Menu

Haratie

< Back
You are here:

Haratia pierwsza

Początek

W Lato Kapłanki Ognia,
na pięćset siedemdziesiąt szóstym Kręgu Życia
od Wielkiego Przeniesienia się z Daarii,
według Kręgolecia Czisłoboga naszego [1],
w Dzień trzech Księżyców [2],
w czcigodnym Asgardzie Iryjskim [3],
dowiedzcie się, dziecięta Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego,
o czasach starodawnych,
o Mądrości starożytnej przez Kapłanów zachowanej,
o Początku wszystkiego ludziom nieświadomym
i dla nadchodzących czasów w Harati [4] Światła
nakreślonego Darrungom [5] Wirritom.
Na Chwałę Bogów, w Wielkości Rodu,
tak pojmiecie sercem waszym
wielkość Świata przez to,
co opowie pieśń wołchwa Sładagora,
w Aryjskim Rodzie Parda [6] zachowywana.
…………….
…………….
Niegdyś, a raczej wtedy,
gdy jeszcze nie było czasu,
nie było Światów i Realności,
nami, ludźmi, postrzegającymi,
był nie nieucieleśniony,
tylko jeden Wielki Ra-M-Ha [7].
On przejawił się w Nową Rzeczywistość
i od postrzegania Nowej
Najdalszej Nieskończoności
rozświetlił się Wielkim Światłem Radości.
I wtedy pojawiła się
Nieskończona Nowa Wieczność
w Nowej Rzeczywistości rodząca się,
i nieskończona liczba jej przejawów objawiła się.
Tak pojawiło się to, co my, ludzie,
jako przestrzenie Światów
Jawi, Nawi i Prawi postrzegamy.
…………….
…………….
Jak tylko Wielki Ra-M-Ha
przejawił się w Nowej Rzeczywistości,
w nieskończonej Nowej Wieczności pojawiło się
przeogromne absolutne coś,
а że było nie tym,
czym przejawia się Wielki Ra-M-Ha,
to przeogromne absolutne coś
skrywało w sobie zaczątek zła, gdyż wszystko,
co z najwyższego punktu widzenia
Doskonałe niedoskonałym jest,
objawia się względnym złem.
I kiedy Wielki Ra-M-Ha oświetlił się
Wielkim Światłem Radości,
z niego rozlał się Wielki potok Inglii [8],
Pierwotnego Żywego Światła,
czyli dech Jego nieopisany,
popłynęło Światło nieopisane
i zabrzmiało coś Wielkiego.
…………….
…………….
W tę chwilę, gdy Pierwotne Żywe Światło
odeszło nie mniej niż
na jedną światową dolę linii
od Największego Źródła Inglii,
to Pierwotne Żywe Światło
przestało być częścią tego,
którego my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
jak światło od Słońca Jariły
albo szczapy płonącej
nie objawia się Słńcem-Jariłą lub szczapą.
Pierwotne Żywe Światło
gnało przed sobą mgłę
przeogromnego absolutnego czegoś,
Boskiego Światła pozbawionego,
a w niektórych miejscach
prześwitywało ją, nie zostawiając śladu;
w innych miejscach jaśniało jaskrawym światłem,
Wielkie Obszary zalewając,
co raz dalej i dalej
lał się potok Światła oślepiającego.
…………….
…………….
Ale czym dalej odchodziło
Pierwotne Żywe Światło od tego,
kogo my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
tym mniej jasne było Światło Inglii,
wszystko bardziej i bardziej rozszerzone
i oddalając mgłę niebytu,
mgłę pustki.
W każdym skupisku
Pierwotnego Żywego Światła
wiele Światów i Realności pojawiło się.
I oto daleko-daleko od tego,
kogo my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
ostatni raz rozlało się
Pierwotne Żywe Światło jego,
jako skupiska Wielkie.
W tym Pierwotnym Żywym Świecie
pojawiły się istoty żywe,
gdyż Życiodajną była Inglia.
…………….
…………….
…………….
Część Pierwotnego Żywego Światła
znalazła ujście w doliny głębokie
i tam z ciemnością i mgłą zmieszała się.
Pojawiły się Pierwotne Rozbłyski, z których
nasz Wszechświat i Wszechświaty
wyżej rozmieszczone narodziły się.
Ale wszędzie, i na górze i na dole,
jak rzeka niebieska, szło pasmo
Pierwotnego Żywego Światła,
z mgłą nie mieszającego się,
nazywane Złotą Drogą,
albo Niebieskim Irijem.
Z góry do samego dołu w Nowej Rzeczywistości
od powierzchni Niebieskiego Irija
odbijały się Światy różne,
a w nich rozwijały się Realności osobliwe,
przez osobliwe istoty zaludnione.
…………….
…………….
Im wyżej rozmieszczone Realności,
tym większą liczbą zmysłów
były obdarzone istoty je zaludniające;
i w każdym miejscu Złotej Drogi
bynajmniej nie jedna Realność została rozmieszczona,
a mnóstwo rozmaitych Realności,
przy czym istoty, je zaludniające,
posiadały jednakową ilość zmysłów,
lecz różne były zmysły istot
w tych Rzeczywistościach,
razem względem siebie leżących
Taka nasza nieskończona Nowa Wieczność
w Nowej Rzeczywistości,
w niej palą się jeszcze Wielkie Skupiska
Pierwotnego Żywego Światła,
słabym odblaskiem którego
nasze Słońce pojawiło się.
…………….
…………….
Pierwotne Ożywiające Światło
łączył mnóstwo Realności,
rodząc Wielkie Drzewa Światów [9].
Jak gałęzie drzewa połączyło
Pierwotne Żywe Światło
Listeczek-realność
z potężnymi jaśniejącymi pniami,
a pnie Drzew Światów
korzenie swe zapuszczały
w bezkresną Nową Wieczność,
zrodzoną w Nowej Rzeczywistości,
i Jasną Siłę Drzewa Światów otrzymują
z Jasnych Wód Niebieskiego Irija [10].
Tak został stworzony Wyrij Sad [11],
zajmujący połowę Swargi Niebieskiej.
…………….
…………….
…………….
Inaczej powstały inne nieskończoności
w naszej nieskończonej Inglii istniejące.
I tam, wysoko w górze, ale daleko od tego,
którego my, ludzie Wielki Ra-M-Ha zwiemy,
tam, gdzie rozlały się Wielkie Skupiska
Pierwotnego Żywego Światła,
tam znajdują się nasi Najwyżsi Bogowie,
jednego z których my Swarogiem [12] zwiemy,
a który Bogiem Światów i Realności
naszej Nieskończonej jawi się.
…………….
…………….
Swarożyców więcej jest niż Nieskończoności
w naszej Wiecznej Inglii istniejących.
Ci z Jasnych Bogów, którzy nie objawiają się
Wyższymi Bogami Nieskończoności,
w jaśniejącym Świecie siły duchowej [13] przebywają.
Nieskończenie wielcy i Nieskończenie potężni
w porównaniu z nami Swarożyce:
możemy mówić o nich,
jak o Wszechdoskonałych,
Wszechmocnych, Wszechdobrych i Wszechwiedzących.
…………….
…………….
Mamy rację, stawiając Najwyższych Bogów
przed wszystko nam dostępne,
przez nas pojmowane.
Ale każda z żyjących w każdym z nas
istot w najmniejszej cząstce,
wokół pierwotnej osnowy obracającej się,
tak ma się w mocy swej do Swarożej,
jak Swaroga do tego,
którego zwiemy Wielki Ra-M-Ha.
Każda najdrobniejsza cząstka
naszego ciała, kamienia, drzewa
jawi się jako osobliwy system Słoneczny
Słońca-Jariło otoczonym przez Ziemie [14],
na których żyją i rozwijają się
miliardy myślących istot,
czasem w swym umysłowym
i moralnym rozwoju
nas, ludzi, przewyższających.
…………….
…………….
Ważniejsze teraz być może powiedzieć to,
że w Bezkresnej Nowej Wieczności,
w Nowej Rzeczywistości rodzącej się,
w dole taka sama bezgraniczna
niepoznawalna przepaść,
jak i na górze, tak i na dole,
staje się podobne temu,
co w górze, bo inaczej, co w górze,
staje się podstawą
dla podobieństwa tego, co na dole,
w pierwotnej woli tego Pierwotnego,
którego my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha.
…………….
…………….
…………….

