Menu

Datowanie Potopu

Datowanie Potopu metodą mutacji genetycznych

Genetykę z genealogią łączy możliwość śledzenia w czasie wspólnych znaczników genetycznych (mutacji) od momentu ich powstania. Określone statystycznie prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji wynosi od kilkuset do kilku tysięcy lat.

Według portalu www.yfull.com/tree/ :

– Noe

IJK https://www.yfull.com/tree/IJK/

IJKPF3495/F3689/M2682/Y2571/V1295 * YSC0001319/PF3497/M2684/V1438 * L16/M522/S138/PF3493+3 SNPsformed 48500 ybp, TMRCA 47200 ybpinfo

– Sem

IJP130/S22/PF3525 * P126/PF3558/FGC1566 * F922/FGC1579+61 SNPsformed 47200 ybp, TMRCA 42900 ybpinfo

– Cham

Z4952/M2339/E482 * F549/M2335/S22380/V4208 * CTS11667+4 SNPsformed 45400 ybp, TMRCA 41500 ybpinfo

K-M2335F176/M2314 * CTS5858/M2325/F346 * P192+52 SNPsformed 41500 ybp, TMRCA 36800 ybpinfo

NOF176/M2314 * CTS5858/M2325/F346 * P192+52 SNPsformed 41500 ybp, TMRCA 36800 ybp

– Jafet

K2bL405/PF5990 * M1221/YSC0000186/PF5911/P331 * PF5852+2 SNPsformed 45400 ybp, TMRCA 45400 ybpinfo

PPF5981/F671/M1274 * P284 * PF5951/F556+176 SNPsformed 45400 ybp, TMRCA 31900 ybpinfo

Oczywiście wystąpienie mutacji jest statystyczne i powyższe daty należy bardziej traktować jak zależności czasowe, ale dla obecnie przyjętej wiedzy potop można ocenić na 40000 do 45000 lat temu.

Datowanie metodami astronomicznymi.

Wszystkie budowle megalityczne są przed potopowe. Megality których budowa lub ich transport  były by zbyt ciężkie do wykonania dla  współczesnych ludzi  czyli piramidy w Gizie, Sfinks, piramidy w Ameryce, piramidy w Chinach, Stonehenge, kamienne posągi  Moai z wyspy Wielkanocnej, Sacsayhuamán Peru były budowane przed potopem.

To datowanie obarczone jest błędem polegającym na tym że Asteroida uderzając w ocean mogła zachwiać stożek precesji. Wydaje się że to można wyliczyć na podstawie , że skoro asteroida wywołała falę tsunami na wysokość 3000 m. to miała odpowiednią energie. Pytanie czy ta energia była w stanie zachwiać ziemię czy nie.

Można również wyliczyć jaką gęstość i ciśnienie przy powierzchni miała atmosfera przed potopowa wykonując symulacje komputerową taką że asteroida uderza w ocean , wywołuje falę na wysokość 3000 m. oraz wyrzuca większą część atmosfery w kosmos a ta co zostaje ma obecne ciśnienie.

– Datowanie Potopu metodą słońca

Puma Punku Góry Ameryki południowej.

Datowanie powstania bramy Puma Punku, znanej również jako Brama Słońca, proponowanej przez Arthura Posnanskyego, a dokonanej poprzez pozycjonowanie i orientację astronomiczną głównych elementów budowli w stosunku do Słońca. Uwzględniając zjawisko precesji – przesuwania się osi obrotowej Ziemi – twierdził on, że budowla mogła powstać od 14 000 do 15 000 lat temu. Badanie nie uwzględnia jednak możliwości przesunięcia osi na skutek uderzenia asteroidy.

– Datowanie Potopu metodą Syriusza

Piramidy w Gizie

Graham Hancock Autor publikacji z zakresu historii alternatywnej i „ukrytej archeologii”, krytykowanych przez specjalistów jako pseudonaukowe. Jak sam zaznacza, nie posiada żadnego wykształcenia w kierunku archeologii[1]. Jest twórcą teorii, według wszystkie cywilizacje ziemskie pochodzą od jednej i wspólnej kultury, „matki kultur”[1]. Miała być to wysoko rozwinięta prehistoryczna cywilizacja, która uległa zagładzie w ogólnoświatowym kataklizmie około 10,5 tysiąca lat p.n.e.[2][3] Wspólnie z Robertem Bauvalem sformułował pogląd, wedle którego kompleks piramid w Gizie jest o kilka tysięcy lat starszy niż przyjmuje nauka, a jego architektura była ziemskim odwzorowaniem położenia Pasa Oriona na niebie[4].

 

Datowanie metodą lodowcową

Datowanie zakłada że wielka fala oraz upadek asteroidy spowodował cofnięcie się lodowca z północnej Polski

Według Wikipedii:

Zlodowacenie północnopolskie, ostatnie zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało od 115 tys. lat temu do 11,7 tys. lat b2k (przed rokiem 2000)[1][2]. Poprzedził je interglacjał eemski, a po nim nastąpił holoceninterglacjał współczesny. Ostatnie zlodowacenie jest różnie nazywane, w zależności od regionów geograficznych: w północnej Europie Środkowej jest to zlodowacenie północnopolskie (zlodowacenie bałtyckie, Wisły lub Vistulian, Wisła, wisła), w systemie alpejskim – Würm, w Ameryce Północnej – Wisconsin.

Datowanie metodą rdzeni lodowych

Odwierty rdzeni lodowych na Antarktydzie pozwalają badać skład atmosfery w uwięzionych pęcherzykach gazowych na przestrzeni tysięcy lat. Badania wykazały olbrzymie skoki temperatury na przełomie 10 tys. lat i 130 tys. lat co świadczy o wielkich kataklizmach w tych okresach. Wyższa temperatura to najprawdopodobniej wyższy poziom wody w oceanach i dlatego nie dziwi fakt że część artefaktów z przed potopu znajduje się pod wodą.

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Project_for_Ice_Coring_in_Antarctica

Rdzeń lodowy

 

 

Według Platona

Atlantyda uległa katastrofie  “9000 lat przed Solonem”  podaje Platon.

W „Timaiosie” Platon pisze, iż po raz pierwszy usłyszał ją Solon (630 – 560 p.n.e), który opowiedział ją Dropidesowi, a ten zaś Kritiasowi (Dropides to pradziadek Platona ze strony matki, a Kritias dziadek), który ten opowiedział mu będąc już w podeszłym wieku.