Menu

Noe i jego synowie

Noe i jego synowie

Datę Potopu wyznaczają haplogrupy G, H a K. W zależności od umiejscowienia G która może być przed lub po potopowa. Ponieważ haplogrupa G wychodzi z gór Kaukazu to może być przed potopowa gdyż przetrwała w górach, ale również G może być po potopowa i pochodzić od wnuka Noego który postanowił osiedlić się na miejscu. H wychodzi z gór Kaszmiru co świadczy że jest z pewnością przed potopowa.

Noe miał trzech synów którzy stali się ojcami gałęzi genetycznych. Cham, Sem i Jafet żeby ponownie zasiedlić ziemię określili kierunki kto w którą stronę będzie podążał.

Polska bardzo stara legenda o Lechu Czechu i Rusie która dotyczy potomków Jafeta pokazuje jaki był zwyczaj w zasiedlaniu ziemi. Wielkie rody się rozdzielały rezerwując sobie jakąś krainę, bądź kierunek .

Arka Noego osiadła gdzieś od południowej strony gór Kaukazu. Oto podział świata przez synów Noego.

– Jafet – haplogrupy P, Q, R – zarezerwował sobie północ od gór Kaukazu. Zaludnił całą Europę zachodnią – R1B, całą słowiańszczyznę R1A, od północy Persję, również od północy Indie aż po Chiny. Haplogrupa Q zaludniła Syberię i Amerykę przechodząc przez Alaskę.

– Sem – haplogrupy I, J – zarezerwował sobie tereny na południe i zachód od gór Kaukazu. Zaludnił półwysep arabski i poszedł na południe ale tam napotkał na opór ludzi grup E sprzed potopu zamieszkujących Egipt. Właściwie walczył o wpływy w Egipcie i zaludniał północną Afrykę ale cała Afryka była pod panowaniem ludów sprzed potopu E. Wysokie i rozległe góry na północnym wschodzie Afryki dały schronienie bardzo dużej ilości ludów przedpotopowych. Jak opadły wody potopu ludy E od razu zajęły Egipt który był ważnym miejscem świata przedpotopowego i w którym mieściła się jedna z ich stolic. Egipcjanie grupy E zablokowali marsz ludów Sema na południe.

Sem poszedł również na zachód zajmując całą Europę mieszając się z ludami Jafeta, Potomkowie Jafeta przypuszczalnie zasiedlali tereny w większej ilości ludzi. Stare legendy Polskie mówią że Ci Słowianie co w bardzo odległych czasach przybyli na te ziemi (po ostatnim zlodowaceniu) karczowali dzikie puszcze pod tereny uprawne i żadnych ludów starszych na tych terenach nie było..

– Cham – haplogrupy N, O – zarezerwował sobie wschód i zaludnił południkowo wschodnią Azję.

 

 

 

 

 

https://www.yfull.com/tree/

Bazy

https://yhrd.org/pages/resources/ysnps

Technologie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Replikacja_DNA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_Sangera

https://pl.wikipedia.org/wiki/RNA_starterowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_rybonukleinowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat_RNA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_%C5%82a%C5%84cuchowa_polimerazy

Przykładowe badania:

1. Badanie skurczonych główek z Ekwadoru