Menu

Ludy Azji

Dzieci Chama (haplogrupy N, O) posuwają się na wschód zajmując coraz nowe obszary. Ciągle napotykają na ludy przedpotopowe i się z nimi mieszają. Nie idą na Australię co świadczy że nie lubili pływać po morzach, albo że haplogrupa C na Indonezji skutecznie zatamowała migracje z północy.

Grupa przed potopowa D schodzi z Tybetu i mieszając się z dziećmi Chama zakłada Chiny.

Inna grupa D która przetrwała potop na w górach północnej Japonii miesza się i zakłada Japonię. Dzieci Chama (haplogrupa N) dochodzą do najdalszego końca Azji, zajmują całe Chiny aż do styku z dziedźmi Jafeta lecz respektują ustalone granice. Jednak ludy przed potopowe C których ustalenia potomków Noego nie dotyczą atakują Jafeta R1A od wschodu. Nawet w 13 wieku Czyngis-chan z terenów Mongolii (haplogrupa C3) doszedł aż do Polski przetaczając się wcześniej przez siedliska Jafeta.

Potomkowie Chama również zajmują północną Syberię (haplogrupa N2, N3.) ale tu złamania ustaleń raczej nie było gdyż dzieci Jafeta zajmowaly się rolnictwem, a tereny które nie nadawały się na uprawę nie interesowały ich.

Cywilizacja chińska i Japońska jest pod dużym wpływem cywilizacji przedpotopowych D1, D2, D3, natomiast cywilizacja Mongolska jak i Aborygeni i wyspy Indonezji są pod silnym wpływem haplogrupy C.

Ludy Jafeta szły na wschód szukając nowych terenów uprawnych i tak dotarły do Ameryki (haplogrupy Q) i żyły obok przedpotopowej C3.

Paternal lineages (Y-DNA)

Y-DNA frequencies of selected East Asian populations
Region / Haplogroup C1a1 C2a D1a D1b N O1a O2*/O2a O2b O3 Q Others
Japanese (n=1118) 3.5% 3.5% 0.5% 39% 2% 1.5% 1% 29% 19% 0.1% 0.5%
  • Ainus (n=20)
0% 15% 0% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  • North Japan (n=232)
1% 4.5% 2.5% 61% 1.5% 0.5% 2.5% 15% 12% 0% 0%
  • East Japan (n=412)
3.5% 2% 0% 39% 1% 2% 0% 32.5% 20% 0.2% 0%
  • West Japan (n=236)
4.5% 4.5% 0% 27% 4% 2% 0.5% 34% 23.5% 0% 0%
  • Ryukyuans (n=132)
7% 1.5% 0% 45.5% 1.5% 1.5% 1% 22% 19% 0% 1%
Koreans (n=861) 0.1% 11% 0% 2.5% 4% 2.5% 1% 31% 44.5% 1% 2%
Manchus (n=201) 0% 19.5% 0.5% 0% 3.5% 2.5% 4% 18.5% 49% 0.5% 2%
Mongols (n=577) 0% 51% 1.5% 0% 11.5% 0.2% 1.5% 1% 13% 3.5% 17%
Han Chinese (n=891) 0% 7.5% 1% 0.1% 3.5% 13% 12% 0.5% 56% 1% 5.5%
  • Northern Han (n=267)
0% 11% 2.5% 0.5% 2% 8.5% 10% 0.5% 53.5% 2% 8.5%
  • Southern Han (n=624)
0% 6% 0.5% 0% 3.5% 15% 13% 0.5% 56.5% 0.5% 4%
Taiwan Aborigines (n=819) 0% 0% 0% 0% 0% 84% 6.5% 0% 9% 0% 0.5%

http://www.wa-pedia.com/history/origins_japanese_people.shtml