 

Haratia druga

Narodziny

Na początku Lata Kapłanki Ognia,
na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii,
według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
w Dzień Lubomira, kiedy
Wielce mądrzy Kapłani błogosławią
Święte Rodzinne Związki
między wielkimi Rodami,
we wszystkich miastach Świętej Rasy
i w Asgardzie Iryjskim.
I w ten przepiękny wieczór
usłyszcie, dziecięta Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego,
o czasach starodawnych i przepięknych,
o mądrości starożytnej przez Kapłanów zachowanej.
O narodzinach Światów Jawi, Nawi i Prawi,
i dla przyszłych czasów w Harati Światła
nakreślonej Darrungom Wirritom.

Wzniósłszy Chwałę wszystkim Wysokim Bogom,
i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
niech pojmie każdy sercem swoim
wielkość Światów, przez to,
co opowie pieśń czarownika Sładagora,
w da’Aryjskim Rodzie Parda zachowywaną.
…………….
W prawdziwym znaczeniu, a raczej wtedy,
kiedy w bezkresnej Nowej Wieczności
rozlała się Wielkim silnym strumieniem
Życionośna jaśniejąca Inglia,
Pierwotne Życiodajne Światło,
w Nowej Rzeczywistości zrodzone zostały
różnorodne Przestrzenie i Realności
Światów Jawy, Nawi i Prawi.
…………….
I czym bliżej Pierwotnego Źródła Światła
rozpościerały się te Przestrzenie i Realności
w rozlicznych jaśniejących Światach,
tym większymi wymiary te Największe
Obszary i Realności były napełnione.
A w nich rodzili się Życionośni
Starożytni Bogowie-Patronowie Światów
i Największych Przestrzeni i Realności,
które, rozwijały się w Boskim Świecie
Pierwotnej najczystszej Inglii,
poznawali i zagospodarowywali
swe bezkresne Przestrzenie i Realności,
i czym bardziej wielowymiarowi byli Mieszkańcy Życia,
tym większą liczbą zmysłów
byli obdarowani Dawni Bogowie,
Mieszkania Życia zaludniające.
Tak został zrodzony Najwyższy
i bezgranicznie wielowymiarowy
Jasny Świat Prawi.
…………….
…………….
Poniżej Najwyższego Świata Prawi,
w każdym jaśniejącym Mieszkaniu Życia
na przestrzeniach Złotej Drogi,
bynajmniej nie jedna Realność była rozmieszczona,
a mnóstwo Realności, przy czym istoty,
Mieszkania Życia zaludniające,
posiadały jednakową ilość zmysłów,
lecz różne były zmysły
istot w tych Realnościach,
razem względem siebie leżących
I dla różnych myślących istot
różne Słońca i Gwiazdy jaśniały.
Pierwotne Życiotwórcze Światło Inglii
łączyło blask różnych Słońc i Gwiazd
z mnóstwa różnorodnych Realności,
rodząc Wielkie Drzewa Światów.
…………….
…………….
Jak gałęzie Drzewa połączyło
Pierwotne Ożywiające Światło
Listeczek-realność naszego Światowego Drzewa
z potężnym jaśniejącym pniem.
I każdy listeczek-realność jaśniał niezmiernie,
przelewając się jaskrawym światłem rozlicznych Słońc,
a pień Światowego Drzewa zapuszczał
liczne korzenie swe
w bezkresną Nową Wieczność,
zrodzoną w Nowej Rzeczywistości.
…………….
…………….
…………….
I oto wysoko w górze,
na listeczkach-realnościach,
pod tęczowymi oślepiającymi blaskami
Wspaniałych Słońc i Gwiazd,
zrodzone zostały Nowe Mieszkania Życia,
w których Starzy Bogowie-Opiekunowie
naszych Wielkich Rodów pojawili się.
Zagospodarowywali Nowe Mieszkania Życia,
niosąc istotom, zrodzonym i żyjącym tam,
Piękno, Twórczość z Harmonią.
Przekształcając Ziemie
w Nowych Mieszkaniach Życia
w kwieciste pachnące Ogrody
pod jaskrawymi różnokolorowymi
Słońcami i Gwiazdami.
…………….
…………….
Napełniwszy wszelki dobrami
jaśniejące Nowe Mieszkania Życia,
udawali się w inne Realności
i tam także znów tworzenie kontynuowali,
pomagając mieszkańcom danych Realności.
Przyroda w tych Jasnych Ziemiach
zostawała nietkniętą,
ale życie w Ziemiach tych Pięknem napełniało się.
Tam Mądrość odwieczna w Świat się wylewała
i napełniała Życie miarą bezmierną.
Tak rozkwitały Mieszkania Życia,
co zostały zrodzone w Nowej Rzeczywistości.
…………….
…………….
Mieszkania Życia w jaśniejącym Świecie,
rozwijały się w Harmonii i Doskonałości.
We wszystkich aspektach,
w czynach i w życiu, którego Sumienie
i Mądrość miernikiem stawały się,
uzupełniane Miłością i Wiarą,
co do doskonałości Świadomość przywodzi.
Mądrość i Trud inspirują Świadomość
i umacniają czyny sławne.
Przeobrażały się te Ziemie kwieciste,
i spojrzenie do Niebios istoty zwracały.
…………….
…………….
Kierując swoje jasne spojrzenie ku Niebiosom,
istoty całą Duszą dążyły
w te odległe dale,
skąd przybywali na Ziemie ich,
w rozlicznych Realnościach rozmieszczone,
Wielce Mądrzy Starożytni Bogowie-Opiekunowie.
Pierwotne Światło Inglii
rozwijał lot myśli,
rodząc Wielką Twórczość
we wszystkich Harmonijnych Jasnych Światach.
I rozmaite formy Życia,
dzięki Szczerej i Jasnej Myśli,
a także Wielkiej Twórczości,
porzucili Kwieciste Ziemie
i rzucili się w Niebiosa,
napełniając nowe Obszary i Realności
w różnych wielowymiarowościach.
Tak zrodzone zostały największe
i wielowymiarowe Obszary i Realności
Jasnego Świata Nawi.
…………….
…………….
Rozprzestrzeniając się po wieloplanowych
Obszarach i Realnościach,
Mądre myślące istoty,
prowadzone przez Pradawnych Bogów-Opiekunów,
zagospodarowywały najpiękniejsze niezaludnione
Nowe Ziemie Jasnego Świata Nawi,
po czym znów w Niebiosa się udawali.
Tak zasiedlali harmonijne Światy Jawy i Nawi,
zrodzone w Pierwotnym
Żywym Świetle Radości,
którym promieniuje Pierwotny
Wielki Ra-M-Ha.
…………….
…………….

