługiwać się wami. Kiedy twierdzicie, że dzięki waszej podświadomości macie możliwość skoncentrowania energii, aby uzdrowić siebie lub innych, to otwiera drzwi Szatanowi, który z wami igra. On wchodzi w wasze życie i tworzy chaos.

Wasze ja jest wstępem do egocentryzmu i pychy. Tak, moje dzieci, kiedy dochodzicie do tego, że uważacie się za bogów, to pokazuje, że jesteście sobą przesiąknięci. Rezultatem tego jest pycha. Moje dzieci, czy wiecie, że czynicie to samo, co wszystkie te dzieci, które mówią, że nie potrzebują Boga? Oddając się tym praktykom, udowadniacie sobie, że jesteście w stanie odnowić w sobie energię lub dać ją innym. To rozwija w was poczucie wyższości, ukazując wam, że nie potrzebujecie prosić Mnie o łaski.

Jestem Stwórcą. Jestem waszym Bogiem Miłości. Jeżeli Mnie odrzucacie, to co zrobicie, gdy będziecie przede Mną, wy, którzy Mnie o nic nie prosiliście? Czy dobrze będziecie się czuli wobec Mnie, wiedząc, że odsunęliście Mnie na bok z powodu pychy? Ja, który was kocham, mam wam tak wiele łask do ofiarowania. Kiedy nie prosicie Mnie o łaski, wasza dusza z nich nie korzysta. Łaski są konieczne dla waszego ciała. Tylko Ja mogę karmić waszą duszę łaskami miłości. Jeżeli wasza dusza jest zdrowa, to będzie karmiła wasze ciało, abyście się dobrze czuli w waszym wnętrzu.

Moje dzieci, pragnienie, by tymi metodami dawać waszemu ciału energię, przy lekceważeniu waszej duszy, czyni z was dzieci nieświadome niebezpieczeństwa, które może doprowadzić was do utraty życia wiecznego. Tylko Bóg daje wam łaskę wiary w życie Boże. Ci, którzy wierzą, że jest w nich Bóg, wiedzą, że to do Mnie, ich Stwórcy powinni przyjść, abym dał im łaski, przez które rozwinie się w nich miłość, aby mogli stać się dziećmi Bożymi. Oni wiedzą, że jestem ich Ojcem.

Wy, którzy uważacie się za znawców, oddając się tym zwodniczym praktykom, nie uświadamiacie sobie, że Szatan podburzył was do odsunięcia Mnie na bok. On chce, abyście o Mnie zapomnieli. Moje dzieci, jak łatwo było Szatanowi zmienić was w ateistów, wierzących w te tak zwane moce! Chcecie wzmocnić się tym, co stworzyłem, podczas gdy Ja, wasz Bóg, proszę was, byście przychodzili czerpać siły z samego źródła mojej Istoty, Komunii świętej.

Tylko Bóg może przywrócić wam zdrowie, jeżeli wasza dusza jest czysta, ale wy odrzuciliście moje prawa miłości. Ponieważ nie mogliście robić tego, na co mieliście ochotę, więc powiedzieliście, że religia zabrania wszystkiego, gdyż dla Kościoła wszystko jest grzechem. Moje dzieci, odrzuciliście to, co chroniło was przed Szatanem, ponieważ on jest tym, który chciał was w tej fałszywej wolności, by móc wami manipulować tak jak się jemu podoba.

Dzisiaj mieszacie mój Pokarm, źródło życia, z waszymi błędami. Życie jest źródłem radości, szczęścia. To nie energia daje miłość waszemu życiu, to Ja, Miłość. Praktykowanie tych metod we wszystkich ich formach zostało pokazane wam przez moje pogańskie dzieci. A wy, wy uwierzyliście w te błędy, które dają wam przeświadczenie, że to przywraca wam zdrowie na ciele i na duchu. Wyrzekacie się moich praw miłości, aby oddawać się tym oszukańczym praktykom.

Moje dzieci, stworzyłem was dla miłości, do życia we Mnie z ufnością i w oddaniu się mojej Woli. Ukochani mojego Życia, uświadomcie sobie, że wasze zachowanie urąga moim przykazaniom. Dałem wam przez Mojżesza tablice miłości, abyście trwali w mojej prawdzie. Nie jesteście prawdziwi, kiedy żyjecie tymi kłamstwami.

Popatrzcie na te wszystkie sekty religijne, one odrzucają to, co moi Apostołowie napisali w Duchu Świętym. Te pisma są prawdą. Będę dalej pouczał was przez dzieci, które działają pod natchnieniem Ducha Świętego, przypominając wam moje nauki. Wielu zniekształca moje nauki, chcąc ukazać wam, że są w prawdzie, podczas gdy interpretują je na swój własny sposób.

Bóg jest Prawdą. Jeżeli ktoś mówi w moim imieniu i ogłasza, że trwa w mojej prawdzie, podczas gdy lekceważy choćby jedno z moich praw, jest fałszywym świadkiem mojego działania. Oto moje przykazanie, które zawiera całą prawdę: «Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i całym swoim umysłem.» I podobne do niego: «Będziecie miłowali bliźniego swego, tak jak Ja was miłuję

Każde dziecko, które twierdzi, że trwa w prawdzie a pełni swoją wolę, nie może Mnie kochać całą swą istotą. A jeżeli oczernia jedno z moich dzieci, nie żyje moim prawem miłości; czyni coś przeciwnego do tego, czego Ja nauczałem w moich świętych pismach. Nie może mieć w sobie mojej Woli, gdyż Ja jestem samą miłością.

«Ty jesteś Skałą i na tej skale zbuduję mój Kościół», oto mój dom. Kto mieszka w moim Kościele, nie może powiedzieć, że mam dwa domy. Jestem Założycielem mojego Kościoła, który jest Mną. Ktokolwiek mieszka we Mnie, jest członkiem mojego Kościoła. Kościół jest moim domem. Jestem Panem mojego mieszkania. Jestem jedynym Panem tego, co dał Mi mój Ojciec.

We Mnie nie ma sprzeczności, jestem Miłością. We Mnie nie ma rozbieżności, we Mnie wszystko jest światłem. Jestem Światłością. Wszystko we Mnie jest prawdą. Jestem Prawdą. To Ja, Syn Ojca, prowadzę was do Ojca. Jestem Drogą. Moje dzieci, trzeba umrzeć we Mnie, aby mieć życie wieczne. Nikt nie może iść do Ojca, jeżeli nie przejdzie przeze Mnie. Jestem Życiem.

Dzieci moje, żadna sekta religijna, która nie jest ze Mną tak, jak Ja jestem z Ojcem, nie może być prawdziwa. Ja żyję w Nim. On żyje we Mnie. My żyjemy w Duchu Świętym, który jest Nami. Każde dziecko, które mówi i pisze w Nas, jest pod działaniem Ducha Świętego. Ono jest w prawdzie. Nikt, powtarzam, nikt inny niż My, nie jest Prawdą. Trzeba umrzeć we Mnie, Jezusie, aby żyć we Mnie. Jestem Prawdą.

Niech ten, kto wierzy, otrzyma łaski miłości od mojej miłości. Niech ci wszyscy, którzy nie wierzą, pewnego dnia ujrzą w sobie moje światło. Przez modlitwy moich wybranych, którzy wypowiedzieli swoje tak dla Miłości, Ja wlewam łaski miłości w te niewierzące dzieci. Moi wybrani, w Woli Bożej, ofiarowują swoje wyrzeczenia za swoich braci i siostry. Jestem w każdym z was. Kocham was, moje dzieci. Oto przychodzę. Amen.

 

177 – 22 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Beze Mnie, Miłości, wasze uczynki są pozbawione łask.

Moja ukochana, wszystkie moje dzieci, które oddają się w Miłości, są miłością. Przez swoje tak, stają się całkowicie miłością. Jestem w każdym z nich. To Ja ich przemieniam. Posługuję się ich tak, które Mi dali, aby uczynić z nich dzieci Światłości. Karmię ich moją Obecnością.

Ich wola, to Ja, to już nie oni. To Ja jestem nimi. To co robią, to co mówią, to co myślą, to co widzą, to są moje akty woli, to jest moja Wola, to już nie ich wola. Ja przekształcam ich wolę moimi łaskami, które wlewam w nich. Ich wola staje się moją Wolą, nie jest już ich wolą. Wszystko w nich staje się Boskie przeze Mnie, we Mnie, ze Mną. Ich wola już nie istnieje. Oni żyją w mojej Woli Bożej.

Moje dzieci, wy, którzy uważacie, że Ja nie mam nic wspólnego z waszymi uczynkami, pomyślcie o tym, co jest w was; to nie pochodzi od was. Moi ukochani, bez Boga jesteście istotami bez wiedzy, bez działania. Kiedy wykonujecie jakiś czyn, to wasza wiedza karmi wasz rozum. Wasz intelekt podsuwa jakiś pomysł, z tego pomysłu rodzi się plan, a z tego planu jest coś zrealizowane. To jest wynik waszego działania. Z niego powstaje dzieło.

Czy wiecie, moje dzieci, że wiedza, którą posiadacie, była przed wszystkim we Mnie? To Ja jestem Bożą Wiedzą. Bierzecie to, co wam dałem i używacie tego, aby pokazać, że jesteście małymi geniuszami. Jesteście po prostu w obecności mojej wiedzy. Wszystko to, czego się nauczyliście, pochodzi ode Mnie, który jestem w was. To z mojej wiedzy moje dzieci zrodziły pomysły.

Nikt nie mógł odkryć życia. To Ja złożyłem życie w człowieku. Jestem Życiem. Wszelkie życie pochodzi ode Mnie. Jestem Stworzycielem wszelkiego życia. Tylko człowiek posiada rozum od [momentu] swojego poczęcia. Zwierzęta posiadają instynkt, aby zaspokajać swoje życiowe potrzeby. One niczego nie wymyślają. One żyją tylko przez rozmnażanie się, nie przekazując wiedzy innym. Są stworzone, by służyć człowiekowi. Wszystko to, co wiecie, pochodzi ode Mnie.

Kiedy używacie waszej wiedzy i przechodzicie do działania, wykonujecie czyn, który staje się działaniem. Działanie jest rezultatem waszej wiedzy. Jeżeli wykonujecie to, o czym pomyśleliście, jest to działanie. Działanie wywodzi się z pomysłu, który był w waszych myślach; jest wypełnione moją wiedzą. Kiedy działacie, to coś realizujecie; rezultatem tego jest jakieś dzieło. To dzieło jest rezultatem tego, co wykonaliście przy pomocy waszej wiedzy, która jest moją wiedzą. Jeżeli waszym działaniem dokonujecie jakiegoś dzieła przy pomocy waszej wiedzy, nie przypisując jej Mnie, to bierzecie to, co jest moje i czynicie to swoim.

Ja, moje dzieci, jestem Wszechmocny. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko, co pochodzi ode Mnie, niesie łaski. Moje dzieci, jeżeli nie przechodzicie przeze Mnie, to wasze działania wytworzą dzieła, które nie będą przynosiły łask. Nie powstanie nic, co przekształciło by was w miłość. Kiedy wszystko w was jest pozbawione działania miłości, nie jesteście aktywni; nic z tego, co robicie, nie jest miłością. Ja jestem Istotą miłości. Moje dzieci, wy, którzy nazywacie siebie produktywnymi, jak możecie mówić, że jesteście produktywni, skoro jesteście niczym?

Kiedy sami dokonujecie czynów – nie myśląc o Mnie, który jestem w was po to, aby przez moje łaski pomagać wam – to wasze czyny, które dokonywane są tylko waszą ludzką wolą, tworzą rezultaty w taki sposób, w jaki zostały wykonane, to znaczy bez łaski. Te czyny nie mogą dać dobrych efektów, kiedy miłość nie zajmuje pierwszego miejsca. Czemu służy zużywanie waszej energii do wykonywania czynu, który nic nie daje? To prawda, on wam da osobistą satysfakcję, i to wam pokaże, że jesteście w stanie wykonać wasz czyn przy pomocy waszej własnej ludzkiej woli, ale prawdziwy cel nie zostanie osiągnięty: ten, by dać wam radość, pokój i szczęście dla was i waszego bliźniego.

Czyż szczęście, to nie jest czynienie innych szczęśliwymi? Kto może twierdzić, że jest szczęśliwy, jeżeli czyni tylko to, co daje satysfakcję tylko swojemu ja. Praca dla prestiżu, wydajności produkcji, dla zysku, nie myśląc o szczęściu bliźniego, jest pracą bezpłodną, która nie przyniesie wam owoców. Czemu służy praca, jeżeli tylko udowadniacie samym sobie, że odnieśliście sukces, podczas gdy wasze życie jest stracone. Wasze życie na ziemi jest etapem, który powinien służyć wam do zdobycia życia wiecznego.

Spójrzcie na siebie! Tworzycie dzieła, które nie przynoszą nic innego jak tylko rozczarowania, tylko komplikacje. Wszystko w was staje się niejasne. Nie znajdujecie wokół siebie niczego, co by się wam wydawało radosne. Dla was wszystko jest smutne, nieciekawe i zamartwiacie się bez powodu. Nie jesteście świadomi tego wszystkiego, co sprawia, że stajecie się milczący.

Spójrzcie na siebie! Po wykonaniu pracy, kiedy efekt nie jest taki, jakiego się spodziewaliście, jesteście sobą rozczarowani, odczuwacie przygnębienie; mówicie więc, że wszystko idzie źle, że praca, którą dopiero co wykonaliście, jest do niczego. Wasze spojrzenie jest zimne, nie jesteście już w stanie być serdeczni wobec innych. Jesteście posępni, ponieważ jesteście z siebie niezadowoleni. Po skończonej pracy jesteście przygnębieni i nie reagujecie już w sposób trzeźwy z powodu waszych myśli, które nie przestają was dręczyć odnośnie rezultatu [waszej pracy], który nie okazał się takim, jakiego byście oczekiwali. A to wszystko z powodu waszego działania. Ci wszyscy, którzy są wokół was, wydają się wam pozbawieni radości.

Moje dzieci, to wy nie macie już w sobie radości a nie ci, którzy są wam bliscy. Wszystko jest w was, nie w nich. Ponieważ nie jesteście szczęśliwi, dajecie im odczuć wasze wnętrze, mówiąc im, że są nieudolni i obojętni. Przez te słowa chcecie im pokazać, że w waszym wnętrzu jesteście nieszczęśliwi. Całe to zachowanie nie pomaga wam. To unieszczęśliwia tych, którzy są z wami, ponieważ oni także odczuwają porażkę, tę, że nie są w stanie być mili wobec was.

Oni także chcą być szczęśliwi, a wasza postawa nie jest przez nich dobrze przyjęta. To nie pociesza was w waszym bólu, to przynosi wam tylko rozczarowanie: po pierwsze wobec was samych, a po drugie wobec tych, którzy nie dają wam tego, czego oczekujecie, ponieważ nie zrozumieliście, że wasz ból jest w was.

To, co was czyni takimi, to pragnienie, by robić wszystko bez moich łask. To moje łaski uczą was kochać siebie takimi, jakimi jesteście. Ucząc się dzięki moim łaskom, że jesteście miłością, nie będziecie rozczarowani waszymi rezultatami, będziecie wiedzieli, że wszystko pochodzi ode Mnie. I jeśli osiągnięte rezultaty nie są takimi, jakich oczekiwaliście, będziecie wiedzieli, że Bóg tak chce, gdyż wszystko musi być korzystne dla waszej duszy. W ten sposób będziecie patrzyli na wasz rezultat w inny sposób: w pokoju i ze spokojem.

Moje dzieci, ponownie pojawi się w was radość, a ci, którzy znajdują się wokół was będą szczęśliwi widząc, że jesteście miłością dla nich. Wasze życie będzie wypełnione chwilami słodyczy, gdyż będziecie wiedzieli, że efekt waszego działania jest Wolą Boga, a nie waszą. Ja wiem, co jest dla was dobre. Wszystko wokół was przyjmie postać dobroci i miłości, ponieważ Bóg chce was takimi, jakimi jesteście.

On, w Jego miłości do was, pokaże wam, że wszystko to, co jest dobre, jest dla was chciane. To, co wydaje się wam porażką, stanie się dla was dobrodziejstwem, gdyż Bóg wie, co jest dla was korzystne. Prosić Boga, aby w was pracował, to odkryć, że Bóg wie, co jest niezbędne dla was i dla tych, którzy są z wami. Dla Boga wszystko jest miłością. On jest Miłością.

Moje dzieci, jeżeli powierzycie Mi się całkowicie, Mnie, który jestem waszym zaufaniem, odnajdziecie ciszę, która przyniesie wam pokój i radość. W dniu, kiedy oddacie Mi wszystko, będziecie mieli w sobie ufność i nie będziecie się już martwić o jutro. Moje dzieci, jestem w was. Ufajcie, że Ja mogę wszystko. Oddajcie Mi wszystko. Wszystko powinno pochodzić ode Mnie i do Mnie powracać. Jestem waszym wnętrzem, jestem życiem w was. Nie mogę, moje dzieci, wziąć siłą tego, co jest w was. Potrzebuję waszego tak, waszej zgody, aby uczynić z was dzieci, które oddadzą się w Miłości.

Moje dzieci, chcę mieć was wszystkich dla Siebie, całkowicie dla Siebie. Ja jestem wami, a wy, w Woli Bożej, jesteście Mną. Jestem przepełniony miłością, którą chcę w was przelać. Aby Miłość mogła otrzymać miłość, Miłość daje i stajecie się miłością, a wy z kolei dajecie miłość. Moje dzieci, kiedy okazujecie miłość waszemu bliźniemu, on otrzymuje miłość, i Ja, który jestem w każdym z was, również otrzymuję od was miłość.

Moje dzieci, kto daje najmniejszemu z moich, ten daje miłość Mnie, Miłości. Wszystko do Mnie powraca. Miłość daje to, czym jest. Miłość karmi miłość. Jestem Miłością. Kocham was. Amen.

 

178 – 13 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Moje Serce jest biedne bez moich dzieci.

Moja ukochana, zobacz, jak wielka jest moja miłość do moich dzieci, które tak kocham. Za każdym razem, kiedy jedno z moich dzieci zadaje Mi ból, ignorując Mnie, bluźniąc Mi, wyśmiewając Mnie, to dlatego, że nie chce być we Mnie. Mam w Sobie serce biedaka, które prosi tylko o to, aby było wypełnione dziećmi miłości. Tak, nazywam moje Serce biednym, gdyż jest ono pozbawione swych dzieci, które Mnie nie kochają. Jestem biedny, moje dzieci.

Gdyby moje Serce było pełne dzieci, byłoby tak radosne, że powiększyłoby się, aby was wszystkich lepiej pomieścić, tak niezmierna byłaby jego radość. Moje dzieci, wy, którzy Mnie nie chcecie, czyż nie wiecie, że Ja jestem Jezus-Miłość? Błagam o waszą miłość, potrzebuję was, pragnę was. Przyjdźcie do Mnie. Zrozumcie, że tylko ze Mną, Jezusem Miłości, możecie być szczęśliwi. Jesteście tak nieszczęśliwi! Wiem, co mówię.

Widzę was wszystkich takich, jacy jesteście, bez tego, co sztuczne, jako dzieci wolne od wszelkich uczuć próżności, pożądliwości, gniewu, strachu. Kocham was i chcę was mieć w Sobie, aby pokazać wam, że miłość, która w was jest, potrzebuje Mnie, aby żyć. Ona nie może długo wytrzymać beze Mnie. Jestem Pokarmem, który daje życie miłości. Miłość, która nie jest karmiona, umiera, nie może żyć bez źródła szczęścia.

Dzieci, które szukają szczęścia w dobrach materialnych, nie mogą napełnić się miłością, której im brakuje; są puści w środku. Nie opierają się więc atakom Szatana. Moje dzieci, kiedy Szatan osiągnie to, że wejdzie w was zło, to wtedy może z was wyjść tylko zło. Wy wszyscy jesteście miłością, ale tego nie wiecie, ponieważ jesteście nieświadomi tego, kim jesteście. Więc Szatan korzysta z tego. To on namawia was do grzechu; on sprawia, że zachowujecie się na przekór waszej prawdziwej naturze. Jesteście stworzeni do miłości, nie do zła. To dlatego jesteście nieszczęśliwi, kiedy czynicie zło.

Ci wszyscy, którzy nie czują się dobrze w ich wnętrzu, bo czynią zło, nie mogą być zadowoleni z siebie, gdyż są stworzeni, aby kochać, a nie czynić zło. Jeżeli sieją tylko zamęt, niezgodę i nienawiść, a wszystko, co pochodzi od nich jest zimne, nie mogą dać ciepła; dają to, co mają w sobie. Oni, którzy są dziećmi miłości, nie mogą dać miłości; wszystko w nich jest sprzecznością. Szczęście nie znajduje w nich swojego miejsca, bo jest w sprzeczności ze złem.

Tylko miłość może karmić szczęście. Szczęście potrzebuje żyć w ciszy i w pokoju. Potrzebuje miłości, nie zła. Dobra materialne są źródłem pożądliwości, jest to przeciwko wam i waszemu bliźniemu. Nie wiecie, co to prawdziwa miłość, bo gdybyście wiedzieli, czym jest prawdziwa miłość, nie potrzebowalibyście dóbr materialnych, które zużywają się i marnieją; wiedzielibyście, że tylko prawdziwa miłość może uczynić was szczęśliwymi.

