Menu

santi wedy 2

< Back
You are here:

Santia I

1 (1). Jak w grodzie Bogów, w Asgardzie Iryjskim,
na zlaniu się świętych rzek Irija i Oma,
koło Wielkiej Świątyni Inglii,
przy Świętym kamieniu Ałatyr,
zeszła z nieba Wajtmana, boski rydwan…
Wielki blask i płomień otaczały ją,
kiedy opadała na Ziemię…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

2 (2). Zbieraliśmy się – zjeżdżaliśmy się wokół Wajtmany Niebieskiej tej,
Rody h’Aryjskie i D’Aryjskie,
Pody Raszenów i Swiatorusów,
wodzowie i żołnierze wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
zebrali się Wieduny srebrnowłose
i Mędrcy wielce mądrzy,
i wyznawcy Boga Jedynego…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

3 (3). Zbieraliśmy się-zjeżdżaliśmy się,
w krąg Wajtmany rzędami rozstawieni,
wiele dni Bogów rozsławiali…
I otworzyła się Wajtmana, wyszedł z niej we własnej osobie
Jasny Bóg Niebieski…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

4 (4). Rzekł Bóg wiecznieprzepiękny:
Zjawiłem się z Uraj-Ziemi,
z Swargi Niebieskiej, gdzie płynie Irij jasny,
w ogrodach Wyryja, koło Asgardu Niebieskiego,
ja Perun Gromowładny, Swaroga syn.
Słuchajcie ludzie i żołnierze Rodów Ludzkich słów moich,
pouczania słów moich słuchajcie…
Powiedział do Peruna Racibor, żołnierz z Rodu Swiatorusów:
Ty powiedz-opowiedz Światły Wodzu,
czy jest śmierć dla żołnierzy Rodów naszych?

5 (5). Odpowiadał Perun żołnierzowi: nie ma śmierci
dla żołnierzy Rodu Niebieskiego…
Każda jawna albo tajna wątpliwość serca,
Bóg Wyszen, Strażnik Światów,
Ojciec Swaroga i Dziadek mój,
najlepszy z wszystkich Mądrych, pozwoli…
Wiem, wieczna Przemądrość Bogów.
Kto zostawszy nauczycielem, nawet jeśli Wielką Tajemnicę opowiedział,
Bogowie nie potępią, gdyż nie ma śmierci dla nich…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

6 (6). I spytali ludzie Gromowładnego wielomądrego:
Ty, powiedz nam, Swarożyc, opowiedz,
dlaczego wyznawcy Boga Jedynego i Wędrowcy Boży,
drogą poznania Wed chcą osiągnąć Nieśmiertelność?
Ty, powiedz nam, odpowiedz,
jest li śmierć w Świecie Jawy czy też nieśmiertelni wszyscy?
Co zaś z dwóch – prawdą jest?

7 (7). Odpowiadał im Swarożyc: jedno i drugie poprawne,
błędnie tylko
śpiewacy uczą o śmierci, ludzie.
Zaś nazywam oszustwem – śmierć,
a nieoszustwo, Nieśmiertelnością nazywam…
Przez samooszukiwanie Legi zginęli,
nieoszuści bytu dostępują w Prawi.
I śmierć nie jak ryś pożera urodzonych,
bo przyjętej nie ma u niej formy…
Śmierć obserwujcie w otoczeniu,
a dla siebie wy jej nie szukajcie…

8 (8). Inni ludzie liczą, co Udrzec – Bóg martwych,
odmienny od śmierci, lecz chodzenie wasze
w Świat Prawi bezśmiertelne,
ono w Duszach i Duchu u was przebywa;
Ten zaś Bóg panuje w Świecie Przodków,
dobry on dla pełnych dobra, dla niedobrych zaś i niedobry on…
Poleceniem Udrzeca, w Dzieciach Człowieczych
objawia się gniew, zbłądzenie i śmierć,
przejawia się chciwości obraz…

9 (9). Przez zadufanie sprowadzony z drogi,
jedności z Duszą człowiek nie osiąga…
We władzy śmierci zbłądziwszy ludzie
posuwają się tą drogą i umarłszy,
znowu i znowu w Nawi Świat wpadają…
Na manowce z drogi uczucia,
dlatego śmierć, nazywają Mora…

10 (10). Pasjonując się swymi czynami,
w pogoni za ich owocami,
kontynuują marsz w tym kierunku
i nie przemagają śmierci…
Miast dążenia ku chwalebnym celom,
jak Sumienie ludzi wzywa,
Dziecię Człowiecze, na Midgardzie zrodzone,
obraca się w kręgu przyjemności, a
na tej drodze śmierć go czeka…

11 (11). To – wielki zamęt uczuć,
z próżnymi celami łącząc się,
przybliża się do Piekła po daremnej drodze…
Porażone przez związki z daremnymi celami,
i o nich dzień i noc zamierzając,
wasze ukryte JA
zacznie czcić zewnętrzny świat Jawy…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

12 (12). W Świecie Jawy, objawionym przez Ród,
pierwsze, co ludzi razi
to życzenie cudzego,
wkrótce ono pociąga za sobą gniew i pożądanie.
Te trzy wytwory ciemnych,
ludzi nierozumnych do śmierci przyprowadzają,
a w Świecie Jawi tylko wytrwali ludzie,
w których rządzi Sumienie,
trwałością śmierć zwyciężają zawsze…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

13 (13). Skierowaną myślą kotłujące się uczucia uspokoiwszy,
lekceważeniem z nimi trzeba walczyć…
Dla takich nie ma śmierci,
gdyż oni Wiedzą
pokonali namiętności i przewyższyli śmierć…
A człowiek, podążający za pożądaniem,
idąc za namiętnościami ginie…
Ale pokonawszy życzenia błędne,
z siebie wszelkie prochy namiętności człek ###…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

14 (14). Dla wszystkich istot i ludzi
Piekło wydaje się ciemnością nieprzeniknioną;
jak szaleni dążą do pewnego niepowodzenia…
Ale człowiekowi, który odrzucił obłęd,
co śmierć może zrobić?
Kto zaś odmówi posiadania Mądrości Starożytnej
ten niech o niczym innym nie myśli,
jakby wypędziwszy z siebie Siłę Życia!
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

15 (15). Gniew, chciwość i zbłądzenie głębokiego JA,
oto śmierć; i oni – w tym ciele ziemskim…
Człowiek poznawszy Mądrość
Bogów i Przodków swoich
wie, że tak rodzi się śmierć,
i śmierć go tu nie przeraża…
W nim śmierć sczezła,
podobnie jak sczezł śmiertelny,
dostawszy się w dziedzinę śmierci…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

16 (16). I spytał Peruna jeden
żołnierz z Rodu h’Aryjskiego:
powiedz nam, dlaczego Mędrcy mówią,
składając ofiary bezkrwawe,
ludzie mogą dostąpić błogosławionych Światów Prawi,
najczystszych nieprzemijających…
Wedy ich nazywają najwyższym celem;
kto to wie, ten może zająć się sprawami?
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Santia II

1 (17). Odpowiedział Jedyny, Perun wszechpiękny:
nie tylko poznający Wielką Starą Mądrość,
tam zmierzają i dla nich zachowuje znaczenie to
o czym mówi się w Ukrytych Wedach…
Wolny z życzeń mrocznych dąży wyżej
drogą najwyższego rozwoju duchowego,
odtrącając błędne drogi rozwoju…

2 (18). Żyjcie prawami RITA i
prawami Boga Roda-Stwórcy Jedynego,
gdyż tymi prawami żyją wszystkie Światy i Ziemie
we wszystkich Wszechświatach …, który stworzył Wielki Ra-M-Ha…
I nie znają oni śmierci,
gdyż opuściły śmierć i ciemność Światy te,
a Światło i Nieśmiertelność napełniły pięknem Życia ich…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

3 (19). I powiedział Hari, Mędrzec wielce mądry:
Światły nasz Opiekunie,
daj Mądre Przykazania swoje Rodom ludzkim,
potomkom Rodu Niebiańskiego i Rasy Wielkiej,
żeby Sprawiedliwość zatriumfowała na Midgardzkiej Ziemi,
a Kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego,
i nie zostało po nim nawet wspomnienie…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

4 (20). Odpowiadał Perun Gromowładny Mędrcowi wielce mądremu,
i wszystkim zebranym słuchającym go:
poznawajcie ludzie Przykazania moje,
pouczań słów moich słuchajcie:
Czcijcie Rodziców swoich,
i utrzymujcie ich w starości,
bo jak wykażecie troskę o nich,
tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze…

5 (21). Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych
i wasi potomkowie będą pamiętać o was…
Brońcie starych i małych,
ojców i matek, synów i córek,
gdyż to Krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…
Wychowajcie w dzieciętach swoich
miłość do świętej ziemi Rasy,
żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,
a mogli same uczynić cuda
wspanialsze i piękniejsze,
ku chwale świętej ziemi waszej…

6 (22). Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,
a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…
Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,
a gdy do was nieszczęście przyjdzie
pomogą i wam bliźni wasi…
Czyńcie dzieła dobre,
ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych,
a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych…

7 (23). Pomagajcie ze wszystkich sił budować Sanktuaria i Świątynie,
zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną…
Obmywajcie po pracach ręce wasze,
bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci…
Oczyszczajcie się wy w wodach Irija,
gdzie płynie rzeka w świętej ziemi
by obmyć swojo ciało białe,
poświęcić go Bożą siłą…

