Menu

Początki cywilizacji po ustąpieniu potopu i Atlantyda

Po ustąpieniu potopu powstają nowe cywilizacje

Ludy które przetrwały potop zeszły z gór do dolin i założyły cywilizację  na wzór cywilizacji przed potopem.

Ponieważ stolica świata przed potopem była zbudowana jakby wokół góry dlatego każde miasto przed potopem miało jako symbol kultu budowle w kształcie piramid. W tych piramidach odbywały się rytuały włącznie ze składaniem ofiar. Ta symbolika i rytuały z przed potopu są wykorzystywane do dzisiaj. Często po ich symbolice można poznać jakie ludy przed potopowe wiodą w danej grupie okultystycznej.

Potomkowie Noego również chcieli zbudować piramidę ale Pan Bóg pomieszał im języki tak że nie byli wstanie jej ukończyć. Bóg zesłał potop na ludzi ponieważ byli satanistami.  Być może interwencja Boża przy budowie wieży Babel uchroniła potomków Noego przed jawnym satanizmem, jednak ludy  które przetrwały potop wyznają satanizm do dzisiaj.

Oto zestawienie cywilizacji i haplogrup które przetrwały potop i odbudowywały cywilizację po potopie

 • Z gór Etiopii założyli Egipt – E1
 • Z gór Kaukazu założyli państwo Sumerów – G
 • Z gór Kaszmiru zeszli w dół i założyli środkowe Indie – H
 • Z wyżyny Tybetu założyli Chiny – D1 i D3
 • Z Gór Północnej Japonii założyli Japonię – D2
 • Z gór Boliwii założyli cywilizację Majów – C3

Po potopie nie było wielkich migracji ludów C, D, E, G, H. poza C3. Natomiast dzieci Noego bardzo były wędrowne. Po kierunkach wędrówek dzieci Noego widać że mieli jakby misję zaludnić ziemię od nowa. Ponieważ fala potopowa nie była  ścianą wody lecz bardziej przypominała falę w wannie gdy do niej wejdziemy to ludność przed potopowa gdy podnosił się poziom wody wchodziła na góry które miała pod ręką, stąd wniosek że ci co przeżyli potop w górach przed potopem zamieszkiwali tereny wokół tych gór. Czyli E czy G czy H czy D czy C zeszła z gór do stolicy swego kraju zamieszkania.

Atlantyda

Wszystkie stolice świata przed potopem miały Piramidy jako miejsce kultu na wzór Piramid w stolicy (zwanej często współcześnie Atlantydą)  która jest obecnie zalana i nie wiemy gdzie się znajdowała,

Po rozkładzie haplogrup  należy szukać jej na oceanie Indyjskim. Jeśli by przyjąć że przed potopem ludzie rozeszli się w różne strony świata to wyobraźmy sobie wyspę na oceanie Indyjskim i z niej płyną ludzie na zachód i osiedlając się w Afryce kształtują haplogrupę E, inni płynąc na północ kształtują haplogrupę G i H a płynący na wschód kształtują haplogrupę C i D. Dobrą lokalizacją na Atlantydę mogła by być wyspa położona między Madagaskarem (3) a Seszelami i Mauritiusem. Właściwie pomiędzy tymi trzema punktami jest jakby okrąg co może być pozostałością po asteroidzie. Jeśli by jakieś szczyty w Afryce wschodniej jak  Kilimandżaro (2) i inne w okolicy nazwać słupami Heraklesa to ta lokalizacja Atlantydy (3) by idealnie pasowała do opisu Platona że znajdowała się ona za slupami Heraklesa (2) (patrząc od strony Egiptu (1) przez góry Kilimandżaro (2)).

Może istnieć drugi wariant  lokalizacji Atlantydy (analiza tylko na podstawie rozkładu haplogrup) na Atlantyku blisko zachodniego wybrzeża Afryki (ponieważ haplogrupy A i B występują w Afryce natomiast nie są obecne w Ameryce, ta uwaga dotyczy również pierwszego wariantu lokalizacji). Jeśli by założyć że istnieje jakaś wyspa której na przykład pozostałości to Wyspy Zielonego Przylądka to szlaki migracyjne ludów przed potopem mogły by wyglądać następująco: Haplogrupa E popłynęła na wschód zasiedlając Afrykę potem migracja odbyła się w kierunku Azji zasiedlając okolice Kaukazu jako G i dalej poszła na wschód zasiedlając obecne Indie jako H (ta wersja migracji może być niepewna z powodu separacji haplogrupy E i haplogrup G i H co może wykluczyć tą drugą lokalizację), natomiast inna grupa popłynęła na zachód przepływając Atlantyk zasiedliła Amerykę, następnie dalej migrowała na zachód dopływając do Azji i tam zasiedliła Azję wschodnią jako C i D. W obydwu wariantach zakładamy że ludy przed potopowe były żeglowne gdyż gdyby nie były to by nie zaludniły całej ziemi , a przecież na podstawie rozkładu haplogrup możemy być absolutnie pewni że ziemia przed potopem była cała zamieszkana.

Poza Piramidami cechą łączącą ludy które przetrwały potop była wiara w węże zwane również jako smoki. Inkowie czcili Pierzastego Węża, Chińczycy Smoki wężowe, w Egipcie czczono Apophisa olbrzymiego wężowego demona ciemności i chaosu, w Sumerze czczono Niraha w Ur rozwinął się kult boga-węża Irhana.

 

Oto przykłady:

 • E1 zeszła do Egiptu

 • G zeszła do ujścia Tygrysu i Eufratu

 • D1 i D3 zeszła z Tybetu i poszła w kierunku Chin. Tam były ich świątynie co świadczą piramidy które znajdują się w Chinach w tym miejscu.

 • D2 w Japonii zeszła w dół. Stare miejsca kultu są obecnie  zalane na skutek podniesienia się poziomu morza po potopie.

 • C3 zeszła do swojej stolicy wokół Titicaca i tam zamieszkała wśród piramid.

 

 • C2 i C4 zajęła pobliskie wyspy Indonezji,  Polinezji i Australię