Szatan jest panem władzy, która dominuje i zniewala. Władza czyni [ludzi] nieszczęśliwymi. Dziecko, które szuka władzy, staje się tak zdeprawowane, że niszczy tego, kto znajduje się na jego drodze. Aby się go pozbyć, niszczy jego szczęście za cenę własnego, gdyż jego szczęście przyjęło formę dominacji. Jego serce jest z kamienia. On nie wie już, co znaczy współczucie. Jego wnętrze jest dla niego tak niezrozumiałe, że nie potrafi już kochać jak istota wrażliwa. Chce wszystko zdobywać siłą. Jego władza przyjęła wymiar nieodwołalny, taki, aby iść na całego, aby mieć to, co mu sprawia przyjemność.

To takie podłe, pragnąć nieszczęścia innych, aby osiągnąć swoje własne szczęście! Które szczęście przetrwa, jeżeli zbudowane jest na nieszczęściu innych? Runie przy najmniejszym wstrząsie. Czyż nie wiecie, że pierwszą osobą, którą to dotknie jest ta, która była powodem nieszczęścia innych, pociągając za sobą tych, którzy na tym nieszczęściu skorzystali?

Moje dzieci, czy zdajecie sobie sprawę, że wasze szczęście, które powoduje nieszczęście innych, kiedyś się skończy? Wy, którzy chcecie być istotami szczęśliwymi, pewnego dnia znajdziecie się na tej samej drodze, co ci, których unieszczęśliwiliście. Biada wam, którzy nie mieliście względu dla waszego bliźniego. Osądzicie siebie surowiej za winy popełnione względem innych, niż za te, popełnione względem siebie samych.

Mówię wam to wszystko, moje dzieci, abyście byli gotowi w dniu, w którym staniecie przede Mną. Ujrzycie siebie takimi, jakimi jesteście. Poznacie moją miłość do was. Ani jedna rzecz z tego, co dla was uczyniłem, nie będzie wam nieznana. Nic nie będzie ukryte. Zobaczycie Mnie, i zobaczycie wszystkie wasze uchybienia wobec Mnie, Miłości, która w was mieszka. Jestem w was, moje dzieci. Nikt nie może żyć, jeżeli w nim nie mieszka Miłość. Ja mieszkam w was pomimo tego, że Mnie ignorujecie.

Nadchodzi dzień, kiedy będziecie wiedzieli, że w was jest Miłość, w każdym z was. Kto źle postępuje wobec swojego bliźniego, ten źle postępuje wobec Mnie, Miłości. Zastanówcie się nad tym dobrze, moje dzieci, jesteście stworzeni, by stać się istotami miłości, a nie pustymi istotami. Napełniać siebie radością pochodzącą z dóbr materialnych, jest błędem.

Moje dzieci, będziecie sami przede Mną, Miłością. Wy sami będziecie przeżywać to, co ujrzycie: moją miłość, którą lekceważyliście. Dzieci moje, troszczcie się o wasze wnętrze, ono jest całym waszym życiem. Kocham was, Ja, Jezus-Miłość. Amen.

 

179 – 15 lipiec 2001    Jezus

Chcieć być szczęśliwym, to dawać siebie innym.

Moja córko, ty, która kochasz twojego Jezusa Miłości, daj Mi twoje życie, daj Mi twoje ofiary, aby wszystkie dzieci, które cierpią, były we Mnie. Moja córko moich cierpień, jestem w tobie. Ty, zostań we Mnie. Kocham was wszystkich, moje dzieci. Wy, wybrani mego Ojca, jesteście we Mnie. Kto idzie za Mną, ma życie wieczne. Dzieci moje, idźcie za Mną. Ja, Jezus-Miłość, oddałem się z miłości dla każdego z was.

Wasza łódź, którą płyniecie, sami wiosłując, przewraca się. Fale waszego życia są tak olbrzymie, że napełniają wasze wnętrze niepokojem. Wkrótce pogrążycie się w czarnym morzu, gdzie już nic nie zobaczycie. Ostrzegam was, moje dzieci, że to naprawdę wkrótce się skończy. Powinniście podjąć decyzję co do swojego niebezpiecznego życia, które się skończy. Będziecie musieli wybrać pomiędzy życiem, które dozna ocalenia, albo tym, które kontynuujecie, a które zatonie. Już niebawem będziecie musieli podjąć decyzję. To jest tak bardzo ważne!

Dzieci moje, jestem w was. Mówię do was, a wy Mnie nie słuchacie. Dlaczego tyle obojętności wobec Miłości? Nakłaniam was do miłości wobec bliźniego. Dlaczego nie zajmujecie się waszym bliźnim, który mówi do was i prosi was, abyście pozwolili mu was kochać? On jest tak blisko was, a wy go ignorujecie. Nie mówię o ludziach, którzy są daleko od was, mówię o tych, którzy żyją najbliżej was: wasz mąż, wasza żona, wasze dzieci, wasza rodzina, wasi najbliżsi sąsiedzi, wasza parafia i tak dalej. Moje dzieci, jesteście tak obojętni wobec nich, że czasami jesteście zdziwieni widząc, że oni są tuż obok was.

Nawet nie pytacie siebie, czy coś z wami nie jest w porządku! Nie uświadamiacie sobie, że ci, którzy są blisko was cierpią, nie czując waszej szczerej obecności. Jesteście blisko nich, ale wasze myśli są gdzie indziej. To dlatego, że nazbyt koncentrujecie się na sobie. Boicie się okazać im miłość, bo myślicie, że jeżeli oni – w zamian – okażą wam miłość, będziecie musieli odpłacić im miłością, ale nie jesteście pewni, czy jesteście gotowi na to, a ponadto nie wiecie, czy jesteście w stanie sprostać takiej miłości. Wolicie o nich nic nie wiedzieć; w ten sposób niczego od nich nie oczekujecie. Nie będziecie więc zobowiązani odpłacić im grzecznością.

Moje dzieci, mylicie miłość z uprzejmością. Miłość jest bezinteresowna, oddaje się z sercem przepełnionym miłością. Uprzejmość, to mieć wzgląd dla tych, którzy wyświadczyli wam przysługę; to także zachowywać się w taki sposób, który was do niczego nie zobowiązuje, z uwagi na to, że są to tylko formy towarzyskie wobec bliźniego.

Moje dzieci, jeżeli dajecie miłość waszemu bliźniemu, to dlatego, że otrzymaliście miłość. Ja, Miłość, czekam na wasze tak, aby wlać w was łaski miłości, abyście stali się miłością. To Ja wypełnię wasze wnętrze miłością, abyście mogli dać miłość waszemu bliźniemu. Wtedy staniecie się dziećmi, które będą kochały oddawać siebie innym, aby oni z kolei mogli dać wam miłość.

Wy, którzy chcecie dać miłość, przeze Mnie staniecie się odbiorcami miłości. Kiedy ofiarują wam miłość, otrzymacie miłość, i Ja, który jestem w was, otrzymam miłość. Moje dzieci, jeżeli dacie Mi miłość, to Ja, który jestem w każdym z was, oddam was mojemu Ojcu. Staniecie się dziećmi Miłości.

Miłość ofiarowuje się swemu Ojcu. Ojciec daje miłość i Miłość otrzymuje. Ona jest miłością Ojca, a Ojciec jest miłością Syna. Ojciec i Syn są Miłością. Oni nieustannie oddają się Jeden Drugiemu. Duch Święty jest Miłością. On jest Miłością, która oddaje się Ojcu i Synowi. Ich Troje, którzy są Miłością, dają Sobie Miłość. Oni są Miłością i Miłość oddaje Siebie w miłości.

Wy, którzy prosicie Mnie o miłość dla siebie, zrozumcie, że jeśli prosicie Mnie o miłość, aby dać ją swojemu bliźniemu, to otrzymacie po stokroć więcej. Żeby być kochanym, moje dzieci, trzeba, by wszystko, co pochodzi od was było dla waszego bliźniego. Miłość oddała się za was. Pozostańcie we Mnie, a Ja w zamian za wasze oddanie, dam wam miłość. Moje dzieci, świat stanie się dla was lepszy.

Zrozumcie dobrze, moje dzieci, kiedy jakieś dziecko prosi drugie, aby okazało mu miłość, podczas gdy ono nie potrafi się ofiarować, wtedy staje się agresywne. Dając, ono nie jest szczęśliwe, woli zatrzymać dla siebie to, co posiada. Ono tkwi w swoim świecie, nikomu nie ofiarowując swojego czasu, który jest mu drogi, a tym bardziej swoich dóbr, które tak sobie ceni. Moje dzieci, to dziecko chce zachować dla siebie to, co czyni go wyższym od swojego bliźniego. Jeżeli ktoś zatrzymuje wszystko dla siebie, to dlatego, że boi się dawać. Nie zrozumiał, że szczęście, to dawać siebie.

On myśli, że jeżeli siebie ofiaruje, to stanie się słaby i podatny na zranienia. Całe jego życie zostało skoncentrowane na jego ja. On koncentruje się na sukcesie swojego życia, który wydaje mu się ważniejszy niż miłość bliźniego. Uważa, że inni powinni robić tak jak on, aby czuć się zadowolonym. Wszystko, co się liczy dla niego, to jego własne szczęście. On, wierząc że znalazł szczęście, nie chce się nim dzielić; mówi sobie, że inni powinni czynić tak jak on. Pozostaje więc sam ze swoim małym ja.

Dawać, moje dzieci, to pozbawiać się tego, co się posiada, aby uszczęśliwić innych, bo jeżeli to jest dobre dla nas, to jest to także dobre dla innych. Dziecko, które smakuje tego szczęścia staje się szczęśliwe, i dlatego że samo jest szczęśliwe, pragnie aby inni także byli szczęśliwi.

Moje dzieci, bądźcie istotami wypełnionymi miłością dla waszego bliźniego. Ten świat tak bardzo cierpi z powodu waszego braku miłości. Wszystko jest w was. Nie szukajcie cudownego środka, który sprawi, że będziecie patrzyli na życie przez różowe okulary. To nie przez pieniądze, nie przez przyjemności seksualne, nie przez przyjemności niezdrowych gier, będziecie miłością, ale czując się w was dobrze. Ja jestem wami, wy jesteście Mną, Jezusem.

Dajcie Mi wasze tak dla Miłości, a Ja dam wam miłość, która jest we Mnie. Moje dzieci, wszystko jest w was. Wy sami musicie podjąć wysiłek znalezienia w sobie tego, czego pragniecie: miłości. Kocham was. Amen.

 

180 – 19 lipiec 2001    Jezus

Jestem waszą Drogą.

Moje ukochane dziecko mojej świętej radości, jestem Tym, który jest w tobie. Ty jesteś we Mnie, moja córko. Ci wszyscy, którzy we Mnie wierzą oraz wszyscy ci, którzy Mnie nie uznają, są moimi dziećmi. Są tymi, których mój Ojciec Mi dał. Jak niewielu Mnie zna i jak wielu oddałoby Mi to, kim są, gdyby wiedziało, jak bardzo ich kocham! Wszystko należy do Mnie, wszystko do Mnie powraca.

Moje dzieci, które kocham, nie mogę być poza wami, jestem w każdym z was, bowiem każda istota należy do Mnie. Kto mógłby żyć miłością, gdyby nie miał w sobie znaku mojej Obecności, Mnie, który jestem Życiem? Jestem dla was radością, moje dzieci. Wszystko w was jest we Mnie. Jestem w was. Pozostańcie we Mnie. Daję wam radość i szczęście. Jestem Źródłem wszystkiego, w czym pokładacie nadzieję.

Moje dzieci, chcę mieć was wszystkich w Sobie. Nie pozostawajcie na zewnątrz tego, co jest dla was wiecznym źródłem szczęścia. Ja, wasz Zbawiciel, który przyszedłem na wasz świat, zbawiłem was za cenę mojego świętego Życia. Jestem Życiem. Jestem waszym wnętrzem. Moi ukochani, nawet gdybyście byli w sobie, a Ja na zewnątrz was, znaleźlibyście tam tylko pustkę, tylko wiatr, wszystko bowiem jest we Mnie. Kto jest we Mnie, ma życie. Jestem Życiem, a życie w was pochodzi ode Mnie.

Moje dzieci, jeżeli spacerujecie po lesie i zauważacie, że wokół was wszystko jest podobne do siebie: te same drzewa, te same ścieżki – to które wybralibyście? Widzicie, jesteście zdani tylko na waszą decyzję, nie wiecie, co robić, jesteście pozostawieni samym sobie. Jeżeli przeżywacie wasze dni beze Mnie, będziecie musieli podejmować wasze decyzje sami, bez moich łask miłości. Jestem Światłością. To Ja was oświecam i daję wam poznać, czy wasza decyzja jest dobra. Jeżeli oddalacie się ode Mnie, będziecie przeżywali wasze dni nie wiedząc, czy postępujecie tak jak dzieci Boże.

Chcecie być szczęśliwi, lecz nie wiedząc jak, pozwalacie, by znosił was prąd życia. Życie nie zawsze jest dobrym doradcą. Jesteście wolni, by móc wybierać to, co chcecie robić. Bóg szanuje wasz wybór, nie zmusza was, czeka, aż poprosicie Go o pomoc. Bardzo często życie nakazuje wam pójść ścieżkami prowadzącymi do mrocznych miejsc. Nie zauważacie, że wasz wybór jest przeciwko wam. Skoro nie wiecie, co przyniesie jutro, stajecie się nieszczęśliwi, i to wam przeszkadza mieć nadzieję, że wasze jutro okaże się dobrym dniem. Wasze dni wydają się wam takie smutne i nie pragniecie, aby nadeszły następne. Straciliście radość życia.

Moje dzieci, to wasze życiowe wybory, dokonane beze Mnie, unieszczęśliwiają was. Jeżeli to, co wybieracie nie prowadzi was do szczęścia, to dlatego, że nie jesteście na dobrej ścieżce. Jeżeli dalej zechcecie podążać tą ścieżką beze Mnie, będziecie przeżywać wasze dni bez radości, i wasze trudności przeszkodzą wam odkryć miłość. Przeżywanie waszych dni bez miłości nie uczyni was szczęśliwymi.

Moje dzieci, wierzycie, że możecie uzyskać to, co jest dla was szczęściem. Szczęście jest w was. To tak przyjemnie czuć się lekko, w pokoju i ufności, że jestem tu, dla was. Kiedy pozwalacie pochwycić się moim porywom miłości, to już nie lękacie się, że rozczaruje was to, co chcielibyście mieć; wy wiecie, że Bóg troszczy się o wszystko i to, co otrzymacie, będzie dla waszego szczęścia. Wasze wybory stają się moimi wyborami; wasze pragnienia realizują się stosownie do waszego szczęścia, prawdziwego szczęścia, tego, które pozwala wam odkryć, że jestem tu, blisko was, aby wszystko wziąć w swoje ręce. Ja sam wiem, co dla was jest odpowiednie. Wiem o was wszystko.

Wasze codzienne wybory stają się dla Mnie porywami miłości, kiedy mówicie Mi: «Jezu, pozostawiam Ci wszystko; jeżeli to jest to, czego Ty chcesz dla mnie, niech się stanie tak, jak tego Sobie życzysz; a jeśli to nie jest dobre dla mnie i dla tych, z którymi żyję, niech wszystko stanie się tak, jak Ty tego chcesz; wiem, że dasz mi łaskę, abym zrozumiał oraz wewnętrzny pokój. Kocham Cię, Jezu Miłości.» Moi ukochani, tak bardzo was kocham! Mam wam wszystko do ofiarowania; do was należy, żebyście Mi zaufali.

Przyjdźcie do Mnie, który jestem w was, będę was prowadził po właściwej ścieżce. Wy, którzy jesteście we Mnie, zauważycie, że wasze dni będą przyjemniejsze; nawet jeśli napotkacie na trudności, to nauczycie się Mi ufać. Wszystko zawiera się we Mnie. Odkryjecie, że jestem jedynym, który może wam pomóc dokonywać wyborów i że miłość jest w was i w waszym bliźnim.

Jeżeli dalej będziecie przeżywali wasze dni beze Mnie, to dzień po dniu będą one takie same. Będziecie podejmować próby, by znaleźć to, co wam odpowiada, lecz to się wam nie uda. Wasze dni nie wskażą wam, że nie jesteście na dobrej drodze. One będą takie jak wasze ścieżki: zawsze będziecie znajdowali się w tym samym miejscu, bez celu, nie wiedząc dokąd to was doprowadzi; będziecie kręcili się w kółko i wasze życie nie będzie miało sensu.

Moje dzieci, tak długo jak podejmujecie decyzje beze Mnie, tracicie wasze szanse na odkrycie miłości. Wasze życie jest tym, czym jesteście: jeśli niczego nie czynicie dla życia w Miłości, nie będziecie miłością. Wasze życie jest wieczne: jeżeli nie przychodzicie do Mnie, który jestem Życiem wiecznym, nie będziecie żyli waszym wiecznym życiem. Tak właśnie się stanie, jeśli nie weźmiecie ze sobą Miłości. Miłość jest tą, która poprowadzi was ku właściwej ścieżce, która kieruje was ku życiu wiecznemu. Moje dzieci, kiedy dojdziecie do końca waszej drogi, wasze życie na ziemi dobiegnie końca i pójdziecie do miejsca, które będzie waszym domem na wieki.

Jeżeli w ciągu całego waszego życia nie podjęliście odpowiednich środków, aby kierować się ku właściwemu miejscu po to, aby być szczęśliwymi na wieczność, to będzie już za późno, aby zawrócić. Nie będziecie mogli zacząć od nowa waszego życia. Droga do miejsca, gdzie wszystko pozbawione jest szczęścia, radości, miłości, będzie pełna boleści. To będzie straszne dla tych, którzy nie chcieli niczego przygotować: to będzie śmierć duszy. Wszystko będzie sprzeczne z tym, czego byście sobie życzyli. Moje dzieci, pragniecie szczęścia, ale nie bierzecie ze sobą nic, aby podążać w kierunku tego miejsca miłości, gdzie wszystko jest jasne, dobrze oznaczone.

Wejdźcie w was. Znajdziecie się z Istotą wsłuchaną w was, która pokaże wam, gdzie jesteście. Przy najmniejszym błędzie Ona da wam odczuć, że to nie jest dobra droga, by nią podążać. Ta Istota jest pełna miłości dla was. Wszystko jest w każdym z was. Wam, którzy chcecie być szczęśliwi na wieczność, Ona wskaże, że droga ta jest pełna przeszkód i trudności dla waszego duchowego wnętrza. Po wysiłku, jakim była zmiana waszego sposobu zachowania, uświadomicie sobie, że wasze wnętrze, w którym mieszkacie, jest tak piękne, tak wygodne, że będziecie gotowi tam żyć przez całą wieczność. Jestem Drogą, która proweadzi was do Raju. Ja, Jezus, jestem Tym, który jest w was, aby ukazać wam wieczne szczęście.

Moje dzieci, które kocham, jestem w was. Przyjdźcie do Mnie, oddajcie Mi wszystko, a Ja pokażę wam, że droga, która jest przed wami, jest moją drogą. Razem przejdziemy ze świata ziemskiego do świata niebiańskiego w szczęściu, którego nie możecie sobie wyobrazić. Jakże łatwa jest ta droga! Kocham was. Amen.

 

181 – 21 lipiec 2001    Jezus

Zapomnieć o sobie, to kochać swojego bliźniego.

Ja, Jezus-Miłość, proszę was, moje dzieci, o uważne przeczytanie tego tekstu, abyście byli we Mnie, w Tym, który jest w każdym z was. Jestem Tym, który stworzył Niebo i ziemię. Przez moją świętą śmierć dałem temu światu życie wieczne. Jestem Bogiem żywym, w którym wy jesteście.

Moje dzieci, wy, którzy myślicie tylko o przyjemnościach, żyjecie jedynie dla siebie. Zauważcie! Chcecie mile spędzać czas z waszymi przyjaciółmi, zatem wybieracie tych, którzy są tacy jak wy. Nie zdajecie sobie sprawy, że dobieracie waszych przyjaciół. Jeżeli nie czujecie się dobrze z jednym z nich, pokazujecie mu w subtelny sposób, że nie jesteście już zainteresowani jego obecnością w waszym gronie przyjaciół.

Moje dzieci, być miłością, to oddawać się, szanować siebie i innych, to ofiarowywać siebie, to dawać czas innym, nie naruszając równowagi własnego życia. Nie wolno wam wykorzystywać waszego bliźniego, aby zaspokajać własne potrzeby. Jeżeli jeden z waszych przyjaciół nie jest taki jak wy, to trzeba go akceptować [takim, jakim on jest], na ile jest zdolny i co może dać. To jest kochanie go takim, jaki jest. Miłość do waszego bliźniego powinna być szczera. Powinniście kochać waszego bliźniego w Bogu.

Moje dzieci, dobieranie sobie przyjaciół wyłącznie według własnego upodobania, czyni z was istoty egoistyczne. Spójrzcie na siebie! Jeżeli pewnego dnia, jeden z waszych przyjaciół nie jest już dla was zabawny, gdyż ma problemy, nie życzycie sobie więcej jego odwiedzin, uważacie, że jest nudny, jesteście nieczuli na jego kłopoty, wasze serce jest jak z kamienia; ponieważ nie jest już zabawny, zostawiacie go.