8 (24). Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawa Niebiańskie,
które dali wam Jaśni Bogowie wasi…
Czcijcie ludzie dni rusalskie,
przestrzegajcie świąt Bożych…
Nie zapominajcie o Bogach waszych,
wysławiajcie Bogów paląc kadzidła
i doświadczajcie łaski Bogów waszych…

9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,
żyjcie z nimi w pokoju i harmonii…
Nie poniżajcie innych ludzi,
a nie będziecie poniżeni…
Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary,
gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami…
i nad wszystkimi Światami…

10 (26). Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro,
gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie
i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty…
Brońcie ziemi waszej, a
zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy…

11 (27). Brońcie Rody Raszenów i Swiatorusow
od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziem waszych
ze złymi planami i z bronią.
Nie przechwalajcie się swą siłą łapiąc za broń,
lecz chwalcie się sukcesami na polach bitwy…
Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą,
Mądrości Tajnej cudzoziemcom nie dawajcie…

12 (28). Nie przekonujcie tych ludzi,
którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych…
Zachowajcie wasze Sanktuaria i Świątynie
od pohańbienia przez cudzoziemców,
jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy…
i Wiary Przodków waszych,
nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień…

13 (29). Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę
w poszukiwaniu życia łatwego,
ten odstępcą Rodu swego,
nie będzie wybaczenia Rodu jego,
gdyż odwrócą się Bogowie od niego…
Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,
gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,
ten do sobie nieszczęście wzywa…
Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się,
z tych, co was miłują
a odpowiadajcie na miłość miłością
by doświadczyć opieki Bogów waszych…
Kochajcie bliskiego waszego, jeżeli on tego godny…

14 (30). Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,
a syn – matki swej, bo Bogów rozgniewacie
i krew Rodu zmarnujecie…
Nie bierzcie żon z czarną skórą,
gdyż sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie,
biorąc żony ze skórą białą,
swój dom rozsławicie…
i swój Ród przedłużycie…
Żony odzień męskich nie noście,
gdyż kobiecość stracicie,
a noście żony to, co wam polega na…

15 (31). Nie naruszajcie więzów Związku Rodzinnego przez Bogów poświęconych,
gdyż wbrew prawu Boga-Stwórcy Jedynego postąpicie
i szczęście swoje stracicie…
Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki,
gdyż kto zabije dziecię w brzuchu
ściągnie na siebie gniew Boga-Stwórcy Jedynego…

16 (32). Kochajcie żony mężów swoich,
gdyż oni obroną i oparciem waszym, i całego Rodu waszego…
Nie nadużywajcie chmielonych napoi,
miejcie umiar w piciu,
gdyż kto nadużywa alkoholu,
traci wygląd ludzki…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Santia III

1 (33). I powiedział Mędrzec Swiatozar Piorunie Wiecznieprzepiękny:
co oznacza ostatnie Przykazanie Twoje?
Powiedz-odpowiedz nam.
Mówił Perun wszystkim ludziom zebranym:
przypomnijcie sobie, ludzie Rasy Wielkiej,
podanie, o synach Tora wielomądrego,
zachowane w Świętych Wedach,
dane wam, synom moim, Tarchom Dadźbogom…

2 (34). Zestarzał się Tor wielomądry i wezwał do sobie
synów swoich Stara, Winga i Odyna…
I mówił im takie słowa:
synowie moi ukochani,
minęły już trzy Kręgi Lat Życia
mego, starość i dolegliwości napełniły ciało moje…
Siły moje już porzucają mnie.
Wiem, że jest daleko na południu…
u podnóża Himawat-gory,
Ckuf Legow Niebieskich…

3 (35). W Ckufie tym podgórskim,
przygotowują Mądre Legi…
wszystkim Bogom Niebieskim Surycę,
jaśniejący, boski napój,
darujący liczne życiowe siły…
i wieczną młodość…
Jeżeli człowiek wypije Surycy Legow,
on znów odzyska siły Życia,
i znów w ciało powróci zdrowie…
i wieczna młodość w nim zajaśnieje.

4 (36). I Star powiedział do Tora: Ojcze mój ukochany,
przyniosę ci napój Bogów…
I poszedł Star na południe, do Himawat-gory…
Długo czekał na starszego syna Tor wielomądry…
i posłał on średniego syna
na poszukiwanie Stara, mówiąc mu:
widocznie nieszczęście wydarzyło się ze starszym bratem twoim,
ty wyjdź Wing na pomoc bratu swemu…
I poszedł Wing na poszukiwanie Stara brata swego…

5 (37). Wiele wód odtąd upłynęło w Irii Świętym…
Mały Księżyc dziewięć razy
dokonała swojej drogi naokoło Ziemi,
a Duży Księżyc – cztery razy,
i powiedział Odyn do Tora wielomądrego:
miły mój Ojcze, puść,
ty, mnie do Himawat-góry…
na poszukiwanie braci moich rodzonych,
na poszukiwanie Skufa podgórskiego… Legow Niebieskich,
jak i Surycy boskiej…

6 (38). Pobłogosławił Tor wielomądry
syna swego ukochanego,
i udał się Odyn na południe do Himawat-góry…
na poszukiwanie braci swych
i Skufa Legow Niebieskich.
Jak przybył do Himawat-góry,
… zobaczył Skuf Legow Niebieskich.
Pośrodku Skufa podgórskiego,
gotowała Legina srebrnowłosa,
Surycę jaśniejącą w złotym kotle
… dla Bogów Jasnych…

7 (39). Powiedział Odyn takie słowa:
ciesz się dobrym zdrowiem, Legino-Mateczko,
niech nie będzie chmur ciemnych nad Skufą Twoją,
niech będą wszystkie sprawy wasze,
ku chwale Bogów Jasnych…
Odpowiedziała Odynowi Legina srebrnowłosa:
bądź pozdrowiony i ty, jasny dobry zuchu,
powiedz-opowiedz, co przyprowadziło cię
w Skuf nasz podgórski do Himawat-góry…

8 (40). Przywiódł mnie kroczący ból,
za rodzonym Ojcem mym,
już trzy jego Kręgi Lat Życia przeminęły,
starość i dolegliwość opanowały ciało jego.
Tylko Suryca twoja życiodajna, Legino-Mateńko,
przegoni starość i dolegliwość,
jak i męczarnie z cierpieniami,
i uświęci ciało Ojcowe Bożą Siłą…

9 (41). Powiedziała Odynowi Legina srebrnowłosa:
w złotym kotle Suryca gotuje się,
ty weź spij-spróbuj Surycy, ale pamiętaj!
Pierwsza czara, daje siły,
wypędza bóle, zmęczenie i dolegliwości…
Druga czara daje wesołość i wieczną młodość,
wypędza gnębiącą starość…
Trzecia czara dla ludzi niepotrzebna,
ona zamienia człowieka w zwierzę…

10 (42). Przyszło od ciebie dwu młodzieńców,
ale nie usłuchali słów moich,
i wypili po trzy czary,
a teraz oni jak zwierzęta pasą się na łące
za Skufem podgórskim naszym…
I wskazała ona ich Odynowi…
i poznał braci swoich rodzonych,
i paśli się jako owce na łące zielonej…

11 (43). I napełniło się serce Odyna
smutkiem wielkim za rodzonymi braćmi swymi.
I wziął czarę z Surycą i wypił ją jednym duszkiem…
Minął smutek, siły wielkie napełniły ciało jego
i pojawiło się pragnienie wypicia jeszcze jednej czary,
ażeby odzyskać młodość wieczną,
którą Bogowie Jaśni mają…

12 (44). Wypił czarę kolejną,
wesołość i wieczna młodość
napełniła ciało jego,
i rozpaliło się wielkie życzenie
wypić trzecią czarę, lecz przypomniał sobie Odyn
słowa Leginy srebrnowłosej… i nie wypił więcej,
a napełnił dzbanek swój podróżny,
dwoma czarami Surycy,
dla Ojca swojego rodzonego…

13 (45). I uczynił Odyn… hymn-modlitwę Bogom Jasnym,
i wezwał ich do pomocy braciom swoim rodzonym.
Zjawili się Jaśni Bogowie na Odyna zew…
i zwrócili rozum braciom jego, Starowi i Wingowi,
i pobłogosławili ich Bogowie na drogę powrotną…
Wrócili bracia do ojcowskiego domu…
i oddał Odyn Surycę Ojcu swemu rodzonemu.

14 (46). I wypił Tor wielomądry pierwszą czarę,
choroby i niemoc porzuciły ciało jego,
a siły życia wielkie napełnili rozum i ciało jego.
Drugiej czary nie wypił Tor wielomądry,
lecz wylał Surycę pod korzenie starych,
uschniętych drzew Dębu, Brzozy i Jesionu…
I odzyskały one siły wielkie…
i rozpuściły się zielone liście na koronach ich…

15 (47). Powiedział synom Tor słowa takie:
Nie mam potrzeby młodości wiecznej,
przeżyłem długie życie przez Stwórcę Ramha dane,
niech Drzewa te siły dają liczne,
wam synowie moi ukochani,
i wszystkim potomkom Rodów waszych…
we wszystkich czasach od Kręgu do Kręgu.
Posadźcie nasiona z drzew tych,
koło domostw Rodów waszych…
i pielęgnujcie je, jak dzieci własne…

16 (48). Od tego czasu strzegą Rodów Rasy Wielkiej
i potomków Rodu Niebieskiego,
trzy Drzewa Życia i Siły Wielkiej.
W trudną godzinę albo w święta przychodzą do Drzew
Siłę Życia dającym, i zdobywają siły liczne…
i rozsławiają Bogów Jasnych
i Przodków wielomądrych, za czyny dobre,
tak ku chwale wszystkich Rodów Rasy Wielkiej…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Santia IV

1 (49). I spytał Peruna Rodan da’Aryjski, Kodarad:
Powiedz-opowiedz nam,
Boże Wiecznieprzepiękny,
dlaczego wielu Mędrców składa śluby milczenia…
i mówią, że dążą do poznania Wed.
Czy jest prawda w ślubach milczenia?
W milczeniu przychodzi mądrość Mędrców…
Jest Nieme poznanie Prawdy czy nie?

