Menu

Przed potopowe języki dene-kaukaskie

< Back
You are here:

Przed potopowe języki dene-kaukaskie

Na podstawie Wikipedii

Języki dene-kaukaskie – hipotetyczna makrorodzina językowa, w skład której wchodzą następujące języki:

  • baskijski – w górach Pirenejach najwyższe szczyty zbudowane są z granitów i osiągają w najwyższym punkcie wysokość 3404 m n.p.m. Ponieważ fala potopowa miała trochę poniżej 3000 m.  n.p.m. więc bardzo prawdopodobne że przetrwała tam potop większa grupa ludzi która porozumiewała się przedpotopowym językiem który wyewoluował na baskijski (haplogrupa G).
  • języki północno-kaukaskie – Przetrwali potop na Kaukazie (haplogrupa G)
  • język sumeryjski (haplogrupa G)
  • języki huro-urartyjskie – Język hurycki był językiem Hurytów, ludu, który ok. 1750 roku p.n.e. najechał północną Mezopotamię, prawdopodobnie z okolic Kaukazu (haplogrupa G) i stworzył państwo Mitanni.
  • języki jenisejskie – rodzina języków używanych w centralnej Syberii (haplogrupa C3)
  • język buruszaski – izolowany język, używany przez niewielkie społeczności Buruszów (około 87000 użytkowników) w górach Karakorum, a także we wschodnim Hindukuszu i południowym Pamirze. (haplogrupa H)
  • języki chińsko-tybetańskie – Przetrwali potop w górach tybetu. Ponieważ wyżyna tybetańska jest bardzo rozległa dlatego ilość ludzi która przetrwała potop była znaczna. (haplogrupa D)

Teoria makrorodziny dene-kaukaskiej została stworzona przez Siergieja Starostina w 1980, który odkrył wiele podobieństw między rodzinami chińsko-tybetańską, kaukaską oraz językami jenisejskimi. Później w 1990, Siergiej Nikołajew do języków dene-kaukaskich dołączył języki na-dene (haplogrupa C3), a w 1996 John Bengtson wysnuł przypuszczenie, że również języki waskońskie (z baskijskim) mogą należeć do makrorodziny dene-kaukaskiej. Niektórzy językoznawcy przypuszczają, że również język sumeryjski (haplogrupa G) może być spokrewniony z językami dene-kaukaskimi. Języki dene-kaukaskie są prawdopodobnie kontynuacją hipotetycznego języka proto-dene-kaukaskiego, używanego prawdopodobnie przed potopem.