Przyjaźń, to radość bycia z przyjacielem takim, jakim on jest; to pragnienie sprawiania mu przyjemności, by czuł się z wami dobrze, lecz nie może on być obojętny na wasze potrzeby; to dzielenie przyjemnych chwil jak również chwil [pełnych] wyciszenia. Jeżeli jeden z was chce być sam, powinniście uszanować jego wolność wyboru. Narzucanie komuś waszego towarzystwa, to brak szacunku dla jego osobistego życia.

Ci, którzy chcą być przyjaciółmi, muszą być w stanie powiedzieć: «Dzisiaj zostanę w domu, ponieważ potrzebuję odpoczynku»; ten drugi powinien być zadowolony, widząc swojego przyjaciela pozwalającego sobie na ten odpoczynek. Odkryć przyjaźń, to odkryć, że możecie kochać waszym sercem. Moje dzieci, wy, którzy nie martwicie się o tych, którzy są z wami, zrozumcie, że jeżeli żyjecie tylko dla siebie, nie będziecie mogli być szczęśliwi. Jeżeli chcecie kochać tylko siebie, pozostaniecie sami ze sobą.

Proszę was, moje dzieci, byście dobrze zrozumieli, jaką Mi krzywdę czynicie, Mnie, Umiłowanemu, który z wami żyje. Kiedy odmawiacie sobie przyjaźni, odmawiacie sobie miłości. Wasz bliźni, to Ja. Ja żyję w każdym z was. Jeśli dokonujecie selekcji waszych przyjaciół, nie okazujecie Mi miłości. Miłość kocha oddawać się bez reszty. Ja nie dokonuję selekcji tych, w których mieszkam, wszyscy należycie do Mnie. Mój Ojciec wybrał was wszystkich dla Miłości. Oddajcie Mi to, co do Mnie przynależy: was wszystkich. Jestem w was wszystkich.

Wy, którzy wybieracie waszych przyjaciół, aby sprawić sobie przyjemność, jesteście nieszczęśliwi. Nie czujecie się dobrze w waszym wnętrzu, jesteście niezadowoleni. Nie macie w sobie tego płomienia miłości, który doprowadziłby was do uznania siebie za dzieci pochodzące ode Mnie. Moje dzieci, wy pochodzicie ode Mnie, Ja żyję w was; jestem waszym zadowoleniem. To zadowolenie, które chcecie osiągnąć, to szczęście. Szczęście jest w was.

Moje dzieci, podejmujcie wysiłki, aby czuć się dobrze w głębi was samych; tylko wówczas będziecie mogli być szczęśliwi. Uczcie się ode Mnie, że jestem w każdym z was. Kto uczy się Mnie kochać, jest w trakcie odkrywania prawdziwej miłości, która uszczęśliwia innych. Czyż to nie Ja jestem Tym, który dał wam życie wieczne przez moją śmierć na krzyżu? Ja wiem, czym jest dawanie. Ja złożyłem całą moją Istotę w tym darze, który uszczęśliwia innych

Moje dzieci, kiedy oddajecie się, nie myśląc o sobie, dokonuje się w was zmiana, która przemienia was w istoty miłości. To Ja, Jezus-Miłość jestem Tym, który wlewa w was miłość. Ta miłość pomaga wam oddać się bliźniemu, nie powodując waszego cierpienia. To w tym momencie przychodzi do was szczęście.

Wasz bliźni, który otrzymuje od was gest miłości, jest zadowolony. Nie dostrzega całego znaczenia gestu, którego właśnie dokonaliście, on widzi tylko waszą stronę zewnętrzną. To tylko wy, moje dzieci, możecie zauważyć, że coś pięknego w was zaszło. To miłość w was, która wam się oddała. Wszystko zaczyna się od was.

Moje dzieci, czy sądzicie, że wasz gest był pożyteczny tylko dla waszego bliźniego? Jest raczej odwrotnie: to przede wszystkim was ten gest miłości trochę przemienił. Wasz gest, będąc nawet najmniejszym, dał wam miłość. W krótkim czasie staliście się miłością. To w tej chwili odczuliście w sobie zadowolenie. To wrażenie zadowolenia będzie wzrastało w miarę jak będziecie kontynuować dawanie siebie bliźniemu.

To Ja, Jezus, daję miłość waszemu wnętrzu. Jestem Miłością. Daję wam łaski miłości. Przemieniacie się w miłość. Moje drogie dzieci, zrozumcie jak ważne jest zapomnieć o sobie samym dla waszego bliźniego. Dla każdego z was ważne jest, by znów stać się tą istotą, którą byliście od stworzenia: istotą miłości.

Ja, Jezus, który w was żyję, jestem miłością. Przez wasze tak dla Miłości, stajecie się tym, czym jesteście: miłością. Ja, Jezus, kocham was i chcę, byście stali się miłością. Ci wszyscy, którzy kochają Jezusa, kochają świat. Ja jestem w każdym z was. Kochajcie siebie, kochajcie Mnie. Jezus was kocha. Amen.

 

182 – 22 lipiec 2001    Jezus

Zapłaciłem moim Życiem za wasze życie.

Jezus-Miłość jest w każdym z was, moje dzieci. Tak, Ja mieszkam w tych wszystkich, którzy należą do mojego Ojca. Jesteście dziećmi, które dał Mi mój Ojciec Niebieski: «Opiekuję się tymi wszystkimi, których Mi dałeś, Ojcze, gdyż pragnę ich wszystkich we Mnie

Dzieci moje, wy, którzy należycie do Mnie, chcę byście wszyscy byli wsłuchani w moje słowo. Kto słucha mojego głosu, ma życie wieczne. Jestem Życiem, jestem Drogą, prowadzącą was do mojego Ojca. Ci wszyscy, którzy przychodzą do Mnie, idą do mojego Ojca. «Tych wszystkich, których Mi dałeś, Ojcze, Ja ich chcę wszystkich.» Tak, moje dzieci, Ja nie chcę, by choćby jeden z was się zagubił.

Kiedy Miłość przyszła na świat, Bóg umieścił moją Obecność w każdym z moich dzieci. Ja, Mocą miłości, uczyniłem Siebie Królem. Ci wszyscy, którzy są we Mnie, pochodzą od mojego Ojca. Ci wszyscy, którzy chcą żyć w Królestwie mojego Ojca, muszą przyjść zamieszkać we Mnie. Och, jakże niezmienna jest intensywność mojej miłości do każdego z was. Moje drogie dzieci, nie uświadamiacie sobie, jak ogromna jest moja miłość do was. Dla was wszystkich uczyniłem Siebie małym. Dla każdego z was zniosłem okrucieństwa tak wielkie, że nawet jedno z tych okrucieństw mogłoby was unicestwić.

Moje dzieci, niosłem wszystkie wasze grzechy. Wszystkie grzechy zostały odkupione. Pomyślcie, że od chwili mojej śmierci, aż do końca tego świata, umieściłem w Sobie całe zło. Przedstawiłem Siebie mojemu świętemu Ojcu jako największego grzesznika świata. Stałem się największym zbrodniarzem z pośród wszystkich zbrodniarzy, jakich nosiła ziemia.

Dzieci moje, zrozumcie dobrze całą doniosłość tego gestu. Kiedy Ojciec złożył we Mnie wszystkie Swoje upodobania, Ja, Miłość Ojca, stawiłem się przed Nim z ogromnymi winami, tak jakbym Ja sam je popełnił. Byłem tak zdruzgotany tym stanem, że zacząłem pocić się krwią przez pory mojej skóry.

Tak, moje dzieci, pomyślcie o sobie, wy, którzy jesteście wdzięczni za ofiary, jakie ponosili wasi rodzice, abyście mogli otrzymać dobre wychowanie. Pewnego dnia robicie jeden błąd, który ich rozczarowuje; wy, którzy ich tak kochacie, czujecie się tak winni, że płaczecie cicho w swoim pokoju.

Ja, moje dzieci, byłem Boskim Dzieckiem Ojca, bez żadnej skazy, całkowicie czysty. Kochałem mojego Ojca miłością tak doskonałą, że przez naszą miłość tworzymy Ducha Świętego. Aby zbawić was wszystkich, stałem się Człowiekiem grzechu. Moje dzieci, nie oskarżam was z powodu waszych grzechów, wziąłem je w Siebie, abyście wy, moje drogie dzieci, po szczerym żalu, mogli stawić się przed moim Ojcem Niebieskim całkowicie oczyszczeni z waszych uchybień. To Ja – z miłości do mojego Ojca i do każdego z was wszystkich, bez wyjątku – oczyściłem was, niosąc wasze uchybienia.

Moja miłość do was jest tak wielka, że cała moja Istota jednoczy się z wami, abyście nie stali się dziećmi sprzeniewierzonymi Miłości. Wszystko, co jest w was należy do Mnie. Żyjecie we Mnie. Jesteście moimi przez mój dar życia. Chcę was wszystkich dla Siebie, nie tracąc żadnego z was. Zapłaciłem moją Krwią za wasze uwolnienie. To jest cena waszego tak dla Miłości.

Moje drogie dzieci, przyjdźcie do Mnie, wy, którzy płaczecie i pragniecie miłości, jestem waszym wybawieniem, jestem waszą miłością. Dajcie Miłości waszą zgodę, a Ja wleję w was łaski, które pozwolą wam dojrzeć moją miłość, która się za was ofiarowała.

Kiedy macie tę potrzebę miłości, to wasze wnętrze krzyczy do Mnie, bym wlał w nie łaski miłości, aby było w miłości. Kiedy wasze wnętrze jest nieczyste, cierpicie, wasze życie jest pozbawione nadziei na szczęście. Zwróciliście się w stronę dóbr materialnych, by uzyskać zadowolenie, jednak jest w was zawsze pustka, która czyni was niecierpliwymi, wymagającymi, zazdrosnymi, zamkniętymi w sobie, egoistycznymi i nienasyconymi. Moje dzieci, tylko Ja mogę sprawić, że poznacie pokój wewnętrzny, i dlatego dobrze jest doznać ulgi, idąc do spowiedzi, aby uwolnić się od tego śmiertelnego ciężaru. Odkryjecie istotę miłości, którą jesteście przeze Mnie, we Mnie.

Jeżeli nie chodzicie do spowiedzi, nie możecie być czyści. Tylko rozgrzeszenie czyni z was dzieci czyste. Rozgrzeszenie dokonuje się przez Nas, Trójcę Świętą. To My działamy przez kapłana, aby was uświęcić. Jeśli zachowujecie w sobie wasze grzechy, pozostajecie w stanie nieczystości. Tylko żal za grzechy może zapewnić wam ocalenie od śmierci wiecznej, ponieważ Ja, Jezus, już zaniosłem na śmierć wszystkie wasze winy.

Moje dzieci, jeżeli nie spowiadacie się przed kapłanem, nie będziecie w stanie łaski, będziecie dziećmi nieczystymi wobec miłości bezwarunkowej. Ja nie postawiłem warunków jeśli chodzi o moją śmierci na krzyżu; Ja, wobec miłości mojego Ojca, ofiarowałem Mu Siebie w całkowitym zdaniu się na Jego Wolę. Poddałem się Jego miłości. Cała moja Istota oddała się z miłości do mego Ojca Przedwiecznego.

Wy, moje dzieci, którzy przyjmujecie Komunię, nie przystąpiwszy do spowiedzi, stajecie przede Mną w stanie nieczystym. Ja, Miłość, nie mogę przedstawić was mojemu Ojcu. Jestem Czystością. Tylko dzieci czyste mogą być przedstawione mojemu Ojcu. Kiedy przychodzicie do Mnie w Komunii świętej, to w chwili, gdy biorę was w Siebie, nie jesteście już sobą, jesteście w Woli Bożej. To Ja was uświęcam moją Istotą miłości. Jeżeli nie jesteście czyści, nie mogę was wziąć i uczynić świętymi. Macie w sobie grzechy, za które nie żałujecie. Ja, Syn Ojca, nie zaprowadzę was do mego Ojca Przedwiecznego.

Dzieci moje, My, Trójca Święta, żyjemy w was. Chcę was czystymi, nie jak dzieci, którym nie zależy na tym, kim są. Jeżeli nie jesteście tacy jak Ja, który jestem Czystością, to dlatego, że sami tego chcecie. Nie mogę dać wam miłości, która czyni z was dzieci Boże, gdyż nie jesteście czyści. To wasz żal sprawia, że akceptujecie to, by stać się czystymi. Wy, tak jak Ja, musicie umrzeć, aby zmartwychwstać. Jeżeli zachowujecie w was wasze grzechy, nie możecie otrzymać od Nas rozgrzeszenia, które czyni was czystymi jak kryształ.

Skrucha za grzechy bez przystąpienia do sakramentu pokuty nie czyni was czystymi, sakrament ten pozwala wam ujrzeć moje miłosierdzie. Ja wlewam w was łaski, które pomogą wam pójść do jednego z moich kapłanów, aby udzielił wam łaski uświęcającej. Tak, moje dzieci, Ja, przez moją śmierć, już uczyniłem z was dzieci Boże. To wy macie wiedzieć, czy tego chcecie. Jeżeli żałujecie za grzechy i odmawiacie pójścia do spowiedzi, będziecie musieli przejść przez czas żalu i oczyszczenia, gdyż nie będziecie czyści.

Dzieci moje, kocham was. Zrozumcie to dobrze, za bardzo cierpiałem, abyście pozostali beze Mnie. Wasze szczęście jest w was. Zanurzcie się całkowicie w was – jestem tam, czekając na was, aż będziecie gotowi, abym mógł wlać w was łaski mojej miłości. Jezus was kocha. Amen.

 

183 – 23 lipiec 2001    Jezus

Bluźnierstwo jest was niegodne.

Jestem Jezus-Miłość, który jest, był i będzie waszym Bogiem na całą wieczność. Jestem Istotą, która jest w każdym z was. Wy, bądźcie we Mnie. JA JESTEM jest w każdym z was.

Moje dzieci, umieram z miłości w was, w was, którzy Mnie ignorujecie. Nie mogę w was żyć w radości, w was, którzy nie przestajecie używać słów, które są obrazą mojej miłości wobec was, w was, którzy Mi bluźnicie. Kto z was chciałby usłyszeć jak ktoś mówi coś przeciwko wam, używając niestosownych słów? Kiedy jesteście rozgniewani, używacie mocnych słów, dodając do nich moje święte Imię. JA JESTEM jest zraniony przez ten brak szacunku, jaki okazujecie wobec Tego, który dał wam wszystko. Zostawiłem wam w spadku moje święte Życie na ziemi. Wziąłem na Siebie wszystkie wasze rany, które sobie uczyniliście i które sobie zadacie.

Wy, którzy nie chcecie Mnie słuchać, pokazuję wam, jak ważnym jest, aby Mi powiedzieć, że Ja jestem dla was wszystkim. Moje dzieci, zniosłem niewyobrażalne okrucieństwa. Wszystko było tak straszne, tak poniżające. Wy, moi bliźni, którzy jesteście do Mnie podobni, wiedzcie, że Ja tak jak i wy jestem człowiekiem. Miałem Matkę, tak samo jak wy. Żyłem przy mojej Mamie, Maryi, tak jak wy. Oddałem się na śmierć, aby was zbawić, ponieważ was kocham. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, Chrystusowi, dlaczego jesteście tak obojętni na moją miłość wobec was?

Nie możecie dalej kontynuować w ten sposób, nie uświadamiając sobie całego zła, jakie sobie wyrządzacie. Tak, moje dzieci, to samym sobie wyrządzacie zło. Nie możecie wyobrazić sobie ogromu cierpienia, jakie odczujecie z powodu waszych uchybień wobec Mnie, Miłości, która żyje w was. Wobec wszystkich zniewag, jakie Mi wyrządziliście, wielu z was zapragnie przestać istnieć, tak nie do zniesienia będzie wasz ból.

Wasz płacz nie ustanie. Nie będziecie mogli się powstrzymać, gdyż cała wasza istota będzie przerażona z powodu waszych grzechów przeciwko Mnie. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Miłości, wasza istota dozna rozdarcia wskutek waszych bluźnierstw przeciwko Miłości. Będziecie świadkami waszych zniewag, a przy każdym wypowiedzianym bluźnierstwie odczujecie ból, jakby palenie w całym waszym ciele. Będziecie twarzą w twarz wobec waszego braku szacunku. Będziecie sądzić siebie z moją miłością. Nie będziecie mogli być obojętni na moją miłość, gdyż ją odczujecie. Cała wasza istota będzie w miłości. Moje dzieci, to będzie wielkie oczyszczenie.

Tak, moje dzieci, kiedy Duch Pięćdziesiątnicy sprawi, że wejdziecie w was, odczujecie w was moją miłość. Ujrzycie Mnie takim, jakim jestem: Bogiem miłości, przepełnionym radością, który żyje w was, a któremu zadawaliście cierpienie z powodu waszej obojętności, używając nieczystych słów wobec Jego świętego Imienia.

Moje dzieci, kiedy bluźnicie przeciwko Mnie, Chrystusowi, bluźnicie przeciwko mojemu Ojcu, przeciwko Duchowi Świętemu. Nie uświadamiacie sobie całego bólu, jaki Nam zadajecie. Jestem w was tak zakochany! Wy, którzy nie chcecie wyzbyć się tego nawyku używania mojego Imienia w trakcie waszych rozmów – tak jakby bluźnierstwo było normalne – zrozumcie, że popełniacie grzech wobec Tego, który ocalił was od śmierci wiecznej.

Dzieci moje, czy wiecie, że moi aniołowie, którzy są istotami wyższymi od was, trwają w nieustannej adoracji przede Mną? Wy, ludzie, bierzecie imię waszego Stwórcy i używacie go, aby pokazać jak nieprzejednani jesteście wobec waszych bliźnich. Tak, moje dzieci, to przez słabość chcecie pokazać innym, że jesteście silni. Gdybyście byli pewni siebie, nie mielibyście potrzeby bluźnić, aby pokazać innym, że jesteście kimś ważnym.

Bardzo często nie chcecie ukazać tego, jacy naprawdę jesteście, z obawy, że inni powiedzą, iż jesteście łagodni i pokorni. Moje dzieci, czy w taki sposób zamierzacie żyć w Niebie? Czy widzicie, że wasze zachowanie jest nie do przyjęcia dla tych, którzy chcą żyć w Królestwie mojego Ojca? Życie wieczne jest także dla was; podejmijcie wysiłki, by więcej nie bluźnić.

Moje dzieci, które kocham, uważajcie na wasze słowa, one Mnie ranią. Kto Mnie rani, rani mojego Ojca, rani moją Matkę. Będziecie świadkami waszego braku miłości wobec Miłości. Za bardzo was kocham, abyście z powodu waszej niewiedzy trwali w nieczystości względem waszego duchowego wnętrza.

Moje dzieci, uważajcie, przychodzę już wkrótce. Ujrzycie Mnie w was. Czy dalej będziecie ignorować wasze wnętrze? Niebawem będzie to niemożliwe. Ja, Jezus, wasza Miłość, błagam was, byście dobrze wykonywali wasze obowiązki dzieci miłości. JA JESTEM, jest w was, kochając was. Amen.

 

184 – 23 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Kto żyje we Mnie, nie potrzebuje już szukać swojego szczęścia.

Ja, Jezus-Miłość pragnę, abyście się wsłuchiwali we Mnie. Moje dzieci miłości, wszystko pochodzi ode Mnie, wszystko do Mnie powraca. Bóg was prowadzi, abyście mogli znaleźć w sobie miłość, tę, która czyni was szczęśliwymi. Spójrzcie na siebie! Moje dzieci, jesteście istotami tak zagubionymi, jesteście ludźmi nieszczęśliwymi pozbawionymi miłości, zatraciliście znaczenie prawdziwego życia w Bogu.

Wszystko może przyjść do was przeze Mnie, Jezusa. Szczęście nie jest na zewnątrz, ono jest w was, całe w was. Kiedy jesteście nieszczęśliwi, zaczynacie szukać środków, aby życie wasze było bardziej znośne, przyjemniejsze. Zwracacie się ku dobrom materialnym, a kiedy te już nie dają wam zadowolenia, zwracacie się ku innym środkom, tak jak rozrywki związane ze zmysłem wzroku lub dotyku.

Moje drogie dzieci, kiedy spróbowaliście tych wszystkich środków i nadal jesteście nieszczęśliwi, poszukujecie innych dróg zaspokojenia siebie, takich jak alkohol, narkotyki, seks, podróże, chodzenie do restauracji i wiele innych. To dlatego, że brakuje wam miłości do siebie. To nie przez te środki będziecie szczęśliwi, i to nie idąc ku innym dzieciom – które są tak samo nieszczęśliwe jak wy – znajdziecie szczęście.

Żadne dziecko, które pozwoliło pochwycić się takiemu stylowi życia, nie zdaje sobie sprawy z całej krzywdy, jaką sobie wyrządza. Moje dzieci, wy nie myślicie o miłości, kiedy żyjecie takimi potrzebami. Wasze życie jest nieuporządkowane. Nie wiecie, w jaki sposób odzyskać wasze dobre samopoczucie. Możecie zagłuszać siebie, ale powrócicie zawsze do punktu wyjścia: poszukiwanie szczęścia. Moje dzieci, te środki są zwodnicze, są niczym innym jak tylko iluzją.