2 (50). Odpowiedział Kodaradowi Perun wielomądry:
Nie ma sensu w ślubowaniu milczenia,
gdyż Stare Wedy poznajesz  sercem,
milczący zrozumieć nie może…
i w serce jego Stare Wedy nie wnikają…
Stare Wedy tylko żywym Słowem dają się poznać,
i gdzie rozlegają się słowa Wed,
tam serca zaczynają poznawać
ich Wielką istotę…

3 (51). Myślą liczni ludzie,
kto pozna wszystkie Wedy – bezgrzesznym jest,
nawet kiedy postępuje źle…
Ale ni hymny z Mądrości Poznania Światów,
ni sentencje z Mądrości Świata Światła,
ni zaklinania z Mądrości Życia…
nie uratują czyniących złe czyny…
i każdy odpowie za swoje bezprawie…

4 (52). Święte hymny i pieśni,
nie uratują przed Krzywdą tego,
kto bezwolnie poddaje się omamom,
kto przebywa w Świecie czarów i własnych iluzji.
Jak ptaki porzucają gniazdo,
kiedy rosną u nich skrzydła,
tak i święte śpiewy porzucają człowieka,
gdy nadejdzie czas…

5 (53). Wedy nie uratują tych, którzy nie wypełniają
swojego Obowiązku wobec Życia,
one wskazują wam dwie drogi:
poświęcenie i składanie bezkrwawych ofiar,
przez ich znajomość osiągną czystość…
i tą czystością odpędzą grzech…
samooświeceni wiedzą Wed…

6 (54). W sile wiedzy Starych Wed,
zbliża się Dusza wiedzącego do Świata Prawi,
gdy jednak zwykłych owoców Świata Jawy pragnie,
zabiera ze sobą
wszystko czego dokonał,
i w Świecie Nawi spożywa owoce czynów swoich,
niesie odpowiedzialność za każdy czyn swój
i znowu idzie drogą,
przez Ramha Wielkiego wyznaczoną…

7 (55). Dzieci Ludzkie poświęcenie
dokonuje się w Świecie Jawy,
a owoce wszystkich czynów spożywacie w Świecie Nawi,
dla Mędrców, Kapłanów i Duchownych,
oddających się wyrzeczeniom,
przeznaczono te wielkie Światy…
Bezgrzeszne poświęcenia uważa się,
za wyrzeczenie się zła;
takie indywidualne poświęcenie
bywa pomyślnym i niefortunnym.
Poświęceniem znawcy Starych Wed
dostąpili Nieśmiertelności…

8 (56). Ale jest i grzeszne poświęcenie…
Kto z ludzi owładnięty gniewem niesprawiedliwym,
i innymi szesnastoma wadami,
a także kto narusza Przykazania Bogów i Przodków,
szczególnie Przykazania Krwi,
kto popełnia trzynaście szkodliwości – grzeszny ten.
A kto posiada czystą Duszę i Ducha jasnego,
i żyje zgodnie z nakazami Praojców swoich,
ten bezgrzeszny…

9 (57). Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,
urojenia, lubieżność, okrucieństwo,
pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść,
wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego,
ucisk, złość – oto wady Dzieci Ludzkich,
ludzie powinni unikać tych szesnastu…

10 (58). Każda z nich czai się na ludzi,
pragnąc zawładnąć ich wnętrzem,
jak myśliwy czatuje na zwierzynę…
Chełpliwemu, pożądliwemu, wyniosłemu,
pamiętliwemu, chwiejnemu,
odmawiającemu zaszczytu obrony tych sześć grzechów,
czynionych przez nieprawych ludzi,
mimo większego ich zagrożenia…

11 (59). Pogoń za przyjemnościami, wrogość,
przechwałki swojej hojności, skąpstwo,
ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola,
rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka,
oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka…

12 (60). Zachowanie Przykazań, Praw Boga-Stwórcy Jedynego,
Praw Rodu waszego, szczerość, opanowanie,
poświęcenie, samokontrola, wstydliwość,
cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości,
składanie bezkrwawych ofiar,
przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska,
studiowanie Świętej Ra-M-Ha INTY i Starych Wed
oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary…

13 (61). Kto umocni tych szesnaście ślubowań
ten wyróżni się na całej ziemi;
kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich,
ten uznany jest za samostanowiącego;
w wyrzekaniu się wad Świata Jawi
jest klucz do Nieśmiertelności.
Mądrzy wyznawcy Wiary
ich nazywają wrotami Prawdy…

14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:
powściągliwość w działaniu,
bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,
poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy,
niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,
przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,
złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,
zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój…
staje się trzeźwym,
on posiada osiem cech: sprawiedliwość,
zdolność do rozmyślania,
zdolność do samopoznawania,
zdolność do badań, niewzruszoność,
uczciwość, niewinność, skupienie…

16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,
Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami – Prawda;
gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność.
Odwracajcie się od grzechów,
wypełniajcie ślubowania i przykazania.
Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu,
przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności…
Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma:
Ra-M-Ha INTU i Stare Wedy.
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Santia V

1 (65). I spytał Pioruna Gromowładnego, Ogniesław,
Kapłan Wielkiej Świątyni Inglii, z Rodu Swiatorusow:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co w przyszłości potomków czeka
wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego?
Jaki los czeka ich, po odejściu naszym,
do Prawi Niebieskiej, ku Przodkom naszym…

2 (66). Odpowiedział Ogniesławowi, Bóg wielce mądry:
Posłuchaj mnie, Wielki Strażniku Pierwotnego Ognia…
i wy wyznawcy Bogów Świętej Rasy i Rodu Niebieskiego…
Podobnie jak Niebieski Iriju
co dzieli poł-Swargi Niebieskiej,
Wielkie Zmiany przyniesie
potok Rzeki Czasu w prądzie swoim…

3 (67). Zmieni oblicze swe
Święta ziemia Rasy Wielkiej.
Wielkie Ochłodzenie przyniesie wiatr da’Aryjski
na ziemię tę i Marzanna na trzecią cześć roku
swym Białym Płaszczem okrywać ją będzie.
Nie będzie żywności dla ludzi i zwierząt w czasie tym
i zacznie się Wielkie Przesiedlenie
potomków Rodu Niebieskiego za góry Ripiejskije,
którzy bronią na zachodnich granicach
Świętą Ruseńską…

4 (68). I dojdą oni do Wielkich Wód,
Ocean-morza Zachodniego,
i przeniesie ich Siła Niebieska,
na ziemię Bezbrodych ludzi,
ze skórą koloru płomienia Świętego Ognia.
Wielki Wódz zbuduje w ziemi tej,
Świątynię Trójzębu Boga Mórz.
I będzie Nij – Bóg Mórz
posyłać nim niezliczone dary swe,
i stanie ochraniać ziemie ich przed Żywiołami Zła…

5 (69). Ale wielki dostatek
otumani głowy wodzów i kapłanów.
Wielkie Lenistwo i życzenie cudzego owładnie rozum ich.
I zaczną oni łgać Bogom i ludziom,
i zaczną żyć według własnych praw,
zrywając przymierze Mądrych Przodków
i Prawa Boga-Stwórcy Jedynego.
I będą wykorzystać
Siłę Żywiołów Ziemi Midgard
dla osiągania swoich celów…
I rozgniewają oni czynami swoimi
Nija – Wielkiego Boga Mórz…

6 (70). I zniszczą Nij i Żywioły ziemię tę,
i ukryje się ona w głębinach Wielkich Wód,
tak jak skryła się w czasach starożytnych
w głębiach północnych wód – Święta Daarja…
Bogowie Rasy uratują ludzi prawych
i Siła Niebieska przeniesie ich na wschód,
w ziemie ludzi ze skórą koloru Mroku…
a bezbrodych ludzi,
ze skórą koloru płomienia Świętego Ognia,
przeniesie Siła Wielka na skraj ziemi
na zachodzie Jariły-Sołnca leżące…

7 (71). Ludzie ze skórą koloru Mroku czcić będą
potomków Rodu Niebieskiego jak Bogów…
i będą uczyć się od nich wielu nauk.
Ludzie z Wielkiej Rasy
zbudują nowe Grody i Świątynie,
i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku
hodować trawy i warzywa…
Cztery Rody Rasy Wielkiej zmieniając jeden drugiego,
będą uczyć Starożytnej Mądrości nowych Kapłanów…
i budować Trirany-Grobowce,
jako Góry rękodzielne, czterograniaste…

8 (72). Inne zaś Rody Rasy Wielkiej
rozsieją się po całym obliczu Ziemi-Midgard…
i przejdą za Himawat-góry…
i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku,
Mądrości Świata Świetlistego…
Ażeby przestali przynosić
ofiary straszne, krwawe,
swojej bogini – Czarnej Matce
i Żmijom-Smokom ze Świata Nawi,
a odzyskali nową Boską Mądrość i Wiarę…

