Menu

Siła wyporu

Według Wikipedii:

Siła wyporusiła działająca na ciało zanurzone w płynie czyli w cieczy lub gazie w obecności ciążenia. Jest skierowana pionowo do góry – przeciwnie do ciężaru. Wartość siły wyporu jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało.

F w = ρ ⋅ g ⋅ V

gdzie:

Zależność ta stanowi treść prawa Archimedesa.

Koniec Wikipedii.

W naszym przypadku siła wyporu zależy od gęstości gazu oraz objętości ciała zanurzonego w tym gazie.

Jeżeli założymy że przyspieszenie ziemskie było zbliżone przed i po potopie ( różnica musiała być bo asteroida dodała masy a uciekająca atmosfera w kosmos odjęła masę ale chyba to był wpływ pomijalny w stosunku do masy ziemi) to jeżeli gęstość atmosfery jest  większa to i wszystko wydaje się że jest  lżejsze.