Ja jestem Jezus, Wszechmogący, który wam mówi: «Moje drogie dzieci, tylko w was znajdziecie wasze szczęście.» Wasze szczęście, to Ja, Jezus, który jestem w was. Ja jestem Jezus-Miłość, Bóg miłości. Nic, ani nikt, nawet wy nie jesteście w stanie wypełnić miłością waszego wnętrza. To Ja wlewam w każdego z was łaski miłości, które przemieniają was w istoty miłości, abyście mogli zaspokoić wasze potrzeby. Te działania pokazują wam, że szczęście pochodzi ode Mnie. Tylko Ja mogę zaspokoić wasze potrzeby. Kiedy pokazuję wam, że mogę uczynić dla was wszystko, wtedy uczycie się oddawać Mi wszystko. Ponieważ przemieniam was w istoty miłości, zatem wiecie, że to Ja daję wam to, czego potrzebujecie, by poznać szczęście.

Szczęście, to Ja. Jestem w was. Jeżeli spełniacie dobry uczynek, który napełnia was radością, to dlatego, że Ja wlałem w was łaski miłości, które sprawiły, że spełniliście ten dobry uczynek. To zatem Ja was napełniam i to również Ja sprawiam, że wiecie, iż wszystko pochodzi ode Mnie, który jestem waszym szczęściem. Nikt nie może sprawić, że odkryjecie prawdziwą wartość waszych potrzeb, tylko Ja, Miłość.

Wszystko jest tak proste, moje dzieci! Kiedy jesteście nieszczęśliwi, powiedzcie Mi: «Jezu, pomóż mi, należę do Ciebie, Ty, który jesteś we mnie, wiem, że mnie kochasz. Potrzebuję miłości, Twojej miłości. Oddaję Ci moje życie.» Kiedy wszystko Mi oddajecie, Ja dam wam pokój wewnętrzny. Oczywiście, moi ukochani, będziecie potrzebowali czasu, abyście dostrzegli przemiany, jakie dokonają się przez moje łaski miłości. Jeżeli codziennie czynicie wysiłki, by słuchać tego, co pochodzi z waszego wnętrza, będziecie radośni, widząc moje działanie. Każdego dnia, wraz z waszym tak, będziecie podążać naprzód. Powoli, coraz bardziej będziecie stawali się miłością.

Moje dzieci, pozostawcie Mi wszystko, a zobaczycie, że wasze życie będzie coraz przyjemniejsze. Wy, dajcie Mi wasze tak; Ja, Ja dam wam miłość. Kocham was, moje dzieci. Amen.

 

185 – 24 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Wasze dobra nie mogą przynieść żadnego owocu.

Jezus-Miłość prosi was, moje dzieci, abyście weszli w głąb was, by żyć we Mnie, Miłości. Przeze Mnie, staniecie się znowu istotami, które będą dawać miłość innym po to, abyście mogli być szczęśliwi.

Pierwotnie, ziemia została stworzona, by być zamieszkała przez istoty stworzone przez Miłość i poczęte dla miłości. One powinny były dzielić się wszystkim z miłością. Ziemia, moje dzieci, nie została stworzona, by być podzieloną tak, jak jest teraz. Na początku była piękna, bez zanieczyszczeń. Wszystko było takie czyste. Miała być zamieszkała przez was, w miłości, wolna od podziału, bez potrzeby zamieszkiwania w określonym miejscu.

Mieliście mieszkać na tym ziemskim miejscu, gdzie zło nie miało istnieć: bez granic, bez miejsc skażonych, bez miejsc, które nazywacie własnymi, abyście nie byli skłonni do dominowania nad innymi. Nikt nie miał wybierać określonych miejsc, aby wejść w ich posiadanie. Jestem jedynym Panem całego wszechświata i ziemi. Przeze Mnie, wszystkie dzieci miały posiadać wszystko.

Dzieci moje, które kocham, od początku byliście istotami stworzonymi, by dzielić się wszystkim bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie. Jakże teraz możecie być szczęśliwi? Popatrzcie na siebie! Staliście się właścicielami wielu dóbr – nie dzieląc się niczym. Jakkolwiek szanuję wasze dobra, zdobyte waszą pracą, to wy, moje dzieci, żyjecie jak istoty nienasycone. Myślicie tylko o swoich dobrach dla osiągnięcia innych, aby uzupełnić te, które już macie, nie myśląc o waszych bliskich, którzy cierpią z powodu waszej nieobecności.

Co robicie w niedzielę, dzień wypoczynku, który jest wam przyznany dla waszego dobra? Przeznaczacie go na robienie zakupów. Męczycie się, oglądając witryny sklepów, aby znaleźć coś, co się wam spodoba, podczas gdy z łatwością możecie się bez tego obejść. Wszystkie te rzeczy nie uczynią was szczęśliwymi. Rzeczy, jakie zgromadziliście, by używać je w waszym codziennym życiu, w większości są dla was bezużyteczne. Pomyślcie raczej o waszych dzieciach, które pragnęłyby spędzać wolny czas z wami, o waszych rodzicach, którzy są sami, i o waszych przyjaciołach. Ja, Jezus, proszę was, byście z niedzieli uczynili dzień radości, odpoczynku i daru z siebie samych.

Zastanówcie się dobrze! Kiedy przyjdzie czas zbiorów, co zbierzecie z waszego drzewa życia? Te rzeczy, które nagromadziliście? Wszystko to, to nie są owoce! Moje dzieci, to wasze dzieła, które wykonaliście dla siebie i dla waszego bliźniego, mogą przynieść owoce. Moje dzieci, czy każdy uczynek, jaki wykonujecie teraz, i jaki wykonywaliście w przeszłości nosi w sobie miłość?

Wszystko, czego dokonujecie, zapisywane jest w Księdze Życia. Wszystkie uczynki, które obecnie wykonujecie, zapisywane są w tej księdze, w waszej księdze. Każdy z nich jest codziennie zapisywany w waszej księdze. Są takie, moje dzieci, które przynoszą owoce, oraz inne, które nie przynoszą niczego. Popatrzcie wokół siebie: kiedy wasze uczynki przynoszą owoce, jesteście miłością i dajecie miłość. Praca to przynoszenie owoców miłości. Będziecie musieli, moje dzieci, odpowiedzieć za wasze dzieła. Ja, Miłość, stanę przed wami, i pokażę je wam. Wy sami będziecie osądzać, czy wasze dzieła przynosiły owoce.

Miłość jest w każdym z was. Przemieniam was w dzieci miłości, byście nauczyli się kochać. Kochać, moje dzieci, to dawać siebie. Oddałem moje Życie, abyście mieli życie wieczne. Ilu spośród was wie, że wasze uczynki, które przynosiły dobro innym, zostaną wynagrodzone, podczas gdy te, które niczego nie dały waszemu bliźniemu, a raczej wyrządziły mu szkodę, będą waszą zgubą? Mówię wam o utracie waszego życia. Jeżeli nie siejecie, nic nie będziecie zbierać. Kiedy przyjdzie chwila, gdy będziecie musieli zobaczyć, czy macie jakieś owoce, a nie będzie żadnego, spowoduje to waszą zgubę. To takie bolesne niczego nie zebrać! Jak wielu z was będzie cierpiało z tego powodu!

Moje dzieci, pomyślcie o tym jak się czujecie, kiedy jesteście o krok od wygrania w grze, która się zakończyła, zanim zdołaliście zdobyć punkty, podczas gdy wasz partner wygrał wszystko? Czy cieszycie się z powodu braku punktów? Oczywiście, że nie. Bawiliście się dobrze przez cały ten czas, jaki spędziliście, zbierając punkty. Ale, moje dzieci, czy wasze życie nie jest ważniejsze od zwykłej gry, która mogła wam przynieść punkty?

Znajdźcie czas, by się zatrzymać, aby uświadomić sobie, że wszystko, co robicie, będzie zważone na wadze waszego życia. Będą zważone dobre uczynki, tak jak i złe. One pokażą wam wartość waszych czynów. Jeżeli wykonujecie prace, które przynoszą owoce, otrzymacie waszą zapłatę. Będzie wam dane stokrotnie: to będzie wasza nagroda. Wasze prace, które nie przynoszą owoców nie będą miały wartości; spowodują, że będziecie cierpieć, bo życie bez dzieł miłości nie ma wartości dla waszego życia wiecznego.

Moje dzieci, mówię wam o waszym własnym szczęściu wiekuistym, które się nigdy nie skończy. Zdobywanie dóbr materialnych bez wykonywania uczynków miłości dla waszego szczęścia wiecznego, to odrzucenie na bok tego, co jest najważniejsze w waszym ziemskim życiu. Jesteście na ziemi, aby pielgrzymować w stronę waszego własnego szczęścia. Wszystko zostało wam ofiarowane, abyście mogli uczynić z waszego życia dzieło, które powinno przynieść owoce. Wasz Ojciec Niebieski uczynił z was dzieci Miłości. Pokażcie Mu jak Go kochacie, dając Mu najpiękniejszy owoc, was samych, przez wasze tak dla Miłości.

Kocham was, moje dzieci. Zrozumcie, że szczęście, to dawanie siebie, a w zamian otrzymacie życie wieczne. Dajcie wasze tak dla Miłości; Ja daję wam szczęście, które jest w was. Kocham was. Amen.

 

186 – 25 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Gniew przyszedł do was przez podstępy Szatana.

Ja, Jezus, w mojej dobroci, chcę wam pokazać, że jestem miłością. Odkryjecie, że ziemskie szczęście istnieje tylko w was. Moje drogie dzieci, wszystko jest w was. Jesteście wypełnieni miłością, byście mogli być zakochani w waszej istocie. Jak wielką jest miłość, która mieszka w każdym z was!

Kiedy czynicie dobro wokół was, wyzwalacie w was miłość, która jest [w was] nagromadzona; odczuwacie [wtedy] tak wielkie zadowolenie! Ale niestety, kiedy panuje w was nieład, to wszystko, co dajecie, jest chaotyczne. Moje dzieci, w chwili, gdy wpadacie w gniew, więzicie wasze szczęście, które jest w was. Nie pozwalacie miłości, aby oderwała się od waszego wnętrza, by móc dosięgnąć waszego bliźniego. Nie możecie być szczęśliwi będąc pozbawieni miłości. Ogarnia was uczucie buntu, które nie pochodzi z waszego wnętrza. Ono przyszło z zewnątrz, a wy pozwoliliście mu w was wejść.

Moje dzieci, czy zdajecie sobie sprawę, że sami pozwoliliście, by weszło w was zło? Wy, nie odrzucając intruza, stajecie się słabsi, a nienawiść powoduje wasze odrętwienie. Tylko wy sami możecie podjąć decyzję, tę, by powiedzieć nie uczuciu nienawiści, które was ogarnia. To uczucie nie jest w was. Ono wchodzi w was bez waszej zgody. Kiedy poczujecie, że to uczucie zaczyna się w was pojawiać, powinniście od razu zareagować, inaczej wasza słabość sprawi, że będziecie bezsilni wobec ataków, jakie przyjdą od Szatana.

Moje dzieci, czy zdajecie sobie sprawę, co się z wami dzieje, gdy pewnego dnia jeden z waszych przyjaciół zaprzeczy temu, co mówicie. Wybuchacie, ponieważ on nie powiedział wam tego, co chcielibyście usłyszeć. Jesteście rozgniewani. Złorzeczycie mu. Wchodzicie w stan takiego zdenerwowania, że szalejecie z wściekłości. Straciliście kontrolę. Szatan was kontroluje. Czy wiecie, że przy najmniejszym zdenerwowaniu wychodzi z was to zło, które przeniknęło w was bez waszej wiedzy? To Szatan pobudza was do tego przez swoje podstępy.

Staliście się istotami niezadowolonymi ze wszystkiego. Nie kochacie już siebie, gdyż wiecie, że macie podły charakter. Tymczasem to nie jest to, kim chcielibyście być. Zatrzymajcie się i dokonajcie rachunku sumienia: stwierdzicie, że to wy sami nie stawialiście oporu uczuciom buntu, który was opanował, kiedy wam zaprzeczono. Byliście przekonani, że koniecznie musicie się bronić przed tymi, którzy nie mieli tego samego zdania, co wy. Widzicie, po wielu latach staliście się nieszczęśliwi, bo straciliście kontrolę nad waszym charakterem. Teraz, kiedy nabraliście tego przyzwyczajenia, nie jesteście w stanie się pohamować. Aby nie wpadać więcej w gniew, musicie podjąć wysiłek.

Tak, moje drogie dzieci, trzeba się obudzić i powiedzieć nie nienawiści, która żyje w was; inaczej będziecie tak osłabieni, że miłość, która w was mieszka, zostanie całkowicie sparaliżowana. Choćbyście znowu próbowali odzyskać w was dobre samopoczucie, to nie będziecie w stanie, gdyż rozwinęliście ospałość, która was sparaliżowała wskutek braku działań miłości.

Błagam was, moje dzieci, obudźcie się! Czy to jest normalne, by czuć się zawsze opanowanym przez zło, które was zjada od środka? Czyż miłość, która w was żyje, nie krzyczy w ten sposób: «Wejdź w siebie, potrzebuję, abyś uwolnił siebie z twojego odrętwienia. Ja, twoja miłość, chcę ci pokazać, że twoja istota została stworzona, by być wolną po to, aby kochać i być kochaną. Tak, wejdź w siebie, ty, który cierpisz, bo jesteś nieszczęśliwy, gdyż ty, ty jesteś miłością. Stań się miłością.» Kiedy miłość domaga się odwzajemnienia, powinniście, moje dzieci, stać się wyczuleni na jej wezwanie. Słuchać miłości, to słuchać waszej duszy, która mówi w waszym imieniu do swojego Ukochanego.

Moje dzieci, słuchajcie waszej duszy, która mówi za was: «Chcę Ciebie kochać, Ciebie, moja Miłości, nie chcę ignorować Twojej miłości. To Ty, Jezu, jesteś Miłością. Jesteś moim Zbawicielem, który mnie kocha. To Ty, moja Miłości, jesteś we mnie. Jezu Miłości, weź mnie w Siebie, Ty, który żyjesz we mnie; zbyt boli mnie to, że ignoruję miłość.» Ja, Miłość, przez wasze tak, pragnę odpowiedzieć waszej duszy mówiąc jej: «Przyjdź, moja umiłowana duszo, niech napełnię cię łaskami miłości. Twój Bóg chce cię mieć całkowicie szczęśliwą we Mnie. Jestem jedynym, który może pomóc istocie, w której mieszkasz, aby mogła oprzeć się złu. Ty, moja ukochana, karmiąc się moimi łaskami, promieniujesz mi łością. Miłość rozprzestrzeni się w niej, aby na zewnątrz była tym, co otrzymuje wewnątrz. Ty jesteś jej życiem a Ja jestem Życiem twojego życia. Moja umiłowana duszo, to dziecko potrzebuje duchowego pożywienia, aby żyć jak dziecko miłości; ty, ty potrzebujesz moich porywów miłości, aby żyć. Twoja Miłość chce cię dla Siebie na wieczność. Kochaj Mnie, jestem twoją jedyną Miłością

Kocham was, moje dzieci. Weźcie się w garść i wejdźcie w siebie, i nie ignorujcie już dłużej samych siebie. Prosząc Mnie o łaski, staniecie się łagodnymi dziećmi. Jestem Prawdą waszego życia miłości. Jestem Światłością, która rozświetla wasze życie. Jestem Drogą, która pokazuje wam jedyną drogę, jaką powinniście kroczyć, by podążać ku wiecznemu szczęściu. Jestem Życiem, które prowadzi do Boskiego życia. Amen.

 

187 – 26 lipiec 2001    Babcia Anna

Moja misja Babci.

Moje drogie maleństwo, ty, która słyszysz w tobie głos mojej córki Maryi, jesteś pod działaniem Ducha Świętego, który jest w tobie. Moja wnuczko, oddajesz siebie mojemu małemu Jezusowi Miłości. Wszystko w tobie jest w Woli Bożej.

Jestem Babcią Jezusa. On jest moim krewnym przez Maryję, On jest moim wszechwładnym Bogiem. Wzywam Go codziennie w waszym imieniu. Kiedy jakieś dziecko prosi Mnie o szczególne łaski dla siebie lub swojego bliźniego, ja wasza babcia, słucham jego prośby i wstawiam się do Jezusa, mojego Wnuka, by wysłuchał mojego błagania. Kiedy jeden z moich wnuków cierpi, modlę się za niego. To serce babci bije we Mnie.

Tak, moja wnuczko, Ja, twoja czuła Babcia, jestem z moją córką, Maryją. Moje serce jest w Jej Sercu. Jej Serce jest zespolone z Sercem mojego Wnuka; One tworzą jedno. Jestem więc w Sercu mojej czułej córki i w Sercu mojego miłego, najmilszego Wnuka Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi tworzą jedno. Tylko Serce Boga jest Wszystkim; Ono zawiera wszystkie serca, ale z tych serc, Serce Maryi jest najwspanialsze. Jestem Mamą Maryi. Obie jesteśmy w moim Wnuku; nasza obecność jest w Nim, z Nim zjednoczona.

Ja, wasza Babcia, jestem z dwoma najwspanialszymi sercami. Więc normalnym jest to, że cieszę się względami u Miłości. Aczkolwiek muszę nalegać u Niego, by otrzymać fizyczną łaskę, On nie odmawia Mi niczego, jeżeli prośba ta jest pragnieniem Woli Bożej. Módlcie się do Mnie, moje wnuczęta. Ja zaś modlę się, aby pozyskać dla was to, o co prosicie w waszych błaganiach. Moja wnuczko, jak wielka jest moja misja wobec Woli Bożej! Jestem Babcią Woli Bożej.

Będąc młodą, na ziemi, nie mogłam mieć dzieci; modliłam się, by zostać matką. Tak bardzo dziękowałam Bogu Wszechmogącemu za wszystkie dobra, którymi Mnie obdarzył, że pod koniec moich płodnych lat modliłam się modlitwą doskonałą, dziękując za wszystkie łaski, którymi Bóg Mnie obdarzył, by być gotową do podjęcia misji jaką miałam spełnić, zważywszy na to, że nie mogłam już zostać matką. Taka była moja postawa względem Woli Bożej. Poddałam się jej w przekonaniu, że Bóg dał Mi inną misję, niż bycie matką. Szczęście moje było podwójne, gdy zostałam brzemienną. Taką była moja wielka misja: być Matką Matki Jezusa, mojego Boga, zatem szczęśliwą Babcią mojego Jezusa-Miłości.

Jak wielka była moja radość, mogąc wychowywać moją córkę, Matkę Boga, choć nie wiedziałam o tym, że będzie wybraną ze świata! Ja, poddając się Woli Bożej, wypełniałam wielką misję bycia matką, jaką Ojciec Mi wyznaczył. Radość przepełniała Mnie na wieść o przyjściu Zbawiciela dzięki Tak mojej córki Maryi. Chociaż byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, nie okazywałam niczego, aby nie niepokoić Maryi w Jej pokorze. Wypełniłam wszystko w posłuszeństwie Woli Bożej.

Moja córko, kiedy jesteście proszeni o wypełnienie misji, w posłuszeństwie dajcie z siebie wszystko, nie prosząc o nic. Macie dać tylko swoje tak dla Miłości. Moja słodka wnuczko, oddawaj siebie bez reszty. Wy, moje wnuczęta, kochajcie dawać wasze tak dla Miłości. Ja, wasza Babcia, czekam na was w Niebie. Chcę was w moim Wnuku, Jezusie-Miłości.

 

188 – 26 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Wasze ciało dozna odpoczynku, a wasza dusza będzie żyła dalej.

Moja córko, daj twoim braciom i siostrom to, co otrzymujesz. Te słowa, które zapisujesz, są dla ciebie i dla twoich braci i sióstr, ale ty nie jesteś autorką tych słów; ty jesteś narzędziem mojej miłości, aby móc u nich interweniować. Ja jestem w tobie, ty we Mnie. Pozostań, moje dziecko, taką jaką chcę żebyś była: całkowicie posłuszną mojej świętej Woli.

Każde dziecko jest we Mnie, a Ja jestem w każdym z moich dzieci miłości. Moje dzieci miłości, jak bardzo kocham mówić do was o mojej miłości do każdego z was. Ja, Syn Boży, mówię do każdego z was z osobna w sposób szczególny. Moje drogie dzieci, jestem Bogiem miłości, który jest jeden jedyny dla każdego z was. Żadnego z was nie chcę utracić! Tylko wasza odmowa może być przeszkodą w tym, byście należeli do Mnie. Ja nie po to jestem w każdym z was, żeby was zmusić do przyjęcia mojej słodkiej miłości. To wy sami wybieracie, czy chcecie Mnie w sobie, czy daleko od siebie. Niczego nie mogę uczynić wbrew waszej własnej woli. To wy macie wiedzieć, co dla was jest dobre.

Moje dzieci, do Mnie należy to, aby dać wam poznać to, co jest w was. Myślicie, że nie ma w was niczego, o czym byście nie wiedzieli? Czy uświadamiacie sobie, że trzymacie w waszych rękach wasze własne życie miłości? Iluż myśli, że życie ziemskie jest ostateczne, a po nim nie ma innego! Moje dzieci, życie na ziemi będzie miało ciąg dalszy, nie skończy się z chwilą waszej ziemskiej śmierci. Wasze życie przejdzie po prostu do innego etapu waszego życia, a wasze ciało, które tak cenicie, moje dzieci, dozna na pewien czas odpoczynku. Tylko mój Ojciec Niebieski zna ten czas oczekiwania.