 

Haratia trzecia

Wielka Assa

Na początku Lata Kapłanki Ognia,
na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii,
według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
w Dzień Wielkiej Inglii,
kiedy Wielce Mądrzy Kapłani
zapalają Święty żywy ogień,
we wszystkich siołach Świętej Rasy
i w Asgardzie Irijskim.
…………….
Zostanie opowiedziane wam,
dziecięta Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego,
o czasach pradawnych i pięknych,
o Mądrości przez Starożytnych Kapłanów zachowanej.
O Wielkiej Assie między Światem a Ciemnością,
która ogarnęła Światy Jawi Nawi i Prawi,
i dla nadchodzących czasów
w tej Haratii Światła
nakreślonej Darrungom Wirritom.
Wzniósłszy Chwałę wszystkim
Jasnym Wysokim Bogom,
i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
tak ujrzycie sercem swoim,
wielkość Światów Światła, przez to,
co opowie pieśń czarownika Sładagora,
w da’Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.
…………….
Milenia lat temu,
a być może i wczoraj,
gdyż Wieczność nie zna
ograniczenia w czasie,
w Jasnym Świecie Arlegów, który obejmuje
dwieście pięćdziesiąt sześć wymiarów,
odbyła się Wielka Assa,
Wielka bitwa Sił Światła i Ciemności.
…………….
…………….
Jeden ze Szlachetnych Arlegów – Czarnobóg,
postanowił, za pomocą chytrości,
obejść ustanowione przez Boga Swaroga
Wszechświatowe Prawa wspinania się
po Złotej Drodze rozwoju duchowego.
I mówił on współbraciom swym:
Jeśli, my, Szlachetne Arlegi,
zdejmiemy Ochronne Pieczęcie
z Ukrytej Starożytnej Mądrości
swojego Świata dla Światów niższych.
Wtedy zdejmą zgodnie z Prawem
Boskiej Zgodności
i dla nas Ochronne Pieczęcie
z Ukrytej Starożytnej Mądrości
wszystkich Światów Najwyższych.
I otworzy się swobodne przejście w górę
po Złotej Drodze rozwoju duchowego
dla nas, Szlachetnych Arlegów,
a także pomoże Wiedza ta
wszystkim Duchom i Duszom z różnych Światów,
znajdujących się poniżej Świata Arlegów,
poznać Ukrytą Starożytną Mądrość
wszystkich Światów, a poznawszy, stanąć obok
z Bogiem Swarogiem i innymi Swarożycami…
…………….
…………….
Ale spotkał Arleg Czarnobóg
godny odpór w osobie
Szlachetnego Arlega – Białoboga,
Naczelnego Strażnika Ukrytej
Starożytnej Mądrości Świata Arlegów,
strzegącego Ochronne Pieczęcie
Ukrytej Starożytnej Mądrości danego Świata,
i nie udał się chytry plan Czarnoboga.
Rozgłosił wtedy po wszystkich Światach,
Obszarach i Realnościach,
leżących na Złotej Drodze,
przywołujący zew Czarnoboga.
Legów wzywał do sobie na pomoc.
…………….
…………….
I zjawił się na zew Czarnoboga
cały wielowymiarowy Świat Legów,
i niewzywani przylecieli do niego
Ciemne Legi, Ciemne Arlegi
i Kościej, władcy Piekła,
a z nimi całe wojsko piekła
przyleciało do niego.
Nie mógł Białobóg jeden oprzeć się
takim wielkim ciemnym mocom.
I zerwał Czarnobóg pierwszą Ochronną Pieczęć,
Pieczęć ze Starej Wiedzy Świata Arlegów,
i Wiedza szeroko rozlała się po Światach,
poniżej Świata Arlegów leżących,
aż do samych głębin Piekła.
…………….
…………….
Z kolei zabrzmiało wtedy
zew mądrego Białoboga, widzącego,
że nie może on jeden uchronić
Ochronne Pieczęcie z Ukrytej Starożytnej
Mądrości Świata Arlegów.
Wezwał na pomoc Wyższe Światy,
i do Strażników Świata Poznania zwrócił się on.
Ale obojętnymi pozostali Strażnicy
Ukrytej Starożytnej Mądrości Świata Poznania,
gdyż nie chcieli z Czarnobogiem walczyć,
uznając go wolnym w wyborze swych czynów.
…………….
…………….
Na wezwanie Szlachetnego Białoboga
odpowiedzieli tylko Strażnicy
Ukrytej Starej Mądrości
Światów Przedsięwzięć, a także Bogowie-Obrońcy
z wszystkich Wyższych Światów i Realności.
I okryli cały Świat Arlegów
gęstą energetyczną kopułą
Lodowego Milczenia,
i zaczęła się Wielka Assa
między Jasnymi i Ciemnymi siłami,
i w Światach zatrzymał się czas.
Wielka Bitwa objęła liczne Ziemie
Światów Jawi i Nawi,
od samego Piekła do Świata Nirwany.
…………….
…………….
Lecz nie chciały Szlachetne Arlegi
ni w Wielkiej Assie brać udziału,
ni walczyć przeciwko Bogom-Obrońcom
z wszystkich Wyższych Światów i Realności,
ni wewnątrz gęstej energetycznej kopuły
Lodowego Milczenia, stworzonej przez Strażników
Ukrytej Starożytnej Mądrości
Światów Przedsięwzięć pozostawać.
Swoimi sztucznymi Słońcami
roztopili przylegającą część
kopuły Lodowego Milczenia
i zeszli w Świat Legow
i w Światy Pośrednie,
a Czarnobóg, także nie zechciał wewnątrz
kopuły Lodowego Milczenia zostawać,
zszedł i znalazł sobie schronienie
w Świecie Ciemnych Arlegow.
…………….
Od początku Wielkiej Assy
jakby nad Światem Arlegów podniósł się Białobóg,
gdyż połączył wołaniem swym Jasne Siły
i wiódł ich do walki przeciwko bojom Ciemnych Światów.
Zwyciężonych Ciemnych Legów i Ciemnych Arlegów
wysyłali w te Światy, z których przyszli,
wziąwszy od nich wielką przysięgę
nie naruszania Prawa wspinaczki
po Złotej Drodze rozwoju duchowego,
ustalonej przez Boga Swaroga.
Tylko Kościej, władca Piekła,
z resztami wojsk swoich napływali
do przejścia w kopule Lodowego Milczenia,
które stworzyli Szlachetne Arlegi.
I ukryli się w Piekle swoim uświadamiając sobie,
że Jasne Siły nie przenikają
w obce Światy i Realności,
niosąc na sztandarach swoich Tragi Wojny.
…………….
…………….
Z woli Swaroga Bogowie-Obrońcy
z wszystkich najwyższych Światów i Realności
stworzyli Granicę, Światło i Ciemność dzielącą,
żeby nie mogły przenikać siły ciemne
w Jasne Ziemie Swargi Wielkiej.
Granicę przeprowadzili na Ziemiach w Jawi,
żeby oddzielić Światło od Ciemności Świata Nawi.
Jawna Granica podzieliła wszystkie Realności Nawi,
i Ciemną Nawi zawlekli poniżej Jawi.
Jawi rozszerzała się, rosła i wzmocniła się,
sobą przykrywszy wszystkie przejścia do Piekła.
A także dla Ciemnych Arlegów i Legów,
co przeciw Białobogowi walczyli
i w Swardze Najświętszej zło czynili.
…………….
Jawa bezgraniczna, jak miedza, oddzieliła
Świat Piekła i Ciemności, gdzie przewodzi siła
Mądrości Starożytnego Poznania Świata,
gdzie Sumienie przewodzi, Światło, a nie siła.
Ale ciemne moce, skosztowawszy Wiedzy,
swoje spojrzenie kierują ku Światom Tworzenia.
…………….

