Menu

Henryk Wieniawski

< Back
You are here:

Utwory

 • Grand caprice fantastique sur un theme original op. 1 (1847)
 • Aria z wariacjami E-dur (przed 1848)
 • Fantazja i wariacje E-dur (1848)
 • Wariacje na temat własnego mazurka (ok. 1847)
 • Gigue e-moll op. 23
 • Kujawiak C-dur
 • Polonaise triomphale
 • Rêverie fis-moll na altówkę i fortepian
 • Dudziarz (mazurek charakterystyczny)
 • Mazur wiejski(ok. 1850)
 • Fantazja na temat z opery „Ryszard Lwie Serce” Gretry’ego (ok. 1851)
 • Duet na tematy finlandzkich pieśni (ok. 1851)
 • Dwa mazurki (1851)
 • Marsz (1851)
 • Wariacje na temat hymnu rosyjskiego (ok. 1851)
 • Wariacje na temat Jechał Kozak zza Dunaju (ok. 1851)
 • Prémière Polonaise de concert D-dur op. 4 (ok. 1852)
 • Deux mazourkas de salon: La champêtre (Sielanka, 1850?) et Chanson polonaise (Pieśń polska) op. 12 (1853)
 • Fantaisie pastorale op. 13 (ok. 1853)
 • Kujawiak a-moll(1853)
 • Deux mazourkas characteristiques:Obertass(Obertas G-dur) et Le menetrier (Dudziarz) op. 19 (1860?)
 • Polonaise brillante A-dur op. 21 (ok. 1870)
 • Caprice-valse E-dur op. 7 (1852)
 • Grand duo polonais pour violon et piano concetrant op. 8 (ok. 1852) (napisane wspólnie z bratem, Józefem Wieniawskim, u którego jest to op.5)
 • Nocturne pour violon seul (1848)
 • Romance (ok. 1848)
 • Rondo alla polacca e-moll (1848)
 • Allegro de sonate, presto pour violon et piano concertant op. 2 (1848?) (napisane wspólnie z bratem, Józefem Wieniawskim, u którego jest to ten sam nr opusowy)
 • Duo concertant na temat z opery Łucja z Lammermooru Donizettiego (ok. 1850)
 • Duo concertant na temat hymnu rosyjskiego A. Lwowa (ok. 1850)
 • Duo concertant na temat rosyjskiej melodii ludowej (ok. 1850)
 • Fantazja na temat z opery Prorok Meyerbeera (ok. 1850)
 • Adagio elegiaque A-dur op. 5 (ok. 1852)
 • Souvenir de Moscou, deux romances russes op. 6 (ok. 1852)
 • Romance sans paroles et rondeau élégant op. 9 (ok. 1852)
 • Prémier grand concerto fis-moll op. 14 (1852)
 • I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14 (1953, prawykonanie 27 października 1853 roku w Lipsku)
 • Le carnaval Russe, improvisations et variations humoresques op. 11 (ok. 1853)
 • Wariacje na temat hymnu austriackiego(1853)
 • Souvenir de Posen, mazurek d-moll op. 3 (1854)
 • L’école moderne. Études-caprices pour le violon seul op. 10 (1854)
 • Thème original varièe (wariacje A-dur) op.15 (1854)
 • Rozumiem, pieśń na głos z fortepianem (1854)
 • Souvenir de Lublin, polka koncertowa (ok. 1855)
 • Fantazja na tematy z opery Lunatyczka Belliniego (ok. 1855)
 • Scherzo-tarantella g-moll op. 16 (1848)
 • Legenda op. 17 (ok. 1860)
 • Études-caprices na dwoje skrzypiec op. 18 (1862) dedykowane Ferdynandowi Davidowi
 • Fantaisie orientalle a-moll op. 24 (1862?)
 • Fantaisie brillante sur Faust opera de Charles Gounod op.20 (ok. 1865)
 • II Koncert skrzypcowy d-moll” op. 22 (1870)
 • Wspomninie z San Francisco (ok. 1874)
 • Deuxième grand concerto d-moll op. 22