9 (73). Liczni z Rodów Rasy Wielkiej
rozejdą się po wszystkich krajach Midgard-Ziemi,
za Ripiejskimi górami,
i postawią nowe Grody i Świątynie
i zachowają Wiarę praprzodków,
i ukryte Wedy jakie Tarchom Dadźbog dał…
z innymi Jasnymi Bogami…
Liczne Rody z Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego
będą paść niezliczone stada zwierząt,
i przechodząc z miejsca w miejsce,
spowinowacą się z innymi Rodami z Rodu Niebieskiego…

10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie,
i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim
słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte.
I będą zwodzić starych i małych,
i córki Człowiecze będą brać za żony…
Irynirować będą między sobą…
i między ludźmi… i między zwierzętami…
I przyuczać do tego zaczną
wszystkie narody Midgard-Ziemi,
a tych, którzy nie będą słuchać słów ich,
i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców,
poddadzą męczarniom i cierpieniom…

11 (75). niektórzy z nich i w obecnej chwili
próbują przeniknąć na Midgard-Ziemię,
ażeby czynić swoje czyny ciemne,
odwracać od drogi Sił Światła
synów i córki Rasy Wielkiej.
Cel ich, zgubić Dusze Dzieci Ludzkich,
ażeby nie osiągnęły nigdy
Jasnego Świata Prawi i Asgardu Niebieskiego,
klasztory Bogów-Opiekunów
Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej.
A także Niebieskich Ziem i Osiedli,
gdzie odzyskują spokój Światli Przodkowie wasi…

12 (76). Po szarej skórze ich,
poznajecie Cudzoziemskich wrogów…
Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni,
i mogą być żoną, jak i mężem.
Każdy z ich może być ojcem albo matką…
Pokrywają oni farbami twarze swoje,
żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych…
i nigdy nie zdejmują odzień swoich,
ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich…

13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
zdobędą oni liczny kraje Midgard-Ziemi,
jak już postępowali na innych Ziemiach,
w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy,
ale zostaną zwyciężeni oni,
i zesłani w kraj Gór rękodzielny,
gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku
i potomkowie Rodu Niebieskiego
pochodzący z ziemi Boga Nija.
I dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich,
ażeby mogli sami hodować zboża
i warzywa dla żywienia dzieci swoich…

14 (78). Ale brak chęci pracowania,
zjednoczy Cudzoziemców,
i opuszczą oni kraj Gór rękodzielnych,
i osiedlą się we wszystkich krajach Midgard-Ziemi.
I stworzą oni wiarę swoją,
i ogłoszą siebie synami Boga Jedynego,
i będą krew swoją i dzieci swoje
składać w ofierze bogu swemu,
ażeby istniał krwawy związek
między nimi a bogiem ich…

15 (79). I będą Światli Bogowie  posyłać do nich
Wędrowców wielce mądrych,
gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia.
I Cudzoziemcy będą słuchać Mądrego Słowa ich,
a wysłuchawszy będą przynosić życie Wędrowców,
w ofierze bogu swemu…
I stworzą oni Złotego Tura,
jako symbol swojej potęgi,
i będą kłaniać się jemu,
jako bogu swemu…

16 (80). I poślą do nich Bogowie… Wielkiego Wędrowca,
miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura
poddadzą go śmierci męczeńskiej.
I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go…
i stworzą Wiarę nową, zbudowaną
na kłamstwie, krwi i ucisku…
I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,
i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
kajać się i prosić o wybaczenie za czyny
dokonane i nie dokonane…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Santia VI

1 (81). I powiedział Mędrzec Swiatozar,
z sławnego Rodu Swiatorusow,
Piorunie Wiecznieprzepiękny:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co że będzie ze Świętą ziemią Rasy Wielkiej
i Wiarą Przodków naszych?
Odpowiedz-powiedz Jasny Boże,
Jeśli przyjdą czasy ciężkie
dla Synów Rasy Wielkiej, to,
kto może uratować świętą ziemię Rasy…
i potomków Rodu Niebieskiego?

2 (82). Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa:
Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy…
przyniesie potok Rzeki Czasów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
I ostaną na ziemi tej,
jedynie kapłani-strażnicy Starej Wiedzy
i Mądrości Ukrytej…
… Gdyż wykorzystają ludzie
Siłę żywiołów Midgard-Ziemi
i zniszczą Mały Księżyc
i Świat swój piękny…
I obróci się wtedy Swaroży Krąg
i przerażą się ludzkie Dusze…

3 (83). Wielka Noc okryje Midgard-Ziemię…
i Ogień Niebieski
zniszczy liczny krainy ziemi…
Tam gdzie kwitły piękne ogrody,
będą rozciągać się Wielkie Pustynie…
Miast urodzajnych pól
morza szumieć będą,
a tam gdzie pluskały się fale mórz,
pojawią się wysokie góry
śniegiem wiecznym okryte…

4 (84). Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi,
śmierć niosącymi w pieczarach,
i żywić się będą ciałami zwierząt,
gdyż owoce drzew trucizną się wypełnią
i liczni ludzie pomrą,
skosztowawszy tego jedzenia…
Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą
Dzieciom Rasy Wielkiej
i potomkom Rodu Niebieskiego,
i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie…

5 (85). I po radzie Cudzoziemców,
skrycie przybyłych na Midgard-Ziemię,
ludzie pozbawiać zaczną jeden drugiego Życia…
dla łyku świeżej wody,
dla kawałka czystego pożywienia…
I zaczną zapominać oni Starą Mądrość
i Prawa Boga-Stwórca Jedynego…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Wielka Izolacja przyjdzie w Świcie Midgard
i tylko kapłani-strażnicy
Świętej ziemi Rasy Wielkiej
będą zachowywać czystość Starej Wiedzy,
nie bacząc na trudy i śmierć…

6 (86). Ale Rzeka Czasu znów przyniesie
zmiany w prądzie swym…
I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej…
Ich połączy Stara Mądrość,
zachowana w pieśniach
i legendach ludowych,
podawanych z ust do ust,
zapisana na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach,
i spisana w San’tii Wielkiej…
Wiele Mądrej Wiedzy
będzie straconą dla Rodów wielu,
lecz pamiętać będą oni,
że są Potomkami Rodu Niebieskiego…
i nikt nie zdoła zwyciężyć
i pozbawić wolności ich…

7 (87). Mnóstwo Kręgów Życia przeminie
Midgard-Ziemia po Drodze Swarożej…
Dzieci Człowiecze znów zbudują Grody i Świątynie
tym Bogom, których pamiętają…
Życie prawe i szczęśliwe
wróci na ziemie Wielkiej Raszeni…
Ale kapłani Cudzoziemscy…
ze świątyń Złotego Tura
… i kapłani Przybitego Wędrowca,
zechcą unicestwić ich świat i spokój,
gdyż kapłani ci żerują na owocach pracy cudzej…

8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy
w ziemię Rasy Wielkiej
udając handlowców i bajarzy,
i fałszywe legendy przyniosą oni,
i zaczną uczyć życia nieprawego
ludzi Rasy Wielkiej,
nie kierowanych Złem i Oszustwem…
I wielu ludzi da się zwieść
wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa,
i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad:
rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości,
nieobowiązkowość, niewiedza,
niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

9 (89). I odrzeknie się wielu ludzi
od Świętej Wiary Przodków swoich
i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów,
które są kłamstwem nieprawym,
odwodzącym Dzieci Człowiecze
z drogi Sił Światła…
Czasy krwi i bratobójstwa
przyniosą Cudzoziemscy kapłani
na przestrzenie ziem Rodów Rasy Wielkiej,
i nawracać zaczną ludzi na Wiarę swą…

10 (90). Ludzie Rasy będą prosić
o pomoc Cudzoziemskich kapłanów,
służąc Cudzym bogom
i Bogu Świata Ciemności…
I kapłani Przybitego Wędrowca
z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich,
i zdobędą Dusze ich,
i bogactwem Dzieci Człowieczych…
I ogłoszą ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga,
którego sami zabili…
I wmawiać im będą,
że w cierpieniu dobro się przejawia,
gdyż cierpiącego Boga ujrzą…

11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność
ziemie Rodów Rasy Wielkiej…
Wielu ludzi zginie od metalu i ognia…
Ciężkie nastaną czasy
dla narodów Midgard-Ziemi,
brat wystąpi przeciw bratu,
syn przeciw ojcu,
krew będzie lać się jak rzeki…
Matki będą zabijać
swe nienarodzone dzieci…
Głód i Duchowa pustka
zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej
i stracą Wiarę oni w sprawiedliwość…

12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny
i Ród Niebieski do zagłady Rasy…
Odrodzenie Rasy Wielkiej
i przebudzenie ducha-opiekuńczego
synów Rodu Niebieskiego
przyniesie Biały Pies,
Posłany przez Bogów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
Oczyści się święta ziemia
z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,
którzy składają w ofierze
krew i ciało dzieci swoich,
i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego…