 

Haratia czwarta

Stworzenie Światów

Na samym początku Lata Kapłanki Ognia [1],
w pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii [2],
według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
po Dniu Wielkiej Inglii,
kiedy Wielce Mądrzy Kapłani
zapalali Święty Źywy Ogień
we wszystkich siołach Świętej Rasy [3]
i w Asgardzie Iryjskim [4].
Zostanie opowiedziane wam, dziecięta Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego,
o czasach pradawnych i pięknych,
o Mądrości Pradawnej przez Kapłanów zachowanej.
O organizacji różnych Światów
i nowej Wielkiej Assie [5]
pomiędzy Światłem i Ciemnością,
która otoczyła cztery Gmachy Swargi [6]
i Midgard-Ziemię [7], i dla przyszłych czasów
w tej Haratii Światła zapisanej
Darrungom [8] Wirritom.
Wzniósłszy Chwałę wszystkim
Jasnym Wysokim Bogom,
i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
tak ujrzycie sercem swoim
Wielkość Życia w Światach, przez to,
co opowie pieśń czarownika Sładagora,
w da’Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.
…………….
W wielkim kraju Ta-Kiemi [9],
który znajdował się na wschodzie od Antłani [10]
i na południe od Wielkiej Wieniei [11],
mieszkały liczne plemiona
ze skórą koloru Mroku [12] i plemiona
ze skórą koloru zachodzącego Słońca [13].
Wśród tych plemion istniały
dwie potężne kasty Kapłanów,
które miały trzy Duchowe Nauki,
otrzymane od h’Aryjów
przybyłych z kraju Antów.
…………….
Jedna Duchowa Nauka – zewnętrzna,
nie przedstawiająca tajemnicy,
dana narodowi Ta-Kiemi
przez Kapłanów głównej kasty i
nie uważana przez samych Kapłanów
za prawdziwą Wiarę, głosiła,
że Dusza każdego człowieka
po śmierci przenosi się w ciało
człowieka tej lub innej kasty,
czasem wielkiego Wodza
albo nawet Naczelnego Kapłana.
Gdy czyste i godne
było życie zmarłego człowieka.
A także w ciało zwierzęcia,
owada albo nawet rośliny,
kiedy niegodnie było przeżyte
człowieka jego własne życie.
Ale sami Kapłani danej kasty
wyznawali inną Duchową Naukę.
…………….
…………….
Oni szczerze myśleli i wierzyli, że
przeniesienie ludzkich Dusz dokonuje się
nie tylko na naszej Midgard-Ziemi,
ale że Dusze zmarłych ludzi odchodzą
i na inne Ziemie naszego Wszechświata,
gdzie materializują się w ciała ludzi
albo zwierząt innych Światów,
w zależności od ich postępków
w Jawnym życiu na Midgard-Ziemi.
I to prawo nazywali Karmą,
na cześć Wielkiej Bogini Karny,
która czuwa nad przestrzeganiem
Prawa Duchowej Doskonałości.
Jednak wśród Kapłanów drugiej kasty
była grupa jeszcze wyżej poświęconych,
mało komu z Kapłanów niższych kast znana,
posiadająca inną Duchową Naukę,
silnie odróżniająca się od poprzednich.
Głosiła ta Duchowa Nauka,
że nasz otaczający Jawny Świat,
Świat żółtych Gwiazd i systemów słonecznych,
tylko ziarnkiem piasku w bezgranicznym Wszechświecie.
Że istnieją Gwiazdy i Słońca białe,
niebieskie, liliowe, różowe, zielone,
Gwiazdy i Słońca kolorów, nam nieznanych,
naszymi zmysłami nie pojmowanych.
I nieskończenie duża ich liczba,
bezgraniczna ich różnorodność,
bezgraniczne Obszary je dzielące.
…………….
…………….
…………….
I wszyscy te rozmaite Światy –
niczym Ogniste świetliki,
stojące u wejścia do Gmachu Twórcy,
którego imię – Wielki Ra-M-Ha.
I wszystkie te rozmaite Światy –
niczym przed innymi Światami,
poza naszym Wszechświatem leżącymi,
i znowu bezgranicznie duża ich liczba
i bezmiernie duża ich różnorodność.
Nieskończoności Nieskończone dzielą
wszystkie te różno- i wielorodne Światy.
…………….
I uczyli ci Wielce Mądrzy Kapłani,
czym w naszym Wszechświecie jest
Złota Droga Duchowej Wspinaczki,
prowadząca w górę i zwana – Swaga,
na której rozmieszczone Harmonijne Światy,
i następują one jedne za drugimi:
Świat Ludzi, Świat Legów, Świat Arlegów,
Światy Aranów, Światy Sijan, Świat Nirwany,
Światy Przedsięwzięć, Świat Siły Duchowej,
Świat Poznania, Świat Harmonii,
Świat Duchowego Światła, Światy Duchowej Własności,
Świat Prawa, Światy Twórczości, Świat Prawdy,
Światy Opiekunów i mnóstwo innych
do samego Największego Świata Prawi.
Niektórzy z Wyższych Nosicieli
Duchowego Dorobku w naszym Wszechświecie
po dobroci swej zeszli i
rozmieścili Światy swoje między
Światami Arlegow i Aranow,
aby bliżej potrzebujących pomocy
rozmieścić stany swoje.
…………….
Światy na Złotej Drodze rozmieszczone,
to te, o których mówi się w Pradawnych Wedach.
Jeżeli Świat Ludzi czteromiarowy,
to Światy, rozmieszczone na Złotej Drodze,
posiadają liczbę liczbę wymiarów:
Świat Legów 16,
Świat Arlegów 256,
Światy Aranów 65.536,
Światy Sijanij 65.5362,
Świat Nirwany 65.5364,
Światy Przedsięwzięć 65.5368,
Świat Duchowej Siły 65.53616,
Świat Poznania 65.53632,
Świat Harmonii 65.53664,
Świat Duchowego Światła 65.536128,
Światy Duchowej Własności 65.536256,
Świat Prawa 65.536512,
Światy Twórczości 65.5361024,
Świat Prawdy 65.5362048,
Światy Opiekunów 65.5364096.
Istnieją także Światy pośrednie:
pięcio, siedmio, dziewięcio, dwunasto i
mniejszej liczbie wymiarów.
W końcu Swagi przebiega Granica, za którą
zaczyna się Największy Świat Prawi.
Oprócz Harmonijnych i pośrednich Światów,
rozmieszczonych na Złotej Drodze,
istnieją Realności pochodne:
czasu, obszaru, błądzących Duchów,
zmieniających się obrazów, cieni, dźwięków, cyfr,
Świat Ciemności zwany także Piekłem,
przepaści, gdzie weszły najcięższe
cząstki pierwotnego mroku.
…………….
…………….
Światy na Złotej Drodze rozmieszczone,
są bardziej harmonijne i bardziej
ukończone w swych przejawach,
niż Realności pośrednie:
tak, chociaż w Realności pięciu wymiarów
jest więcej możliwości
dla rozwoju Duchów, niż w naszym Świecie Jawy,
ale z powodu wiecznego nieładu
w Realności pięciu wymiarów często
eksplodują cząstki pierwotnego mroku.
…………….
…………….
Przykładem Przestrzeni i Realności
o mniejszej liczbie wymiarów
mogą służyć Światy dźwięków,
cieni, lustrzanych wyobrażeń,
wiecznie zmieniających się obrazów,
gdzie odbywają się ciągłe przemiany.
Tam kwiat może stać się przez chwilę
Zwitkiem Haratii, następnie robakiem, kłusem i.t.d.
I wszystkie te Światy i Realności
nie są rozmieszczone oddzielnie,
a wnikają w siebie nawzajem.
Więc tam, gdzie w jednej Realności
szaleją wielkie fale morza,
w innej Realności szumi las
albo stoją wysokie góry,
pokryte wiecznym śniegiem.
…………….
…………….
Przyczyną przejścia z jednej Realności
w inną, nową Realność,
jest zmiana siłowych linii Duchów
i Prawo Bogini Karny.
A nieskończone Przestrzenie,
Realności te dzielące, przejawiają się,
jakby ulicami w dużym mieście,