Dzieci moje, wasza dusza pozna swój wieczny wszechświat, w którym będzie żyć przez wieczność. To jest prawdziwy cel waszych narodzin. Któż z was może myśleć, że wasz czas na ziemi kończy się wraz ze śmiercią ciała? Zrozumcie dobrze, moje dzieci, że to tylko wasze ciało odłącza się od duszy i odpoczywa. Wasza dusza nie może odłączyć się od waszego życia: ona jest życiem. Ona jest życiem przeze Mnie, we Mnie, dla Mnie. Wszystko, co uczynicie na ziemi, przyniesie pożytek waszej duszy, kiedy będzie trwała w działaniu wiecznej miłości.

Kiedy tutaj, na ziemi spełniacie dobre uczynki dla waszej duszy, to ona odnosi z tego pożytek a nie wasze ciało. Jeżeli czasami wydaje się wam trudnym poświęcenie waszego ciała dla waszej duszy, to wiedzcie, że to dusza będzie żyła na wieczność, nie wasze ciało. Kiedy spełniacie dobre uczynki tu, na ziemi, to dusza z tego korzysta, i tak jest aż do waszej śmierci. Widzicie, prawdziwe życie na ziemi to czynienie dobra, aby dusza wasza mogła poznać jej Boskie istnienie i zasmakować szczęścia. W ten sposób będziecie szczęśliwi na wieczność. Wieczność jest nieskończona, moje dzieci.

Ciało jest powłoką, ważną dla duszy. Składa się z materii. Ono jest dla duszy jej macierzystym portem po to, aby dusza mogła karmić ciało łaskami otrzymanymi ode Mnie, Jezusa. Ciało jest jak motor, funkcjonujący dzięki duszy, która je karmi swoimi dobrami. Na ziemi, ciało jest niezbędne dla duszy; zostało stworzone przez Boga na Boże podobieństwo. Tak samo dusza jest niezbędna dla ciała; została stworzona przez Miłość. Ciało potrzebuje duszy, inaczej byłoby niczym innym, jak tylko martwą materią, bez życia, które je ożywia.

Moje dzieci, dzięki duszy, ciało jest wami. Dusza należy do Boga. Dusza pochodzi od Boga. Ciało zostało stworzone z miłości do Boga. To On je stworzył, aby dusza mogła mieszkać na ziemi. Dusza jest Boska. Ciało jest ziemskie. Tylko dusza jest życiem: ona jest w Bogu. Przy końcu świata, dusza zostanie zjednoczona przez Boga z waszym ciałem, aby znów dać mu życie; to zmartwychwstanie ciała, moje dzieci. Wszyscy ci, którzy wierzą we Mnie, będą mieli życie wieczne. Ciało i dusza pozostaną w niekończącym się szczęściu. Będą żyły we Mnie; będą w miłosnej harmonii z ich braćmi i siostrami. Te dzieci Boże będą wiecznie szczęśliwe.

Tak, moje dzieci, tylko ci, którzy powiedzą Miłości tak, zobaczą ich ciało oczyszczone przez Wolę Bożą. Dla tych, którzy powiedzą Miłości nie, ich ciało zjednoczy się z ich duszą na Sąd Ostateczny. Dusza zjednoczona z ciałem powróci do piekła, by cierpieć przez całą wieczność. Tylko mój Ojciec Niebieski zna tę chwilę. Ciało i dusza będą zjednoczone na wieki.

Pomyślcie, moje dzieci! To dusza przychodzi najpierw, nie ciało. Dobrze jest kochać ciało. O wiele lepiej jest kochać duszę. Ja, Jezus-Miłość, kocham was. Idź, moja córko. Kocham cię. Amen.

 

189 – 27 lipiec 2001    Jezus

Śmierć Zmartwychwstałego.

Ja, Jezus, jestem zakochany w moich drogich dzieciach. Ofiarowałem wam Siebie, aby w was płynęło moje Życie. Ja żyję, moje dzieci. Umarłem i Zmartwychwstałem. Moje ciało poznało śmierć. Śmierć weszła w moje święte, ziemskie Życie, poznała Mnie, ale nie mogła Mnie zatrzymać. Byłem trzy dni w otchłani, objawiając Chwałę mego Ojca Niebieskiego tym wszystkim, którzy czekali na moje przyjście. Wszyscy radowali się, ci, błogosławieni, którzy czekali na ich wyzwolenie. Byli pełni radości.

Śmierć ziemska jest wtedy, kiedy dusza opuszcza ciało, aby móc kontynuować życie swoim życiem wiecznym. Dusza jest życiem. Nie może doznać śmierci wiecznej, chyba że istota stworzona przez Boga odrzuca życie wieczne, mówiąc Bogu nie. Do niej należy wybór, czy chce żyć jak dziecko Boże; Bóg szanuje jej wolę.

Śmierć, moje dzieci, została zwyciężona przeze Mnie, Jezusa. To Ja, Zmartwychwstały, pokonałem śmierć przez moją śmierć. Z powodu grzechu, wy wszyscy byliście umarli dla Boskiego życia. Grzech popełniony przez Adama i Ewę przerwał życie, uniemożliwiając duszy karmienie się moimi łaskami miłości. Nikt z was nie mógłby posiąść życia wiecznego. Wy wszyscy staliście się ponownie żywi w Bogu. Tylko Syn Boży mógł na nowo przywrócić w was życie. Ja sprawiłem, że w każdym z was odrodziło się życie, przez oczyszczenie was moją Najdroższą Krwią. Miłość przyszła pomiędzy was, aby oddać swemu Ojcu miłość Jego dzieci.

Moje dzieci, Ja umarłem i zmartwychwstałem. Musiałem umrzeć, by przywrócić wam życie, które zostało przerwane przez grzech. Wziąłem was wszystkich w Siebie i niosłem wszystkie wasze grzechy. Ocaliłem was od śmierci, oddając śmierci jej zapłatę: wasze grzechy. Wy, moje dzieci, nie bójcie się już śmierci, jestem Tym, który dla was wyszedł jej na spotkanie. Ja zaprowadziłem na śmierć waszą śmierć, żeby was uwolnić od jej wiecznej nienawiści. Niosłem wszystkie wasze grzechy. Bez żadnego sprzeciwu poddałem się złu, które Mnie ogarniało. Byłem buntownikiem. Zostałem rozpustnikiem. Popełniłem grzechy nieczystości wobec bliźniego. Wszystko we Mnie było boleścią. Nie mogłem już się poruszyć, tak bardzo moje Ciało cierpiało z powodu tych wszystkich grzechów, jakie niosłem. Ja, Grzesznik świata, byłem umarły dla czystości.

Moje cierpienie było tak ogromne, że cała moja Istota słabła. Hańba Mnie pogrzebała. Gorycz Mnie osłabiła. Demoralizacja sprawiła, że stałem się bezwładny. Moim celem było przywrócenie wam życia. Moją świętą nadzieją było umrzeć dla was. Ja jestem śmiercią, wy grzechami; Ja wstydem, wy rozwiązłością; Ja hańbą, wy buntownikami. Moje dzieci, byłem śmiercią z powodu wszystkiego, czym byliście. Beze Mnie byliście martwi. To Ja was wybawiłem. Zrozumcie moją śmierć. Jestem Życiem wiecznym. Jestem Bogiem, nie mogę umrzeć. Gdy przyszedłem na ten świat, przyjąłem Ciało w łonie mojej najsłodszej Matki Maryi, a Bóg Ojciec pozwolił, by moje święte Ciało poznało śmierć.

Moje cierpienie fizyczne było tak wielkie, że żaden z was nie mógłby go znieść. Niosłem wszystkie wasze grzechy. One poraniły moje Ciało do tego stopnia, że uczyniły ze Mnie Istotę nie do poznania. Moje Ciało było w strzępach. Moi aniołowie z adoracją zbierali cząstki ciała, które odpadały, gdy Mnie chłostano. Aby kontynuować moją misję, prosiłem mojego Ojca, by dał Mi siłę, abym nie umarł. Za każdym razem, kiedy moje otwarte rany zbierały wasze grzechy, czułem, że moje siły zanikają. Moja Krew, która płynęła, oczyszczała was. Moje udręczone Ciało odpowiadało na moje błagania, a rany nie zamykały się, gdyż wasze grzechy były tak liczne!

Moja Męka była dla was nadzieją na życie. Moja Krew płynęła z moich ran, by ukazać wam moją miłość, która jest bez granic. Z moich rąk, z moich stóp, z ran mojej głowy i mojego boku, płynęła moja Krew, która rozlewała się na was wszystkich, by uczynić was godnymi nazywania się dziećmi Bożymi. Przeze Mnie mogliście iść do mojego Ojca.

Moje dzieci, Ja w całkowitym powierzeniu się memu Ojcu oddałem Siebie, by cierpieć po to, aby oczyścić was ze wszystkich waszych grzechów. Nikt na tej ziemi nie pozna cierpienia, które Ja poznałem z miłości do każdego z was. Moje dzieci, wszystkie wasze cierpienia zgromadziły się w moim świętym Ciele.

Tak, moje dzieci, bez mojego Tak wobec bólu, nie moglibyście poznać życia. Byliście dziećmi zniewolonymi przez Zło. Szatan, mój piekielny nieprzyjaciel, dominował nad wami. Przez moją śmierć, uwolniłem was. Jeżeli nie przychodzicie do Mnie, by otrzymać łaski, nie będziecie mogli oprzeć się jego atakom na waszą duszę. On was nakłania do popełniania okrucieństw wobec waszej duszy; to sprawia, że cierpicie.

Moje dzieci, kiedy w waszym wnętrzu macie odruch nakłaniający was do czynienia zła, a po którym nie jesteście z siebie dumni, to was niepokoi. Nie lubicie mieć poczucia winy. Usprawiedliwiacie się, mówiąc sobie, że nie mogliście postąpić inaczej. Moje dzieci, jest to w sprzeczności z tym, kim jesteście. Wiecie, że ten czyn jest zły, ale robicie go mimo wszystko. To jest przeciwko wam. Dokonujecie czynu, który nie jest dla was dobry.

Moje dzieci, spełniajcie uczynki, które pomogą wam uświadomić sobie, że nie jesteście dziećmi niezgody, ale dziećmi Miłości. Kocham was, moje słodkie dzieci. Stawiajcie opór wszystkim atakom, które będą nakłaniały was do popełniania czynów przeciwko wam samym. Popełnianie czynów wbrew sobie jest pozbawione sensu. Bądźcie dziećmi Miłości. Jesteście dziećmi Bożymi. Jesteście miłością, nie możecie być przeciwko Miłości. Ja jestem Dzieckiem-Bogiem. Dokonujcie dzieł wiedząc, że Ja w was żyję, abyście całkowicie pozostawali miłością dla Mnie. Jakże Ja was kocham, moi umiłowani! Ja jestem wami, wy Mną, przeze Mnie. Tylko Ja mogę przekształcić was w istoty miłości. Nie jesteście już sobą, to Ja uczyniłem was Mną. Jestem Bogiem. Nie możecie być w Bogu, jak tylko przeze Mnie. Tylko Ja mam moc przekształcenia was w istoty miłości. Jesteście Mną przeze Mnie, tylko przeze Mnie.

Zanim przyszedłem na świat, mój Ojciec Niebieski przysłał świętych proroków pomiędzy dzieci, aby je przygotować na moje święte przyjście. Te dzieci nie były jeszcze dziećmi Miłości. Wszystkie te dzieci miały w sobie grzech nieposłuszeństwa. Tylko Ja, Syn Boży, mogłem je oczyścić, wylewając na nie moją Najdroższą Krew. Bez mojej świętej ofiary, żadne z tych dzieci nie mogłoby nazywać siebie dzieckiem Bożym, gdyż zniewaga, jaką Adam i Ewa wyrządzili Bogu, przeszkadzała im być tym, kim powinni byli być zanim zgrzeszyli.

To moja śmierć miała uczynić je dziećmi Bożymi. Pośród tych dzieci, tylko lud Izraela okazywał Bogu akty dziękczynienia z wdzięczności za Jego Wolę. Mój Ojciec, ze wszystkich dzieci na ziemi wybrał jeden naród, który miał być narodem wybranym jako moje potomstwo. Wszystko było w Bogu. Ten naród został wybrany, aby ustanowić królestwo Dawida, króla Izraela. Te dzieci Izraela były potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Naród ten doświadczył niewoli w Egipcie. Przez 400 lat był ciemiężony.

Dzieci te zostały uwolnione przez proroka Mojżesza, któremu mój Ojciec nadał Swoje święte prawa. Ten naród o sztywnym karku szedł za Mojżeszem przez pustynię. Dzieci te wiedziały, że Bóg Izraela był ich jedynym Bogiem, ale ich serca stwardniały z powodu złych wpływów dzieci Egiptu i dzieci te oddaliły się od Woli Bożej. Ponieważ odmówili poddania się opatrzności Jahwe, przez 40 lat żyli na pustyni. Jahwe chciał im pokazać, że tylko ci, którzy będą Mu posłuszni, wejdą do Ziemi Obiecanej. W kraju Kanaan, Bóg obdarzył ich dobrobytem.

Ale ich serca ponownie się zamknęły i znowu stali się zbuntowanymi. Bezcześcili prawa Boże. Poznali bałwochwalstwo, rozpustę z niewiernymi kobietami, przemoc, nienawiść. Bóg odwrócił się od nich. Doznali hańby, pozostając pod dominacją narodu pogańskiego. Tylko niewielu modliło się, aby Bóg spojrzał na nich z litością. Kochające Serce Boga dało im królów aż po dzień, kiedy król Dawid został obdarzony potomstwem, aby spełniły się obietnice dane dzieciom Bożym. Józef i Maryja byli tymi dziećmi wybranymi przez Boga Ojca na moje przyjście.

Wszystkie te dzieci, urodzone przed moim przyjściem na świat, miały przestrzegać praw Bożych, które były im dane przez moich proroków. Te dzieci wyczekiwały przyjścia Mesjasza pomiędzy nich. Tylko Syn Boży mógł ich uwolnić z niewoli Zła, którą spowodował grzech pierworodny. Te dzieci poddawały się Woli Bożej według praw Mojżesza i obietnic danych ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Miłość nie mieszkała w ich sercach, gdyż Ja, moje dzieci, jeszcze nie przyszedłem na ten świat. Oni nie mogliby dać ich tak dla Miłości, ponieważ nie było w nich mojej Obecności. To Ja, Jezus, ofiarowałem się mojemu Ojcu, aby was oczyścić, abyście byli we Mnie, a Ja w was, i to Ja dałem wam poznać Miłość: mojego Ojca.

Wybrane dzieci mojego Ojca, błąkacie się po tym świecie z waszą znajomością dobra i zła, podczas gdy macie w sobie moją Obecność. Ona została wam dana przez moją śmierć na krzyżu. Dzieci moje, jestem Autorem miłości. Przyszedłem ofiarować wam miłość. Ta miłość pochodzi od Miłości, którą jest mój Ojciec, wasz Ojciec. On jest Miłością. On jest Wszechmocą. On dał wam Miłość, którą jestem Ja, Jego Syn. Ja, Miłość, wydałem siebie na śmierć, niosąc wszystkie wasze grzechy po to, abyście byli miłością. To Ja, przez moją świętą śmierć, przez moją świętą Chwałę Zmartwychwstałego, dałem wam miłość. Jesteście dziećmi Miłości.

Mój Ojciec wybrał was wszystkich. On dał Mi wszystkich Jego wybranych, aby przeze Mnie zostali wyniesieni do chwały. Jesteście dziećmi Miłości przeze Mnie, Jego Syna. Te dzieci urodzone przed moim narodzeniem nie mogły być miłością, gdyż, aby być miłością, trzeba umrzeć we Mnie, Jezusie (Jan 12, 24- 26). Jestem Miłością. Wszystkie dzieci, które przyszły na świat, zanim na ten świat przyszła Miłość, nie wiedziały, że są dziećmi Bożymi. Trzeba było, by weszła w nich Światłość, aby ujrzeli siebie takimi, jakimi byli przed upadkiem ich pierwszych rodziców.

Mój Ojciec, wasz Ojciec, kocha wszystkie swoje dzieci. Począwszy od Adama i Ewy i aż po ostatnie, które przyjdzie na ten świat, On kocha was wszystkich. Wy wszyscy do Niego należycie. Ci, którzy urodzili się przed moim przyjściem, nie mogli iść od razu do mego Ojca. To Ja, Jego Syn, zaprowadziłem ich do mojego Ojca. To do was przychodzę, do was, moje dzieci, was, wybranych mego Ojca, aby wyznać wam moją miłość, miłość mojego Ojca. Jesteście dziećmi wybranymi, które będą żyły na ziemi w Woli Bożej, jako dzieci Boże.

Moje dzieci, jeżeli wy, którzy jesteście wybranymi mojego Ojca, buntujecie się wobec Jego Woli – gdyż odmawiacie uznania siebie jako dzieci Miłości – pozostaniecie niewolnikami Zła, będziecie potraktowani jako buntownicy Miłości. Odmawiać sobie miłości, to świadomie lekceważyć Miłość, aby dalej żyć, kierując się pożądaniem: wszystko dla was, tylko dla was, bez troski o własną duszę.

Moje drogie dzieci, wasz Bóg potępił Sodomę i Gomorę za ich próżność, za ich uchybienia wobec bliźniego i ich brak szacunku dla nich samych. A was, moje dzieci, mój Ojciec, w Woli Bożej wybrał, abyście byli dziećmi Miłości. Byliście we Mnie, Jezusie. Niosłem was w Sobie. On Mi was dał. Uświadomcie sobie, że jesteście dziećmi Bożymi, nie dziećmi Zła. Wy, którzy chcecie Mnie ignorować, powiedzcie Mi, jak zareagujecie, kiedy się wam ukażę? Nie będziecie mogli wyprzeć się mojej Obecności w was. Wasza niewiedza nie usprawiedliwi was, gdyż Mnie znacie. Ujrzycie w sobie to, co stanowi waszą winę: waszą obojętność.

Moje dzieci, znacie Miłość. Przyszedłem na świat przeszło 2000 lat temu. Zbudowałem mój Kościół. Moje dzieci światłości uczyły was moich praw miłości. Wiecie, kim jestem. Bez względu na waszą rasę, wasz język, waszą religię, wiecie że istnieje Bóg-Miłość, który kocha wszystkie dzieci ziemi, ponieważ dał wam swojego jedynego Syna, aby ocalić was od wiecznej śmierci. Spróbujcie Mi teraz odpowiedzieć: «Kto spośród was nie zna Boga, który zgodził się, by umrzeć na krzyżu?» Teraz wiecie, moje dzieci, wasza odpowiedź jest w was. Wkrótce, kiedy się wam ukażę, sami odpowiecie na to pytanie.

Dzieci Sodomy i Gomory popełniały bardzo ciężkie grzechy. Zostali usunięci z powierzchni ziemi, ponieważ mieli w sobie tylko zepsucie. Żyli w złu, nie wiedzieli, że byli dziećmi Bożymi. Dopiero na swoim sądzie dowiedzieli się, kim byli. Wielu poszło do piekła, ponieważ ich nienawiść uczyniła z nich niewolników śmierci.

Niektórzy wybrali życie wieczne, gdyż Bóg im pokazał, że byli dziećmi Bożymi. Dowiedzieli się, że z powodu grzechu ich pierwszych rodziców nie mogli żyć w Miłości i dowiedzieli się też, że Niebo jest miejscem miłości, otwartym tylko dla dzieci czystych. Oni sami wybrali Miłość, gdyż widzieli ogrom Bożej miłości dla nich. Zrozumieli, jak bardzo miłosierny jest Bóg. Nie chcieli odłączyć się od Jego miłości. W obliczu tak wielkiej miłości, cierpienie ich było na miarę wielkości ich grzechów. Mimo całego bólu, jaki odczuwali z powodu swoich grzechów, chcieli być wszystkim dla Boga. Wstyd wobec tylu win popełnionych przeciwko Bogu, zyskał im radość pójścia do czyśćca.

Ale wy, moje dzieci, którzy wiecie, że umarłem na krzyżu, aby was oczyścić, byście nie musieli tak cierpieć jak oni, co zrobicie, kiedy wasze życie przedefiluje przed Miłością, którą wy świadomie ignorowaliście? Będziecie sądzić siebie bardziej surowo niż ci, którzy Mnie nie znali. Moje dzieci, Niebo i piekło są miejscami, gdzie wszystkie dusze muszą pozostać na wieczność. Czyściec i otchłań są miejscami, gdzie dusze muszą pozostać przez jakiś czas, który nie jest wieczny. Bóg jest jedynym sędzią tego, ile czasu one potrzebują. Czyściec jest miejscem oczyszczenia, gdzie wszystkie dusze trwają w czasie miłości, aby osiągnąć Niebo. Otchłań jest miejscem, gdzie dusze są w stanie oczekiwania z powodu grzechu pierworodnego.

Mój Ojciec zna te wszystkie dusze: to są Jego dzieci, On pragnie je dla Siebie. Tylko On sam zna czas ich uwolnienia. Te miejsca istnieją, ponieważ dusza musi być tak czysta, tak jak Ja jestem czysty. Jestem Czystością. Żadne dziecko nie idzie do mojego Ojca Niebieskiego, jeżeli nie przejdzie przeze Mnie. Jestem Doskonałością. Musicie być doskonali, tak jak Ja jestem doskonały.