13 (93). Feniks Niebieski wskaże
Naczelnemu Kapłanowi Pierwotnego Ognia,
syna Kapłana Lasu z Rodu Trójksiężyca
i wychowa Naczelny Kapłan z niego
Mądrego Wielkiego Kapłana,
będą pomagać Jaśni Bogowie…
I odrodzi Wielki Kapłan
Starą Wiarę praprzodków
na świętej ziemi Rasy Wielkiej…
i zbuduje Świątynie Wedy,
Świętą Stelle i Sanktuaria,
ażeby poznawały wszystkie Rody Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego
Starą Mądrość i życie prawe…

14 (94). I poznają sługi Ciemności, że nadeszła ich zagłada…
i będą oni kłamać na Wielkiego Kapłana…
i nakłaniać uczniów i bliskich jego,
bogactwem niezliczonym i błogością błędnym…
Ażeby nie osiągnęli
Duchowych wierzchołków Świata Prawi,
a byli wiecznymi niewolnikami Świata Ciemnego…
I oni będą robić wszystko,
żeby zniszczyć Wielkiego Kapłana,
ażeby nie odrodziła się Stara Mądrość
i Wiera praprzodków na świętej ziemi Rasy…

15 (95). Siły Ciemności dołożą wszelkich sił,
ażeby nigdy nie zapalił się Święty Ogień
wobec Obrazów i Stelli Bogów
i Światłych Przodków waszych…
Cudzoziemcy napuszczać będą
jeden naród na drugi,
wzywając ich do wojen,
ażeby zabijali się wzajemnie
za posiadanie dóbr ziemskimi…
Ale dobre te, po zakończeniu wojen,
zawsze dostają się Cudzoziemcom…

16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny
dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,
gdyż czym więcej będzie wojen…
i śmierci między Dziećmi Człowieczymi,
tym większe bogactwa
zyskują wysłańcy Świata Ciemności
i posiądą wpływ nad umysłami
licznych z Rasy Wielkiej…
Ciemne moce dla osiągnięcia swych celów
zastosują także Faszę-Niszczyciela
i Ogniste Grzyby śmierć niosące
podniosą się nad Midgard-Ziemią…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Santia VII

1 (97). Powiedział do Pioruna, Wiedzyświat, żołnierz z Rodu h’Aryjskiego,
takie słowa: ty, powiedz-opowiedz
Jasny Wodzu nasz, czy uratuje Wielki Kapłan
Świętą Wiarę praprzodków…
na świętej ziemi Rasy Wielkiej od Cudzoziemskich wrogów?
Dlatego cię pytam,
bo z Rodem Trójksiężyca jesteśmy Krewnymi…

2 (98). Odpowiedział Jasny Bóg żołnierzowi:
Ty, posłuchaj mnie, Dobry Druchu.
Ciężki los dla Wielkiego Kapłana przeznaczony…
Niezrozumienie ludzi będzie otaczać go,
bo Stara Mądrość niezrozumiałą stała się,
dla wielu Dzieci Człowieczych
z Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
I jego zadaniem wyjaśnić ludziom
podstawy Starej Wiedzy i sens Obrazów Run
zachowanych w Prawach Boga-Stwórcy Jedynego….

3 (99). Wielka Kapłanka przyniesie Nowe Życie
na przestrzenie świętej ziemi Rasy,
i poznają wszystkie Rody Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego
Życiodajne Światło Starej Mądrości,
które ochraniali Kapłani Wielkiej Świątyni Inglii…
Szczęście i Życie Prawe
umocni ona po całej ziemi Rasy,
ażeby Światowa Jasna Dusza DŻYWY
znalazła sobie schronienie
w sercu każdego człowieka,
z Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, zaczynając
z odrodzonego Asgardu Iryjskiego…

4 (100). Znów spytał się Pioruna,
Wiedzyświat – Żołnierz z Rodu h’Aryjskiego:
powiedz-opowiedz Jasny Wodzu,
jak zrodzi się Wielka Kapłanka?
Z jakich Rodów będą Rodzice jej?
I jak Światło Mądrości Pradawnej
oświetli cały Świat Midgard-Ziemi?
Odpowiedział Piorun żołnierzowi Rodu h’Aryjskiego:
posłuchaj, żołnierzu słów mych,
jak skończy Naczelny Kapłan Pierwotnego Ognia
czternastoletnią naukę…
syna Kapłana Lasu, z Rodu Trójksiężyca,
to ogłosi go spadkobiercą swoim,
i przeprowadzi go przez trzy Wtajemniczenia…

5 (101). W dzień Wielkiego Święta,
wezwą do sobie Jaśni Bogowie i Wielce Mądrzy Przodkowie
Naczelnego Kapłana Pierwotnego Ognia,
gdyż wypełnił on w całości
misję swą na Midgard-Ziemi…
Nowy Najwyższy Kapłan, z Rodu Trójksiężyca,
zacznie czyny swe wędrując z Grodu do Grodu,
głosząc Starą Mądrość Wiary praprzodków,
i uzdrawiając chorych Duszą i ciałem…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

6 (102). Wróciwszy do Asgardu Iryjskiego,
on wezwie do sobie uczniów,
i będzie uczyć ich Podstaw Starej Mądrości,
i zacznie budować Świątynie
Starej Wiary przodków
Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
I kiedy nadejdzie czas,
przyprowadzą do Naczelnego Kapłana
czternastoletnią córkę Wielkiej Wieduny,
z Rodów znów przybyłych,
aby studiowała Mądrość Starą, tajemną…
I uczyć zacznie Wielki Kapłan
córkę Wielkiej Wieduny Wiedzy Tajemnej,
i będzie wychowywać z niej
Kapłankę Białej Świątyni…

7 (103). I matka jej, Wielka Wieduna,
będzie uzdrawiać Dusze i wychowywać dzieci
Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
I otoczy Naczelny Kapłan
córkę Wielkiej Wieduni troską i miłością,
i chronić ją będzie od sług Świata Ciemności,
ażeby nie zdobyli Duszy jej,
i nie skierowali córki Wielkiej Wieduny
drogą ciemną, bezduszną,
prowadzącą Dusze ludzi w przepaść Piekielną,
w ciemnych otchłaniach Świata Nawi leżącego…

8 (104). Gdyż wiedzą sługi Świata Ciemności,
co córka Wielkiej Wiedunji,
otoczona przez troskę i miłość Wielkiego Kapłana,
urodzi piękne Dziecię,
które zostanie Wielką Kapłanką,
Zbawczynią świętej ziemi…
i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
i potomków Rodu Niebieskiego…
W Świętym Roku powinno zrodzi się Dziecię to,
gdyż od tej pory przyszłej Wielkiej Kapłance
będą pomagać i służyć wszyscy Bogowie Rodu Niebieskiego…

9 (105). Wilgotna Matka Ziemia… będzie ją karmić,
a Niebieska Krowa Zimun będzie poić ją swym mlekiem…
Gamajun – Wieszczy Ptak,
pieje Wielkiej Kapłance o zachowanej,
Starej Wielkiej Mądrości…
Sam Bóg Wyszen chronił będzie sny jej,
a Łada-Matka chronić ją od Zła dniem będzie…
Makosz-Mateńka niańczyć ją będzie,
a Bóg Kryszen na fujarce zagra jej…

10 (106). Ale zjednoczą się Siły Ciemności,
i zechcą zdruzgotać Dziecię to,
ażeby zginęła Stara Wiedza, Runy
i Mądrość tajemna w Bezczasie…
Gdyż ich celem wielkim,
nie dopuścić urodzeniu Kapłanki Wielkiej,
i dołożą wszelkich sił swych,
by nie zrodziła się po powieki wieków…
I zaczną otaczać sługi Świata Ciemności,
matkę przyszłej Wielkiej Kapłanki,
kłamstwem i pochlebstwami wielkimi…

11 (107). I będą zapraszać matka, przyszłej Wielkiej Kapłanki,
na uroczystości wielkie,
gdzie i kłamstwo i brak duchowości jest cenione,
gdzie próżniactwo i samouwielbienie stają się normą,
gdzie poniżenie i perwersję ubóstwiają…
Ciemne moce będą kierować
do córki Wielkiej Wieduny,
uwodzicieli i zwodzicieli,
coby łgali na Wielkiego Kapłana
i Starą Wiarę Praprzodków…

12 (108). Wszystkie ciemne moce nakierują się na to,
coby rozłączyć Wielkiego Kapłana
z córką Wielkiej Wieduny,
gdyż wiedzą Siły Ciemności, że jeśli rozłączą ich,
wielka strata i nie urodzenie Wielkiej Kapłanki,
doprowadzą do śmierci Naczelnego Kapłana…
ponieważ misją jego wychować Wielką Kapłankę…
Ale on znów odrodzić się przez jeden Krąg Lat,
i to będzie ostatnim okresem panowania Sił Ciemności,
we wszystkich krajach Midgard-Ziemi…

13 (109). Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali
sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów,
co pustką bezduszną napełniali
cały Świat Ludzki… niosąc na sztandarach swoich:
kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo,
życzenie cudzego i pożądanie,
strach i zwątpienie w siły swe…
i to będzie Wielkim Końcem Świata,
dla Cudzoziemskich wrogów,
przybyłych ze Świata Ciemnego…
I nastąpi Koniec Czasów Ciemności,
dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
i potomków Rodu Niebieskiego…

14 (110). Zapamiętajcie dostojni Kapłani Bogów
Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego,
i, wy, Wieduny srebrnowłose,
i, wy, Mędrcy wielce mądrzy, słowa moje…
Nakreślcie Run ich na San’tiach
i na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach waszych,
coby pamiętali Potomkowie wasi o czasach ciężkich,
co przyniesie Rzeka Czasu,
na przemijających falach swych…
i byli gotowi do próby ciężkiej…

