Menu

Migracje ludów świata

Migracje ludów Europy w poniższym linku

Ludy Europy

Migracje ludów Azji  w poniższym linku

Ludy Azji

Migracje ludów przed i po potopie

Poniższe mapy migracji przedstawiają migrację ludów od Adam i Ewy do dnia dzisiejszego. Mapy należy odczytywać uwzględniając fakt potopu. Migracje ludów A do H są migracjami przed potopem. Przypuszczalne wędrówki ludów przed potopem mogą się pokrywać z faktycznymi migracjami. Natomiast po potopie ich główna migracja polegała na zejściu z gór do dolin po ustąpieniu potopu. Potomkowie Noego natomiast po wyjściu z Arki (która osiadła przypuszczalnie na południowych stokach Kaukazu) migrowali zaludniając całą ziemie poza Afryką i Australią (nie uwzględniając współczesnych migracji Europejczyków na kontynent Australii).

Według obecnych badań Adama i Ewę umieszcza się na północno-wschodnim obszarze Afryki blisko wysokich gór. Powstaje pytanie dlaczego właśnie tam ? Odpowiedzią może być to że ta lokalizacja jest blisko zatopionej Atlantydy. Poniższy wpis wyjaśnia dlaczego tam była Atlantyda.

http://potop.d500.pl/poczatki-cywilizacji-po-ustapieniu-potopu/

Te tereny Afryki były miejscem pierwszej migracji w historii rodzaju ludzkiego. Odbyła się ona z  Atlantydy na wschodnie wybrzeże Afryki. Następne migracje z Atlantydy odbywały się na wschód C, północny wschód  D, na północ G i H. Przypuszczalnie A i B  to pierwsze migracje z Atlantydy. C , D, E , G, H to późniejsze migracje z Atlantydy. Afryka była zaludniona pierwszą falą migracji A i B i drugą falą E. Ludy A, B i E razem przetrwały potop w górach Etiopii i Afryki wschodniej.