gdzie w swoim pierwotnym wyglądzie mogą
spotykać się Duchy różnych Światów.
Jednakże wtedy, gdy Duchy wchodzą w cudzy Świat
albo Realność, powinny one podporządkowywać się
istniejącym w danym Świecie Prawom.
…………….
Właściwością Światowej struktury
jest to, że wszystkie Światy,
wszystkie Realności, niezależnie
od określającej je liczby wymiarów,
znajdują się w jednym i tym samym miejscu,
w odniesieniu do ludzkiego rozumienia
i do tej Nieskończonej skrytości,
wypełniającej cały nasz Wszechświat.
Ale między Światami a Realnościami
różnych wymiarów istnieją przeszkody,
pokonać które i przystosować się
do życia w innym Świecie albo Realności można,
tylko otrzymawszy taką ilość zmysłów
i te wartości, które takiemu Światu
albo Realności są właściwe.
…………….
Niektóre Światy lub Wszechświaty
z jednakową ilością wymiarów
współistnieją obok siebie,
podczas gdy Realności
przenikają się jedna w drugą.
Jednakże posiadając jakościowo różne zmysły
lub różne formy i warunki życia,
mieszkańcy tych Realności, istniejących
w jednej wymiarowo-przestrzennej strukturze,
między sobą nie stykają się
i czasami nawet nie podejrzewają
wzajemnego istnienia.
…………….
I w każdej takiej Realności istnieje
własna Przyroda, płynie własny Czas,
istnieją swoje własne Prawa,
właściwe tylko tej Realności.
Wiele z tych Praw
trudne do postrzeżenia człowiekowi,
żyjącego w naszym Jawnym Świecie,
gdyż one nie układają się w ogólnie przyjęte
ramki ludzkiego postrzegania,
w ramki danej formy istnienia,
a w konsekwencji takiemu człowiekowi
niepojętymi i zrozumiałymi są
Prawa obcych Realności.
…………….
Poznanie otaczającej świat Przyrody
i swego wewnętrznego świata
prowadzi człowieka do uświadomienia sobie
jako integralnej części Wszechświata.
I jeżeli poznanie uzupełnia się
umiejętnością tworzenia, to otwiera to
przed człowiekiem możliwość poznawania
nie tylko swego Świata Jawi,
lecz także innych Światów i Realności,
niekiedy leżące za progiem
ludzkiego postrzegania i rozumienia.
…………….
Przejście w inny Świat lub Realność
jest możliwe, jednakże do tego niezbędnym
przekroczyć przez próg, który
związany jest ze stratą ciała danego wymiaru.
Takie przejście w Świecie Jawi
ludzie zwą śmiercią.
Jeżeli Wyższe istoty z innych Światów i
Realności spadną w dany Świat,
to zaczynają one postrzegać się tutaj
nie w swej pierwotnej, prawdziwej naturze,
lecz w formach postrzegania danego Świata,
które dostępne są wyłącznie jego mieszkańcom.
Czym bardziej złożona struktura Świata
lub Realności w określonym
miejscu Złotej Drogi,
tym większa szansa dla mieszkańców
tego miejsca wpłynięcia na świadomość
Światów albo Realności mniejszej złożoności.
…………….
W podstawie Złotej Drogi
znajduje się Świat Ludzi, i
wzniesienie człowieka w Wyższy Świat
albo Wyższą Realność jest możliwy
tylko w rezultacie Rozwoju Duchowego.
Dlatego do Świata Ludzi przychodzili Bogowie
i przychodzą Nauczyciele ludzkości.
To istoty bardzo Wysokie
w porządku złożoności, które
schodzą by prowadzić
i przekazywać Wyższej Wiedzy i Przykazań.
Przecież nad rozwojem Duchowym
i Duchowej istoty człowieka
pracuje nie tylko on sam,
ale i Wszechświatowe Siły, wznoszące
człowieka lub wstrzymujące
rozwój jego Ducha i Duszy.
…………….
Wspinaczka mieszkańców
z jednej Realności w Wyższą
nie koniecznie odbywa się stopniowo.
Jeżeli w swoim rozwoju osobowość
uzyskuje możliwość przyswojenia sobie
i rozumienia złożoności
najbliższego harmonijnego Świata
na Złotej Drodze, to to
skokiem poprzenosi go w Wyższy Świat,
z pominięciem rozmaitych Światów i
Realności pośrednich wymiarów.
Los każdej Duchowej istoty
w dużej mierze zależy
od Bogini Karny, która sprzyja
lub przeszkadza jej rozwojowi
i postrzeganiu zasadniczo nowych
struktur i form Wyższych Światów.
…………….
Uwolniwszy się od ciała fizycznego,
osobowość wybiera tę Realność,
która najbardziej odpowiada jej
Duchowemu i Duszowemu rozwojowi.
Te Realności odnoszą się
do tej Nieskończoności,
co i odpowiadające jej
miejsce na Złotej Drodze,
ale strukturalne formy i treść
w nich przedstawione są w innych kombinacjach.
Nic we Wszechświecie nie przeszkadza
wspinaczce Ducha, oprócz niego samego.
Dostając się w określone miejsce Swagi,
w zależności od poziomu własnego
Rozwoju duchowego, osobowość zaczyna żyć
według Prawa Świata danej Nieskończoności.
…………….
…………….
W szeregu Nieskończoności jest
jedna, będąca
większą niż gigantyczna kula,
powierzchnią która jest
granicą danej Nieskończoności.
Która gdzieś tam prawie styka się
z innymi Nieskończonościami,
także przejawiającymi się w charakterze kul,
a w miejscach, gdzie utworzyły się
stożkowate Przestrzenie między
kulistymi Nieskończonościami,
są Światy, będące
jakby piramidy albo stożki,
których trzy strony oraz podstawy
stanowią wgniecione powierzchnie.
…………….
…………….
Na jednej z takich gigantycznych kul
żyją bardzo utalentowane istoty,
które według ziemskim standardów
można nazwać ludźmi, chociaż oni
tylko w przybliżeniu przypominają ludzi.
Niektóre ich mieszkania przypominają drzewa,
inne – gigantyczne grzyby
albo piękne olbrzymie kwiaty,
do których wejść wznoszą się
na specjalnych latających maszynach,
podobnych na ziemskich Wajtman.
…………….
Spotyka się i dziwniejsze mieszkania:
jakby słup dymu podnosi się tam
szeroką i długą spiralą,
a w pustkach tej spirali żyją ludzie.
Wszyscy oni żywią się rozmaitym pożywieniem,
przygotowanym z grudek energii tego Świata.
To pożywienie łatwo pobiera się,
kiedy potrzebna, z gruntu i powietrza,
i w niezmiernie małych ilościach jest wchłaniana.
Ludzie odziewają się we wspaniałe tkaniny,
stworzone z różnych potoków energii.
Żadnych innych potrzeb oni nie znają.
Ci ludzie dysponują wszelkimi możliwymi
maszynami i mechanizmami,
będącymi współwłasnością wszystkich Rodów,
i młodzi ludzie chętnie pracują na nich,
robiąc z grudek energii
wszystko co potrzebne lub pożądane.
…………….
Czasem osobowość wpada w Światy,
które są poza wszelkimi związkiemi
ze Złotą Drogą,
to Realności przypadkowe:
czasu, przestrzeni, karmy, obłędu,
błąkających się Duchów i Świata Ciemności,
zwanego także Piekielnym Światem.
Oprócz tego, ona może dostać się
w pośrednie Realności Swagi,
które odznaczają się niepewnością,
naruszeniem związków przyczynowo-skutkowych.
W nich odbywa się to, co mieszkańcy
Harmonijnego Świata przyjmują jak cud.
Jednak dla mieszkańców pośrednich
Realności to niezmiernie niewygodne:
nigdy nie można z całą pewnością
przewidzieć wyników swych działań.
…………….