15 (111). Jeżeli Potomkowie Rodów waszych zachowają w pamięci słowa te,
i połączą Siły liczne w obronie
Wiary Mądrych praprzodków,
nic nie uratuje wrogów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego,
od rażącego Ognia Odpłaty Sił Światła…
Gdyż kto z Dzieci Człowieczych
idzie po Drodze Sił Światła, ten zostanie uratowany, a ten,
kto kroczy drogą Sił Ciemności – zagładę wybiera…

16 (112). Po woli Boga Swaroga, Ojca mojego,
obwieściłem wam: o Wiecznych Prawach Wszechświata,
i o Wielkich Próbach w ciągu Swarożego Kręgu,
i dziewięćdziesiąt dziewięciu Kołach Życia,
co przyjdą na Midgard-Ziemię..
To Wielkiej Przeznaczanie należy dobrze wypełnić,
Wam i potomkom waszym, coby poprawnie spełniło się wszystko,
wyznaczone przez Wielkiego Ramha,
na powierzchni jaśniejących fal Rzeki Czasu,
i pod nadzorem Czisłoboga…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Santia VIII

1 (113). Powiedział do Pioruna Wielce Mądrego , Skifady,
Kapłan Świątyni Kwiatu Paproci, z Rodu Raszenów:
Ty, powiedz-opowiedz, Mądry nauczycielu,
czemu siły ciągną Cudzoziemców
porzucać swoje włości w Świecie Ciemności,
i wiodą ich do nas na Midgard-Ziemię?
Odpowiadał Kapłanowi Bóg Wielce Mądry:
Cudzoziemcy łakomią się na wszystko cudze,
a do nich nie należące…
Wszystkie ich myśli tylko o władzy,
tak nad wszystkimi Światami, o zagarnianiu bogactw,
i dzieł Jasnych Światów…

2 (114). Cel Cudzoziemców naruszyć harmonię,
panującą w Świecie Światła…
i unicestwić Potomków Rodu Niebieskiego
i Rasy Wielkiej, gdyż tylko oni mogą dać
godny odpór Siłom Mroku…
Sługi Świata Ciemności liczą,
że tylko im są należne wszystkie Światy,
które stworzył Wielki Ra-M-Ha…
I przybywając na Ziemię kwitnącą,
starają się Dzieci Człowiecze Chciwości nauczyć,
gdyż Chciwość gubi Poznanie,
kiedy Poznanie zabite – i Wstyd umiera…

3 (115). Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika,
z zagładą Prawdy i Szczęście zginie…
Kiedy Szczęście zginie, Człowiek ginie,
a jeśli zginie Człowiek, to wszelkie bogactwa jego,
swobodnie Cudzoziemcy zagarniają…
Oni w bogactwie widzą swą najwierniejszą podporę,
i budują swój Świat na bogactwie…
W Świecie Ciemności życie dostępnie tylko tym,
kto bogactwo posiada człowiek biedny,
jak martwy na pustyni…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

4 (116). Oni odbierają dostatek ludziom,
w sile Oszustwa swego pokładając nadzieję…
Wiedząc, że jeżeli odbiorą ludziom oparcie i Wiarę,
cel w Życiu i Ducha Wolności,
to samych ludzi zgubią…
w tej sytuacji Dzieci Człowiecze  w Świecie Jawi,
drogę śmierci wybierają,
i broń swą skierują
przeciw cudzoziemcowi-złoczyńcowi,
gdyż lepiej chwalebną śmierć przyjąć,
w bitwie sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami,
niż ukorzyć się wrogom…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

5 (117). Ludzie słabi Duchem tracą rozum,
albo we władanie Cudzoziemca-wroga wpadają,
inni zaś w pragnieniu posiadania,
do Cudzoziemców idą na posługę…
Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci,
ponieważ śmierć, zgodnie z Prawami,
jest Wieczną drogą Świata,
i nie ma nikogo, w Świecie Jawi żyjącego,
kto śmierć przewyższyłby…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

6 (118). Cudzoziemscy wrogowie, Dzieci Człowiecze
o obłęd przyprawiają, i ludzie
wszyscy coraz bardziej tracąc rozum,
dokonują występków okrutnych…
… Do naruszenia Przykazań Krwi,
ludzie dochodzą w swoich ciężkich przestępstwach,
a dla winnych mieszania się z krewnymi,
Piekło otworzy swe szerokie drzwi…
… I jeżeli, człowiek nie odrzuci tego wszystkiego,
i jeżeli nie obudzi się on,
to udaje się prosto do Piekła…
i Bogowie mu nie pomogą,
gdyż sam swą Drogę wybiera…

7 (119). Przebudzenie człowieka tylko poprzez Poznanie,
i oko Poznania ratuje go…
Wyniósłszy Poznanie,
Dziecię Człowiecze znowu patrzy na Wedy,
i znowu obowiązkiem zostaje
ku Życiu Duchowemu dążenie,
a nadzorcą czynów wszelkich jest Sumienie…
Słuchając sumienia, nienawiść czuje do wszelkiego zła,
od tego Sumienie się wzmacnia,
i człowiek stwarza własne Szczęście,
w Szczęściu i sam człowiek powstaje…

8 (120). Spokojni ludzie, zawsze biegli w czynach swych
i stali w obowiązkach przed Rodem…
Bezprawnie nie myślą oni i nie postępują grzeszne.
Ludzie bez skrupułów lub nierozumni,
bądź to mężczyźni albo kobiety,
nie czynią postępów w wykonywaniu obowiązku przed Bogami i Rodem, i stają się podobni do Cudzoziemców…
… Ci, w których jest Sumienie,
czczą Bogów i Przodków swoich,
i podążają do Nieśmiertelności,
nie zaś w Świat Piekielny…

9 (121). Kto z Dzieci Człowieczych,
z szaleństwa we wściekłość wpadnie,
będzie grozić, kto dobrego znienawidzi,
tego jak Cudzoziemca – SZARYM
i godnym pogardy nazwą ludzie…
Kto po naukach Cudzoziemców,
w błędzie i chciwości
stara się odebrać dobrym ludziom Szczęście,
ten, nie panując nad sobą, nie pokona gniewu
i sam niedługo utrzyma Szczęście,
gdyż całe bogactwo zbaczających z Drogi Światła,
dostaje się Cudzoziemcom…

10 (122). I radością wypełniają się serca u wszystkich Sił Ciemnych,
kiedy Dzieci Człowiecze,
wsł###ąc się fałszywym mowom Cudzoziemców,
zsuwają się z drogi Światłości…
I kroczą drogą upadku,
gromadząc dobra materialne, a nie Duchowe,
z woli Cudzoziemskich wrogów,
prowadzą swe Rody do zagłady…
I wiedzą Cudzoziemscy wrogowie,
co wszelkie dobra nieprawe
i dobrym ludziom bogactwo odebrane,
zasnuje Rozum ludzki,
i Dusze ludzi stają się zatwardziałe…

11 (123). Dzieci Rodów Człowieczych,
nie wsł### się słowom Cudzoziemców,
gdyż fałszywi oni i chcą zgubić Dusze wasze,
abyście nie znaleźli się w Asgardzie Niebieskim,
a byli wiecznymi tułaczami w Ciemności bezdennej…
… Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych,
gdyż zwiądą córki wasze,
i zdeprawują Dusze ich czyste,
i Krew Rasy Wielkiej zmarnują,
gdyż pierwszy mężczyzna u córy,
zostawia Obrazy Ducha i Krwi…

12 (124). Cudzoziemskie Obrazy Krwi
z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają,
a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady..,
i wszech Ród wyrodniejąc ginie
nie mając potomstwa zdrowego,
gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej,
co zabija wszystkie dolegliwości-choroby
którzy przyniosą na Midgard-Ziemię…
Cudzoziemscy wrogowie idące ze Świata Ciemnego…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

13 (125). Nie przysł### się nawoływaniom wrogów-uwodzicieli
i nie łakomcie się ich obietnicami fałszywymi…
Nie ma u Cudzoziemskich wrogów współczucia,
ani dla Dzieci Człowieczych z Rodu Niebieskiego,
ani dla stworzeń podobnym sobie,
gdyż każdy przychodzący ze Świata Ciemnego
albo potomek jego rodzony
na Midgardzie albo innej Ziemi,
myśli tylko życiu próżniaczym,
wykorzystując cudzą pracę,
i ufność Dzieci Człowieczych…

14 (126). Oszustwem i chytrością i kłamstwem nieprawym,
Cudzoziemcy wzbudzają zaufanie w ludziach.
Chwaląc się swoją przyjaźnią, ze starcami Rodu,
oni kłamstwem omotują Dzieci Człowiecze…
I zwodzą Dusze ich czyste,
i przyuczają czynom niegodnym…
Cudzoziemscy wrogowie swoje pożądanie zwierzęce,
nazywają – Osłodą,
a urodzenie dzieciąt – obłędem okrutnym,
i wzywają Dzieci Człowiecze,
do nie zachowania tradycji ojcowskich…

15 (127). Dzieci Człowiecze z Rodów Rasy Wielkiej
i, wy, potomkowie Rodu Niebieskiego,
bądźcie czyści Duszą i Duchem,
a niech tam czyste sumienie,
miarą waszych czynów będzie…
Wypędzajcie z wszystkich krain waszych
Cudzoziemskich wrogów i wszystkich potomków ich,
albo zgubią oni swoją Bezdusznością
Dusze Światłe wasze,
i czynami występnymi zgubią ciała wasze,
i będą wykorzystać was i potomków waszych,
w sprawach swoich ciemnych,
a z synami i córami waszymi
uciechy cielesne mieć będą…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