Mówić, że Bóg jest miłosierny, to uświadomić sobie, że On przebacza wszystkie grzechy, te ze szczerością wyznane przed kapłanem. Jeżeli w chwili waszej ziemskiej śmierci warunki nie pozwalają wam przystąpić do spowiedzi, to Bóg, który widzi waszą szczerość i wasze pragnienie pójścia do kapłana, by otrzymać przebaczenie, przebaczy wam. Jeżeli nie czynicie wysiłku, by pójść do moich pasterzy, Ja o tym wiem. Moje dzieci, umrzeć w stanie grzechu śmiertelnego jest tak niebezpieczne: tu chodzi o wasze życie wieczne.

Kiedy nadejdzie czas, gdy będziecie musieli stanąć przede Mną, waszym Bogiem, czy będziecie szczerze żałowali za wasze grzechy? Grzechy powszednie spowodują wasze cierpienie, gdyż będziecie odczuwać ból z tego powodu, że Mnie obrażaliście; będziecie musieli iść do czyśćca. Ale grzechy śmiertelne, choćby nawet jeden, zaprowadzą was na wieczną śmierć.

Kiedy jakieś dziecko jest w stanie grzechu ciężkiego, jego istota jest w ciemnościach, nie widzi Miłości, która go kocha. Moje dzieci, jeżeli trwacie w stanie grzechu ciężkiego, czy jesteście pewni, że poprosicie Mnie o przebaczenie? Grzech czyni istotę podłą, ona staje się obojętna na moją miłość: ogarnia ją pycha, apatia ją usprawiedliwia, nieuczciwość czyni ją zatwardziałą, niedbalstwo ją potępia, arogancja trzyma ją z dala ode Mnie, uzależnienie od upajania się przyjemnością zaprzecza jej, złośliwość czyni ją bezlitosną, kłamstwo ją przygniata, nieufność ją niszczy, nieczystość ją biczuje. Wszędzie, gdzie króluje zło, jesteście ślepi, bo nie macie już w sobie światła, które wam objawia, że tylko Bóg może wam przyjść z pomocą.

Jeżeli nie robicie nic, aby oczyścić się przez moje łaski, skąd możecie wiedzieć, że będziecie mogli mieć tę siłę, która przemieni was w miłość, skoro będziecie zupełnie sami w chwili, gdy staniecie przed Miłością. To wy sami, z tym czym jesteście, siebie sądzicie. Czas między waszą ziemską śmiercią, a chwilą, gdy przychodzicie do Mnie na swój sąd, jest bardzo krótkim czasem, aby skorzystać z mojego miłosierdzia. Czy będziecie czekać na tę chwilę? Czy jesteście pewni, że będziecie szczerze żałowali za wasze grzechy?

Czy nie wiecie, że jeden nieżałowany grzech śmiertelny zaprowadzi was do piekła? Nie możecie niczego ukryć przed Bogiem, gdyż On zna wasze wnętrze. On wie, czy wasza prośba o przebaczenie będzie szczera. Wasza ludzka wola, moje dzieci, działała na waszą niekorzyść podczas waszego pobytu na ziemi i będziecie w dalszym ciągu nosili jej ślady. Nie możecie czekać na tę chwilę. Idźcie do moich kapłanów, nie ryzykujcie, to może być dla was zgubne.

Moje dzieci, wy, którzy jesteście w stanie grzechu, utrzymujecie, że pójdziecie prosto do Nieba bez przejścia przez czyściec. Wy, którzy to mówicie, gubicie się, starając się znaleźć hipotezy usprawiedliwiające wasze słowa. Powiedzcie Mi: kto was nauczył, że wasze uwagi na temat mojego miłosierdzia są na miarę waszego sposobu pojmowania go? Jeżeli to, co mówicie jest tak zwaną prawdą, to moja śmierć staje się zatem gestem bez większego znaczenia. Nie składacie hołdu mojemu aktowi miłości, gdyż Ja umarłem, aby was oczyścić, lecz [oczyszczenie nastąpi] tylko wtedy, gdy wy zgodzicie się na wasze oczyszczenie. Jedno jest aktem odkupienia, drugie, aktem łaski.

Miłosierdzie, to przebaczenie grzechów. Przebaczenie następuje wówczas, gdy osoba żałuje za swoje grzechy. Jeżeli ona nie czyni nic, co wskazywałoby, że żałuje za swoje grzechy, to Ja nie będę mógł jej okazać mojego miłosierdzia.

Jestem Sprawiedliwością. Sprawiedliwość jest wtedy, gdy osoba dokonuje aktu usprawiedliwienia. Moje dzieci, to jest właśnie zaakceptowanie waszego oczyszczenia. Jeżeli osoba nie wykonuje niczego, co by ją oczyszciło, dlaczego Miłosierdzie ma jej przebaczyć, skoro ona nie okazuje Bogu swej miłości? Miłosierdzie nie zmusza żadnego dziecka, jeżeli ono tego nie chce.

Bóg Ojciec dał swojego Syna, aby oczyścić wszystkie dzieci, które będą prosiły o przebaczenie swoich grzechów. W chwili ich śmierci, kiedy staną przed Bogiem, jeśli poproszą Go o przebaczenie, Bóg im go udzieli, a dzieci będą musiały zgodzić się na swoje oczyszczenie. Ja, Syn Boży, zbudowałem na ziemi mój Kościół. Powiedziałem moim Apostołom, aby odpuszczali grzechy i uzdrawiali chorych. I tym, którym zatrzymają grzechy, Ja je zatrzymam, a tym, którym odpuszczą ich grzechy, Ja im odpuszczę. Przez ten gest, sakrament pokuty stał się dla grzeszników środkiem ich oczyszczenia, bo moja śmierć unicestwiła wszystkie grzechy.

Gdy kapłan udzielił rozgrzeszenia za wasze grzechy, moja łaska okrywa was i czyni was czystymi, tak jak Ja, który jestem czysty. Ta łaska uświęcająca czyni duszę czystą. Jeśli jednak w chwili śmierci na ziemi nie skorzystaliście z tej łaski, ale żałowaliście za wasze grzechy, to moje miłosierdzie przebaczy wam. Ja okryję was moją miłością, a wy pójdziecie do czyśćca, aby się oczyścić, gdyż łaska uświęcająca może być dana tylko przez sakramenty.

Dusza staje sama wobec pełni Bożego miłosierdzia. Pewnego dnia, kiedy zobaczycie siebie przed takim ogromem miłości, takim ogromem ofiary, wasza dusza ugnie się z powodu grzechów. Ona, która jest tylko prostym dziełem Bożym, będzie tak zawstydzona, że zapragnie stać się godna tak wielkiej miłości. Jej pragnienie, by się spodobać uczyni ją szczęśliwą. Ona z miłości odda się płomieniom miłości, aby stać się oblubienicą godną swojego Oblubieńca, Jezusa.

Jak w prostych słowach, można opisać jej miłość do Mnie? Nie będziecie mogli uchwycić tej głębi. Tylko dusza, która widzi swojego przyszłego Oblubieńca, jest w stanie [to uchwycić]. Czy widzicie, moje dzieci, jak ważnym jest pozwolić się oczyścić przez moje łaski dane w sakramentach?

Przypomnijcie sobie przypowieść o dziesięciu pannach, które powinny były trzymać swoje lampy napełnione oliwą: tylko pięć było przewidujących. To tak jak wy, którzy korzystacie z łask, utrzymując waszą duszę w czystości. Olej oznacza moje łaski. One utrzymują duszę czystą, gotową na przyjście swojego Oblubieńca. Czy zaprzeczę moim naukom danym moim Apostołom?

Przebaczę wam wszystkie wasze grzechy, gdyż moja Krew rozlała się na was, aby was oczyścić. Tak, moje dzieci, przebaczę wam nawet wasze ciężkie grzechy, ponieważ wszystkie wasze grzechy zaniosłem na śmierć. To wy sami macie wiedzieć, czy chcecie mojego miłosierdzia, idąc ze szczerym żalem do kapłana, aby otrzymać moje przebaczenie.

Upadli aniołowie zostali strąceni do piekła za jedno, jedyne przewinienie. A wy, będący ludźmi sądzicie, że jeśli umrzecie, nie poszedłszy do spowiedzi, aby wyznać swoje grzechy powszednie, nie będziecie musieli dokonać waszego oczyszczenia przez pójście do czyśćca? Dzieci moje, nie mówię wam o grzechu śmiertelnym, gdyż jeden nieżałowany grzech śmiertelny nie zaprowadzi was do czyśćca, ale zaprowadzi was bezpośrednio do ognia, który nigdy nie wygaśnie. Tylko dzieci czyste będą godne tego, aby pójść do mego Ojca. Moja Krew płynęła, aby odkupić wasze wszystkie grzechy. Musicie wyrazić zgodę na to, aby pozwolić się oczyścić.

Przez moją Krew, wszyscy zostaliście odkupieni, tak jak i błogosławieni, którzy czekali w otchłani na moje przyjście, aby zostać wyzwolonymi. Oni przeszli okres oczekiwania, aby pozyskać Niebo. Tylko Syn Boży mógł otworzyć bramę Nieba. Moje miłosierdzie było tak wielkie, że pozwoliło im z nadzieją czekać na wyzwolenie. Poszedłem do nich po mojej śmierci, by uwolnić ich od tego długiego oczekiwania. Nie mogli wejść do Nieba, zanim Ja, Syn człowieczy, nie przyszedłem umrzeć na krzyżu, aby ich zbawić. Ci, którzy trwali w stanie grzechu z powodu grzechu pierworodnego, nie mogli iść do mojego Ojca, gdyż trzeba było być czystym.

Jeżeli popełniacie grzechy powszednie i nie spowiadacie się z nich przed kapłanem, to znaczy, że chcecie zatrzymać w sobie grzechy. Ja, Miłość, która żyje w was, nadal cierpię z powodu waszych nieżałowanych grzechów. Jeżeli żałujecie za nie, ale nie idziecie skorzystać z łask sakramentu pokuty, to wasze grzechy pozostają. Tylko kapłan może odpuścić wam wasze grzechy.

Powiedzcie Mi – kiedy staniecie przede Mną, a Ja ukażę wam wasze wnętrze, wam, którzy byliście w stanie grzechu i nie korzystaliście z łask spowiedzi – co zrobicie, gdy ujrzycie moje cierpienie z powodu waszego niedbalstwa? Czy będziecie mogli iść do Nieba, nie przechodząc waszego oczyszczenia? Ja, który jestem Miłosierdziem, przebaczę wam, jeżeli sami zechcecie być oczyszczeni. Tylko ci, którzy będą szczerze żałowali uzyskają przebaczenie, a ich szczęśliwa dusza, z miłości, pozwoli na swoje oczyszczenie.

Moje dzieci, jeżeli nie żałujecie za wasze grzechy śmiertelne, pójdziecie prosto do piekła, tak jak Judasz, który nie żałował za swój grzech. On zachował w sobie swą gorycz. Czując się zbyt słaby z powodu swojej winy, sam na sobie wykonał wyrok, wieszając się. Moje dzieci, jego czyn ukazuje wam jego wybór. On nie chciał mojej miłości. Kiedy Judasz znajdował się w mojej Obecności, trzymałem go w moich ramionach. Posiadał wszelkie dowody mojej miłości. Ukazałem mu moje miłosierdzie, kiedy byłem z nim na ziemi. On widział moje Działanie, kiedy przebaczałem tym, którzy prosili Mnie o miłosierdzie w obliczu ich win. On był świadkiem mojego świętego miłosierdzia, ponieważ Bóg chciał go dla Siebie.

To on sam powiedział nie mojej miłości; odmówił przyjścia do Mnie. Moja Matka modliła się za niego, aby żałował. On nie skorzystał z moich łask. W czasie swojego sądu, kiedy zobaczył siebie, jakim był na ziemi, jego rozpacz była tak ogromna, że odrzucił całą moją miłość. Poszedł do piekła, biorąc ze sobą swój egoizm, który polegał na tym, że pragnął wszystkiego tylko dla siebie. Jakim siebie zobaczył, takim wolał pozostać, niż prosić o przebaczenie, by dać się oczyścić.

Moje dzieci, spójrzcie na Piotra, mojego sługę. On zobaczył swoją winę. Zaparł się Mnie trzy razy. Żałował za swoje przewinienie, płacząc nad swoim grzechem. Prosił Boga i moją Matkę o przebaczenie. Zaakceptował swój wstyd, akceptując własne oczyszczenie. Piotr jest dla was przykładem. W żalu działa moje miłosierdzie. Jeżeli z waszej strony nie ma żalu, to Ja, Miłość, nie mogę działać. Musi być z waszej strony działanie miłości. Jestem Bogiem wolnym.

To od was zależy, jakiego dokonacie wyboru. Ja zgodziłem się umrzeć za was; to od was zależy, czy umrzecie we Mnie, czyniąc z siebie istoty pokorne, aby prosić Boga o Jego miłosierdzie. Każde dziecko musi być przykładem czystości, aby ujrzeć mojego Ojca, który jest Światłością. Tylko dzieci Światłości ujrzą siebie w Światłości. Wy, którzy jesteście na ziemi, spójrzcie na tych wszystkich, którzy doświadczyli śmierci; oni wszyscy poznali moje miłosierdzie: niektórzy odmówili go, inni je przyjęli, oddając się Miłości. Oni sami, w porywie miłości, poszli do miejsca, gdzie pozwolili siebie oczyścić.

Zaprawdę powiadam wam, nikt z was, będąc nieczystym, nie wejdzie do Królestwa mojego Ojca. Osądzicie samych siebie, a wasze oczyszczenie będzie na miarę waszej szczerości miłowania Mnie, który umarłem na krzyżu z miłości do was. Kocham was, moje dzieci i błagam was, byście dobrze przemyśleli te trudne słowa, które wam mówię. Uświadomcie sobie, że Miłość jest w was, a jeśli dalej będziecie Ją ignorować, to sami będziecie siebie sądzić. Wy, moje dzieci, będziecie siebie sądzić bardziej surowo niż Bóg, który jest miłosierny. To dlatego dobrze jest czerpać łaski z sakramentów.

Jestem żywy, żyję w was. Ujrzycie Mnie już wkrótce: wkrótce, naprawdę wkrótce, moje dzieci. Jezus prosi was, byście się zastanowili nad tymi słowami: «Do zobaczenia wkrótce.» Amen.

 

190 – 27 lipiec 2001 (ciąg dalszy)    Jezus

Czy wolność pochodzi z waszej ludzkiej woli?

Ja stworzyłem Niebo i ziemię. Człowiek został stworzony i przez Boga otrzymał w sobie życie. Tchnienie Boga jest w człowieku. On doświadczył swojego pierwszego pobytu na ziemi i jako człowiek wolny żył tam w Woli Bożej. Miał dać Bogu dowód miłości. Bóg prosił go, aby nie zrywał zakazanego owocu. Miał wolny wybór, ale wybrał życie w swojej ludzkiej woli zamiast w Woli Bożej. Wybrał poznanie dobra i zła przez siebie samego, stając się sędzią swoich czynów. Tak będzie w dniu jego sądu. To on sam tego chciał. Bóg nie narzucił mu tego wyboru.

Bóg jest Sprawiedliwością! On nie uczynił człowieka niewolnikiem Jego Woli. On chciał okazać mu swoją miłość, pozostawiając go wolnym. Ponieważ Bóg jest Bogiem miłości, kocha to, kim jest: Boga, który szanuje wolność swojego stworzenia. On z miłości stworzył człowieka, aby ten w miłości żył ze swoją wolnością kochania. Bóg dał człowiekowi to wszystko, czego on potrzebował, aby być szczęśliwym.

Kiedy Adam został stworzony, żył w ziemskim Raju, ze swoją towarzyszką życia. Byli wolni. Ponieważ byli wolni, do nich należał wybór dotyczący posłuszeństwa. Bóg dał im takie ostrzeżenie: «Możecie chodzić wszędzie, ale drzewo dobra i zła nie jest dla was; jeżeli zjecie owoc z tego drzewa, spotka was wielkie nieszczęście.» Moje dzieci, drzewo dobra i zła było poznaniem dobra i zła, to znaczy, że pozostawaliby w ich ludzkiej woli, gdyby zjedli ten owoc. Poznaliby zarówno dobro jak i zło. Ponieważ byli wolni, więc jako mężczyzna i kobieta musieliby wybierać pomiędzy dobrem a złem, wedle swojego sumienia. To oznaczało, że dobro i zło miałoby współistnieć.

Przez to, że nie zwrócili się do Boga, Adam i Ewa dali się zwieść Szatanowi i odkryli ich ludzką wolę. Od tej chwili musieli wybierać: dobro lub zło, i to przez cały czas trwania ich ziemskiego życia. Bóg wypędził ich z Raju, ponieważ to miejsce było im dane, aby żyli tam szczęśliwi w miłości Bożej. Lecz oni sami wybrali nieposłuszeństwo Bogu, jedząc owoc z drzewa dobra i zła. Nie chcieli Go słuchać, a On, który dał im wszystko, zabrał im to wszystko, co było dla nich szczęściem. To oni sami okazali nieposłuszeństwo.

Bóg jest Sprawiedliwością. On nie potępia, jest miłosierdziem. Tym, którzy Go nie chcą, pozwala zrozumieć, że Jego brzemię jest sprawiedliwe i wolne. Nikt nie może uczynić Boga niepewnym swojego postępowania, gdyż Bóg jest Światłością, Prawdą i Sprawiedliwością. Bać się Boga, to postępować dobrze wobec Boga, który wie wszystko, gdyż widzi wszystko. Bóg wszystko stworzył, gdyż jest Mocą. Bóg może wszystko, ponieważ jest Wolą Bożą. Bać się Boga, to wiedzieć, że On jest Bogiem, gdyż wszystko, co od Niego pochodzi jest Boskie; że On jest Mocą, gdyż Jego moc nie ma granic; że jest Majestatem, bo my wszyscy musimy pochylać się przed Jego majestatem; że jest Panem swojego Królestwa, gdyż nikt nie jest Mu równy. Kto się Go boi, zna Jego miłość.

Adam i Ewa nie mogli pozostać w Jego Raju, ponieważ nie byli wierni Jego miłości. Wola Boża jest niezmienna, nie może współistnieć ze złem. Wola ludzka jest słaba wobec przeciwności, potrzebuje łaski, by nie ulec pokusie. Adam i Ewa nie prosili Boga o łaskę oparcia się Szatanowi, kusicielowi. Byli wolni, aby to uczynić; znali Jego miłość do nich. Bóg był ich Stwórcą. Otrzymali od Niego wszystko. Nic im nie było zakazane, oprócz poznania przez nich dobra i zła, ponieważ Bóg wiedział, jak bardzo może to im zaszkodzić. Zrobili to, co było zakazane; dlatego też poznali bojaźń Bożą. Adam, idąc się ukryć, w tym momencie wiedział, że to, co uczynił, było złe. Wiedział też, że Bóg jest Sprawiedliwością; bał się Jego sprawiedliwości, gdyż dobro tak jak i zło, było w nim.

Moje dzieci, wy także macie w sobie to dobro, i macie też to zło. Kto się boi Boga, ten zna Jego brzemię. Brzemię Boże jest lekkie, kiedy czynicie dobro; ale kiedy czynicie zło, niesiecie swoje jarzmo, które jest ciężkie z powodu waszej ludzkiej woli. Wasze jarzmo jest nienasycone i nie ma względu dla was i waszego bliźniego, gdyż zło czyni was bezlitosnymi.

Moje dzieci, wola ludzka jest niezrównoważona. Kiedy wybiera czynienie dobra, wasza istota odczuwa pokój, słodycz, uprzejmość, radość, uczynność, miłosierdzie, szczerość, uczciwość, dobroć, czystość, dzielenie się i miłość. Ale kiedy wybiera czynienie zła, wasze wnętrze wije się z bólu; a rezultatem tego jest pycha, nienawiść, zazdrość, dominacja, pożądliwość, kłamstwo, chciwość, obojętność, egoizm, lenistwo, gniew, zbytek, nieczystość, złośliwość, ponieważ wola ludzka – sama z siebie – nie jest w stanie obdarzyć się tym, czego potrzebuje, aby być tym, czym być powinna; ma w sobie swoją własną słabość. Jej wątpliwość, lęki, wymagania i brak rozeznania czynią ją podatną na zranienia, ponieważ w niej wszystko jest niestabilne, gdyż ona obcuje ze złem.

Moje dzieci, tylko Bóg może dać wam łaski konieczne, by odkryć to, kim jesteście w waszym wnętrzu. Zostaliście stworzeni dla miłości, macie w sobie Bożą miłość: to Jego miłosne tchnienie sprawia, że żyjecie. Jest w was wasza ludzka wola. Musicie wybierać pomiędzy dobrem a złem, lecz kiedy jest w was zło, stajecie się tak bezlitośni dla siebie, że niszczycie siebie. Stwarzacie w sobie konflikty, które ścierają się ze sobą. Zmagacie się z tym, co musicie robić, by czuć się dobrze, a jednocześnie wasza ludzka wola, która współistnieje ze złem, czyni was tak słabymi, że zło, któremu pozwoliliście wejść w siebie, chce czynić to, co daje mu przyjemność, podczas gdy dobro [które jest] w was pragnie wam uświadomić, że to, co chcecie robić, zaszkodzi wam.