Na całej długości Złotej Drogi
działa Jedyne Prawdziwe
i Bezwarunkowe Prawo Wszechświata:
Miłość do wszystkiego, co istnieje
oraz Tworzenie, zaś Narodziny Miłości
poprzedza Mądra Wiedza.
Drogą miłości i Wiedzy każda
Duchowa istota rozwija się,
wznosząc się do Stwórcy
i stopniowo pojmuje dzieło jego,
a poznawszy zaczyna tworzyć
coś własnego pełnego Miłości.
Najwyższym zaś przejawem Miłości jest
poświęcenie się pomocy niżej rozwiniętym.
Tak postępują Legi, prowadzące ludzi,
i Najwyżsi Nosiciele Duchowego Dziedzictwa,
którzy niosą ludziom Wiedzę
o Najwyższej, doskonałej Miłości.
Miłość uczy rozumienia,
miłosierdzia i ofiarności.
Te cechy przygotowują człowieka
do służenia pozostałym i do twórczości,
które rozpatruje się jak walkę ze złem,
jak współudział w czynnej przemianie Świata.
…………….
Należy poprawnie rozpatrzeć
walkę ze złem. Zło nie jest absolutne.
Zło – wszelkie jest tylko przejawem
niedorozwoju i niewiedzy.
Nawet Demony, niższe istoty mrocznego Świata,
nie są pozbawione nadziei na Duchowy wzrost
w odległej przyszłości,
na wyzwolenie z brudu i złości
w rezultacie długotrwałej drogi
rozwoju pod kierunkiem Najwyższych
Opiekunów duchowych Złotej Drogi.
…………….
…………….
Czyn każdej Duchowej istoty
w pierwszej kolejności odbija się na niej samej.
Ponieważ dowolna indywidualność
posiada absolutną wolność wyboru,
jej decyzja oddziałuje na jej strukturę.
Od wyboru zależy jej dalszy los:
jednymi działaniami rozwijająca się osobowość
sprzyja swojemu wznoszeniu w górę
w różnym miejscach Złotej Drogi,
innymi obciąża siebie, umacnia związki,
które hamują rozwój
albo i ściągają w dół, w Ciemne Światy.
Prawem Bogini Karny,
w przypadku niemożliwości wznoszenia
zachodzi konieczność przejścia
od nowa całego Kręgu Życia,
ale już w innym Realnościach,
celem dokonania niezbędnej pracy
nad swoją Duchową istotą.
…………….
W prymitywnym ludzkim postrzeganiu
Prawo Bogini Karny wygląda jak idea
Trzech Wielkich Sądów po śmierci,
zwanych także Sądem Ostatecznym.
W rzeczywistości żadnego sądu ostatecznego nie ma,
jest tylko opóźnienie wznoszenia się,
a i tak tylko czasowo, dlatego że
wszystko podporządkowane jest Jedynemu Prawu
Wznoszenia się od niższego ku najwyższemu.
Zło, nawet mimowolnie stworzone,
zawsze obciąża swego twórcę.
Tylko tam, gdzie istoty Duchowe
są na tyle wysokie, że wznoszenie przejawia się
naturalnym warunkiem ich życia,
które same nakierowane są na wsparcie
we wspinaczce niższych istot,
tam Karma, jak nieuchronna prawidłowość
wznoszenia w Świecie Duchowym,
ustępuje innemu działającemu przewodnictwu
jawiącemu się w postaci Miłości.
…………….
…………….
Mieszkańcy rozlicznych Światów i Realności
szukają maksymalnie pełnego spełnienia
obrazu Życia i własnej istoty.
Tak, Duchy Żywiołowych Sił widzą szczęście
w odkryciu potęgi i zwycięstwie nad żywiołami;
Duchy Gwiazd Wiedzy, rozumieją szczęście
jako gromadzenie Mądrości,
jako zrozumienie Światów i samych siebie;
dla Duchów Śmierci szczęście istnieje
w przejściu z Realności w Realność;
Duchy Obszaru są szczęśliwe pokonawszy go.
…………….
Pełnia szczęścia być może
tylko w ciągłej walce ze złem,
które przeszkadza mieszkańcom
ciemnych Ziem, ich mieszkańcom,
zacząć wspinaczkę w rozlicznych
miejscach Złotej Drogi.
Możliwym to tylko kiedy jedną drogą:
w kontaktach z innymi mieszkańcami
swej Realności, w wychowaniu
Duchowej istoty człowieka
do postrzegania powszechnego życiowego początku,
który przejawia się we wszystkich
miejscach Złotej Drogi.
…………….
…………….
…………….
Pouczenia Najwyższych Nosicieli
Duchowego Dziedzictwa, niosących
Boskie Światło mieszkańcom
wszystkich Realności są jednolite w swych
podstawowych założeniach. Dla wznoszenia ważne
jest tylko pojąć swą jedność,
nierozerwalne Pokrewieństwo z innymi istotami,
położywszy pomiędzy sobą i nimi
Miłość do równych i miłosierdzie
dla niższych form Życia.
Miłosierdzie i Wiara we wszech uzdrawiającym
uczuciu Miłości i Dobra
zdolne jest w przyszłości przekształcić
nawet Biesy – tych, wydawałoby się,
odwiecznych wrogów Boskiego Światła,
zwierzęta Świata Ciemności, które
głoszą wśród ludzi Jawnego Świata:
powszechna tolerancja, okrucieństwo, chciwość,
egoizm i skończoność bytu.
…………….
…………….
…………….
Biesy, niższe istoty mrocznego Świata,
powstały przy Narodzinach Światów “we mgle”,
przy czym były podobne Legom,
od których różnią się tylko pierwotnym
brakiem Boskiego Światła.
Oryginalnymi władcami Ciemnych Światów
są: ciemne Legi, ciemne Arlegi
i Kościej – Książęta Ciemności.
Powstały one w pierwotnej Ciemności,
kiedy dostały się w ich Światy
cząstki Wielkiej Inglii,
Pierwotnego Ożywiającego Światła.
Ale ich aktywny rozwój zaczął się
w czasach Wielkiej Assy,
w tych ciemnych Realnościach,
gdzie upadły nasiona Pradawnej Wiedzy,
gdy naruszył Ochronne Pieczęcie
z Ukrytej Pradawnej Mądrości
Świata Arlegów Czarnobóg.
Odkrywszy Prastarą Wiedzę Świata Arlegów,
niektóre z Realności Światów Ciemności
natychmiast zaczęły walkę z Mgłą i Ciemnością
i zaczęli wznoszenie ku szczytowi po Złotej Drodze.
…………….
…………….
Jednak mając potęgę i Pradawną Wiedzę,
nie nauczyli się rozróżniać Dobra i Zła,
niosąc w sobie niezużyte cząstki
początkowego pierwotnego mroku.
Początek władzy, przymusu i podporządkowywania
przebija wszystkie Ciemne Światy i Realności.
I tą nizinną formę próbowali wprowadzić
w graniczących ze Światem Ciemności obszarach,
w których znalazły się Gmachy Makoszy, Rady i
Rasy a także Rękaw Gmachu Swati,
gdzie znajdują się Słońce-Jariło
i nasza Ziemia-Midgard.
Wszystko to przywiodło do początku
nowej Wielkiej Assy.
Stało się to dlatego że
Arany nie przepuszczali Ciemnych
w górę po Złotej Drodze,
proponując im najpierw przekształcić się
w Jasnych, i dlatego przeprowadzili Granicę
przez Ziemie Jawnego Świata.
…………….
…………….
…………….
…………….
W czasy nowej Wielkiej Assy
ciemnych wypędzili z wszystkich Ziem,
które znajdowały się w Gmachach Makoszy, Rady i
Rasy, i dlatego Droga ciemnych Duchów i Dusz
przechodzi tylko, przez Świat Ludzi,
żyjących na Ziemiach w Rękawie Gmachu Swati,
i tylko przez Świat Ludzi
stała się możliwą wspinaczka
do góry po Złotej Drodze.
Szczególnie ważną rolę zaczęła
zajmować Ziemia-Midgard, znajdująca się
pośrodku między Światem a Ciemnością.
Z tego powodu Ciemne moce postanowiły
dać Biesom władzę nad ludźmi.
Oto dlaczego na Ziemi-Midgard
odbywa się walka między Ciemnymi i
Jasnymi siłami, w której biorą udział ludzie
z różnych Rodów i Narodów.
…………….
…………….
…………….