16 (128). Kto z was i potomków waszych,
będzie pamiętać wszystko to,
i wypędzi ze świętej ziemi Rasy Wielkiej
Cudzoziemskich wrogów i potomków ich,
ten prawdziwy Zbawiciel i Obrońca Rodu swego
i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
A ci, co wsłuchiwać się będą
w fałszywe słowa Cudzoziemców…
i oddawać im będą córy swe
albo weźmie córę Cudzoziemską dla syna swego,
ten odstępca Rodu Człowieczego,
i nie będzie mu wybaczania u Bogów Jasnych
i Rodu Niebieskiego, we wszystkie dni bez reszty…
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

 

Santia IX

1 (129). I spytali Pioruna Gromowładnego,
Kapłani-Strażnicy Dróg,
prowadzących przez Wrota Gwiezdne:
Ty, opowiedz nam, nasz Mądry Nauczycielu,
co dzieje się w Swardze Wielkiej,
i dlaczego w Makoszy i w Radzie liczne Wrota zamknęły się?
I nie jaśnieją Kryształy Przepływu,
a Krąg z zarbina zgasł w półćwierci…
Igły Niebieskie kolor straciły,
i teraz z licznych Wajtmar
nie słyszymy odpowiedzi na zew wielodolny…

2 (130). Odpowiadał im Piorun wielce mądry:
Wiedzcie, Strażnicy Wrót Międzytwymiarowych,
w Swardze Wielka Assa decyduje…
W Makoszy, w Radzie, w Swati i w Rasie
teraz Wielka Brań nadchodzi,
w niej z Cudzoziemskimi wojami Piekła,
Jaśni Bogowie z Prawi
wdali się w okrutną Bitwę…
Swargę Wielką oni bronią…
i Świat oczyszczają Gmach za Gmachem,
z żołnierzy Mroku, z Ciemnego Świata…

3 (131). Z tych podstępnych wrogów,
co Ziemie kwieciste w proch obracali,
co krew rozlewali niewinnych stworzeń,
nigdzie nie szczędzili ani małych, ani starych…
Dlatego liczne Wrota zamknęły się,
żeby nie trafili wrogowie Cudzoziemscy
w Jasne Ziemie Swargi Wielkiej…
i nie spotkał ich los Troary,
co w Radzie Przeświatłej,
Mądrą Miłością Światy oświetlała…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

4 (132). Teraz Troara pustynna, bez Życia…
Krąg Wielowrotny rozerwany na części,
na liczne Igły zwalone góry…
i popiół pogorzelisk leży na siedem sążni …
Taki sam obraz, smutny, ponury
widziałem w Arkonie, na Rutty-Ziemi,
że wcześniej jaśniała w Makoszy Jasnej…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Wrota Międzywymiarowe – stopiony kamień…
Igły Niebieskie – proch przydrożny…

5 (133). Wszędzie ruiny Wielkich Świątyń,
i Grody zburzone płomieniem silnym,
co wznosił się od Rutty do nieba…
Niewiele Życia, w Ziemi tej bez Słońca,
nie ma ani roślin ani ptaków ani zwierząt…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Wiatr tylko popiół niesie po dolinach,
i zasypuje wąwozy międzygórzy…
Smętnie i cicho, w tym Świecie ruin,
gdzie niegdyś Życie zamieszkiwało wszędzie…

6 (134). Fasz-niszczyciel wyparował rzeki, morza,
i niebo wypełniły czarne chmury,
przez odór nieprzenikniony, światła promień nie przechodzi…
… i Życie nie wróci w ten Świat nigdy…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
To zdarzyło się z wieloma Ziemiami,
gdzie przebywali wrogowie ze Świata Ciemnego…
Ich przyciągały bogactwa i minerały,
które miały te Ziemie przepiękne…
Pochlebstwami zdobywszy zaufanie mieszkańców,
napuścili ludzi na siebie wzajemnie…
Tak w tych Światach wojny zostały zrodzone…

7 (135). Po tym jak skończyły się wojny,
ostatnich żywych naświetlili Cyranem…
I ludzie stracili Świadomość i Wolę,
i na rozkaz wrogów Cudzoziemskich,
bogactwa i minerały wydobywali…
Kiedy zaś w tych Ziemiach bogactw brakło,
i minerały wyczerpali wszystkie do granic,
wtedy wszystkich ludzi zgładzili wrogowie
i wywieźli wszystko co na Ziemiach zdobyli…
A te Ziemie, z których Cudzoziemców przegonili,
tam wysyłali Fasz-niszczyciela…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

8 (136). Żeby został odbudowany Krąg z zarbina,
znów zajaśniała Spirala Międzywymiarowa,
wyciągnijcie Kryształy Przepływu,
w części, co bledną promienie w półćwierci…
Zamiast Kryształów Przepływu Swargi,
co na krańcach, dla Gmachów Swarożych,
ustawcie Kryształy Inglii…
Światło Inomira, przejawiane w Nawi,
będzie w Kryształach Inglii świecić się…
i wypływając silnym strumieniem,
on przywróci zarbina świecenie…

9 (137). Gdy Krąg z zarbina przed wami,
równym blaskiem Spirali przejawi się,
znów zamieńcie Kryształy jak było,
gdyż otworzy się wam – Inomiria…
Wiedzcie, niszczycielske Światło Inomiria,
pochłania Dusze promieniowaniem…
i Rozum zgaśnie w Promieniach Inomiernych,
i nie zdoła zrozumieć, co z Duszą się stało…
A życie nierozumnych, bezdusznych stworzeń,
nie posuwa się w Swargu, a do Piekła wsiąka…
i tam oni więdną w ciemności nieprzebudzonej,
nie znając siebie, ani tego, co tam znalazło się…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

10 (138). Tak bądźcie uważni w waszych czynach
i nie prowokujcie Losu na próżno…
Licznych ludzi ciekawość zgubiła,
tych, kto próbował poznać Inomire…
Promienie Inomira szkodliwe dla zdrowia,
i ludzie nie zdołają poznać ich natury…
Tam życie, upływa według obcych Praw…
nad Ziemiami wschodzi krwawy świt.
I dziwne istoty w rodzaju pelikanów,
próbowały Wajtmary zniszczyć na wieki…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

11 (139). Wy, na Midgardzie żyjecie spokojnie,
z dawnych czasów, gdy świat umocnił się…
Pamiętając z Wed, o czynach Dadźboga,
jak on przełamał twierdzę Koszczana,
co na Najbliższym Księżycu znajdował się…
Tarch nie pozwolił zdradzieckim Koszczanom
Midgard zburzyć, jak zburzyli Dieję…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Koszczany, władcy Szarych,
zginęli razem z Księżycem w pół części…
Ale zapłacił Midgard za wolność,
Daaryję skrył Wielki Potop…

12 (140). Wody Księżyca, ten Potop uczyniły,
na Ziemię z nieba tęczą opadły,
gdyż Księżyc rozłupany na części,
Bojem Swarożym na Midgard upadł…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Zostały zerwane Starożytne Nici,
które rozciągały się do odległych Gmachów…
i część związków Międzywymiarowych urwała się…
Nie był słyszalny zew wielodolny,
wiele Wajtmar zgubiło się w Swardze..,
nim nowe Nici zrodziły się,
i został usłyszany ich zew z Gmachów.

13 (141). Wiele zginęło w ten czas narodów,
kto nie zdążył na Wajtmanach wznieść się,
albo przejść przez Wrota Międzywymiarowe,
i schronić się w Gmachu Niedźwiedzia…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nici Gmachów naruszone znowu,
dlatego Igły Niebieskie kolor straciły,
żeby zajaśniały znów Igły kolorami,
zastąpcie Kryształy Irkamy.
zastąpcie je Kryształami Tary…
i przez Zimun odbudujcie Nici…

14 (142). Znów zajaśnieją Niebieskie Igły
i odezwą się Wajtmary na wołanie wasze…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Wiara w powodzenie waszych sławnych czynów,
cóż ważniejszego w obecnej chwili…
Jeżeli czyny złączone przez Wiarę,
co przeszkodzi w dokonaniu się czynów…
Tylko w trudzie uczynionym Wspólnie,
swoje Rody okryjecie Sławą…
Tylko złączywszy Starożytną Wiarą wszystkie Boje,
obronicie Midgard wasz piękny…

15 (143). Znów odzyskane będą Stare Więzi,
i na wezwania potomków – odezwą się Przodkowie.
Nie mogą mieszać mowy tej Cudzoziemcy,
gdyż przegonią ich do Piekła ze Swargi…
Ale pamiętajcie, ludzie, co wróg mściwy jest,
i udaje, że Swarga nie interesuje go.
Lecz skrywszy się przed wzrokiem,
będzie szykować broń zemsty…
Nie wiedzą o Zaszczycie i Prawdzie Niebieskiej,
gdyż w gniewie ich jest nieobecne Sumienie…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

16 (144). Wiele Ziem Cudzoziemcy zgubili,
w różnych Gmachach Swarożego Kręgu…
Czarna Zazdrość ich spojrzenie zaćmiewa,
kiedy oni widzą dostatek wzajemny…
Zazdrość, oszustwo i życzenie cudzego, oto w czym ich cel,
nawet w Piekielnym Świecie…
I dlatego Cudzoziemcy próbują…
wszystko złapać w Swardze i Międzywymiarach…
… Pamiętajcie ludzie Rasy Wielkiej,
wszystko com opowiedział, w ten wieczór piękny…
Przede wszystkim, żeby dla waszych potomków,
Wiedza ta, nie była na próżno…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
Na tym zakańcza się pierwszy Krąg San’ti Wedy Pioruna
i pierwszy Dzień kontaktów Rasy Wielkiej
i potomków Rodu Niebieskiego
ze Światłym i wszechpięknym Piorunem.