Kiedy jakieś dziecko zaczyna poznawać zło, jest tak słabe, że ma trudności, by oprzeć się wszystkiemu, co jest złem. Strach przed czynieniem zła czyni go nieszczęśliwym. Żeby się bronić, próbuje się usprawiedliwiać; ukrywa więc w sobie wady, by nie osądzać siebie, gdyż cierpi. On, który poznał dobro, nie może całkowicie się go wyrzec, aby żyć tylko złem, lecz z czasem, jego ludzka wola jest tak odrętwiała, że nie widzi już siebie jako kogoś dobrego. Stał się nieczuły dla siebie i dla innych. Zło mieszka w nim; ono zajęło miejsce, z którego nie chce ustąpić.

Wola ludzka, zbyt słaba, dała się złapać w sidła zła. Zło, przez Szatana kusiciela, weszło w mężczyznę i kobietę. Moje dzieci, on chce was wszystkich mieć w swoich sidłach, ponieważ dominuje nad wami. Ci, którzy popełniają grzechy śmiertelne, są niewolnikami Szatana.

Przez wasze pośrednictwo, moje dzieci, Bóg może przyjść im z pomocą, jeżeli oczywiście oni tego będą chcieli. Moje dzieci, te dzieci potrzebują pomocy od was, którzy jesteście moimi dziećmi Światłości. Wy, tak jak i oni, otrzymaliście od Boga dar wsłuchiwania się w Jego głos, lecz niektórzy odmawiają słuchania Mnie. Wy, moi ukochani, przez miłość do nich, ofiarujcie się Mi, Woli Bożej, prosząc Mnie o łaski, które dadzą ich ludzkiej woli siłę, aby oprzeć się złu.

Dusze tych dzieci potrzebują łask miłości, aby wzmocnić ich ludzką wolę przeciw atakom Szatana.

Kocham was, moje dzieci. Chcę was wszystkich mieć ze Mną w Królestwie mojego Ojca. Dawać, to otrzymywać. Ja, wasz Bóg, odpłacę wam stokrotnie. Błogosławię was. Amen.

 

191 – 28 lipiec 2001    Jezus

Bądźcie dziećmi miłosierdzia.

Jezus-Miłość jest w każdym z waszych serc. Jestem Życiem. Jestem Obecnością. Wszystko to, co pochodzi ode Mnie, karmi wasze wnętrze. Wszystko we Mnie jest dobre. Wielkie jest moje miłosierdzie. Jestem Bogiem pełnym miłości dla was.

Moje dzieci, wy, którzy boicie się stanąć przede Mną, Miłością, jakże mógłbym wyrządzić wam krzywdę, Ja, który dałem wam wszystko? Dałem wam moje Życie, które jest w was wszystkich. Jestem Bogiem, który chce tylko waszego dobra. Wasze dobro jest moim dobrem. Wszystko jest we Mnie. Wy jesteście we Mnie, Ja w was. Kiedy przez mojego świętego Ojca udzielony został wam czas miłosierdzia, Ja przyszedłem na ten świat, aby wypełnić to, co zostało napisane w świętych Pismach. Wszyscy mieli poznać miłosierną Miłość. Jestem Miłością, która wszystko przebacza. Jestem Istotą przebaczenia.

Moje dzieci, zrozumcie dobrze, kiedy jakieś dziecko przychodzi do Mnie prosić, abym przyszedł mu z pomocą, gdyż odebrało życie jednemu z moich dzieci, Ja go nie karzę, Ja daję mu siłę, aby mógł żałować, by otrzymać szczęście wieczne. Dziecko, które żałuje za swoje winy, jest dzieckiem miłości, które żałuje tego, że nie okazało miłości swojemu bliźniemu. Miłość nie może wstrzymać swojej miłości do niego, daje więc mu to, o co prosi. Miłość kocha swoje dziecko bardziej niż Siebie.

Moje dzieci, Miłość przyszła na ten świat, aby was zbawić. Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Jestem Miłością Boga Ojca. Moje życie jest w was. Jestem Tym, który dał wam swoje Życie, aby wasze życie było wieczne. Ja żyję w was. Mój Ojciec udzielił Mi swojego tak, abyście wy wszyscy mogli być ocaleni od śmierci wiecznej. Dzieci moje, Ja nie chcę stracić żadnego z was. Moje miłosierdzie nie ma granic.

Jestem we wszystkich moich dzieciach. Jestem Miłością. Przebaczam tym wszystkim, którzy żałują za swoje grzechy. Moje miłosierdzie jest pokojem dla tych, którzy zgadzają się przyjść do Mnie. Oczyszczam tych wszystkich, którzy z miłości oddają się Miłości. Jeżeli nie przebaczycie sobie waszych błędów, nie będziecie mogli zakosztować tego, czym jest pokój. Tylko ci, którzy sobie wybaczają, znają wewnętrzny pokój.

Ileż dzieci idzie do spowiedzi, by prosić o przebaczenie za swoje grzechy, i po otrzymaniu rozgrzeszenia przyjmuje Komunię. Chociaż zakosztowali mojego miłosierdzia, zachowują w sobie poczucie, że są winni. Mają wątpliwości co do swej czystości. Martwią się z powodu sposobu wyznania ich grzechów. Sądzą, że nie zasługują na moje przebaczenie. Stale myślą o ich grzechach, stawiając pod znakiem zapytania ich spowiedź. Te dzieci nie mogą znaleźć wewnętrznego pokoju, ponieważ sobie nie wybaczyli. Nie mogą zapomnieć ich uczynków, które popełnili przeciwko Miłości. Czują się winni z powodu ich przeszłości. Wszystko to, co zrobili, nie daje im spokoju.

Moje dzieci, to Szatan nakłania was do myślenia o waszej przeszłości. On zna waszą słabość i wykorzystuje to. Musicie sobie wybaczyć. Powinniście widzieć siebie jako maleńkich, słabych. Kiedy popełniliście wasze grzechy, to teraz, kiedy Ja wam przebaczyłem, trzeba to zaakceptować, mówiąc sobie, że Bóg wam wszystko wybaczył. Nie macie sobie teraz nic do zarzucenia, bo Jezus was kocha.

Moje dzieci, wejdźcie w siebie i powiedzcie Mi: «Jezu, zobacz, jaki jestem słaby, mam trudność, by sobie wybaczyć. Wiem, że mi przebaczyłeś. To ja się boję, że moja spowiedź nie była dobra. Jezu, składam moje życie w Twoje ręce. Ty wiesz lepiej niż Ja, co jest dobre. Tobie oddaję się w zaufaniu, aby wszystkie moje odpuszczone grzechy mogły być zabrane na śmierć. Kiedy Szatan sprawia, że budzą się we mnie wątpliwości co do mojej spowiedzi, daj mi światło, abym zobaczył jego podstęp. Kocham cię

Zobaczycie, że po tych wyznaniach poczujecie w sobie pokój. A jeżeli Szatan was znowu kusi, to oddajcie Mi wasze myśli. Ja, Jezus, wezmę waszą ofiarę i złożę w was łaski miłości. One uświadomią wam waszą miłosną obecność blisko Mnie, gdyż Ja jestem bardzo blisko waszej duszy. Przez wasz dar, Ja zmiażdżę Szatana.

Nie wątpcie w moje miłosierdzie, moje dzieci. Gdybyście mogli ujrzeć w was łaski, które gotowe są przyjść wam z pomocą, to nie mielibyście wątpliwości. W ten sposób nauczycie się sobie wybaczać. A z czasem będzie łatwiej przebaczyć tym, którzy czynią wam zło, ponieważ te łaski, które wlewam w was, pomogą wam także przebaczyć tym, którzy was skrzywdzili. Ja, Miłość, zwyciężę zło.

Moje dzieci, Miłość przyszła, aby ukazać wam Światło. Światło jest w was. Jestem Wysłannikiem Ojca. Oddajcie się Mnie. Przychodzę wam pomóc, abyście mogli przebaczyć tym, którzy zawinili przeciwko wam.

Wy, którzy jesteście ofiarami, macie w sobie zranienia. Doświadczyliście fizycznej lub psychicznej przemocy. Cierpicie z powodu tych, którzy was zranili. Moje dzieci, to dlatego, że nie możecie dojrzeć w sobie łask, które są gotowe przyjść wam z pomocą. To są łaski, które wlewam w was, aby pomóc wam przebaczyć tym, którzy was skrzywdzili. Jeżeli nie przebaczycie, odmawiacie sobie miłości.

Wiem, moje dzieci, że trudno wam jest przebaczyć tym, którzy was zranili. Jeżeli nie okażecie im waszego przebaczenia, to wy sami będziecie najbardziej cierpieć. Nawet jeżeli z powodu swoich win są oni w więzieniu, nie powinniście żywić do nich nienawiści. Powinniście pozostawać w pokoju, prosząc o łaski. Te łaski pomogą wam, by nie popadać w przygnębienie. Nie do was należy osądzanie ich. To oni muszą nieść ciężar swoich grzechów i brać odpowiedzialność za własne czyny, aż do dnia, gdy zostaną dotknięci moimi łaskami miłości. Wy jesteście odpowiedzialni tylko za siebie. Ich życie należy do nich samych, nie do was. Jeżeli myślicie o zemście wobec nich, wasze dni będą przeżywane bez radości i uczynicie nieszczęśliwymi tych, którzy z wami żyją. Kto żyje z tym uczuciem w sobie, staje się zgorzkniały.

Dzieci, które popełniły czyny przeciwko ich bliźniemu, żyją swoim wnętrzem, które cierpi. Tylko ci, którzy przebaczają, mają wewnętrzny pokój. Widzicie, ci, którzy cierpią najbardziej, to są dzieci, które żywią w sobie nienawiść, zemstę i odmowę przebaczenia. Oni umierają powoli, zachowując w sobie tę całą nienawiść. Czują się źle we własnej skórze.

Ja, który jestem w tych, którzy zadali wam cierpienie, a także w was, którzy nie możecie im przebaczyć, kocham was. Ofiarowałem się, aby zbawić was wszystkich. Przyszedłem dla najgorszych na tym świecie. Szatan jest tym, który chce waszej zguby. On was tak nienawidzi, że podsyca w was nienawiść przeciwko waszemu bliźniemu. On nakłania moje dzieci do czynienia zła, do zabijania, do gwałtu, do ranienia, do bicia, do kłamstwa, do oszustwa, do zazdrości, do oczerniania, do kradzieży, do nienawiści. To jego trzeba zwalczać, a nie waszych braci i siostry.

Jeżeli prosicie Mnie o łaski, Ja wleję w was łaski miłości dla waszych braci i sióstr. Nawet jeśli oni was krzywdzą, zobaczycie, że wasza miłość pokona zło. Przebaczycie im ich przewinienia przeciwko wam i innym. Oddacie Mi ich i ogarnie was wewnętrzny pokój. Nawet jeśli to wydaje się wam mało realne, ujrzycie moje Działanie. To Ja przemienię was przez moje łaski miłości. Ogarnie was radość. Ujrzycie waszych braci i siostry oczami mojej miłości, zależnie od stopnia waszego zawierzenia. Moje dzieci, przychodzę ukazać wam, że jesteście miłością i że wkrótce tylko sama miłość będzie królowała na ziemi.

Dziecko, które uczyniło krzywdę swojemu bliźniemu, otrzyma łaski dzięki waszemu przebaczeniu. Poprosi Mnie o wybaczenie jego grzechów, i otrzyma moje miłosierdzie, gdyż będzie miłością. To moje łaski pomogą mu zobaczyć siebie takim, jakim jest. Z moimi łaskami będzie żałował za swoje winy. Moje dzieci, módlcie się za moje dzieci, które czynią zło. Oni potrzebują moich łask miłości, aby ujrzeć siebie takimi, jakimi są. Te dzieci nie zostały stworzone, aby czynić zło, ale aby żyć jak dzieci miłości.

Jestem Miłością. Oddałem się za każdego z was. Wy, którzy mówicie, że Mnie kochacie, kochajcie tych, którzy was prześladują, bądźcie dziećmi miłosierdzia. Kocham was. Kochajcie Miłość. Kocham cię, moja umiłowana. Amen.

 

192 – 29 lipiec 2001    Jezus-Miłość

Bóg, który zbawia.

Twój Jezus prosi cię, moja ukochana, abyś pisała to, co ci dyktuję dla mojego Nowego Kościoła. Odnowię mój Kościół z duszami wypełnionymi moją miłością. Ofiaruję mojemu Ojcu Niebieskiemu wszystkie dzieci miłości, które będą żyły we Mnie.

Każdy z was jest członkiem mojego Kościoła. Wy wszyscy będziecie w mojej Nowej Ziemi. Niebo rozraduje się z tych darów miłości, które Ja ofiaruję Bogu. Trójca Święta wypełni Jej dzieła we wszystkim. Każdy człowiek będzie wiedział, że wszystko jest w Nas, tylko dla Nas, Trójcy Świętej. Wszystko zostało uczynione. Wszystko będzie wypełnione. Nie będzie żadnej wątpliwości.

Wszystko, co było, jest i będzie, jest we Mnie. Pozostańcie we Mnie, gdyż jedynie Ja jestem Wszystkim. Przeze Mnie, wszystko zostało uczynione. Nie miejcie wątpliwości, moje dzieci. Czyż nie wiecie, że niepokój człowieka, to dzieło mistrza wątpliwości? Szatan zredukował was do stanu niższości przez brak posłuszeństwa wobec Miłości.

Od tak dawna – z miłości [do was] – Miłość pozwala z Siebie szydzić! Dzieci moje, wy nawet już sobie nie uświadamiacie, że przyczyną waszego nieszczęścia jest wasze postępowanie. Wy nie potraficie już myśleć, bez wydawania choćby jednego osądu na temat waszego bliźniego. Nawet ci, którzy stoją na czele mojego świętego Kościoła, dokonują osądów. Mój święty namiestnik Jan Paweł II cierpi z powodu tych uchybień względem niego. On teraz umiera w swym ludzkim wnętrzu. To tak nikczemne torturować mojego świętego Wikariusza!

Mój Kościół, to wy, moi kapłani, aktywni członkowie. Powinniście być przykładem dla moich dzieci. Jesteście Mną przez wasze kapłaństwo. Wasz sakrament nadał wam prawo do reprezentowania Mnie. Tylko wy możecie to czynić. Spójrzcie na siebie! Straciliście wiarę w łaski, których udziela wam ten sakrament. Ilu z was posługuje się swoim kapłaństwem dla uzdrawiania, wypędzania Szatana i jego demonów, które krążą po świecie, by szkodzić moim dzieciom? Powiedziałem moim Apostołom, aby odpuszczali grzechy, uzdrawiali chorych i wypędzali demony w moje Imię. Czy moje słowo straciło swoją moc, czy raczej wy straciliście wiarę w waszą kapłańską moc?

Moi kapłani, w imię mojego Ojca, błagam was, ratujcie moje dzieci ze szponów Szatana. Jeżeli tego nie czynicie, to sami będziecie w jego szponach. On was trzyma, was, którzy nie macie w sobie światła. Jesteście Mną. Macie w sobie moją moc. Wasza moc pochodzi ode Mnie, nie od was. Nie jesteście już sobą, jesteście Jezusem ukrzyżowanym. Wasze kapłaństwo jest moim królewskim kapłaństwem. Mój Ojciec dał was Mnie. Wy, wy powinniście należeć do Mnie.

Kto nie widzi mojego działania, jest ślepy. Ukazuję moje światło najmniejszym i oślepiam pysznych. Nie ubliżajcie mojej mocy, broniąc się jakbyście nie widzieli waszych słabości. Wasze działania czynią z was dzieci, które nie słuchają mojego słowa. Mam jedno słowo. Ono jest zapisane w mojej Ewangelii. Czyńcie to, co jest napisane. To zostało wam dane przez moich Apostołów, wiernych mojemu słowu. Będziecie sędziami waszych własnych zachowań. Wypowiedziałem się o faryzeuszach, którzy lubili zwracać na siebie uwagę przez ich zewnętrzną postawę, kiedy wewnątrz byli jak puste świątynie. Wszystko w nich było tylko pychą. Znali prawa Mojżesza i patriarchów, ale posługiwali się nimi wyłącznie, by ukazać swoją wyższość, szkodząc w ten sposób moim dzieciom.

Moi synowie miłości, kocham was. Jesteście aktywnymi członkami mojego Kościoła. Jesteście tymi, którzy dostarczają życiodajnych soków moim członkom, by posilali się moją miłością. Tak, moi synowie, Ja was wszystkich wybrałem. Kiedy wszystko jest miłością, jest tyle do ofiarowania! Ofiarujcie Mi waszą miłość. Dajcie Mi wszystko, jesteście dla Mnie tak drogocenni! Miłość wyjdzie wam na spotkanie. Ofiarowałem się, moje dzieci, abyście byli we Mnie, wszyscy, bez wyjątku.

Bądźcie godni waszego tak. Wy, moi członkowie, jesteście moimi motorami, jesteście dla Mnie tak drogocenni! Przez wasze kapłaństwo, tylko wy posiadacie władzę, tę, by dokonać największego aktu na tym świecie, aktu przemienienia chleba w moje Ciało i wina w moją Krew. Przypominam wam, że największy z tego świata, który uznaje siebie za zdolnego, by przewodzić, czyniąc dobro, nie jest większy od najmniejszego z moich kapłanów. Wy, moi synowie, macie większą wartość niż oni, gdyż jesteście Mną.

Wy, przez wasze kapłaństwo, utrwalacie nieustannie moją ofiarę, która zbawiła wszystkie dzieci. Wy sami powinniście być tym, kim Ja jestem: Kapłanem. To Ja ofiarowałem moje Życie mojemu Ojcu. Jakże wielki jest ten akt, który mógł być dokonany tylko przeze Mnie! Jestem Boskim Kapłanem. Wy, mocą Ducha Świętego, jesteście Mną: wy Mną, Ja wami. Tylko kapłan może Mnie reprezentować. Jestem Synem Bożym. Tylko Syn Boży był reprezentantem Boga Ojca na ziemi. Kto widzi Syna, ten widzi Ojca. Kapłan, przez swoje kapłaństwo, jest reprezentantem Jezusa.

Wy, którzy jesteście moimi sługami, usługujcie moim głodnym dzieciom przy moim Stole. Nie obrażajcie się, kiedy was przywołuję do porządku. Powinniście siebie szanować, trwać stale w łasce uświęcającej, być świadectwem Obecności Jezusa, dzielić się z najbiedniejszymi, zachowywać tylko dla siebie poufne zwierzenia, które czynią wam moje dzieci, patrzeć na bliźniego, nie osądzając go, ale przychodząc mu z pomocą, brać Mnie w obronę przeciwko wszystkim fałszywym doktrynom, trzymać się z dala od wszystkiego, co może umniejszyć waszą wiarę, wstrzymywać się od alkoholu, strzec wasze spojrzenia przed scenami, które mogą zaprowadzić was do zła, strzec się bezbożnej lektury, czytać ją tylko po to, aby wskazać moim dzieciom błędy, aby [w ten sposób] pomóc im powrócić do właściwych zachowań.

Trzymajcie się z dala od tego świata. Kto jest z tego świata, pozostaje daleko ode Mnie, gdyż Ja nie jestem z tego świata. Brońcie moich praw miłości, ryzykując nawet własnym życiem. Moi synowie miłości, Bóg jest w was. Wy jesteście we Mnie. W was jest Duch Święty; On okrywa was swoją mocą. Bóg Ojciec trzyma was w swej miłości, by chronić was przed wszystkim, co może was odwieść od waszego kapłaństwa. Wszystko zawiera się w Jego Woli. Was, którzy powiedzieliście tak Woli mojego Ojca, niech Bóg ma was w Swojej opiece.

Moja Matka, która jest najwspanialszą z Niewiast, nie posiadała władzy, aby sprowadzić na ołtarz moje Ciało i moją Krew. Ona, Matka Zbawiciela, nie była kapłanem. Żeby być kapłanem, trzeba być Mną. Ja jestem Kapłanem. Ja, moją mocą, dokonałem aktu Odkupienia. Jestem Zbawicielem świata. Kapłan jest sługą mojej Osoby. Reprezentuje moją Istotę. Kiedy Duch Święty okrywa swą Potęgą kapłana, to kapłan staje się Mną, Jezusem Chrystusem.

Moja Matka pozostawała blisko Mnie. Kobieta, tak jak moja Matka, podtrzymuje kapłana. Dla kapłana, kobieta jest reprezentantką mojej Matki. Jej powinnością jest podtrzymywać go w jego obowiązkach. Ona jest dla kapłana tym, czym moja Matka była przy Mnie, Jezusie Chrystusie. Kobieta nie może Mnie reprezentować. Trzeba umrzeć w Chrystusie Kapłanie, by być kapłanem. Czy widzicie znaczenie wybranych mojego Ojca? Mężczyzna jest dla mojego Ojca tym, czym Ja jestem dla mojego Ojca. Kobieta jest dla mojego Ojca tym, czym Maryja jest dla mojego Ojca.

