Menu

Gdzie żył Noe przed potopem

< Back
You are here:

Gdzie żył Noe  przed potopem

Noe ma haplogrupę pomiędzy F a H a potomkowie dzieci Noego mają powyżej H czyli od I w górę. Noe musiał zamieszkiwać tereny należące do tych haplogrup czyli tereny od Europy do Kaszmiru a na południe do Półwyspu Arabskiego włącznie . Jeśli by przyjąć że asteroida uderzyła w Atlantydę która mieściła się koło Madagaskaru to fala tsunami musiała by biec od Atlantydy promieniście, a ponieważ Noe osiadł na górze Ararat to musiał mieszkać przed potopem na Półwyspie Arabskim na linii łączącej Atlantydę z Ararat jak na poniższym obrazku.

 

 

 

Noe i jego synowie

Noe i jego synowie

 

Kiedy był  potop biblijny na ziemi

Datowanie Potopu

Gdzie jest Atlantyda

Początki cywilizacji po ustąpieniu potopu i Atlantyda

Kto wybudował piramidy

Starożytne Miasta przed potopem