 

Uwagi:

1. Asgard Iryjski – na jego miejscu znajduje się współczesne miasto Omsk.
2. Wielka Świątynia Inglii – Świątynia Pierwotnego Ognia.
3. Wajtmana – Niebieski rydwan, na którym Bogowie i ludzie podróżowali między Ziemiami. Istniały także Wajtmary – duże Niebieskie rydwany, zdolne przenosić w swoim wnętrzu do 144 Wajtman.
4. Bóg Jedyny – to Rod-Stwórca (Kreator).
5. Uraj-Ziemia – planeta Uraj w Gmachu Orła na Swarożym Kręgu.
6. Nieśmiertelność – t.j. wiecznie, w oryginale “Bezśmiercie” – przedrostek “bez” – wskazuje na nieobecność czegoś, a “Bies” – na obecność ciemnych mocy. Bezśmierć – to wieczność, biesśmierć – to zwiastun śmierci. To ważne, t.j. wcześniej nie było dzielenia na słowa w tekście.
7. Legi – bezśmiertelne istoty, zwiastuni Bogów, przynoszący ludziom wyrażenia woli Jasnych Bogów. (w tradycji skandynawskiej odpowiednikiem są alwy/elfy).
8. Midgard – stara nazwa planety Ziemia.
9. Piekło – Świat Ciemności, piekło, Jotun-Hejm, Świat znajdujący się na wschód od Midgardu, chrześcijański raj – Eden.
10. Rita – Niebiańśkie Prawa o czystości Rodu i Krwi.
11. Światy i Ziemie – Gwiezdne systemy i planety.
12. W wodach Irija – Irij, stara nazwa rzeki Irtysz, Irij – przekłada się, jako biała, czysta woda. Od tego pojęciowego znaczenia pojawiła się nazwa terytorium – Białowodzie.
13. w świętej ziemi – ziemi Świętej Rasy, t.j. w Białowodzie, Siedmiorzecze – gdzie przepływa siedem rzek: Iszym, Toboł, Irij (Irtysz), Ob, Jenisej, Angara, Lena.
14. Brońcie Rody Raszenow i Swiatorusow – to przykazanie skierowane do h’Aryjców i da’Aryjców.
15. Poganom – t.j. obcokrajowcom, ludziom innej wiary.
16. W następstwie Przykazania Krwi, które wchodzi w skład Praw Rity.
17. Trzy Kręgi Lat Życia – 432 lata, gdyż Krąg Życia tworzy – 144 Lata.
18. Skuf – osiedle, z Grodziskiem, do prowadzenia nabożeństw.
19. Himawat-góra – Himalaje.
20. Mały i Większy Księżyc – tu opisywane są czasy, gdy Ziemia miała 2 księżyce. Mały Księżyc – Fatta, z okresem obiegu wokół Ziemi -13 dni, i Duży Księżyc – Miesiąc, z okresem obiegu – 29,5 dni.
21. Suryca – napój przygotowany z miodu z dodatkiem traw i wygrzewany(?) w promieniach Słońca Jariły.
22. Rodan – wybrany przedstawiciel kilku spokrewnionych Rodów.
23. Mądrość Poznania Światów, Mądrość Świata Światłości, Mądrość Życia – trzy zbiory San’tii Starych Wedyckich tekstów, danych przez Jasnych Bogów ze Świata Prawi.
24. I każdy odpowie za swojo bezprawie – tu mówi się o Sądzie Sumienia nad człowiekiem po śmierci.
25. Testament Praojców – t.j. wspólnoty Kopnego Prawa.
26. Niebieskiemu Iriju – t.j. Drodze Mlecznej.
27. Poł-Swargi – połowę widzianego firmamentu.
28. Wiatr da’Aryjski – północny wiatr, wiejący od strony Świętej Daarii, Północnego kontynentu.
29. Marzanna na trzecią część roku okryje ją swoim Białym Płaszczem – zapowiedź śnieżnej Zimy trwającej 4 współczesne miesiące. Marzanna – Bogini Zimy i śmiertelnego spokoju Przyrody (inne imię to Mora, Morana, Marena).
30. Ripiejskije góry – góry Ural.
31. Ocean-morza Zachodniego – Ocean Atlantycki.
32. Siła Niebieska – Wajtmany i Wajtmary, Niebieskie rydwany Bogów.
33. W ziemi tej – ziemia, gdzie zamieszkał Słowiański Ród – Anty, w następstwie ziemię nazwano Antan’, t.j. ziemia Antow, starożytni Grecy nazywali ją – Atlantyda.
34. Nij – Bóg Mórz – starożytni Grecy nazywali go Posejdonem, a Rzymianie – Neptunem.
35. Ziemie ludzi ze skórą koloru Mroku – współczesna północna Afryka.
36. Najdalsze ziemie na zachodzie Jariły-Słońca leżące – kontynent amerykański.
37. Cztery Rody Rasy Wielkiej – obecnie zostało naukowo dowiedzione, że pierwsze cztery dynastie Faraonów Starego Egiptu były rasy białej.
38. W przeszłości terytoria Drawidii (starych Indii) zamieszkiwane były przez rasę negroidalną.
39. Mądrość Świata Syjani – Rig-Weda.
40. Czarnej Matce – bogini Kali-Ma.
41. Irinirować – połączą się, zlewać się, mieszać się, nie tylko na fizycznym i genetycznym poziomie ale też na innych planach.
42. Mogą być żoną, jako i mężem – t.j. hermafrodyty.
43. Na innych Ziemiach – na innych planetach.
44. Wielkiej Assy – Niebieskiej Bitwy Bogów z siłami Świata Ciemności.
45. Kraj Gór rękodzielnych – stary Egipt (rękodzielne od rękodzieło, dzieło rąk ludzkich).
46. Siedem Kół Życia – 1008 lat (7×144 lata).
47. Głód i Duchowa pustka – możliwe, że jest to zapowiedź przejęcia władzy przez ateistów-bolszewików i zorganizowanie przez nie sztucznego głodu w Powołżu, na Ukrainie i w Białorusi w latach 20-30 XX w.
48. Biały Pies – nazwa roku następującego po Kręgoleciu Boga Czasu (Czisłoboga), powtarza się co każde 144 lata, w naszych czasach odpowiada rokowi 7501 (13001) albo 1992-1993 r. n.e.
49. Fasz-Niszczyciel – Broń energetyczna – jądrowa lub termojądrowa. Wzmianka o tej broni jest też w mitach innych ludów i nacji, między innymi Sumerów.
50. Ogniste Grzyby – wybuchy jądrowe albo termojądrowe.
51. Krąg Lat – 16 lat.
52. w ciągu Swarożego Kręgu i dziewięćdziesisięciu dziewięciu Kręgów Życia – Swaroży Krąg reprezentuje okres – 25920 lat, a dziewięćdziesiąt dziewięć Kręgów Życia – 14256 lat. Wspomniany okres to 40176 lat.
53. Pierwszy mężczyzna u córy zostawia Obrazy Ducha i Krwi – t.j. pierwszy mężczyzna, który naruszył dziewiczość u dziewczyny staje się jedynym ojcem wszystkich dzieci, które ona urodzi w swoim życiu, niezależnie od tego, czy będzie z nim żyć czy też nie oraz ilości mężczyn z jakimi będzie w dalszym swoim życiu.
54. Makosz i Rad – Sławiano-Aryjskie gwiazdozbiory. Makosz – Wielka Niedźwiedzica, Rad – Orion.
55. półćwierć – stara miara wielkość, odpowiada 1/8 Koła (45 °).
56. wielodolny – dola – stara miara czasu = 72 chwilom (1s. = 2488, 32 wdn). Prawdopodobnie chodzi o sygnał szerokopasmowy.
57. Brań – t.j. wielka bitwa, totalna wojna.
58. Siedem sążni – sążeń, stara miara długości = 213, 36 cm. siedem sążni daje około 15 metrów.
59. na najbliższym Księżycu – mowa o czasach, gdy nad Ziemią jaśniały trzy Księżyce: Lela, Fatta i Miesiąc. Lela – księżyc najbliższy ziemi Midgard z okresem obiegu 7 dni.
60. Deja – Ziemia Dei, rozbita planeta, teraz pas Asteroid między orbitami Ziemi Oreja (Mars) i Ziemi Pioruna (Jowisz)
61. półczęści – półczęść, stara miara czasu = 648 częściom czasu (18,75 sekundy).
62. Swarożej – swarożycami w starożytności nazywano nie tylko Bogów ale też kule ogniste, bolidy, meteoryty, płazmoidy spadające z nieba, pioruny kuliste.
63. Zimun – Sławiano-Aryjski gwiazdozbiór Niebieskiej krowy Zimun odpowiada współczesnej Małej Niedźwiedzicy, a gwiazda polarna nosi nazwę – Tara.