Kobieta jest stworzona, aby ofiarować swoją osobę dla posługi kapłańskiej: to jest jej powołanie. Kobieta jest miłością, gdy składa hołd wszystkiemu, czego Bóg od niej oczekuje. Jej posługa jest miła Bogu, tak jak Maryi, mojej Matki. Kobieta podtrzymuje kapłana w jego posłudze, aby oddać Bogu to, co jest Mu należne. Kobieta ma do spełnienia swoją rolę w Kościele, tak jak moja Matka, która była blisko Mnie, by pełnić Wolę mojego Ojca. Mój Ojciec udzielił mojej Matce łaski wypełniania wszystkiego w pokorze. Moja Matka nie może być tym, czym Ja jestem dla mego Ojca. Tylko Syn jest w Ojcu a Ojciec jest w Synu. Rola kapłana jest ważna. On jest aktywnym członkiem mojego Kościoła. Ja jestem Głową, a on motorem.

Wy, moje dzieci, jesteście moimi członkami. Wy także jesteście częścią mojego Kościoła. Wszystkie dzieci, które należą do mego Ojca, są we Mnie. Jestem Kościołem. Wy jesteście moim Kościołem. Nie oddzielam się od tych, których mój Ojciec Mi dał. Bądźcie godni nazywania się wybranymi Boga.

Postępujcie we właściwy sposób, kochając się wzajemnie. Nie czyńcie sobie zła. Nie oczerniajcie waszego bliźniego. Dawajcie najuboższym to, co macie w nadmiarze. Nie szukajcie dla siebie chwały, bo ten, który posiadł wszystko, już otrzymał swoją nagrodę. Któż nie chciałby posiadać tego, co mój Ojciec Mi dał? Ja wynagrodzę pokornych i oddalę pysznych.

Nie czyńcie zła, oszukując. Czyż nie wiecie, moje dzieci miłości, że wszystko to, co należy do waszego bliźniego, nie jest dla was przeznaczone? Jeżeli używając przebiegłości nie dajecie mu tego, co jest mu należne, to sami poniesiecie konsekwencje. Kiedy krzywdzicie najmniejszego z moich dzieci, Mnie krzywdzicie.

Jeżeli dziecko odbiera chleb od ust jednemu z moich dzieci, pozbawia się prawa do uznawania siebie dzieckiem godnym miana dziecka Sprawiedliwości. To Ja jestem Sprawiedliwością.

Moje dzieci, zadajcie sobie pytanie, czy wszystko to, co czynicie waszemu bliźniemu, będzie godne was, gdy staniecie przed Sprawiedliwością. Zagarniać to, co należy się dzieciom biedniejszym od was w waszym społeczeństwie jest dla was hańbą. Ja, Miłość, informuję was, żebyście waszą przebiegłością nie działali na szkodę systemu pomocy społecznej, gdyż może to być szkodliwe dla innych dzieci, których nie znacie. Jeżeli wasz system jest korzystny dla pewnej grupy dzieci, dlaczego odbierać im to trochę, które ten świat chce im dać? Czyż nie wiecie, że na świecie moje dzieci wołają do Mnie, gdyż są głodne, jest im zimno, są w sytuacji bez wyjścia, która prowadzi ich do śmierci. Wy, dzieci bogatego społeczeństwa, uświadomcie sobie, co robicie. Dobry uczynek, to uczynek miłości wobec sobie i waszego bliźniego.

Nie wymierzajcie sami sprawiedliwości, gdyż ten, kto krzywdzi swojego bliźniego, nawet gdyby ten okazał się niesprawiedliwy wobec niego, któregoś dnia ujrzy swoje działanie przeciwko swojemu bliźniemu, i to on sam siebie osądzi. A skąd wiecie, że osoba ta nie potrzebuje pomocy? Wasze przebaczenie odda wam sprawiedliwość. Będziecie stokrotnie wynagrodzeni za wasz gest współczucia dla tego, który uczynił wam to, co jemu prawdopodobnie uczynił ktoś inny. Wszystko spoczywa w Bożej sprawiedliwości. Nie zabierajcie innym tego, co do nich należy, abyście sami nie znaleźli się w potrzebie. Nie bądźcie aroganccy, to was szpeci. Wszystko to, co dajecie, świadczy o was.

Nie odkładajcie na jutro tego, co powinniście zrobić dzisiaj, bo wtedy, kiedy będziecie potrzebowali czasu, nie będziecie mogli odrobić już waszego straconego czasu. A skąd wiecie, że to, co mieliście zrobić, nie opóźni zapłaty, jaka się wam należy od mojego Ojca? Czyńcie wokół siebie dobro; to przynosi owoce, to wam zostanie zwrócone stokrotnie. Trzymajcie się z dala od pokus, abyście nie otrzymali waszej zapłaty, gdyż wszystko zło, które wypowiecie lub uczynicie, będzie wam zwrócone.

Niech wasze spojrzenia będą czyste, gdyż spojrzenie pozbawione czystości jest spojrzeniem znajdującym się w niebezpieczeństwie; możecie siebie zgubić. Widzicie, jesteście uczynieni z miłości. Nieczystość pochodzi z zewnątrz; jeżeli dajecie jej wejść w siebie przez wzrok, ona spowoduje, że będziecie czynili zło, gdyż Miłość nie może współistnieć z tym, co jest złe. Jestem Czystością. Jestem Miłością. Kocham to, co czyni was czystymi. Nie otwierajcie drzwi złu; ono zagnieździ się w was i sprawi, że zmusi do ucieczki miłość, która czyni was szczęśliwymi.

Ofiarujcie się waszemu bliźniemu. Ten, który daje, otrzymuje, gdyż Miłość napełnia tego, który daje. Jestem Tym, który was kocha, moje dzieci. Dałem wam moje Życie, abyście byli zakochani w Miłości. Jeżeli ktoś wyrządza wam zło, przebaczcie mu, aby nie poznać nienawiści. Zło rodzi zło. Jestem Światłością. Tym, którzy kochają siebie, Ja ukazuję kim oni są. Jeżeli nienawidzicie waszego bliźniego, nie ujrzycie siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście w waszym wnętrzu, gdyż nienawiść was zaślepiła.

Nieskończona miłość Ojca przyszła do każdego z was, aby was spytać, czy chcecie zagłębić się w waszym wnętrzu. Przez ten gest miłości wypełnicie Wolę mojego Ojca. Ja, Jego Syn miłości, kocham was, mam wam do dania tylko miłość. Dlaczego chcielibyście uczynić z was istoty mściwe, wypełnione złośliwością?

Bądźcie wyrozumiali. Ci wszyscy, którzy kochają ich bliźniego, nie mogą zatrzymywać dla siebie tego, czym jest miłość. Lubią się dzielić, gdyż wszystko w nich jest oddaniem. To Ja, Miłość, karmię was moimi łaskami miłości. Ja daję wam, abyście wy również mogli dawać. Miłość jest cnotą, która czyni z was dar z siebie samych. Miejcie wiarę. Kiedy się modlicie, Ja, wasz Bóg, słucham waszej prośby i wlewam w was łaski, które pozwolą wam ujrzeć moje Działanie. Wszystko to, co pochodzi ode Mnie, jest miłością. Przemieniam was w miłość, abyście byli dobrzy dla siebie i pozostawali miłością dla waszego bliźniego. To, co wydaje się wam sprawiedliwe, być może wcale takie nie jest dla waszej duszy lub duszy waszego bliźniego: dlatego trzeba, abyście byli miłością. Miłość oddaje cześć Bogu.

Bóg wie, co jest dla was dobre. On sprawia, że jesteście mili, ofiarni, dobrzy, uprzejmi, postępujecie z godnością, jesteście uczynni, cierpliwi, pełni szacunku i kochający waszego bliźniego takim, jakim on jest. Jestem Miłością, która ofiarowała się, by dać wam życie wieczne. Wszystko pochodzi ode Mnie, wszystko do Mnie powróci. Miejcie wiarę we Mnie. Wiara, to wierzyć w Miłość. Miłość dała wam życie przez to, że tchnęła w was swoją miłość. Wszystko jest we Mnie. Życie jest Mną. Jestem Szczęściem wiecznym. To, co należy do Mnie, Ja wam to daję. Kto wierzy w Boga, ujrzy swoje szczęście na ziemi i w Niebie.

Trwajcie w nadziei. Każde dziecko, które pragnie dla siebie szczęścia, wie, że jeśli ma nadzieję, nie wpadnie w rozpacz, ponieważ wie, że wszystko jest możliwe, kiedy się wierzy w Boga. Wierzcie we Mnie, moje dzieci, a obiecuję wam szczęście bez końca. Jestem Życiem. Wieczność jest dla was. Ale odmawiać tego, by żyć we Mnie, to sobie samemu odmawiać życia. Jestem Życiem. Mój Kościół jest żywy. Jesteście żywi tylko wtedy, kiedy żyjecie we Mnie, ponieważ Ja jestem Głową Kościoła. Kto nie wierzy we Mnie, Syna Bożego, ten nie ma życia w sobie. Dlaczego nie wierzyć w to, że macie w sobie Życie? Jestem w was. Wy wszyscy, przeze Mnie, jesteście ze sobą złączeni.

Jeżeli szkodzicie jednemu członkowi, Mnie szkodzicie. Nie rańcie się wzajemnie. Oddajcie Mi tego, który wyrządza wam zło; Ja, Jezus, Zbawiciel świata, zgodziłem się umrzeć, aby go zbawić. Moje dzieci, zapomnieliście moje słowa: «Cokolwiek czynicie jednemu z moich najmniejszych, Mnie czynicie.» Jestem Prawdą. Nie wątpcie w moje słowa. Kiedy przyjdzie czas sądu, wy, moje dzieci, będziecie musieli odpowiedzieć za wasze słowa.

Zgodziłem się umrzeć za każdego z was. Żadne z moich dzieci nie będzie pominięte. Każde dziecko, które stanie przede Mną z tym, co ma w sobie, dobro czy zło, Ja mu je pokażę i będzie siebie sądził z moją miłością, którą rozpozna w sobie, gdyż jestem Zbawicielem świata. Przychodzę do najmniejszego z was. Czy najmniejszy nie jest czasami najbardziej niegodziwy? Kiedy słyszę krzyk rozpaczy jednej z moich zbuntowanych owiec, która uciekła ze stada, biegnę ku niej, by wziąć ją w moje ramiona i przyprowadzić do mojego stada, mówiąc jej: «Teraz, kiedy cię odnalazłem, idź na moje zielone pastwiska. Moja mała owieczko, kocham cię taką, jaka jesteś; nawet jeżeli jesteś czarna, to jesteś częścią moich białych owiec

Jestem w was, żyję w was, jestem jedynym Panem świata. Moje drogie dzieci, wy, którzy chcecie żyć, czy wierzycie, że macie w sobie życie, moje Życie? Czy zdajecie sobie sprawę, że pozbawiacie się waszego jedynego szczęścia na ziemi, waszego jedynego środka, aby otrzymać miłość? Miłość jest w was. Błąkacie się jak zjawy pozbawione życia.

Moje dzieci, weźcie się w garść. Czas żniwa nadszedł. Ja, Jezus, przychodzę pokazać wam, że wasz plon jest gotowy. Będziecie musieli dokonać waszego własnego wyboru. Miejcie świadomość, że jeżeli staniecie przed waszym Bogiem miłości, będąc słabi tak jak teraz jesteście, to będziecie cierpieli. Jesteście tak bardzo słabi. Wkrótce będziecie odczuwać chwile cierpienia. Jak będziecie je znosić? Nie przestajecie narzekać i mimo wszystko nie wołacie Mnie. Co zrobicie wobec waszego nie dla Miłości; nie, które sprawi, że będziecie cierpieć?

Moje dzieci, Ja, Jezus-Miłość, błagam was, abyście się zatroszczyli o waszą duszę; ona cierpi, ona umiera. Mówię do każdego z was. Trzeba wziąć się w garść. To takie pilne, abyście zobaczyli siebie takimi, jakimi jesteście. To wy sami siebie osądzicie.

Moje dzieci, pozwólcie siebie kochać. Kochajcie Miłość. Nauczcie się rozpoznawać swoje niedociągnięcia wobec siebie samych. Kocham was. Jestem Bogiem, który oddał swoje Życie za każdego z was. Już od teraz, wy sami możecie być miłością. Ja jestem Jezus-Miłość, który was kocha. Amen.

Przypisy

6. Widzialne przyjście Jezusa w nas dokona się przez Miłość, w Miłości, z Miłością. Będziecie w Jego Obecności. Ujrzycie Go w całym Jego Pięknie.

 

Przypisy

 

2. W czasie pielgrzymki do Europy, od 24 maja do 7 czerwca.

3. Ten świat żyje doznaniami. Ten świat stał się wymagający. Wszystko jest tylko doznaniem. Żyjecie w tym świecie pasji, gdzie każdy skupia się na sobie. To stało się waszą dewizą: żyć, aby sprawiać sobie przyjemność.

4. Jestem waszym Bogiem. Dyktuję te słowa dla was, moje dzieci. Ten język jest taki z powodu szacunku dla osoby, która dała swoje tak Bogu. W taki oto sposób to świadectwo było słyszane przez Dziewczynę mojej Woli w Jezusie.

5. Ta chwila jest między tobą i Mną. Radość, jaką odczujesz, opisując to wydarzenie, będzie moją Wolą.

 

Przypisy

 

43. Miejsce duchowej odnowy (od 17 do 20 maja).

44. Każde dziecko, które daje Mi swoje grzechy, Ja je oczyszczam.

45. Oddając się, my – przez których On cierpiał – przez Niego stajemy się ukojeniem. On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi brakami, które są dla Niego cierniami.

46. Bez was.

47. Wasze grzechy.

48. Samolotem, w czasie pielgrzymki do Europy, od 24 maja do 7 czerwca.

49. Jestem Matką Jezusa. On cierpiał za was. Przyłączyłam się do mojego Syna dla was. Jego boleść jest moją boleścią.

50. Ewa uosabia Dziewczynę mojej Woli. Wszyscy, którzy wypowiadają swoje tak, są tak, jak to dziecko.

51. Jezus jest Wszystkim Ojca.

 

Przypisy

37. Małe dzieci wolności, wy myślicie, że bawić się, nie troszcząc się o siebie, jest sposobem na bycie szczęśliwym? Ja przyszedłem do waszego wnętrza i zawstydziłem się waszym zachowaniem. Kocham was, moje dzieci. Nie uważajcie siebie za istoty nikczemne, bo jesteście dziećmi Bożymi.

38. Moje dzieci, każde dziecko jest w Bogu. Stworzyłem was. Jestem Ojcem. We Mnie, mam stworzenie. Jestem macierzyński. To Ja stworzyłem mężczyznę i kobietę. Każde dziecko nosi w sobie moją miłość. Moja miłość jest twórcza. Jest Mocą. Odtworzyłem w kobiecie moje tworzenie. Ona ma w sobie moje gniazdo, w którym nosi swoje dziecko. Mężczyzna ma w sobie moje nasienie. Kiedy to nasienie wchodzi do swojego gniazda, moje tworzenie dokonuje się.

39. Moje dzieci, śmierć jest konsekwencją, jeśli powiecie nie Miłości. Życie jest waszą nagrodą, jeżeli powiecie tak Miłości. Wy sami możecie wybrać życie lub śmierć dla waszej duszy i ciała. Dusza umarła nie będzie mogła ożywić swojego ciała na końcu, w dniu wielkiego sądu. Tylko Ja mam tę władzę. Wasze ciało, po ziemskiej śmierci, pozostaje w odpoczynku aż do Sądu Ostatecznego. Przy zmartwychwstaniu ciał, dusza, już umarła w piekle, połączy się ze swoim ciałem moją mocą. Po Sądzie Ostatecznym ona powróci na wieczność do piekła wraz z ciałem, które też będzie umarłe dla życia na wieczność.

40. Wasze działanie jest tym, co wy robicie beze Mnie. Moje Działanie, to wasze działanie w moim Działaniu, które przynosi łaski. Wszystko jest w Woli Bożej.

41. Moja córko, każde dziecko, które żyje w Nas, spełnia się w naszym Działaniu. Wszystko, co was stanowi, staje się Nami. My jesteśmy Działaniem w waszym życiu. Maryja jest moją Córką, moją Matką, moją Oblubienicą. Przyłączyliśmy Ją do wszystkich naszych poruszeń miłości. Ona jest w naszym trynitarnym działaniu, nie [znaczy] żeby była Trójcą. Ona jest w Nas. Przez Jej tak dla miłości, Miłość uczyniła z Niej jedyną osobę ludzką, jeśli nie liczyć ludzkości Syna, będącą w Trójcy. My, z Woli Bożej, jesteśmy jedynymi panami naszego Działania. Wszystko, co z Niej, jest niezaprzeczalnie doskonałe. Ona nie poznała grzechu. Ona nigdy nie opuściła naszej Boskości. Ona jest Córką, Matką, Oblubienicą Boskości. Ona jest Miłością, pisane przez duże „M”.

42. Moje ukochane dzieci! Wy, którzy żyjecie we Mnie, jesteście we Mnie. Nie możecie już dłużej żyć bez mojego przyjścia. Wy, i to wszystko, co jest w was, potrzebuje rozładować tę miłość we Mnie. Tak, moje dzieci, ciąży wam to zatrzymywanie tego ciężaru. Od tylu lat macie nadzieję na moje przyjście. Wiem, że niektórzy z was cierpią, że nie mogą poznać [czasu] swojego uwolnienia – nie żeby nie było ono dla nich uświęcającym cierpieniem – ale oni nie mogą już dłużej czekać. Ja, wasz Bóg, proszę was, byście trwali we Mnie. Przychodzę. Amen.

 

Przypisy

26. * Tu: chodzi o część Mszy.

27. Oddajesz swoją osobę, czyniąc wszystko w Woli Bożej. To już nie ty żyjesz w sobie, to My, Wola Boża.

28. Szkoła była miejscem nauczania. Klasztor był miejscem, gdzie te młode dzieci rosły pod nadzorem kapłanów i kapłanek, którzy objaśniali im prawo, by je dobrze przygotować na przyjście Mesjasza. Takie było miejsce małej Maryi.

29. Aluzja do zdania: „Ta ziemia doświadczy zmian klimatycznych do tego stopnia, że będziecie zachwyceni, moje dzieci”, które pojawia się dwa paragrafy powyżej.

30. Wszystkie środki są dobre, by przeciąć więzy między wami, a waszym bliźnim.

31. Mój powrót, nie koniec świata. Duch Święty ześle na was światłość. Ukażę się w was. Zobaczycie Mnie, Jezusa, w was.

32. „Boskość wzroku” jest moim przymiotem, który sprawia, iż widzę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

33. Jesteśmy Istotami doskonałymi. My uczyniliśmy wszystko. Wszelka materia wychodzi z Nas. My jesteśmy materią. Wszystko jest od Nas. Uczyniliśmy Niebo i ziemię. Nic nie może wyjść z człowieka, człowiek pochodzi od Nas. Wszystko, co jest na ziemi, jest z Nas. Niebo i ziemia stanowią część naszej całości. Wszystko w Nas jest tak wzniosłe, że uczyniliśmy wszystko z Nas. Nie ma niczego, co byłoby Nam nieznane. Jesteśmy doskonałością. Wszystko, co macie, pochodzi od Nas. Człowiek może poznać tylko to, co pochodzi od Nas. My jesteśmy Istnieniem naszej Istoty. My jesteśmy całością naszej Całości. Wszystko jest we wszystkim.

34. Trójca nie jest „trójkątem”. To wy, moje dzieci, tak Ją sobie wyobrażacie.

35. Jestem Wszechmocą. Jestem Życiem. Życie we Mnie jest Życiem wszelkiego życia. Każde dziecko, które umiera we Mnie, ma życie. Jestem Ciałem mistycznym. Wszelkie życie przechodzi przeze Mnie. Trzeba przyjść do Mnie, by mieć życie wieczne. W chwili, gdy kapłan wymawia słowa konsekracji, Hostia staje się moim Życiem. Ja jestem Życiem, które żyje w świętej Hostii. Jestem Życiem żyjącym. Jestem Życiem, które pochodzi od Życia. Życiem jest mój Ojciec. Ja jestem Życiem mojego Ojca. Wszelkie życie jest od mojego Ojca. Wy jesteście życiem przeze Mnie.

36. Moja Matka pracowała w pokorze, by nie zranić mojego ojca, który cierpiał, że nie mógł zaspokoić potrzeb mojej czułej Mamy. Potem przyszła choroba, która nie pozwoliła mu pracować.

 

Przypisy

14. Wszystko we Mnie jest miłością. Miłość jest moją zawartością. Jestem Istotą, która wtapia się w to, czym jest. Wszystko, co Mnie stanowi jest w stanie miłości. Jestem miłością. Zrozumcie, moje dzieci, że nic we Mnie nie może znać zła. Wszystko we Mnie jest czyste. Ja jestem Czystością. Kiedy w mojej Agonii przeżywałem boleść, że ujrzałem Siebie w stanie grzechu, to moja Istota ludzka zgodziła się, by przeżyć grzechy świata (przeszłego, teraźniejszego i przyszłego) tak, jakbym to Ja sam je popełnił. One były we Mnie. Uczyniły ze Mnie Istotę grzeszną. Wszystko, co przedstawiałem mojemu Ojcu, było nieczyste. Cała moja Istota bolała nad tym, że czułem się nieczysty. Popadłem w stan ekstremalnej boleści, która przekracza wszystkie stany znan