 

Przypisy
Komentarze do Księgi I

1)

Na początku Lata Kapłanki Ognia, na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii, według Kręgolecia Czisłoboga naszego,

Z powyższego opisu wynika, iż Harati Vedy powstały 28963 lata temu! Przeniesienie z Daarii nastąpiło 111819 lata temu. 576 Kręgów Życia to 576*144 =  82944 Lata. Lato Kapłanki Ognia to 131 Lato w Kręgu Życia czyli 82944 – (144-131) = 82931. Jednakże przeniesienie z Daarii odbyło się nie w pierwsze, a w 75 Lato Kręgu Życia, tym symym do dopełnienia pierwszego kręgu brakowało 69 lat, co oznacza, że od liczby 82931 należy odjąć jeszcze 75 lat co daje wartość 82856 lato od przeniesienia z Daarii. 111819-82856=28963 lata temu.
Inny sposób wyliczenia to:

    • 69 lat – dopełnienie 1 Kręgu Życia od przeniesienia z Daarii
    • 82656 lata – 574 pełnych Kręgów Życia po 144 lata
    • 131 Lato Kapłanki Ognia na Kręgu Życia

 

111819-69-82656-131=28963 Lata temu.

Obliczenia wykonane są na rok 7521 od ZPGS czyli 2013 naszej ery.

2) w Dzień trzech Księżyców – Święto trzech Księżyców; w dzień, gdy trzy Księżyce połączyły się na firmamencie, rozpoczęto budowę Asgardu Iryjskiego i Wielkiej Świątyni Inglii (Wielkiej Świątyni Świętego Pierwotnego Ognia), ten dzień jest uważany za dzień powstania Świętego Miasta Bogów u zbiegu rzek Irij i Om.
3) Asgard Irijskij – As – to Bóg żyjący na Ziemi; gard miasto, Grad Bogów nad rzeką Irij (współcześnie Irtysz) został zbudowany w Lato 5028 od Wielkiego Przeniesienia się z Daarii (104778 r. pne.), na jego miejscu obecnie znajduje się współczesne miasto Omsk, które także zlokalizowane jest na zbiegu rzek Om i Irtysz (daw. słowian. naz. Irij. W przekładzie z dawno-h’Aryjskiego Irij – biała, czysta woda. Od tego pojęciowego znaczenia pojawiła się nazwa terytorium – Białowodzie).
Asgard Iryjski został zburzony  przez Dżungarów w Lato 7038 od Stworzenia Świata (1530 r.), a 130 lat później Rosyjski historyk-kartograf Siemion Riemiezow, sporządzał mapę Syberii, przebywając w miejscu zburzonego Asgardu, pisał do cara Aleksieja Michajłowicza Romanowa, iż na zbiegu Omu i Irtyszu należy odbudować zniszczone miasto. Jednakże zagarnąwszy władzę w Rosji Romanowom stary Grad Bogów nie był potrzebny, gdyż nie wpisywał się w nowożytną historię, którą zaczęto już spisywać dla Rosji. Dlategoteż Siemion Riemiezow to samo napisał na 21-m arkuszu swego Atlasu Syberii, który ukazał się drukiem już za syna Aleksieja Michajłowicza Romanowa – Piotra I, w Lato 7204 (1696 r.). 20 lat po wydawaniu Atlasu Syberii S. Riemiezow w Lato 7224 (1716) zgodnie z ukazem cara Piotra I u zbiegu Oma i Irtysza została zbudowana Omska Twierdza, a w późniejszych czasach powstało miasto Omsk. W starożytnej historii runicznej wspomina się o czterech ziemskich miastach, noszących nazwę Asgard, to: Asgard Daaryjski, znajdował się na wierzchołku góry Świata (Miary), w Świętym kraju Daarii, na zatopionym Północnym kontynencie (Arktyda, Hyperborea, Siewierja); Asgard Iryjski, o nim jest wyżej; Asgard Sogdyjski, znajdował się w Środkowej Azji koło Aszchabad, w Sogdianie, jedynym kraju, który dał godny odpór wojskom Aleksandra Macedońskiego; Asgard Switodski, znajdował się na terytorium Skandynawii, po wielkim pożarze, w którym Asgard został spalony, na jego miejscu wybudowano nowe miasto, zwane Uppsała.
4) Haratii – Święte Teksty, duchowo-filozoficzne traktaty i opowiadania historyczne, zapisane na pergaminowych arkuszach.
5) Darrung – darrungiem nazywano człowieka obdarzonego darem łączenia obrazów runicznych, opisujących bieżące wydarzenia, zdolnego zapisać spójny Obraz wydarzeń w szłoki, które były nanoszone na drewniane deseczki, skórę, pergaminowe arkusze (Haratii) i płyty z metalu szlachetnego (Santie). Darrungiem nazywano także człowieka spisującego kroniki – Kronikarz.
6) Pard – Pard albo Pardus, zwierzę z rodziny kotowatych istniejące w starożytności na terytorium współczesnej Rosji, z wyglądu podobny był do śnieżnego irbisa.
7) Wielki Ra-M-Ha – (Ramha, sanskr. Bramo, Brahma) – Pierwotna Jedyna niepoznawalna Istota, promieniująca Życiodajnym Światłem Radości i Pierwotny Ogień Wszechświata (Inglii), z którego powstały wszystkie istniejące Wszechświaty, a także wszystkie zamieszkiwane Światy i Realności.
8) Wielki potok Inglii – Życiodajne (rodzące życie) Światło i Pierwotny Ogień Wszechświata, z którego wyłoniły się Wszechświaty oraz nasz System Słoneczny Słońca-Jariły wraz z Ziemią-Midgard.
9) Wielkie Drzewa Światów – Wszechświatowe struktury Światowe. Na Midgard-Ziemi struktury te przekształciły się obrazy (wizerunki) Świętych Drzew, do tej pory czczone u białych ludzi: Igga (Iggdrasila), Dębu, Bereza, Jesionu i innych. Te Święte Drzewa także uosabiały Jasnych Bogów: Igg – z Bogiem-Wojownikiem Odynem; Dąb – z Bogiem-Gromowładnym Perunem; Brzoza – z jasnolicą Ładą-Bogorodzicą, a Jesion – z hojnym Tarchem Dadźbogiem.
10) Niebieski Iryj – w dawnych czasach Niebieskim Iryjem nazywano Złotą Drogę rozwoju duchowego, poza tym Niebieskim Iryjem zwano także Drogę Mleczną.
11) Wyryj Sad – Niebieskie Mieszkania, w których żyją Jaśni Bogowie i wielce mądrzy Przodkowie wszystkich Sławiano-Aryjskich Rodów, które obecnie zaludniają Ziemię-Midgard.
12) Swaróg – Jasny Sławiański Wysoki Bóg, kierujący Niebiosami i Życiem w naszym Wszechświecie.
13) Świat Duchowej Siły – Wielowymiarowy i różnorodny Świat, znajdujący się na wyższych poziomach Złotej Drogi w porównaniu z Jawnym Światem Ziemi-Midgard.
14) Ziemiami – Ziemiami Sławianie i Aryjczycy nazywali ciała niebieskie, obracające się wokół centralnego ciała niebieskiego – Słońca albo Gwiazdy.

Komentarze do Księgi IV

1) Lato Kapłanki Ognia – 131 Lato na Kręgoleciu Czisłoboga.
2) Daaria – Święty kraj, znajdował się na kontynecie, który zatonął w oceanie północnym. Daarię różne narody nazywały po swojemu: Arktyda, Hiperborea, Siewieria, Arktogeja itd.
3) We wszystkich siołach Święta Rasy – tj. we wszystkich 16 obwodach Białowodzia, nazywanego także Siemirieczje.
4) Asgard Iryjski – gród Bogów na Iryj (Irtysz). Współcześnie na jego miejscu znajduje się współczesne miasto Omsk.
5) wielka Assa – Niebiańska Bitwa między Jasnymi i ciemnymi mocami.
6) cztery Gmachy Swargi – cztery gwiazdozbiory: Makosz – Wielka Niedźwiedzica; Rada – Orion; Rasa – mały i duży Lew; Swati – nie ma analogii we współczesnych gwiazdozbiorach.
7) Midgard-Ziemia – starożytne Sławiano-Aryjskie określenie dla planety Ziemia.
8) Darrung – dosłownie Strażnik Runa, Kronikarz.
9) Ta-Kiemi – dawna nazwa kraju, istniejącego na północy kontynentu Afrykańskiego, na terytorium współczesnego Egiptu.
10) Antłan’ – Kraj Antow, znajdował się na dużej wyspie, która zatonęła w Oceanie Atlantyckim około 13000 lat wstecz. Starożytni Grecy zwali Kraj Antow Atlantydą.
11) wielka Wienieja – Kraj, w którym mieszkają Rody i Plemiona Wenedów, terytorium współczesnej Europy.
12) plemiona ze skórą koloru Mroku – negroidalne narody północy kontynentu Afrykańskiego.
13) plemiona ze skórą koloru zachodzącego Słońca – przodkowie poszczególnych semickich narodów, w szczególności Arabów.